Το Ανθρώπινο Στοιχείο στην Έρευνα: (3) Διαχείριση Πηγών

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μέρος ενός σχεδίου κατάρτισης τεσσάρων ενοτήτων σχετικά με «το ανθρώπινο στοιχείο στην έρευνα», δηλαδή την αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών και των ανθρώπων που μπορεί να γίνουν οι πηγές των πληροφοριών τους. Η τελευταία ενότητα της σειράς, εισάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ζητήματα διαχείρισης των πηγών στα πλαίσια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ανάπτυξης, αλληλεπίδρασης και διατήρησης ασφαλούς και αποτελεσματικής συνεργασίας με ανθρώπινες πηγές για τον εμπλουτισμό της έρευνας.

Επισκόπηση του εργαστηρίου

Θέμα: Το Ανθρώπινο Στοιχείο στην Έρευνα: ασφαλείς τρόποι εντοπισμού, ανάπτυξης και διατήρησης των ανθρώπινων πηγών.

Στόχοι:

 • Αυτό το εργαστήριο παρέχει μια εισαγωγή στη δημιουργία επαφών στα πλαίσια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ανάπτυξης, αλληλεπίδρασης και διατήρησης ανθρώπινων πηγών και του τρόπου εμπλουτισμού των ερευνών μέσω της αποτελεσματικότερης συνεργασίας με τις πηγές.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Κατανόηση των συμμετεχόντων του τι είναι μια ανθρώπινη πηγή και πού μπορούν να την βρουν.
 • Πώς εντοπίζουμε πιθανές πηγές.
 • Σχεδιασμός και διατήρηση βάσης δεδομένων πηγών.
 • Πώς διατηρούμε μακροχρόνιες, υγιείς και ασφαλείς σχέσεις με τις πηγές.
 • Πώς κάνουμε εκτιμήσεις ασφάλειας και κινδύνου: έλεγχοι και ισορροπίες.

Τρόπος διεξαγωγής: διαδικτυακά / δια ζώσης

Διάρκεια εργαστηρίου (χωρίς διαλείμματα): 2 ώρες και 50 λεπτά

Αριθμός συμμετεχόντων/ουσών: 6 έως 24

Συναφή εργαστήρια:

Συναφείς οδηγοί από το «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο: Η Εργαλειοθήκη»: 

Υλικά προετοιμασίας του εργαστηρίου για κατέβασμα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Όταν συνδυάζονται περισσότερα εργαστήρια και διεξάγονται με το ίδιο ακροατήριο/ομάδες, συνιστούμε οι συμμετέχοντες/ουσες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις μελέτες περιπτώσεων από προηγούμενες ομαδικές δραστηριότητες για λόγους συνέχειας.
 • Εάν αυτή η συνεδρία συνδυαστεί με το εργαστήριο «Το ανθρώπινο Στοιχείο των Ερευνών: Αναγνώριση και Προσέγγιση των Πηγών με Ασφάλεια», προτείνουμε να παραλείψετε τις ενότητες που επανεμφανίζονται, όπως η Εισαγωγή και η Εκτίμηση Κινδύνου. Η ύλη που καλύπτεται στην ενότητα «Το ανθρώπινο Στοιχείο των Ερευνών: Αναγνώριση και Προσέγγιση των Πηγών με Ασφάλεια» ισχύει τόσο για τους ad hoc συνεντευξιαζόμενους όσο και για τις μακροχρόνιες πηγές. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες ασκήσεις για να τονιστεί η διαφορά μεταξύ συνεντευξιαζόμενων και ανθρώπινων πηγών με τις οποίες διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις.

Δραστηριότητες μάθησης

Άνοιγμα (15 λεπτά)

Αν η συνεδρία διεξάγεται με την ίδια ομάδα σε συνέχεια της Εισαγωγικής ενότητας με θέμα «Το ανθρώπινο Στοιχείο των Ερευνών: Αναγνώριση και Προσέγγιση των Πηγών με Ασφάλεια», προτείνουμε να παραλείψετε τις εισαγωγικές δραστηριότητες. Αντ' αυτού, μπορείτε να διεξάγετε μια δραστηριότητα "energizer" ή να κάνετε μια περίληψη της προηγούμενης συνεδρίας.

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 5 λεπτά

Οδηγίες

 • Τραβήξτε την προσοχή θέτοντας μια ερώτηση ή σχολιάζοντας ένα σχετικό θέμα, μια εικόνα κ.λπ.
 • Παρουσιάστε τον εαυτό σας και τους στόχους του εργαστηρίου.
 • Προαιρετικά: Παρουσιάστε την πηγή του υλικού που θα διδαχθεί (Tactical Tech).
 • Ενημερώστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για το πρόγραμμα του εργαστηρίου.
 • Προτείνετε βασικούς κανόνες για το εργαστήριο. Ρωτήστε όσους/όσες συμμετέχουν αν θέλουν να προτείνουν κάποια αλλαγή πάνω στις προτάσεις σας ή να προτείνουν κάποιο άλλο κανόνα. Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν και συμφωνούν με τους κανόνες. Προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Συντονιστή, στην ενότητα «Υλοποιώντας τα Εργαστήρια».
 • Εάν χρειάζεται, καθορίστε τη δυναμική των ομάδων. Για παράδειγμα, εξηγήστε εάν οι ομάδες θα μείνουν ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Παρουσίαση συμμετεχόντων/ουσών / Σπάμε τον πάγο

Παραγωγή | 10 λεπτά

Οδηγίες

 • Ξεκινήστε με έναν σύντομο γύρο παρουσιάσεων ζητώντας από τα άτομα που συμμετέχουν να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις για τον εαυτό τους, τη δουλειά τους, τις προσδοκίες τους σχετικά με το εργαστήριο κ.λπ.

 • Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια άσκηση για να σπάσετε τον πάγο, ώστε να ενθαρρύνετε την ομάδα να κάνει κάτι δημιουργικό. Να σχεδιάσει απαντήσεις ή ιδέες σε έναν πίνακα online. Αν είναι δια ζώσης το εργαστήριο, να σηκωθούν και να κάνουν κάποιες ενέργειες ή να συζητήσουν σε ομάδες:

  • π.χ. προτείνετε να πάρουν συνέντευξη από έναν άλλο συμμετέχοντα για 2 λεπτά και να μάθουν περισσότερα για τη δουλειά του ή τον τόπο καταγωγής του κ.λπ.,
  • Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Σπάμε τον πάγο» στον Οδηγό Συντονιστή.

Εντοπισμός και Διαχείριση πηγών (1 ώρα και 25 λεπτά)

Η Σπουδαιότητα του Ανθρώπινου Στοιχείου

Συζήτηση | 5 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Online διαφάνειες / flip-chart με ερωτήσεις και βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε.

Οδηγίες

 • Ρωτήστε του/τις συμμετέχοντες/ουσες:

  • «Γιατί είναι σημαντικοί οι άνθρωποι για την έρευνά μας;»
 • Σχολιάστε τις απαντήσεις, τονίζοντας τα σημαντικά σημεία.

 • Κάντε τη διάκριση μεταξύ πηγών και συνεντευξιαζόμενων. Κρίσιμες ερωτήσεις είναι οι εξής:

  • Πόσο καιρό θα διαρκέσει η σχέση με αυτή την ομάδα ή το άτομο;
  • Πόσο καιρό και πόσο συχνά θα υπάρχει επικοινωνία μαζί τους σχετικά με την έρευνα;
  • Θα παραμείνετε σε επαφή μαζί τους όταν ολοκληρωθεί η έρευνα;
  • Θα είναι συνεντευξιαζόμενοι της μιας φοράς ή μακροχρόνιες πηγές;
Αναγνώριση πιθανών πηγών

Συνεργασία | 25 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • «Πρότυπα Δραστηριοτήτων – Το Ανθρώπινο Στοιχείο: Διαχείριση Πηγών», ενότητα «Ομαδική Δραστηριότητα: Αναγνώριση και προσέγγιση πιθανών πηγών» (αντίγραφα για να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή)
 • Κοινόχρηστος φάκελος στο cloud και αρχεία / πλατφόρμα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Framapad) για την καταγραφή σημειώσεων / εναλλακτικά, κοινόχρηστοι διαδικτυακοί πίνακες όπως Miro ή Mural (για χρήση στο διαδίκτυο.)
 • Online διαφάνειες / πίνακας flip-chart (για δια ζώσης) με ερωτήσεις και βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε.
 • Φύλλα χαρτιού, αυτοκόλλητες σημειώσεις / post-its, στυλό (για δια ζώσης)

[15 λεπτά] Ομαδική Εργασία

 • Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων.

 • Ζητήστε από τις ομάδες να μοιράσουν ρόλους: το άτομο που κρατά σημειώσεις, που κρατά τον χρόνο, που παρουσιάζει κ.λπ. Οι ρόλοι μπορούν να εναλλάσονται.

 • Ζητήστε από κάθε ομάδα να κάνει τα εξής:

  1. Προτείνετε ένα θέμα έρευνας και σημειώστε το.
  2. Προσδιορίστε πηγές που θα συναντήσετε μια φορά (συνεντευξιαζόμενοι) και πηγές με τις οποίες θα διατηρήσετε μακροχρόνια επαφή, σύμφωνα με την προηγούμενη επεξήγηση. Καταγράψτε και απαντήστε επιπλέον στις ακόλουθες ερωτήσεις:

   • Ποιος είναι ο ρόλος της πηγής στην έρευνα;
   • Ποια είναι η θέση της σε σχέση με την έρευνα; (μάρτυρας, κατηγορούμενος, θύμα...)
   • Ποιες πληροφορίες, δεδομένα ή επαληθεύσεις αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να παράσχουν;
   • Αναμένετε να γίνουν πηγές με τις οποίες θα διατηρήσετε μακροχρόνια σχέση; Γιατί ναι/όχι;
 • Ζητήστε από τις ομάδες να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στο δεύτερο τύπο πηγών, για την άσκηση αυτή.

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Ζητήστε από έναν εκπρόσωπο κάθε ομάδας να παρουσιάσει εν συντομία τις απαντήσεις τους - διαθέστε 1-2 λεπτά για κάθε ομάδα.

 • Στη συνέχεια, ζητήστε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Μπορείτε να σκεφτείτε άλλους συνεντευξιαζόμενους / πηγές που πρέπει να εντοπιστούν;
  2. Ποιες άλλες διακρίσεις μπορούν να γίνουν;

Προτεινόμενο θέμα - σε περίπτωση που προτιμάτε να δώσετε μια έτοιμη υπόθεση εργασίας αντί να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν μία για την άσκηση που ακολουθεί:

«Ανησυχητικός αριθμός νέων δασικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο»

 • Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιεύει δελτίο τύπου σχετικά με έρευνά της σε παράνομες φάρμες βοοειδών που ευθύνονται για την καταστροφή του Αμαζονίου.

 • Οι ερωτήσεις στο τέλος της προηγούμενης ενότητας βοηθούν στη διάκριση μεταξύ πηγών και συνεντευξιαζόμενων και θα χρησιμεύσουν για την έναρξη της τρέχουσας άσκησης σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και προσέγγισης των πηγών.

 • Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος, χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων.

 • Μια άλλη επιλογή (για online ή δια ζώσης εργαστήρια) είναι να ετοιμάσετε κάρτες με τους διάφορους χαρακτήρες και πηγές καθώς και ξεχωριστές κάρτες με πληροφορίες για αυτούς, όπως: πρωτογενής πηγή, μάρτυρας, ευάλωτη πηγή κ.λπ. (π.χ. «Κάρτα 1: περιβαλλοντικός επιστήμονας», «Κάρτα 2: τοπικός ακτιβιστής» / «Κάρτα με πληροφορίες: πρωτογενής πηγή», «Κάρτα με πληροφορίες: μάρτυρας» ...). Ανακατέψτε τις κάρτες και:

  • ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αντιστοιχίσουν τις κάρτες με τις πηγές με τις κάρτες που παρέχουν πληροφορίες γι αυτές, να καταγράψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ζητήσουν από αυτές τις πηγές και να προτείνουν νέες. 
  • ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τους διάφορους τύπους πηγών και το ρόλο τους στην έρευνα.
Προσέγγιση πιθανών πηγών

Συνεργασία | 25 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

Οδηγίες

[10 λεπτά] Ομαδική εργασία

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιστρέψουν στις ομάδες τους (τις ίδιες ομάδες όπως πριν.)

 • Αφού αναγνωρίσουμε τις πηγές που χρειαζόμαστε, πού μπορούμε να τις βρούμε;

 • Ζητήστε από τις ομάδες να συζητήσουν πώς θα προσεγγίσουν τις πηγές που έχουν καταγράψει προηγουμένως:

 • π.χ., αν χρειάζονται έναν ακτιβιστή με γνώση του θέματος, έναν δικηγόρο που γνωρίζει ένα θύμα, πιθανούς μάρτυρες σε ομάδες κοινωνικών δικτύων ή άλλες πλατφόρμες, κ.λπ.

 • Οι ομάδες συμπληρώνουν το πρότυπο που παρέχεται (online ή τυπωμένο) και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα αμέσως μετά.

[15 λεπτά] Απολογισμός και Συζήτηση

 • Οι ομάδες παρουσιάζουν τις επιλογές τους και εξηγούν το σκεπτικό τους - διαθέστε 1 λεπτό για κάθε ομάδα.

 • Επισημάνετε κάποιους τρόπους προσέγγισης των πηγών:

  • Ψηφιακοί και μη χώροι
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Εγγραφή σε newsletters
  • Συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις
  • Παρακολούθηση ιστολογίων
  • Έλεγχος επίσημων ιστοσελίδων
  • Επικοινωνία με ομάδες ειδικών (ορισμένες μπορεί να είναι κλειστές ομάδες, εξετάσετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση)
 • Ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς θα επιχειρούσαν να έρθουν σε επαφή με πηγές σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 • Κρατήστε σημειώσεις και θέστε τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια:

  • Είναι κάποιο από τα παραπάνω υπό παρακολούθηση;
  • Είναι πιθανό να τεθούν κινδύνοι για τον ερευνητή; (π.χ. πηγές που συνδέονται με επικίνδυνα άτομα μπορεί να διαρρεύσουν πληροφορίες για τον ερευνητή και το έργο του).
  • Έχετε εξετάσει τη χρήση κρυπτογραφημένων και ασφαλών επικοινωνιών;
 • Επιστήστε την προσοχή των συμμετεχόντων σε θέματα ασφάλειας κατά την επικοινωνία με πηγές μέσω των επιλογών που παρατίθενται παραπάνω.

  • Παράδειγμα: εκτίμηση κινδύνων κατά την εγγραφή ή την παρακολούθηση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ιστολόγια ακτιβιστών- κίνδυνοι όταν αποφασίζετε να συναντήσετε μια πηγή στην πόλη της, κ.λπ.
 • Αν το εργαστήριο επικεντρώνεται σε μια πραγματική έρευνα ή μια πραγματική ανάγκη των συμμετεχόντων, δημιουργήστε έναν εξατομικευμένο κατάλογο με τις ανθρώπινες πηγές και τους τόπους (ψηφιακούς ή φυσικούς) προσέγγισης. Διατηρήστε μεγάλη προσοχή και σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των πηγών τους. Μην αναγράφετε ή αποθηκεύετε τα πραγματικά ονόματα των πηγών, ειδικά αν είναι ευάλωτες.

 • Εάν το εργαστήριο συνδυάζεται με το εργαστήριο «Το Ανθρώπινο Στοιχείο στην Έρευνα: Αναγνώριση και Προσέγγιση των Πηγών με Ασφάλεια», ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι θα αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην εκμάθηση του τρόπου οργάνωσης ασφαλούς εντοπισμού και διαχείρισης των πηγών.

 • Χρησιμοποιήστε τον οδηγό «Πρώτα η Ασφάλεια!» και το εργαστήριο «Πρώτα η Ασφάλεια!». Παραπέμψτε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε πρόσθετες πηγές και περαιτέρω βιβλιογραφία σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και επαλήθευσης των πηγών (βλ. παρακάτω).

 

ΠΗΓΕΣ - για να τις συμβουλευτείτε κατά την προετοιμασία του εργαστηρίου και να τις μοιραστείτε με τους συμμετέχοντες:

 • Εργαλειοθήκες και εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Εργαλεία και φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης

  • Σύνθετη Αναζήτηση στο Twitter
  • Nitter It - σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε λογαριασμούς που σας έχουν μπλοκάρει και δεν απαιτεί λογαριασμό Twitter
  • WebMii – συγκεντρώνει προφίλ ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δυνατότητα αναζήτησης με βάση το όνομα
  • Social Searcher – μηχανή αναζήτησης προφίλ και παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα αναζήτησης ανά θέμα
  • Picuki – εργαλείο αναζήτησης περιεχομένου στο Instagram
  • Followerwonk – σας επιτρέπει να αναζητήσετε bios στο Twitter και να βρείτε κοινούς ακόλουθους διαφορετικών λογαριασμών, πολύ χρήσιμο για να εντοπίσετε πιθανές συνδέσεις και κινδύνους.
  • LinkedIn – πολύτιμη πηγή για να βρείτε άτομα που συνδέονται με εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμούς που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. (Χρησιμοποιήστε το "Private Mode" για να βεβαιωθείτε ότι οι αναζητήσεις σας και οι προβολές των σελίδων δεν αποκαλύπτονται)
  • Glassdoor – πλατφόρμα που φιλοξενεί φόρουμ και αξιολογήσεις εταιρειών από νυν και πρώην εργαζόμενους, χρήσιμη για να πάρετε μια ιδέα για πιθανές πηγές επικοινωνίας σε εταιρείες.
Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις πηγές

Παραγωγή | 25 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • «Πρότυπα Δραστηριοτήτων - Το Ανθρώπινο Στοιχείο: Διαχείριση Πηγών», ενότητα «Ομαδική Δραστηριότητα: Βάση δεδομένων / φύλλο στοιχείων επικοινωνίας πηγών»
 • Κοινόχρηστος φάκελος στο cloud και αρχεία ή μια πλατφόρμα επεξεργασίας κειμένου/πίνακα (π.χ. Framapad για κείμενο / Framacalc για πίνακες) / εναλλακτικά, κοινόχρηστοι διαδικτυακοί πίνακες όπως Miro ή Mural (αν είναι online.)
 • Διαφάνειες / flip-chart με ερωτήσεις και βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε.
 • Φύλλα χαρτιού, αυτοκόλλητες σημειώσεις / post-its, στυλό (αν είναι δια ζώσης).

Οδηγίες

[15 λεπτά] Ομαδική εργασία

 • Οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στις ομάδες τους.

 • Ζητήστε από τις ομάδες να καταγράψουν τις πηγές που εντόπισαν και να τις ταξινομήσουν με κάποια σειρά που έχει νόημα, π.χ. από τις πιο άμεσες σε αυτές που θα προσεγγίσουν σε βάθος χρόνου κ.λπ.

 • Μπορούν να δημιουργήσουν φύλλα/βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που πιστεύουν ότι πρέπει να συγκεντρώσουν και να εξετάσουν για κάθε πηγή**.

  • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα που παρέχονται ή να φτιάξουν τα δικά τους.

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Οι ομάδες παρουσιάζουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν και τα φύλλα επαφών τους - διαθέστε 1 λεπτό για κάθε ομάδα.

 • Υποδείξτε διάφορους τρόπους για την οργάνωση των πληροφοριών με νόημα:

  • Ειδικός κατάλογος επαφών με περιβαλλοντολόγους, δικηγόρους, πολιτικούς ακτιβιστές, ερευνητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξιωματούχους κ.λπ.
  • Ονόματα και επαγγέλματα
  • Οργανώσεις
  • Τοποθεσίες ανά χώρα
 • Επισημάνετε την αξία των διασταυρούμενων αναφορών δεδομένων που συλλέγονται για και από πηγές και τρόπους διατήρησης και επικαιροποίησης καταλόγων πηγών κατά την πρόοδο μιας έρευνας, καθώς και μετά την έρευνα.

Συστάσεις ασφαλείας

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 5 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Διαφάνειες / flip-chart για την παρουσίαση.

Οδηγίες

Κάντε μια σύντομη παρουσίαση για να θυμίσετε τα εξής:

 • Συστάσεις ασφαλείας για τις συσκευές αποθήκευσης

 • Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες

 • Ανωνυμοποίηση / κωδικοποίηση των ταυτοτήτων των πηγών για την αποφυγή έκθεσης, και προστασία των επαφών για ευαίσθητες πηγές και εκείνες που διατρέχουν κίνδυνο.

ΠΗΓΕΣ - κατά την προετοιμασία αυτής της παρουσίασης, αξιοποίησε συστάσεις και παραδείγματα από:

Προσέγγιση Ανθρώπινων Πηγών (1 ώρα και 5 λεπτά)

Αναγνώριση φυσικών και ψηφιακών απειλών

Συζήτηση | 35 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

Οδηγίες

 • Κάντε μια σύνοψη των προηγούμενων δραστηριοτήτων σχετικά με την αναζήτηση και την προσέγγιση πηγών και καλέστε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τους πιθανούς κινδύνους.

 • Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τις απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσουν σχετικά με τις μεθόδους έρευνας, τις συσκευές που χρησιμοποιούν, τις επικοινωνίες και την αποθήκευση πληροφοριών.

 • Επισημάνετε τη διάκριση μεταξύ «απειλής» και «κινδύνου» - καταγράψτε και τοποθετήστε τους ορισμούς σε ορατό σημείο για τους συμμετέχοντες για το υπόλοιπο του εργαστηρίου:

  • μια «απειλή» σχετίζεται με μια αντιληπτή ευαλωτότητα σε έναν τομέα της εργασίας/ζωής (είτε πρόκειται για ψηφιακό είτε για φυσικό)
  • ένας «κίνδυνος» είναι η πιθανότητα να συμβεί πραγματικά μια απειλή, π.χ. κάποιος να εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητά σας
  • η πρόβλεψη των απειλών αποτελεί μέρος της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων.

[10 λεπτά] Ομαδική εργασία 1

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιστρέψουν στις ομάδες τους.

 • Ζητήστε από κάθε ομάδα να συζητήσει το ακόλουθο ερώτημα και να καταγράψει τα συμπεράσματά της:

  • «Τι είδους κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται η διενέργεια συνεντεύξεων και η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με πηγές στην περίπτωση της έρευνας που εξετάζετε ή σε άλλες έρευνες;»
 • Ζητήστε τους να προσδιορίσουν τους φυσικούς και τους ψηφιακούς κινδύνους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους, και πώς μπορούν να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου.

[5 λεπτά] Απολογισμός

 • Ζήτησε από μία ή δύο ομάδες να μοιραστούν τα ευρήματά τους - διαθέστε 1 λεπτό για κάθε ομάδα.

  • Σχολιάστε τις ιδέες τους και τονίστε τους πιθανούς κινδύνους, όπως:
  • Υποκλοπή επικοινωνιών
  • Πρόσβαση της αστυνομίας, εχθρικών πηγών στον υπολογιστή σας
  • Έκθεση εμπιστευτικών και ευάλωτων πηγών

[10 λεπτά] Ομαδική εργασία 2

 • Οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στις ομάδες τους.

 • Με βάση τις απειλές που εντοπίστηκαν, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν στις ομάδες τους σχετικά με τον τρόπο μείωσης των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Σειρά με την οποία συλλέγονται οι πληροφορίες,
  • Αποκάλυψη εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών,
  • Κληρονομικός κίνδυνος, όπως η συνεργασία με κάποιον που βρίσκεται σε κίνδυνο και μπορεί να μεταφέρει τον κίνδυνο αυτό στον ερευνητή/συνεντευκτή.

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Διαθέστε 1 λεπτό σε κάθε ομάδα για να παρουσιάσει τις βασικές τις ιδέες.

 • Σχολιάστε τις ιδέες τους και δώστε feedback και συμβουλές για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, να προληφθούν και να μετριαστούν οι πιθανοί κίνδυνοι.

 • Επισημάνετε την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων και φροντίδα για την ασφάλεια.

 • Η ασφαλής συνέντευξη απαιτεί συνεχείς ελέγχους ασφαλείας με μια ομάδα συνεργατών και/ή ένα άλλο έμπιστο πρόσωπο, επειδή τα γεγονότα μπορεί να είναι ανεξέλεγκτα και οι άνθρωποι απρόβλεπτοι.

 • Οι συμμετέχοντες μπορεί να σκέφονται μόνο τις απειλές και τους κινδύνους που αφορούν τους ίδιους και λιγότερο αυτές που αφορούν τους συνεντευξιαζόμενους, τις πηγές τους ή τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούν. Ενθαρρύνετέ τους να το αποφύγουν αυτό.
 • Οι συμμετέχοντες μπορεί επίσης να σκέφτονται ξεχωριστά τους ψηφιακούς και τους φυσικούς κινδύνους. Επισημάνετε ότι συνδέονται στενά μεταξύ τους και ότι μια ψηφιακή απειλή μπορεί να δημιουργήσει φυσικούς κινδύνους και να επηρεάσει τη δουλειά τους στο πεδίο, και το αντίστροφο.

ΠΗΓΕΣ:

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και καθορισμός ορίων

Συζήτηση | 35 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Διαφάνειες / flip-chart με ερωτήσεις και βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε / σύντομη παρουσίαση.

Οδηγίες

[5 λεπτά] Συζήτηση

 • Τονίστε ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ο καθορισμός και η διατήρηση ορίων είναι ουσιαστικής σημασίας όταν πρόκειται για πηγές με τις οποίες διατηρούμε μακροχρόνια σχέση.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με το ακόλουθο ερώτημα:

  • «Πώς φροντίζετε τις επαγγελματικές σας σχέσεις;»

[5 λεπτά] Παρουσίαση

 • Κάντε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τις βασικές πρακτικές κατά την οικοδόμηση μιας πιο μακροχρόνιας επαγγελματικής σχέσης με πηγές:

  • Διατηρήστε την επαφή ακολουθώντας τον «κανόνα των τριών κλήσεων» και τα check-ins για μη ερευνητικούς σκοπούς,
  • Προγραμματίστε άτυπες συναντήσεις.
  • Προσκαλέστε τις πηγές σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με την έρευνα που μπορεί να τις ενδιαφέρουν. Εξετάστε κατά πόσο η κοινή παρουσία σας με μια συγκεκριμένη πηγή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο (σύμφωνα με την προηγούμενη εκτίμηση κινδύνου).
  • Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης είναι σημαντική για την προστασία του εαυτού σας και των πηγών σας. Η κοινοποίηση παλαιότερων ερευνών/εργασιών μπορεί να είναι χρήσιμη προκειμένου να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πηγών σας.

[5 λεπτά] Συζήτηση

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν και να συζητήσουν προηγούμενες εμπειρίες τους ή να προβλέψουν πιθανές προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά.

[5 λεπτά] Παρουσίαση

 • Επισημάνετε προβλήματα όπως:

  • Η αμοιβαία εμπιστοσύνη εξαφανίζεται.
  • Οι πηγές εισέρχονται στην προσωπική σφαίρα.
  • Ισορροπία δυνάμεων.
  • Εκβιασμός (συναισθηματικός ή άλλος).

[10 λεπτά] Ομαδική συζήτηση

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιστρέψουν στις μικρές τους ομάδες (όπως και πριν) και να συζητήσουν και να προτείνουν τρόπους για να μετριάσουν τις προκλήσεις στις σχέσεις τους με τις πηγές.

 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο που παρέχεται και να καταγράψουν σε δύο στήλες:

  • Προβλήματα
  • Μετριασμός/Λύσεις

[5 λεπτά] Απολογισμός

 • Στη συνέχεια, ζητήστε από μερικούς εθελοντές να μοιραστούν τα προβλήματα και τις λύσεις που κατέγραψε η ομάδα τους.

 • Ολοκληρώστε σχολιάζοντας τα συμπεράσματά τους και αναφέροντας μια σειρά από καλές πρακτικές όπως:

  • για να μετριαστούν ενδεχόμενες ανεπιθύμητες προσεγγίσεις από μια πηγή, να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο της εργασίας έναντι του προσωπικού τηλεφώνου ή να φέρνετε έναν συνάδελφο στις συναντήσεις κ.λπ.

ΠΗΓΕΣ:

Κλείσιμο (10 λεπτά)

Δραστηριότητα κλεισίματος: Αφίσα για το σπίτι

Παραγωγή | 5 λεπτά

Εργαλεία/Υλικά

 • Κοινόχρηστος πίνακας ζωγραφικής / παρουσίαση / διαδραστικός πίνακας (online)
 • Λευκός πίνακας / φύλλα χαρτί, post-its, μαρκαδόροι (δια ζώσης)

Οδηγίες

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες/ουσες να φτιάξουν στον πίνακα μια αφίσα όπου θα μοιραστούν τις απαντήσεις τους στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Τι μάθατε από το σημερινό εργαστήριο;
 • Δώστε μερικά λεπτά για να γράψουν/ζωγραφίσουν τις σκέψεις τους και να διαβάσουν τις σκέψεις των άλλων.

Απολογισμός

 • Ο συντονιστής μπορεί να αναδείξει μερικά από τα σημεία στον πίνακα.
Συμπέρασμα

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 5 λεπτά

Οδηγίες

 • Ολοκληρώστε το εργαστήριο και κάντε μια περίληψη των περιεχομένων. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες αν το εργαστήριο θα συνεχιστεί με άλλες ενότητες της σειράς «Το Ανθρώπινο Στοιχείο στην Έρευνα» (π.χ. «Το Ανθρώπινο Στοιχείο: Αναγνώριση και Προσέγγιση Πηγών με Ασφάλεια» ή/και «Το Ανθρώπινο Στοιχείο: Διενέργεια Συνεντεύξεων»).

 • Κάντε μια σύνοψη του εργαστηρίου. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες/ουσες να πουν:

  • ένα σημείο του εργαστηρίου που βρήκαν πολύ χρήσιμο ή ενδιαφέρον και
  • κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί την επόμενη φορά.
 • Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να κάνουν ερωτήσεις ή να δώσουν κάποια συμβουλή.

 • Μοιραστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αν χρειάζεται, και τυχόν λεπτομέρειες για follow-up.

Περαιτέρω Πηγές

Να χρησιμοποιηθούν κατά την προετοιμασία και να μοιραστούν με τους συμμετέχοντες μετά το εργαστήριο.

Σχετικά με το θέμα:

Άλλες σχετικές πηγές:

Αν και οι παρακάτω πηγές αναφέρονται συχνά στη δημοσιογραφία, δεν ισχύουν μόνο για τους δημοσιογράφους, αλλά για οποιονδήποτε διεξάγει μελέτες και έρευνες για το δημόσιο συμφέρον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αποκαλύπτοντας το Αόρατο σε περίπτωση που:

 • έχετε ερωτήσεις σχετικά με το σχεδιάγραμμα και τις κατευθυντήριες γραμμές του εργαστηρίου,
 • χρησιμοποιήσετε το σχεδιάγραμμα και θέλετε να μοιραστείτε σχόλια και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωσή του,
 • προσαρμόσετε το σχεδιάγραμμα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τα αποτελέσματα,
 • θέλετε να προτείνετε νέες δραστηριότητες, συμβουλές ή παραδείγματα που μπορούν να προστεθούν σε αυτό το εργαστήριο,
 • θέλετε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας και να συνεργαστείτε μαζί μας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων εργαστηρίων.

Επικοινωνία: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Συντελεστές και Άδεια Χρήσης

CC BY-SA 4.0

Παραγωγή περιεχομένου: «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο» της Tactical Tech Άδεια χρήσης: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Συντάκτρια εργαστηρίου: Nuria Tesón
 • Σχεδιασμός οδηγιών: A. Hayder
 • Σύνταξη & περιεχόμενο: Christy Lange, Laura Ranca
 • Graphic design: Yiorgos Bagakis
 • Website development: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Συντονισμός & επίβλεψη έργου: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT) («Υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ»).

Το παρόν κείμενο αντικατοπτρίζει την άποψη του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Περισσότερα σχετικά με το θέμα