evaluate evidence grey and colors

Pierādījumu un informācijas avotu novērtēšana

Šajā seminārā dalībnieki uzzinās, kā analizēt un pārbaudīt informāciju, un kā novērtēt informācijas avotus, lai spētu novērtēt pētījuma / izmeklēšanas rezultātu ticamību.

Semināra apskats

Temats: Pierādījumu un informācijas avotu novērtēšanas metodes un labā prakse pētniecības un izmeklēšanas laikā.

Mērķi:

 • iemācīties analizēt un pārbaudīt savākto informāciju.
 • spēt novērtēt informācijas avotus, lai varētu izvērtēt pētījumu/izmeklēšanas rezultātu ticamību.

Mācību ieguvumi:

 • Spēj formulēt pētījuma darba hipotēzi.
 • Izprot, kā analizēt un novērtēt informāciju, ko var pārvērst pierādījumos.
 • Prot novērtēt informācijas avotus un viņu spēcīgumu / noderīgumu izmeklēšanai.

Vadlīnijas pasniedzējiem:

 • Katra uzdevuma izpildes garums var nedaudz atšķirties atkarībā no dalībnieku skaita un prakses grupām/komandām. Tas ietekmēs laiku, kas nepieciešams secinājumu izklāstam kopīgajā grupā.
 • Daži no grupu darbiem attiecas uz vienu tematu, kas caurvij visu semināru. Ja iespējams, uzdod šo darbu nemainīgām komandām, jo tas veicinās sadarbošanos un ietaupīs iepazīšanās laiku.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums: (bez starpbrīžiem): 3 stundas un 10 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem.

Saistītie semināri:: Šo semināru var apvienot ar“Drošība pirmajā vietā!” un “Kā darbojas internets” .

Saistītie semināri:

Saistītie raksti, ceļveži un video “Atklājot neredzamo” mājas lapā:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Iepazīšanās ar darba kārtību

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas pasniedzējiem

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai komentējot attēlu, kas saistīts ar tematu.
 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.
 • [Pēc izvēles] Iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech)
 • Izklāsti semināra programmu.
 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā, nodaļā “Semināru vadīšana”.
 • Izskaidro, kā notiks grupu darbs un ka to sastāvs semināra laikā nemainīsies.

Iepazīšanās ar dalībniekiem/ ledlauzisr

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Instructions

 • Nodrošini ātru iepazīšanos, lūdzot dalībniekus atbildēt uz 1 - 3 no sekojošajiem jautājumiem:

 • No kurienes tu esi iezvanījies / No kurienes Tu esi?

 • Ar ko saistīts ir tavs darbs?

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus. Iedvesmai ielūkojies ledlaužu sadaļā Semināra vadītāju rokasgrāmatā”.

 • Tiešsaistes semināriem vari izmantot aptaujas rīku, kas darbojas reālā laikā, piemēram,Slido vai Mentimeter. Dalībnieki var pieslēgties viesu saitei no telefona vai datora un ātri nobalsot vai ievietot savu atbildi.

 • Klātienes semināros dalībnieki var rakstīt savas atbildes uz tāfeles vai lielajām lapām, vai arī atbildēt uz jautājumiem pēc kārtas.

Ievads (15 minūtes)

*Ko Tu redzi?

Dari | 15 minūtes

Tools/ Materials

 • Kopīgs mākoņdatu folderis un failu / teksta rediģēšanas platforma Framapad)novērojumu pierakstiem un balsojumiem (ja seminārs notiek internetā).
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē)
 • "Pierādījumu novērtēšana - darba lapas", sadaļa “Individuālais darbs: Ko Tu redzi?” lejuplādei un izpildīšanai tiešsaistē; otra alternatīva ir kopīga digitālā tāfele, piemēram, Miro, Mural, u.c.)

Vadlīnijas

[5 minūtes]

 • Palūdziet dalībniekiem individuāli izdomāt kādu novērojumu , kas viņiem šķiet interesants vai stāsta vērts:

 • Kaut kas, ko viņi uzskata par aizdomīgu, satraucošu vai pārsteidzošu.

 • Tā varētu būt parādība, kas skar visu kopienu kopumā, vai arī ļoti vietēja problēma.

 • Dalībnieki ieraksta savus novērojumus kopīgā dokumentā ar tukšu tabulu ierakstiem, ne vairāk kā trīs rindās.

[10 minūtes]

 • Visi dalībnieki tiek aicināti balsot par novērojumu, kuru viņi vēlētos izpētīt, atzīmējot to ar X. Ņemiet vērā, ka:

  • Katrs var izmantot divas balsis.
 • Viņi var balsot par arī par savu novērojumu, ja vēlas.

 • Pēc dažām minūtēm saskaitiet rezultātus un izvēlieties novērojumu, kas ieguvis visvairāk balsu.

  • Ja vairāki temati saņem vienādu punktu skaitu, var izvēlēties to, kas šķiet sarežģītāks, lai pieļautu dažādas hipotēzes).
  • Šis būs pētījuma temats, ko visas grupas izstrādās semināra laikā.

Kā attīstīt hipotēzi (25 minūtes)

No novērojuma līdz stāstam

Diskutē | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Paskaidro, ka tagad mērķis ir uzzināt, kas ir šī novērojuma pamatā, kāpēc tas notiek.

 • Pajautā dalībniekiem:

 • " Kāds, jūsuprāt, ir labākais veids, kā tam pieiet? ".

 • Uzklausi dažas atbilde.

 • Atkarībā no ieteikumiem, tu vari pamanīt, ka vairums atbilžu ir balstītas uz hipotēzi , tāpēc vari uz to norādīt.

 • Vai arī vari vienkārši pateikt, ka šajā seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta "darba" hipotēzēm, un paskaidrot, kāpēc - jo hipotēze palīdz mums plānot un sekot līdzi avotiem un informācijai, kas mums jāapkopo.

 • Īsi paskaidro, kas ir darba hipotēze: "pieņēmums vai varbūtējs izskaidrojums, kas balstīts uz ierobežotiem pierādījumiem un kalpo par sākumpunktu turpmākai izpētei" (definīcijas avots: lexico.com).

 • Izcel, ka:

  • Hipotēze palīdz mums kaut ko konkrētu pārbaudīt.
  • Tas palīdz strukturēt un plānot savu pētījumu.
  • Ir svarīgi apzināties, ka jūsu sākotnējā hipotēze nav no akmens (t. i., to var mainīt un pielāgot pētījuma gaitā).

RESURSI:

No novērojuma līdz stāstam

Sadarbojies | 20 minūtes

Rīki / Materiāli

Vadlīnijas

[15 minūtes]

 • Sadali dalībniekus mazās grupās.

 • Palūdz katrai grupai:

  • Uzrakstīt pēc iespējas vairāk hipotēžu par novērojumiem, kas minēti pirmajā uzdevumā. (mudini ļaut vaļu fantāzijai.)
  • Līdz mazo grupu darba laika beigām katrai grupai vajadzētu izvēlēties vienu hipotēzi, kas, viņuprāt, ir visticamākā.

Mēs iesakām saglabāt to pašu grupas sastāvu visām šī semināra kopīgajām aktivitātēm, ja vien dažādu iemeslu dēļ nav nepieciešams veikt izmaiņas (piemēram, dalībnieki uzskata, ka tas rada stresu, viņiem trūkst enerģijas, rodas spriedze utt.).

[5 minūtes] Atgādne

 • Dalībnieki dodas uz galveno telpu un dalās savos atklājumos.

 • Katra grupa 1 minūtes laikā pastāsta, kādas hipotēzes izvirzīja un kādu beigās izvēlējās.

 • Lūdziet dalībniekus pieminēt, vai viņiem bija grūti vienoties par hipotēzi un kas izšķīra to, ka beigās viņi izdarīja šādu izvēli.

Kā atrast pierādījumus (60 minūtes)

Kāpēc mums vajag pierādījumus

Diskutē | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Pajautā dalībniekiem:

  • Ko mēs tagad darīsim ar šo hipotēzi? "**.
 • Iespējams, saņemsi atbildes ar "atslēgas vārdiem":

  • pārbaudīsim,
  • pierādīsim,
  • vāksim liecības utt.
 • Pajautā dalībniekiem "Kāpēc mums ir vajadzīgi pierādījumi? ".

 • Atvēli viņiem dažas minūtes dalīties pārdomās.

Atgādne

 • Izceliet, ka:

  • Izmeklēšana ir tik spēcīga, cik spēcīgi ir pierādījumi, ko savācat.
 • Dažos gadījumos jums var pat draudēt juridiskas sekas, ja savus apgalvojumus nevarēsiet pamatot ar pārliecinošiem pierādījumiem.
Pierādījumu meklējumos

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Rīki / Materiāli:

 • Slaidi PowerPoint prezentācijai vai iepriekš sagatavotas lielās lapas (klātienē).

Vadlīnijas

 • Izskaidro, ka mērķis ir savākt pietiekamipierādījumu, lai varētu apstiprināt vai apgāzt hipotēzi.

 • Sagatavo īsu prezentāciju, kurā izklāstīti šādi punkti:

  • Kas ir pierādījumi": fakts vai informācija, kas pierāda, ka kaut kas pastāv vai ir patiess."
  • Jūsu mērķis nav par katru cenu pierādīt, ka jūsu hipotēze ir pareiza.
 • Tā vietā jūsu pienākums ir paturēt atvērtu prātu attiecībā uz alternatīviem skaidrojumiem, pat ja tie nesaskan ar jūsu pašu uzskatiem vai pārliecību. Tas parāda, ka jūs varat būt objektīvs un līdz ar to uzticams pētnieks.

  • Paturiet prātā, ka jebkurā izmeklēšanā ļoti reti ir iespējams iegūt 100 % pierādījumu.
  • Būs situācijas, kad, neraugoties uz jūsu pūlēm, jūsu izmeklēšana nonāks strupceļā.
Kā atrast pierādījumus

Sadarbojies | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

Vadlīnijas

[15 minūtes]

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās.

 • Katra grupa sarīko prāta vētru un izveido sarakstu ar iespējamiem pierādījumiem, kas saistīti ar iepriekšējā vingrinājumā izvēlēto jautājumu un hipotēzi.

 • Pastāsti dalībniekiem, ka pierādījumiem nav obligāti jāapstiprina viņu hipotēze, tie var arī nonākt pretrunā ar to.

 • Mini, ka viņu saraksts pēc tam tiks nodots citai grupai, ar kuru tā strādās.

 • Idejas, ko varētu iekļaut sarakstā, piemēram:

  • sociālo mediju ieraksti,
  • oficiāli dokumenti,
  • veca intervija,
  • telefona zvans,
  • ziņojums,
  • ... utt.
 • Lūdz konkretizēt, piemēram:

 • nevis vienkārši uzrakstīt "ziņojums", bet gan "ziņojums, kurā norādīts, cik daudz sieviešu pārtraukušas mācības kādā konkrētā augstskolā ".

Dalībnieki var nedaudz sacensties, lai noskaidrotu, kurai grupai izdosies izveidot visgarāko sarakstu.

[10 minūtes] Atgādne

 • Dalībnieki dodas uz galveno telpu un dalās savos atklājumos.

 • Katra grupa 1-2 minūšu laikā dalās, kādus pierādījumu veidus viņi ir atraduši.

 • Lūdz dalībniekus minēt visas problēmas, ko viņi saskata saistībā ar šiem pierādījumiem, un vai viņi sagaida, ka daži no tiem var būt pretrunā ar viņu hipotēzi.

Pierādījumu klasificēšana:ievads

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Rīki / Materiāli:

 • Slaidi PowerPoint prezentācijai vai iepriekš sagatavotas lielās lapas (klātienē).

Vadlīnijas

-Izskaidro, ka pierādījumus var klasificēt dažādās kategorijās:

 • Tips:

  • Tiešie pierādījumi: tie tieši norāda uz jūsu hipotēzi un apstiprina faktus (piemēram, video, audio un foto pierādījumi, aculiecinieku liecības, oficiāli dokumenti).
 • Netiešie pierādījumi: tie apstiprina apgalvojumu, bet nav pietiekami pārliecinoši un lielākoties nenāk no pirmavota (piemēram, tādu cilvēku liecības, kuri nav tieši novērojuši notikumus, citu personu vai preses pārstāvju liecības).

 • Avots:

  • cilvēcisks - iegūts no cilvēkiem
  • fiziskie - piemēram, ūdens paraugi, tiesas dokumenti, grāmatas, video/foto (neapstrādāti).
 • digitāli - piemēram, informācija, kas atrodama internetā, tāda kā tiešsaistes raksti / pētījumi, digitālās datubāzes, tiešsaistes video / fotoattēli, emuāri, sociālie mediji, diskusiju forumi.

  Izcelsme:

  • pētījumi, neatejot no darba galda un datora
  • darbs uz vietas
 • Atgādini, ka, nedaudz piepūloties, gandrīz visu digitālo pasauli, tostarp audio, attēlus un video, var manipulēt.

  • Fotogrāfiju metadatus, kuras pats neesi uzņemis, var ļoti viegli izmainīt, un uz to nevajadzētu paļauties kā uz pierādījumu, ja vien jūs nevarat pārbaudīt un apstiprināt to no sākotnējā(-ajiem) avota(-iem) un/vai ar citiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot reverso attēlu meklēšanu.

RESURSI:

 • Gatavojot šo prezentāciju, izmanto saturu un piemērus no rokasgrāmatas "Pierādījumu un informācijas avotu izvērtēšana" sadaļas "Pierādījumu tipi un to meklēšana", no "Atklājot nezināmo" mapēm.
No novērojuma līdz stāstam

Radi | 20 minūtes

Rīki/ Materiāli

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tāpat kā iepriekš), bet samainiet pierādījumu sarakstus tā, lai katra grupa strādātu ar citas grupas sarakstu. - Turpmāk viņi strādās ar šiem jaunajiem sarakstiem līdz semināra beigām.

 • Katra grupa iedala iepriekšējos pierādījumus kategorijās atbilstoši iepriekš minētajiem veidiem, izmantojot darba lapas.

[10 minūtes] Atgādne

 • Kopējā telpā dalībnieki dalās ar savu klasifikāciju, kā arī ar to, ko viņiem bija grūti klasificēt un kāpēc.

Kā analizēt pierādījumus (50 minūtes)

Novērtē pierādījumus

Sadarbojies | 20 minūtes

Rīki / Materiāli

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Dalībnieki atgriežas savās grupās un turpina darbu, pamatojoties uz iepriekšējā uzdevumā sajauktajiem sarakstiem.

 • Lūdz katrai grupai novērtēt pierādījumus, kas viņiem ir:

  • Vāji
  • Vidēji
  • Spēcīgi

[10 minūtes] Atgādne

 • Atgriezieties kopējā telpā un apmainieties ar secinājumiem.

 • Pajautā dalībniekiem, kā viņi novērtēja pierādījumus un kas viņiem ir vājš vai spēcīgs pierādījums.

 • Pajautā, kā pierādījumu stiprums var mainīties, mainoties kontekstam.

Atrodi aizspriedumus

Izmeklē | 15 minūtes

Rīki / Materiāli

 • "Pierādījumu novērtēšana: Aizspriedumu kartes - šabloni" (Word fails) — Piezīme: būs nepieciešams lejupielādēt un sagatavot šīs astoņas kartes: četras ar "kognitīvajiem aizspriedumiem" un četras ar "saistītiem piemēriem". Vari izmantot darba lapu, lai izveidotu tiešsaistes kartes uz Miro/Mural tāfeles, vai arī, ja semināru vadi klātienē, vari tās izdrukāt un izgriezt, lai tās varētu samaisīt uz tāfeles/galda.

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Īsi paskaidro, kas ir kognitīvā aizspriedumainība:

  • "Sistemātiska domāšanas kļūda, kas rodas, cilvēkiem apstrādājot un interpretējot apkārtējās pasaules informāciju, un ietekmē viņu pieņemtos lēmumus un spriedumus."
 • Sadali dalībniekus nelielās grupās - šoreiz tās var būt nejaušas, nav nepieciešams palikt iepriekšējās.

 • Sajauc astoņas kartes (no šejienes) un lūdz grupas atzīmēt, uz kuriem piemēriem aizpriedums attiecas.

 • Viņi var ātri iepazīties ar aizspriedumu sarakstu.

Atgādne

[5 minūtes]

 • Parādi pareizās atbildes un pajautā dalībniekiem, vai ir vēl kādi citi aizspriedumi, kurus viņi ir piedzīvojuši paši vai novērojuši.
 • Viņiem nav jānosauc oficiālais aizspriedumu nosaukums, tikai jāpaskaidro, kas noticis.
Kā samazināt aizspriedumu risku

Diskutē | 15 minūtes

Vadlīnijas

 • Vadi īsu diskusiju, lūdzot dalībniekus atbldēt:

  • Kā var mazināt neobjektivitātes risku? ".
 • Diskusijas beigās vari uzsvērt šādus jautājumus, ja tie nav iepriekš pieminēti:

  • kolēģu un citu pētnieku otrā viedokļa pieprasīšana par pierādījumu interpretāciju.
  • savu secinājumu pārskatīšana pēc kāda laika
  • centieni atspēkot secinājumus un pierādījumu interpretāciju
 • žurnālistikā bieži tiek piemērots noteikums, ka pirms informācijas publicēšanas to jāapstiprina vismaz trim savstarpēji neatkarīgiem avotiem.

 • Pārej pie jautājuma:

  • "Kādi ir citi riski jūsu informācijai/ pierādījumiem, t.i., faktori, kas mazina to ticamību? ".
  • Kā piemēru mini: novecojusi informācija
 • Noslēgumā pavaicā:

  • "Kādi ir daži riska mazināšanas pasākumi, kas jāveic, lai novērstu šos riskus? "

Mēģini sasaistīt diskusiju ar seminārā izmantoto hipotēzes piemēru.

Pierādījumu apkopošana (15 minūtes)

Pierādījumu apkopošana

Lasi, skaties, klausies | 15 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaidi PowerPoint prezentācijai vai iepriekš sagatavotas lielās lapas (klātienē).

Vadlīnijas

Sagatavo īsu prezentāciju par sekojošiem jautājumiem:

 • Pierādījumu glabāšana

  • Attiecībā uz digitālajiem pierādījumiem ir svarīgi digitālās kopijas glabāt atsevišķos cietajos diskos, kas jāglabā citā vietā, nevis datorā.

  • Iekšējiem un ārējiem cietajiem diskiem jābūt pilnībā šifrētiem.

   • Ja dzīvojat vietā, kur izmeklēšanu dēļ jums draud ievērojams personisks vai juridisks risks, uzglabājiet dažas kopijas drošā vietā ārpus savas dzīvesvietas.
   • Paturiet prātā, ka, glabājot pierādījumus kopā ar citiem cilvēkiem, jūs, iespējams, pakļaujat viņus riskam.
  • Glabājiet fizisku kopiju vai jebkuru dokumentu oriģinālus, piemēram, vēstules, bet arī skenējiet/nofotografējiet fiziskus dokumentus, lai izveidotu digitālas kopijas.

   • Uzglabājiet tās šifrētā veidā savos iekšējos un ārējos cietajos diskos.
  • Vides paraugi var ātri sabojāties (jo īpaši ūdens paraugi), un tie nekavējoties jāapstrādā laboratorijās, nevis jāglabā mājās/birojā.

  • Sarežģītas un ilgstošas izmeklēšanas rezultātā var tikt savākts liels pierādījumu apjoms, un dažos gadījumos jūs varat pilnībā saprast pierādījumu nozīmi tikai vēlāk.

   • Piemēram, piesārņotās upes attēls ar GPS koordinātēm var kļūt nozīmīgāks pēc tam, kad no laboratorijas saņemat ūdens testēšanas pārskatu, kas norāda uz konkrētu vietu.
   • Labs veids, kā pārvaldīt pierādījumus, ir izveidot pierādījumu uzskaites lapu, kas ļauj ātri atrast vajadzīgo.
  • Parādi pierādījumu lapas piemēru (vari izmantot piemēru no rokasgrāmatas "Pierādījumu izvērtēšana" sadaļas: "Pierādījumu apkopošana"

 • Dalīšanās ar pierādījumiem un to publicēšana

  • Daži no iemesliem, kāpēc jūs varētu apsvērt iespēju publicēt savāktos, apstrādātos un pārbaudītos pierādījumus, ir šādi:
  • Tas atbilst caurskatāmības garam, jo īpaši ņemot vērā, ka daudzas izmeklēšanas ir vērstas uz to, lai atklātu to, kas no mums tiek nepamatoti slēpts.
 • Tas ļauj pārskatīt un pārbaudīt jūsu izdarītos secinājumus, un var būt daļa no nepieciešamā pārbaudes procesa.

  • Tās rezultātā cilvēki, kurus jūsu izmeklēšana var motivēt un iedvesmot, var atklāt papildu informāciju. Citiem var būt pieejami papildu dati vai viņi var būt ieinteresēti paši izpētīt šo jautājumu.
 • Pastāv dažādi informācijas apmaiņas līmeņi**, piemēram, informācijas apmaiņa ar līdzizmeklētājiem, cilvēkiem jūsu tīklā, aktīvistiem, NVO, žurnālistiem vai plašāku sabiedrību.

 • Noteikums ir tāds, ka nekad nedrīkst izpaust konfidenciālu avotu identitāti**, kā arī nedrīkst publicēt nekādu informāciju, kas norādītu uz viņiem.

 • Dažkārt jums var nākties pirkt datus no komerciāliem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, uzņēmumu, tirdzniecības vai zemes reģistriem. Dažos gadījumos šādi pakalpojumu sniedzēji aizliegs jums pārpublicēt no tiem iegādātos datus un informāciju. - Lai gan, pastāvot šādiem ierobežojumiem, ir ieteicams izvairīties no juridiskiem riskiem, nepārpublicējot iegādātos datus, parasti nav problēmu atsaukties uz šo materiālu būtību un to aizstāvēt ar sabiedrības interesēm. Parasti uz to attiecas ar autortiesībām aizsargātu materiālu "godīgas izmantošanas" noteikums.

  • Kad publicējat informāciju , apsveriet, kā to darīt pieejamos formātos, lai citi to varētu viegli saprast un izmantot.

  • Neaizmirstiet, ka jānorāda visi, kas piedalījās pētījumā/izpētē, ja vien viņi nevēlas palikt anonīmi - to vienmēr iepriekš pārbaudiet.

Noslēgums (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Radi | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus uz tāfeles izveidot plakātu, daloties ar atbildēm uz šādu jautājumu:

  • Kādas ir jūsu galvenās atziņas no šodienas semināra?
 • Dod dalībniekiem dažas minūtes, lai uzrakstītu savas un izlasītu citu domas.

Atgādne

 • uzraksti uz tāfeles dažus svarīgākos atgādinājumus par semināra saturu.
Beigas

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Rīki / Materiāli: nav nepieciešami.

Vadlīnijas

 • Noslēdz semināru un apkopo tā saturu, atgādinot svarīgākos punktus.

 • Ātri pārskati semināra norisi pa modulim, aicinot katru dalībnieku nosaukt:

  • vienu lietu, kas bija ļoti laba,
 • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.

 • Aicini dalībniekus uzdot jautājumus vai sniedz dažus pēdējos padomus.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties par nākamajiem semināriem.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,
 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,
 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,
 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,
 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autori: A. Hayder, Mario Rautner (kā "Pierādījumu novērtēšana" autors)
 • Norises dizains: A. Hayder
 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger
 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
 • Mājas lapa: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys