Žmogiškasis tyrimo elementas: (2) Interviu vedimas

Šis seminaras yra keturių modulių mokymo plano dalis, skirta „žmogiškajam tyrimo elementui", t. y. tyrėjų / mokslininkų ir žmonių, kurie gali tapti informacijos šaltiniais, bendradarbiavimui. Jis rengiamas po seminaro „Žmogiškasis elementas: saugus šaltinių nustatymas ir pasiekiamumas" (pradedantiesiems jis turėtų būti pirmasis). Šiame antrajame seminare dalyviai supažindinami su metodais, įgūdžiais ir geriausia praktika, kaip saugiai apklausti ir palaikyti ryšį su žmogiškaisiais šaltiniais, suteikiančiais įrodymus tyrimo metu.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Žmogiškasis tyrimo elementas: kaip saugiai vykdyti interviu.

Tikslai:

 • Šiame seminare dalyviai sužinos, kokių metodų, įgūdžių ir geriausios praktikos reikia norint saugiai nustatyti, apklausti ir palaikyti ryšį su asmenimis tyrimo metu, siekiant surinkti ir sutvirtinti įrodymus.

Mokymosi rezultatai:

 • Suprasti, kad skirtingo tipo interviu ir skirtingiems pašnekovams reikalingi skirtingi metodai.
 • Suformuluoti įvairių tipų interviu klausimus, parengti klausimyną.
 • Surengti interviu.

Pateikimo būdas: internete / gyvai vykstantys seminarai

Dirbtuvių trukmė (be pertraukų): 2 valandos ir 10 minučių

Grupių dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės:

Susiję vadovai iš serijos „Atskleisti nematomą: Rinkinys":

Dirbtuvių veikla ir šablonai, kuriuos galima atsisiųsti:

Mokomoji veikla

Įžanga (15 minučių)

Jei šį užsiėmimą vedate su ta pačia grupe po įvadinio užsiėmimo „Žmogiškasis tyrimo elementas: saugus šaltinių ir pašnekovų nustatymas ir bendravimas su jais", praleiskite užsiėmimo vedėjo ir dalyvių pristatymą šiame skyriuje.](https://exposingtheinvisible.org/lt/dirbtuves/the-human-element-reaching-out-to-sources). Vietoj to galite atlikti energizuojančią užduotį arba pateikti ankstesnės sesijos / seminaro santrauką.

Dirbtuvių įžanga

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Atkreipkite dėmesį užduodami klausimą arba pakomentuodami aktualią temą, paveikslėlį ir pan.
 • Prisistatykite ir supažindinkite su dirbtuvių tikslais.
 • Pasirinktinai: pristatykite dirbtuvių programos turinio šaltinį („Tactical Tech.")
 • Informuokite dalyvius apie dirbtuvių programą.
 • Pasiūlykite pagrindines dirbtuvių taisykles. Pasiteiraukite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų pasiūlymus arba pasiūlyti kitas taisykles. Įsitikinkite, kad visi supranta pagrindines taisykles ir su jomis sutinka. Konkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines taisykles, rasite Moderatoriaus vadovas, skyriuje „Dirbtuvių organizavimas".
 • Suderinkite komandinio darbo dinamiką, paaiškinkite, ar interaktyvių užsiėmimų metu dalyviai turės dirbti tose pačiose komandose.
Dalyvių prisistatymas / susipažinimo veiklos

Veikla | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paskatinkite dalyvių prisistatymą, paprašydami jų atsakyti į keletą klausimų apie save, savo darbą ir seminaro lūkesčius.

 • Taip pat galite parinkti susipažinimo užduotį, kuri paskatintų dalyvius būti kūrybingais ir piešti atsakymus ar idėjas internetinėje lentoje arba, jei dalyviai dalyvauja gyvai, atsistoti ir atlikti tam tikras užduotis ar diskutuoti grupėse:

  • pvz., per 2 minutes paimti interviu iš kito dalyvio, kad sužinotumėte daugiau apie jo darbą ar kilmę ir pan.,
  • Peržiūrėkite skyrių „Susipažinimo veiklos" ETI Moderatoriaus vadove jei reikia įkvėpimo.

Interviu planavimas ir vedimas (1 val. 45 min.)

Įvadas: Interviu planavimas

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

Paruoškite ir trumpai pristatykite pranešimą, kuriame daugiausia dėmesio skirkite šioms idėjoms:

 • Dabar, kai jau esate pasiruošę interviu, turite pasirūpinti logistika, pvz:

  • susitikimų vieta
  • įrašymo priemonėmis
  • kelione ir apgyvendinimu
  • vietos kontaktai, skirti pagalbai ir saugumui užtikrinti
  • konteksto supratimas / analizė
  • saugus bendravimas su šaltiniais ir kt.
 • Pakartotinai priminkite, kad reikia planuoti iš anksto, ir rekomenduokite vadovautis tyrimo ciklu, kuris padėtų atsižvelgti į galimą riziką ir ją sumažinti kiekviename etape: prieš interviu, jo metu ir po jo.

  • Nedvejodami tai kartokite kuo dažniau.
 • Paraginkite dalyvius prisidėti / klausti / aptarti aspektus, susijusius su jų pačių poreikiais.

Interviu planavimas

Bendradarbiaukite | 35 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • „Užduočių pavyzdžiai – Žmogiškasis elementas: Interviu vedimas”, skyrius „Grupės veikla: interviu planavimas" (kopijas galima užpildyti internetu arba atsispausdinti)
 • Skaidrė / popieriaus lapai su grupės užduočių gairėmis ir pagrindiniais punktais, kuriuos reikia įsiminti
 • Bendrai naudojamas debesies aplankas ir dokumentai / teksto redagavimo platforma (pvz. Framapad) pastebėjimams surašyti / arba bendros internetinės lentos, pvz. Miro arba Mural (jei internetu.)
 • Popieriaus lapai / rašomoji lenta ir rašikliai (jei vyksta gyvai)

Instrukcijos

[15 minučių] Grupinė užduotis

 • Suskirstykite dalyvius į grupes po 3-5 narius.

 • Paprašykite komandų paskirti užrašinėtoją, laiko stebėtoją ir vedėją (tai galioja kiekvienai užduočiai); retkarčiais šie vaidmenys turėtų keistis.

 • Praneškite jiems, jog jiems reikės suplanuoti interviu su pasirinktu personažu.

 • Paprašykite jų pasirinkti vieną veikėją, su kuriuo galėtų kalbėtis / arba patys paskirkite jiems veikėją (pvz., liudytoją, auką, įtariamą nusikaltėlį, kompetentingą šaltinį, oficialų atstovą...) ir užrašykite:

  • 1. jų vaidmenį tyrime
  • 2. jų ryšį su tyrimu
  • 3. informaciją, kurią jie gali suteikti.
 • Pateikite grupėms pagrindinius klausimus darbui, pvz:

  • Kaip su jais vesite pokalbį?
  • Kur organizuosite susitikimą?
  • Į kokius kitus aspektus turėtumėte atsižvelgti prieš susitikimą / pokalbį ir jo metu?

Jei šis seminaras rengiamas tęsiant mokymus „Žmogiškasis elementas: saugus šaltinių nustatymas ir pasiekiamumas":

 • galite palikti tas pačias grupes, kaip ir anksčiau, arba sukurti naujas grupes ir išlaikyti jas per šias dirbtuves;
 • grupės gali toliau naudoti ankstesnius pavyzdžius ir pasirinkti su jais susijusius pašnekovus bei veiklą, taip sutaupydamos laiko.

[20 minučių] Apibendrinimas

 • Paprašykite kiekvienos grupės apibendrinti atsakymus per 2 minutes, pateikiant savo priežastis.

 • Pakomentuokite ir išsakykite pastabas kiekvienai komandai bei paprašykite kitų dalyvių pasidalinti klausimais / pasiūlymais.

 • Po grupių pristatymų surenkite trumpą diskusiją apie įvairių tipų interviu privalumus ir trūkumus:

  • Gyvas interviu
  • Video skambutis
  • Elektroninis laiškas

Kad sutaupytumėte laiko, grupinei veiklai galite iš anksto paruošti personažų korteles ir paskirstyti jas kiekvienai grupei.

Klausimų ir pokalbio plano parengimas

Veikla | 20 minučių

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes.

 • Kiekviena grupė turėtų:

  • parengti klausimyną savo apklausiamam asmeniui (iš ankstesnės veiklos) ir
  • surikiuoti klausimus
  • paaiškinti, kokie yra jų tikslai ir kaip jie bandys juos pasiekti.
 • Padėkite dalyviams siekti svarbiausių tikslų, pvz:

  • Susipažinimas atviram bendravimui
  • Sukelti reakciją
  • Informacijos apie istoriją surinkimas
  • Patikrinti kitus įrodymus ar informaciją iš alternatyvių šaltinių
  • Surinkti įrodymus
  • Gauti liudijimą ir (arba) sužinoti žmogiškąją istorijos pusę ir t.t.
 • Priminkite komandoms, jog jos turi paskirti užrašinėtoją, laiko stebėtoją ir savanorį(-ius) tolesnei žaidimui vaidmenimis skirtai veiklai (žr. kitą skyrių).

Žaidimas vaidmenimis: klausimų uždavimas

Bendradarbiaukite | 20 minučių

 • PASTABA: šio užsiėmimo laiką reikės pritaikyti priklausomai nuo grupių skaičiaus.*

Įrankiai/Medžiaga

 • Ankstesnės veiklos medžiaga ir grupių užrašai
 • Skaidrės ir (arba) popieriaus lapai, skirti užsirašyti pagrindinius dalykus, kuriuos reikia prisiminti po žaidimo vaidmenimis.

Instrukcijos

[20 minučių] Žaidimas vaidmenimis

 • Tęsiant ankstesnę užduotį, kiekviena grupė išbandys savo sukurtą interviu žaisdama vaidmenimis.

 • Savanoris iš kitos grupės pakviečiamas atlikti pašnekovo vaidmenį.

 • Skirkite 5 minutes kiekvienos grupės interviu, kol kiti stebi ir užsirašinėja pastabas, reikalingas norint vėliau pateikti pastabas.

 • Kai visos grupės baigs darbą, pakvieskite visus pasidalinti savo mintimis ir pastabomis.

[10 minučių] Apibendrinimas ir santrauka

 • Po žaidimo vaidmenimis pateikite pastabas apie klausimų ir tikslų tipus, kodėl jie pasiteisino arba nepasiteisino ir kuo jie naudingi.

 • Pokalbyje kalbėkite apie tai, ką REIKIA daryti ir ko NEREIKIA daryti, t.y.:

  • Norėdami susipažinti, uždavinėkite bendrojo pobūdžio klausimus
  • Neužduokite nurodomųjų klausimų, kurie gali paveikti pašnekovų atsakymus
  • Neužduokite uždarų klausimų, jei jūsų tikslas - surinkti foninę informaciją.
 • Surašykite svarbiausius patarimus ir (arba) rekomendacijas ir susiekite juos su atitinkamais klausimais, kad pabrėžtumėte skirtingus klausimų tipus:

  • Atviri arba uždari
  • Faktiniai ir neapibrėžti
  • Vedantieji klausimai
  • Papildomai klausimai
  • Provokuojantys
 • Pabrėžkite, kad pažeidžiamiems ar priešiškai nusiteikusiems šaltiniams visada reikia taikyti specialią metodiką.

  • Paminėkite kai kuriuos specialius metodus ir kuo jie skiriasi.
  • Pateikite pavyzdžių ir patarimų.

IŠTEKLIAI:

Pokalbių įrašymas. Teisiniai aspektai

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai pristatymui.

Instrukcijos

 • Parenkite trumpą pristatymą, kuriame pabrėžiama rizikos įvertinimo svarba, susijusi su komunikacija, vietomis, įrodymų ir duomenų saugojimu ir asmenų apsauga:

  • Pokalbių laikas ir vieta
  • Skaitmeninės ir fizinės saugos aspektai
  • Keliavimas
  • Interviu, kuriems reikia specialios metodikos (pažeidžiami arba priešiškai nusiteikę šaltiniai ir (arba) pašnekovai), gali būti aptariami atskirai. Jei jie neaptariami atskirame skyriuje, paminėkite, kad jiems reikalingas specialus planavimas.
 • Paklauskite dalyvių, ar jie pagalvojo, kaip ir kur jie rinks ir (arba) saugos informaciją ar įrodymus:

  • Ar jie įrašinės, fotografuos, filmuos ir t.t.?
 • Priminkite jiems apie įrankius pokalbiams dokumentuoti, nes tai padės jiems galvoti apie saugojimo sprendimus:

  • Garso įrašymas
  • Vaizdo skambučiai ir telefono įrašymas
  • Nuotraukos ir vaizdo įrašai
  • Saugus laikymas
 • Atkreipkite jų dėmesį į:

  • Informuotą sutikimą reikia gauti iš apklausiamųjų naudojant „sutikimo formą": pasirašytas formas, kuriose išsamiai aprašoma, kaip bus naudojama informacija ir tapatybė arba kaip ji bus laikoma konfidencialia.
  • Teisinius rūpesčius
  • Saugumą
  • Privatumą
 • Aptarkite ir pateikite patarimų dėl:

  • Kaip tyrimo metu identifikuosite arba įvardysite informacijos šaltinį? * Ar atskleisite jų tapatybes?
  • Ar jie turi išlikti konfidencialūs? Kaip šaltinio konfidencialumas veikia jūsų paskelbtos ataskaitos patikimumą?
 • Apibrėžkite pagrindinius terminus ir praktiką:

  • Kalbėti įraše
  • Kalbėti ne įraše
  • Anonimiškumas

IŠTEKLIAI:

Po pokalbio atliekami patikrinimai ir vertinimai

Diskusija | 15 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai pristatymui.
 • Bendrai naudojamos internetinės lentos Miro arba Mural / debesijos teksto redagavimo platforma (pvz., Framapad (jei internete)
 • Popieriaus lapai / rašomoji lenta ir rašikliai (jei vyksta gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių per 2 minutes ant bendros lentos atskirai užrašyti savo mintis apie šį klausimą:

  • Ką darote, kai interviu baigiasi?
 • Po šios savarankiškos užduoties atkreipkite jų dėmesį į pagrindinius dalykus, jei jie nebuvo paminėti:

  • Faktų patikrinimas interviu metu gautoje informacijoje.
  • Tiriamasis ciklas: įvertinti poreikius ir apmąstyti savo tyrimą.
  • Suteikite teisę į atsakymą.
  • Patikrinkite, ar turite leidimus ir kaip bus įvardytas šaltinis (jei jis bus įvardytas), kai atskleisite arba paskelbsite savo tyrimą.
  • Palaikykite ryšį: pašnekovai gali tapti atspirties tašku kuriant savo šaltinių sąrašą ir plėtojant tolesnius tyrimus.
 • Rizikos vertinimas: bendravimas, duomenų saugojimas, publikavimas, dalijimasis su kitais, bendradarbiavimas.

 • Paskatinkite dalyvius užduoti klausimus, pvz.:

  • Ar atsižvelgėte į tai, kiek laiko truks interviu?

   • Ar jis buvo per ilgas ir (arba) šaltinis pavargo?
   • Paminėkite laiko specifikacijas ir šaltinio laiko vertę.
  • Ar, rūpindamiesi savimi ir suvokdami save, buvote teisingai nusiteikę?
  • Ar kreipdamiesi į šaltinį padarėte kokių nors klaidų? (kultūrinių, lyties, kitų)
 • Pabrėžkite, kaip svarbu išmokti / susitaikyti su būtinybe pasiduoti:

  • Kai kurie šaltiniai, nepaisant jūsų plano, nebus nei naudingi, nei tinkami
  • Jei manote, kad padarėte viską, ką galėjote, bet šaltinis nepateisino lūkesčių, galite juos paleisti dar pokalbio metu.

IŠTEKLIAI:

Baigiamoji dalis (10 minučių)

Apibendrinamoji veikla: Plakatas išsinešimui

Veikla | 5 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Bendras piešimo bloknotas / skaidrė / lenta (internete)
 • Rašomoji lenta / popieriaus lapai, užrašų knygelės, žymekliai (dalyvaujant gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti plakatą išsinešimui, pasidalijus atsakymais į toliau pateiktą klausimą bendroje lentoje / piešimo lentoje:

  • Ką svarbiausio sužinojote šios dienos dirbtuvėse?
 • Skirkite keletą minučių dalyviams parašyti ir (arba) nupiešti savo mintis ir susipažinti su kitų mintimis.

Apibendrinimas

 • Peržvelkite ir lentoje paryškinkite kai kuriuos iš punktų.
Conclusion

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Užbaikite seminarą ir apibendrinkite jo turinį. Užsiminkite, ar šis seminaras bus tęsiamas kitais „Žmogiškojo elemento" serijos užsiėmimais (pvz., „Žmogiškasis elementas: Saugus šaltinių atpažinimas ir pritraukimas” ir (arba) „Kaip saugiai atpažinti, puoselėti ir palaikyti žmogiškuosius išteklius").

 • Atlikite trumpą sesijos apžvalgą. Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti:

  • vieną dalyką, kuris jiems pasirodė labai geras sesijoje ir
  • vieną dalyką, kurį jie patobulintų kitam kartui.
 • Paskatinkite dalyvius užduoti klausimus arba pateikite keletą baigiamųjų patarimų.

 • Jeigu reikia, pasidalinkite kontaktine informacija ir informacija apie kitus veiksmus.

Papildomi šaltiniai

Apie temą:

Kiti susiję informacijos šaltiniai:

Contact Us

Kreipkitės į mus „Atskleisti nematomą“, jei:

 • turite klausimų dėl šių dirbtuvių plano ir vadovavimo gairių,
 • naudojate šių dirbtuvių planą ir norite pasidalinti atsiliepimais bei pasiūlymais, kurie gali padėti jas patobulinti,
 • pritaikysite dirbtuvių planą konkrečiam kontekstui ir norėsite pasidalinti rezultatais,
 • norite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais būtų galima papildyti šias dirbtuves,
 • norite dalintis savo patirtimi ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Susisiekite: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šį turinį parengė Tactical Tech Projektas „Atskleisti nematomą", licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licenciją

 • Dirbtuvių autorius: Nuria Tesón
 • Mokymo programos dizainas: A. Hayder
 • Redakcinė skiltis ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis
 • Svetainės kūrimas: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projektų veiksmų koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis šaltinis parengtas pagal Bendradarbiavimo ir tiriamosios žurnalistikos iniciatyvą (CIJI) bendrai finansuojamas Europos Komisijos įgyvendinant bandomąjį projektą: „Parama tiriamajai žurnalistikai ir žiniasklaidos laisvei Europos Sąjungoje" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi autoriaus nuomonę ir Komisija neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

Susijęs turinys