Žmogiškasis tyrimo elementas: (1) kaip nustatyti ir užmegzti ryšius su savo šaltiniais

Šis seminaras yra keturių modulių mokymo plano dalis, skirta "žmogiškajam tyrimo elementui", t. y. tyrėjų / mokslininkų ir žmonių, kurie gali tapti informacijos šaltiniais, bendradarbiavimui. Šiame modulyje dalyviai sužinos, kaip saugiai nustatyti ir užmegzti ryšius su šaltiniais ir apklausiamaisiais, bei kaip įvertinti ir sumažinti su tuo susijusią riziką.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Žmogiškasis tyrimo elementas: kaip saugiai nustatyti ir užmegzti ryšius su šaltiniais ir pašnekovais, kaip įvertinti ir sumažinti galimą riziką tyrėjui ir jo šaltiniams.

Tikslai:

 • Supažindinti dalyvius su metodais, įgūdžiais ir gerąja patirtimi, reikalingais norint saugiai identifikuoti žmones, susisiekti su jais ir palaikyti ryšį tyrimo metu.
 • Supažindinti su pagrindiniais rizikos veiksniais ir saugos klausimais, atsirandančiais kreipiantis į žmogiškuosius išteklius ir renkant informaciją iš jų.

Mokymosi rezultatai:

 • Suvokti priklausomybę nuo žmogiškųjų išteklių atliekant tyrimą, renkant įrodymus ir liudijimus.
 • Suprasti skirtumą tarp pašnekovų ir šaltinių.
 • Išsikelti tikslus, kurie padėtų išmintingai ir saugiai pasirinkti pašnekovus.
 • Pasirinkti pašnekovus ir šaltinius, atsižvelgiant į tyrimo ir paieškos poreikius ir kontekstą.
 • Nustatyti interviu dalyvių ir šaltinių tipus.
 • Suprasti, kaip ilgalaikėje perspektyvoje valdyti žmogiškuosius išteklius ir palaikyti su jais profesinius santykius.
 • Nustatyti ir sumažinti riziką: parengti rizikos vertinimą ir imtis atitinkamų priemonių.
 • Sužinoti apie būdus, priemones ir resursus, kurie padės užtikrinti savo, pašnekovų ir darbo saugumą.

Pateikimo būdas: internete / gyvai vykstantys seminarai

Dirbtuvių trukmė (be pertraukų): 3 valandas

Grupių dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės:

Susiję vadovai iš serijos „Atskleisti nematomą: Rinkinys":

Dirbtuvių veikla ir šablonai, kuriuos galima atsisiųsti:

Mokomoji veikla

Įžanga (15 minučių)

Dirbtuvių įžanga

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Atkreipkite dėmesį užduodami klausimą arba pakomentuodami aktualią temą, paveikslėlį ir pan.

  • Koks yra bendras visų tyrimų elementas?
  • Naudodamiesi Salvadoro Dali Paslėpti veidai, paprašykite dalyvių surasti paveiksle paslėptus elementus ir t.t. (paveikslų ir idėjų pavyzdžius žr. Priede.)
 • Prisistatykite ir supažindinkite su dirbtuvių tikslais.

 • Pasirinktinai: pristatykite dirbtuvių programos turinio šaltinį („Tactical Tech.")

 • Informuokite dalyvius apie dirbtuvių programą.

 • Pasiūlykite pagrindines dirbtuvių taisykles. Pasiteiraukite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų pasiūlymus arba pasiūlyti kitas taisykles. Įsitikinkite, kad visi supranta pagrindines taisykles ir su jomis sutinka. Konkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines taisykles, rasite Moderatoriaus vadovas, skyriuje „Dirbtuvių organizavimas".

 • Suderinkite komandinio darbo dinamiką, paaiškinkite, ar interaktyvių užsiėmimų metu dalyviai turės dirbti tose pačiose komandose.

Dalyvių prisistatymas / susipažinimo veiklos

Kūryba | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paskatinkite dalyvių prisistatymą, paprašydami jų atsakyti į keletą klausimų apie save, savo darbą ir seminaro lūkesčius.

 • Taip pat galite parinkti susipažinimo užduotį, kuri paskatintų dalyvius būti kūrybingais ir piešti atsakymus ar idėjas internetinėje lentoje arba, jei dalyviai dalyvauja gyvai, atsistoti ir atlikti tam tikras užduotis ar diskutuoti grupėse:

  • pvz., per 2 minutes paimti interviu iš kito dalyvio, kad sužinotumėte daugiau apie jo darbą ar kilmę ir pan.,
  • Peržiūrėkite skyrių „Susipažinimo veiklos" ETI Moderatoriaus vadove jei reikia įkvėpimo.

Dalyvių interviu ir šaltinių identifikavimas ir kreipimasis į juos (55 minutės)

Kodėl mums reikalingi kiti žmonės?

Diskusija | 5 minutės

Instrukcijos

 • Paklauskite dalyvių: "Kodėl atliekant tyrimą svarbu bendrauti su žmonėmis?" ir paprašykite pateikti keletą atsakymų.

 • Pakomentuokite atsakymus, pabrėždami svarbiausius dalykus.

 • Atskirkite šaltinius ir pašnekovus. Pagrindiniai klausimai:

  • Kaip ilgai tęsis jūsų santykiai su ta grupe ar asmeniu?
  • Kiek laiko ir kaip dažnai su jais bendrausite dėl savo tyrimo(-ų)?
  • Ar su jais susisieksite, kai baigsite tyrimą?
  • Ar jie bus vienkartiniai pašnekovai, ar ilgalaikiai ištekliai?
Potencialių pašnekovų ir išteklių identifikavimas

Bendradarbiaukite | 25 minutės

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

[15 minučių] Grupinė užduotis

 • Suskirstykite dalyvius į mažas grupes po 3-5 narius.

 • Paprašykite komandų paskirti užrašinėtoją, laiko stebėtoją ir vedėją (tai galioja kiekvienai užduočiai); retkarčiais šie vaidmenys turėtų keistis.

 • Paprašykite, kad kiekviena grupė:

  1. Pasiūlykite tyrimo / paieškos temą ir ją užrašykite.
  2. Pagal ankstesnį paaiškinimą nustatykite ir išvardykite galimus trumpalaikius išteklius (pašnekovus) ir ilgalaikius išteklius ir atsakykite į šiuos klausimus:

   • Koks yra pašnekovų vaidmuo atliekant tyrimą?
   • Kokia jų užimama padėtis tyrimo atžvilgiu? (pvz., liudytojas, kaltinamasis, nukentėjusysis...)
   • Kokią informaciją, duomenis ar įrodymus jie gali pateikti?

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Paprašykite kiekvienos grupės atstovo apibendrinti atsakymus per 1-2 minutes.

 • Po kiekvienos grupės pristatymo paprašykite visų atsakyti į šiuos klausimus:

  • Ar galite sugalvoti kitus pašnekovus ir išteklius, kuriuos reikėtų įvardyti?
  • Kokius dar ypatumus galima išskirti?

Siūloma tema - jei pageidaujate pateikti pavyzdį, o ne prašyti dalyvių jį sugalvoti šiame pratime:

„Nerimą keliantis naujų miškų gaisrų skaičius Amazonėje”

 • „Amnesty International" išplatino pareiškimą su jųtyrimu apie nelegalius galvijų ūkius, kurie skatina Amazonės niokojimą.

 • Paskutiniai ankstesnio užsiėmimo klausimai padės atskirti išteklius nuo pašnekovų ir pravers pradedant dabartinį užsiėmimą, kuriame bus aiškinamasi, kaip nustatyti žmogiškuosius išteklius ir užmegzti su jais ryšį.

 • Jei grupė yra per didelė, kad visi galėtų dalyvauti, pasiskirstykite komandomis (3-5 nariai) ir atlikite užduotį.

 • Kitas variantas (pritaikomas ir internete, ir gyvai vykstantiems renginiams) - parengti korteles su skirtingais veikėjais ir šaltiniais bei informacija apie juos, pavyzdžiui, pirminis šaltinis, liudytojas, pažeidžiamas šaltinis ir t.t. (pvz., „Kortelė Nr.1: aplinkosaugos mokslininkas", „Kortelė Nr.2: vietos aktyvistas" / „Aprašymo kortelė: pirminis šaltinis", „Aprašymo kortelė: liudytojas" ...), sumaišyti jas ir:

  • Paprašykite dalyvių surikiuoti / sugretinti personažų korteles ir su jomis susijusią informaciją, užrašyti papildomą informaciją, kurią jie galėtų sužinoti iš šių šaltinių, ir pasiūlyti naujus šaltinius.
  • Dalyviai ant sienos arba ekrane užrašo skirtingus šaltinių tipus ir jų vaidmenį tyrime.
Bendravimas su galimais pašnekovais ir ištekliais

Bendradarbiaukite | 25 minutės

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

[10 minučių] Grupinė užduotis

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

 • Išsiaiškinus įvairius žmogiškuosius išteklius, kur galime juos rasti?

 • Remdamiesi anksčiau atliktu darbu su tyrimo pavyzdžiu(-iais), paprašykite grupių aptarti, kaip jos kreipsis į išvardytus šaltinius:

  • pvz., ar jiems reikia aktyvisto, išmanančio šią temą, advokato, kuris pažįsta auką, susirasti galimus liudytojus socialinės žiniasklaidos grupėse ar kitose platformose ir pan.
 • Komandos renka pasiūlymus pateiktame dokumente arba lentoje / stende (jei tai vyksta gyvai) ir pristato išvadas per kitą užduotį.

[15 minučių] Apibendrinimas ir diskusija

 • Peržiūrėkite grupių užrašus arba paprašykite kiekvienos komandos per 1 minutę pristatyti savo idėjas.

 • Pabrėžkite būdus, kaip susisiekti su šaltiniais:

  • Internetinės ir viešos erdvės
  • Socialinės medijos kanalai
  • Naujienlaiškių prenumerata
  • Dalyvavimas konferencijose ir susirinkimuose
  • Tinklaraščių sekimas
  • Oficialių svetainių tikrinimas
  • Kreipimasis į specialistų grupes (kai kurios iš jų gali būti uždaros, apsvarstykite, kaip į jas patekti).
 • Paklauskite dalyvių, kaip jie susisiektų su šaltiniais bet kurioje iš anksčiau nurodytų (išvardytų) situacijų.

 • Atkreipkite dėmesį į įvairias idėjas ir išsakykite nuogąstavimus dėl saugumo, pateikdami šiuos klausimus:

  • Ar kuris nors iš šių žmogiškųjų išteklių yra stebimas?
  • Ar jie gali kelti pavojų tyrėjui? (pvz., su pavojingais asmenimis susiję šaltiniai gali nutekinti informaciją apie tyrėją ir jo darbą).
  • Ar grupė apsvarstė šifruoto ir saugaus ryšio galimybę?
 • Pateikite saugumo faktorius, kai su šaltiniais susisiekiama naudojantis išvardytomis priemonėmis.

  • Pavyzdys: rizika prenumeruojant arba sekant socialinės žiniasklaidos paskyras ir aktyvistų tinklaraščius; rizika nusprendus susitikti su šaltiniu jo gimtajame mieste ir pan.
 • Jei dirbtuvės orientuotos į realų tyrimą arba realų dalyvių poreikį, sudarykite individualų žmogiškųjų išteklių ir jų paieškos vietų sąrašą. Realius atvejus naudokite atsargiai ir gerbdami dalyvių bei jų potencialių šaltinių privatumą ir saugumą. Niekada nerašykite ir nesaugokite tikrų šaltinių vardų ir pavardžių, ypač jei jie pažeidžiami.

 • Jei dirbtuvės derinamos su dirbtuvėmis apie išteklių valdymą, praneškite dalyviams, jog daugiau dėmesio bus skiriama mokymams, kurie padėtų suprasti, kaip organizuoti šaltinių atpažinimą ir valdymą, siekiant užtikrinti darbo procesų tvarumą.

 • Naudokite " „Pirmiausia – saugumas“ vadovą ” ir “„Pirmiausia – saugumas“ dirbtuves” pagrindinei informacijai pateikti, o aptariant, kaip atpažinti ir patikrinti šaltinius, nurodykite papildomus šaltinius ir tolesnę literatūrą. Žr. toliau pateiktas rekomendacijas.

Ištekliai - naudoti rengiantis užsiėmimui ir dalintis su dalyviais, jei norite skaityti papildomai:
 • Rinkiniai ir vadovėliai

 • Socialinės medijos priemonės ir forumai

  • Išplėstinė „Twitter" paieška
  • Nitter It - leidžia gauti prieigą prie jus užblokavusių paskyrų ir nereikalauja „Twitter" paskyros.
  • WebMii – kaupia socialinėje žiniasklaidoje esančius žmonių profilius, kuriuos galima ieškoti pagal vardą.
  • Social Searcher – socialinės žiniasklaidos profiliai ir internetinė paieška pagal temą.
  • Picuki – „Instagram" turinio paieškos įrankis
  • Followerwonk – galima atlikti paiešką „Twitter" paskyrose ir rasti bendrus skirtingų paskyrų sekėjus - tai itin naudinga siekiant nustatyti galimus ryšius ir identifikuoti riziką.
  • LinkedIn – vertingas šaltinis, kuriame galima rasti žmonių, susijusių su įmonėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, kurios jus gali dominti. (Naudoti „Privačiu režimu ' norint užtikrinti, kad jūsų paieška ir puslapių peržiūros nebūtų skelbiamos.)
  • Glassdoor – platforma, kurioje talpinami forumai ir esamų bei buvusių darbuotojų atsiliepimai apie įmones, padedantys sužinoti, su kokiais šaltiniais galima susisiekti įmonėse.

Rizikos vertinimas kreipiantis į žmogiškuosius išteklius (1 val. 40 min.)

Fizinių ir skaitmeninių grėsmių atpažinimas

Diskusija | 20 minučių

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

[5 minutės]

 • Trumpai apibendrinkite ankstesnes veiklas, susijusias su tyrimu ir identifikuotais žmogiškaisiais ištekliais, ir pakvieskite dalyvius pamąstyti apie galimą riziką.

 • Paskatinkite dalyvius įsisąmoninti grėsmes, su kuriomis jie gali susidurti, kai jos susijusios su tyrimų metodais, prietaisais, ryšiais ir informacijos saugojimu.

 • Pabrėžkite skirtumą tarp „grėsmės" ir „rizikos" - galite tai užrašyti ant skaidrės ar lentos ir palikti dalyviams matomoje vietoje kitos veiklos metu:

  • „grėsmė" yra susijusi su suvokiamu pažeidžiamumu tam tikroje darbo ir (arba) gyvenimo srityje (skaitmeninėje ar fizinėje).
  • „rizika" yra tikimybė, kad grėsmė iš tikrųjų įvyks, pvz., kas nors pasinaudos jūsų pažeidžiamumu.
  • grėsmių numatymas yra rizikos vertinimo proceso dalis.

[10 minučių] Grupinė užduotis

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes ir aptarti klausimą:

  • „Kokie pavojai gali kilti apklausiant žmones šiam ir kitiems tyrimams?”
 • Skatinkite juos identifikuoti fizinę ir skaitmeninę riziką, taip pat kaip jos tarpusavyje susijusios.

 • Grupės surašo savo išvadas pateiktame pavyzdyje arba lentoje, popieriaus lape ir t.t.

[5 minutės] Apibendrinimas

 • Kiekviena grupė (arba 1-2 savanoriai, priklausomai nuo laiko) pasidalina savo atsakymais per 1 minutę.

 • Pakomentuokite jų idėjas ir pabrėžkite galimą riziką:

  • Pokalbių klausymasis
  • Policijos, priešiškų šaltinių prieiga prie jūsų kompiuterio
  • Konfidencialių ir pažeidžiamų šaltinių atskleidimas
Fizinių ir skaitmeninių grėsmių mažinimas

Diskusija | 20 minučių

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

[10 minučių] Grupinė užduotis

 • Atsižvelgdami į įvardytas grėsmes, paprašykite dalyvių savo grupėse bendrai aptarti būdus, kuriais būtų galima sumažinti riziką, turint omenyje šiuos veiksnius:

  • Tvarka, kuria renkama informacija,
  • Informacijos, kuri yra konfidenciali arba slapta, atskleidimas,
  • Paveldėta rizika, pavyzdžiui, darbas su asmeniu, kuriam gresia pavojus ir kuris tą pavojų gali perduoti pašnekovui.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekviena grupė per 1 minutę pasidalina savo idėjomis.

 • Išsakykite savo nuomonę apie jų idėjas ir pateikite nuorodas bei rekomendacijas, kaip spręsti grupės nustatytą riziką, užkirsti jai kelią ir ją sumažinti.

  • Pabrėžkite, kad reikia nuolat vertinti riziką ir suprasti saugos svarbą.
  • Norint vesti interviu saugiai, reikia nuolat pasitikrinti saugumo lygį su bendradarbių komanda ir (arba) kitu patikimu asmeniu, nes įvykiai yra nekontroliuojami, o žmonės nenuspėjami.
 • Dalyviai gali įvertinti tik sau kylančias grėsmes ir riziką, o neretai nepakankamai atsižvelgti į grėsmes ir riziką savo pašnekovams, šaltiniams ar žmonėms, su kuriais jie bendradarbiaus. Skatinkite juos to vengti.

 • Dalyviai taip pat turėtų atskirai apsvarstyti skaitmeninę ir fizinę riziką. Pažymėkite, kad jos yra glaudžiai susijusios ir kad skaitmeninė grėsmė gali kelti fizinę riziką ir turėti įtakos jų darbui vietoje, ir atvirkščiai.

IŠTEKLIAI:

Saugios kelionės: fizinė ir skaitmeninė rizika

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai pristatymui.
 • Papildomas skaitymas rengiantis pristatymui: Vadovas „Interviu: žmogiškasis tyrimo elementas" / skyrius "Interviu, reikalaujantys ypatingo elgesio”, iš serijos „Atskleisti nematomą: Rinkinys“.

Instrukcijos

 • Parengti ir pristatyti trumpą pranešimą apie saugumo ir rizikos vertinimą vykstant į užsienio šalį ir keliaujant joje.

 • Šį pristatymą pasistenkite pritaikyti kontekstams ir situacijoms, kurios gali būti aktualios jūsų dalyviams (remiantis prieš dirbtuves atliktu poreikių vertinimu).

Rizikos vertinimo formos parengimas

Bendradarbiaukite | 20 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Esama Rizikos vertinimo forma iš toliau pateiktų šaltinių arba sukurta savarankiškai, remiantis dalyvių kontekstu / poreikiais (jei turite šią informaciją iš prieš dirbtuves vykusio poreikių vertinimo etapo).
 • [pasirinktinai] Skaidrė / popieriaus lapelis su grupės užduočių gairėmis ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti.
 • Taip pat, kaip ir anksčiau

Instrukcijos

[10 minučių] Grupinė užduotis

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes ir užpildyti savo atvejo / tyrimo rizikos vertinimo formą.
 • Pateikite jiems turimą pavyzdį iš toliau pateiktų šaltinių arba, jei reikia, sukurkite savo pačių sukurtą variantą.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekviena grupė per 1 minutę pasidalina savo parengtu dokumentu su kitais arba pristato pagrindines idėjas.

 • Apibendrinkite ir aptarkite grupėse.

IŠTEKLIAI:

Gyvenimo įrodymo dokumento rengimas

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Galiojantis Gyvenimo įrodymo dokumento pavyzdys iš toliau pateikto šaltinio arba sukurtas savarankiškai.
 • Skaidrė / popieriaus lapelis su grupės užduočių gairėmis ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti.
 • Taip pat, kaip ir anksčiau

Instrukcijos

 • Paaiškinkite, kas yra „Gyvenimo įrodymo" dokumentas.

 • Paprašykite dalyvių individualiai arba grupėmis perskaityti ir užpildyti imitacinį gyvybės įrodymo dokumento pavyzdį (priklausomai nuo skirto laiko).

 • Klausimams ir atsakymams skirkite 2-3 minutes.

ŠALTINIS:

Rūpinimasis savimi ir savimonė

Diskusija | 20 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Skaidrės / popieriaus lapai su diskusijų gairėmis ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti
 • Taip pat, kaip ir anksčiau

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Trumpai pristatykite pranešimą ir tuo pačiu metu skatinkite diskusiją apie:

  • sutrikdančių veiksnių atpažinimas ir streso bei nerimo įveikimas
  • ribų nustatymas
  • Kodėl svarbu atsižvelgti į lyčių ir kultūrinius ir religinius ypatumus

[10 minučių]

 • Paklauskite dalyvių, ar jie norėtų ką nors pridurti, remiantis jų asmenine patirtimi ir kontekstu.

 • Paraginkite atvirai aptarti tokius klausimus ir paprašykite jų pasidalyti išmoktomis pamokomis, jei jie tam pritaria.

 • Pripažinkite, kad kai kurie dalyviai gali būti susidūrę su stresu ir (arba) traumomis savo darbe, todėl gali jaustis nesaugiai ir nepatogiai dalydamiesi savo patirtimi šios diskusijos metu. Gerbkite jų pasirinkimą.

IŠTEKLIAI:

Rekomenduojama literatūra pasiruošimui

Baigiamoji dalis (10 minučių)

Apibendrinamoji veikla: Plakatas išsinešimui

Veikla | 5 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Bendras piešimo bloknotas / skaidrė / lenta (internete)
 • Rašomoji lenta / popieriaus lapai, užrašų knygelės, žymekliai (dalyvaujant gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti plakatą išsinešimui, pasidalijus atsakymais į toliau pateiktą klausimą bendroje lentoje / piešimo lentoje:

  • Ką svarbiausio sužinojote šios dienos dirbtuvėse?
 • Skirkite keletą minučių dalyviams parašyti ir (arba) nupiešti savo mintis ir susipažinti su kitų mintimis.

Apibendrinimas

 • Lentoje paryškinkite kai kuriuos iš punktų.
Apibendrinimas

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Užbaikite seminarą ir apibendrinkite jo turinį. Užsiminkite, ar šis seminaras bus tęsiamas kitais „Žmogiškojo elemento" serijos užsiėmimais (pvz., „Saugus interviu vedimas" ir (arba) „Kaip saugiai atpažinti, puoselėti ir palaikyti žmogiškuosius išteklius").

 • Atlikite trumpą sesijos apžvalgą. Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti:

  • vieną dalyką, kuris jiems pasirodė labai geras sesijoje ir
  • vieną dalyką, kurį jie patobulintų kitam kartui.
 • Paskatinkite dalyvius užduoti klausimus arba pateikite keletą baigiamųjų patarimų.

 • Jeigu reikia, pasidalinkite kontaktine informacija ir informacija apie kitus veiksmus.

Papildomi šaltiniai

Apie temą:

Kiti susiję informacijos šaltiniai:

Susisiekite su mumis

Kreipkitės į mus „Atskleisti nematomą“, jei:

 • turite klausimų dėl šių dirbtuvių plano ir vadovavimo gairių,
 • naudojate šių dirbtuvių planą ir norite pasidalinti atsiliepimais bei pasiūlymais, kurie gali padėti jas patobulinti,
 • pritaikysite dirbtuvių planą konkrečiam kontekstui ir norėsite pasidalinti rezultatais,
 • norite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais būtų galima papildyti šias dirbtuves,
 • norite dalintis savo patirtimi ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Susisiekite: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šį turinį parengė Tactical Tech Projektas „Atskleisti nematomą", licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licenciją

 • Dirbtuvių autorius: Nuria Tesón
 • Mokymo programos dizainas: A.Hayder
 • Redakcinė skiltis ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis
 • Svetainės kūrimas: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projektų veiksmų koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

 • Šis tekstas atspindi autoriaus nuomonę ir Komisija neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.*

Susijęs turinys