Jak sledovat dezinformační sítě

Tento workshop představuje základy síťových dezinformačních a manipulačních kampaní a pomáhá účastníkům osvojit si metodiku pro objevování, mapování a sledování dezinformačních sítí v různých jazycích a kontextech. Účastníci si uvědomí, že dezinformační a manipulační kampaně jsou vícerozměrné a že digitální investigativci musí zaujmout síťový přístup (hledat propojení na více platformách), aby „odhalili neviditelné“ v pozadí dezinformačních kampaní.

Přehled workshopu

Téma: Jak odhalit, zmapovat a sledovat dezinformační sítě.

Cíle:

 • Seznámení účastníků se základy síťových dezinformačních a manipulačních kampaní;
 • Osvojení si metodiky pro objevování, mapování a sledování dezinformačních sítí v různých jazycích a kontextech;
 • Zvýšení povědomí o tom, že dezinformační a manipulační kampaně jsou vícerozměrné a že digitální investigativci musí zaujmout síťový přístup (hledat propojení na více platformách), aby „odhalili neviditelné“ v pozadí dezinformačních kampaní.

Všeobecné pokyny pro školitele:

 • Tento workshop lze rozdělit na 30–50minutová sezení. Mezi jednotlivá sezení lze vložit krátkou přestávku nebo rychlou aktivitu na probuzení.
 • Při aktivitách v malých skupinách rozdělte účastníky do skupin po 3 až 5 osobách.
 • Role můžete přidělovat v závislosti na počtu účastníků. Tyto role mohou zahrnovat: Facilitátora, zapisovatele, časoměřiče, prezentujícího nebo designéra (je-li vyžadována vizuální prezentace).
 • U online workshopů doporučujeme během aktivit na probuzení a aktivit v malých skupinách používat časovač na obrazovce.
 • Vždy, když je to možné, přizpůsobte příklady a případy kontextu vašeho publika.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 4 hodiny (včetně volitelných aktivit)

Počet účastníků: 6 až 24

Související workshopy: tento workshop lze kombinovat s workshopem „Bezpečnost na prvním místě: Základy preventivní digitální bezpečnosti“.

Související příručky, zdroje:

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

POZNÁMKA o „Listech s aktivitami o dezinformačních sítích“ a jejich používání

„Dezinformační sítě – List s aktivitami“:

 • List o Dezinformačních sítích může během workshopu používat školitel i účastníci. Školitel jej může použít k tomu, aby ukázal, jak shromažďovat údaje o případových studiích. Účastníci jsou vyzváni, aby jej používali pro poznámky a zjištění během každé aktivity na workshopu. Doporučujeme, abyste jej účastníkům poskytli na začátku workshopu nebo ještě předtím, aby měli čas seznámit se s jeho strukturou.
 • List má dvě záložky: 1. Mapování kampaní – použije se v části „Jak fungují dezinformační a manipulační kampaně“ a 2. Mapování sítí – použije se v následujících částech „Metodiky sestávající ze čtyř kroků“.
 • Při každém kroku najdete pokyny, který sloupec je třeba vyplnit.
 • Všimněte si, že proces mapování sítě často není lineární, proto se někdy budete mezi jednotlivými kroky muset vracet.

„List Dezinformační sítě – Příklad“

 • Toto je předvyplněná verze listu „Mapování sítí“, kterou můžete použít jako příklad.
 • Použili jsme případovou studii z vyšetřování organizace BuzzFeed (archivováno zde) o dezinformační síti webových stránek působících v Itálii.
 • Případové studie můžete upravit a vytvořit vlastní verzi předvyplněného archu na základě jiných místních/regionálních případů, které mohou být pro publikum vašeho workshopu relevantnější.

Vzdělávací aktivity

Zahájení (20 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály:

Pokyny

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k relevantnímu tématu, obrázku atp.

 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • Informujte účastníky o programu workshopu.

 • Představete téma workshopu a metodiky sestávající ze čtyř kroků pro objevování, mapování a sledování dezinformačních sítí.

 • Ukažte listy s tématem Dezinformačních sítí a vysvětlete, jak se budou používat.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu: jak očekáváte, že se účastníci budou chovat a reagovat, jak se budou navzájem respektovat atp. Pokud vedete delší školení, můžete také zvážit práci na společně dohodnutém kodexu chování nebo společné dohodě (viz několik tipů v části „Společné dohody“ v příručce k učebnímu plánu Tactical Tech (Gender and Tech).

Představení účastníků/kvíz

Tvůrčí činnost | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Pro workshopy prováděné online: Nástroj pro kvízy (Kahoot, Slido nebo ekvivalentní nástroj)
 • Pro workshopy prováděné offline: vytištěné archy papíru s kvízem níže / samolepicí papírky, pera, tabule, flipchartový papír.

Pokyny

[5 minut] Úvod

 • Zorganizujte rychlé představení a požádejte účastníky, aby zodpověděli několik otázek o sobě, své práci nebo svých očekáváních od workshopu.

[5 minut] Kvíz

 • Spusťte interaktivní kvíz pomocí nástroje Kahoot, Slido nebo jiného kvízového nástroje dle vlastního výběru a požádejte účastníky, aby odpověděli na následující otázky. – Cílem kvízu není hodnotit kompetence účastníků, ale participativním způsobem představit hlavní témata semináře.
 1. Který nástroj použijete, chcete-li zjistit, kdo si zaregistroval doménu https://sputniknews.com/[?](/Users/praje/Documents/TTC/ETI-curriculum-NEW-by-ETI-3feb2022/Networks-of -Disinformation_NicolaBruno/Workshop_tracking-disinformation-networks.docx)

  • CrowdTangle
  • Whoisology
  • BuzzSumo
 2. Co je následující kód „ca-pub-1234567891234567“?

  • Kód služby Google AdSense
  • IP adresa
  • Kód služby Google AdSense
  • Kód služby Facebook Pixel
 3. Znáte nějaké případy vyšetřování, které odhalily dezinformační/manipulační sítě ve vaší zemi / ve vašem jazyce?

  • Ano (Pokud ano, uveďte hlavní zjištění jednou větou.)
  • Ne

Pokud tento workshop vedete osobně, doporučujeme použít online kvíz. Alternativou offline by však bylo poskytnout otázky a možnosti odpovědí na velkém flipchartu nebo tabuli (se třemi otázkami a odpověďmi ve sloupcích). Účastníci si mohou své odpovědi nalepit na lístečky nebo je napsat fixem. To umožňuje školitelům a účastníkům jejich jednodušší přezkoumání.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Vyzvěte několik dobrovolníků, aby se podělili o své odpovědi na kvíz a komentáře.
 • Potvrďte nebo poskytněte správné odpovědi na kvízové otázky.

Jak fungují dezinformační a manipulační kampaně (40 minut)

Případové studie a klíčové definice

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

Připravte si prezentaci, která bude obsahovat následující body:

 • Případové studie – Stručně uveďte několik příkladů novinářské investigativy, která odhalila dezinformační sítě:

 • Síťové dezinformační kampaně: taxonomie – Vysvětlete, jak fungují operace online mediální manipulace, se zaměřením na definice kanálů, taktik, rozsahu a vlivu, na základě publikace [Media Manipulation Casebook – Code Book (Kniha mediální manipulace)](https ://mediamanipulation.org/sites/default/files/media-files/Code-Book-1.4-Jan-7-2022.pdf):

 1. Kanály používané k šíření kampaně:

  • Vlastněné webové stránky
  • Sociální média (Facebook, Twitter, YouTube)
  • Aplikace na zasílání zpráv (WhatsApp, Telegram, Signal atd.)
  • Redakční platformy (Medium atd.)
  • Další příklady
 2. Taktiky používané k šíření kampaně:

 3. Rozsah kampaně/cílového regionu nebo kontextu

  • Hyperlokální
  • Regionální
  • Národní
  • Mezinárodní
 4. Kvantitativní dosah kampaně

  • Počet potenciálních lidí oslovených různými kanály (webové stránky, účty na sociálních sítích, pouliční kampaně atd.)
 5. Cíle kampaně

  • Zneužívání a osobní útoky
  • Masový vliv na názory a postoje
  • Podněcování k nenávisti nebo násilí
  • Poškození dobrého jména
  • Sociální nepokoje
  • ...

ZDROJE:

Identifikace hlavních aspektů síťových dezinformačních kampaní

Spolupráce | 25 minut

Materiály

 • List Dezinformační sítě, záložka s názvem „Mapování kampaní“
 • Oddělené místnosti (pro online workshop) / nebo oddělené prostory/stoly v místnosti (pro offline workshop)

Pokyny

[20 minut]

 • Rozdělte účastníky náhodně do skupin po 3–5 lidech (v závislosti na počtu účastníků).

 • Požádejte každou skupinu, aby analyzovala jednu z následujících případových studií:

 • Požádejte každou skupinu, aby vyplnila kartu „Mapování kampaně“ v archu Dezinformační sítě. U každé případové studii by účastníci měli uvést:

  • kanály
  • taktiky
  • rozsah
  • vliv
  • cíle
  • ...podle taxonomie uvedené v předchozí části.

Příklady můžete přizpůsobit potřebám/kontextu vašich posluchačů nebo je požádat, aby přišli s vlastními příklady, pokud mají základní povědomí nebo zkušenosti.

Závěrečný rozbor

[5 minut]

 • Účastníci se podělí o zjištění z aktivity „Mapování kampaně“.
 • Jejich zjištění můžete komentovat a doplnit.

Krok 1: Identifikace dezinformačních webových stránek (40 minut)

Krok 1: Identifikace dezinformační webové stránky

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Pro online workshop: počítač a sdílená obrazovka pro prezentace
 • Pro offline workshop: počítač a projektor

Pokyny

Připravte si prezentaci, která bude obsahovat následující body:

 • Tento krok uveďte zdůrazněním, proč je důležité ukotvit vaše vyšetřování na jednu nebo více webových stránek:

  • Webové stránky vám umožňují přístup k historickým údajům, obchodním propojením a dynamice sítě, které obvykle nejsou k dispozici pro účty sociálních médií.
  • Proto je důležité určit jednu nebo více původních webových lokalit, ze kterých můžete vycházet.
 • Vysvětlete jak fungují dezinformační/manipulační sítě. Obvykle využívají dvě hlavní strategie:

  1. Nabízejí pokrytí polarizujících témat (vakcíny Covid-19, migrace atd.).
  2. Pokrývají „neprozkoumané oblasti“ (příklad:„ivermektin“), zejména během mimořádných událostí nebo šíření konspiračních teorií (např: „Adrenochrom“).
 • Představení tří hlavních způsobů identifikace webové stránky pro analýzu**:

  1. Přezkum databáze dezinformačních webových stránek, jako jsou seznam falešných zpravodajských webových stránek na stránce Wikipedie, UkraineFacts, databáze Covid-19 Misinformation Database, a seznam [Centra pro sledování Rusko-Ukrajinských dezinformací](https://www.newsguardtech.com/special -reports/russian-disinformation-tracking-center/).
  2. Vyhledávání nejvíce sdílených příběhů o aktuálních událostech ve službách pro sledování sociálních sítí (jako například stránka Buzzsumo, rozšíření CrowdTangle pro prohlížeč Chrome nebo stránka CrowdTangle, jsou-li k dispozici).
  3. Identifikace „nepokryté oblasti“ (informační mezery) a vyhledávání v různých službách
Identifikace dezinformačních webových stránek aktivních ve vaší zemi

Výzkum | 25 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[20 minut]

 • Rozdělte účastníky do skupin po 3–5 lidech (je-li více účastníků, kteří pracují na stejné oblasti/jazyku, mohou se spojit podle toho). Odteď budou tytéž skupiny pracovat společně během celého workshopu.

 • Na základě výše uvedených nástrojů požádejte účastníky, aby provedli malý průzkum s cílem nalézt webové stránky šířící dezinformace v jejich vlastních zemích nebo jazycích.

 • Požádejte účastníky, aby přidali identifikované webové stránky (odkazy) do [Harka Dezinformační sítě](https://cdn.ttc.io/s/exposingtheinvisible.org/workshops/mapping-disinformation-networks/NoD_Networks-of-Disinformation-Sheet .xlsx): záložka s názvem „Mapování sítí“ / sloupce s označením „Název“, „Název domény“.

Krok 3: Kdo stojí za webovou stránkou

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Materiály/nástroje

Pokyny

 • Vysvětlete, jak fungují nástroje „Whois“, a zdůrazněte omezení a možnosti

 • Proveďte vyhledávání přes https://whois.domaintools.com/; na příkladu webových stránek (jako http://sputniknews.com/ – pokud webová stránka není omezena ve vaší oblasti – nebo ZeroHedge.com) a vysvětlete, které údaje jsou nejdůležitější:

  • nejen jméno/adresu/kontakt registrátora, ale také datum registrace, datum poslední aktualizace atp.
 • Ukažte některé z dostupných nástrojů:

  • Whoisology: užitečné pro informace o „propojených doménách“
  • Whoxy: užitečné pro historická data

ZDROJE:

Cvičení týkající se služby Whois

Tvůrčí činnost | 15 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut]

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin

 • Pomocí výše uvedených nástrojů každá skupina vyhledá webové stránky identifikované v předchozím kroku.

 • Požádejte skupiny, aby shromáždily dostupné údaje v archu Dezinformační sítě: záložka s názvem „Mapování sítí“ / sloupce s označením „Whois“.

 • Navrhněte, aby každá skupina určila zapisovatele a prezentujícího pro každou aktivitu (tyto úkoly se mohou střídat).

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Účastníci se podělí o zjištěné skutečnosti a případné problémy, se kterými se setkali.

 • Jejich nápady můžete komentovat a doplňovat.

Krok 3: Sledujte peníze! (35 minut)

Krok 3: Reverzní vyhledávání ID

Čtení, sledování, poslech | 20 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

Připravte si prezentaci, která bude obsahovat následující body:

 • Představení konceptu Sledovacího ID (identifikační číslo sledování přidělené každé webové stránce) a stručné vysvětlení toho, jak funguje.

 • Ukažte, jak najít ID na jakékoli webové stránce: Zobrazte zdrojový kód webové stránky („Ctrl+U“ nebo „Command+U“ v závislosti na zařízení)> a vyhledejte řetězec „UA-“ nebo „ca-pub“.

 • Pokud ID nejsou k dispozici, můžete se pokusit vrátit zpět pomocí služby Wayback Machine a zjistit, zda byly nějaké ID kódy k dispozici v minulosti.

 • Ukažte různé dostupné nástroje pro sledování AdTech ID. Vždy zkontrolujte stejné ID v různých službách, protože mají různé databáze a různé ceny za služby.

  • Builtwith: Je to nejlepší možnost, jak začít. Nástroj „Profil vztahů“ je velmi užitečný pro vyhledávání sdílených ID a sledovacích kódů. Příklad welovetrump.com (odkaz – [snímek obrazovky](https://cdn.ttc.io/s/exposingtheinvisible.org/workshops/mapping-disinformation -networks/Screenshots_Mapping-Disinformation/screenshot-builtwith.com-2022.05.23-17_03_40.jpg)).

  • Dnslytics: má velmi dobrou databázi. Umožňuje „zpětně vyhledat“ různé druhy informací na webové stránce: služby Adsense, Analytics, adresa IP, mailový server, doménový server (snímek obrazovky -disinformation-networks/Screenshots_Mapping-Disinformation/DNSlytics.jpg)) s příkladem výsledků vyhledávání pro thegatewaypundit.com). K dispozici máte bezplatnou verzi nebo měsíční předplatné.

  • SpyOnWeb: tento nástroj můžete použít k potvrzení nebo rozšíření výsledků, které jste získali na jiných službách (odkazsnímek obrazovky). Zdá se, že má menší databázi než jiné služby, ale někdy vám pomůže najít nové informace.

  • AnalyzeId: Velmi dobrý nástroj. Výsledky se zobrazí v tabulce s množstvím propojení ID, včetně propojení Amazon affiliate, Sharethis, e-mailu, aplikací na Facebooku a hodnocení důvěryhodnosti (odkazsnímek obrazovky). Data můžete exportovat také do formátu .csv. Jediným problémem je, že nezobrazuje všechny výsledky. Chcete-li vidět všechno, musíte si předplatit placený měsíční plán.

  • Wayback Machine: Pokud na webu nenajdete žádné ID, můžete zkusit provést vyhledávání ve službě Wayback Machine a zjistit, zda najdete ID ve starší verzi webu. Můžete tak najít velmi užitečné informace!

 • Nezapomeňte: proveďte více vyhledávání v různých nástrojích.

 • Ukažte účastníkům, jak mohou sbírat identifikační údaje webových stránek v [archu Dezinformační sítě](https://cdn.ttc.io/s/exposingtheinvisible.org/workshops/mapping-disinformation-networks/NoD_Networks-of- Disinformation-Sheet_CZ.xlsx), záložka s názvem „Mapování sítí“ / sloupce označené „E-mail“, „IP“, „Google Analytics“, „Google ASsense“.

  • Slouží jako krátká ukázka metodiky, která je má navést na další praktickou činnost, můžete použít poskytnutý případ z předvyplněné šablony nebo poskytnout jiný, který je pro vaše publikum relevantnější.

ZDROJE:

Při přípravě prezentace o sledovacích ID můžete použít zdroje, jako jsou:

Cvičení pro reverzní vyhledávání pomocí ID

Tvůrčí činnost | 15 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut]

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin s následujícími pokyny:

 • Pomocí výše uvedených nástrojů proveďte vyhledávání na webových stránkách identifikovaných v kroku 2.

 • Sbírejte dostupné údaje do archu Dezinformační sítě: karta s názvem „Mapování sítí“ / sloupce označené „E-mail“, „IP“, „Google Analytics“, „Google Adsense“.

 • Zvýrazněte webové stránky se stejnými ID a seskupte je.

Závěrečný rozbor

[5 minut]

 • Účastníci se podělí o zjištěné skutečnosti a případné problémy, se kterými se setkali.

 • Jejich zjištění můžete komentovat a doplnit.

Krok 4: Sociální zesílení (30 minut)

Krok 4: Sociální zesílení

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

Připravte si prezentaci, která bude obsahovat následující body:

 • Představte koncept sociálního zesílení jako proces šíření obsahu co největšímu počtu lidí prostřednictvím různých kanálů a strategií.

 • Vycházeje z předchozích případových studií, ukažte účastníkům, jaký význam má sociální zesílení pro šíření dezinformací a manipulačních kampaní online.

 • Ukažte účastníkům, jak funguje rozšíření CrowdTangle pro prohlížeč Chrome na vybraných webových stránkách (POZNÁMKA: CrowdTangle vyžaduje registraci pomocí účtu na Facebooku nebo Instagramu).

  • Použijte předem otestovaný vzorový případ. Můžete také vyzkoušet některé z příkladů, které našli účastníci.
 • Ukažte účastníkům, jak mohou najít údaje přes službu CrowdTangle a jak je mohou pro vybrané webové stránky shromáždit v [archu Dezinformační sítě](https://cdn.ttc.io/s/exposingtheinvisible.org/workshops/mapping -disinformation-networks/NoD_Networks-of-Disinformation-Sheet_CZ.xlsx): záložka s názvem „Mapování sítí“ / sloupce označené „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „Jiná sociální média“.

 • Poznamenejte, že v další části by účastníci tuto aktivitu měli zopakovat, přičemž by měli zohlednit webové stránky, které našli dříve.

ZDROJE:

Cvičení ve sledování sociálních sítí

Tvůrčí činnost | 15 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut]

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin s následujícími pokyny:

  • Nainstalujte si do svých prohlížečů rozšíření CrowdTangle pro prohlížeč Chrome (pokud tak ještě neučinili; ideálně by ho měli mít nainstalované již na začátku workshopu.)
  • Proveďte více vyhledávání na nejzajímavějších webových stránkách, které jste dříve identifikovali v úvodním cvičení o lokálních/státních stránkách.
  • Sbírejte údaje o propojených sociálních účtech do arch Dezinformační sítě: záložka s názvem „Mapování sítí“ / sloupce označené „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „Jiná sociální média“.

Závěrečný rozbor

[5 minut]

 • Účastníci se podělí o zjištěné skutečnosti a případné problémy, se kterými se setkali.

 • Jejich zjištění můžete komentovat a doplnit.

[Volitelné] Týmová investigativa (30 minut)

Identifikace dezinformačních sítí

Výzkum | 30 minut

Nástroje/materiály

 • Oddělené „místnosti“ (pro online workshop) / nebo oddělené prostory/stoly v místnosti (pro offline workshop)
 • List Dezinformační sítě: záložka s názvem „Mapování sítí“ / všechny sloupce, které použili v předchozích aktivitách

Pokyny

[25 minut]

 • Z dezinformačních sítí, které účastníci objevili během předchozích skupinových aktivit, vyberte z každé skupiny nejzajímavější případ a přidělte jim ho na tento úkol.

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin s následujícími pokyny:

  • Rozšiřte vyhledávání na propojení mezi vaší webovou stránkou a všemi souvisejícími účty sociálních médií.
 • Sesbírejte identifikované údaje do arch Dezinformační sítě: záložka s názvem „ Mapování sítí“ / všechny sloupce, které použili v předchozích aktivitách. (Na jakékoli další poznámky nebo dotazy/výzvy, které chcete řešit v rámci závěrečného rozboru použijte sloupec „Poznámky“ v listu Dezinformační sítě.)

 • Skupiny by si měly určit zapisovatele (který pomůže vyplnit list se zjištěními/poznámkami) a přednášejícího k představení jejich zjištění.

Závěrečný rozbor

[5 minut]

 • Účastníci se podělí o zjištěné skutečnosti a případné problémy, se kterými se setkali.

 • Jejich zjištění můžete komentovat a doplnit.

Závěr (15 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslící plocha/obrazovka/tabule (online)
 • Bílá tabule / flipchartový papír, samolepicí papírky, fixy (offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát, který si budou moci odnést, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli/kreslicí tabuli:

  • Co si z dnešního workshopu odnášíte?
 • Dejte účastníkům několik minut k napsání a/nebo nakreslení myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Zvýrazněte některé body na tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály: Nejsou potřeba žádné materiály.

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah.

 • Proveďte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl říci:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a
 • Můžete vyzvat účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dát několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Aby byli účastníci neustále informováni o tom, co se děje, mohou školitelé efektivně shrnout obsah workshopu podle těchto kroků:

  1. [v úvodu] řekněte účastníkům, co se bude dít;
  1. [během každé části sezení/workshopu] jim připomeňte, co se děje;
  1. [na konci setkání/workshopu] jim řekněte, co se právě stalo. Kromě toho je důležité, aby školitelé na konci poukázali na to, která očekávání byla splněna.

Další zdroje

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které jej mohou pomoci zlepšit,
 • přizpůsobíte plán workshopu konkrétnímu kontextu a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu zařadit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autor workshopu: Nicola Bruno
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová
 • Design pokynů: A. Hayder
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu