Ako sledovať dezinformačné siete

Tento workshop predstavuje základy sieťových dezinformačných a manipulačných kampaní a pomáha účastníkom osvojiť si metodiku na objavovanie, mapovanie a sledovanie dezinformačných sietí v rôznych jazykoch a kontextoch. Účastníci si uvedomia, že dezinformačné a manipulačné kampane sú viacrozmerné a že digitálni investigatívci musia zaujať sieťový prístup (hľadať prepojenia na viacerých platformách), aby „odhalili neviditeľné“ v pozadí dezinformačných kampaní.

Prehľad workshopu

Téma: Ako odhaliť, zmapovať a sledovať dezinformačné siete.

Ciele:

 • Oboznámenie účastníkov so základmi sieťových dezinformačných a manipulačných kampaní;
 • Osvojenie si metodiky na objavovanie, mapovanie a sledovanie dezinformačných sietí v rôznych jazykoch a kontextoch;
 • Zvýšenie povedomia o tom, že dezinformačné a manipulačné kampane sú viacrozmerné a že digitálni investigatívci musia zaujať sieťový prístup (hľadať prepojenia na viacerých platformách), aby „odhalili neviditeľné“ v pozadí dezinformačných kampaní.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30 – 50 minútové sedenia. Medzi jednotlivými sedeniami je možné pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na prebudenie.
 • Pri aktivitách v malých skupinách rozdeľte účastníkov do skupín po 3 až 5 osobách.
 • Roly môžete prideľovať v závislosti od počtu účastníkov. Tieto roly môžu zahŕňať: Facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na prebudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady a prípady kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 4 hodiny (vrátane voliteľných aktivít)

Počet účastníkov:6 až 24

Súvisiace workshopy: tento workshop je možné kombinovať s workshopom „Bezpečnosť na prvom mieste: Základy preventívnej digitálnej bezpečnosti“](https://exposingtheinvisible.org/en/workshops/safety-first-workshop).

Súvisiace príručky, zdroje:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

POZNÁMKA o „Hárkoch s aktivitami o dezinformačných sieťach“ a ich používaní

„Dezinformačné siete – Hárok s aktivitami“:

 • Hárok o Dezinformačných sieťach môže počas workshopu používať školiteľ aj účastníci. Školiteľ ho môže použiť na to, aby ukázal, ako zbierať údaje o prípadových štúdiách. Účastníci sú vyzvaní, aby ho používali na poznámky a zistenia počas každej aktivity na workshope. Odporúčame, aby ste ho účastníkom poskytli na začiatku workshopu alebo ešte predtým, aby mali čas oboznámiť sa s jeho štruktúrou.
 • Hárok má dve záložky: 1. Mapovanie kampaní – použije sa v časti „Ako fungujú dezinformačné a manipulačné kampane“ a 2. Mapovanie sietí – použije sa v nasledujúcich častiach „Metodiky pozostávajúcej zo štyroch krokov“.
 • Pri každom kroku nájdete pokyny, ktorý stĺpec treba vyplniť.
 • Všimnite si, že proces mapovania siete často nie je lineárny, preto sa niekedy budete musieť vracať medzi jednotlivými krokmi.

„Hárok Dezinformačné siete – Príklad“

 • Toto je predvyplnená verzia hárku „Mapovanie sietí“, ktorú môžete použiť ako príklad.
 • Použili sme prípadovú štúdiu z vyšetrovania organizácie BuzzFeed (archivované tu) o dezinformačnej sieti webových stránok pôsobiacich v Taliansku.
 • Prípadové štúdie môžete upraviť a vytvoriť vlastnú verziu predvyplneného hárku na základe iných miestnych/regionálnych prípadov, ktoré môžu byť pre publikum vášho workshopu relevantnejšie.

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (20 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Nástroje/materiály:

Pokyny

 • Upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k relevantnej téme, obrázku atď.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Informujte účastníkov o programe workshopu.

 • Predstavenie témy workshopu a metodiky pozostávajúcej zo štyroch krokov na objavovanie, mapovanie a sledovanie dezinformačných sietí.

 • Ukážte hárky s témou Dezinformačných sietí a vysvetlite, ako sa budú používať.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu: ako očakávate, že sa účastníci budú správať a reagovať, ako sa budú navzájom rešpektovať atď. Ak vediete dlhšie školenie, môžete tiež zvážiť prácu na spoločne dohodnutom kódexe správania alebo spoločnej dohode (pozri niekoľko tipov v časti „Spoločné dohody“ v príručke k učebnému plánu Tactical Tech Gender and Tech).

Predstavenie účastníkov/kvíz

Tvorivá činnosť | 15 minút

Nástroje/materiály

 • Pre workshopy uskutočňované online: Nástroj na kvízy (Kahoot, Slido alebo ekvivalentný nástroj)
 • Pre workshopy uskutočňované offline: vytlačené hárky papiera s kvízom nižšie/nalepovacie štítky, perá, tabuľa, flipchartový papier.

Pokyny

[5 minút] Úvod

 • Zorganizujte rýchle predstavenie a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci alebo ich očakávaniach od workshopu.

[5 minút] Kvíz

 • Spustite interaktívny kvíz pomocou nástroja Kahoot, Slido alebo iného kvízového nástroja podľa vlastného výberu a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na nasledujúce otázky.- Cieľom kvízu nie je hodnotiť kompetencie účastníkov, ale participatívnym spôsobom predstaviť hlavné témy seminára.
 1. Ktorý nástroj použijete, ak chcete zistiť, kto si zaregistroval doménu https://sputniknews.com/?

  • CrowdTangle
  • Whoisology
  • BuzzSumo
 2. Čo je nasledujúci kód „ca-pub-1234567891234567“?

  • Kód služby Google AdSense
  • IP adresa
  • Kód služby Google AdSense
  • Kód služby Facebook Pixel
 3. Poznáte nejaké prípady vyšetrovania, ktoré odhalili dezinformačné/manipulačné siete vo vašej krajine/jazyku?

  • Áno (Ak áno, uveďte hlavné zistenia jednou vetou.)
  • Nie

Ak tento workshop vediete osobne, odporúčame použiť online kvíz. Alternatívou offline by však bolo poskytnúť otázky a možnosti odpovedí na veľkom flipcharte alebo tabuli (s tromi otázkami a odpoveďami v stĺpcoch). Účastníci si môžu svoje odpovede nalepiť na lístočky alebo ich napísať fixkou. To umožňuje školiteľom a účastníkom ich jednoduchšie preskúmanie.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Vyzvite niekoľko dobrovoľníkov, aby sa podelili o svoje odpovede na kvíz a komentáre.
 • Potvrďte alebo poskytnite správne odpovede na kvízové otázky.

Ako fungujú dezinformačné a manipulačné kampane (40 minút)

Prípadové štúdie a kľúčové definície

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

Pripravte si prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Prípadové štúdie – Stručne uveďte niekoľko príkladov novinárskej investigatívy, ktorá odhalila dezinformačné siete:

  • Sieť talianskych protiimigrantských webových stránok (BuzzFeed)
  • Sieť proruských webových stránok (Graphika, schéma s. 6)
  • Sieť webových stránok podporujúcich spoločnosť Huawei (Twitter)
  • Kumanovská spojka: sieť macedónskych webových stránok (Lead Stories)
 • Sieťové dezinformačné kampane: taxonómia – Vysvetlite, ako fungujú operácie online mediálnej manipulácie, so zameraním na definície kanálov, taktík, rozsahu a vplyvu, na základe publikácie Media Manipulation Casebook – Code Book (Kniha mediálnej manipulácie):

 1. Kanály používané na šírenie kampane:

  • Vlastnené webové stránky
  • Sociálne médiá (Facebook, Twitter, YouTube)
  • Aplikácie na zasielanie správ (WhatsApp, Telegram, Signal atď.)
  • Redakčné platformy (Medium atď.)
  • Ďalšie príklady
 2. Taktiky používané na šírenie kampane:

 3. Rozsah kampane/cieľového regiónu alebo kontextu

  • Hyperlokálna
  • Regionálna
  • Národná
  • Medzinárodná
 4. Kvantitatívny dosah kampane

  • Počet potenciálnych ľudí oslovených rôznymi kanálmi (webové stránky, účty na sociálnych sieťach, pouličné kampane atď.)
 5. Ciele kampane

  • Zneužívanie a osobné útoky
  • Masový vplyv na názory a postoje
  • Podnecovanie k nenávisti alebo násiliu
  • Poškodenie dobrého mena
  • Sociálne nepokoje
  • ...

ZDROJE:

Identifikácia hlavných aspektov sieťových dezinformačných kampaní

Spolupráca | 25 minút

Materiály

 • Hárok Dezinformačné siete, záložka s názvom „Mapovanie kampaní“
 • Oddelené miestnosti (pre online workshop)/alebo oddelené priestory/stoly v miestnosti (pre offline workshop)

Pokyny

[20 minút]

 • Rozdeľte účastníkov náhodne do skupín po 3 – 5 ľudí (v závislosti od počtu účastníkov).

 • Požiadajte každú skupinu, aby analyzovala jednu z nasledujúcich prípadových štúdií:

  • Sieť talianskych „protiimigrantských“ webových stránok (BuzzFeed)
  • Sieť proruských webových stránok (Global Voices)
  • Sieť webových stránok podporujúcich spoločnosť Huawei (Twitter)
  • Kumanovská spojka: sieť macedónskych webových stránok (Lead Stories)
 • Požiadajte každú skupinu, aby vyplnila kartu „Mapovanie kampane“ v hárku Dezinformačné siete. Pri každej prípadovej štúdii by mali uviesť:

  • kanály
  • taktiky
  • rozsah
  • vplyv
  • ciele
  • ...podľa taxonómie uvedenej v predchádzajúcej časti.

Príklady môžete prispôsobiť potrebám/kontextu vašich poslucháčov alebo ich požiadať, aby prišli s vlastnými príkladmi, ak majú základné povedomie alebo skúsenosti.

Záverečný rozbor

[5 minút]

 • Účastníci sa podelia o zistenia z aktivity „Mapovanie kampane“
 • Ich zistenia môžete komentovať a doplniť.

Krok 1: Identifikácia dezinformačných webových stránok (40 minút)

Krok 1: Identifikácia dezinformačnej webovej stránky

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Nástroje/materiály

 • Pre online workshop: počítač a zdieľaná obrazovka na prezentácie
 • Pre offline workshop: počítač a projektor

Pokyny

Pripravte si prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Tento krok uveďte zdôraznením, prečo je dôležité ukotviť vaše vyšetrovanie na jednu alebo viacero webových stránok:

  • Webové stránky vám umožňujú prístup k historickým údajom, obchodným prepojeniam a dynamike siete, ktoré zvyčajne nie sú k dispozícii pre účty sociálnych médií.
  • Preto je dôležité určiť jednu alebo viac pôvodných webových lokalít, z ktorých môžete vychádzať.
 • Vysvetlite ako fungujú dezinformačné/manipulačné siete. Zvyčajne využívajú dve hlavné stratégie:

  1. Ponúkajú pokrytie polarizujúcich tém (vakcíny Covid-19, migrácia atď.)
  2. Pokrývajú „nepreskúmané oblasti“ (príklad:„ivermektín“), najmä počas mimoriadnych udalostí alebo šírenia konšpiračných teórií (napr:„Adrenochróm“)
Identifikácia dezinformačných webových stránok aktívnych vo vašej krajine

Výskum | 25 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[20 minút]

 • Rozdeľte účastníkov do skupín po 3 – 5 ľuďoch (ak je viac účastníkov, ktorí pracujú na rovnakej oblasti/jazyku, môžu sa spojiť podľa toho).Odteraz budú tie isté skupiny pracovať spoločne počas celého workshopu.

 • Na základe vyššie uvedených nástrojov požiadajte účastníkov, aby vykonali malý prieskum s cieľom nájsť webové stránky šíriace dezinformácie v ich vlastných krajinách alebo jazykoch.

 • Požiadajte účastníkov, aby pridali identifikované webové stránky (odkazy) do Hárka Dezinformačné siete: záložka s názvom „Mapovanie sietí“/stĺpce s označením „Názov“, „Názov domény“.

Krok 3: Kto stojí za webovou stránkou

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Materiály/nástroje

Pokyny

 • Vysvetlite, ako fungujú nástroje „Whois“, a zdôraznite obmedzenia a možnosti

 • Vykonajte vyhľadávanie cez https://whois.domaintools.com/; na príklade webových stránok (ako http://sputniknews.com/ – ak webová stránka nie je obmedzená vo vašej oblasti – alebo ZeroHedge.com) a vysvetlite, ktoré údaje sú najdôležitejšie:

  • nielen meno/adresu/kontakt registrátora, ale aj dátum registrácie, dátum poslednej aktualizácie atď.
 • Ukážte niektoré z dostupných nástrojov:

  • Whoisology: užitočné pre informácie o „prepojených doménach“
  • Whoxy: užitočné pre historické údaje

ZDROJE:

Cvičenie týkajúce sa služby Whois

Tvorivá činnosť | 15 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do svojich skupín

 • Pomocou vyššie uvedených nástrojov každá skupina vyhľadá webové stránky identifikované v predchádzajúcom kroku.

 • Požiadajte skupiny, aby zhromaždili dostupné údaje v hárku Dezinformačné siete: záložka s názvom „Mapovanie sietí“/stĺpce s označením „Whois“.

 • Navrhnite, aby každá skupina určila zapisovateľa a prezentujúceho pre každú aktivitu (tieto úlohy sa môžu striedať).

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Účastníci sa podelia o zistené skutočnosti a možné problémy, s ktorými sa stretli

 • Ich nápady môžete komentovať a dopĺňať.

Krok 3: Sledujte peniaze!(35 minút)

Krok 3: Reverzné vyhľadávanie ID

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

Pripravte si prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Predstavenie konceptu Sledovacieho ID (identifikačné číslo sledovania pridelené každej webovej stránke) a stručné vysvetlenie toho, ako funguje.

 • Ukážte, ako nájsť ID na akejkoľvek webovej lokalite: Zobrazte zdrojový kód webovej stránky („Ctrl+U“ alebo „Command+U“ v závislosti od zariadenia) > a vyhľadajte reťazec „UA-“ alebo „ca-pub“

 • Ak ID nie sú k dispozícii, môžete sa pokúsiť vrátiť späť pomocou služby Wayback Machine a zistiť, či boli nejaké ID kódy k dispozícii v minulosti.

 • Ukážte rôzne dostupné nástroje na sledovanie AdTech ID. Vždy skontrolujte rovnaké ID v rôznych službách, pretože majú rôzne databázy a rôzne ceny za služby.

  • Builtwith: Je to najlepšia možnosť, ako začať. Nástroj „Profil vzťahov“ je veľmi užitočný na vyhľadávanie zdieľaných ID a sledovacích kódov. Príklad welovetrump.com (odkazsnímka obrazovky)

  • Dnslytics: má veľmi dobrú databázu. Umožňuje „spätne vyhľadať“ rôzne druhy informácií na webovej lokalite:služby Adsense, Analytics, adresa IP, mailový server, doménový server (snímka obrazovky) s príkladom výsledkov vyhľadávania pre thegatewaypundit.com). K dispozícii máte bezplatnú verziu alebo mesačné predplatné.

  • SpyOnWeb: tento nástroj môžete použiť na potvrdenie alebo rozšírenie výsledkov, ktoré ste získali na iných službách (odkazsnímka obrazovky). Zdá sa, že má menšiu databázu ako iné služby, ale niekedy vám pomôže nájsť nové informácie.

  • AnalyzeId: Veľmi dobrý nástroj. Výsledky sa zobrazia v tabuľke s množstvom prepojení ID, vrátane prepojenia Amazon affiliate, Sharethis, e-mailu, aplikácií na Facebooku a hodnotenia dôveryhodnosti (odkazsnímka obrazovky). Údaje môžete exportovať aj do formátu .csv. Jediným problémom je, že nezobrazuje všetky výsledky. Ak chcete vidieť všetko, musíte si predplatiť platený mesačný plán.

  • Wayback Machine: Ak na webovej lokalite nenájdete žiadne ID, môžete skúsiť vykonať vyhľadávanie v službe Wayback Machine a zistiť, či nájdete ID v staršej verzii webovej lokality. Môžete tak nájsť veľmi užitočné informácie!

 • Nezabudnite: vykonajte viacero vyhľadávaní v rôznych nástrojoch

 • Ukážte účastníkom, ako môžu zbierať identifikačné údaje webových stránok v hárku Dezinformačné siete, záložka s názvom „Mapovanie sietí“/stĺpce označené „E-mail“, „IP“, „Google Analytics“, „Google ASsense“.

  • Slúži ako krátka ukážka metodiky, ktorá ich má naviesť na ďalšiu praktickú činnosť, môžete použiť poskytnutý prípad z predvyplnenej šablóny alebo poskytnúť iný, ktorý je pre vaše publikum relevantnejší.

ZDROJE:

Pri príprave prezentácie o sledovacích ID môžete použiť zdroje, ako sú:

Cvičenie na reverzné vyhľadávanie pomocou ID

Tvorivá činnosť | 15 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do svojich skupín s nasledujúcimi pokynmi:

 • Pomocou vyššie uvedených nástrojov vykonajte vyhľadávanie na webových stránkach identifikovaných v kroku 2

 • Zbierajte dostupné údaje do hárku Dezinformačné siete: karta s názvom „Mapovanie sietí“/stĺpce označené „E-mail“, „IP“, „Google Analytics“, „Google Adsense“

 • Zvýraznite webové stránky s rovnakými ID a zoskupte ich

Záverečný rozbor

[5 minút]

 • Účastníci sa podelia o zistené skutočnosti a možné problémy, s ktorými sa stretli

 • Ich zistenia môžete komentovať a doplniť.

Krok 4: Sociálne zosilnenie (30 minút)

Krok 4: Sociálne zosilnenie

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

Pripravte si prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Predstavte koncept Sociálneho zosilnenia ako proces šírenia obsahu čo najväčšiemu počtu ľudí prostredníctvom rôznych kanálov a stratégií.

 • Vychádzajúc z predchádzajúcich prípadových štúdií, ukážte účastníkom, aký význam má sociálne zosilnenie pre šírenie dezinformácií a manipulačných kampaní online.

 • Ukážte účastníkom, ako funguje rozšírenie CrowdTangle pre prehliadač Chrome na vybraných webových stránkach (POZNÁMKA: CrowdTangle vyžaduje registráciu pomocou účtu na Facebooku alebo Instagrame).

  • Použite vopred otestovaný vzorový prípad. Môžete tiež vyskúšať niektoré z príkladov, ktoré našli účastníci.
 • Ukážte účastníkom, ako môžu nájsť údaje cez službu CrowdTangle a ako ich môžu pre vybrané webové stránky zhromaždiť v hárku Dezinformačné siete: záložka s názvom „Mapovanie sietí“/stĺpce označené „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „Iné sociálne médiá“.

 • Spomeňte, že v ďalšej časti by účastníci túto aktivitu mali zopakovať, pričom by mali zohľadniť webové stránky, ktoré našli predtým.

ZDROJE:

Cvičenie v sledovaní sociálnych sietí

Tvorivá činnosť | 15 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do svojich skupín s nasledujúcimi pokynmi:

  • Nainštalujte si do svojich prehliadačov rozšírenie CrowdTangle pre prehliadač Chrome (ak tak ešte neurobili; ideálne by to malo byť nainštalované už na začiatku workshopu.)
  • Vykonajte viacero vyhľadávaní na najzaujímavejších webových stránkach, ktoré ste predtým identifikovali v úvodnom cvičení o lokálnych/štátnych stránkach.
  • Zbierajte údaje o prepojených sociálnych účtoch do hárka Dezinformačné siete: záložka s názvom „Mapovanie sietí“/stĺpce označené „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „Iné sociálne médiá“

Záverečný rozbor

[5 minút]

 • Účastníci sa podelia o zistené skutočnosti a možné problémy, s ktorými sa stretli

 • Ich zistenia môžete komentovať a doplniť.

[Voliteľné] Tímová investigatíva (30 minút)

Identifikácia dezinformačných sietí

Výskum | 30 minút

Nástroje/materiály

 • Oddelené „miestnosti“ (pre online workshop)/alebo oddelené priestory/stoly v miestnosti (pre offline workshop)
 • Hárok Dezinformačné siete: záložka s názvom „Mapovanie sietí“/všetky stĺpce, ktoré použili v predchádzajúcich aktivitách

Pokyny

[25 minút]

 • Z dezinformačných sietí, ktoré účastníci objavili počas predchádzajúcich skupinových aktivít, vyberte z každej skupiny najzaujímavejší prípad a prideľte im ho na túto úlohu.

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do svojich skupín s nasledujúcimi pokynmi:

  • Rozšírte vyhľadávanie na prepojenia medzi vašou webovou stránkou a všetkými súvisiacimi kontami sociálnych médií
 • Zozbierajte identifikované údaje do hárka Dezinformačné siete: záložka s názvom „Mapovanie sietí“/všetky stĺpce, ktoré použili v predchádzajúcich aktivitách.(Na akékoľvek ďalšie poznámky alebo otázky/výzvy, ktoré chcete riešiť v rámci záverečného rozboru použite stĺpec „Poznámky“ v hárku Dezinformačné siete.)

 • Skupiny by si mali určiť zapisovateľa (ktorý pomôže vyplniť hárok so zisteniami/poznámkami) a prednášajúceho na predstavenie ich zistení.

Záverečný rozbor

[5 minút]

 • Účastníci sa podelia o zistené skutočnosti a možné problémy, s ktorými sa stretli

 • Ich zistenia môžete komentovať a doplniť.

Záver (15 minút)

Záverečná aktivita: Plagát na odnesenie

Tvorivá činnosť | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná kresliaca plocha/obrazovka/tabuľa (online)
 • Biela tabuľa/flipchartový papier, nalepovacie štítky, fixky (offline)

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby vytvorili plagát na odnesenie, a to tak, že sa podelia o svoje odpovede na nasledujúcu otázku na spoločnej tabuli/kresliacej tabuli:

  • Čo si z dnešného workshopu odnášate?
 • Dajte účastníkom niekoľko minút na napísanie a/alebo nakreslenie svojich myšlienok a prečítanie myšlienok ostatných.

Záverečný rozbor

 • Zvýraznite niektoré body na tabuli.
Záver

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály: Nie sú potrebné žiadne materiály.

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah.

 • Uskutočnite rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a
  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a
 • Môžete vyzvať účastníkov, aby kládli otázky, alebo im dať niekoľko záverečných tipov.

 • Zdieľajte kontaktné informácie, ak sú relevantné, a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Aby boli účastníci neustále informovaní o tom, čo sa deje, môžu školitelia efektívne zhrnúť obsah workshopu podľa týchto krokov:

  1. [v úvode] povedzte účastníkom, čo sa bude diať;
  1. [počas každej časti sedenia/workshopu] im pripomeňte, čo sa deje;
  1. [na konci stretnutia/workshopu] im povedzte, čo sa práve stalo. Okrem toho sa školitelia musia na konci uistiť, že poukážu na to, ktoré očakávania boli splnené.

Ďalšie zdroje

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Nicola Bruno
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca
 • Dizajn pokynov: A. Hayder
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme