Badanie nieznanego

Ten warsztat zaznajamia uczestników z ramową strukturą ułatwiającą planowanie i organizowanie badań dotyczących nowych i nieznanych zagadnień. Skupia się on na adaptowaniu i rozszerzaniu wiedzy oraz umiejętności już przez uczestników posiadanych tak, aby ułatwić im badanie nowych scenariuszy i kontekstów. Ten warsztat przeznaczony jest dla osób, które posiadają doświadczenie i podstawową wiedzę na temat prowadzenia badań online/offline.

O warsztacie

Temat: Planowanie i organizowanie badań dotyczących nowych i nieznanych zagadnień.

Cele:

 • Udostępnienie uczestnikom ramowej struktury i zapoznanie z metodologią, które ułatwią rozwiązywanie problemów, na jakie mogą się natknąć podczas badania nowych i nieznanych zagadnień.
 • Ukazanie znaczenia jakie ma opracowywanie spersonalizowanego planu gromadzenia informacji w nowych kontekstach.
 • Zapoznanie uczestników z praktykami archiwizowania, indeksowania i korzystania z materiałów oraz danych zgromadzonych w trakcie badań.
 • Zachęcenie uczestników do dzielenia się doświadczeniami z prowadzonych wcześniej śledztw/projektów badawczych, co może pomóc w zetknięciu z nowymi scenariuszami i zajęciami praktycznymi.

Ogólne wskazówki dla instruktorów:

 • Ten warsztat może być podzielony na sesje trwające od 30 do 50 minut. Pomiędzy sesjami można umieścić krótkie przerwy lub zajęcia pobudzające aktywność uczestników.
 • Podczas ćwiczeń grupowych należy podzielić uczestników na zespoły liczące od 3 do 5 osób.
 • Możesz przydzielić im role w zależności od ogólnej liczby uczestników. Na przykład: Moderatora, Sekretarza, Osoby pilnującej upływającego czasu, Prezentera, Projektanta (jeśli zadanie wymaga wizualnej prezentacji), itp.
 • Zalecamy, by podczas krótkich zajęć prowadzonych online w grupach i ćwiczeń pobudzających aktywność wyświetlać na ekranie pozostały do ich zakończenia czas.
 • Gdy jest to możliwe, zawsze dostosowuj wskazówki, przykłady i studia przypadku do kontekstu odpowiadającego słuchaczom.

Sposób prezentacji: warsztat online / offline

Czas trwania warsztatu (bez uwzględnienia przerw): 3 godziny i 30 minut

Rozmiar grupy: od 6 do 24 uczestników

Powiązane warsztaty: ten warsztat może zostać połączony z warsztatami Ocenianie dowodów i źródeł informacji, Po pierwsze, bezpieczeństwo: Podstawy zachowywania bezpieczeństwa cyfrowego, Wstęp do zarządzania ryzykiem dla śledczego, a także z innymi warsztatami z tej listy.

Powiązane artykuły i poradnik opublikowane przez Exposing the Invisible:

Ćwiczenia i szablony do pobrania z sieci:

Uwagi dotyczące korzystania z narzędzi sieciowych do ćwiczeń warsztatowych:

 • Przy wyborze narzędzi sieciowych do ćwiczeń grupowych, sporządzania notatek i robienia prezentacji przez uczestników należy dopilnować, aby było ono dostępne dla kilku użytkowników jednocześnie i aby nie wymagało od nich zakładania konta (na przykład, możesz udostępnić uczestnikom narzędzie, z którego korzystasz, pozwalając im się zalogować jako gościom).
 • Upewnij się, że z narzędzia/platformy będą mogli skorzystać uczestnicy nieposiadający wiedzy technicznej. Zaoszczędzisz w ten sposób czas i zapewnisz wygodę uczestnikom.
 • Poinformuj z wyprzedzeniem uczestników o wybranym przez ciebie na potrzeby ćwiczeń narzędziu, co pozwoli im się z nim zaznajomić.

Przebieg warsztatu

Początek (25 minut)

Wstęp do warsztatu

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Instrukcje dla instruktora

 • Przykuj uwagę uczestników, zadając pytanie odnoszące się do prowadzonych obecnie śledztw dziennikarskich. Wybierz istotny temat (np. reportaże z Ukrainy przykłady; kryzysy klimatyczne i ich wpływ na dziennikarstwo, itp.).
 • Przedstaw siebie oraz cele warsztatu.
 • [Opcjonalnie] Przedstaw źródło użytych w warsztacie materiałów (Tactical Tech.)
 • Poinformuj uczestników o planie warsztatu.
 • Zaprezentuj wszystkie materiały, które zostaną wykorzystane podczas warsztatu.
 • Jeśli warsztat prowadzony jest online, zaprezentuj pokrótce współdzielone materiały/narzędzia, z których będą korzystali uczestnicy (np. cyfrowe tablice, foldery/pliki w chmurze, itp.).
 • Zasugeruj podstawowe zasady, które będą obowiązywały podczas trwania warsztatu, odnoszące się między innymi do: wzajemnego szacunku, bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami i zadawania pytań, zasad równości. Podkreśl, że „nie ma głupich pytań”, „a każdy jest ekspertem w swoim kontekście”.

  • Poinformuj lub przypomnij uczestnikom, że nie powinni udostępniać szkodliwych lub drastycznych materiałów pozostałym osobom, jeśli te nie wyrażą wcześniej zgody. Jest to szczególnie istotne podczas omawiania śledztw i związanych z nimi dowodów, które mogą wpłynąć negatywnie na samopoczucie uczestników.
  • Konkretne wskazówki na temat ustalania podstawowych zasad dostępne są w Poradniku moderatora, sekcja „Prowadzenie warsztatu”.
Wstęp dla uczestników i przełamywanie lodów

Twórz | 15 minut

Narzędzia / Materiały

 • Warsztat online: współdzielona tablica (na przykład Mural, Miro, itp.).
 • Warsztat offline: tablica suchościeralna lub duże kartki papieru, długopisy, kartki samoprzylepne, stoły/przestrzenie do ćwiczeń grupowych (jeśli dostępne).
 • Szablony ćwiczeń: Badanie nieznanego – sekcja „Przykładowe śledztwo lub badanie, które przeprowadziłeś / chcesz przeprowadzić”.

Instrukcje

 • Ułatw szybką prezentację uczestnikom warsztatu, zadając im kilka pytań dotyczących ich osoby, wykonywanej przez nich pracy, oczekiwań, jakie mają odnośnie warsztatu.

 • Poproś uczestników (sam też możesz wziąć udział w tej części ćwiczenia), żeby podali jedno śledztwo/badanie, które przeprowadzili lub planują/chcą przeprowadzić, poruszając temat lub kontekst dotąd im nieznany.

  • [Opcjonalnie, jeśli dysponujesz odpowiednim czasem] Uczestnicy mogą wymienić trudności i problemy, które spodziewają się napotkać, a także metody, których dotąd jeszcze nie używali..
  • W zależności od liczby uczestników to ćwiczenie może być przeprowadzone w jednej grupie lub w mniejszych grupach liczących od 3 do 5 osób (10 minut). Każda z grup sporządza wówczas notatki i dzieli się pokrótce wnioskami z pozostałymi uczestnikami.
 • Korzystając z szablonów, współdzielonej tablicy lub tablicy suchościeralnej/kartek papieru, uczestnicy sporządzą listy przykładów i (opcjonalnie) odnoszących się do nich wyzwań.

  • Listy te posłużą jako tematy dyskusji i przykłady wykorzystywane w trakcie trwania warsztatu, a jednocześnie pozwolą uczestnikom porównać ich początkowe prace z wysnutymi po zakończeniu warsztatu wnioskami.

Fragmenty dociekliwego umysłu (1 godzina)

Rutynowe czynności: metody i dane

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia / Materiały

 • Prezentacja (slajdy lub inne materiały) przygotowana wcześniej na podstawie wymienionych poniżej materiałów.

Instrukcje

Przygotuj i zrób krótką prezentację, skupiając się na następujących punktach:

 • Codzienne rutynowe czynności – przedstaw śledczego, badacza, dziennikarza jako „aktora”, który na wielu polach uczestniczy w wymianach informacji oraz danych.

 • Zbieranie informacji – przedstaw śledczego, badacza, dziennikarza jako osobę, która zapobiegawczo zbiera informacje dostępne zarówno powszechnie jak i te objęte tajemnicą, a także zeznania i relacje. Wymień najczęściej wykorzystywane metody oraz najczęściej zbierane rodzaje informacji/danych. Możesz je ująć w następujące kategorie (lub udostępnić krótką listę, którą uczestnicy rozwiną w następnym ćwiczeniu):

  • Główne metody i rutynowe czynności: od określonych technik badawczych po bardziej ogólne czynności takie jak:

   • Metody badań prowadzonych w sieci (stacjonarnie): wyszukiwanie zaawansowane, weryfikacja grafik, crowdsourcing danych poprzez media społecznościowe, itp.
   • Metody badań polowych: wywiady, zbieranie próbek środowiskowych, nagrywanie dowodów, itp.
   • Metody zbierania informacji pochodzących z ogólnodostępnych źródeł (OSINT).
   • Archiwizowanie materiałów (online, offline): metody, dobre praktyki.
   • Zbieranie danych: metody, nawyki.
   • Structuring, indexing data and organizing data repositories: methods, good practices
   • Rutynowe czynności pobudzające do działania: wypicie kawy, bieganie, czytanie książek niezwiązanych z pracą, itp.
  • Dane i informacje zbierane poprzez zastosowanie tych metod mogą być szczegółowe lub ogólne (od zapisanych na kartce notatek po konkretne formaty danych):

   • Nagrania audio i video
   • Zestawy danych
   • Posty zamieszczane w mediach społecznościowych
   • Artykuły informacyjne
   • Badania specjalistyczne
   • Kontakty do źródeł informacji, itd.
 • Posłuż się anegdotą lub paradygmatem (najlepiej z własnego doświadczenia), aby opisać, jak dochodzi do „zagracenia” w postaci nagromadzenia niewykorzystanych informacji (zakładki i uwagi w książkach, zrzuty ekranu, notatki, artykuły pobrane z internetu, itp.).

 • Ocena ryzyka i dbanie o bezpieczeństwo - Wymień je jako kluczowe elementy i podkreśl, że każdy kontekst i każda metodologia badawcza wywierają wpływ na bezpieczeństwo śledczego, jego źródeł informacji a także zbieranych danych.

  • Ocena ryzyka i dbanie o bezpieczeństwo są szczególnie istotne podczas prowadzenia śledztwa dotyczącego nieznanego zagadnienia.
 • [opcjonalnie] Zachęć uczestników, żeby uzupełnili twoją listę, zadając im następujące pytania:

 • „Jak zbieracie informacje?”

 • „Nad czym się przede wszystkim zastanawiacie, badając nieznany sobie temat lub kontekst?”

Wizualizacja rutynowych czynności

Twórz | 15 minut

Narzędzia / Materiały

 • Szablony ćwiczeń: Badanie nieznanego – sekcja „Ćwiczenie indywidualne: Zastanów się nad własnymi rutynowymi czynnościami”.
 • Notatki z ćwiczenia dotyczącego „nieznanych zagadnień i problemów” z sekcji „Wstęp dla uczestników”, które posłużą do porównywania i sprawdzania.
 • Warsztat online: współdzielona tablica (na przykład Mural, Miro, itp.), ta sama, którą użyto w sekcji „Wstęp dla uczestników”.
 • Warsztat offline: tablica suchościeralna lub duże kartki papieru, długopisy, kartki samoprzylepne.

W zależności od liczby uczestników to ćwiczenie może być przeprowadzone indywidualnie lub w mniejszych grupach liczących od 3 do 5 osób. Każda z grup sporządza listę/wypełnia szablon uwagami zgłoszonymi przez członków. Sugerujemy, by ćwiczenie to przeprowadzić indywidualnie.

Instrukcje

[10 minut] Zadanie

 • Poproś uczestników, żeby zastanowili się indywidualnie nad swoją pracą i uzupełnili następujące punkty zamieszczone na liście:

  • Najważniejsze metody, z jakich korzystasz, i rutynowe czynności, które wykonujesz najczęściej podczas swojej pracy

   • uczestnicy mogą skorzystać z otrzymanej wcześniej listy i dodać do niej metody / techniki oraz strategie, którymi się najczęściej posługują, zaczynając od ogólnych i przechodząc do bardziej szczegółowych.
  • Rodzaje danych i informacji pozyskiwanych dzięki tym metodom

   • analogicznie, od ogólnych do szczegółowych .

Metody i dane wymieniane na liście nie powinny łączyć się z tematami z poprzedniego ćwiczenia. Zadaniem uczestników jest wymienienie różnych czynności i zbieranych w ich trakcie informacji.

[5 minut] Podsumowanie

 • Poproś ochotników, aby zaprezentowali swoje listy pozostałym uczestnikom.
Dostosowywanie i dodawanie czynności rutynowych: nasz „przybornik”

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia / Materiały

 • Prezentacja (slajdy lub inne materiały) przygotowana wcześniej na podstawie wymienionych poniżej materiałów.

Instrukcje

Przygotuj i zrób krótką prezentację, skupiając się na następujących punktach:

 • Dostosowywanie istniejącego „przybornika” do nowych tematów, kontekstów, problemów:

  • Wprowadź pojęcie „przybornika” – w tym kontekście jest to szeroki zestaw różnych narzędzi badawczych, platform informacyjnych i komunikacyjnych, informacji / danych potrzebnych do prowadzenia śledztwa. Na przykład, nasz „podręcznik” może zawierać:

   • poradniki and podręczniki (w wersji drukowanej i cyfrowej) w różnych językach dotyczące tematów, technik i narzędzi, jakich używamy.
   • oprogramowanie (open source lub zastrzeżone prawnie) wykorzystywane do analizowania, pisania, przechowywania informacji na naszych urządzeniach.
   • narzędzia internetowe wykorzystywane do pobieranie materiałów tylko z jednej platformy (np. programy do pobierania danych z mediów społecznościowych, narzędzia do współdzielenia plików).
   • publiczne lub komercyjne źródła danych (np., rejestry firm, ewidencje gruntów, statystyki, mapy, itp.) udostępniane w różnych krajach.
   • cyfrowe narzędzia ochrony i powiązane z nimi narzędzia do komunikacji i przechowywania danych, które mogą się różnić w zależności od kontekstów, itp.
   • sposoby dostępu do publicznych informacji z określonych miejsc/krajów, które mogą się różnić z powodów prawnych i/lub warunków politycznych (np., unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)).
  • Zaznacz, że nasze „przyborniki” muszą być - dosłownie i w przenośni - przetłumaczone, dostosowane i rozbudowane tak, aby odpowiadały potrzebom prowadzonego śledztwa w zależności od czasowych i geograficznych kontekstów, używanych formatów (od druku do materiałów cyfrowych), języków, tematów, wymogów bezpieczeństwa, itd.

 • Nawiązywanie kontaktów z nowymi osobami, instytucjami i innymi źródłami informacji:

  • Podaj przykłady ilustrujące, w jaki sposób różnorodne źródła i repozytoria informacji mogą zostać wykorzystane do zwiększenia możliwości prowadzenia śledztwa, i jak je włączyć do bieżącego przepływu informacji.

   • Na przykład, opowiedz o śledztwie lub projekcie badawczym, w trakcie którego dziennikarz/badacz skontaktował się poprzez internetowe forum z grupą ekspertów, aby zapytać ich o określone zagadnienie, lub skonsultował się z członkami społeczności (sieciowej lub realnej, np. towarzystwo miłośników kolei, klub szachowy w małym mieście, forum naukowców zajmujących się ochroną środowiska, itp.).
 • Włącz uczestników do dyskusji, zadając im następujące pytanie:

  • „W jakich okolicznościach musieliście zmienić lub dostosować swoje „przyborniki” do nowych tematów lub kontkstów?”

   • Ta dyskusja ułatwi przejście do następnego ćwiczenia.
Wizualizacja dostosowania i potencjału

Twórz | 25 minut

Narzędzia / Materiały

 • Szablony ćwiczeń: Badanie nieznanego – sekcja „Wizualizacja dostosowania i potencjału”.
 • Notatki i współdzielone pliki/tablice z poprzednich ćwiczeń, które posłużą do porównywania i sprawdzania.
 • Warsztat online: współdzielona tablica ułatwiająca współpracę (na przykład Mural, Miro, itp.).
 • Warsztat offline: tablica suchościeralna lub duże kartki papieru, długopisy, kartki samoprzylepne.

W zależności od liczby uczestników to ćwiczenie może być przeprowadzone indywidualnie lub w mniejszych grupach liczących od 3 do 5 osób. Każda z grup sporządza listę/wypełnia szablon uwagami zgłoszonymi przez członków. Sugerujemy, by ćwiczenie to przeprowadzić indywidualnie.

Instrukcje

[10 minut]

Poproś uczestników, żeby zastanowili się indywidualnie nad swoją pracą i uzupełnili następujące punkty zamieszczone na liście:

 1. Dotychczas używane przez nich przyborniki, które byłyby niewystarczające do prowadzenia badań w nowych/różnych kontekstach, przy innym przepływie informacji, nad nowymi zagadnieniami. W odpowiedziach powinny pojawić się kwestie językowe a także techniczne (i inne) cechy używanych „przyborników”.

  • Na przykład, nowe śledztwo wymaga dostępu do konkretnego spisu firm zarejestrowanych na Seszelach. Spis ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest dostępny dla ogółu, także dla dziennikarzy.
 2. Społeczności i ważne osoby, z którymi należałoby się skontaktować, ale których nie znamy, lub do których dostęp jest utrudniony (z różnych przyczyn).

  • Na przykład, nowe śledztwo na temat oszust wyborczych popełnianych w Wenezueli wymaga skontaktowania się z członkami Komisji Wyborczej, co jest niebezpieczne zarówno dla potencjalnych źródeł informacji, jak i dla dziennikarza.

[15 minut] Podsumowanie i dyskusja

 • Omów odpowiedzi udzielone przez uczestników:

  • zacznij od omówienia informacji na temat przyborników, a następnie przejdź do społeczności i ważnych osób.
 • Skomentuj ciekawe odpowiedzi i zachęć uczestników, aby wymienili i przedyskutowali najważniejsze wyzwania.

 • Poprowadź dyskusję i udziel informacji zwrotnej.

 • [opcjonalnie, jeśli dysponujesz odpowiednim czasem] Poproś dwóch ochotników (po jednym do każdej z omawianych kwestii), aby sklasyfikowali i pogrupowali podobne odpowiedzi, zaznaczając jednocześnie pokrywające się ze sobą elementy przyborników i społeczności, jeśli takie wystąpiły.

- Sugerujemy zarządzenie przerwy (jeśli nie było jej przed tym ćwiczeniem) -

Nieznane w naszym zasięgu (1 godzina i 50 minut)

Wybór i wykorzystywanie studia przypadku

Współpracuj | 35 minut

Narzędzia / Materiały

 • Szablony ćwiczeń: Badanie nieznanego – sekcja „Wybierz i wykorzystaj studium przypadku”.
 • Warsztat online: współdzielona tablica ułatwiająca współpracę (na przykład Mural, Miro, itp.); lub współdzielone (umieszczone w chmurze) slajdy/pliki Word do prezentacji; wirtualne break-out roomy.
 • Warsztat offline: tablica suchościeralna / duże kartki papieru, długopisy, kartki samoprzylepne; lub współdzielone narzędzie do przygotowania prezentacji (jak powyżej); oddzielne stoły lub przestrzenie do pracy grupowej.

Instrukcje

 • Podziel uczestników na mniejsze grupy liczące od 3 do 5 osób i udziel im następujących wskazówek wraz z informacjami na temat czasu trwania ćwiczenia:

[10 minut] – Studium przypadku i pytania badawcze

 • Każda grupa wybierze jeden przypadek / temat z notatek sporządzonych podczas ćwiczenia na przełamywanie lodów. Jeśli przewidujesz, że będzie to trwało zbyt długo, możesz przydzielić grupom tematy sam.

  • Zadaniem grup będzie określenie potencjału badawczego dla wybranego/otrzymanego zagadnienia.
  • Przypomnij uczestnikom, że powinni omawiać tylko projekty, którymi chcą podzielić się z innymi osobami, i pomijać informacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa, poufności lub stwarzające konflikt interesów dla pozostałych uczestników warsztatu.
 • Każda grupa powinna postawić przynajmniej jedno kluczowe pytanie badawcze odnoszące się do wybranego przypadku/zagadnienia, na które chciałaby uzyskać odpowiedź.

  • Postawienie dwóch różnych pytań badawczych odnoszących się do tego samego tematu może pomóc w zilustrowaniu, w jaki sposób nachodzą na siebie metodologie i narzędzia wykorzystywane do badania różnych elementów zagadnienia.

[20 minut] – Strategia

 • Po sformułowaniu pytania (pytań) każda z grup przygotuje trzyminutową prezentację i przedstawi w następnej sekcji warsztatu różne sposoby udzielania odpowiedzi na pytanie badawcze.

 • Wskazówki do zadania:

  • Uczestnicy powinni nakreślić strategię udzielania odpowiedzi na pytanie badawcze – metody badawcze, plan pozyskiwania informacji/danych, kontakt ze źródłami, itp. – a nie odpowiadać na postawione pytanie. Ten element zależy w dużym stopniu od wybranych przez grupy zagadnień.
  • Uczestnicy powinni zastanowić się nad wyzwaniami, które wiążą się z obraną strategią oraz tym, jak się do nich odniosą.
  • Uczestnicy powinni zastanowić się nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa i środkami zapobiegawczymi, które mogą być potrzebne przy badaniu określonych zagadnień.
  • Grupy mają pełną dowolność w wyborze stylu, formatu i narzędzi dla swojej prezentacji; np. Powerpoint, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, wywiad, itd.
 • Dołącz na krótką chwilę do każdej z grup, aby sprawdzić czynione przez nie postępy, a także wyjaśnić wątpliwości członków i odpowiedzieć na ich pytania.

Jeśli uczestnicy będą potrzebowali pomocy lub bardziej szczegółowych informacji, możesz naprowadzić ich na to, czym jest strategia, udostępniając listę naprowadzających pytań. Na przykład:

 • Od jakiego punktu byście zaczęli?
 • Z jakich metod skorzystacie?
 • Z jakich narzędzi skorzystacie?
 • Jak będziecie zbierać informacje?
 • W jaki sposób skontaktujecie się ze społecznościami lub ważnymi osobami?
 • ...

[5 minut] Podsumowanie

 • Po zakończeniu ćwiczenia poproś jedną osobę z każdej grupy, aby opisała pokrótce najciekawszy element wykonywanego zadania. Czy nauczyli się czegoś nowego?
 • Uczestnicy zaprezentują swoje odpowiedzi w następnej sesji.
Przełamywacz lodów: „Poczęstowałabym kawą…”

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Instrukcje

 • Nawiązując do ćwiczenia grupowego, poproś, żeby każdy uczestnik powiedział kogo poczęstowałby kawą”.
 • Może to być hipotetyczna osoba posiadająca określoną wiedzą lub umiejętności, niekoniecznie ktoś konkretny.
 • Na przykład: „Poczęstowałabym kawą kogoś, kto wie ode więcej na temat dzierżawienia ziemi w średniowieczu”; lub „Poczęstowałbym kawą kogoś, kto pokazałby im, jak przeprowadzać wywiady z ludźmi uciekającymi przed wojną”.
Prezentacje: Wybór i wykorzystywanie studia przypadku

Współpracuj | 20 minut

Narzędzie/Materiały

 • Karty lub prezentacje stworzone przez uczestników w grupach w trakcie poprzedniego ćwiczenia.

[15 minut] Prezentacje grupowe

Instrukcje

 • Poproś każdą grupę o wygłoszenie trwającej maksimum 3 minuty prezentacji dotyczącej tego, jak jej członkowie szukali odpowiedzi na wybrane przez siebie pytanie (pytania) badawcze.
 • W zależności od liczby uczestników i grup możesz przydzielić na to ćwiczenie więcej czasu.

[5 minut] Podsumowanie

 • Zapewnij informację zwrotną, komentując prezentacje i dodając własne uwagi.
 • Zachęć uczestników do zadawania pytań i dzielenia się sugestiami odnoszącymi się do każdej prezentacji.
Mierzenie się z nieznanym: Cztery niezbędne rzeczy

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Instrukcje

 • Przygotuj i zrób krótką prezentację, skupiając się na czterech kluczowych elementach lub składnikach, które należy rozpatrzyć przed rozpoczęciem śledztwa nieznanego zagadnienia:

  1. ludzie i społeczności związane z tematem.
  2. miejsca, kontekst geograficzny tematu.
  3. materiały audio-wizualne, dowody związane z tematem.
  4. dokumenty i inne źródła informacji związane z tematem (umowy, komunikaty prasowe, spisane oceny, listy przesyłanych wiadomości, itp.)
 • Ustal schemat dla każdego elementu i przedstaw pokrótce przykłady, posiłkując się własnym doświadczeniem lub przypadkami omawianymi przez uczestników podczas ćwiczeń grupowych.

 • Przygotuj slajdy lub wydrukuj karty podsumowujące cztery elementy oraz schematy, z których uczestnicy skorzystają podczas następnego ćwiczenia.

- Sugerowana przerwa —

Nieporuszona ziemia

Dyskutuj | 25 minut

Narzędzia / Materiały

 • Szablony ćwiczeń: Badanie nieznanego – sekcja „Nieporuszona ziemia”.

 • Warsztat online: współdzielona tablica ułatwiająca współpracę (na przykład Mural, Miro, itp.); lub współdzielone (umieszczone w chmurze) pliki Word do robienia notatek.

 • Warsztat offline: tablica suchościeralna lub duże kartki papieru, długopisy, kartki samoprzylepne.

Instrukcje

[20 minut]

 • Korzystając z efektów poprzednich ćwiczeń i prezentacji, zaproś wszystkich uczestników warsztatu do dyskusji na temat czterech „niezbędnych” elementów:

  1. ludzie i społeczności związane z tematem.
  2. miejsca, kontekst geograficzny tematu.
  3. materiały audio-wizualne, dowody związane z tematem.
  4. dokumenty i inne tekstowe źródła informacji lub materiały źródłowe.
 • Omów elementy, poświęcając każdemu po 5 minut

 • Wyznacz jednego uczestnika do moderowania dyskusji (4 łącznie), a sam zapisuj uwagi i przemyślenia uczestników, korzystając z tablicy lub współdzielonego pliku. Zbierz je w listy/tabele podobne do tych zamieszczonych w pliku z szablonami ćwiczeń.

 • Pytania naprowadzające dla moderatorów dyskusji

  • Złe praktyki i dobre praktyki, a także ich skutki (Czy warto na nich polegać, a jeśli tak, to dlaczego?).
  • W jaki sposób przygotowujesz się do tego, by skutecznie nawiązać kontakt ze źródłem informacji w nowym kontekście?
  • W jakim momencie kończymy śledztwo? Gdzie kończy się „królicza nora”?
 • Udziel dodatkowych wskazówek moderatorom i uczestnikom, jeśli zajdzie taka potrzeba.

[5 minut] Podsumowanie

 • Poproś uczestników, żeby skomentowali przebieg dyskusji i zgłoszone uwagi. Czy nauczyli się czegoś nowego?
Podsumowanie ćwiczenia

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia / Materiały

 • Współdzielona tablica (online) / kartki (online i offline).
 • Przygotowane wcześniej slajdy (lub inne materiały do prezentacji).

Instrukcje

Przygotuj i zrób krótką prezentację podsumowującą wcześniejszą dyskusję. Podkreśl w niej następujące punkty:

 • Metodologie i wyniki ich stosowania zachodzą na siebie, a różne tematy można badać z określonym nastawieniem.

 • Ludzie, lokalne organizacje i społeczności są często zbiorami zgormadzonej już wiedzy a także wytwórcami nowych informacji, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

 • „Jeden problem – wiele rozwiązań” lub “ „wiele problemów – jedno rozwiązanie” — określone metody mogą pomóc z rozwiązaniu większej liczby problemów, inne zadziałają tylko w przypadku konkretnego problemu i kontekstu.

 • Wykorzystaj wcześniejsze ćwiczenia, by pokazać uczestnikom, w jaki sposób przestrzenie wymiany, online i offline, promują znaczenie danych wejściowych oraz strukturyzowania informacji.

 • Po pierwsze, bezpieczeństwo! - przypomnij uczestnikom, że ocena ryzyka i dbanie o bezpieczeństwo są kluczowe dla przebiegu śledztwa, zwłaszcza gdy porusza się „nieznany” temat.

Zakończenie (15 minut)

Ostatnie ćwiczenie: Plakat na wynos

Twórz | 5 minut

Narzędzia/Materiały

 • Współdzielony blok rysunkowy / slajdy / tablica (online)
 • Tablica suchościeralna / flip-chart, kartki samoprzylepne, markery (offline)

Instrukcje

 • Stwórz plakat idealnej społeczności:

  • „Stwórzmy obraz społeczności złożonej z osób, które pomagają w prowadzeniu naszych śledztw”
 • Zachęć uczestników, żeby podawali hasła lub rysowali symbole opisujące tę idealną/teoretyczną społeczność na pustej tablicy (online / offline).

 • Końcowy rezultat można pobrać z sieci / sfotografować i zabrać ze sobą na pamiątkę.

Zakończenie

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia/Materiały:

 • (opcjonalnie) Współdzielona tablica (online) lub tablica suchościeralna (offline) / karty z poprzednich ćwiczeń.

Instrukcje

 • Zakończ warsztat i streść poruszane zagadnienia, wspominając o treściach stworzonych podczas indywidualnych i grupowych ćwiczeń.
 • Zachęć uczestników do zadawania pytań lub udziel im ostatnich wskazówek.
 • Podsumuj pokrótce przebieg warsztatu. Niech każdy uczestnik wymieni:

  • jeden element warsztatu, który uznał za bardzo dobry.
  • jeden element warsztatu, który wymaga poprawy.
 • Udostępnij uczestnikom stosowne dane kontaktowe i inne istotne szczegóły.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez Exposing the Invisible, jeśli:

 • macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego warsztatu oraz porad dla moderatorów,
 • korzystacie z tego planu warsztatu i chcecie podzielić się z nami własnymi przemyśleniami na jego temat oraz sugestiami, które mogą pomóc w jego ulepszeniu,
 • dostosowujecie ten plan warsztatu do określonych, specyficznych kontekstów i chcecie się z nami podzielić rezultatami,
 • chcecie zasugerować nam nowe ćwiczenia, macie nowe rady lub przykłady, które moglibyśmy dołączyć do tego planu warsztatu,
 • chcecie podzielić się z nami własnym doświadczeniem oraz wiedzą i pomóc nam w opracowywaniu i testowaniu nowych warsztatów.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorzy i licencje

CC BY-SA 4.0

Ten tekst został wyprodukowany przez projekt Exposing the Invisible Tactical Tech's i zarejestrowany na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor warsztatu: Phevos Simeonidis
 • Projekt szkoleniowy: A. Hayder, Laura Ranca
 • Redakcja i treść: Christy Lange, Laura Ranca
 • Projekt graficzny: Yiorgos Bagakis
 • Opracowanie strony internetowej: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordynacja projektów i nadzór: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

To narzędzie zostało opracowane jako część Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu pilotażowanego: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Ten tekst odzwierciedla poglądy autora i Komisja nie odpowiada za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Więcej na ten temat