evaluate evidence grey and colors

Ocena dowodów i źródeł informacji

W trakcie tego warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak analizować i weryfikować zebrane informacje, a także jak oceniać ich źródła, w celu ustalenia wiarygodności końcowych wniosków przeprowadzonego badania / śledztwa.

O warsztacie

Temat: Metody i sposoby oceniania dowodów i źródeł informacji w trakcie prowadzenia badania i śledztwa.

Cele:

 • Przekazanie wiedzy na temat analizowania i weryfikowania zebranych informacji.

 • Przekazanie wiedzy na temat oceniania źródeł informacji w celu ustalenia wiarygodności końcowych wniosków przeprowadzonego badania / śledztwa. Efekt szkolenia:

 • Nabycie umiejętności formułowania roboczej hipotezy na potrzeby śledztwa.

 • Nabycie umiejętności analizowania i oceniania informacji, które mogą zostać użyte jako dowody.

 • Nabycie umiejętności oceniania źródeł informacji oraz ich siły / wiarygodności na potrzeby śledztwa.

Ogólne wskazówki dla instruktorów:

 • Czas trwania ćwiczeń może się różnić od podanego w zależności od liczby uczestników i grup / zespołów. Może to wpłynąć na czas potrzebny do zaprezentowania wniosków po ćwiczeniach.
 • Część ćwiczeń grupowych porusza ten sam temat. O ile to możliwe, postaraj się zachować identyczny podział na grupy w trakcie wykonywania tych ćwiczeń, co powinno ułatwić współpracę członków i oszczędzić czas (pominięcie zapoznania).

Sposób prezentacji: warsztat online / offline

Czas trwania warsztatu (bez uwzględnienia przerw): 3 godziny i 10 minut

Rozmiar grupy: od 6 do 24 uczestników

Powiązane warsztaty: ten warsztat może zostać połączony z warsztatami „Po pierwsze, bezpieczeństwo!” oraz „Jak działa internet.”

Powiązane warsztaty:

Powiązane artykuły, poradnik i filmy opublikowane przez Exposing the Invisible:

Ćwiczenia i szablony do pobrania z sieci:

Przebieg warsztatu

Początek (15 minut)

Wstęp do warsztatu

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Instrukcje dla instruktora

 • Przykuj uwagę uczestników, zadając pytanie lub komentując wydarzenie, zdjęcie, itp., istotne w odniesieniu do warsztatu.
 • Przedstaw siebie oraz cele warsztatu.
 • [Opcjonalnie] Przedstaw źródło użytych w warsztacie materiałów (Tactical Tech.)
 • Poinformuj uczestników o planie warsztatu.
 • Zasugeruj podstawowe zasady, które będą obowiązywały podczas trwania warsztatu. Zapytaj uczestników, czy chcą je zmodyfikować lub dodać własne. Upewnij się, że wszyscy zrozumieli podane zasady i się z nimi zgadzają. Sugestie i wskazówki dotyczące ustalania zasad znajdziesz w Poradniku moderatora, w sekcji „Prowadzenie warsztatów.”
 • Ustal dynamikę ćwiczeń grupowych. Na przykład, zdecyduj i przekaż uczestnikom, czy przez cały czas trwania warsztatu będą ćwiczyli zawsze w tych samych grupach.
Wstęp dla uczestników / Przełamywanie lodów

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

 • Ułatw szybką prezentację uczestnikom warsztatu, prosząc ich o odpowiedzieć na następujące pytania (od 1 do 3):

  • Skąd dzwonisz? / Skąd jesteś?
  • Czym się zajmujesz?
 • Jako alternatywę możesz przeprowadzić ćwiczenie na przełamanie lodów, rozbudzając kreatywność uczestników. Na przykład, prosząc ich, aby nanieśli swoje pomysły i odpowiedzi na tablicę (online) lub wykonali określone zadanie (offline). Dodatkowe przykłady znajdziesz w sekcji „Przełamywanie lodów” w Poradniku Moderatora.

 • Jeśli warsztat prowadzony jest online, a ty korzystasz z aplikacji umożliwiającej tworzenie ankiet (takiej jak Slido lub Mentimeter, uczestnicy warsztatu korzystający z komputera lub telefonu mogą udzielać szybkich odpowiedzi jako „goście”.

 • Jeśli warsztat prowadzony jest offline, uczestnicy mogą zapisywać swoje odpowiedzi na dużej tablicy suchościeralnej lub udzielać odpowiedzi po kolei.

Wstęp (15 minut)

Co widzisz?

Twórz | 15 minut

Narzędzia/Materiały

 • Współdzielone w chmurze foldery i pliki / platforma do edycji tekstu (np. Framapad) do zapisywania uwag i głosowania (online).
 • Pojedyncze kartki papieru, kartki samoprzylepne, długopisy (offline).
 • Ocenianie dowodów – Szablony ćwiczeń, sekcja „Ćwiczenie indywidualne: Co widzisz?” do pobrania / wydrukowania lub wypełnienia; ewentualnie, współdzielona tablica cyfrowa lub pad z szablonem (np. Miro, Mural, itp.).

Instrukcje

[5 minut]

 • Poproś uczestników, żeby zastanowili się indywidualnie nad interesującym dla ich kontekstów i wartym opowiedzenia zagadnieniem:
 • Które jest ich zdaniem podejrzane, niepokojące lub zaskakujące.
 • Może ono wpływać na całe społeczeństwo lub na lokalną społeczność.
 • Uczestnicy będą zapisywali swoje odpowiedzi, korzystając ze współdzielonego dokumentu z pustą tabelą (maksimum trzy linijki).

[10 minut]

 • Wszyscy uczestnicy zagłosują na propozycję, którą chcieliby zbadać, stawiając przy niej krzyżyk. Podkreśl, że:

  • Każdy ma możliwość oddania dwóch głosów,
  • Mogą zagłosować na swoją propozycję.
 • Przydziel kilka minut na głosowanie, a następnie zlicz głosy i wybierz zagadnienie, które otrzymało najwięcej głosów.

 • Jeśli kilka propozycji otrzymało identyczną liczbę głosów, możesz wybrać tę, która wyda ci się najbardziej złożona, co pozwoli na formułowanie różnych hipotez).

 • Wybraną przez ciebie propozycję będą omawiały wszystkie grupy, na które podzielisz uczestników warsztatu.

Opracowanie hipotezy (25 minut)

Od obserwacji do historii

Dyskutuj | 5 minut

Instrukcje

 • Wyjaśnij, że celem będzie teraz poznanie historii związanej z tym zagadnieniem i odpowiedzenie na pytanie, dlaczego ono wystąpiło.

 • Zadaj uczestnikom pytanie:

  • „Jak waszym zdaniem najlepiej podejść do tego tematu?
 • Wysłuchaj kilku odpowiedzi.

 • W zależności od zgłoszonych propozycji możesz zwrócić uwagę, że większość z nich bazuje na jakiejś hipotezie.

 • Możesz też poinformować uczestników od razu, że warsztat skupiać się będzie na pracy z „hipotezami roboczymi” i wyjaśnić powody – hipotezy pozwalają nam zaplanować przebieg śledztwa oraz na wytypować źródła i informacje, które musimy zgromadzić.

 • Wyjaśnij pokrótce, czym jest hipoteza robocza: „przypuszczenie lub zaproponowane wyjaśnienie stworzone na podstawie ograniczonej liczby dowodów i służące jako punkt wyjściowy dla śledztwa” (źródło definicji: lexico.com).

 • Zaznacz, że:

  • Opracowanie hipotezy daje nam coś, co możemy zweryfikować.
  • Jednocześnie pomaga zaplanować i zorganizować
  • Warto pamiętać, że początkowa hipoteza jest elastyczna (może być modyfikowana i dostosowywana do postępów śledztwa).

MATERIAŁY:

Od obserwacji do historii

Współpracuj | 20 minut

Narzędzie / Materiały

Instrukcje

[15 minut]

 • Podziel uczestników na mniejsze grupy.

 • Poproś członków każdej grupy, aby:

  • Wymienili jak najwięcej hipotez odnoszących się do zagadnień, które podali w trakcie pierwszego ćwiczenia (zachęć ich, żeby puścili wodze fantazji).
  • Każda grupa powinna przed upływem wyznaczonego czasu wybrać jedną hipotezę, która jest zdaniem członków najbardziej prawdopodobna.

Sugerujemy zachować początkowy podział na grupy przez cały czas trwania warsztatu i wprowadzać zmiany tylko, jeśli będzie to z jakichś powodów konieczne (np. uczestnicy utracą zainteresowanie, pojawią się stres i napięcie, itp.).

[5 minut] Podsumowanie

 • Grupy podzielą się swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczestnikami warsztatu.

 • Każda grupa otrzyma 1 minutę na przedstawienie listy hipotez oraz tej, którą ostatecznie wybrała.

 • Poproś uczestników, żeby opowiedzieli, czy mieli trudności z wybraniem jednej hipotezy i co zadecydowało o ich ostatecznym wyborze.

Znajdowanie dowodów (60 minut)

Dlaczego potrzebujemy dowodów

Dyskutuj | 5 minut

Instrukcje

 • Zadaj uczestnikom pytanie:

  • „Co mamy teraz zrobić z tą hipotezą?”
 • W zgłaszanych odpowiedziach na pewno pojawią się „słowa kluczowe”:

  • weryfikacja,
  • dowód,
  • materiał dowodowy, itp.
 • Zadaj uczestnikom pytanie: „Dlaczego potrzebujemy dowodów?"

 • Daj uczestnikom kilka minut na przedyskutowanie swoich przemyśleń.

Podsumowanie

 • Zaznacz, że:

  • Śledztwa są mocne na tyle, na ile mocne są zebrane na ich potrzeby dowody.
  • W niektórych przypadkach brak mocnych dowodów potwierdzających przypuszczenie może doprowadzić do konsekwencji prawnych.
Szukanie dowodów

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Narzędzia / Materiały:

 • Slajdy do prezentacji w power poincie (online) lub flip-chart (offline)

Instrukcje

 • Wyjaśnij, że kolejnym celem uczestników będzie zebranie wystarczającej liczby dowodów w celu jak najdokładniejszego potwierdzenia lub obalenia hipotezy.

 • Przygotuj i zrób krótką prezentację, ujmując w niej następujące punkty:

  • Czym jest dowód: fakt lub informacja, które potwierdzają, że coś istnieje lub jest prawdziwe.
  • Celem śledztwa nie jest dowiedzenie za wszelką cenę, że dana hipoteza jest prawdziwa.
  • Śledczy/badacz ma obowiązek zachować otwarty umysł na alternatywne wyjaśnienia, nawet jeśli te kolidują z jego poglądami i przekonaniami. W ten sposób zachowuje bezstronność i udowadnia, że swoją wiarygodność.
  • Podkreśl, że bardzo rzadko udaje się zebrać wszystkie dowody w danej sprawie.
  • Zawsze dochodzi do momentów – pomimo wysiłków śledczego/badacza – w których śledztwo utyka w ślepym zaułku.
Znajdowanie dowodów

Współpracuj | 25 minut

Narzędzia / Materiały

Instrukcje

[15 minut]

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na grupy, jak w poprzednim ćwiczeniu.

 • Poproś członków każdej grupy, aby przedyskutowali i sporządzili listę potencjalnych dowodów powiązanych z zagadnieniem lub hipotezą, które wybrali w trakcie poprzedniego ćwiczenia.

 • Wyjaśnij uczestnikom, że dowód nie musi potwierdzać hipotezy - może jej również przeczyć.

 • Wspomnij, że powstałe listy zostaną rozdane pozostałym grupom.

 • Pomóż uczestnikom, wymieniając, co może się znaleźć na liście; np.:

  • posty zamieszczane w mediach społecznościowych,
  • oficjalne dokumenty,
  • stare wywiady,
  • rozmowy telefoniczne,
  • raporty,
  • … itd.
 • Poproś uczestników, żeby byli konkretni; np.:

  • zamiast wpisywać na listę tylko hasło „raport”, powinni doprecyzować „raport wykazujący liczbę kobiet, które nie ukończyły danych zajęć uniwersyteckich.”**

Możesz pozwolić na odrobinę rywalizacji, żeby dowiedzieć się, która grupa stworzy najdłuższą listę.

[10 minut] Podsumowanie

 • Grupy podzielą się swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczestnikami warsztatu.

 • Każda grupa otrzyma od 1 do 2 minut na prezentację swoich list.

 • Poproś uczestników, żeby wymienili wszystkie dowody, które mogą zaprzeczyć postawionej na początku hipotezie.

Wstęp: Klasyfikowanie dowodów

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Narzędzie / Materiały:

 • Slajdy do prezentacji w power poincie (online) lub flip-chart (offline).

Instrukcje

Wyjaśnij, że dowody można klasyfikować w kilku kategoriach:

 • Rodzaj:

  • Bezpośrednie dowody: odnoszą się bezpośrednio do hipotezy i ustalają fakty (np. film, nagranie, zdjęcie, relacja naocznego świadka, oficjalny dokument).
  • Pośrednie dowody: wspierają przypuszczenie, lecz nie są wystarczająco mocne i zazwyczaj pochodzą z drugiej ręki (np. zeznania osób, które nie widziały zdarzenia na własne oczy, oświadczenia rzeczników wygłoszono w czyimś imieniu).
 • Źródło:

  • ludzkie – dowody uzyskane od ludzi.
  • fizyczne – np. próbki wody, dokumenty sądowe, książki, filmy/zdjęcia (niezmontowane, wykonane podręczną kamerą).
  • cyfrowe – np. informacje znalezione w internecie, artykuły/badania, cyfrowe bazy danych, filmy/zdjęcia, blogi, media społecznościowe, fora dyskusyjne.
 • Pochodzenie:

  • badanie stacjonarne
  • badanie terenowe
 • Zaznacz, że w cyfrowym świecie prawie wszystko może zostać zmanipulowane, nawet filmy, zdjęcia i nagrania.

  • Metadane fotografii, których nie wykonaliśmy sami, mogą zostać z łatwością zmienione i dlatego nie wolno na nich polegać, jeśli nie zweryfikuje się i nie potwierdzi ich prawdziwości u źródła (źródeł) i/lub innymi metodami, np. poprzez odwrotne wyszukiwanie grafik.

MATERIAŁY:

 • Przygotowując tę prezentację, użyj treści i przykładów z poradnika „Ocenianie dowodów i źródeł informacji”, sekcja Rodzaje dowodów i szukanie dowodów w Exposing the Invisible: Niezbędnik.
Od obserwacji do historii

Twórz | 20 minut

Narzędzi / Materiały

Instrukcje

[10 minut]

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na grupy, jak w poprzednim ćwiczeniu, lecz wymienili się listami dowodów tak, aby każda grupa otrzymała nową. Od tego momentu będą z niej korzystali aż do zakończenia warsztatu.

 • Każda grupa sklasyfikuje wymienione dowody zgodnie z podaną wcześniej systematyką, korzystając z udostępnionych szablonów.

[10 minut] Podsumowanie

 • Po zakończeniu pracy w grupach uczestnicy podzielą się swoimi listami i opowiedzą, które dowody sprawiły im podczas klasyfikacji największe problemy i dlaczego.

Analizowanie dowodów (50 minut)

Ocenianie dowodów

Współpracuj | 20 minut

Narzędzia / Materiały

Instrukcje

[10 minut]

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na grupy, jak w poprzednim ćwiczeniu.

 • Poproś członków każdej grupy, aby ocenili dowody, stosując następującą skalę:

  • Słabe
  • Średnie
  • Mocne

[10 minut] Podsumowanie

 • Grupy podzielą się swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczestnikami warsztatu.

 • Poproś uczestników, żeby opisali, w jaki sposób oceniali dowody i jakie cechy czynią ich zdaniem dowód mocnym lub słabym.

 • Zapytaj uczestników, w jaki sposób zmiana kontekstu może wpłynąć na ocenę dowodu.

Dopasuj błędy poznawcze

Badaj | 15 minut

Narzędzia / Materiały

 • Ocenianie dowodów: Karty z błędami poznawczymi (plik Word). Uwaga: będziesz musiał pobrać z sieci i przygotować osiem kart: cztery zawierające „błędy poznawcze” i cztery ze „stosownymi przykładami”. Możesz wykorzystać szablony, by przygotować karty na tablicy Miro/Mural (online) lub wydrukować je i wymieszać na stole/tablicy (offline).

Instrukcje

[10 minut]

 • Wyjaśnij pokrótce, czym jest błąd poznawczy:

  • „Systematyczny błąd w procesie myślenia, który zachodzi, gdy ludzie przetwarzają i interpretują informacje z otaczającego ich świata, i który wpływa na podejmowane przez nich decyzje i wydawane osądy”.
 • Podziel uczestników na mniejsze grupy – tym razem może to być podział losowy, nie musisz stosować grup z poprzednich ćwiczeń.

 • Wymieszaj osiem kart (zamieszczonych tutaj) i poproś członków grup, aby dopasowali błędy do ich przykładów.

 • Uczestnicy mogą sprawdzić listę błędów.

Podsumowanie

[5 minut]

 • Pokaż, jak właściwie dopasować karty i zapytaj uczestników, czy zetknęli się kiedyś z innymi przykładami błędów poznawczych.
 • Nie muszą podawać ich naukowej nazwy. Wystarczy, że opiszą, co się wydarzyło.
Ograniczanie ryzyka wystąpienia błędu poznawczego

Dyskutuj | 15 minut

Instrukcje

 • Poprowadź krótką dyskusję i zadaj uczestnikom następujące pytanie:

  • „Jak można ograniczyć ryzyko wystąpienia błędu?”
 • Na zakończenie dyskusji możesz wspomnieć o następujących punktach, jeśli nie zostały one wymienione:

  • Zasięgnięcie opinii współpracowników lub innych śledczych przy ocenie dowodu.
  • Ponowna ocena dowodu po upływie jakiegoś czasu.
  • Próba obalenia wniosków i klasyfikacji dowodu.
  • dziennikarze często stosują zasadę, zgodnie z którą przygotowywany przez nich materiał trafia do publikacji, gdy informacje w nim zawarte potwierdzą trzy niezależne od siebie źródła.
 • Przejdź do zadawania pytań:

  • „Jakie istnieją jeszcze zagrożenia dla informacji/dowodu? Innymi słowy, jakie czynniki zmniejszają ich wiarygodność?”
  • Podaj przykład: nieaktualne informacje.
 • Zakończ, zadając pytanie:

  • „Jakie można podjąć działania w celu ograniczenia tych zagrożeń?”

Postaraj się powiązać dyskusję z przypadkiem omawianym w trakcie warsztatu.

Zarządzanie dowodami (15 minut)

Zarządzanie dowodami

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 15 minut

Narzędzia / Materiały

 • Slajdy do prezentacji w power poincie (online) lub flip-chart (offline).

Instrukcje

Przygotuj i zrób krótką prezentację, ujmując w niej następujące punkty:

 • Przechowywanie dowodów

  • W przypadku dowodów cyfrowych bardzo ważne jest sporządzanie kopii i trzymanie ich na oddzielnych dyskach twardych.

  • Wewnętrzne i zewnętrzne dyski twarde powinny być zaszyfrowane.

   • Jeśli żyjesz w miejscu, w którym twoja praca naraża cię na szkody osobiste lub konsekwencje prawne, trzymaj dodatkowe kopie w bezpiecznym miejscu poza własnym mieszkaniem.
   • Pamiętaj, że umieszczając dowody w mieszkaniach innych ludzi, narażasz na niebezpieczeństwo również ich.
  • Zachowaj fizyczne kopie oryginalnych dokumentów (takich jak listy), ale zrób też skany/zdjęcia tych dokumentów.

   • Przechowuj te cyfrowe dowody na zaszyfrowanych dyskach zewnętrznych i wewnętrznych.
  • Próbki środowiskowe bardzo szybko się rozkładają (zwłaszcza próbki wody) i powinno się je jak najszybciej przebadać w laboratorium a nie trzymać w domu/biurze.

  • Złożone i długie śledztwa mogą doprowadzić do zgromadzenia ogromnej liczby dowodów. W niektórych przypadkach waga i znaczenie określonego dowodu stają się jasne dopiero w późniejszych etapach śledztwa.

   • Na przykład, zdjęcie zanieczyszczonej rzeki ze współrzędnymi GPS może stać się bardziej istotne po otrzymaniu raportu z laboratorium na temat przebadanej próbki wody, który będzie się odnosił do konkretnego miejsca.
   • Dobrym sposobem na zarządzanie dowodami jest stworzenie karty ewidencyjnej ułatwiającej ich szybsze odnalezienie.
  • Pokaż uczestnikom przykładową kartę ewidencyjną (możesz skorzystać z przykładu zamieszczonego w poradniku „Ocenianie dowodów”, sekcja: Zarządzanie dowodami

 • Ochrona dowodów

 • Udostępnianie i publikacja dowodów

  • Wśród powodów, dla których publikuje się zebrane, przetworzone i zweryfikowane dowody można wymienić:

   • Transparentność - wiele śledztw dotyczy ujawniania informacji, które są niesłusznie przed nami ukrywane.
   • Analiza i ocena końcowych wniosków - która może być elementem procesu weryfikacji.
   • Publikacja może doprowadzić do ujawnienia dodatkowych informacji przez osoby zainteresowane śledztwem. Mogą oni dysponować innych zestawem danych lub poprowadzić własne śledztwo.
  • Wyróżniamy różne poziomy dzielenia się informacjami - ze współpracownikami, osobami, z którymi tworzymy jedną siatkę, aktywistami, organizacjami pozarządowymi, dziennikarzami i opinią publiczną.

   • Tożsamość źródeł poufnych informacji nie powinna być nigdy ujawniana, podobnie jak informacje pozwalające na jej odkrycie.
   • Zdarza się, że śledczy kupują dane od dostawców komercyjnych, np. rejestry firm, rejestry handlowe, księgi ewidencyjne. W niektórych przypadkach dostawcy mogą próbować przeszkodzić w opublikowaniu kupionych od nich danych i informacji. Aby uniknąć konsekwencji prawnych, należy umieszczać przy cytatach źródłowych odsyłających do zakupionych materiałów dopisek **w interesie publicznym”. Takie rozwiązanie umożliwia zazwyczaj publikację zastrzeżonych prawem materiałów.
  • Przed publikacją informacji należy pamiętać, aby zrobić to w przystępnym formacie ułatwiającym zrozumienie i wykorzystanie danych przez odbiorców.

  • Należy też pamiętać o podziękowaniach dla wszystkich współpracowników biorących udział w badaniu/śledztwie, o ile nie zechcą zachować anonimowości, co powinno się ustalać z wyprzedzeniem.

Zakończenie (10 minut)

Plakat na wynos

Twórz | 5 minut

Instrukcje

 • Poproś uczestników, żeby stworzyli plakat na wynos, umieszczając na współdzielonej tablicy / bloku rysunkowym swoje odpowiedzi na następujące pytanie:

  • Co wynieśli z dzisiejszego warsztatu?
 • Daj uczestnikom kilka minut na zapisanie lub narysowanie swoich przemyśleń, a także na przeczytanie odpowiedzi pozostałych uczestników.

Podsumowanie

 • Omów kilka punktów umieszczonych na tablicy.
Zakończenie

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Narzędzia/Materiały: bez materiałów.

Instrukcje

 • Zakończ warsztat i streść poruszane zagadnienia. Dodaj ostatnich uwag lub podkreśl główne przesłanie warsztatu.

 • Podsumuj pokrótce przebieg warsztatu. Niech każdy uczestnik wymieni:

  • jeden element warsztatu, który uznał za bardzo dobry.

  • jeden element warsztatu, który wymaga poprawy.

 • Zachęć uczestników do zadawania pytań lub udziel im ostatnich wskazówek.

 • Udostępnij uczestnikom stosowne dane kontaktowe i inne istotne szczegóły.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez Exposing the Invisible, jeśli:

 • macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego warsztatu oraz porad dla moderatorów,
 • korzystacie z tego planu warsztatu i chcecie podzielić się z nami własnymi przemyśleniami na jego temat oraz sugestiami, które mogą pomóc w jego ulepszeniu,
 • dostosowujecie ten plan warsztatu do określonych, specyficznych kontekstów i chcecie się z nami podzielić rezultatami,
 • chcecie zasugerować nam nowe ćwiczenia, macie nowe rady lub przykłady, które moglibyśmy dołączyć do tego planu warsztatu,
 • chcecie podzielić się z nami własnym doświadczeniem oraz wiedzą i pomóc nam w opracowywaniu i testowaniu nowych warsztatów.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorzy i licencje

CC BY-SA 4.0

Ten tekst został wyprodukowany przez projekt Exposing the Invisible Tactical Tech's i zarejestrowany na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autorzy warsztatu: A. Hayder, Mario Rautner (autor poradnika „Ocenianie dowodów”.
 • Projekt szkoleniowy: A. Hayder
 • Redakcja i treść: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Projekt graficzny: Yiorgos Bagakis
 • Opracowanie strony internetowej: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordynacja projektów i nadzór: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

To narzędzie zostało opracowane jako część Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu pilotażowanego: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Ten tekst odzwierciedla poglądy autora i Komisja nie odpowiada za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Więcej na ten temat