Pētījumu cilvēcīgā puse: (1) Kā apzināt avotus un droši sazināties

Šis seminārs ir viena no četrām daļām apmācību modulī par pētniecības un izmeklēšanu cilvēcīgo pusi, proti, mijiedarbību starp pētniekiem/žurnālistiem un cilvēkiem, kas varētu kļūt par viņu informācijas avotiem. Šajā modulī dalībnieki mācās apzināt avotus un sazināties ar viņiem drošā veidā, kā arī novērtēt un samazināt potenciālos riskus.

Semināra apskats

Temats: Izmeklēšanu cilvēcīgā puse: kā apzināt avotus un intervējamos, drošā veidā sazināties ar viņiem, kā arī kā novērtēt un samazināt potenciālos riskus pētniekam un viņu avotiem.

Mērķi:

 • Iepazīstināt ar metodēm, prasmēm un labo praksi, lai prastu droši atpazīt, sazināties un uzturēt sakarus ar avotiem pētījumu laikā.
 • Palielināt izpratni par galvenajiem riskiem un drošības apsvērumiem, kad informācijas avots ir dzīvs cilvēks.

Mācību ieguvumi:

 • Izpratne, cik lielā mērā pētījumi un pierādījumu vākšana ir atkarīgi no cilvēkiem.
 • Prasme atšķirt avotu no intervējamā.
 • Mērķu definēšana, lai intervējamos izvēlētos gudri un droši.
 • Prasme identificēt intervējamos un avotus atkarībā no jūsu pētījuma konteksta un vajadzībām.
 • Prasme atšķirt dažādus avotus un interviju tipus.
 • Izpratne, kā ilgtermiņā veidot un uzturēt profesionālas attiecības ar avotiem.
 • Prasme identificēt un samazināt riskus: veikt risku novērtējumu un izvēlēties piemērotus aizsardzības pasākumus.
 • Tehniku, rīku un resursu apgūšana, kuri palīdz paša, intervējamo un jūsu darba drošībai.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 3 stundas

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem.

Saistītie semināri:

Saistītie ceļveži “Atklājot neredzamo” mājas lapā:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Ievads

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai komentējot attēlu, piemēram:

 • Kas ir visu pētījumu vienojošais elements?

 • Izmantojot Salvadora Dalī Apslēptās sejas , lūdz dalībniekus atrast gleznā paslēptos elementus utml. (skaties attēlu un ideju piemērus Pielikumā.)

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Izklāsti semināra programmu.

 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā: nodaļā “Semināru vadīšana”.

 • Izskaidro, kā notiks grupu darbs, piemēram, vai tās nemainīsies un strādās kopā visa semināra laikā.

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekiem īsi iepazīstināt ar sevi: uzdod viņiem pāris jautājumus par to, kas viņi ir, par viņu darbu, ko viņi sagaida no darbnīcas, utt.

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus vai apspriesties grupā, piemēram:

 • 2 minūtes intervējot citu grupas biedru par viņu darbu vai izcelsmes vietu,

 • Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā “Semināra vadītāju rokasgrāmatā”.

Kā identificēt un uzrunāt intervējamos un avotus (55 minūtes)

Kāpēc mums ir nepieciešami citi cilvēki?

Diskutē | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Pajautā dalībniekiem: “Kāpēc katrā pētījumā vissvarīgākais ir cilvēki?” un sagaidi dažas atbildes.

 • Tās komentējot, izcel svarīgākos punktus.

 • Uzver ar ko atšķiras avots no intervējamā. Galvenie jautājumi ietver:

 • Cik ilgas būs jūsu attiecības ar šo personu vai grupu?

 • Cik bieži un ilgi jūs plānojat runāt ar viņiem par pētījumu?

 • Vai jūs paliksit saziņā, kad pētījums būs publicēts?

 • Vai jūs viņus intervēsit vienreiz, vai arī viņi būs ilgtermiņa avoti?

*Potenciālo intervējamo un avotu identifikācija

Sadarbojies | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

Vadlīnijas

[15 minūtes] Grupu darbs

 • Sadali dalībniekus 3 - 5 cilvēku grupās.

 • Lūdz komandas iecelt rakstvedi, hronometristu un prezentētāju (atkārtosies katrā uzdevumā); ik pa laikam jānomaina lomas.

 • Lūdz katru no grupām:

 1. Izvēlēties un pierakstīt pētījuma tematu.
 2. Identificēt un pierakstīt īstermiņa avotus (intervējamos) un ilgtermiņa avotus saskaņā ar iepriekš sniegto paskaidrojumu, un atbildēt uz jautājumiem:

  • Kāda pētījumā ir intervējamo loma?
  • Kas viņi ir? (piemēram, liecinieks, apsūdzētais, upuris)
  • Kādai informācijai, datiem vai pierādījumu pārbaudei viņi var noderēt?

[10 minutes] Atgādne

 • Aicini katras grupas pārstāvi iepazīstināt ar secinājumiem (katrai 1-2 minūtes).
 • Pēc katras prezentācijas lūdz visām grupām atbildēt uz jautājumiem:
 • Vai jūs varat iedomāties vēl kādus intervējamos vai avotus?
 • Kādas vēl atšķirības jūs varat iedomāties?

Ieteicamais temats, ja pats gribi piedāvāt konkrēta gadījuma izpēti, nevis prasīt grupai izvēlēties:

“Satraucoši daudz jaunu ugunsgrēku Amazones mežos”

 • Amnesty International publicē paziņojumu par pētījumu, kā nelegālas liellopu fermas veicina Amazones baseina mežu postījumus.

 • Iepriekšējā apmācību daļā norādītie jautājumi palīdzēs izšķirt, kurš ir avots, kurš intervējamais, un sākt vingrinājumu, kurā jāatrod potenciālie runātāji.

 • Ja grupa ir pārāk liela, uzdevumam sadali tos mazākās 3 - 5 cilvēku komandās.

 • Cits variants (izmantojams gan tiešsaistes, gan klātienes mācībām) ir sagatavot kartītes potenciālajiem avotiem, tādiem kā pirmavots, liecinieks, labils avots utt. (piemēram. "1.kartīte: dabas pētnieks", "2.kartīte: vietējais aktīvists" / "Apraksts: pirmavots", "Apraksts: liecinieks" ...), tās sajaukt un:

 • Lūgt dalībniekus tās sašķirot atkarībā no uz tām atrodamās informācijas, pierakstīt papildus jautājumus, ko varētu uzdot šiem avotiem, un ierosināt nosaukt vēl citus iespējamos avotus.

 • Uz sienas vai tāfeles lūdz dalībniekus sarakstīt dažādus avotu tipus un viņu lomu pētījumā.

 
Saziņa ar potenciālajiem intervējamajiem vai avotiem

Sadarbojies | 25 minūtes

Rīki/ Materiāli

Vadlīnijas

[10 minūtes] Grupu darbs

 • Lūdz dalībniekus atgriezties pie savām iepriekšējām grupām.

 • Kad esam identificējuši avotu tipu, kur mēs viņus meklēsim?

 • Izmantojot iepriekšējā vinginājumā atrasto pētījuma tematu, lūdz grupām apspriesties, kā viņi sazināsies ar atzīmētajiem avotiem:

 • piemēram, vai viņiem vajadzīgs izvēlēto tematu pārzinošs aktīvists, jurists, kurš pazīst cietušo, vai jāatrod potenciālie liecinieki sociālajos tīklos vai citās platformās utml.

 • Komandas apkopo ieteikumus koplietošanas tāfelē (tiešsaiste) vai uz lielajām lapām/tāfeles (klātienē) un iepazīstina ar tiem nākamajā sesijā.

[15 minūtes] Atgādne un diskusija

 • Pārskatiet grupu pierakstus vai ļaujiet katrai minūti iepazīstināt at savām idejām.

 • Uzsver veidus, kā sazināties ar avotiem:

 • Tiešsaiste un fiziskas tikšanās

 • Sociālie mediji

 • Dažādas izsūtnes

 • Konferences un dažādi saieti

 • Blogi

 • Oficiālās mājas lapas

 • Speciālistu grupas (dažas ierobežo pieeju, līdz ar to lūdz izdomāt, kā sazināsies ar tām)

 • Lūdz dalībniekus nosaukt, kā viņi sazinātos ar avotiem jebkurā no iepriekš aprakstītajām situācijām.

 • Pieraksti dažādās idejas un atgādini par drošības svarīgumu, uzdodot sekojošus jautājumus:

 • Vai kāds no izvēlētajiem cilvēkiem varētu tikt novērots?

 • Vai viņi varētu kļūt par risku pašam pētniekam? (piemēram, ar bīstamiem cilvēkiem saistīti avoti var viņiem noziņot, ka par konkrēto subjektu interesējas konkrēts cilvēks, un kādēļ)

 • Vai grupa apsvēra drošus un šifrētus saziņas kanālus?

 • Iepazīstini ar saziņas drošības apsvērumiem ar piemēru palīdzību.

 • Piemēram: apsvērumi, piesekojoties sociālo mediju kontiem vai aktīvistu blogiem; riski, nolemjot tikties ar avotu pilsētā, kurā viņi dzīvo utml.

 • Ja šajā seminārā tiek apspriesta reāla pētījuma tapšana vai dalībniekiem ir konkrētas vajadzības, izveidojat sarakstu, kur varētu būt meklējami konkrētie avoti. Izmantojot reālus piemērus, ievērojat piesardzību un ņemat vērā dalībnieku un viņu avotu drošību un privātumu. Nekad neizmantojat avotu īstos vārdus, īpaši, ja viņi ir labili.

 • Ja šo semināra moduli māca kopā ar darbnīcām, kā strādāt ar avotiem, dari dalībniekiem zināmu, ka veltīsi vairāk laika avotu identifikācijai un vadībai, lai pārliecinātos, ka iegūtās zināšanas par darba procesu ir noturīgas.

 

RESURSI - moduļa sagatavošanai un izdalīšanai dalībniekiem padziļinātai apguvei:

 • Rīki un papildus apmācības

 • Bellingcat apmācības sociālo tīklu pētīšanai

 • Bellingcat Interneta izmeklēšanu rīki

 • Research clinic - internet meklēšanas speciālista Paul Myers radīts resurss ar tehnikām, rīkiem un piemēriem

 • Verifikācijas rokasgrāmata

 • Sociālo mediju rīki un forumi

 • Twitter paplašinātā meklēšana

 • Nitter It - ļauj piekļuvi kontiem, kas jūs ir bloķējuši, un neprasa, lai jums obligāti būtu tvitera konts

 • WebMii – aggregators, kas ļauj pēc vārda meklēt cilvēku sociālo mediju profilus

 • Social Searcher – sociālo mediju profili un citas darbības internetā, meklējamas, izmantojot tematu

 • Picuki – rīks Instagram satura meklēšanai

 • Followerwonk – ļauj meklēt tvitera vio un kopējos dažādu kontu sekotājus, kas ļoti palīdz izprast savstarpējās saiknes un identificēt riskus.

 • LinkedIn – noderīgs resurss, lai atrastu cilvēku saistes ar uzņēmumiem un citām jums interesējošām iestādēm vai organizācijām. (Izmanto 'Private Mode', lai meklējamie neredzētu, ka esat skatījis viņu profilu)

 • Glassdoor – platforma, kurā publicēti dažādu uzņēmumu forumi un atsauksmes, ko atstājuši esošie vai bijušie dabinieki. Noder, lai atrastu potenciālos avotus uzņēmumu iekšienē.

Risku novērtējums pirms avotu uzrunāšanas (1 stunda un 40 minūtes)

Fizisko un digitālo draudu noteikšana

Diskutē | 20 minūtes

Rīki/ Materiāli

Vadlīnijas

[5 minūtes]

 • Īsi atgādini, ko darījāt iepriekš, identificējot avotus, un lūdz dalībniekus padomāt par potenciālajiem riskiem.

 • Iedrošini dalībniekus izprast riskus, kas attiecas uz viņu izvēlētajām pētniecības metodēm, ierīcēm, saziņu un informācijas glabāšanu.

 • Uzsver atšķirību starp “draudiem” un “risku” – vari to uzrakstīt slaidā vai uz tāfeles, kas paliek redzama visu nākamo uzdevumu laikā:

 • “drauds” attiecas uz kāda dzīves/darba sektora varbūtējo vājumu (gan digitāls, gan fizisks)

 • “risks” ir iespēja, ka draugs var īstenoties, proti, kāds šo vājumu izmantos

 • draudu apdomāšana ir risku novērtējuma procesa daļa.

[10 minūtes] Grupu darbs

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās un apspriest:

 • “Kādi riski var rasties, intervējot cilvēkus šim vai citam pētījumam?”

 • Iedrošini viņus identificēt fiziskos un digitālos riskus, kā arī to savstarpējo saistību.

 • Lūdz dalībniekus sarakstīt atziņas uz lapām vai tāfeles.

  [5 minūtes] Atgādne

 • Katra grupa (vai, atkarībā no laika, 1 - 2 brīvprātīgie) minūtes laikā izklāsta gūtās atziņas.

 • Komentē dzirdēto un uzsver potenciālos riskus:

 • Saziņas pārtveršana, noklausīšanās

 • Kratīšanas, datoruzbrukumi

 • Konfidenciālu vai labilu avotu atklāšana

Fizisko un digitālo risku samazināšana

Diskutē | 20 minūtes

Rīki/ Materiāli

Vadlīnijas

[10 minūtes] Grupu darbs

 • Balstoties uz viņu apzinātajiem riskiem, lūdz dalībniekus savās grupās apspriest, kā tos mazināt, ņemot vērā sekojošus apsvērumus:
 • Kārtību, kādā informācija tiek ievākta,
 • Konfidenciālas vai jutīgas informācijas izpaušana,
 • Mantotais risks, proti, sadarbošanās ar kādu, kas ir pakļauts riskam un līdz ar to pārnes to arī uz intervētāju.

[10 minūtes] Atgādne

 • Dod katrai grupai minūti secinājumu izklāstam.

 • Komentē dzirdēto, dalies ar atsauksmēm un ieteikumiem, kā novērst un samazināt grupas identificētos riskus.

 • Uzsver vajadzību nepārtraukti pārvērtēt riskus un atcerēties par drošību.

 • Drošas intervijas prasa nepārtrauktu saziņu (check-in) ar komandu, līdzstrādniekiem vai citām uzticamām personām, jo notikumi ir nekontrolējami un cilvēki neparedzami.

 • Dalībnieki mēdz domāt tikai par draudiem un riskiem, kas attiecas uz voņiem, bet mazāk par intervējamajiem vai avotiem, ar ko sadarbojas. Iedrošini viņus neaizmirst arī par viņiem.

 • Tāpat dalībnieki mēdz nodalīt digitālos un fiziskos riskus. Lūdz atcerēties, ka tie ir cieši saistīti - digitālie riski var radīt fiziskas sekas, kam būs ietekme uz viņu darbu, un otrādi.

RESURSI:

Droši braucieni: fiziskā un digitālā drošība

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/ Materiāli

 • Slaidi/ iepriekš sagatavotas lielās lapas prezentācijām.
 • Lasāmais prezentācijas sagatavošanai: ceļvedis “Intervijas: pētījumu cilvēcīgā puse” / sadaļa“Īpašās pieejas intervijas”, “Atklājot nezināmo” mapē.

Vadlīnijas

 • Sagatavo īsu prezentāciju par drošības un risku novērtējumu, dodoties uz ārzemēm un pārvietojoties pa nepazīstamu vietu.

 • Pielāgo prezentāciju un gadījumu izpēti kontekstam, kas noder semināra dalībniekiem (balstoties uz vajadzību apzināšanu, ko esi veicis pirms semināra).

Riska novērtējuma veidlapa

Sadarbojies| 20 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Riska novērtējuma veidlapa, ko var atrast zemāk minētajos resursos vai arī kuru izveido pasniedzējs, balstoties uz dalībnieku vajadzībām/kontekstu (ja tev tāds ir zināms no vajadzību apzināšanas pirms semināra).
 • [Var noderēt] Slaids / liela papīra lapa ar grupu uzdevumiem un galvenajiem pieturas punktiem
 • Pārējais kā iepriekš

[10 minūtes] Grupu darbs

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās un aizpildīt riska novērtējuma veidlapu viņu izvēlētajam pētījumam vai gadījuma izpētei.

 • Piedāvā viņam jau gatavu formu (vai nu paša izveidotu, vai ņemtu no zemāk minētajiem resursiem).

[10 minūtes] Atgādne

 • Katra grupa vai nu dalās ar citiem ar savu veidlapu, vai arī vienā minūtē iepazīstina ar galvenajiem secinājumiem.

 • Atskats uz teikto un kopējā grupu diskusija.

RESURSI:

Dzīvības apliecinājuma izveidošana

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/ Materiāli

 • Gatava Dzīvības apliecinājuma dokumenta veidlapa vai nu no zemāk minētajiem resursiem, vai arī pašizveidota
 • Slaids / liela papīra lapa ar grupu uzdevumiem un galvenajiem pieturas punktiem
 • Pārējais kā iepriekš

Vadlīnijas

 • Izskaidro, kas ir dzīvības apliecinājuma dokuments.

 • Lūdz dalībniekus izlasīt un aizpildīt veidlapu vai nu individuāli, vai grupās (atkarīgs no laika daudzuma).

 • Dod 2 - 3 minūtes jautājumiem un atbildēm.

RESURSS:

Apzinātība un rūpes par sevi

Diskutē | 20 minūtes

Rīki/ Materiāli

 • Slaids / liela papīra lapa ar grupu uzdevumiem un galvenajiem pieturas punktiem
 • Pārējais kā iepriekš

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Novadi īsu prezentāciju - un vienlaikus diskusiju - par:

  • Kā atpazīt savus trauksmes palaidējmehānismus, kā arī spēju tikt galā ar stresu un trauksmi
  • Robežu nospraušanu
  • Kā neaizmirst dzimuma un *kultūras - reliģiskās** īpatnības

[10 minūtes]

 • Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ko piemetināt no pašu pieredzes vai konteksta.

 • Veicini atklātu sarunu par šādiem jautājumiem un lūdz dalīties, ko viņi dzīvē par to ir sapratuši, ja jūtas komfortabli to darot.

 • Atzīmē, ka daži no dalībniekiem darba pieredzē var būt pieredzējuši stresu un/vai traumu, bet nevēlas par to runāt, un viņu izvēle ir jārespektē.

RESURSI:

Lasāmviela, lai sagavotos:

Noslēgums (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Radi | 5 minūtes

Rīki/ Materiāli

 • Kopīga zīmēšanas lapa/slaids/tāfele (tiešsaistē)
 • Tāfele, lielās lapas, līmlapas, flomāsteri- marķieri (klātienē)

Vadlīnijas

 • Aicini dalībniekus izgatavot līdzņemamu plakātu, kurā visi kopā saraksta atbildes uz jautājumu,

 • kādas galvenās atziņas atcerēsies no šodienas semināra?

 • Dod dalībniekiem pāris minūšu domu uzrakstīšanai vai uzzīmēšanai, un citu rakstītā izlasīšanai.

Atgādne

 • Pasniedzējs var pasvītrot/uzsvērt dažas no atbildēm.
Nobeigums

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Rezumē semināra saturu. Informē, ja tas turpināsies ar kādu citu no “Cilvēka faktors” moduļiem (piemēram, “Kā intervēt droši” un “Kā atpazīt, kopt un veidot drošas attiecības ar informācijas avotiem un/vai “Kā identificēt avotus un veidot, un uzturēt, drošas attiecības”).

 • Ātri pārskati semināra norisi pa modulim, aicinot katru dalībnieku nosaukt:

 • vienu lietu, kas bija ļoti laba,

 • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.

 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties ar pēdējiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties par nākamajiem semināriem.

Papildus resursi

Par tematu:

Citi resursi:

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,
 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,
 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,
 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,
 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autors: Nuria Tesón
 • Norises dizains: A. Hayder
 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
 • Mājas lapa: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys