evaluate evidence grey and colors

Įrodymų ir informacijos šaltinių vertinimas

Šiose dirbtuvėse dalyviai išmoks analizuoti ir verifikuoti surinktą informaciją bei įvertinti informacijos šaltinius, taip nustatant savo surinktos medžiagos patikimumą.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Įrodymų ir informacijos šaltinių vertinimo atliekant duomenų analizę ir tyrimus metodikos bei geroji praktika.

Tikslai:

 • Išmokti analizuoti ir verifikuoti surinktą informaciją.
 • išmokti įvertinti informacijos šaltinius ir nustatyti tyrimo ar analizės metu surinktų duomenų patikimumą.

Mokymosi rezultatai:

 • Dalyviai gebės sukurti funkcionalią atliekamo tyrimo hipotezę.
 • Dalyviai gebės suvokti, kaip analizuojama ir vertinama informacija, kuri gali būti panaudota kaip įrodymai.
 • Dalyviai gebės nustatyti informacijos šaltinių tipus, jų stiprumą ir validumą tyrimo eigoje.

Bendrosios gairės lektoriams:

 • Kiekvieno užsiėmimo trukmė gali būti skirtinga, priklausomai nuo dalyvių ir grupių / komandų skaičiaus. Tai paveiks laiką, reikalingą komandoms pasidalinti savo įžvalgomis su bendra mokymų grupe.
 • Kai kurio grupinės veiklos susijusios su vienos temos vystymu visų dirbtuvių metu. Jei įmanoma, stenkitės išlaikyti tą pačią grupių sudėtį šių užduočių atlikimui, kadangi tai paskatins bendradarbiavimą ir sutaupys laiko.

Mokymų vedimo būdas: nuotolinis / gyvi mokymai

Mokymų trukmė (neįskaičiuojant pertraukų)): 3 val. 10 min.

Auditorijos dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės: šios dirbtuvės gali būti derinamos su mokymais “Saugumas svarbiausia” ir "Kaip veikia internetas".

Susijusios dirbtuvės:

Susijusios "Exposing the Invisible" gairės ir video:

Dirbtuvių veiklos ir šablonai parsisiuntimui:

Mokomosios veiklos

Įžanga (15 minučių)

Įvadas į dirbtuves

"Skaityti, žiūrėti, klausyti" | 10 minučių

Instrukcijos lektoriui

 • Esant poreikiui, patraukite dėmesį užduodami klausimą, pakomenduodami aktualią temą, vaizdinį ar pan.
 • Pristatykite save ir dirbtuvių tikslus.
 • [Neprivaloma]: Pristatykite dirbuvių medžiagos šaltinį ("Tactical Tech")
 • Informuokite dalyvius apie dirbtuvių darbotvarkę.
 • Pasiūlykite apsibrėžti dirbtuvių taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant tarpusavio pagarba, konfindencialumu bei lygybe. Priklausomai nuo su dalyviais praleidžiamo laiko, jei vedate ilgesnius mokymus (viena ar daugiau dienų su ta pačia grupe), apsvarstykite galimybę kartu su dalyviais sukurti elgesio kodeksą ar bendrą susitarimą, prie kurio prisidėti galėtų kiekvienas dalyvis. (patarimų rasite "Bendrų susitarimų" sekcijoje "Tactical Tech" mokymo plane.)
 • Apibrėžkite grupinio darbo dinamiką; paaiškinkite, kad dalyviai visų veiklų metu dirbs tose pačiose grupėse.
Dalyvių prisistatymas / "ledlaužiai"

"Skaityti, žiūrėti, klausyti" | 5 minutės

Instrukcijos

 • Surenkite trumpą prisistatymų ratą, prašydami dalyvius papasakoti žemiau nurodytą informaciją. Galite pasirinkti 1-3 iš žemiau nurodytų klausimų:

  • Iš kur esate?
  • Ką dirbate?
  • Taip pat galite pasirinkti "ledų pralaužimo" pratimą, kuris paskatintų dalyvius veikti kūrybingai, teikiant idėjas per virtualius įrankius ar, fizinių mokymų atveju, pajudant ir atliekant kokias nors užduotis. Jei ieškote įkvėpimo, žvilgtelėkite į "Ledlaužių" sekciją Organizatoriaus vadovėlyje.
 • Nuotolinėse dirbtuvėse naudojant virtualią anketą (kaip Slido ar Mentimeter), per kompiuterį ar telefoną gali būti pasiekiama nuoroda, kurioje dalyviai galės balsuoti ar greit pasidalinti savo atsakymais.

 • Mokymus vedant gyvai, dalyviai savo atsakymus gali pateikti ant didelės lentos ar atsakyti kalbėdami paeiliui.

Įžanga (15 minučių)

Ką matai?

Kūryba | 15 minučių

Įrankiai / medžiaga

 • Bendrinamas aplankas "debesyje" ir failai / teksto redagavimo platformos (pvz., Framapad) pastebėjimų surašymui ir balsavimams (nuotoliniams mokymams.)
 • Popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai (mokymams gyvai)
 • "Įrodymų vertinimas: veiklų šablonai", skyrius "Individuali veikla: ką matai?" parsisiuntimui, atspausdinimui ar pildymui internetu; taip pat galima naudotis virtualia lenta ar planšete su šablonu (pvz., Miro, Mural, ir t.t.)

Instrukcijos

[5 minutės]

 • Paprašykite dalyvių pagalvoti apie kažką, ką jie yra pastebėję ir kas atrodo įdomiai ar net verta žurnalistinio darbo:

  • Kažką, kas dalyviams atrodo įtartina, kelia susirūpinimą ar nuostabą.
  • Tai gali būti tiek didelį poveikį visuomenei darantis reiškinys, tiek lokali problema.
 • Dalyviai savo pastebėjimus surašo bendrame dokumente su tuščia lentele, užimant ne daugiau nei po tris eilutes.

[10 minučių]

 • Visų dalyvių paprašoma balsavimu išrinkti pastebėjimus, kuriuos norėtų tyrinėti giliau, pasirinktą variantą pažymint X. Pabrėžkite, kad:

  • Kiekvienas dalyvis turi po du balsus.
  • Galima balsuoti už savo pateiktą variantą,jei tik nori.
 • Skyrus kelias minutes balsavimui, suskaičiuokite balsis ir pasirinkite vieną pastebėjimą, surinkusį daugiausiai balsų.

  • Jei du ar daugiau variantų surinko tą patį balsų skaičių, lektorius gali pasirinkti temą savo nuožiūra.
  • Tai ir bus tyrimo tema, prie kurios visos grupės dirbs mokymų eigoje.

Hipotezės sukūrimas (25 minutės)

Nuo pastebėjimo iki tyrimo

Diskusija | 5 minutės

Instrukcijos

 • Dabar paaiškinkite, kad tikslas - išskaiškinti, kas slypi už pasirinkto pastebėjimo, nustatyti, kodėl tai įvyko.

 • Paklauskite dalyvių:

  • " Kokia, jūsų manymu, geriausia strategija tam pasiekti?"
 • Išklausykite dalyvių pasiūlymus.

 • Priklausomai nuo jų turinio, galite pastebėti, kad dauguma atsakymų paremti hipoteze , taigi galite tai pabrėžti.

 • Arba galite pasakyti, kad šių dirbtuvių tikslas bus darbas ties "darbine" hipoteze ir paaiškinti, kodėl – nes hipotezė padeda planuoti darbą ir suvokti, kokie informacijos šaltiniai gali būti reikalingi.

 • Trumpai paaiškinkite, kas yra "darbinė" hipotezė: "prielaida ar galimas paaiškinimas, paremtas ribotu kiekiu įrodymų, kuriuo grindžiamas tolesnis tiriamasis darbas" (apibrėžimo šaltinis: lexico.com).

 • Pabrėžkite, kad:

  • Hipotezės sukūrimas jums duoda kažką, ką galite patikrinti.
  • Tai padeda struktūrizuojant ir planuojant tyrimą.
  • Būtina nepamiršti, kad pradinė hipotezė nėra "geležinė" (t.y., ji gali būti modifikuojama ir adapduojama tyrimo eigoje).

IŠTEKLIAI:

Nuo pastebėjimo iki istorijos

Bendradarbiavimas | 20 minučių

Įrankiai / medžiaga

Instrukcijos

[15 minučių]

 • Paskirstykite dalyvius į mažas grupes.

 • Paprašykite kiekvienos grupės:

  • Pateikti kuo daugiau hipotezių pastebėjimo iš pirmo pratimo paaiškinimui. (Galite paskatinti dalyvius neriboti savo fantazijos.)
  • Užsiėmimo pabaigoje kiekviena grupė turi pasirinkti vieną hipotezę, kurią mano esant labiausiai tikėtina.

Rekomenduojame tas pačias grupių sudėtis išlaikyti visoms veikloms šiose dirbtuvėse, nebent manote, kad dėl kokių nors priežasčių grupių sudėtis reikia keisti (pvz,, dabartinėse grupėse dalyviai patiria stresą, neišlaiko energijos, kyla įtampos ir t.t.)

[5 minutės] Apibendrinimas

 • Dalyviai grįžta į bendrą erdvę ir pateikia savo pastebėjimus.

 • Skiriant po maždaug minutę, kiekviena grupė papasakoja, kokias hipotezes kūrė ir kurią iš jų pasirinko.

 • Paprašykite dalyvių paminėti, ar jiems buvo sudėtinga sutarti dėl vienos hipotezės ir kas nulėmė jų galutinį pasirinkimą.

Įrodymų paieška (60 minučių)

Kodėl reikalingi įrodymai

Diskusija | 5 minutės

Instrukcijos

 • Paklauskite dalyvių:

  • "Sukūrėte hipotezę - ir kas toliau?"
 • Tikriausiai išgirsite atsakymus su raktažodžiais:

  • verifikavimas,
  • patvirtinimas,
  • įrodymas ir t.t.
 • Paklauskite dalyvių "Kam reikalingi įrodymai?"

 • Skirkite kelias minutes dalyvių diskusijai.

Apibendrinimas

 • Pabrėžkite, kad:

  • Tyrimas stiprus tiek, kiek stiprūs jūsų surinkti įrodymai.
  • Yra atvejų, kai nesugebėjimas prielaidų pagrįsti stipriais įrodymais priveda prie teisinių padarinių.
Searching for proof

"Skaityti, žiūrėti, klausyti" | 5 minutės

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės PowerPoint prezentacijai ar iš anksto paruošti užrašai ant popieriaus (mokymus vedant gyvai)

Instrukcijos

 • Paaiškinkikte, kad grupių tikslas yra surinkti pakankamai įrodymų, siekiant kuo labiau priartėti prie hipotezės patvirtinimo arba jos atmetimo.

 • Pateikite trumpą prezentaciją, apimant šiuos aspektus:

  • Kas yra įrodymai": faktas ar informacijos elementas, kuris parodo, kad kažkas egzistuoja ar yra tiesa."
  • Jūsų tikslas nėra bet kokia kaina įrodyti, kad jūsų hipotezė yra teisinga.
  • Jūs privalote išlaikyti atvirą mąstymą ir vertinti alternatyvius paaiškinimus, net jei jie neatitinka jūsų nuosavų įsitikinimų. Tai parodo, kad galite būti nešališkas (taigi - patikimas) tyrėjas.
  • Turėkite omeny, kad tik labai retais atvejais tyrimo metu surenkama 100% įrodymų.
  • Bus situacijų, kuriose – nepaisant jūsų įdėto darbo ir pastangų – tyrimas atsidurs akligatvyje.
Įrodymų paieška

Bendradarbiavimas | 25 minutės

Įrankiai / medžiaga

Instrukcijos

[15 minučių]

 • Pakvieskite dalyvius grįžti į savo grupes.

 • Paprašykite kiekvienos grupės mąstyti kartu ir *sudaryti sąrašą galimų įrodymų, susijusių su nagrinėjama problema ir hipoteze,** kurią jie pasirinko ankstesnės veiklos metu.

 • Pasakykite dalyviams, kad įrodymai nebūtinai turi patvirtinti jų hipotezę, jie taip pat gali jai prieštarauti.

 • Paminėkite, kad jų sąrašu bus pasidalinta su kita grupe.

 • Pateikite pavyzdžių, kokių įrodymų gali prireikti, pvz.:

  • įrašai socialiniuose tinkluose,
  • oficialūs dokumentai,
  • senas interviu,
  • skambutis,
  • ataskaita,
  • … ir t.t.
 • Paprašykite dalyvių būti konkrečiais, pvz.:

  • nurodyti ne "ataskaitą", o "ataskaitą, kuri rodo, kiek moterų neišlaiko tam tikro dalyko egzamino universitete."

Galite mokymus papildyti konkurencijos elementu, paskatinant grupes varžytis tarpusavyje pateikiant kuo ilgesnį galimų įrodymų sąrašą.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Dalyviai grįžta į bendrą erdvę ir pasidalija įžvalgomis.

 • Skiriant po 1-2 minutes, kiekviena grupė pristato, kokius įrodymų tipus pasirinko.

 • Paprašykite dalyvių paminėti sunkumus, su kuriais gali tekti susidurti renkant tokio pobūdžio įrodymus; paklauskite, ar jie tikisi, kad dalis įrodymų prieštaraus hipotezei.

Įvadas: Įrodymų klasifikavimas

"Skaityti, žiūrėti, klausyti" | 5 minutės

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės PowerPoint prezentacijai ar iš anksto paruošti užrašai ant popieriaus (mokymus vedant gyvai).

Instrukcijos

Paaiškinkite, kad įrodymus galima klasifikuoti pagal keletą kategorijų:

 • Tipas:

  • Tiesioginiai įrodymai: tiesiogiai liečia hipotezę ir nustato faktus (pvz., video, audio, nuotraukos, liudininkų pasakojimai, oficialūs dokumentai)
  • Netiesioginiai įrodymai: sustiprina prielaidą, bet nėra pakankamai stiprūs (pvz., pasakojimai žmonių, kurie nebuvo tiesioginiai įvykio liudininkai, atstovų spaudai pasisakymai)
 • Šaltinis:

  • žmogiškasis – įrodymai gaunami iš žmonių
  • fizinis – pvz., vandens mėginiai, teismo dokumentai, knygos, nuotraukos, video (tiesiai iš kameros)
  • skaitmeninis – pvz., informacija randama internete: straipsniai, moksliniai tyrimai, skaitmeninės duomenų bazės, nuotraukos ir video, socialiniai tinklai, forumai ir t.t.
 • Kilmė:

  • duomenų rinkimas prie kompiuterio
  • fizinis duomenų rinkimas
 • Pastebėkite, kad skaitmeniniame pasulyje beveik viskas gali būti manipuliuojama, įskaitant garso ir vaizdo įrašus bei nuotraukas.

  • Ne jūsų darytų nuotraukų metaduomenys gali būti lengvai pakeičiami, taigi tokios nuotraukos neturėtų būti traktuojamos kaip įrodymai, nebent galite patvirtinti jų autentiškumą pirminiame šaltinyje ar pasitelkiant kitus įrankius.

IŠTEKLIAI:

 • Ruošiantis prezentacijai, naudokite turinį ir pavyzdžius iš gairių "Įrodymų ir informacijos šaltinių vertinimas",sekcijos "Įrodymų tipai ir paieška:", Exposing the Invisible" įrankių dėžė.
Nuo pastebėjimo iki istorijos

Produce | 20 minučių

Įrankiai / medžiaga

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Pakvieskite dalyvius grįžti į savo grupes (išlaikant jų sudėtį), tačiau sumaišykite įrydymų sąrašus, kad kiekvienai grupei tektų dirbti su kitos grupės parengtu sąrašu. — Nuo šiol iki dirbtuvių pabaigos grupės dirbs būtent su šiais sąrašais.

 • Kiekviena grupė kategorizuoja įrodymus pagal aukščiau nurodytus tipus, pasinaudodama pateiktais šablonais.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Bendroje erdvėje dalyviai pasidalija savo įrodymų klasifikavimais, papasakoja, ką ir kodėl buvo sunku klasifikuoti.

Įrodymų analizė (50 minučių)

Įrodymų įvertinimas

Bendradarbiavimas | 20 minučių

Įrankiai / medžiaga

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Dalyviai grįžta į savo grupes ir tęsia darbą pagal sąrašus, paskirstytus jiems ankstesnio užsiėmimo metu.

 • Paprašykite kiekvienos grupės įvertinti įrodymus, kurios turi, kaip:

  • Silpnus
  • Vidutiniškus
  • Stiprius

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Grįžkite į pagrindinę erdvę ir pasidalinkite įžvalgomis.

 • Paklauskite dalyvių, kaip jie įvertino įrodymus ir kaip jie atskiria stiprius įrodymus nuo silpnų.

 • Paklauskite, kaip įrodymo stiprumas gali kisti pagal darbo konktekstą.

Match the biases

Investigate | 15 minučių

Įrankiai / medžiaga

 • "Įrodymų vertinimas: kortelės" (Word dokumentas) — Dėmesio: jums reikės parsisiųsti ir paruošti šias 8 korteles: keturias su "kognityviniu šališkumu" ir keturias su "susijusiais pavyzdžiais." Galite pasinaudoti šiais šablonais ir sukurti virtualias korteles Miro / Mural lentoje ar atspausdinti jas ant popieriaus ir sumaišyti ant lentos/stalo, jei mokymai vedami gyvai.

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Trumpai paaiškinkite, kas yra kognityvinis šališkumas:

  • "Sistematiška mąstymo klaida, nutinkanti kai žmonės apdoroja ir interpretuoja informaciją, veikianti jų sprendimus ir gebėjimą vertinti situacijas."
 • Paskirstykite dalyvius į mažas grupes; šįsyk jos gali būti atsitiktinės, išlaikyti ankstesnių grupių sudėčių nebūtina.

 • Sumaišykite aštuonias korteles (pateiktas čia) atsitiktine tvarka ir paprašykite grupių pritaikyti šališkumo tipą atitinkamiems pavyzdžiams.

 • Prieš atliekant pratimą, komandos gali greitai pasitiktinti šališkumo klasifikavimą.

Apibendrinimas

[5 minutės]

 • Pateikite teisingus atsakymus ir paklauskite dalyvių, ar jie patys yra susidūrę su kitokiais šališkumo / išankstinių nuostatų atvejais.
 • Jiems nebūtina kategorizuoti, pakanka paaiškinti, kas nutiko.
Su šališkumu susijusių rizikų valdymas

Diskusija | 15 minučių

Instrukcijos

 • Surenkite trumpą diskusiją, paklausiant dalyvių:

  • "Kaip galima suvaldyti šališkumo keliamas rizikas?"
 • Diskusijos pabaigoje, jei jie nebuvo paliesti, galite paminėti šiuos momentus:

  • Pasitarimas su kolegomis ir kitais tyrėjais, prašant jų nuomonės apie įrodymų vertinimą
  • Pakartotinė išvadų peržiūra, praėjus tam tikram laiko tarpui
  • Sąmoningas bandymas paneigti savo išvadas ir įrodymų interpretavimą
  • Žurnalistikoje dažnai taikoma taisyklė, reikalaujanti bent trijų nesusijusių šaltinių informacijos patvirtinimui prieš jos publikavimą.
 • Pratęskite su klausimu:

  • "Kokios rizikos kyla jūsų informacijai/įrodymams, kas gali sumažinti jų patikimumą?"
  • Kaip pavyzdį pateikite pasenusią informaciją
 • Diskiusiją pabaikite klausimu:

  • "Kokių priemonių galima imtis šių rizikų suvaldymui?"

Pamėginkite diskusiją susieti su dirbtuvių eigai pasirinktu uždaviniu.

Managing evidence (15 minučių)

Managing evidence

"Skaityti, žiūrėti, klausyti" | 15 minučių

Įrankiai / medžiaga

 • Skaidrės PowerPoint prezentacijai ar iš anksto paruošti užrašai ant popieriaus (mokymus vedant gyvai)

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaticiją, paliečiant šiuos aspektus:

 • Įrodymų saugojimas

  • Su skaitmeniniais įrydoymas, svarbu turėti jų kopijas atskiruose kietuosiuose diskuose, saugomuose atskirai nuo jūsų kompiuterio.

  • Tiek vidiniai, tiek išoriniai kietieji diskai turi būti šifruoti.

   • Jei gyvenate aplinkoje, kur patiriate reikšmingas asmenines ar teisines rizikas dėl savo profesinės veiklos, patartina kopijas saugoti saugioje vietoje, ne namų ar darbo aplinkoje.
   • Turėkite omenyje, kad prašydami kitų žmonių pasaugoti jūsų darbo duomenis, jiems galite sukelti pavojų.
  • Dokumentų originalus pravartu turėti, tačiau taip pat patartina pasidaryti skenuotas ar fotografuotas kopijas ir saugoti jas skaitmeniniu formatu.

   • Visa tai laikykite šifruotuose vidiniuose ar išoriniuose diskuose.
  • Grunto, vandens ar organiniai mėginiai gali greitai sugesti (ypač vandens mėginiai), taigi juos reikia kuo greičiau ištirti laboratorijoje, o ne saugoti namuose ar biure.

  • Kompleksiniai ir ilgi tyrimai gali sukaupti labai didelius kiekius įrodymų, ir kartais negalėsite iškart suvokti tikro surinktų duomenų ar informacijos elementų aktualumo.

   • Pavyzdžiui, užterštos upės nuotrauka su GPS koordinatėmis gali įgyti daugiau svarbos po to, kai gausite vandens mėginių tyrimų rezultatus iš laboratorijos.
   • Geras būdas organizuoti darbą su įrodymais yra atskiros įrodymų lentelės sukūrimas, joje greitai ir patogiai randant reikiamus informacijos elementus.
  • Parydykite įrodymų lentelės pavyzdį (galite pasinaudoti pavyzdžiu iš gairių "Įrodymų vertinimas", sekcija: "Įrodymų apdorojimas"

 • Įrodymų publikavimas ir dalijimasis jais

  • Štai keletas priežasčių, dėl kurių gali būti verta paviešinti jūsų surinktus, apdorotus ir patvirtintus įrodymus:

   • Tai demonstruoja skaidrumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad daugelis tyrimų siekia atskleisti tai, kas nuo visuomenės yra slepiama.
   • Tai leidžia pubklikai atlikti savo įvertinimą ir patikrinti išvadas, kurias padarėte jūs.
   • Tai gali privesti prie apapildomos informacijos atskleidimo, kai ją aptinka žmonės, paskatitinti ir įkvėpti jūsų darbo. Kiti žmonės gali turėti prieigą prie didesnio kiekio duomenų, jie taip pat gali norėtiu savarankiškai nagrinėti jūsų paliestą temą.
  • Yr skirtingi dalijimosi informacija lygiai: dalijimasis su tyrimo komanda, žmonėmis iš jūsų bendruomenės, aktyvistais, NVO, žurnalistais, ar suteikiant viešą prieigą prie jūsų surinktų įrodymų.

   • Slaptų šaltinių tapatybė negali būti atskleista, o jūsų viešinamoje informacijoje negali būti užuominų, kurios leistų ją nustatyti.
   • Kartais gali tekti pirkti duomenis iš komercinių platformų kaip įmonių registrai, nekilnojamojo turto registrai ir kt. Kartais šių paslaugų tiekėjai neleidžia viešai publikuoti nusipirktų duomenų. - Patartina vengti teisinių rizikų ir neviešinti pirminių dokumentų su tokio pobūdžio apribojimais, tačiau ten aptiktų faktų citavimas siekiant viešojo intereso paprastai nekelia jokių problemų. Tai paprastai patenka į medžiagos sąžiningo naudojimo rėmus.
  • Kai publikuojate informaciją , apsvarstykite, kaip tai padaryti patogiu formatu, kad publikai būtų lengva naudotis duomenimis ir juos suprasti.

  • Nepamirškite paminėti visų, kas dalyvavo tyrime, nebent jie prašo išlikti anonimais – visuomet tai patikrinkite.

Dirbtuvių uždarymas (10 minučių)

Išvadų sąrašas

Kūryba | 5 minutės

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti išvadų sąrašą, užrašant jų atsakymus į šį klausimą ant virtualios ar fizinės lentos:

  • Ką svarbiausio sužinojote šiandienos dirbtuvėse?
 • Duokite dalyviams keletą minučių užrašyti savo mintims ir perskaityti tam, ką užrašė kiti.

Apibendrinimas

 • Išsamiau pakalbėkite apie kai kurias lentoje užrašytas mintis.
Wrap-up

"Skaityti, žiūrėti, klausyti" | 5 minutės

Įrankiai / medžiaga: nebūtina.

Instrukcijos

 • Užbaikite dirbtuves ir apibendrinkite jų turinį. Pridėkite baigiamuosius pasisakymus ar pabrėžkite esminę žinutę.

 • Greitai apžvelkite sesiją. Kiekvienas dalyvis gali pasakyti:

  • vieną dalyką, kurį sesijoje vertina labai gerai, ir

  • vieną dalyką, kurį norėtų pagerinti

 • Galite paskatinti dalyvius užduoti klausimus ar pasidalinti patarimais.

 • Esant poreikiui, pasidalinkite kontaktine informacija ar kitomis detalėmis.

## Susisiekite su mumis

Su "Exposing the Invisible" kviečiame susisiekti jeigu:

 • turite klausimų apie mokymų planus ar gaires vadovams,
 • norite panaudoti mūsų mokymų planus ir pasidalinti įžvalgomis bei pasiūlymais, kaip jie gali būti patobulinti,
 • norite pritaikyti mūsų mokymų planus specifiniam kontekstui ir pasidalinti rezultatais,
 • galite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais galima papildyti jau esamus mokymų planus,
 • galite pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Kontaktinis el. paštas: eti@tacticaltech.org (GPG raktas / identifikatorius: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šis turinys sukurtas Tactical Tech "Exposing the Invisible" projekto ir licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją

 • Dirbtuvių autoriai: A. Hayder, Mario Rautner (kaip "Evaluating Evidence" gairių autorius)
 • Instrukcijų paruošimas: A. Hayder
 • Redaktūra ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger
 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis
 • Puslapio valdymas: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekto koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis informacijos rinkinys sukurtas kaip dalis projekto Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), kofinansuojamo Europos Komisijos pagal pilotinį projektą "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi jo autorių požiūrį, Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio turinio panaudojimą.

Susijęs turinys