Sutelktinė informacijos paieška

Šios dirbtuvės dalyvius supažindina su esminiais metodais, įrankiais, pavyzdžiais ir galimimomis rizikomis, susijusiomis su sutelktinės paieškos (crowdsourcing) projektų planavimu ir valdymu. Jos taip pat parodo sutelktinės paieškos svarbą žurnalistams, aktyvistams, analitikams ir kitiems, kas informacijos surinkimui sąveikauja su bendruomenėmis, kurios gali padėti atskleidžiant visuomenei svarbias problemas.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Kaip naudotis internetinėmis sutelktinės paieškos technikomis ir įrankiais, siekiant surinkti informaciją tyrimams ar kitiems viešąjį interesą atitinkantiems projektams.

Tikslai

 • Supažindinkite dalyvius su sutelktinės paieškos metodais ir įrankiais
 • Atkreipkite dėmesį į tai, ką reikia apsvarstyti prieš pradedant sutelktinės paieškos operaciją.

Mokymosi rezultatai

 • Dalyviai gebės pasinaudoti sutelktinės paieškos technikomis, pritaikant jas savo poreikiams.
 • Dalyviai gebės rasti ir pritaikyti sutelktinės paieškos įrankius ir gerąją praktiką.
 • Dalyviai susipažins su saugumo rizikomis ir būdais jas sumažinti siekiant apsaugoti šaltinius ar tyrėjus, kuomet vykdomos sutelktinės paieškos veiklos.

Bendrosios gairės lektoriams:

 • Šie mokymai gali būti padalinti į 30-40 minučių trukmės sesijas. Pertraukos į grafiką neįskaičiuotos; jas galite pritaikyti savarankiškai, pagal aplinkybes. Tarp sesijų galite įterptu trumpas pertraukas ar energizuojančias veiklas.
 • Grupiniams užsiėmimams, paskirstykite dalyvius į 3-5 žmonių komandas. Taip pat numatykite laiko aptarimui ir diskusijoms po pratimų, atsižvelgdami į dalyvių kiekį ir grupių dydį. Taip pat galite paskatinti dalyvius komandose pasiskirstyti vaidmenimis. Galimos rolės: organizatorius, sekretorius, chronometro prižiūrėtojas, komandos darbo pristatytojas ar dailininkas (jei reikalingas vizualus darbo pristatymas).
 • Nuotoliniu būdu vykdomiems mokymams rekomenduojame ekrane rodyti laikmatį tiek per energizuojančius, tiek per mažus komandinius užsiėmimus.
 • Kiek įmanoma, pritaikykite seminaro metu pateikiamus pavyzdžius prie jūsų auditorijos poreikių.

Mokymų vedimo būdas: nuotolinis / gyvi mokymai

Mokymų trukmė (neįskaičiuojant pertraukų): 4 valandos

Auditorijos dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės:

Susiję "Exposing the Invisible" straipsniai ir gairės:

Dirbtuvių parengiamoji medžiaga parsisiuntimui:

 • “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas” (PDF arba Word dokumentas) - Vadovaukitės šiuo dokumentu ieškant bendrinės informacijos prezentacijų parengimui.
 • “Sutelktinė paieška: patarimai lektoriui” (PDF arba Word dokumentas) - Sesijos pabaigoje šiuo dokumentu galite pasidalinti su dalyviais.
 • “Sutelktinės paieškos veiklų šablonai” - dokumentas, kurį dalyviai pildys veiklų metu (Word dokumentas.)

Mokomosios veiklos

Įžanga (15 minučių)

Įvadas į mokymus

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutes

Instrukcijos lektoriams:

 • Esant poreikiui, patraukite dėmesį užduodami klausimą, pakomenduodami aktualią temą, vaizdinį ar pan.

 • Pristatykite save ir dirbtuvių tikslus.

 • Neprivaloma: Pristatykite dirbuvių medžiagos šaltinį ("Tactical Tech")

 • Informuokite dalyvius apie mokymų darbotvarkę.

 • Pasiūlykite pagrindines dirbtuvių taisykles. Pasiteiraukite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų pasiūlymus arba pasiūlyti kitas taisykles. Įsitikinkite, kad visi supranta pagrindines taisykles ir su jomis sutinka. Konkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines taisykles, rasite Moderatoriaus vadovas, skyriuje „Dirbtuvių organizavimas".

 • Esant poreikiui, įvertinkite grupių dinamiką. Pvz., paaiškinkite, ar visų dirbtuvių metu reikės dirbti tose pačiose grupėse.

Dalyvių prisistatymas / "Ledlaužiai"

Kūryba | 10 minučių

Instrukcijos

 • Suorganizuokite trumpą prisistatymų sesiją, paprašydami dalyvių atsakyti į keletą klausimų apie juos, jų darbą ir pagrindinius su dirbtuvėmis siejamus lūkesčius.

  • Jei turite laiko žaismingai veiklai su grupe, galite surengti improvizuotą sutelktinės informacijos paieškos sesiją, dalyviams užduodant su jų veikla susijusius klausimus (pvz., "kas iš jūsų yra patyręs duomenų analitikas?", "kas iš jūsų turi dizaino įgūdžių?", "kas iš jūsų išmano skaitmeninį saugumą?", ir t.t.)
 • Taip pat galite pasirinkti "ledų pralaužimo" pratimą, kuris paskatintų dalyvius veikti kūrybingai, teikiant idėjas per virtualius įrankius ar, fizinių mokymų atveju, pajudant ir atliekant kokias nors užduotis. Jei ieškote įkvėpimo, žvilgtelėkite į "Ledlaužių" sekciją Organizatoriaus vadovėlyje.

Įžanga į sutelktinę paiešką (35 min)

Kas ta sutelktinė paieška ir kada ją naudoti

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 15 minučių

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės, PowerPoint prezentacija ar iš anksto paruošti lapai (jei mokymai vykdomi gyvai)

Instrukcijos

Paruoškite trumpą prezentaciją, apimant šiuos aspektus:

 • Pateikite trumpą apžvalgą apie sutelktinę paiešką (crowdsourcing) ir trumpą pasakojimą apie šio metodo atsiradimą.

 • Pateikite pilietinės visuomenės projektų ir veiklų, paremtų sutelktine paieška, pavyzdžių.

 • Pabrėžkite, į kokius aspektus reikia atsižvelgti prieš imantis šio metodo:

  • Sutelktinės paieškos pliusai:

   • Ji leidžia pasiekti didelius duomenų išteklius, kuriuos sunku gauti kitaip
   • Ji leidžia įtraukti įvairius žmones
   • Ji gali sutaupyti laiko ir pinigų
   • Ji atveria naujas bendradarbiavimo su auditorija ar kitais jūsų profilio žmonėmis perspektyvas
  • Sutelktinės paieškos minusai:

   • Joje glūdi manipulacijos rizika
   • Jai gali preireikti daug išmanymo ir išteklių (pvz., techninių įrankių parengimui, duomenų verifikavimui ir pan.)
   • Jos imantis, yra rizika, kad projektas baigsis niekuo (sutelktinės paieškos sėkmė labai priklauso nuo gebėjimo įtraukti jos dalyvius)
   • Ji gali kelti riziką organizatoriams ir dalyviams (pvz., renkant jautrią informaciją)
 • Kiekvienąkart imantis sutelktinės paieškos, jos pliusus ir minusus reikia pasverti iš naujo.

 • Yra būdų sumažinti aukščiau paminėtas rizikas. Tačiau kai minusai nusveria pliusus, derėtų apsvarstyti kitus darbo metodus.

 • Pateikite pavyzdžių, kokie žmonės gali pasijungti į sutelktinę paiešką ir kokiems tikslams.

IŠTEKLIAI:

 • Šios sesijos parengimui naudokitės šiais ištekliais: “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas - 1 sesija, įvadas” (parsisiųskite PDF arba Word dokumentas.
Task: Why crowdsourcing?

Bendradarbiavimas | 20 minutes

Įrankiai / medžiaga:

 • Bendra erdvė "debesyje" ar virtuali lenta: Miro, Mural, etc. (nuotoliniams mokymams).
 • Virtualūs pokalbių kambariai (nuotoliniams mokymams) arba atskiros erdvės / stalai (gyviems mokymams).
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai (gyviems mokymams).

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Paskirstykite dalyvius į 3-5 žmonių komandas. Patarkite kiekvienai komandai pasiskirstyti vaidmenimis: sekretorius, chronometro prižiūrėtojas, pranešėjas ir t.t. (vaidmenys gali būti rotuojami)

 • Pakvieskite grupes aptarti šią temą:

  • Dėl kokių priežasčių skirtingiems žmonėms gali prireikti sutelktinės duomenų paieškos
 • Galimi atsakymai: žurnalistai, norintys proaktyviai surinkti tam tikrus duomenis iš socialinių tinklų ar pakviesti pilietinės žiniasklaidos atstovus pranešti apie ką nors tiesiogiai; žmogaus teisių gynėjai ar organizacijos, stebinčius tam tikrus įvykius kviečiant žmones prisidėti prie informacijos rinkimo, ir t.t.

 • Dalyviai užrašus gali vesti bendruose dokumentuose ar ant lentos.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Sugrįžus į bendrą grupę, kiekvienos komandos narys pristato savo grupės įžvalgas, kiekvienai grupei skiriant po 1 minutę.

 • Padedant organizatoriui, visa grupė vertina sutelktinės paieškos pliusus ir minusus keletui savo pasirinktų atvejų ir nusprendžia, ar šis metodas tais atvejais tinkamas.

Pasiruošimas sutelktinės paieškos operacijai (45 min)

Užduotis: suplanuokite sutelktinės paieškos projektą

Bendradarbiavimas | 45 minutės

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.
 • Bendra erdvė "debesyje" ar virtuali lenta su šablonais: Miro, Mural, etc. (nuotoliniams mokymams.)
 • Virtualūs kambariai (nuotoliniams mokymams) arba atskiros erdvės / stalai (gyviems mokymams)
 • Popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai (gyviems mokymams)
 • “Sutelktinės paieškos veiklų šablonai”, sekcija “Grupinė veikla: sutelktinės paieškos projekto planavimas” duodama užpildyti dalyviams (internetu arba ant popieriaus)

Instrukcijos

[5 minutės]

 • Surenkite trumpą prezentaciją; pasakykite dalyviams, kad prieš imantis sutelktinės paieškos reikia sau užduoti keletą klausimų. Šie klausimai, taip pat naudingi surengiant duskusiją, yra:

  • Kodėl norite imtis sutelktinės paieškos?
  • Kokius žmones norite tam pasitelkti?
  • Kam tai bus naudinga?
  • Kokie pagrindiniai etiniai aspektai, kuriuos reikėtų įvertinti?
  • Kokios projekto rizikos?
  • Kaip seksis verifikuoti surinktus duomenis?
  • Ką galite pakviesti kaip partnerius ar bendradarbius?
  • Koks bus vėlesnis surinktų duomenų likimas?
  • Ar reikia priskirti autorystę už darbą? Jei taip - kaip?

[25 minutės]

 • Paskirstykite dalyvius į 3-5 žmonių komandas. Nuo šios vietos visą laiką išlaikykite tą pačią grupių sudėtį.

 • Priminkite kiekvienai komandai pasiskirstyti vaidmenimis: sekretorius, chronometro prižiūrėtojas, pranešėjas ir t.t..

 • Paprašykite kiekvienos grupės pasirinkti idėją / projektą, kuriam būtų taikoma sutelktinė paieška vienoje iš trijų generiškų sričių:

  1. žurnalistinis tyrimas,
  2. informacijos surinkimo reikalaujanti krizinė situacija, arba
  3. viešojo sektoriaus atskaitomybės pagerinimas.
 • Grupės aptaria savo sutelktinės paieškos projektus, remiantis pagrindiniais žemiau nurodytais aspektais, ir ieško būdų, kaip su šiais aspektais bus dirbama.

  • Tikslai
  • Tikslinė auditorija
  • Rizikos ir saugumas
  • Etiniai aspektai
  • Surinktos medžiagos patikimumas
  • Galimi bendradarbiai
  • Rezultatai
  • Autorystės aspektai
 • Grupės veda užrašus aukščiau pateiktoje lentelėje (žiūr. "Medžiaga)

[15 minučių] Apibendrinimas

 • Sugrįžus į pagrindinę grupę, visos komandos pristato savo darbo rezultatus, atsako į klausimus ir išgirsta vadovo pastebėjimus.

IŠTEKLIAI:

 • Šios sesijos parengimui naudokitės šiais ištekliais: “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas - 2 sesija: sutelktinės paieškos parengimas” (parsisiųsti PDF arba Word dokumentas.)

Tinkamos strategijos sutelktinei paieškai pasirinkimas (30 min)

Įvadas: sutelktinės paieškos strategijos

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaciją su šiais aspektais:

 • Kaip tinkamos strategijos pasirinkimas priklauso nuo tikslų bei auditorijos. Pavyzdžiui:

  • žurnalistai gali sukurti saugų kanalą, per kurį piliečiai galėtų anonimiškai pateikti informaciją,
  • žmogaus teisių gynėjai gali paskatinti nukentėjusius pateikti savo patirtų įvykių įrodymus jų pasirinkta forma, arba
  • rinkimų stebėtojai gali paprašyti rinkėjų pagal iš anksto nustatytus kriterijus kategorizuoti įtartinus įvykius balsavimo metu.
 • Pateikite struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų rinkimo metodų skirtumus, pabrėžiant, kada kiekvienas iš jų gali būti tinkamas, priklausomai nuo poreikių, tikslų, duomenų analizės metodų ir t.t.

 • Pabrėžkite skirtumus tarp "atvirų" ir "specifinių" kvietimų pateikti duomenis.

 • Paaiškinkite skirtumus tarp sutelktinės duomenų paieškos nestruktūruotu ir struktūruotu būdu.

 • Kiekvienai strategijai pateikite pliusus ir minusus.

IŠTEKLIAI:

 • Šios sesijos parengimui naudokitės šiais ištekliais: “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas - 3 sesija: teisingos sutelktinės paieškos strategijos pasirinkimas; ir 4 sesija: darbas su sutelktinės paieškos tiksline auditorija” (parsisiųsti PDF or Word dokumentas)
Užduotis: pasirinkti tinkamą strategiją

Bendradarbiavimas | 20 minutes

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.
 • Bendra erdvė "debesyje" ar virtuali lenta su šablonais: Miro, Mural, etc. (nuotoliniams mokymams.)
 • Virtualūs kambariai (nuotoliniams mokymams) arba atskiros erdvės / stalai (gyviems mokymams)
 • Popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai (gyviems mokymams)
 • “Sutelktinės paieškos veiklų šablonai”, sekcija “Grupinis užsiėmimas: nustatyti tinkamą strategiją” dalyviams užpildyti (internetu ar ant popieriaus)

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Paprašykite dalyvių grįžti į ankstesnes grupes.

 • Kiekviena grupė aptaria ir rengia užrašus tema:

  • Kuri strategija geriausiai tiktų jų sutelktinės paieškos projekto idėjai, kurią jie sugalvojo ankstesnės sesijos metu?

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Grupės pristato savo pasirinkimus ir paaiškina jų motyvus; skirkite po 1-2 minutes kiekvienai grupei.

 • Lektorius dalyviams pateikia savo pastebėjimus.

Techninių įrankių sutelktinei paieškai pasirinkimas (15 min)

Įvadas: sutelktinės paieškos įrankiai

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 15 minučių

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaciją apie:

 • Kaip pasirinkti sutelktinės paieškos įrankius, pabrėžiant šiuos aspektus:

  • yra daug lengvai naudojamų ir saugių įrankių, sukurtų žmogaus teisių aktyvistams, žurnalistams ar pilietinės visuomenės organizacijoms,
  • svarbu pasirinkti tinkamą įrankį, kuris atitiktų sutelktinės paieškos projekto tikslus ir poreikius, nereikia sutelktinės paieškos projekto derinti prie įrankio,
  • venkite pernelyg apsidžiaugti naujausiais įrankiais - kartais projektui reikia ne naujausios ir smagiausios technologijos, o paprastos telefono linijos, žinučių, el. laiškų ir pan.
 • Siekiant padaryti geriausius pasirinkimus, svarbu atsižvelgti į:

  • techninę aplinką (paprastos / sudėtingos technologijos), įskaitant tikslinės auditorijos technologinius įpročius,
  • projekto dalyvių saugą ir privatumą,
  • kaštus, laiko sąnaudas ir techninius gebėjimus, reikalingus konkrečių įrankių paruošimui.
 • Pateikite įrankių pavyzdžių, jų pliusus ir minusus, įskaitant kaštus ir laiką, reikalingą įrankio parengimui, bei nuorodas į platesnę informaciją bei naudojimosi instrukcijas (žiūr. "Patarimai lektoriui" ir "Apžvalginį dokumentą" žemiau.)

 • Pakvieskite dalyvius pasidalinti patirtimi naudojantis įvairiais įrankiais informacijos rinkimui; galbūt jie gali pasidalinti ne nuosava patirtimi, o kitomis istorijomis, kurios juos sudomino.

IŠTEKLIAI: Šios sesijos parengimui naudokitės šiais ištekliais:

 • “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas - 5 sekcija: techninių įrankių sutelktinei paieškai pasirinkimas” (parsisiųsti PDF or Word dokumentas)
 • “Sutelktinė paieška: patarimai lektoriui” (parsisiųsti PDF arba Word dokumentas).

Darbas su tiksline auditorija (40 min)

Įvadas: kaip įtraukti bendruomenę

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaciją pabrėžiant šiuos aspektus:

 • Efektyvaus bendruomenės įsitraukimo svarba sutelktinės paieškos projektui

 • Klausimai, kuriuos sau reikia užduoti prieš bandant įtraukti bendruomenę

 • Būdai ir kanalai, kuriais galima pasiekti ir įtraukti potencialius bendradarbius

 • Privatumo ir saugos aspektai

 • Pateikite atitijkamus pavyzdžius iš šalyje ar užsienyje publikuotų projektų (pavyzdžių rasite žemiau nurodytuose ištekliuose).

IŠTEKLIAI:

 • “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas - Session 4: Working with target audience(s) of the crowdsourcing effort” (parsisiųsti PDF or Word dokumentas)
 • “Sutelktinė paieška: patarimai lektoriui” (parsisiųsti PDF or Word dokumentas).
Užduotis: sukurti strategiją

Bendradarbiavimas | 30 minutes

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.
 • Bendra erdvė "debesyje" ar virtuali lenta su šablonais: Miro, Mural, etc. (nuotoliniams mokymams.)
 • Virtualūs kambariai (nuotoliniams mokymams) arba atskiros erdvės / stalai (gyviems mokymams)
 • Popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai (gyviems mokymams)
 • “Sutelktinės paieškos veiklų šablonai”, sekcija “Grupinis užsiėmimas: strategija auditorijos pasiekimui” dalyviams užpildyti (internetu ar popieriuje).

Instrukcijos

[15 minučių]

 • Dalyviai grįžta į savo grupes.

 • Paprašykite kiekvienos grupės sugalvoti:

  • strategiją (kanalus, metodiką ir t.t.) žmonių pasiekimui ir įtraukimui į jų sutelktinės paieškos projektą.

[15 minučių] Apibendrinimas

 • Grupės prisitato savo sprendimus ir paaiškina jų logiką - kiekvienai grupei skirkite po 2 minutes..

 • Lektorius dalyviams pateikia pastabas ir įžvalgas.

Surinktų duomenų verifikavimas (10 min)

Verifikavimas: patarimai ir iššūkiai

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Įrankiai / medžiaga

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaciją pabrėžiant šiuos aspektus:

 • Sutelktinės paieškos būdu surinktų duomenų verifikavimas yra labai svarbus, nes lemia projekto patikimumą.

 • Priklausomai nuo surinktų duomenų formato ir tipo, apsvarstykite, kiek verifikavimas užims, kiek žmogiškųjų išteklių pareikalaus, kokios kvalifikacijos tam reikės.

 • Sutelktinės paieškos projektuose būna trijų tipų duomenys:

  • Nepatikrinami: dalį duomenų patikrinti gali būti neįmanoma, nes informacija gali būti visiškai nauja, o ją patvirtinančių viešų šaltinių nebus. Šiuo atveju galvokite ne apie informacijos verifikavimą, o apie jos filtravimą: prieš publikavimą, pamėginkite savarankiškai paneigti duomenis. Jei verifikuoti duomenų negalite, bet vis tiek norite juos publikuoti, aiškiai nurodykite, kad duomenys nėra verifikuoti.
  • Iš dalies verifikuoti: nuspreskite, koks verifikacijos lygis yra pakankamas, kad duomenis būtų galima publikuot.
  • visiškai verifikuoti: duomenys turi keletą juos patvirtinančių šaltinių.
 • Didelio būrio žmonių suneštos informacijos verifikavimas.

 • Socialinių tinklų informacijos verifikavimas.

 • Pateikite atitijkamus pavyzdžius iš šalyje ar užsienyje publikuotų projektų (pavyzdžių rasite žemiau nurodytuose ištekliuose)

IŠTEKLIAI: Šios sesijos parengimui naudokitės šiais ištekliais:

 • The “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas - 6 sesija: verifikavimas" (parsisiųsti PDF or Word dokumentas)
 • “Sutelktinė paieška: patarimai lektoriui” (parsisiųsti PDF or Word dokumentas).

Duomenų analizė ir rezultatrų pateikimas (35 min)

Kaip pateikti sutelktinės paieškos rezultatus

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaciją pabrėžiant šiuos aspektus:

 • Reikia apsvarstyti, kaip analizuoti ir pateikti rezultatus.

  • Sutelktinės paieškos duomenis svarbu pateikti aiškiai ir sąžiningai.
 • Publikuojant rezultatus, aprašykite metodus, naudotus duomenų surinkimui, ir kokių išvadų priėjote (jei buvo atliekama analizė).

 • Kiekvienoje susijusioje pubikacijoje aiškiai nurodykite, kokia apimtimi pavyko verifikuoti surinktus duomenis.

 • Rezultatai turi būti pateikti įdomiai ir įtraukiai. Vienas iš būdų - remiantis duomenimis, papasakoti istoriją.

IŠTEKLIAI: Šios sesijos parengimui naudokitės šiais ištekliais:

 • “Sutelktinė paieška: apžvalginis dokumentas - Session 7: Analysing data and presenting the findings” (parsisiųsti PDF or Word dokumentas)
 • “Sutelktinė paieška: patarimai lektoriui” (parsisiųsti PDF or Word dokumentas).
Užduotis: pasidalinti rezultatais

Bendradarbiavimas | 25 minutės

Įrankiai / medžiaga:

 • Skaidrės / vartomas popierius su iš anksto įrašytomis veiklos instrukcijomis.
 • Bendra erdvė "debesyje" ar virtuali lenta su šablonais: Miro, Mural, etc. (nuotoliniams mokymams.)
 • Virtualūs kambariai (nuotoliniams mokymams) arba atskiros erdvės / stalai (gyviems mokymams)
 • Popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai (gyviems mokymams)
 • “Sutelktinės paieškos veiklų šablonai”, sekcija “Grupinė veikla: pasidalinkite rezultatais” dalyviams užpildyti (internetu ar popieriuje)

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Dalyviai grįžta į savo grupes ir toliau vysto pirminę sutelktinės paieškos projekto idėją. Užduotis jiems:

  • Pagalvoti *kokio pobūdžio duomenų galima tikėtis.**
  • Kaip jūs išanalizuosite šiuos duomenis ir pristatysite analizės rezultatus?

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Grupės bendrame susirinkime pasidalija idėjomis.

 • Lektorius dalyviams pateikia savo įžvalgas, aptariami galimi iššūkiai ir klausimai.

Mokymų užbaigimas (15 minučių)

Mokymų uždaromoji veikla: išvadų sąrašas

Kūryba | 5 minutės

Įrankiai/medžiaga

 • Bendrai naudojama virtuali lenta (nuotoliniams mokymams)
 • Lenta, popieriaus lapas, lipnūs lapeliai, markeriai (mokymams gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti išvadų sąrašą, užrašant jų atsakymus į šį klausimą ant virtualios ar fizinės lentos:

  • Ką svarbiausio sužinojote šiandienos dirbtuvėse?
 • Duokite dalyviams keletą minučių užrašyti savo mintims ir perskaityti tam, ką užrašė kiti.

Apibendrinimas

 • Išsamiau pakalbėkite apie kai kurias lentoje užrašytas mintis.
Conclusion

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Įrankiai/medžiaga: nereikalinga.

Instrukcijos

 • Apibendrinkite dirbtuves ir jų turinį. Tai laikas pasakyti baigiamuosius pastebėjimus ar pabrėžti svarbiausią žinutę.

 • Užbaikite dirbtuves ir apibendrinkite jų turinį.

 • Greitai apžvelkite sesiją. Kiekvienas dalyvis gali pasakyti:

  • vieną dalyką, kurį sesijoje vertina labai gerai, ir
  • vieną dalyką, kurį norėtų pagerinti
 • Galite paskatinti dalyvius užduoti klausimus ar pasidalinti patarimais.

 • Esant poreikiui, pasidalinkite kontaktine informacija ar kitomis detalėmis.

Kad dalyviai visą laiką būtų gerai informuoti apie dirbtuvių eigą, lektoriai gali tai įgyvendinti laikantis šių žingsnių:

  1. [įžangoje] papasakokite dalyviams, ko tikėtis;
  1. [per kiekvieną sesiją ar užsiėmimą] priminkite jiems, kas vyksta;
  1. [sesijos ar užsiėmimo gale] priminkite, kas įvyko. Be to, mokymų pabaigoje lektoriams reikia priminti, į kuriuos dalyvių lūkesčius buvo atsižvelgta.

Susisiekite su mumis

Su "Exposing the Invisible" kviečiame susisiekti jeigu:

 • turite klausimų apie mokymų planus ar gaires vadovams,
 • norite panaudoti mūsų mokymų planus ir pasidalinti įžvalgomis bei pasiūlymais, kaip jie gali būti patobulinti,
 • norite pritaikyti mūsų mokymų planus specifiniam kontekstui ir pasidalinti rezultatais,
 • galite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais galima papildyti jau esamus mokymų planus,
 • galite pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves. Kontaktinis el. paštas: eti@tacticaltech.org (GPG raktas / identifikatorius: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Kontaktinis el. paštas: eti@tacticaltech.org (GPG raktas / identifikatorius: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šis turinys sukurtas Tactical Tech "Exposing the Invisible" projekto ir licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją

 • Dirbtuvių autorė: Tetyana Bohdanova
 • Instrukcijų paruošimas: A. Hayder
 • Redaktūra ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis
 • Puslapio valdymas: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekto koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis informacijos rinkinys sukurtas kaip dalis projekto Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), kofinansuojamo Europos Komisijos pagal pilotinį projektą "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi jo autorių požiūrį, Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio turinio panaudojimą.

Susijęs turinys