Nähtamatu Paljastamise töötoad: läbiviija käsiraamat

Tere tulemast "Nähtamatu Paljastamise" töötubade läbiviimise käsiraamatusse.Töötoad! See abivahend sisaldab üldisi juhendeid ja nippe juhendajatele ja õpetajatele, kes soovivad sel veebilehel pakutava õppeprogrammi toel läbi viia töötubasid.Siit leiad töötubade kohta lühida ülevaate, soovitatavad tööriistad ja tegevused, aga ka soovitused, kuidas õpituba alustada, läbi viia ja lõpetada. Võid neid juhiseid ning töötubasid julgelt kohandada vastavalt oma auditooriumi vajadustele ning kontekstile. Palume sul küsimuste ning tagasisidega julgelt meie poole pöörduda, et me saaksime töötubasid paremaks teha ning laiendada.

Töötubadest

"Nähtamatu Paljastamise" töötoad põhinevad eelneval uurimistööl, juhenditel, koolitustel ja koostööüritustel, mille töötas välja Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projektimeeskond koos kogenud uurijatega, kelle seas on ajakirjanikud, aktivistid, teadlased, kunstnikud ja tehnoloogid.

Enamus töötubade plaane sisaldab viiteid materjalidele, mis on pärit Nähtamatu Paljastamine: varustus. Need on vahendid, mis sisaldavad uurimistehnikate juhiseid ja juhtumiuuringuid ning tööriistu, mida kasutavad kogenud uurijad ning mis on tehtud senisest ligipääsetavamaks inimestele ning kogukondadele, kes tahavad alustada nende enda uurimisi.

Lisaks on saadaval täiendavad välised vahendid lisalugemiseks, inspiratsiooniks ning soovitusteks, milliseid tööriistu kasutada töötubade spetsiifiliste kontekstide korral.

Pane tähele, et välised vahendid ja veebiplatvormid, mida me eri tegevusteks välja pakume on lihtsalt soovitused, millele leiab rohkelt alternatiive. Me ei toeta, reklaami ega saa sponsorraha üheltki selliselt soovituselt.

Töötoa kava

"Nähtamatu Paljastamise" töötubade kavad on üles ehitatud selliselt, et neid saab pidada nii üle veebi kui ka füüsiliselt kohtudes.

Üldjuhul kestavad töötoad kaks kuni neli tundi, pause neisse plaanitud ei ole.

Töötoad jagunevad osadeks. Iga osa kestab 15 kuni 75 minutit.

Iga 45-60 minuti järel on soovitatav anda osalejatele väike puhkehetk või teha energiaharjutus, ent konkreetne vajadus sõltub olenevalt igas osas sisalduvatest tegevustest ning sellest, kui interaktiivsed need on.

Iga töötuba algab avaosaga ja lõpeb lõpuosaga.

Töötoad on üles ehitatud nii, et vähemalt 50% ajast kuluks interaktiivsetele tegevustele.

Õppetegevused

"Nähtamatu Paljastamise" töötubade plaanides sisaldab iga õppetegevus järgmised detaile:

Õppimise tüüp

Õppetegevused on üles ehitatud vastavalt Diana Laurillardi Vestluslikule Raamistikule. Vastavalt sellele raamistikule leiad töötubade plaanidest järgnevad kuus õppimise tüüpi:

 • Loe, vaata, kuula - osalejad omandavad teadmisi esitlustest, audiovisuaalsetest materjalidest jne.

 • Uuri - osalejad õpivad uurimisel põhinevatest tegevustest ja väljakutsetest.

 • Aruta - osalejad õpivad vestlustest, debattidest, aruteludest.

 • Harjuta - osalejad õpivad või kasutavad omandatud oskusi ja teadmisi ülesandeid ja harjutusi tehes.

 • Tee koostööd - osalejad omandavad teadmisi ja oskusi kaaslastega rühmaharjutustes koostööd tehes.

 • Tooda - osalejad õpivad või jagavad informatsiooni, teadmisi ja oskusi midagi kas üksinda või meeskondlikult luues.

Eraldatud aeg

 • Eraldatud aeg on aeg, mida läheb vaja tegevuse läbimiseks, sealhulgas juhendite andmisele ning kokkuvõttele.

Tööriistad / Materjalid

 • Need on tegevuse-spetsiifilised tööriistad ja materjalid, mida läheb tarvis nii veebis kui füüsiliselt tehtavates töötubades.

Juhendid

 • Siit leiad samm-sammu haaval antavad juhendid, kuidas töötoa tegevust läbi viia.

Kokkuvõte

 • Need on soovitused jätkuküsimusteks või selgitusteks, mida anda harjutuste lõpus.

Töötubade läbiviimine

Töötoaks valmistumine

Tegevusi võib alati omavahel segada ja klapitada, aga kui sa seda teed, jälgi hoolikalt, et sa kasutaksid erinevaid tegevuse tüüpe ning et need vahelduks sageli. Näiteks püüa ühe tunni sees vältida järjest mitut "Loe, vaata, kuula" (presentatsioon) tegevust.

Pea silmas grupi kogemuste taset ning kas nad soovivad uusi oskusi kasutada mõnel konkreetsel uurimise alal või osal. Kohanda vastavalt osalejate vajadustele visuaalne materjal, harjutused ja mängud.

Alati kui võimalik, kasuta näiteid, mis on osalejate tausta arvestades sobilik. Et teha sessioone veelgi asjakohasemaks, võid alustuseks osalejatelt paluda, et nad jagaksid sobilikke uurimisstsenaariume ja juhtumeid (hüpoteetilised või päris), mis neile huvi pakub või millele nad sooviks vastuse leida. Kindlasti alati hoiata osalejaid võimalike riskide kohta, mis kaasnevad päriselus põhinevate kaasustega seotud sensitiivse või konfidentsiaalse info avaldamisega.

Valmista ette nimekiri kogu informatsioonist, mida sa tahaksid oma auditooriumiga jagada. See võib sisaldada konkreetse töötoa tausta ja eesmärki, töötoa konteksti, informatsiooni kasutatavate vahendite kohta, logistikat, olulisi kontakte jne. Neid detaile võib näidata millal iganes sa näed selle jaoks vajadust.

Töötoa avamine

See, kuidas sa töötoaga alustad, on ülioluline, sest see seab kogu järgnevale töötoale tooni. See ei ole elu ja surma küsimus, aga õnnestunult alustamine annab edasisele seminarile sujuva käigu.

Haara tähelepanu

Ürita haarata oma auditooriumi tähelepanu juba esimestest minutitest. Siin on mõned mõtted, kuidas seda teha:

 • küsi osalejate köitmiseks mõni küsimus,

 • räägi mõnest käimasolevast sündmusest või teemast, mis on töötoa teemaga seoses oluline,

 • kommenteeri mõnda asjakohast teemad, pilti vms.

Tutvusta töötuba

Selles osas on järgmised olulised sammud:

 • tutvusta lühidalt ennast, oma praegust tööd ja räägi, milline on sinu kokkupuude tänase töötoa teemaga,

 • tutvusta töötoa eesmärke ja kava,

 • tutvusta töötoas kasutatava materjali allikat ning teisi, kes aitasid seda välja töötada (kui kohaldub).

Vii läbi osalejate tutvustus ja jäälõhkujka

Selle tegevuse eesmärk on saada sinul tuttavaks oma auditooriumiga ning osalejatel saada tundma teineteist. Alati tasub panna natuke aega selle alla, et jagada oma kogemust ning ootusi võimalikult informaalselt.

Võid valida mõne lihtsa tegevuse nagu näiteks:

 • palu osalejatel esitada küsimus, millele nad sooviksid saada vastuse töötoa lõpuks,

 • palu osalejatel jagada ootusi, lootusi ja hirme seoses töötoaga,

 • küsi osalejatelt: "Kuidas [töötoa teema] seostub teie tööga?"

 • alternatiivselt võid valida ka jäämurdmise harjutuse, mis julgustab osalejaid näitama üles loomingulisust, kui nad joonistavad vastuseid või mõtteid online-tahvlile või kui kohtute füüsiliselt, tõusma püsti ja täitma mõne ülesande. Soovituste saamiseks vaata juhendi Jäälõhkuja sektsiooni.

Pane paika reeglid

Alati tutvusta mõningaid põhilisi reegleid ning räägi, kuidas sa soovid, et osalejad käituksid ja reageeriksid, omavahel koos töötaksid, austaksid teineteist ja väljendaksid võimalikke tekkivaid pingeid konstruktiivselt. Töötoa põhireeglid võivad sisaldada:

 • käitumisreeglid

 • räägi kaasa ja anna ruumi

 • austa konfidentsiaalsust ja privaatsust

 • kui sa ei räägi, lülita mikrofon välja

 • ei ole olemas rumalaid küsimusi

 • lõbutse!

