black with white circle red lines

Tyrimas yra bendradarbiavimas: Kaip užtikrinti sėkmę

Šių dirbtuvių metu dalyviai susipažins su praktiškai pritaikomais būdais, padedančiais rasti bendrus sąlyčio taškus bendradarbiavimui, tuo pat metu atsižvelgiant į svarbiausius aspektus, tokius kaip etika, motyvacija, kontekstas, patirtis, tikslai ir kt. Atlikdami įvairias užduotis dalyviai sužinos ir išmoks valdyti situacijas, kai dėl skirtingų priežasčių ir skirtumų žmonėms gali būti sudėtinga bendradarbiauti, bei sieks perprasti bendruosius metodus, kurie leistų komandai kaip įmanoma labiau įsitraukti į projektą.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Tyrimas yra bendradarbiavimas: metodai, patarimai ir patikrinta patirtis, kaip suburti komandą ir valdyti bendradarbiavimo procesą.

Tikslai:

 • Supažindinti dalyvius su praktiniais būdais, padedančiais rasti bendrus sąlyčio taškus bendradarbiavimui, tuo pat metu įvertinant ir atsižvelgiant į pagrindinius aspektus, tokius kaip etika, motyvacija, kontekstas, patirtis, tikslai ir kt.
 • Atkreipti dėmesį į situacijas, kuriose dėl įvairių priežasčių ir tarpusavio skirtumų žmonėms tampa sudėtinga bendradarbiauti, bei padėti jas tinkamai išspręsti.
 • Atsižvelgti į individualius poreikius ir suprasti kolektyvinius metodus, kurie leistų komandai kaip galima geriau dalyvauti projekte.

Mokymosi rezultatai

 • Mokėti parengti bendradarbiavimo (tyrimo) projektą nuo pradžios iki galo.
 • Įveikti iššūkius bendrame projekte.
 • Atrasti metodus, leidžiančius užtikrinti individualius ir grupinius poreikius bei interesus bendradarbiaujant projekte.
 • Atpažinti ir kontroliuoti grėsmes dirbant komandoje.

Bendrosios gairės instruktoriams:

 • Šios dirbtuvės yra skirtos bendradarbiavimui, todėl daugiausia dėmesio skiriama grupinei veiklai ir diskusijoms, o ne instruktoriaus pristatymams. Visų dirbtuvių metu galite įsiterpti ir teikti patarimus bei rekomendacijas, pasinaudodami laiku skirtu įžangai arba apibendrinimui, siekiant aptarti pagrindinius dalykus.
 • Šį seminarą galima suskirstyti į 40-60 minučių trukmės užsiėmimus. Pertraukų tarp užsiėmimų metu galite skirti trumpą pertraukėlę arba surengti trumpą energizuojančią veiklą.
 • Mažoms grupelėms skirtus užsiėmimus atlikite suskirstę dalyvius į grupes po 3-5 žmones. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus taip pat galite paskirstyti vaidmenis. Galimi šie vaidmenys: moderatorius, pastabų užrašinėtojas, laiko matuotojas, pranešėjas, dailininkas (kai reikia vaizdinio pristatymo).
 • Internetinių dirbtuvių metu rekomenduojame ekrane įjungti laikmatį, kuris būtų rodomas energizuojančių veiklų ir mažesnių grupelių užsiemimų metu.
 • Kai tik galite, pritaikykite dirbtuvių pavyzdžius prie auditorijos ypatybių.

Pateikimo būdas: internete / gyvai vykstantys seminarai

Dirbtuvių trukmė (be pertraukų): 4 valandos ir 40 minučių

Grupių dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Pastaba instruktoriams:

 • Galutinė kiekvieno pratimo trukmė gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo dalyvių ir praktinių grupių / komandų skaičiaus. Tai nulems laiką, reikalingą komandų pristatymams visai grupei.
 • Stenkitės, kad viso seminaro metu dirbtų tos pačios komandos. Skirtingų užduočių atlikimas kartu skatins bendradarbiavimą ir padės sutaupyti laiko, reikalingo susipažinimui ar naujų temų ir scenarijų kūrimui.

Susijusios dirbtuvės:

Susiję straipsniai, gairės ir vaizdo įrašai iš serijos „Atskleisti nematomą":

Dirbtuvių veikla ir šablonai, kuriuos galima atsisiųsti:

Mokomoji veikla

Įžanga (15 minučių)

Dirbtuvių įžanga

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Atkreipkite dėmesį užduodami klausimą arba pakomentuodami aktualią temą, paveikslėlį ir pan.

 • Prisistatykite ir supažindinkite su dirbtuvių tikslais.

 • Pasirinktinai: pristatykite dirbtuvių programos turinio šaltinį („Tactical Tech.")

 • Paaiškinkite, kokios nuorodos ir medžiaga bus pateikta pasibaigus mokymams.

 • Pasiūlykite pagrindines dirbtuvių taisykles. Pasiteiraukite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų pasiūlymus arba pasiūlyti kitas taisykles. Įsitikinkite, kad visi supranta pagrindines taisykles ir su jomis sutinka. Konkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines taisykles, rasite Moderatoriaus vadovas, skyriuje „Dirbtuvių organizavimas".

Dalyvių prisistatymas / susipažinimo veiklos

Veikla | 10 minučių

Instrukcijos

 • Trumpai prisistatykite ir paprašykite dalyvių atsakyti į keletą klausimų apie save, savo darbą, dirbtuvių lūkesčius ir pan.

 • Taip pat galite pasirinkti susipažinimo užduotį, kuri paskatintų dalyvius būti kūrybingus ir bendrauti tarpusavyje, piešiant atsakymus ar idėjas kompiuterinėje lentoje arba, jei dalyviai dalyvauja gyvai, atsistoti ir atlikti tam tikras užduotis. Peržiūrėkite skyrių „Susipažinimo veiklos" ETI Moderatoriaus vadove.

Pasirengimas bendradarbiavimui (1 val.)

Bendrų sąlyčio taškų paieška

Bendradarbiaukite | 30 minučių

Tikslai:

 • Dalyviai randa bendrus sąlyčio taškus, leidžiančius dirbti ir (arba) tyrinėti kartu kaip komandai, susijusius su jų bendra etika, motyvacija, patirtimi ir tikslais.

 • Atliekant šį pratimą taip pat galima atkreipti dėmesį į galimas priežastis ar skirtumus, dėl kurių jiems būtų sunku dirbti kartu.

 • Grupės turėtų turėti galimybę pranešti, jei dėl tam tikrų priežasčių negalės dirbti kartu. Tai padės išgryninti jų „nediskutuotinus dalykus" (skirtumus, kurių jie negali įveikti), taip pat padės pasiruošti ištarti „ne", o tai ne visada būna lengva.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumentas, skyriuje „Bendrų sąlyčio taškų paieška " (internete arba atspausdintas.)
 • Bendroji debesijos erdvė su redaguojamais dokumentais arba skaitmeninė lenta su pavyzdžiais (Miro, Mural, ir kt. – jei internetu)
 • Skaitmeniniai kambariai (jei prisijungta internetu) arba atskiros patalpos ir (arba) stalai (jei gyvai)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai užrašams, rašikliai (jei gyvai)

Instrukcijos

 • Suskirstykite dalyvius į mažas grupes po 3-5 narius.

 • Kiekvienai grupei paskirkite užrašinėtoją ir vedėją; šie vaidmenys turėtų būti rotuojami komandoje atliekant kitą veiklą.

[15 minučių]

Grupinė užduotis:

 • Kiekvienas grupės narys pasidalina mintimis su kitais nariais:

  • trys jiems svarbios tyrinėjimo ir (arba) mokslinių tyrimų etikos sritys
  • trys mėgstamiausi tyrimo ir (arba) analizės metodai, kuriuos jie mėgsta naudoti
  • trys tiriamieji ir (arba) mokslinių tyrimų projektai, kuriuose jie dalyvavo praeityje (jei asmuo yra pradedantysis tyrinėtojas, jis gali papasakoti apie kitus savo atliktus darbus).
  • trys rezultatai, kurių jie tikisi pasiekti kaip tyrėjai.
 • Atsakymus užrašo užrašinėtojas.

 • Atsižvelgdama į išvardytus individualius prioritetus ir patirtį, grupė diskutuoja, ar galima pasiekti bendrą poziciją.

[15 minučių] Aptarimas

 • Paprašykite kiekvienos grupės atstovo apibendrinti atsakymus ne ilgiau kaip per 2 minutes, pagrindinį dėmesį skiriant:

  • Grupės išvada: ar jie gali dirbti kartu kaip bendradarbiaujanti tyrimo komanda, ar ne?
  • Jei taip, kokios priežastys lėmė šią išvadą?
  • Jei ne, dėl kokių priežasčių grupė nėra suderinama kaip komanda?
 • Užbaikite veiklą, išsakykite pastabas ir, jei reikia, padėkite grupėms diskutuoti.

Jei dabartinės grupės yra itin nesuderinamos, padėkite suformuoti naujas grupes kitai veiklai.

Bendro darbo susitarimas, elgesio kodeksas

Bendradarbiaukite| 30 minučių

Tikslas:

 • Atsižvelgti į individualius poreikius ir perprasti bendro darbo metodus, kurie leistų komandai kuo geriau dalyvauti įgyvendinant projektą.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumentas, skyrius „Bendro darbo susitarimas, elgesio kodeksas" (internete arba atspausdintas).
 • Kaip ir ankstesnėje sesijoje.

Instrukcijos

Iš anksto parengkite ir pasidalinkite skaidrėmis arba iš anksto užpildytais popieriaus lapeliais (jei darbuojatės gyvai), nurodydami toliau pateiktą informaciją apie kolektyvinį darbo susitarimą arba Bendrąjį elgesio kodeksą (skaidrės ir popieriaus lapeliai turėtų būti matomi visos veiklos metu):

 • Kolektyvinį susitarimą sudaro komandos sprendimai dėl šių klausimų:

  • sprendimų priėmimo būdai
  • etika
  • bendravimo ir susitikimų periodiškumas
  • bendravimo taisyklės - draudžiama šaukti, prasivardžiuoti, pertraukinėti kitą asmenį, kai jis kalba, ir t. t.
  • nediskutuotini dalykai - kategoriškas „ne" tokiems dalykams kaip seksizmas, rasizmas, savavališkas sprendimų priėmimas ir t. t.
  • pageidaujamas tyrimo tikslas ir poveikis
  • krizių valdymas, pvz., bendras susitikimas, siekiant suprasti, kas atsitiko, kodėl atsitiko ir kaip tai ištaisyti, nesileidžiant į kaltinimus.
  • saugumas - dalijimasis rizika, pirmenybės teikimas asmeninei ir (arba) kolektyvinei saugai, o ne įrodymų rinkimui ir t. t.
  • bet kokie papildomi veiksniai, padėsiantys kiekvienam asmeniui kuo geriau atsiduoti projektui - nuo tinkamų savaitgalio pertraukų iki asmeninių pasitarimų.
 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

Jei dėl galimo nesuderinamumo, kuris buvo pastebėtas ankstesniame pratime, reikia sudaryti naujas grupes, rekomenduojama, kad naujos grupės išliktų tokios pačios.

[20 minučių]

Grupinė užduotis:

 • Aptarkite sąlygas, kurios sudarytų idealią darbo aplinką komandai.

 • Tai gali apimti tiek individualius pageidavimus, tiek bendras problemas.

  • Tarkime, žmogus gali pageidauti, kad kiekviena darbo diena baigtųsi 18.00 val. vidurio Europos laiku. Jei kiekvienas komandos narys pasidalintų savo idealiomis darbo valandomis, grupė galėtų sudaryti bendrą grafiką, kuris tiktų visiems - tiek dirbantiems toje pačioje erdvėje, tiek nuotoliniu būdu.
 • Parenkite Bendro susitarimo projektą, į kurį būtų įtraukti komandos sprendimai dėl prieš tai minėtų bei kitų klausimų, kurie gali būti iškelti. - Komandos gali naudoti pateiktą šabloną arba sukurti savo

 • Kiekvienas komandos narys turėtų skirti laiko apgalvoti savo nediskutuotinus dalykus ir nedvejodamas jais pasidalinti.

 • Komanda surašo visas savo sąlygas ir bendro susitarimo punktus dideliame popieriaus lape arba internetinėje lentoje / debesyje esančiame dokumente ir pan.

[10 minučių]

 • Kiekvienos grupės atstovas per 1 minutę apibendrina pagrindinius dalykus didesnei grupei.

 • Jei dirbtuvės vyksta gyvai, popieriaus lapus galima pakabinti ant sienos, o dalyviai gali vaikščioti aplink ir skaityti kitų komandų medžiagą (pasivaikščiojimas po galeriją).

 • Apibendrinkite užsiėmimą, išsakykite pastabas arba padėkite diskutuoti.

Bendras darbas tyrimo metu (1 val. 40 min.)

Bendro projekto planavimas

Bendradarbiaukite | 30 minučių

Tikslas: Suprasti tyrimo svarbą ir poveikį, sudaryti bendrą veiksmų ir finansavimo planą.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumento dalyje „Bendro projekto planavimas" (internete arba atspausdintame variante).
 • Kaip ir ankstesnėje sesijoje.

Instrukcijos

[20 minučių]

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

Grupinė užduotis:

 • Kiekviena komanda pasirenka vieną temą ir sudaro chronologinį projekto vykdymo planą, pabrėždama pagrindinius projekto etapus ir (arba) stadijas.

 • Tema gali būti hipotetinė arba konkretus atvejis, su kuriuo dirbo vienas iš komandos narių (atsargiai, nesidalinkite jokia konfidencialia informacija!)

 • Atsižvelgiant į temą, kiekviena komanda atsako į šiuos klausimus:

  • Ką tikimasi sužinoti atlikus tyrimą?
  • Kodėl šis tyrimas yra svarbus?
  • Kam ir kaip jis būtų naudingas?
  • Kokio poveikio tikimasi?
  • Kodėl ši komanda labiausiai tinka projekto įgyvendinimui? Kokie yra komandos individualūs ir grupiniai pranašumai?
  • Koks yra informacijos sklaidos planas? Kokiose platformose ir kokiais formatais būtų galima susipažinti su tyrimo rezultatais?
  • Jei ir kiti žmonės praeityje yra dirbę su šia tema, kokius naujus / nepaminėtus aspektus komanda norėtų apsvarstyti?
  • Kokie yra projekto logistiniai ir finansiniai poreikiai?
  • Apibendrinimas - Dėl kokių priežasčių projektas galėtų pretenduoti gauti finansavimą komandos darbui?

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekvienos grupės atstovas apibendrina savo komandos temą ir atsakymus, neviršijant 2 minučių.

 • Apibendrinkite užsiėmimą išsakydami pastabas ir diskutuodami.

Skirtingi įgūdžiai, skirtingas poveikis

Bendradarbiaukite | 40 minučių

Tikslas:

 • suprasti ir panaudoti kiekvieno komandos nario unikalius įgūdžius ir patirtį bei įvardyti papildomus įgūdžius, kurių komandai gali prireikti iš išorės.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumentas, skyrius „Skirtingi įgūdžiai, skirtingas poveikis" (internete arba spausdintoje versijoje).
 • Kaip ir ankstesnėje sesijoje.

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

 • Paraginkite komandas kiekvienoje grupėje paskirti moderatorių ir užrašinėtoją - idealiu atveju kiekvienoje veikloje užrašinėtoju turėtų būti paskirtas vis kitas asmuo.

Grupinės užduotys:

[15 minučių]

 • Dalyviai, susibūrę į komandas, per 1 minutę atskirai apmąsto savo gebėjimus ir ribas bei tai, kaip panaudoti savo įgūdžius ir patirtį.

 • Tada kiekvienas narys per 2 minutes pasidalina savo įgūdžiais ir gebėjimais, susijusiais su tyrimu , pvz:

  • jų darbo patirtį, interesų sritis, kalbas, kuriomis jie kalba, ir pan.
  • vieną savo įgūdį, kuriuo jie labiausiai pasitiki, ir tai, kaip jie galėtų jį panaudoti tyrimo labui (pavyzdžiui, dailininkas gali pasiūlyti piešinių rinkinį, kurį galėtų sukurti tyrimo santraukai pristatyti).
 • Užrašinėtojas ir koordinatorius seka užrašus ir laiką.

 • Po to, kai visi pasidalino savo įgūdžiais, užrašinėtojas arba koordinatorius gali perskaityti įgūdžių ir patirties sąrašą, pabrėždami svarbiausius tyrimui reikalingus dalykus.

[10 minučių]

 • Vis dar dirbdami grupėse nariai išsiaiškina ir pasiskirsto vaidmenis, kuriuos jie atliks bendradarbiavimo projekte.

 • Pavyzdžiui, jei grupėje yra keturi dalyviai, jie gali ne tik užsiimti tyrimu, bet ir pasiskirstyti vaidmenimis (sąrašas nėra baigtinis):

  • koordinuoti projekto administravimą, tvarkaraštį ir ryšius su išorės grupėmis, finansuotojais ir kt.;
  • surasti ir koordinuoti priemones bei žinias, kurių komandai reikia tyrimui užbaigti, pavyzdžiui, tikrinamąsias priemones, duomenų vizualizavimo metodus ir priemones, mokymosi vadovus, papildomus mokymus;
  • administruoti visus tyrėjų surinktus duomenis, įskaitant duomenų rinkimą, indeksavimą, apdorojimą ir dalijimąsi jais komandoje;
  • sukurti ir prižiūrėti platinimo planą, skirtą tyrimo rezultatams paskelbti.

[5 minutės]

 • Kiekviena komanda bando įsivaizduoti tolimesnius savo tyrimo etapus ir bent po vieną kompetenciją / įgūdį, kurio komandoje nėra, bet gali jo trūkti.

  • Pavyzdžiui, projektui gali prireikti žmogaus, turinčio patirties naudojant GPS ir žemėlapius tyrimams arba analizuojant ir tikrinant vaizdinius duomenis.

Priklausomai nuo grupių dydžio ir turimo laiko, šiame užsiėmime taip pat galite naudoti interviu metodą, siekiant paįvairinti kai kurias veiklas. Pavyzdžiui: kiekvienoje grupėje sudarykite pogrupius po 2 asmenis, kuriuose kiekvienas prisiima pašnekovo ir apklausėjo vaidmenį. Laikydamiesi neformalaus pokalbio tono, X klausinėja Y apie jų ankstesnę darbo patirtį, interesų sritis, kalbas, kurias jie moka, ir t. t., užsirašydami savo pastabas (5 minutės). Tada jie pasikeičia vaidmenimis ir Y ima interviu iš X (5 minutės). Tuomet kiekvienas grupės narys grupėje dalijasi įgūdžiais ir patirtimi, kuriuos pastebėjo savo partneryje ir kurie praverstų atliekant tyrimą.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekvienos grupės atstovas apibendrina savo komandos įžvalgas, neviršijant 2 minučių.
 • Instruktorius išsako pastabas ir padeda vesti diskusiją.
Iššūkių sprendimas komandoje

Bendradarbiaukite | 30 minučių

Tikslas:

 • Paruošti komandą bendram darbui krizės metu.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumentas, skyrius „Iššūkių sprendimas komandoje" (internetu arba spausdintas).
 • Kaip ir ankstesnėje sesijoje.

Instrukcijos

 • Iš anksto paruoškite kortelių rinkinį (internete arba atspausdintą), kiekvienoje kortelėje nurodykite galimą iššūkį, su kuriuo gali susidurti tyrimo komanda. Tai galėtų būti:

  • Esate svarbiame projekto etape ir jums baigėsi biudžeto lėšos.
  • Vienas iš komandos narių nusprendė pasitraukti iš projekto.
  • Jūsų tyrimas baigtas, tačiau nė viena žiniasklaidos organizacija, į kurią kreipėtės, nepanoro paskelbti jūsų tyrimo rezultatų.
  • Galingos interesų grupės baugina vieną iš jūsų komandos narių, kad šis neatskleistų tyrimo išvadų.
  • Jums reikia susisiekti su komandos nariu, bet negalite to padaryti todėl, kad jūsų komandos narys yra atokioje vietovėje, jo teritorijoje neveikia internetas ir pan.
  • ...
 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

[15 minučių]

 • Kiekviena komanda išsirenka kortelę, aptaria ir nusprendžia, kaip reikėtų elgtis susidūrus su šiuo iššūkiu.

[15 minučių] Aptarimas

 • Vėliau kiekviena komanda pasidalina savo sprendimais su didesne grupe (dalijimasis su didesne grupe yra svarbus, kadangi jo metu galima daug ko išmokti vieniems iš kitų).

 • Instruktorius išsako pastabas ir padeda vesti diskusiją.

Rizikos valdymas komandoje (1 val. 30 min.)

Bendras rizikos vertinimas

Bendradarbiaukite | 40 minučių

Tikslas:

 • Žinoti, kokia grėsmė gali kilti komandai prieš tyrimą, jo metu ir po jo.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumentas, skyrius „Bendras rizikos vertinimas: A. / B. / C." (Internete arba spausdintame variante.)
 • Kiti reikalingi įrankiai: tie patys kaip ir ankstesnėje užduotyje.
 • Iš anksto parengtas trumpas instruktoriaus pristatymas ir (arba) skaidrės, kuriose apibendrinami pagrindiniai punktai, susiję su rizikos vertinimu ir valdymu.

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

[5 minutės]

 • Kiekviena komanda, naudodamasi pateiktu pavyzdžiu, savo popieriaus lape / bendrai naudojamame elektroniniame dokumente užrašo:

  • tyrimo temą
  • susijusias vietoves
  • susijusius šaltinius ir (arba) pašnekovus
  • asmenis ir (arba) organizacijas, kuriuos paveiktų tyrimo rezultatai

[10 minučių]

 • Kiekvienas komandos narys įvardija rizikas, su kuriomis jis gali susidurti tyrimo metu dėl savo tapatybės, esamų ir (arba) buvusių ryšių, buvimo vietos, sveikatos ir pan.

  • pavyzdžiui, asmuo A, kilęs iš vietovės, esančios už tyrimo vietos ribų, gali kelti įtarimų kaip užsienietis.
 • Tada kiekvienas narys garsiai perskaito savo sąrašą savo komandai.

[10 minučių]

 • Komandos sudaro kitą sąrašą, kuriame išvardijamos ir kiti galimi pavojai.

 • Derėtų atsižvelgti į riziką, kylančią komandai bei visiems susijusiems asmenims (tyrėjų šaltiniams ir (arba) bendruomenėms).

Apibendrinimas

[15 minučių]

 • Kiekviena komanda dalijasi savo nustatytų rizikų sąrašu su didesne grupe (ne ilgiau kaip po 2 minutes).

 • Apibendrinkite užsiėmimą išsakydami pastabas.

 • Paruoškite ir pristatykite trumpą pranešimą, apibendrinantį svarbiausias su rizika susijusias aplinkybes, įskaitant:

  • įvardykite sąvoką „rizika yra paveldima“, norėdami pabrėžti, tai, jog vieno komandos nario ar šaltinio rizika lemia visos projekto komandos rizikos lygį ir saugumą, bei atvirkščiai;
  • paskatinkite dalyvius galvoti apie riziką pagal kategorijas: emocinę, psichinę, fizinę, teisinę ir logistinę (pvz., didžiulio duomenų rinkinio analizė) ir raskite būdų, kaip spręsti kiekvieną riziką atskirai bei kompleksiškai;
  • remkitės pavyzdžiais, kuriuos grupės nagrinėjo savo veiklos metu, norėdami iliustruoti savo mintis.

IŠTEKLIAI pristatymui / diskusijai apie riziką ir saugumą:

Susidoroti su rizika kaip komanda

Bendradarbiaukite | 30 minučių

Tikslas:

 • Pasiruošimas blogiausiems ir netikėčiausiems atvejams.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumentas, skyrius „Susidoroti su rizika kaip komanda " (internete arba atspausdintas.)
 • Kiti reikalingi įrankiai: Kaip ir ankstesnėje sesijoje.

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

[15 minučių]

 • Remdamiesi anksčiau įvardytais rizikos veiksniais, komandos pateikia sąrašą išteklių, reikalingų siekiant neutralizuoti šiuos rizikos veiksnius.

 • Tai gali būti žmogiškieji ar finansiniai ištekliai, materialūs daiktai, įgūdžiai ir pan. Pavyzdžiui:

  • kalbant apie teisinę riziką, komandai gali tekti susirasti teisininką (įgūdžiai / patirtis) ir pinigų (finansiniai ištekliai) jam sumokėti.
  • skaitmeninio saugumo rizikos atveju komandai reikėtų etiško įsilaužėlio / programuotojo paslaugų (įgūdžiai) ir išorinio disko (materialūs / apčiuopiami ištekliai).
  • jei unikalių įgūdžių turintis komandos narys pasitraukia iš projekto, komandai gali tekti ieškoti pakaitinio nario, perskirstyti pareigas (žmogiškieji ištekliai, įgūdžiai).

Apibendrinimas

[15 minučių]

 • Kiekviena komanda pasidalina identifikuotų rizikų sąrašu su didesne grupe (ne ilgiau kaip po 2 minutes).

 • Instruktorius išsako pastabas ir padeda vesti diskusiją.

Išeities planas

Bendradarbiaukite | 20 minučių

Tikslas:

 • Gebėti saugiai išsisukti iš rizikingų situacijų.

Įrankiai/Medžiaga:

 • „Užduočių pavyzdžiai" dokumentas, skyrius „Išeities planas" (internete arba atspausdintas.)
 • Kiti reikalingi įrankiai: Kaip ir ankstesnėje sesijoje.

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes (tas pačias komandas, kaip ir anksčiau).

 • Kiekvienai grupei galima pavesti nagrinėti vieną ar kelis konkrečius rizikos scenarijus iš anksčiau išvardytų pavyzdžių arba leisti jiems patiems išsirinkti naują.

[10 minučių]

 • Kiekviena komanda parengia planą, kaip pasitraukti iš nesaugių situacijų.

 • Plane galėtų būti tokie dalykai kaip:

  • saugumo klausimas, kurį grupės narys gali virtualiai užduoti komandos draugui, norėdamas patikrinti, ar jis yra saugus; vienas atsakymas reiškia, kad jis yra saugus, o kitas - kad iškilo grėsmė;
  • skubios pagalbos vietiniai kontaktai: vardai, pavardės ir telefono numeriai, kaip antai greitosios pagalbos / nevyriausybinės organizacijos / kolegų;
  • šeimos kontaktiniai duomenys: vardai, pavardės ir telefono numeriai;
  • strategija tuo atveju, jei priešiškai nusiteikę veikėjai reikalautų ir (arba) grasintų nariams reikalaudami perduoti įrodymus - pvz., kas dieną saugioje vietoje kurti atsargines duomenų kopijas, kad tokiose situacijose niekas nebūtų prarasta, saugoti informaciją apie svetaines ir šaltinius saugioje debesijos erdvėje tuo atveju, jei įrodymus reikėtų atstatyti arba atkurti iš naujo, ir pan;
  • veiksmų strategija, jei grupės nariams gresia fizinė agresija - transporto priemonė, kuria reikia naudotis išvykstant, vairuotojo vardas, pavardė, telefono numeris ir t.t.

Apibendrinimas

[10 minučių]

 • Kiekviena komanda pasidalina identifikuotų rizikų sąrašu su didesne grupe (ne ilgiau kaip po 2 minutes).

 • Instruktorius išsako pastabas ir padeda vesti diskusiją, pabrėžiant svarbiausius rizikos vertinimo ir rizikos valdymo aspektus, kuriuos reikia įsidėmėti.

Uždarymas (15 minučių)

Apibendrinamoji veikla: Plakatas Išsinešimui

Veikla | 5 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • Bendras piešimo bloknotas / skaidrė / lenta ( internete)
 • Rašomoji lenta / popieriaus lapai, užrašų knygelės, žymekliai (dalyvaujant gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti plakatą išsinešimui, pasidalijus atsakymais į toliau pateiktą klausimą bendroje lentoje / piešimo lentoje:

  • Ką svarbiausio sužinojote šios dienos dirbtuvėse?
 • Skirkite keletą minučių dalyviams parašyti ir (arba) nupiešti savo mintis ir susipažinti su kitų mintimis.

Apibendrinimas

 • Lentoje paryškinkite kai kuriuos iš punktų.
Apibendrinimas

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Įrankiai/Medžiaga: Medžiaga nereikalinga.

Instrukcijos

 • Užbaikite dirbtuves ir apibendrinkite jų turinį.

 • Atlikite trumpą sesijos apžvalgą. Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti:

  • vieną dalyką, kuris jiems pasirodė labai geras sesijoje ir
  • vieną dalyką, kurį jie patobulintų kitam kartui.
 • Paskatinkite dalyvius užduoti klausimus arba pateikite keletą baigiamųjų patarimų.

 • Jeigu reikia, pasidalinkite kontaktine informacija ir informacija apie kitus veiksmus.

Tam, kad dalyviai visą laiką būtų informuoti apie tai, kas vyksta, mokymų instruktoriai gali lengvai apibendrinti dirbtuvių turinį, vadovaudamiesi šiais žingsniais:

  1. [Įžangoje] papasakokite dalyviams, kas toliau vyks;
  1. [kiekvienos sesijos/dirbtuvių metu] priminkite jiems, kas vyksta;
  1. [kiekvienos sesijos/dirbtuvių pabaigoje] papasakokite jiems, kas ką tik įvyko. Be to, pabaigoje instruktoriai turi įsitikinti, jog atkreipė dėmesį į kuriuos lūkesčius buvo atsižvelgta.

Susisiekite su mumis

Kreipkitės į mus „Atskleisti tai, kas nematoma“, jei:

 • turite klausimų dėl šių dirbtuvių plano ir vadovavimo gairių,

 • naudojate šių dirbtuvių planą ir norite pasidalinti atsiliepimais bei pasiūlymais, kurie gali padėti jas patobulinti,

 • pritaikysite dirbtuvių planą konkrečiam kontekstui ir norėsite pasidalinti rezultatais,

 • norite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais būtų galima papildyti šias dirbtuves,

 • norite dalintis savo patirtimi ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Susisiekite: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šį turinį parengė Tactical Tech](https://tacticaltech.org/) Projektas „Atskleisti tai, kas nematoma", licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licenciją

 • Dirbtuvių autorius: Ankita Anand

 • Mokymo programos dizainas: A.Hayder

 • Redakcinė skiltis ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis

 • Svetainės kūrimas: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projektų veiksmų koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

 • Šis tekstas atspindi autoriaus nuomonę ir Komisija neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.*

Susijęs turinys