Az oknyomozás emberi összetevője: (1) A források biztonságos beazonosítása és elérése

Ez a workshop egy négy modulból álló képzési terv része, amely "az oknyomozás emberi összetevőjével", azaz az oknyomozók/kutatók és a számukra forráskén szolgáló személyek interakciójáról szól. Ebben a modulban a résztvevők megtanulják a források és interjúalanyok biztonságos beazonosítását és elérését, valamint a potenciális kockázatok felmérését és csökkentését.

A workshop áttekintése

Téma: Az oknyomozás emberi összetevői: hogyan lehet a forrásokat és az interjúalanyokat biztonságosan azonosítani és elérni, valamint hogyan lehet felmérni és csökkenteni az oknyomozót és forrásait érintő potenciális kockázatokat.

Célok:

 • A résztvevők sajátítsanak el olyan módszereket, készségeket és gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a nyomozás során képesek legyenek biztonságos módon beazonosítani forrásaikat, elérni őket és kapcsolatot tartani velük.
 • A legfőbb kockázati tényezők és biztonsági megfontolások tudatosítása, az emberi források felkeresésekor, és információgyűjtéskor.

Tanulmányi eredmények:

 • Annak tudatosítása, hogy a vizsgálat, valamint a bizonyítékok és tanúvallomások összegyűjtése milyen mértékben függ az emberi forrásoktól.
 • Az interjúalanyok és a források közötti különbség megértése.
 • Célok meghatározása a megkérdezettek megfontolt és biztonságos kiválasztásához.
 • Interjúalanyok és források meghatározása a vizsgálat és a kutatás igényei és háttere alapján.
 • Az interjúalanyok és a források típusainak azonosítása.
 • Az emberi források hosszú távú kezelésének és a szakmai kapcsolat fenntartásának megértése. 
 • A kockázatok azonosítása és mérséklése: kockázatértékelés kidolgozása és intézkedések meghozatala.
 • Azon technikák, eszközök és források megismerése, amelyekkel megőrizheted saját magad, az interjúalanyaid és a munkád biztonságát.

A lebonyolítás módja: online / személyes workshop

A workshop időtartama (szünetek nélkül): 3 óra

Résztvevők száma: 6-24

Kapcsolódó workshopok:

Kapcsolódó a Láthatatlan Leleplezése eszköztári útmutatók: 

Letölthető sablonok workshoptevékenységekhez:

Tanulási tevékenységek

Bevezetés (15 perc)

A workshop bevezetése

Olvass, Nézz, Hallgass | 5 perc

Utasítások

 • Keltsd fel a figyelmet egy kérdés feltevésével vagy egy releváns kép kommentálásával. Például>

  • Mi a közös eleme minden vizsgálatnak?
  • Salvador Dalí Rejtett arcok című művének felhasználásával kérjük meg a résztvevőket, hogy keressenek rejtett elemeket a képen, stb. (lásd a képekre és ötletekre vonatkozó példákat a Függelékben.)
 • Mutatkozz be, és ismertesd a workshop céljait.

 • Opcionális: mutasd be a workshop anyagának forrását (Tactical Tech).

 • Tájékoztasd a résztvevőket a workshop menetéről.

 • Javasolj alapszabályokat a workshophoz. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy szeretnének-e módosítani az ajánlataidon vagy új szabályokat hozzáadni. Az alapszabályok felállítására vonatkozó konkrét javaslatok a [Segítői útmutatókban] találhatók((https://exposingtheinvisible.org/hu/workshopok/facilitator-guide) "A workshop lebonyolítása" résznél.

 • Állapítsd meg a csoportmunka dinamikáját, magyarázd el, hogy a résztvevőknek ugyanabban a csapatban kell-e dolgozniuk az interaktív műhelytevékenységek során.

Résztvevők bemutatkozása / Jégtörők

Készítsd el | 10 perc

Utasítások

 • Tarts egy gyors bemutatkozó kört; kérd meg a résztvevőket, hogy válaszoljanak néhány kérdésre magukról, a munkájukról, a workshoppal kapcsolatos elvárásaikkal kapcsolatban stb.

 • Alternatívaként választhatsz egy jégtörő gyakorlatot, amely kreativitásra ösztönzi a résztvevőket azzal, hogy válaszaikat vagy ötleteiket felrajzolják az online táblára. Ha offline workshopot tartasz, kérd meg őket, hogy álljanak fel, és végezzenek el néhány feladatot, vagy vitassák meg csoportokban:

  • pl. 2 percig interjút készíthet egy másik résztvevővel, hogy többet megtudjon a munkájáról vagy a származási helyéről stb.,
  • Nézd meg a "Jégtörők" című fejezetet a Láthatatlan Leleplezése oktatói útmutatóban inspirációért.

Interjúalanyok és források azonosítása és elérése (55 perc)

Miért van szükségünk másokra?

Vitasd meg | 5 perc

Utasítások

 • Kérdezd meg a résztvevőket: "Miért fontos az emberekkel való foglalkozás az oknyomozás során?", és várj ki néhány választ.

 • Kommentáld a válaszokat, a fontos pontokat kiemelve.

 • Tegyünk különbséget a források és a megkérdezettek között. A legfontosabb kérdések:

  • Meddig fog tartani a kapcsolatod az adott csoporttal vagy személlyel?
  • Mennyi ideig és milyen gyakran fogsz velük beszélni a vizsgálat(ok)hoz kapcsolódóan?
  • Felveszed-e velük újra a kapcsolatot, ha az oknyomozás véget ért?
  • Egyszeri interjúalanyok vagy hosszabb távú források lesznek?
A potenciális interjúalanyok és források azonosítása

Működj együtt | 25 perc

Eszközök/anyagok

Utasítások

[15 perc] Csoportos feladat

 • Oszd a résztvevőket 3-5 fős csoportokra.

 • A csapatok jelöljenek ki egy jegyzetelőt, egy időmérőt és egy előadót az összegző részhez (innentől kezdve minden tevékenységre érvényes szerepek); ezek időnként cserélődjenek.

 • Kérj meg minden csoportot, hogy:

  1. Javasoljanak egy vizsgálati/kutatási témát, és írják le.
  2. Határozzanak meg, és soroljanak fel lehetséges rövid távú forrásokat (interjúalanyok) és hosszú távú forrásokat az előző leírásnak megfelelően, és válaszoljanak a következő kérdésekre:

   • Mi az interjúalanyok szerepe a vizsgálatban?
   • Mi az ő pozíciójuk a vizsgálatban? (pl. tanú, vádlott, áldozat…)
   • Milyen információk, adatok vagy bizonyítékok igazolásával tudnak szolgálni?

[10 perc] Összefoglalás

 • Kérd meg az egyes csoportok képviselőit, hogy röviden mutassák be a csoport eredményeit 1-2 percben.
 • Az egyes csoportok előadása után kérjünk meg mindenkit, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

  • Van-e más interjúalany vagy forrás, akit azonosítani kell?
  • Milyen egyéb megkülönböztetéseket lehet eszközölni?

Javasolt téma - ha netán inkább magad hozakodnál elő egy adott témával, ahelyett, hogy a résztvevőket kérnéd meg, hogy találjanak ki valamit:

"Aggasztó számú új erdőtűz az Amazonas vidékén"

 • Az Amnesty International nyilatkozata, alátámasztva a szükséges vizsgálatokkal az illegális szarvasmarhatelepekről, amelyek elősegítik az Amazonas pusztulását.

 • Az előző foglalkozás utolsó kérdései segítenek különbséget tenni a források és az interjúalanyok közt, és a mostani gyakorlat elindítására szolgálnak, mely megmutatja, hogyan lehet azonosítani és elérni a humán forrásokat.

 • Ha a csoport túl nagy, oszd a résztvevőket kisebb (3-5 fő) csapatokra a feladathoz.

 • Egy másik lehetőség (adaptálható online vagy személyes rendezvényekhez), hogy kártyákat készítünk a különböző szereplőkkel és forrásokkal, a róluk szóló információkkal, mint például: elsődleges forrás, tanú, sebezhető forrás stb. (pl. "Kártya 1: környezetvédelmi tudós", "Kártya 2: helyi aktivista" / "Leírás kártya: elsődleges forrás", "Leírás kártya: tanú" ...), összekeverjük őket, és:

  • Megkérjük a résztvevőket, hogy rendezzék / illesszék össze a karakterkártyákat és a hozzájuk tartozó információkat; írjanak le további részleteket, amelyeket ezekből a forrásokból tudhatnak meg, és javasoljanak új forrásokat. 
  • A résztvevők a falra vagy a képernyőre írják fel a különböző forrástípusokat és azok vizsgálatban betöltött szerepét.
 
A potenciális interjúalanyok és források felkeresése

Működj együtt | 25 perc

Eszközök/anyagok

Utasítások

[10 perc] Csoportos feladat

 • Kérjük meg a résztvevőket, hogy rendeződjenek vissza a csoportjaikba (ugyanúgy, mint korábban).

 • Ha már azonosítottuk az emberi források típusát, hol találjuk meg őket?

 • A vizsgálati példával (példákkal) kapcsolatos korábbi munkájuk alapján kérd meg a csoportokat, hogy beszéljék meg, hogyan fogják elérni a felsorolt forrásokat:

  • pl. szükségük van-e a témában jártas aktivistára, az áldozatot ismerő ügyvédre, a lehetséges tanúk felkutatására a közösségi médiacsoportokban vagy más platformokon stb.
 • A csapatok összegyűjtik a javaslatokat a megadott sablonba vagy táblára/flipchartra (ha offline), és a következő foglalkozáson bemutatják az eredményeket.

[15 perc] Összegzés és megbeszélés

 • Ellenőrizd a csoportok jegyzeteit, vagy kérd meg az egyes csapatokat, hogy 1 percben mutassák be ötleteiket.

*Emeld ki a források elérésének módjait:

 • Online és offline helyszínek

 • Közösségi média

 • Hírlevelekre való feliratkozás

 • Konferenciákon és találkozókon való részvétel

 • Blogok követése

 • Hivatalos weblapok látogatása

 • Szakértői csoportokkal való kapcsolatfelvétel (egyesek zárt csoportok lehetnek, ezért gondolják át, hogyan férhetnek hozzájuk).

 • Kérdezd meg a résztvevőket, hogyan lépnének kapcsolatba a forrásokkal a fenti (felsorolt) helyzetek bármelyikében.

 • A különböző ötleteket figyelembe véve vezesd fel a biztonsággal kapcsolatos aggályokat a következő kérdésekkel:

  • Áll-e bárki megfigyelés alatt a felsorolt források közül?
  • Jelentenek-e kockázatot az oknyomozóra nézve? (pl. a veszélyes személyekkel kapcsolatban álló források kiszivárogtathatnak információkat a oknyomozóról és a munkájáról)
  • Gondolt-e az adott csoport arra, hogy biztosítsa a titkosított és biztonságos kommunikációt?
 • Vezess be biztonsági megfontolásokat a források felsorolt lehetőségeken keresztül történő elérésekor.

  • Például: meg kell fontolni a közösségimédia-fiókok és az aktivisták blogjainak követését; gondolni kell a kockázatokra, amikor úgy döntünk, hogy egy forrással a szülővárosában találkozunk, stb.
 • Ha a workshop egy valós vizsgálatra vagy a résztvevők valós igényére összpontosít, készítsenek egy személyre szabott listát a humán forrásokról és arról, hogy hol találhatók. Valós eseteket csak óvatosan, a résztvevők és potenciális forrásaik magánéletének és biztonságának tiszteletben tartásával használj. Soha ne írd ki, se ne tárold a források valódi nevét, különösen, ha azok veszélyeztetettek.

 • Ha ez a workshop a források kezeléséről szóló workshoppal van kombinálva, tájékoztasd a résztvevőket arról, hogy több időt fogtok fordítani a források azonosításának és kezelésének megszervezésére, hogy a munkafolyamatok fenntarthatóak legyenek.

 • Használd az "Első a biztonság útmutatót" és az "Első a biztonság workshop" anyagát háttérinformációként; hivatkozz további forrásokra és további olvasmányokra, amikor a források azonosítását és azok ellenőrzésének módját tárgyaljátok. Lásd az alábbi ajánlásokat.

 

FORRÁSOK - a foglalkozás előkészítése közbeni konzultációhoz és a résztvevőkkel megosztandó ajánlott olvasmány:

 • Eszköztárak és útmutatók

 • Közösségimédia-eszközök és -fórumok

  • Twitter Advanced Search
  • Nitter It - lehetővé teszi a hozzáférést blokkolt fiókokhoz, és nem igényel Twitter-fiókot
  • WebMii – összegyűjti az emberek profiljait a közösségi médiában, név szerint kereshetően
  • Social Searcher – közösségimédia-profilok és online jelenlét témakörök szerint kereshető
  • Picuki – eszköz az Instagram-tartalmak kereséséhez
  • Followerwonk – lehetővé teszi a Twitter-életrajzok keresését és a különböző fiókok közös követőinek megtalálását, ami nagyon hasznos a lehetséges kapcsolatok azonosításához és a kockázatok felismeréséhez
  • LinkedIn – értékes forrás a vállalatokkal és más intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatban álló személyek megtalálásához, akik érdekesek lehetnek számunkra. (Használd a Privát Módot, hogy a kereséseid és az oldalmegtekintéseid ne kerüljenek nyilvánosságra.)
  • Glassdoor – vállalati fórumokat és a jelenlegi és volt munkatársak értékeléseit tartalmazó platform. Jól jöhet, hogy képbe kerüljünk a vállalatok lehetséges kapcsolattartó forrásairól.

Kockázatértékelés emberi források megközelítésekor (1 óra 40 perc)

Fizikai és digitális veszélyek azonosítása

Vitasd meg | 20 perc

Eszközök/anyagok

Utasítások

[5 perc]

 • Röviden foglald össze a korábbi tevékenységeket, utalva a vizsgálatra és az azonosított emberi forrásokra, és kérd meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a lehetséges kockázatokról.

 • Biztasd a résztvevőket, hogy ismerjék fel a kutatási módszerekkel, eszközökkel, kommunikációval és információtárolással kapcsolatos lehetséges veszélyeket.

 • Hangsúlyozd ki a különbséget a "veszély" és a "kockázat" között - ezt felírhatod egy diára vagy a táblára, és a következő tevékenységek során láthatóvá teheted a résztvevők számára:

  • a "fenyegetés" a munka/élet valamely (digitális vagy fizikai) területén érzékelt sebezhetőségre vonatkozik;
  • a "kockázat" annak az esélye, hogy egy fenyegetés valóban bekövetkezik, pl. valaki kihasználja a sebezhetőséget;
  • a fenyegetések előrejelzése a kockázatértékelési folyamat része.

[10 perc] Csoportos feladat

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza a csoportjaikba, és vitassák meg a következő kérdést:

  • "Milyen kockázatokkal járhat az emberek ehhez vagy más vizsgálatokhoz való kikérdezése?
 • Biztasd őket arra, hogy azonosítsák be a fizikai és digitális kockázatokat, valamint azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

 • A csoportok sorolják fel megállapításaikat a megadott sablonban vagy egy táblán/flipchart-papíron stb.

[5 perc] Összegzés

 • Mindegyik csoport (vagy 1-2 önkéntes, az időtől függően) ossza meg a válaszát egy-egy percben.

 • Kommentáld a válaszaikat, emeld ki a potenciális kockázatokat:

  • A kommunikáció lehallgatása
  • Rendőrség, illetve ellenséges források hozzáférése a számítógépünkhöz
  • Bizalmas és sérülékeny források feltárása
A fizikai és a digitális fenyegetések mérséklése

Vitasd meg | 20 perc

Eszközök/anyagok

Utasítások

[10 perc] Csoportos feladat

 • A beazonosított kockázatok alapján kérd meg a résztvevőket, hogy csoportjaikban brainstormingoljanak a kockázatok mérséklésének módjáról, figyelembe véve a következő tényezőket:

  • Sorrend, amelyben az információkat gyűjtik,
  • Bizalmas vagy érzékeny információk közzététele,
  • Örökletes kockázat, például ha olyan személlyel dolgozik együtt, aki veszélyeztetett, és ezt a kockázatot át tudja adni a kérdezőnek.

[10 perc] Összegzés

 • Mindegyik csoport megosztja fő gondolatait egy-egy percben.

 • Kommentáld elképzeléseiket, és adj hivatkozásokat és ajánlásokat a csoport által azonosított kockázatok kezelésére, megelőzésére és mérséklésére.

  • Emeld ki a folyamatos kockázatértékelés és a biztonságtudatosság szükségességét.
  • A biztonságos interjúkészítéshez folyamatos biztonsági ellenőrzésre van szükség egy munkatársakból álló csapattal és/vagy egy másik megbízható személlyel, mivel az események ellenőrizhetetlenek, az emberek pedig kiszámíthatatlanok.
 • A résztvevők esetleg csak a saját magukra vonatkozó veszélyeket és kockázatokat veszik figyelembe, és kevésbé az interjúalanyokat, a forrásokat vagy azokat az embereket, akikkel együtt fognak működni. Ösztönözd őket ennek az elkerülésére.

 • A résztvevők külön gondolkodhatnak a digitális és a fizikai kockázatokról. Jelezd, hogy ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz; egy digitális fenyegetés fizikai kockázatot jelenthet, hatással lehet a terepmunkára, és fordítva.

 

Források:

Biztonságos utazás: fizikai és digitális kockázatok

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Eszközök/anyagok

 • Előre elkészített diák / flipchart-papírok a prezentációhoz.
 • Háttéranyag a prezentáció előkészítéséhez: "Interjúk: Az oknyomozás emberi összetevője" útmutató / "Különleges megközelítést igénylő interjúk" a Láthatatlan Leleplezése eszköztárából

Utasítások

 • Készíts, és tarts egy rövid előadást a biztonságról és a kockázatértékelésről idegen helyre történő utazás és ottani mozgás során.

 • Próbáld meg ezt az előadást olyan összefüggésekre és esetekhez igazítani, amelyek (a workshop előtti igényfelmérés alapján) relevánsak lehetnek a résztvevők számára.

Kockázatértékelési sablon készítése

Működj együtt | 20 perc

Eszközök/anyagok

 • Egy már meglévő Kockázatfelmérési sablon az alábbi forrásokból, vagy egy olyan, amelyet a résztvevők háttere/szükségletei alapján te készítesz el (ha a workshopot megelőző igényfelmérési fázisból már ismersz ilyen részleteket).
 • [opcionális] Dia / flipchart-papír a csoportfeladatokra vonatkozó iránymutatásokkal és a legfontosabb megjegyzendő pontokkal
 • Ugyanaz, mint előzőleg.

Utasítások

[10 perc] Csoportos feladat

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza a csoportjaikba, és töltsenek ki egy kockázatértékelési sablont az esetükhöz/vizsgálatukhoz.

 • Ossz ki nekik egy meglévő sablont az alábbi forrásokból, vagy szükség szerint készíts sajátot.

[10 perc] Összefoglalás

 • Minden csoport 1 percben megosztja a többi csoporttal a saját sablonját, vagy bemutatja a főbb gondolatokat.

 • Áttekintés és megbeszélés a csoportok között.

FORRÁSOK:

Az életbenléti dokumentumok kidolgozása

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Eszközök/anyagok

 • Egy meglévő életbenléti dokumentumminta az alábbi forrásból vagy egy általad készített dokumentumminta.
 • Dia / flipchart-papír a csoportfeladatokra vonatkozó iránymutatásokkal és a legfontosabb megjegyzendő pontokkal
 • Ugyanaz, mint előzőleg.

Utasítások

 • Magyarázd el, hogy mi az az "életbenléti" dokumentum.

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy olvassák el, és töltsék ki az életbenléti igazolás sablonját egyénileg vagy csoportosan (az időtől függően).

 • Hagyj 2-3 percet a kérdésekre és válaszokra.

FORRÁS:

*A Rory Peck Trust "Életbenléti igazolás" sablonja

Öngondoskodás és önismeret

Vitasd meg | 20 perc

Eszközök/anyagok

 • Diák / flipchart-papírok a megbeszélési irányelvekkel és a legfontosabb megjegyzendő pontokkal.
 • Ugyanaz, mint előzőleg.

Utasítások

[10 perc]

 • Tarts rövid előadást, és ezzel egyidejűleg segítsd elő a következő témák megvitatását:

  • A kiváltó okok azonosítása és a stressz és a szorongás kezelése
  • A határok kijelölése
  • A nemek és kulturális-vallási sajátosságok figyelembevétele

[10 perc]

 • Kérdezd meg a résztvevőket, hogy van-e bármi, amit saját tapasztalataik és hátterük alapján hozzá szeretnének tenni.

 • Biztasd őket a nyílt beszélgetésre az ilyen kérdésekről, és kérd meg őket, hogy osszák meg a tanulságokat is, ha ezt szívesen teszik.

 • Vedd tudomásul, hogy egyes résztvevők a munkájuk során stresszt és/vagy traumát élhettek át, de előfordulhat, hogy nem érzik magukat biztonságban vagy kényelmesen, ha nem osztják meg tapasztalataikat a beszélgetés során. Tartsd tiszteletben a döntéseiket.

FORRÁSOK:

A felkészüléshez ajánlott háttéranyag

Lezárás (10 perc)

Összefoglaló tevékenység: Elvihető poszter

Készítsd el | 5 perc

Eszközök/anyagok

 • Megosztott rajzlap / dia / tábla (online)
 • Fehér tábla / flip-chart papír, post-it, filctollak (offline)

Utasítások

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy a következő kérdésre adott válaszaik megosztásával készítsenek egy elviteles plakátot a közös táblán/rajztáblán:

  • Mi a legfontosabb tanulsága a mai workshopnak? 
 • Adj néhány percet a résztvevőknek, hogy leírják és/vagy lerajzolják gondolataikat, és elolvassák mások gondolatait.

Összegzés

 • Nézd át, és emelj ki néhány pontot a közös tábláról.
Lezárás

Olvass, Nézz, Hallgass | 5 perc

Utasítások

 • Zárd le a workshopot és foglald össze a tartalmát. Említsd meg, hogy a műhelymunka folytatásai lesznek-e az "Emberi összetevő" sorozat többi foglalkozásai (pl. "Interjúk biztonságos lefolytatása" és/vagy "Hogyan azonosítsuk, ápoljuk és tartsuk biztonságban az emberi forrásokat").

 • Kérj egy gyors áttekintést a foglalkozásról. Minden résztvevő mondjon:

 • egy dolgot, amit nagyon jónak talált a foglalkozáson, és

  • egy dolgot, amin lehetne javítani a következő alkalommal.
 • Biztathatod a résztvevőket, hogy kérdezzenek vagy hogy adjanak néhány végső tanácsot.

 • Adott esetben oszd meg velük az elérhetőséged és az esemény utáni tevékenységgel kapcsolatos részleteket.

További források

A témához kapcsolódóan:

Más kapcsolódó források:

Kapcsolatfelvétel

Kérlek, keress fel minket a Láthatatlan Leleplezésénél, ha:

 • bármi kérdésed van a műhelytervezetekkel és a segítői útmutatóval kapcsolatban,

 • a műhelytervezetünket használod és szeretnéd megosztani észrevételeidet, javaslataidat, amelyek segíthetnek azok fejlesztésében

 • a műhelytervezeteket egy specifikus helyzethez igazítottad és szeretnéd megosztani ez mit eredményezett,

 • vannak javaslataid új tevékenységekre, vannak tippjeid vagy példáid, amelyeket hozzáadhatunk a már létező műhelytervezethez,

 • szeretnéd megosztani velünk a szakértelmed, és szeretnél velünk együttműködni új workshopok kifejlesztésében és tesztelésében.

Elérhetőség: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Közreműködők és licencek

CC BY-SA 4.0

Ez a tartalom a Tactical Tech Láthatatlan Leleplezése projekt keretében jött létre, és a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi licenc alá tartozik.

 • A workshop szerzője: Nuria Tesón
 • Oktatástervezés: A. Hayder
 • Szerkesztés és tartalom: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Grafika: Yiorgos Bagakis
 • Webfejlesztő: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projectkoordináció és -szupervízió: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Ez a forrás az Európai Bizottság által társfinanszírozott Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) részeként, a "Az oknyomozói újságírás és a médiaszabadság támogatása az EU-ban" (DG CONNECT) című kísérleti program keretében készült.

Ez a szöveg a szerző véleményét tükrözi, a Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért.

Bővebben a témáról