Το Ανθρώπινο Στοιχείο στην Έρευνα: (1) Αναγνώριση και Προσέγγιση των Πηγών με Ασφάλεια

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μέρος ενός σχεδίου κατάρτισης τεσσάρων ενοτήτων σχετικά με «το ανθρώπινο στοιχείο στην έρευνα», δηλαδή την αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών και των ανθρώπων που μπορεί να γίνουν οι πηγές των πληροφοριών τους. Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν και να προσεγγίζουν τις πηγές και τους συνεντευξιαζόμενους τους με ασφαλή τρόπο και πώς να αξιολογούν και να μετριάζουν τους πιθανούς κινδύνους.

Επισκόπηση του εργαστηρίου

Θέμα: Το ανθρώπινο στοιχείο στην έρευνα: Αναγνώριση και προσέγγιση των πηγών και των συνεντευξιαζόμενων με ασφαλή τρόπο και αξιολόγηση και μείωση των πιθανών κινδύνων για τον ίδιο τον ερευνητή και τις πηγές του.

Στόχοι:

 • Εκμάθηση μεθόδων, δεξιοτήτων και καλών πρακτικών που απαιτούνται για την ασφαλή αναγνώριση, προσέγγιση και διατήρηση επαφής με πηγές κατά τη διάρκεια ερευνών.
 • Το εργαστήριο στοχεύει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τους βασικούς κινδύνους και την ασφάλεια κατά την προσέγγιση και τη συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Απόκτηση της επίγνωσης της εξάρτησης από τους ανθρώπινους πόρους για τη διεξαγωγή μιας έρευνας και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών.
 • Κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στους συνεντευξιαζόμενους και τις πηγές.
 • Καθορισμός στόχων για τη σοφή και ασφαλή επιλογή συνεντευξιαζόμενων.
 • Επιλογή συνεντευξιαζόμενων και πηγών με βάση τις ανάγκες και το πλαίσιο της έρευνας.
 • Αναγνώριση των διαφορετικών τύπων συνεντευξιαζόμενων και πηγών.
 • Πώς διαχειριζόμαστε ανθρώπινες πηγές μακροπρόθεσμα και πώς διατηρούμε επαγγελματικές σχέσεις μαζί τους. 
 • Αναγνώριση και μείωση κινδύνου: ανάλυση εκτίμησης κινδύνου και λήψη μέτρων.
 • Εκμάθηση τεχνικών, χρήσης εργαλείων και πόρων για την ασφάλεια του ερευνητή, των πηγών και των συνεντευξιαζόμενων, και της έρευνας.

Τρόπος διεξαγωγής: διαδικτυακά / δια ζώσης

Διάρκεια εργαστηρίου (χωρίς διαλείμματα): 3 ώρες

Αριθμός συμμετεχόντων/ουσών: 6 έως 24

Συναφή Εργαστήρια:

Συναφείς οδηγοί από το «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο: Η Εργαλειοθήκη»: 

Υλικά προετοιμασίας του εργαστηρίου για κατέβασμα:

Δραστηριότητες μάθησης

Άνοιγμα (15 λεπτά)

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 5 λεπτά

Οδηγίες

 • Τραβήξτε την προσοχή θέτοντας μια ερώτηση ή σχολιάζοντας ένα σχετικό θέμα, μια εικόνα κ.λπ. Για παράδειγμα:

  • Τι κοινό στοιχείο έχουν όλες οι έρευνες;
  • Χρησιμοποιώντας το έργο του Σαλβαντόρ Νταλί «Κρυμμένα Πρόσωπα», ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να βρουν κρυμμένα στοιχεία στην εικόνα, κ.λπ. (βλ. παραδείγματα εικόνων στο Παράρτημα.)
 • Παρουσιάστε τον εαυτό σας και τους στόχους του εργαστηρίου.

 • Προαιρετικά: Παρουσιάστε την πηγή του υλικού που θα διδαχθεί (Tactical Tech).

 • Ενημερώστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για το πρόγραμμα του εργαστηρίου.

 • Προτείνετε βασικούς κανόνες για το εργαστήριο. Ρωτήστε όσους/όσες συμμετέχουν αν θέλουν να προτείνουν κάποια αλλαγή πάνω στις προτάσεις σας ή να προτείνουν κάποιο άλλο κανόνα. Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν και συμφωνούν με τους κανόνες. Προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Συντονιστή, στην ενότητα «Υλοποιώντας τα Εργαστήρια».

 • Εάν χρειάζεται, καθορίστε τη δυναμική των ομάδων. Για παράδειγμα, εξηγήστε εάν οι ομάδες θα μείνουν ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Παρουσίαση συμμετεχόντων/ουσών / Σπάμε τον πάγο

Παραγωγή | 10 λεπτά

Οδηγίες

 • Ξεκινήστε με έναν σύντομο γύρο παρουσιάσεων ζητώντας από τα άτομα που συμμετέχουν να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις για τον εαυτό τους, τη δουλειά τους, τις προσδοκίες τους σχετικά με το εργαστήριο κ.λπ.

 • Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια άσκηση για να σπάσετε τον πάγο, ώστε να ενθαρρύνετε την ομάδα να κάνει κάτι δημιουργικό. Να σχεδιάσει απαντήσεις ή ιδέες σε έναν πίνακα online. Αν είναι δια ζώσης το εργαστήριο, να σηκωθούν και να κάνουν κάποιες ενέργειες ή να συζητήσουν σε ομάδες:

  • π.χ. προτείνετε να πάρουν συνέντευξη από έναν άλλο συμμετέχοντα για 2 λεπτά και να μάθουν περισσότερα για τη δουλειά του ή τον τόπο καταγωγής του κ.λπ.,
  • Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Σπάμε τον πάγο» στον Οδηγό Συντονιστή.

Αναγνώριση και Προσέγγιση Συνεντευξιαζόμενων και Πηγών (55 λεπτά)

Γιατί χρειαζόμαστε τους άλλους ανθρώπους;

Συζήτηση | 5 λεπτά

Οδηγίες

 • Κάντε την ερώτηση στους συμμετέχοντες: «Γιατί είναι σημαντική σε μία έρευνα η εμπλοκή μας με ανθρώπους;»

 • Σχολιάστε τις απαντήσεις, τονίζοντας τα σημαντικά σημεία.

 • Κάντε τη διαφοροποίηση μεταξύ πηγών και συνεντευξιαζόμενων. Ερωτήσεις κλειδιά:

  • Πόσο καιρό θα διαρκέσει η σχέση σας με αυτή την ομάδα ή αυτό το άτομο;
  • Πόσο καιρό και πόσο συχνά θα μιλάτε μαζί τους σχετικά με την έρευνά σας;
  • Θα έχετε επαφή μαζί τους όταν ολοκληρωθεί η έρευνά σας;
  • Θα κάνετε συνέντευξη μαζί τους μία φορά ή αποτελούν μακροχρόνιες πηγές;
Αναγνώριση πιθανών συνεντευξιαζόμενων και πηγών

Συνεργασία | 25 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

Οδηγίες

[15 λεπτά] Ομαδική εργασία

 • Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων.

 • Ζητήστε από τις ομάδες να μοιράσουν ρόλους: το άτομο που κρατά σημειώσεις, που κρατά τον χρόνο, που παρουσιάζει κ.λπ. Οι ρόλοι μπορούν να εναλλάσονται.

 • Ζητήστε από κάθε ομάδα:

  1. Να προτείνει ένα θέμα έρευνας και να το σημειώσει.
  2. Να προσδιορίσει και να απαριθμήσει πιθανές πηγές που κατά πάσα πιθανότητα θα συναντήσουν μία φορά για συνέντευξη (συνεντευξιαζόμενοι) και πηγές με τις οποίες διατηρούν μακροχρόνια επαφή στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, και να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

   • Ποιος είναι ο ρόλος των συνεντευξιαζόμενων / πηγών στην έρευνα;
   • Ποια είναι η θέση τους σε σχέση με την έρευνα; (π.χ. μάρτυρας, κατηγορούμενος, θύμα κ.α.)
   • Ποιες πληροφορίες, δεδομένα ή στοιχεία επαλήθευσης μπορούν να παράσχουν;

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Οι ομάδες παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα που θέσατε - διαθέστε 2 λεπτά για κάθε ομάδα.
 • Στη συνέχεια, ζητήστε από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Μπορείτε να σκεφτείτε άλλους πιθανούς συνεντευξιαζόμενους και πηγές;
  • Ποιοι άλλοι διαχωρισμοί μπορούν να γίνουν;

Προτεινόμενη υπόθεση εργασίας - Μπορείτε να προτείνετε στους συμμετέχοντες μια υπόθεση εργασίας αντί να τους ζητήσετε να σκεφτούν μόνοι τους ένα θέμα έρευνας:

«Ανησυχητικός αριθμός νέων δασικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο»

 • Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιεύει δελτίο τύπου με στοιχεία της έρευνά της σε παράνομες φάρμες βοοειδών που ευθύνονται για την καταστροφή του Αμαζονίου.

 • Οι ερωτήσεις στο τέλος της προηγούμενης ενότητας βοηθούν στη διάκριση μεταξύ πηγών και συνεντευξιαζόμενων και θα χρησιμεύσουν για την έναρξη της τρέχουσας άσκησης σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και προσέγγισης των πηγών.

 • Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος, χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων.

 • Μια άλλη επιλογή (για online ή δια ζώσης εργαστήρια) είναι να ετοιμάσετε κάρτες με τους διάφορους χαρακτήρες και πηγές καθώς και ξεχωριστές κάρτες με πληροφορίες για αυτούς, όπως: πρωτογενής πηγή, μάρτυρας, ευάλωτη πηγή κ.λπ. (π.χ. «Κάρτα 1: περιβαλλοντικός επιστήμονας», «Κάρτα 2: τοπικός ακτιβιστής» / «Κάρτα με πληροφορίες: πρωτογενής πηγή», «Κάρτα με πληροφορίες: μάρτυρας» ...). Ανακατέψτε τις κάρτες και:

  • ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αντιστοιχίσουν τις κάρτες με τις πηγές με τις κάρτες που παρέχουν πληροφορίες γι αυτές, να καταγράψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ζητήσουν από αυτές τις πηγές και να προτείνουν νέες. 
  • ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τους διάφορους τύπους πηγών και το ρόλο τους στην έρευνα.
 
Προσέγγιση πιθανών συνεντευξιαζόμενων και πηγών

Συνεργασία | 25 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

Οδηγίες

[10 λεπτά] Ομαδική Εργασία

 • Ζήτησε από τους συμμετέχοντες να επιστρέψουν στις ομάδες τους (τις ίδιες ομάδες όπως πριν.)

 • Αφού αναγνωρίσουμε τις πηγές που χρειαζόμαστε, πού μπορούμε να τις βρούμε;

 • Ζητήστε από τις ομάδες να συζητήσουν πώς θα προσεγγίσουν τις πηγές που έχουν καταγράψει προηγουμένως:

  • π.χ., αν χρειάζονται έναν ακτιβιστή με γνώση του θέματος, έναν δικηγόρο που γνωρίζει ένα θύμα, πιθανούς μάρτυρες σε ομάδες κοινωνικών δικτύων ή άλλες πλατφόρμες, κ.λπ.
 • Οι ομάδες συμπληρώνουν το πρότυπο που παρέχεται (online ή τυπωμένο) και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα αμέσως μετά.

[15 λεπτά] Απολογισμός και Συζήτηση

 • Οι ομάδες παρουσιάζουν τις επιλογές τους και εξηγούν το σκεπτικό τους - διαθέστε 1 λεπτό για κάθε ομάδα.

 • Επισημάνετε κάποιους τρόπους προσέγγισης των πηγών:

  • Ψηφιακοί και μη χώροι
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Εγγραφή σε newsletters
  • Συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις
  • Παρακολούθηση ιστολογίων
  • Έλεγχος επίσημων ιστοσελίδων
  • Επικοινωνία με ομάδες ειδικών (ορισμένες μπορεί να είναι κλειστές ομάδες, εξετάσετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση)
 • Ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς θα επιχειρούσαν να έρθουν σε επαφή με πηγές σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 • Κρατήστε σημειώσεις και θέστε τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια:

  • Είναι κάποιο από τα παραπάνω υπό παρακολούθηση;
  • Είναι πιθανό να τεθούν κινδύνοι για τον ερευνητή; (π.χ. πηγές που συνδέονται με επικίνδυνα άτομα μπορεί να διαρρεύσουν πληροφορίες για τον ερευνητή και το έργο του).
  • Έχετε εξετάσει τη χρήση κρυπτογραφημένων και ασφαλών επικοινωνιών;
 • Επιστήστε την προσοχή των συμμετεχόντων σε θέματα ασφάλειας κατά την επικοινωνία με πηγές μέσω των επιλογών που παρατίθενται παραπάνω.

  • Παράδειγμα: εκτίμηση κινδύνων κατά την εγγραφή ή την παρακολούθηση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ιστολόγια ακτιβιστών- κίνδυνοι όταν αποφασίζετε να συναντήσετε μια πηγή στην πόλη της, κ.λπ.
 • Αν το εργαστήριο επικεντρώνεται σε μια πραγματική έρευνα ή μια πραγματική ανάγκη των συμμετεχόντων, δημιουργήστε έναν εξατομικευμένο κατάλογο με τις ανθρώπινες πηγές και τους τόπους (ψηφιακούς ή φυσικούς) προσέγγισης. Διατηρήστε μεγάλη προσοχή και σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των πηγών τους. Μην αναγράφετε ή αποθηκεύετε τα πραγματικά ονόματα των πηγών, ειδικά αν είναι ευάλωτες.

 • Εάν το εργαστήριο συνδυάζεται με το εργαστήριο «Το Ανθρώπινο Στοιχείο στην Έρευνα: Διαχείριση Πηγών», ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι θα αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην εκμάθηση του τρόπου οργάνωσης ασφαλούς εντοπισμού και διαχείρισης των πηγών.

 • Χρησιμοποιήστε τον οδηγό «Πρώτα η Ασφάλεια!» και το εργαστήριο «Πρώτα η Ασφάλεια!». Παραπέμψτε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε πρόσθετες πηγές και περαιτέρω βιβλιογραφία σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και επαλήθευσης των πηγών (βλ. παρακάτω).

 

ΠΗΓΕΣ - για να τις συμβουλευτείτε κατά την προετοιμασία του εργαστηρίου και να τις μοιραστείτε με τους συμμετέχοντες:

 • Εργαλειοθήκες και εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Εργαλεία και φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης

  • Σύνθετη Αναζήτηση στο Twitter
  • Nitter It - σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε λογαριασμούς που σας έχουν μπλοκάρει και δεν απαιτεί λογαριασμό Twitter
  • WebMii – συγκεντρώνει προφίλ ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δυνατότητα αναζήτησης με βάση το όνομα
  • Social Searcher – μηχανή αναζήτησης προφίλ και παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα αναζήτησης ανά θέμα
  • Picuki – εργαλείο αναζήτησης περιεχομένου στο Instagram
  • Followerwonk – σας επιτρέπει να αναζητήσετε bios στο Twitter και να βρείτε κοινούς ακόλουθους διαφορετικών λογαριασμών, πολύ χρήσιμο για να εντοπίσετε πιθανές συνδέσεις και κινδύνους.
  • LinkedIn – πολύτιμη πηγή για να βρείτε άτομα που συνδέονται με εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμούς που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. (Χρησιμοποιήστε το "Private Mode" για να βεβαιωθείτε ότι οι αναζητήσεις σας και οι προβολές των σελίδων δεν αποκαλύπτονται)
  • Glassdoor – πλατφόρμα που φιλοξενεί φόρουμ και αξιολογήσεις εταιρειών από νυν και πρώην εργαζόμενους, χρήσιμη για να πάρετε μια ιδέα για πιθανές πηγές επικοινωνίας σε εταιρείες.

Αξιολόγηση κινδύνου κατά την προσέγγιση ανθρώπινων πηγών (1 ώρα και 40 λεπτά)

Αναγνώριση φυσικών και ψηφιακών απειλών

Συζήτηση | 20 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

Οδηγίες

[5 λεπτά]

 • Κάντε μια σύνοψη των προηγούμενων δραστηριοτήτων σχετικά με την αναζήτηση και την προσέγγιση πηγών και καλέστε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τους πιθανούς κινδύνους.

 • Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τις απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσουν σχετικά με τις μεθόδους έρευνας, τις συσκευές που χρησιμοποιούν, τις επικοινωνίες και την αποθήκευση πληροφοριών.

 • Επισημάνετε τη διάκριση μεταξύ «απειλής» και «κινδύνου» - καταγράψτε και τοποθετήστε τους ορισμούς σε ορατό σημείο για τους συμμετέχοντες για το υπόλοιπο του εργαστηρίου:

  • μια «απειλή» σχετίζεται με μια αντιληπτή ευαλωτότητα σε έναν τομέα της εργασίας/ζωής (είτε πρόκειται για ψηφιακό είτε για φυσικό)
  • ένας «κίνδυνος» είναι η πιθανότητα να συμβεί πραγματικά μια απειλή, π.χ. κάποιος να εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητά σας
  • η πρόβλεψη των απειλών αποτελεί μέρος της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων.

[10 λεπτά] Ομαδική Εργασία

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιστρέψουν στις ομάδες τους και να συζητήσουν την ερώτηση:

  • «Τι είδους κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται η διενέργεια συνεντεύξεων στην περίπτωση της έρευνας που εξετάζετε ή σε άλλες έρευνες;»
 • Ζητήστε τους να προσδιορίσουν τους φυσικούς και τους ψηφιακούς κινδύνους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους.

 • Οι ομάδες καταγράφουν τα συμπεράσματά τους στο πρότυπο που τους παρέχεται ή σε πίνακα (online) / πίνακα σεμιναρίου (flip-chart) (αν είναι δια ζώσης), κ.λπ.

[5 λεπτά] Απολογισμός

 • Διαθέστε 1 λεπτό σε κάθε ομάδα (ή 1-2 εθελοντές, ανάλογα με το χρόνο) για να μοιραστούν τις απαντήσεις τους.

 • Σχολιάστε τις ιδέες τους και τονίστε τους πιθανούς κινδύνους:

  • Υποκλοπή επικοινωνιών
  • Πρόσβαση της αστυνομίας, αντίπαλων πηγών στον υπολογιστή σας
  • Έκθεση εμπιστευτικών και ευάλωτων πηγών
Μείωση φυσικών και ψηφιακών κινδύνων

Συζήτηση | 20 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

Οδηγίες

[10 λεπτά] Ομαδική Εργασία

 • Με βάση τις απειλές που εντοπίστηκαν, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν στις ομάδες τους σχετικά με τον τρόπο μείωσης των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Σειρά με την οποία συλλέγονται οι πληροφορίες,
  • Αποκάλυψη εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών,
  • Κληρονομικός κίνδυνος, όπως η συνεργασία με κάποιον που βρίσκεται σε κίνδυνο και μπορεί να μεταφέρει τον κίνδυνο αυτό στον συνεντευκτή.

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Διαθέστε 1 λεπτό σε κάθε ομάδα για να παρουσιάσει τις βασικές τις ιδέες.

 • Σχολιάστε τις ιδέες τους και δώστε feedback και συμβουλές για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, να προληφθούν και να μετριαστούν οι πιθανοί κίνδυνοι.

  • Επισημάνετε την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων και φροντίδα για την ασφάλεια.
  • Η ασφαλής συνέντευξη απαιτεί συνεχείς ελέγχους ασφαλείας με μια ομάδα συνεργατών και/ή ένα άλλο έμπιστο πρόσωπο, επειδή τα γεγονότα μπορεί να είναι ανεξέλεγκτα και οι άνθρωποι απρόβλεπτοι.
 • Οι συμμετέχοντες μπορεί να σκέφονται μόνο τις απειλές και τους κινδύνους που αφορούν τους ίδιους και λιγότερο αυτές που αφορούν τους συνεντευξιαζόμενους, τις πηγές τους ή τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούν. Ενθαρρύνετέ τους να το αποφύγουν αυτό.

 • Οι συμμετέχοντες μπορεί επίσης να σκέφτονται ξεχωριστά τους ψηφιακούς και τους φυσικούς κινδύνους. Επισημάνετε ότι συνδέονται στενά μεταξύ τους και ότι μια ψηφιακή απειλή μπορεί να δημιουργήσει φυσικούς κινδύνους και να επηρεάσει τη δουλειά τους στο πεδίο, και το αντίστροφο.

 

ΥΛΙΚΑ:

Ασφαλές ταξίδι: φυσικοί και ψηφιακοί κίνδυνοι

Ανάγνωση Παρακολούθηση Ακρόαση | 10 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Παρουσίαση (online) / flip-chart (αν είναι δια ζώσης)
 • Μελέτη για την προετοιμασία της παρουσίασης: Οδηγός "Interviews: the Human Element of Your Investigation" / ενότητα Interviews Requiring Special Approach", από το «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο: Η Εργαλειοθήκη». 

Οδηγίες

 • Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με την ασφάλεια και την εκτίμηση κινδύνων κατά τη διάρκεια ταξιδιού και μετακίνησης σε άλλο τόπο.

 • Προσαρμόστε την παρουσίαση στις ανάγκες και τις περιπτώσεις που μπορεί να είναι σχετικές με τους συμμετέχοντες.

Δημιουργία προτύπου εκτίμησης κινδύνου

Συνεργασία | 20 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Ένα Πρότυπο Εκτίμησης Κινδύνου από τα παρακάτω υλικά ή ένα που θα δημιουργήσετε εσείς με βάση το πλαίσιο/τις ανάγκες των συμμετεχόντων (αν έχετε στη διάθεσή σας τέτοια στοιχεία από μια φάση εκτίμησης αναγκών πριν από το εργαστήριο).
 • [Προαιρετικά] * Προετοιμάστε μια παρουσίαση (online) ή σε πίνακα σεμιναρίου (flip-chart) (αν είναι δια ζώσης) με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα βασικά σημεία της ομαδικής εργασίας.
 • Το ίδιο με την προηγούμενη ενότητα.

Οδηγίες

[10 λεπτά] Ομαδική εργασία

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιστρέψουν στις ομάδες τους και να συμπληρώσουν ένα πρότυπο εκτίμησης κινδύνου για την υπόθεση/έρευνά τους.

 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα υπάρχον πρότυπο από τα παρακάτω υλικά ή να δημιουργήσουν το δικό τους ανάλογα με τις ανάγκες.

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Κάθε ομάδα παίρνει 1 λεπτό για να μοιραστεί με τις υπόλοιπες το πρότυπο αρχείο και τις βασικές της ιδέες.

 • Feedback και συζήτηση μεταξύ των ομάδων.

ΥΛΙΚΑ:

Επεξεργασία εγγράφου «απόδειξης ζωής»

Ανάγνωση Παρακολούθηση Ακρόαση | 10 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Ένα υπάρχον Πρότυπο εγγράφου απόδειξης ζωής από την παρακάτω πηγή ή ένα που θα δημιουργήσετε μόνοι σας.
 • Προετοιμάστε μια παρουσίαση (online) ή σε πίνακα σεμιναρίου (flip-chart) (αν είναι δια ζώσης) με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα βασικά σημεία της ομαδικής εργασίας.
 • Το ίδιο με την προηγούμενη ενότητα.

Οδηγίες

 • Εξηγήστε τι είναι ένα έγγραφο «απόδειξης ζωής».

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ένα πρότυπο αποδεικτικού εγγράφου ζωής ατομικά ή σε ομάδες (ανάλογα με το χρόνο).

 • Αφιερώστε 2-3 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις.

ΠΗΓΗ:

Αυτοφροντίδα και αυτογνωσία

Συζήτηση | 20 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Προετοιμάστε μια παρουσίαση (online) ή σε πίνακα σεμιναρίου (flip-chart) (αν είναι δια ζώσης) με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα βασικά σημεία της εργασίας.
 • Το ίδιο με την προηγούμενη ενότητα.

Οδηγίες

[10 λεπτά]

 • Κάντε μια σύντομη παρουσίαση επισημαίνοντας τα εξής:

  • τον εντοπισμό των παραγόντων ενεργοποίησης και την αντιμετώπιση του στρες και του άγχους,
  • τη σημασία του καθορισμού ορίων,
  • την εξέταση των παραγόντων που σχετίζονται με το φύλο και των πολιτιστικών-θρησκευτικών παραγόντων.

[10 λεπτά]

 • Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αν υπάρχει κάτι που θα ήθελαν να προσθέσουν με βάση τη δική τους εμπειρία και το δικό τους υπόβαθρο.

 • Ενθαρρύνετε την ανοιχτή συζήτηση και ζητήστε τους να μοιραστούν επίσης τυχόν διδάγματα που αποκόμισαν, αν νιώθουν άνετα να το κάνουν.

 • Αναγνωρίστε στην ομάδα ότι ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν βιώσει άγχος ή/και τραύμα στα πλαίσια της ερευνητικής τους δουλειάς, και μπορεί να μην αισθάνονται ασφαλείς ή άνετα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Σεβαστείτε τις επιλογές τους.

ΥΛΙΚΑ:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για την προετοιμασία του εργαστηρίου

 • «Πακέτο δραστηριοτήτων αυτοφροντίδας» από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Tactical Tech Gendersec Curricula (επιλέξτε το πακέτο αυτοφροντίδας στα αριστερά του ιστότοπου).
 • Οδηγός: "How to Manage Your Sources", στο «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο: Η Εργαλειοθήκη».

Κλείσιμο (10 λεπτά)

Δραστηριότητα κλεισίματος: Αφίσα για το σπίτι

Παραγωγή | 5 λεπτά

Εργαλεία/Υλικά

 • Κοινόχρηστος πίνακας ζωγραφικής / παρουσίαση / διαδραστικός πίνακας (online)
 • Λευκός πίνακας / φύλλα χαρτί, post-its, μαρκαδόροι (δια ζώσης)

Οδηγίες

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες/ουσες να φτιάξουν στον πίνακα μια αφίσα όπου θα μοιραστούν τις απαντήσεις τους στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Τι μάθατε από το σημερινό εργαστήριο;
 • Δώστε μερικά λεπτά για να γράψουν/ζωγραφίσουν τις σκέψεις τους και να διαβάσουν τις σκέψεις των άλλων.

Απολογισμός

 • Ο συντονιστής μπορεί να αναδείξει μερικά από τα σημεία στον πίνακα.
Συμπέρασμα

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 5 λεπτά

Οδηγίες

 • Ολοκληρώστε το εργαστήριο και κάντε μια περίληψη των περιεχομένων. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες αν το εργαστήριο θα συνεχιστεί με άλλες ενότητες της σειράς «Το Ανθρώπινο Στοιχείο στην Έρευνα» (π.χ. «Διενέργεια συνεντεύξεων με ασφάλεια» ή/και «Πώς να εντοπίζετε, να καλλιεργείτε και να διατηρείτε τις ανθρώπινες πηγές σας με ασφάλεια»).

 • Κάντε μια σύνοψη του εργαστηρίου. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες/ουσες να πουν:

  • ένα σημείο του εργαστηρίου που βρήκαν πολύ χρήσιμο ή ενδιαφέρον και
  • κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί την επόμενη φορά.
 • Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να κάνουν ερωτήσεις ή να δώσουν κάποια συμβουλή.

 • Μοιραστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αν χρειάζεται, και τυχόν λεπτομέρειες για follow-up.

Περαιτέρω Πηγές

Σχετικές με το θέμα:

Άλλες σχετικές πηγές:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αποκαλύπτοντας το Αόρατο σε περίπτωση που:

 • έχετε ερωτήσεις σχετικά με το σχεδιάγραμμα και τις κατευθυντήριες γραμμές του εργαστηρίου,
 • χρησιμοποιήσετε το σχεδιάγραμμα και θέλετε να μοιραστείτε σχόλια και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωσή του,
 • προσαρμόσετε το σχεδιάγραμμα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τα αποτελέσματα,
 • θέλετε να προτείνετε νέες δραστηριότητες, συμβουλές ή παραδείγματα που μπορούν να προστεθούν σε αυτό το εργαστήριο,
 • θέλετε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας και να συνεργαστείτε μαζί μας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων εργαστηρίων.

Επικοινωνία: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Συντελεστές και Άδεια Χρήσης

CC BY-SA 4.0

Παραγωγή περιεχομένου: «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο» της Tactical Tech Άδεια χρήσης: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Συντάκτρια εργαστηρίου: Nuria Tesón
 • Σχεδιασμός οδηγιών: A. Hayder
 • Σύνταξη & περιεχόμενο: Christy Lange, Laura Ranca
 • Graphic design: Yiorgos Bagakis
 • Website development: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Συντονισμός & επίβλεψη έργου: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT) («Υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ»).

Το παρόν κείμενο αντικατοπτρίζει την άποψη του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Περισσότερα σχετικά με το θέμα