Küsi, kas osalejad sooviksid sinu ettepanekuid muuta või lisada muid reegleid. Ole kindel, et kõik saavad reeglitest aru ja nõustuvad nendega.

Kui sa viid läbi pikemat koolitust (üks või mitu päeva sama grupiga), võid kaaluda ka koos grupiga ühise käitumisjuhendi või kokkuleppe koostamist, millesse saavad panustada kõik osalejad. Lihtne ja tulemuslik harjutus ühise käitumisjuhendi loomiseks võib olla grupiharjutus, mille käigus peavad osalejad kirja panema oma ootused kahes peamises kategoorias:

 • Kuidas sa soovid, et sinuga töötoa kestel käitutaks / Mis peab juhtuma

 • Kuidas sa soovid, et sinuga töötoa kestel ei käitutaks / Mis ei tohiks juhtuda

Veel mõned soovitused Tactical Techi "Sugu ja Tehnoloogia" õppeprogrammi"Ühiste kokkulepete" sektsioonis.

Töötoa lõpetamine

Tee kokkuvõte töötoa sisust

See on aeg töötoast kokkuvõtte esitamiseks, et rõhutada üle selle põhipunktid, meeldejäävad hetked ja leiud.

Ülioluline on osalejatele kogu aeg selgitada, mis toimub. Saad seda teha nii:

 • töötoa sissejuhatuses - ütle osalejatele, mis hakkab juhtuma

 • töötoa iga osa jooksul - tuleta neile meelde, mis toimub

 • töötoa lõpus - räägi neile, mis just toimus ja juhtus.

Lisaks on töötoa lõpus oluline, et juhendajad ja läbiviijad tooksid eraldi välja, millistele osalejate ootustele töötoa kestel vastati.

Vii läbi lühike töötoa tagasiside voor

Iga osaleja jagab grupiga (suuliselt või ühisel tahvlil):

 • ühte asja, mis neile seminari jooksul väga meeldis ja

 • ühte asja, mis nad soovivad, et oleks järgmisel korral parem.

Edasised tagasiside tegevused

Selle eesmärk on, et saaksid koguda mitteametlikku tagasisidet, mida osalejad töötoas tegelikult õppisid. Sõltuvalt ajast võid kasutada kas ühte või mitut järgnevatest tegevustest või neid omavahel kombineerida:

Tagasiside vorm

Kui võimalik, palu osalejatel jagada põhjalikumaid muljed pärast töötuba tagasiside vormi täites. See vorm võib sisaldada selliseid küsimusi:

 • Kas töötuba vastas ootustele?

 • Mis oli sinu hinnangul kõige kasulikum?

 • Mis oli sinu hinnangul kõige vähem kasulik?

 • Mis on kolm kõige olulisemat asja, mis sa töötoast said?

 • Kuidas saaks töötuba paremaks teha?

Hindamise ratas

 • Kiire (aga mitte nii täpne) tagasiside andmise võimalus on tagasiside ratta kasutamine, kus osalejad hindavad töötoa erinevaid aspekte andes neile ratta erinevatel telgedel punkte ja kokkuvõttes luues võrgu.

 • Siin on tagasiside ratta näide.

Tõotus

 • Töötoa lõpuosa võib sisalda ka "Ma tõotan, et..." tüüpi tegevust, kus osalejad jagavad spetsiifilisi lubadusi muuta midagi väikest oma elus või töös vastavalt töötoas õpitule.

Viimased soovitused ja logistika

Ole kindel, et lisaks tagasisidele:

 • eraldad mõned minutid viimasteks sõnavõttudeks või et üle rõhutada põhisõnum,

 • julgustad osalejaid küsima lahtiseks jäänud küsimusi või jagama viimaseid näpunäiteid,

 • jagad vajadusel kontaktandmeid ning tarvidusel vajalikke detaile järeltegevuste kohta.

Väikeste grupiharjutuste läbiviimine

Väikeste grupiharjutuste tegemiseks jaga osalejad kolme kuni viie liikmega gruppideks.

Sõltuvalt grupi suurusest võid jagada liikmetele rollid, et kõik osalejad püsiksid kaasatuna. Võid osalejaid julgustada, et nad haaraksid endale grupitöödes ise eri rolle. Selliste rollide seas võib olla näiteks eestvedaja, märkmete tegija, ajamõõtja, esitleja, kujundaja (kui harjutus näeb ette visuaalset esitlust) jne.

Energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal on soovitatav hoida ekraanil taimerit.

Veebipõhiste esitlusvahendite kasutamine

Videokonverentsi tööriistad

 • Kasuta nutikalt võimalusi, mida pakub sinu kasutatav videokonverentsi tööriist. Näiteks:

  • avalikku vestlusakent võib kasutada, kui sul on vaja saada mõnele küsimusele kiireid vastuseid,

  • "tõsta käsi" ("raise hand") võimalus on kasulik, kui sul on vaja arutelusid modereerida,

  • grupiharjutuste läbiviimiseks kasuta väikseid (breakout) tubasid.

 • Võimalikke videokonverentsi tööriistasid: BigBlueButton (BBB), Jitsi Meet või misiganes muu, mida sa ise soovid valida.

 • Näiteks BigBlueButton (BBB) on vabavaraline videokonverentsi platvorm, mis võimaldab eraldada osalejaid breakout-tubadesse, jagada märkmeid ja joonistada, valida vastamiseks juhuslikku kasutajat ja viia läbi küsitlusi. Neid võimalusi kasutades on võimalik teha töötuba haaravamaks.

 • MÄRKUS: soovituste saamiseks, kuidas hinnata digitööriistade turvalisust, töökindlust ja muid aspekte, mida sa kasutad (suhtlemiseks, videokonverentsiks, andmete jagamiseks jne) vastavalt töötoa kontekstile ja vajadustele, soovitame sul lugeda meie artiklit "Tehnoloogia on loll: kuidas valida kaugtöötamiseks tehnoloogia"". See on saadaval ka prantsuse ja hispaania keeles.

Osalejate kaasamise rakendused

 • Auditooriumi paremaks kaasamiseks võid kasutada erinevaid rakendusi, näiteks live-küsitlused, viktoriinid jne.

 • Enne selliste lisarakenduste kasutamist kontrolli, kas videokonverentsi tööriist, mida sa juba kasutad, ei paku samu võimalusi.

 • Samuti vaata järgi, kas uued rakendused, mida sa tahad osalejate kaasamiseks kasutada, lasevad osalejatel liituda külalistena (ingl keeles "visitor" või "guest") ning hea oleks, kui nad ei pea end registreerima uuteks kasutajateks (seejuures avaldades isiklikke- ja kontaktandmeid) või kasutamise eest raha maksma.

 • Tööriistade näiteid: Slido, Poll Everywhere, Mentimeter.

Tahvli rakendused

 • Need rakendused on kasulikud koostööharjutusteks, kus kõik osalejad peaksid kaasa lööma ning käima välja oma mõtteid.

 • Pane tähele, et mõnedel videokonverentsi tööriistadel on see võimalus juba sisse ehitatud.

 • Tööriistade näiteid:: Mural, Miro, Weje, WBO.

Online-vormid

 • Kasuta online-vorme, et luua töötoa eel täitmiseks mõeldud küsimustikke, tagasisidevorme, viktoriine jne.

 • Tööriistade näiteid: Jotform, Lime Survey.

Töötubade hindamine

Pane kirja nii kiiresti kui võimalik pärast töötoa lõpetamist kokkuvõte. Osana sellest kirjuta ka, mis sinu meelest õnnestus hästi ja mis mitte.

Mõõda iga tegevuse läbiviimiseks kuluvat aega. Nii saad järgmisel korral täpsustada töötoa ajakava.

Salvesta ka sellised detailid nagu osalejate arv, auditooriumi taust, kuupäev ja kellaaeg ning muu informatsioon, mis võib olla töötoa hindamiseks ning edasiseks plaanimiseks vajalik.

Eemalda osalejate isiklikud andmed ja ära kasuta / jaga / salvesta isikut tuvastada võimaldavaid andmeid rohkem kui on minimaalselt tarvis aruandluseks või logistilisteks asjaoludeks.

Täiendavad õppetegevused

Jäälõhkujad (icebreakers)

Probleem - lahendus

 • Esita kas päris või hüpoteetiline probleem ja palu inimestel käia välja lahendusi. Võid küsida neilt sisendit individuaalselt või jagada osalejad paaridesse.

Ühised asjad

 • Jaga osalejad väiksematesse gruppidesse ja anna neile viis minutit arutamiseks ning nimekirja koostamiseks teemadest, mis on neil ühised.

Keeruga sissejuhatused

 • Palu kõigil end tutvustada ning lisada enda kohta midagi ebatavalist, näiteks nende "kasutu supervõime".

Mängulisus

 • Palu osalejatel enda tutvustamisel joonistada oma töökoht, lemmiktoit või mõni muu isiklik detail. Teised osalejad peavad ühe minuti jooksul ära arvama, mida joonistatakse. See harjutus võib võtta üksjagu aega, seetõttu me soovitame kasutada seda ainult väikestes, mitte enam kui kaheksa liikmega gruppides.

Joondumine (ainult füüsilistel kohtumistel)

 • Palu osalejatel võtta ühte ritta joondudes mõne omaduse järgi: pikkus, vanus, kui kaugelt töötuppa tuldi jne. Võid siin olla täiesti loominguline. Võid selle ülesande teha ka keerulisemaks paludes osalejatel moodustada rida ilma omavahel rääkimata.

Inimbingo (ainult füüsilistel kohtumistel ja väga pikkade ürituste korral)

See harjutus võib olla väga meeleolukas, aga see võtab palju aega. Sõltuvalt grupi suurusest võib kuluda kuni 40 minutit.

 • Selle harjutuse läbiviimiseks pead looma ja välja printima 3x3 või 5x5 ruudustiku / tabeli. Igasse ruutu käib üks iseloomustus, näiteks: "keegi, kellel on kotis punane pastakas" või "keegi, kes on osav fotograaf".

 • Osalejad peavad omavahel suhtlema, kuni leiavad kaaslase, kelle kohta kirjeldus paika peab ja seejärel paluma tal vastavasse ruutu anda allkiri.

 • Reegel näeb ette, et iga isik saab allkirja anda ainult ühe korra. Iseenda ruudustikku allkirja anda ei tohi. Sellest harjutusest võib rohkem lugeda siit

Energiaharjutused

Hoia neid tegevusi tagataskus, et erinevate sessioonide ning madala energiatasemega hetkedel kasutada. Neid saab kohandada nii veebipõhiste kui füüsiliste töötubade tarbeks.

Jaga ühte soovi!

 • Palu osalejatel postitada veebitahvlile mõni GIF või pilt, mis iseloomutab kõige paremini mõnda nende soovi. Julgusta osalejaid olema väljendusrikaste GIFide ja piltide leidmisel loomingulised.

Ajamasin

 • Palu inimestel valida mõni ajalooline hetk, kuhu nad sooviksid reisida. Anna neile viis minutit, et leida pilt või GIF, mis seda ajaperioodi kõige paremini iseloomustab (naljakas on parim!) ja palu teistel osalejatel arvata, mis ajaperioodist on jutt.

Loenda üles!

 • Selle lühikese virtuaalse harjutuse käigus peab grupp loendama arve üles (tavaliselt 20ni), tehes seda juhuslikus järjekorras kordamööda ja nii, et korraga ei räägi mitu inimest.
 • Kui mitu inimest räägib korraga kasvõi vaid ühe sekundi jooksul, peab kogu grupp alustama jälle ühest peale.
 • Osalejad on edukad, kui nad jõuavad eesmärgiks antud numbrini.
 • Selle harjutuse puhul on oluline, et osalejad ei tohi rohkem mitte midagi rääkida peale numbri ütlemise. Seega peavad nad koos töötama mitteverbaalselt.

Puuduta sinist!

 • Alusta paludes osalejatel midagi katsuda, näiteks "puuduta sinist" või "puuduta midagi sooja".
 • Seejärel peab iga osaleja liikuma ja katsuma midagi sinist või sooja. Kui tegevus käib veebis, võivad osalejad katsuda näiteks midagi nende töölaual, riideeset või midagi, mida nad peavad otsima oma raamaturiiulist vms.
 • Kui tehtud, peavad nad sellest märku andma vestlusaknas.
 • Viimane inimene, kes otsitava leiab, peab anda järgmise korralduse.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,

 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,

 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,

 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,

 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • "Nähtamatu Paljastamise" töötubade autorid: Ankita Anand, A. Hayder, Léopold Salzenstein, Nuria Tesón, Tetyana Bohdanova

 • Juhendi disain: A. Hayder

 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis

 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel