Žmogiškasis tyrimo elementas: (3) Šaltinių valdymas

Šis seminaras yra keturių modulių mokymo plano dalis, skirtas "žmogiškajam tyrimo elementui", t. y. tyrėjų / mokslininkų ir žmonių, kurie gali tapti informacijos šaltiniais, bendradarbiavimui. Paskutiniame seminaro modulyje supažindinama su kontaktinių asmenų, dalyvaujančių tyrime, ryšių valdymu, įskaitant tai, kaip kurti, bendrauti ir palaikyti saugų ir veiksmingą bendradarbiavimą su žmogiškaisiais šaltiniais, siekiant praturtinti tyrimus.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Žmogiškasis tyrimo elementas: kaip saugiai identifikuoti, puoselėti ir išlaikyti žmogiškuosius šaltinius.

Tikslai:

 • Šiose dirbtuvėse pristatoma, kaip užmegzti kontaktus tyrimams, įskaitant tai, kaip sukurti, bendrauti ir palaikyti ryšius su žmogiškaisiais šaltiniais, ir kaip praturtinti tyrimus užtikrinant efektyvesnį šaltinių bendradarbiavimą.

Mokymosi rezultatai:

 • Suprasti, kas yra žmogiškasis šaltinis ir kur jį rasti.
 • Išmokti atpažinti galimus šaltinius.
 • Planuoti ir tvarkyti šaltinių duomenų bazę.
 • Išmokti palaikyti ilgalaikius, sveikus ir saugius santykius su šaltiniais.
 • Atlikti saugos ir rizikos vertinimą: kontrolę ir atsvarą.

Pateikimo būdas: internete / gyvai vykstantys seminarai

Dirbtuvių trukmė (be pertraukų): 2 valandos ir 50 minučių

Grupių dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės:

Susiję vadovai iš serijos „Atskleisti nematomą: Rinkinys":

Pasirengimo seminarui medžiaga, kurią galima atsisiųsti:

PASTABOS:

 • Kai keli seminarai yra sujungiami ir naudojami su ta pačia auditorija/grupėmis, tęstinumo sumetimais rekomenduojame dalyviams ir toliau naudoti ankstesnių grupinių užsiėmimų atvejų pavyzdžius.
 • Jei šis seminaras derinamas su „Žmogiškasis tyrimo elementas: Saugus šaltinių atpažinimas ir kreipimasis į juos”, jums reikės praleisti pasikartojančias sesijas, pavyzdžiui, įvado ir rizikos vertinimo diskusijas. Informaciją, aptartą temoje „Žmogiškasis tyrimo elementas: Šaltinių identifikavimas ir saugus kreipimasis į juos" taikoma tiek ad hoc pašnekovams, tiek ilgalaikiams šaltiniams. Todėl siūlome naudoti tuos pačius pratimus, siekiant pabrėžti skirtumą tarp pašnekovų ir žmogiškųjų šaltinių ilgalaikiams profesiniams santykiams.

Mokomoji veikla

Įžanga (15 minučių)

Praleiskite šio įvadinio užsiėmimo instruktoriaus ir dalyvių pristatymus, jei šį užsiėmimą vykdysite su ta pačia grupe kaip ir po įvadinio užsiėmimo „Žmogiškasis tyrimo elementas: „Žmogiškasis tyrimo elementas: kaip nustatyti ir užmegzti ryšius su savo šaltiniais”. Vietoj to galite surengti energizuojantį užsiėmimą arba pateikti ankstesnio užsiėmimo / seminaro santrauką.

Dirbtuvių įžanga

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Atkreipkite dėmesį užduodami klausimą arba pakomentuodami aktualią temą, paveikslėlį ir pan.
 • Prisistatykite ir supažindinkite su dirbtuvių tikslais.
 • Pasirinktinai: pristatykite dirbtuvių programos turinio šaltinį („Tactical Tech.")
 • Informuokite dalyvius apie dirbtuvių programą.
 • Pasiūlykite pagrindines dirbtuvių taisykles. Pasiteiraukite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų pasiūlymus arba pasiūlyti kitas taisykles. Įsitikinkite, kad visi supranta pagrindines taisykles ir su jomis sutinka. Konkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines taisykles, rasite Moderatoriaus vadovas: skyriuje „Dirbtuvių organizavimas".
 • rinkite komandinio darbo dinamiką, paaiškinkite, ar interaktyvių užsiėmimų metu dalyviai turės dirbti tose pačiose komandose.
Dalyvių prisistatymas / susipažinimo veiklos

Veikla | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paskatinkite dalyvių prisistatymą, paprašydami jų atsakyti į keletą klausimų apie save, savo darbą ir seminaro lūkesčius.

 • Taip pat galite parinkti susipažinimo užduotį, kuri paskatintų dalyvius būti kūrybingais ir piešti atsakymus ar idėjas internetinėje lentoje arba, jei dalyviai dalyvauja gyvai, atsistoti ir atlikti tam tikras užduotis ar diskutuoti grupėse:

  • pvz., per 2 minutes paimti interviu iš kito dalyvio, kad sužinotumėte daugiau apie jo darbą ar kilmę ir pan.,
  • Peržiūrėkite skyrių „Susipažinimo veiklos" ETI Moderatoriaus vadove jei reikia įkvėpimo.

Šaltinių identifikavimas ir jų valdymas (1 val. 25 min.)

Žmogiškojo faktoriaus svarba

Diskusija | 5 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • Skaidrė / popieriaus lapelis su klausimais ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti.

Instrukcijos

 • Paklauskite dalyvių:

  • „Kodėl atliekant tyrimą svarbu bendrauti su žmonėmis?" ir paprašykite pateikti keletą atsakymų.
 • Pakomentuokite atsakymus, pabrėždami svarbius dalykus.

 • Atskirkite šaltinius ir pašnekovus. Pagrindiniai klausimai:

 • Kaip ilgai tęsis jūsų santykiai su ta grupe ar asmeniu?

  • Kiek laiko ir kaip dažnai su jais bendrausite dėl savo tyrimo(-ų)?
  • Ar su jais susisieksite, kai baigsite tyrimą?
  • Ar jie bus vienkartiniai pašnekovai, ar ilgalaikiai šaltiniai?
Potencialių pašnekovų ir šaltinių identifikavimas

Bendradarbiaukite | 25 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • „Žmogiškasis tyrimo elementas: Šaltinių valdymas”, skirsnis „Grupės veikla: potencialių šaltinių identifikavimas ir kontaktų užmezgimas" (kopijas galima užpildyti internetu arba atsispausdinti).
 • Bendras debesies aplankalas ir dokumentai / teksto redagavimo platforma (pvz., Framapad) įrašyti pastabas / arba bendrai naudojamos internetinės lentos, pvz. Miro arba Mural (jei internete)
 • Skaidrė / popieriaus lapelis su klausimais ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti.
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs užrašų lapeliai, rašikliai (jei vyksta gyvai)

[15 minučių] Grupinė užduotis

 • Suskirstykite dalyvius į mažas grupes po 3-5 narius.

 • Paprašykite komandų paskirti užrašinėtoją, laiko stebėtoją ir vedėją (tai galioja kiekvienai užduočiai); retkarčiais šie vaidmenys turėtų keistis.

 • Paprašykite, kad kiekviena grupė:

  1. Pasiūlytų tyrimo / paieškos temą ir ją užrašytų.
  2. Pagal ankstesnį paaiškinimą nustatytų trumpalaikius šaltinius (pašnekovus) ir ilgalaikius šaltinius. Surašykite pasiūlymus ir atsakykite į šiuos klausimus:

   • Koks šaltinio vaidmuo atliekant tyrimą?
   • Kokia jų užimama padėtis tyrimo atžvilgiu? (pvz., liudytojas, kaltinamasis, nukentėjusysis...)
   • Kokią informaciją, duomenis ar įrodymus jie gali pateikti?
   • Ar tikitės, kad jie taps ilgalaikiais šaltiniais? Kodėl taip/ne?
 • Paprašykite grupių, kad atlikdamos šį pratimą jos didžiausią dėmesį sutelktų į ilgalaikius šaltinius.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Paprašykite kiekvienos grupės atstovo apibendrinti atsakymus per 1-2 minutes.

 • Po kiekvienos grupės pristatymo paprašykite visų atsakyti į šiuos klausimus:

  1. Ar galėtumėte paminėti kitus respondentus / trumpalaikius ar ilgalaikius šaltinius, kuriuos reikėtų nurodyti?
  2. Kokius dar ypatumus galima išskirti?

Siūloma tema - jei pageidaujate pateikti pavyzdį, o ne prašyti dalyvių jį sugalvoti šiame pratime:

„ Nerimą keliantis naujų miškų gaisrų skaičius Amazonėje”

 • „Amnesty International" išplatino pareiškimą su jųtyrimu apie nelegalius galvijų ūkius, kurie skatina Amazonės niokojimą.

 • Paskutiniai ankstesnio užsiėmimo klausimai padės atskirti šaltinius nuo pašnekovų ir pravers pradedant dabartinį užsiėmimą, kuriame bus aiškinamasi, kaip nustatyti žmogiškuosius šaltinius ir užmegzti su jais ryšį.

 • Jei grupė yra per didelė, kad visi galėtų dalyvauti, pasiskirstykite komandomis (3-5 nariai) ir atlikite užduotį.

 • Kitas variantas (pritaikomas ir internete, ir gyvai vykstantiems renginiams) - parengti korteles su skirtingais veikėjais ir šaltiniais bei informacija apie juos, pavyzdžiui, pirminis šaltinis, liudytojas, pažeidžiamas šaltinis ir t.t. (pvz., „Kortelė Nr.1: aplinkosaugos mokslininkas", „Kortelė Nr.2: vietos aktyvistas" / „Aprašymo kortelė: pirminis šaltinis", „Aprašymo kortelė: liudytojas" ...), sumaišyti jas ir:

  • Paprašykite dalyvių surikiuoti / sugretinti personažų korteles ir su jomis susijusią informaciją, užrašyti papildomą informaciją, kurią jie galėtų sužinoti iš šių šaltinių, ir pasiūlyti naujus šaltinius.
  • Dalyviai ant sienos arba ekrane užrašo skirtingus šaltinių tipus ir jų vaidmenį tyrime.
Bendravimas su potencialiais šaltiniais

Bendradarbiaukite | 25 minutės

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

[10 minučių] Grupinė užduotis

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

 • Išsiaiškinkite įvairius žmogiškuosius išteklius, kur galime juos rasti?

 • Remdamiesi anksčiau atliktu darbu su tyrimo pavyzdžiu(-iais), paprašykite grupių aptarti, kaip jos kreipsis į išvardytus šaltinius:

  • pvz., ar jiems reikia aktyvisto, išmanančio šią temą, advokato, kuris pažįsta auką, susirasti galimus liudytojus socialinės žiniasklaidos grupėse ar kitose platformose ir pan.
 • Komandos renka pasiūlymus pateiktame dokumente arba lentoje / stende (jei tai vyksta gyvai) ir pristato išvadas per kitą užduotį.

[15 minučių] Aptarimas ir diskusija

 • Peržiūrėkite grupių užrašus arba paprašykite kiekvienos komandos per 1 minutę pristatyti savo idėjas.

 • Pabrėžkite būdus, kaip susisiekti su šaltiniais:

  • Internetinės ir viešos erdvės
  • Socialinės medijos kanalai
  • Naujienlaiškių prenumerata
  • Dalyvavimas konferencijose ir susirinkimuose
  • Tinklaraščių sekimas
  • Oficialių svetainių tikrinimas
  • Kreipimasis į specialistų grupes (kai kurios iš jų gali būti uždaros, apsvarstykite, kaip į jas patekti).
 • Paklauskite dalyvių, kaip jie susisiektų su šaltiniais bet kurioje iš anksčiau nurodytų (išvardytų) situacijų.

 • Atkreipkite dėmesį į įvairias idėjas ir išsakykite nuogąstavimus dėl saugumo, pateikdami šiuos klausimus:

  • Ar kuris nors iš šių žmogiškųjų šaltinių yra stebimas?
  • Ar jie gali kelti pavojų tyrėjui? (pvz., su pavojingais asmenimis susiję šaltiniai gali nutekinti informaciją apie tyrėją ir jo darbą).
  • Ar grupė apsvarstė šifruoto ir saugaus ryšio galimybę?
 • Pateikite saugumo faktorius, kai su šaltiniais susisiekiama naudojantis išvardytomis priemonėmis.

 • Pavyzdys: rizika prenumeruojant arba sekant socialinės žiniasklaidos paskyras ir aktyvistų tinklaraščius; rizika nusprendus susitikti su šaltiniu jo gimtajame mieste ir pan.

 • Jei dirbtuvės orientuotos į realų tyrimą arba realų dalyvių poreikį, sudarykite individualų žmogiškųjų šaltinių ir jų paieškos vietų sąrašą. Realius atvejus naudokite atsargiai ir gerbdami dalyvių bei jų potencialių šaltinių privatumą ir saugumą. Niekada nerašykite ir nesaugokite tikrų šaltinių vardų ir pavardžių, ypač jei jie pažeidžiami.

 • Jei dirbtuvės derinamos su dirbtuvėmis apie šaltinių valdymą, praneškite dalyviams, jog daugiau dėmesio bus skiriama mokymams, kurie padėtų suprasti, kaip organizuoti šaltinių atpažinimą ir valdymą, siekiant užtikrinti darbo procesų tvarumą.

 • Naudokite " „Pirmiausia – saugumas“ vadovą ” ir “„Pirmiausia – saugumas“ dirbtuves” pagrindinei informacijai pateikti, o aptariant, kaip atpažinti ir patikrinti šaltinius, nurodykite papildomus šaltinius ir tolesnę literatūrą. Žr. toliau pateiktas rekomendacijas.

**IŠTEKLIAI** - naudoti rengiantis užsiėmimui ir dalintis su dalyviais, jei norite skaityti papildomai:
 • Rinkiniai ir vadovėliai

 • Socialinės medijos priemonės ir forumai

  • Išplėstinė „Twitter" paieška
  • Nitter It - leidžia gauti prieigą prie jus užblokavusių paskyrų ir nereikalauja „Twitter" paskyros.
  • WebMii – kaupia socialinėje žiniasklaidoje esančius žmonių profilius, kuriuos galima ieškoti pagal vardą.
  • Social Searcher – socialinės žiniasklaidos profiliai ir internetinė paieška pagal temą.
  • Picuki – „Instagram" turinio paieškos įrankis
  • Followerwonk – galima atlikti paiešką „Twitter" paskyrose ir rasti bendrus skirtingų paskyrų sekėjus - tai itin naudinga siekiant nustatyti galimus ryšius ir identifikuoti riziką.
  • LinkedIn – vertingas šaltinis, kuriame galima rasti žmonių, susijusių su įmonėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, kurios jus gali dominti. (Naudoti „Privačiu režimu ' norint užtikrinti, kad jūsų paieška ir puslapių peržiūros nebūtų skelbiamos.)
  • Glassdoor – platforma, kurioje talpinami forumai ir esamų bei buvusių darbuotojų atsiliepimai apie įmones, padedantys sužinoti, su kokiais šaltiniais galima susisiekti įmonėse.
Šaltinių duomenų bazės kūrimas

Veikla | 25 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • „Užduočių pavyzdžiai – Žmogiškasis elementas: Šaltinių valdymas”, skyrius „Grupinė veikla: šaltinių duomenų bazė"
 • Bendrai naudojamas debesies aplankas ir dokumentai arba teksto / lentelės redagavimo platforma (pvz. Framapad tekstui / Framacalc lentelėms) / arba bendrai naudojamos internetinės lentos, pvz. Miro arba Mural (jei internetu.)
 • Skaidrė / popieriaus lapelis su klausimais ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti.
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs užrašų lapeliai, rašikliai (jei vyksta gyvai)

Instrukcijos

[15 minučių] Grupinė užduotis

 • Dalyviai grįžta į savo grupes.

 • Paprašykite grupių pasirinkti nustatytus šaltinius ir juos tinkamai suskirstyti.

 • Jie gali sukurti lapus su informacija, kurią, jų manymu, reikia apsvarstyti ir surinkti apie šaltinį..

  • Jie gali naudotis pateiktais pavyzdžiais arba sukurti savo.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Paprašykite komandų pristatyti savo indėlį ir kontaktinius dokumentus, kiekvienai komandai skiriant po 1 minutę.

 • Pabrėžkite įvairius metodus, kaip tikslingai sisteminti informaciją:

  • Aplinkosaugininkų, teisininkų, politinių aktyvistų, žmogaus teisių tyrėjų, pareigūnų ir kt. kontaktų sąrašas.
  • Vardai, pavardės ir profesijos
  • Organizacijos
  • Vietovės pagal šalis
 • Pabrėžkite šaltinių ir iš jų surinktų duomenų kryžminio palyginimo vertę ir būdus, kaip išsaugoti ir atnaujinti šaltinių sąrašus tyrimo eigoje ir jam pasibaigus.

Saugumo rekomendacijos

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai pristatymui.

Instrukcijos

Paruoškite ir surenkite trumpą pristatymą, kuriame priminsite apie:

 • Saugos rekomendacijas duomenų saugojimo įrenginiams

 • Šifruotą ryšį

 • Anonimiškumo suteikimas ir (arba) šaltinių tapatybės kodifikavimas, siekiant išvengti jų atskleidimo, taip pat slaptų šaltinių ir asmenų, kuriems gresia pavojus, duomenų apsauga.

ŠALTINIAI - rengdami šį pristatymą naudokitės rekomendacijomis ir pavyzdžiais iš:

Prieiga prie žmogiškųjų šaltinių (1 val. 5 min.)

Fizinių ir skaitmeninių grėsmių atpažinimas

Diskusija | 35 minutės

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

 • Trumpai apibendrinkite ankstesnes užduotis, susijusias su tyrimu ir identifikuotais žmogiškaisiais šaltiniais, ir paraginkite dalyvius apmąstyti galimą riziką.

 • Paraginkite dalyvius suvokti, su kokiomis grėsmėmis jie gali susidurti, kai tai susiję su tyrimų metodais, prietaisais, ryšiais ir informacijos saugojimu.

 • Pabrėžkite skirtumą tarp „grėsmės" ir „rizikos" - galite tai užrašyti ant skaidrės ar lentos ir palikti dalyviams matomoje vietoje kitos veiklos metu:

  • „grėsmė" yra susijusi su suvokiamu pažeidžiamumu tam tikroje darbo ir (arba) gyvenimo srityje (skaitmeninėje ar fizinėje).
  • „rizika" yra tikimybė, kad grėsmė iš tikrųjų įvyks, pvz., kas nors pasinaudos jūsų pažeidžiamumu.
  • grėsmių numatymas yra rizikos vertinimo proceso dalis.

[10 minučių] 1 Grupinė užduotis

  • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes.
 • Paprašykite, kad kiekviena grupė aptartų šį klausimą ir surašytų savo išvadas:\ * „Kokio pobūdžio rizika gali kilti apklausiant ir palaikant ilgalaikius ryšius su šaltiniais šiam ir kitiems tyrimams?"

 • Skatinkite juos identifikuoti fizinę ir skaitmeninę riziką, taip pat kaip jos tarpusavyje susijusios.

[5 minutės] Apibendrinimas

 • Paprašykite vienos ar dviejų grupių pasidalyti savo pastebėjimais (kiekvienai grupei skiriant po 1 minutę).

 • Pakomentuokite jų idėjas ir pabrėžkite galimą riziką:

  • Pokalbių klausymasis
  • Policijos, priešiškų šaltinių prieiga prie jūsų kompiuterio
  • Konfidencialių ir pažeidžiamų šaltinių atskleidimas

[10 minučių] 2 Grupinė užduotis

 • Dalyviai grįžta į savo grupes.

 • Atsižvelgdami į įvardytas grėsmes, paprašykite dalyvių savo grupėse bendrai aptarti būdus, kuriais būtų galima sumažinti riziką, turint omenyje šiuos veiksnius:

  • Tvarka, kuria renkama informacija,
  • Informacijos, kuri yra konfidenciali arba slapta, atskleidimas,
  • Paveldėta rizika, pavyzdžiui, darbas su asmeniu, kuriam gresia pavojus ir kuris tą pavojų gali perduoti pašnekovui.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Pasibaigus laikui, paprašykite vienos ar dviejų grupių (arba visų, priklausomai nuo laiko) pasidalyti savo išvadomis (po 1 minutę).

 • Pasidalinkite nuorodomis ir rekomendacijomis, kaip atsižvelgti į grupės identifikuotą riziką, užkirsti jai kelią ir ją sumažinti.

 • Pabrėžkite, kad reikia nuolat vertinti riziką ir suprasti saugos svarbą, kadangi įvykiai yra nekontroliuojami, o žmonės nenuspėjami.

 • Dalyviai gali įvertinti tik sau kylančias grėsmes ir riziką, o neretai nepakankamai atsižvelgti į grėsmes ir riziką savo pašnekovams, šaltiniams ar žmonėms, su kuriais jie bendradarbiaus. Skatinkite juos to vengti.
 • Dalyviai taip pat turėtų atskirai apsvarstyti skaitmeninę ir fizinę riziką. Pažymėkite, kad jos yra glaudžiai susijusios ir kad skaitmeninė grėsmė gali kelti fizinę riziką ir turėti įtakos jų darbui vietoje, ir atvirkščiai.

IŠTEKLIAI:

Pasitikėjimas ir ribų nustatymas

Diskusija | 35 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • Skaidrė / popieriaus lapelis su klausimais ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti / trumpas pristatymas.

Instrukcijos

[5 minutės] Diskusija

 • Pabrėžkite, kad dirbant su ilgalaikiais šaltiniais labai svarbu įgyti tarpusavio pasitikėjimą ir nustatyti bei išlaikyti ribas.

 • Grupėje / kambaryje paprašykite dalyvių pasidalyti savo nuomone apie šį klausimą:

  • „Kaip puoselėjate savo profesinius santykius?"

[5 minutės] Pristatymas

 • Paruoškite ir trumpai pristatykite pranešimą apie pagrindinius metodus, kaip užmegzti ilgalaikius profesinius ryšius su šaltiniais:

  • Palaikykite ryšį laikydamiesi „trijų skambučių taisyklės" ir paskambindami ne tyrimų tikslais,
  • Suplanuokite neformalius susitikimus
  • Pakvieskite šaltinius į su darbu susijusius renginius, kurie galėtų būti jiems įdomūs. Įvertinkite, ar buvimas matomam su konkrečiu šaltiniu gali kelti riziką (kaip nurodyta ankstesniame rizikos vertinime).
  • Pasitikėkite ir įgykite pasitikėjimą, norėdami apsaugoti save ir savo šaltinius. Pasidalijimas informacija apie ankstesnius darbus gali būti naudingas siekiant įgyti savo šaltinių pasitikėjimą.

[5 minutės] Diskusija

 • Paprašykite dalyvių pasidalinti ir aptarti patirtį arba pagalvoti apie galimus iššūkius, kurie gali kilti.

[5 minutės] Pristatymas

 • Trumpai pristatykite ir pabrėžkite problemas, pvz:
 • Dingsta tarpusavio pasitikėjimas

  • Šaltiniai atsiranda asmeninėje erdvėje
  • Galios pusiausvyra
  • Šantažas (emocinis ar kt.)

[10 minučių] Grupinė diskusija

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo mažas grupes (kaip ir anksčiau) ir aptarti bei pasiūlyti priemones, kurios padėtų sušvelninti sunkumus santykiuose su šaltiniais.

 • Jie gali pasinaudoti pateiktu pavyzdžiu ir įrašyti jas į du stulpelius:

  • Problemos
  • Poveikio sušvelninimas/sprendimai

[5 minutės] Apibendrinimas

 • Grįžę į salę / grupę paprašykite kelių savanorių pasidalinti savo grupės problemomis ir sprendimais

 • Baigdami pakomentuokite jų išvadas ir paminėkite veiksmingos praktikos rinkinį, pvz:

  • norėdami sušvelninti nepageidaujamą kontaktą iš šaltinio, naudokitės darbo telefonu, o ne asmeniniu, į susitikimus atsiveskite kolegą ir t. t.

ŠALTINIS:

Baigiamoji dalis (10 minučių)

Apibendrinamoji veikla: Plakatas išsinešimui

Veikla | 5 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • Bendras piešimo bloknotas / skaidrė / lenta ( internete)
 • Rašomoji lenta / popieriaus lapai, užrašų knygelės, žymekliai (dalyvaujant gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti plakatą išsinešimui, pasidalijus atsakymais į toliau pateiktą klausimą bendroje lentoje / piešimo lentoje:

  • Ką svarbiausio sužinojote šios dienos dirbtuvėse?
 • Skirkite keletą minučių dalyviams parašyti ir (arba) nupiešti savo mintis ir susipažinti su kitų mintimis.

Apibendrinimas

 • Peržiūrėkite ir lentoje paryškinkite kai kuriuos iš punktų
Apibendrinimas

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Užbaikite seminarą ir apibendrinkite jo turinį. Užsiminkite, ar šis seminaras bus tęsiamas kitais „Žmogiškojo elemento" serijos užsiėmimais“ (pvz., „Žmogiškasis elementas: saugus šaltinių nustatymas ir pasiekimas" ir (arba) „Žmogiškasis elementas: interviu vedimas").

 • Atlikite trumpą sesijos apžvalgą. Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti:

  • vieną dalyką, kuris jiems pasirodė labai geras sesijoje ir
  • vieną dalyką, kurį jie patobulintų kitam kartui.
 • Paskatinkite dalyvius užduoti klausimus arba pateikite keletą baigiamųjų patarimų.

 • Jeigu reikia, pasidalinkite kontaktine informacija ir informacija apie kitus veiksmus.

Papildomi šaltiniai

Naudoti pasiruošiant ir pasidalinti su dalyviais po seminaro

Apie temą:

Kiti susiję informacijos šaltiniai:

Nors toliau pateiktuose šaltiniuose dažnai kalbama apie žurnalistiką, jie skirti ne tik žurnalistams, bet ir visiems, kurie atlieka tyrimus ir studijas viešojo intereso labui.

Susisiekite su mumis

Kreipkitės į mus „Atskleisti nematomą“, jei:

 • turite klausimų dėl šių dirbtuvių plano ir vadovavimo gairių,
 • naudojate šių dirbtuvių planą ir norite pasidalinti atsiliepimais bei pasiūlymais, kurie gali padėti jas patobulinti,
 • pritaikysite dirbtuvių planą konkrečiam kontekstui ir norėsite pasidalinti rezultatais,
 • norite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais būtų galima papildyti šias dirbtuves,
 • norite dalintis savo patirtimi ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Susisiekite: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šį turinį parengė Tactical Tech](https://tacticaltech.org/) Projektas „Atskleisti nematomą", licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licenciją

 • Dirbtuvių autorius: Nuria Tesón
 • Mokymo programos dizainas: A.Hayder
 • Redakcinė skiltis ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis
 • Svetainės kūrimas: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projektų veiksmų koordinavimas ir priežiūra:: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

 • Šis tekstas atspindi autoriaus nuomonę ir Komisija neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.*

Susijęs turinys