Pētījumu cilvēcīgā puse: (3) Attiecības ar avotiem

Šis seminārs ir viena no četrām daļām apmācību modulī par pētniecības un izmeklēšanu cilvēcīgo pusi, proti, mijiedarbību starp pētniekiem/žurnālistiem un cilvēkiem, kas varētu kļūt par viņu informācijas avotiem. Pēdējā - trešajā modulī - dalībniekus ievada avotu vadības prasmēs, tostarp, kā sazināties un veidot drošu un efektīvu sadarbību ar cilvēkiem, kuri kā avoti bagātina jūsu izmeklēšanas.

Semināra apskats

Temats: Pētniecības cilvēcīgā puse: kā identificēt, kopt un uzturēt drošas attiecības ar avotiem.

Mērķi:

 • Šis seminārs piedāvā ievadu, kā veidot kontaktus pētījumu laikā, tai skaitā, kā attīstīt, uzturēt attiecības un sazināties ar avotiem, lai sadarbība pētījumu bagātināšanā būtu auglīgāka.

Mācību ieguvumi:

 • Saprast, kas ir dzīvi avoti un kur tos atrast.
 • Iemācīties identificēt potenciālos avotus.
 • Plānot un uzturēt avotu datubāzi.
 • Iemācīties uzturēt ilglaicīgas, veselīgas un drošas attiecības ar avotiem.
 • Veikt drošības un risku novērtējumus.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 2 stundas un 50 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem.

Saistītie semināri:

Saistītie ceļveži “Atklājot neredzamo” mājas lapā:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

PIEZĪMES:

 • Kad viena un tā pati auditorija/grupas piedalās vairākos saistītajos semināros, iesakām lūgt dalībniekiem turpināt izmantot tos pašus piemērus, ko viņi izvēlējās iepriekšējā grupu darbā.
 • Ja šo darbnīcu savieno ar “Pētniecības cilvēcīgā puse: Kā apzināt avotus un droši sazināties”, pārliecinies, ka nedublējas ievads un risku novērtējumu daļas. Informācija “Pētniecības cilvēcīgā puse: Kā apzināt avotus un droši sazināties” ceļvedī vienlīdz attiecas gan uz intervējamajiem, ko satiksi vienreiz, gan ilgtermiņa avotiem. Tāpēc mēs iesakām izmantot vienus un tos pašus vingrinājumus, lai uzsvērtu atšķirību starp cilvēkiem, ko intervēsit, un cilvēkiem, ar ko veidosiet ilgtermiņa profesionālas attiecības kā ar avotiem.

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Izlaid pasniedzēja un studentu iepazīšanās daļu, ja piedalās tā pati grupa, kas “Pētniecības cilvēcīgā puse: Kā apzināt avotus un droši sazināties. Tā vietā izspēlējiet kādu ātro spēli vai atgādini, par ko mācījās iepriekšējā seminārā.

Ievads

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai komentējot attēlu
 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.
 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).
 • Izklāsti semināra programmu.
 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā: nodaļā “Semināru vadīšana”.
 • Izskaidro, kā notiks grupu darbs, piemēram, vai tās nemainīsies un strādās kopā visa semināra laikā.
Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekiem īsi iepazīstināt ar sevi: uzdod viņiem pāris jautājumus par to, kas viņi ir, par viņu darbu, ko viņi sagaida no darbnīcas, utt.

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus vai apspriesties grupā, piemēram:

 • 2 minūtes intervējot citu grupas biedru par viņu darbu vai izcelsmes vietu.

 • Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā “Semināra vadītāju rokasgrāmatā”.

Avotu identifikācija un vadība (1 stunda un 25 minūtes)

Cilvēka faktors

Diskutē | 5 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaids / liela papīra lapa ar jautājumiem un galvenajiem pieturas punktiem.

Vadlīnijas

 • Pajautā dalībniekiem:

 • “Kāpēc attiecības ar cilvēkiem ir svarīgas pētījuma tapšanā?” un sagaidi dažas atbildes.

 • Tās komentējot, izcel svarīgākos punktus.

 • Uzver ar ko atšķiras avots no intervējamā. Galvenie jautājumi ietver:

 • Cik ilgas būs jūsu attiecības ar šo personu vai grupu?

 • Cik bieži un ilgi jūs plānojat runāt ar viņiem par pētījumu?

 • Vai jūs paliksit saziņā, kad pētījums būs publicēts?

 • Vai jūs viņus intervēsit vienreiz, vai arī viņi būs ilgtermiņa avoti?

Potenciālo avotu identificēšana

Sadarbojies | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

 • “Darba lapas – Pētniecības cilvēcīgā puse. Saziņa ar avotiem”, sadaļa sadaļa “Grupu darbs:Identificē potenciālos intervējamos un avotus, un sazinies” (aizpilda klātienē vai tiešsaistē).
 • Koplietošanas mapes un faili / teksta rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad) novērojumu pierakstīšanai (ja tiešsaistē) / vari izmantot arī tiešsaistes tāfeles tādas kā Miro vai Mural (ja tiešsaistē.)
 • Slaids / liela papīra lapa ar jautājumiem un galvenajiem pieturas punktiem,
 • Papīra lapas, līmlapas, pildspalvas (klātienē).

[15 minūtes] Grupu darbs

 • Sadali dalībniekus 3 - 5 cilvēku grupās.

 • Lūdz komandas iecelt rakstvedi, hronometristu un prezentētāju (atkārtosies katrā uzdevumā); ik pa laikam jānomaina lomas.

 • Lūdz katru no grupām:

 1. Izvēlēties un pierakstīt pētījuma tematu.
 2. Identificēt īstermiņa avotus (intervējamos) un ilgtermiņa avotus saskaņā ar iepriekš sniegto paskaidrojumu. Pierakstīt ieteikumus un atbildēt uz jautājumiem:

  • Kāda pētījumā ir intervējamo loma?
  • Kas viņi ir? (piemēram, liecinieks, apsūdzētais, upuris)
  • Kādai informācijai, datiem vai pierādījumu pārbaudei viņi var noderēt?
  • Vai jūs sagaidāt, ka viņi kļūs par ilgtermiņa avotiem? Kāpēc jā/nē?
 • Lūdz grupas šajā vingrinājumā īpaši fokusēties uz ilgtermiņa avotiem.

[10 minūtes] Atgādne

 • Aicini katras grupas pārstāvi īsi iepazīstināt ar secinājumiem (katrai 1-2 minūtes).

 • Pēc katras prezentācijas lūdz visām grupām atbildēt uz jautājumiem:

 • Vai jūs varat iedomāties vēl kādus intervējamos vai īstermiņa/ilgtermiņa avotus?

 • Kādas vēl atšķirības jūs varat iedomāties?

Ieteicamais temats, ja pats gribi piedāvāt konkrēta gadījuma izpēti, nevis prasīt grupai izvēlēties:

“Satraucoši daudz jaunu ugunsgrēku Amazones mežos”

 • Amnesty International publicē paziņojumu par pētījumu, kā nelegālas liellopu fermas veicina Amazones baseina mežu postījumus.

 • Iepriekšējā apmācību daļā norādītie jautājumi palīdzēs izšķirt, kurš ir avots, kurš intervējamais, un sākt vingrinājumu, kurā jāatrod potenciālie runātāji.

 • Ja grupa ir pārāk liela, uzdevumam sadali tos mazākās 3 - 5 cilvēku komandās.

 • Cits variants (izmantojams gan tiešsaistes, gan klātienes mācībām) ir sagatavot kartītes potenciālajiem avotiem, tādiem kā pirmavots, liecinieks, labils avots utt. (piemēram. "1.kartīte: dabas pētnieks", "2.kartīte: vietējais aktīvists" / "Apraksts: pirmavots", "Apraksts: liecinieks" ...), tās sajaukt un:

 • Lūgt dalībniekus tās sašķirot atkarībā no uz tām atrodamās informācijas, pierakstīt papildus jautājumus, ko varētu uzdot šiem avotiem, un ierosināt nosaukt vēl citus iespējamos avotus.

 • Uz sienas vai tāfeles lūdz dalībniekus sarakstīt dažādus avotu tipus un viņu lomu pētījumā.

Potenciālo avotu uzrunāšana

Sadarbojies | 25 minūtes

Tools / Materials

Vadlīnijas

[10 minūtes] Grupu darbs

 • Lūdz dalībniekus atgriezties pie savām iepriekšējām grupām.

 • Kad esam identificējuši avotu tipu, kur mēs viņus meklēsim?

 • Izmantojot iepriekšējā vinginājumā atrasto pētījuma tematu, lūdz grupām apspriesties, kā viņi sazināsies ar atzīmētajiem avotiem:

 • piemēram, vai viņiem vajadzīgs izvēlēto tematu pārzinošs aktīvists, jurists, kurš pazīst cietušo, vai jāatrod potenciālie liecinieki sociālajos tīklos vai citās platformās utml.

 • Komandas apkopo ieteikumus koplietošanas tāfelē (tiešsaiste) vai uz lielajām lapām/tāfeles (klātienē) un iepazīstina ar tiem nākamajā sesijā.

[15 minūtes] Atgādne un diskusija

 • Pārskatiet grupu pierakstus vai ļaujiet katrai minūti iepazīstināt at savām idejām.

 • Uzsver veidus, kā sazināties ar avotiem:

 • Tiešsaiste un fiziskas tikšanās

 • Sociālie mediji

 • Dažādas izsūtnes

 • Konferences un dažādi saieti

 • Blogi

 • Oficiālās mājas lapas

 • Speciālistu grupas (dažas ierobežo pieeju, līdz ar to lūdz izdomāt, kā sazināsies ar tām)

 • Lūdz dalībniekus nosaukt, kā viņi sazinātos ar avotiem katrā no iepriekš aprakstītajām situācijām.

 • Pieraksti dažādās idejas un atgādini par drošības svarīgumu, uzdodot sekojošus jautājumus:

 • Vai kāds no izvēlētajiem cilvēkiem varētu tikt novērots?

 • Vai viņi varētu kļūt par risku pašam pētniekam? (piemēram, ar bīstamiem cilvēkiem saistīti avoti var viņiem noziņot, ka par konkrēto subjektu interesējas konkrēts cilvēks, un kādēļ)

 • Vai grupa apsvēra drošus un šifrētus saziņas kanālus?

 • Iepazīstini ar saziņas drošības apsvērumiem ar piemēru palīdzību.

 • Piemēram: apsvērumi, piesekojoties sociālo mediju kontiem vai aktīvistu blogiem; riski, nolemjot tikties ar avotu pilsētā, kurā viņi dzīvo utml.

 • Ja šajā seminārā tiek apspriesta reāla pētījuma tapšana vai dalībniekiem ir konkrētas vajadzības, izveidojat sarakstu, kur varētu būt meklējami konkrētie avoti. Izmantojot reālus piemērus, ievērojat piesardzību un ņemat vērā dalībnieku un viņu avotu drošību un privātumu. Nekad neizmantojat avotu īstos vārdus, īpaši, ja viņi ir labili.

 • Ja šo semināra moduli māca kopā ar darbnīcām, kā strādāt ar avotiem, dari dalībniekiem zināmu, ka veltīsi vairāk laika avotu identifikācijai un vadībai, lai pārliecinātos, ka iegūtās zināšanas par darba procesu ir noturīgas.

 • Izmanto ceļvedi "Drošība pirmajā vietā” un “Drošība pirmajā vietā darbnīcu” papildus informācijai, resursiem un lasāmvielai, kad apspriežat avotu identifikāciju un pārbaudi. Daži ieteikumi atrodami zemāk.

 

RESURSI - moduļa sagatavošanai un izdalīšanai dalībniekiem padziļinātai apguvei:

 • Rīki un papildus apmācības

 • Bellingcat apmācības sociālo tīklu pētīšanai

 • Bellingcat Interneta izmeklēšanu rīki

 • Research clinic - internet meklēšanas speciālista Paul Myers radīts resurss ar tehnikām, rīkiem un piemēriem

 • Verifikācijas rokasgrāmata

 • Sociālo mediju rīki un forumi

 • Twitter paplašinātā meklēšana

 • Nitter It - ļauj piekļuvi kontiem, kas jūs ir bloķējuši, un neprasa, lai jums obligāti būtu tvitera konts

 • WebMii – aggregators, kas ļauj pēc vārda meklēt cilvēku sociālo mediju profilus

 • Social Searcher – sociālo mediju profili un citas darbības internetā, meklējamas, izmantojot tematu

 • Picuki – rīks Instagram satura meklēšanai

 • Followerwonk – ļauj meklēt tvitera vio un kopējos dažādu kontu sekotājus, kas ļoti palīdz izprast savstarpējās saiknes un identificēt riskus.

 • LinkedIn – noderīgs resurss, lai atrastu cilvēku saistes ar uzņēmumiem un citām jums interesējošām iestādēm vai organizācijām. (Izmanto 'Private Mode', lai meklējamie neredzētu, ka esat skatījis viņu profilu)

 • Glassdoor – platforma, kurā publicēti dažādu uzņēmumu forumi un atsauksmes, ko atstājuši esošie vai bijušie dabinieki. Noder, lai atrastu potenciālos avotus uzņēmumu iekšienē.

Avotu datu bāzes izveidošana

Dari | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

 • “Darba lapas – Pētniecības cilvēcīgā puse. Saziņa ar avotiem”, sadaļa “Grupu darbs: Avotu datu bāze”
 • Koplietošanas mapes un faili / teksta rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad) novērojumu pierakstīšanai (ja tiešsaistē) / vari izmantot arī tiešsaistes tāfeles tādas kā Miro vai Mural (ja tiešsaistē.)
 • Slaids / liela papīra lapa ar jautājumiem un galvenajiem pieturas punktiem.
 • Papīra lapas, līmlapas, pildspalvas (klātienē).

Vadlīnijas

[15 minūtes] Grupu darbs

 • Dalībnieki atgriežas savās grupās.

 • Lūdz grupām sagrupēt identificētos avotus loģiskā kārtībā.

 • Viņi var izveidot lapas, uzskaitot informāciju, kuru viņiem jāpatur prātā un jāievāc par avotu.

 • Viņi var izmantot piedāvātās veidlapas vai izveidot paši savējās.

[10 minūtes] Atgādne

 • Lūdz komandas minūtes laikā iepazīstināt ar kontaktu lapām un ierakstiem.

 • Parādi dažādus veidus, kā informāciju var loģiski sakārtot:

 • Pēc temata (dabas aizsardzības speciālistu, juristu, politaktīvistu, cilvēktiesību pētnieku kontakti utml)

 • Vārdi un amati

 • Organizācijas

 • Pēc mītnes valsts

 • Uzsver, cik svarīgi ir savstarpēji pārbaudīt dažādu iedaļu datus, kas savākti par avotiem un no viņiem, un veidus, kā saglabāt un atjaunināt avotu sarakstus, pētījumam virzoties uz priekšu, un pēc tā beigām.

Ieteikumi drošībai

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaids / liela iepriekš sagatavota papīra lapa prezentācijai.

Vadlīnijas

Novadi īsu prezentāciju, pieskaroties:

 • Ieteikumiem datu glabāšanas vietu drošībai

 • Šifrētai saziņai

 • Avotu anonimizēšanu/kodēšanai, lai nosargātu to konfidencialitāti gadījumā, ja dati nonāk nepareizās rokās, un jutīgu un riskam pakļautu avotu aizsardzībai.

RESURSI - gatavojot prezentāciju, izmanto ieteikumus un piemērus no:

Avotu uzrunāšana (1 stunda un 5 minūtes)

Fizisko un digitālo draudu identificēšana

Diskutē | 35 minūtes

Rīki / Materiāli

Vadlīnijas

 • Īsi rezumē iepriekšējos grupu darbus par avotu identifikāciju un aicini dalībniekus padomāt par potenciālajiem riskiem.

 • Atgādini dalībniekiem, ka draudi, ar kuriem viņi var sastapties, attiecas gan uz pētniecības metodēm, gan ierīcēm, gan saziņu, gan informācijas glabāšanu.

 • Uzsver atšķirību starp “draudiem” un “risku” – vari to uzrakstīt slaidā vai uz tāfeles, kas paliek redzama visu nākamo uzdevumu laikā:

 • “drauds” attiecas uz kāda dzīves/darba sektora varbūtējo vājumu (gan digitāls, gan fizisks),

 • “risks” ir iespēja, ka draugs var īstenoties, proti, kāds šo vājumu izmantos.

 • draudu paredzēšana ir daļa no riska novērtējuma.

[10 minūtes] Grupu darbs 1

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās.

 • Lūdz katrai grupai apspriest sekojošo jautājumu un sarakstīt secinājumus:

 • “Kādi riski var rasties, intervējot un uzturot ilgtermiņa attiecības šajā un citos pētījumos?”

 • Iedrošini dalībniekus identificēt fiziskos un digitālos riskus kā arī kā tie ir savstarpēji saistīti** un kā var attīstīties laika gaitā.

[5 minūtes] Atgādne

 • Lūdz 1 - 2 grupas minūtes laikā prezentēt savus secinājumus.

 • Komentē dzirdēto un uzsver potenciālos riskus, piemēram:

 • Saziņas pārtveršana, noklausīšanās

 • Kratīšanas, datoruzbrukumi

 • Konfidenciālu vai labilu avotu atklāšana

[10 minūtes] Grupu darbs 2

 • Dalībnieki atgriežas savās grupās.

 • Balstoties uz viņu apzinātajiem riskiem, lūdz grupām apspriest, kā tos mazināt, ņemot vērā sekojošus apsvērumus:

 • Kārtību, kādā informācija tiek ievākta,

 • Konfidenciālas vai jutīgas informācijas izpaušanu,

 • Mantoto risku, proti, sadarbošanos ar kādu, kas ir pakļauts riskam un līdz ar to var pārnest to arī uz intervētāju.

[10 minūtes] Atgādne

 • Kad atvēlētais laiks beidzies, lūdz 1 - 2 grupām (vai visiem) dalīties ar secinājumiem, dodot katrai minūti.

 • Komentē dzirdēto, dalies ar atsauksmēm un ieteikumiem, kā novērst un samazināt grupas identificētos riskus.

 • Uzsver vajadzību nepārtraukti pārvērtēt riskus un atcerēties par drošību, jo notikumi ir nekontrolējami un cilvēki neparedzami.

 • Dalībnieki mēdz domāt tikai saviem riskiem, bet mazāk par intervējamajiem vai avotiem, ar ko sadarbojas. Iedrošini viņus neaizmirst arī par viņiem.
 • Tāpat dalībnieki mēdz nodalīt digitālos un fiziskos riskus. Lūdz atcerēties, ka tie ir cieši saistīti - digitālie riski var radīt fiziskas sekas, kam būs ietekme uz viņu darbu, un otrādi.

RESURSI:

Uzticības radīšana un robežu novilkšana

Diskutē | 35 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaidi / lielas papīra lapas ar jautājumiem un galvenajiem pieturas punktiem / īsa prezentācija.

Vadlīnijas

[5 minūtes] Diskusija

 • Uzsver, ka uzticības veidošana, kā arī robežu noteikšana un ievērošana ir vitāli svarīga attiecībās ar ilgtermiņa avotiem.

 • Kopīgā diskusijā lūdz dalībniekus dalīties ar domām:

 • “Kā tu uzturi profesionālās attiecības?”

[5 minūtes] Prezentācija

 • Sagatavo un novadi īsu prezentāciju par **galvenajiem paņēmieniem”, kas jāievēro, veidojot ilgtermiņa profesionālas attiecības ar avotiem:

  • Uzturi kontaktus ar “trīs zvanu likumu” un periodisku saziņu arī par jautājumiem, kas neattiecas uz pētījumu,
  • Plāno neformālas tikšanās
  • Uzaicini avotus uz darba pasākumiem, kas viņus varētu interesēt. Apdomā, vai jūsu ieraudzīšana kopā ar noteiktu avotu var radīt risku (saskaņā ar iepriekš veiktu risku novērtējumu).
  • Pierādi avotam, ka tev var uzticēties (un otrādi). Dalīšanās ar iepriekšējiem darbiem var palīdzēt iegūt avotu uzticību.

[5 minūtes] Diskusija

 • Lūdz dalībniekus dalīties ar un pārrunāt pieredzes vai minēt potenciālus izaicinājumus, kas var rasties darba gaitā.

[5 minūtes] Prezentācija

 • Īsi ieskicē un uzsver problēmas, piemēram:

  • Savstarpēju uzticības zudumu,
  • Personīgās telpas robežu pārkāpšanu,
  • Varas līdzsvaru,
  • Šantāžu (emocionālu vai citu).

[10 minūtes] Grupas diskusija

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās iepriekšējās grupās, izrunāt un piedāvāt veidus, kā mazināt iespējamās grūtības attiecībās ar avotiem.

 • Viņi var izmantot piedāvāto veidlapu un divās kolonās sarakstīt:

 • Problēmas

 • To samazināšanas iespējas/risinājumus

[5 minūtes] Atgādne

 • Atgriežoties kopējā telpā, uzaicini dažus brīvprātīgos dalīties ar viņu grupas problēmām un risinājumiem.

 • Komentējiet dzirdēto un noslēdziet sesiju ar ieteikumiem par veselīgu praksi, tādu kā:

 • lai novērstu nevēlamus piedāvājumus no avota puses, lietojiet tikai darba, nevis personīgo tālruņa numuru, uz tikšanos paņemiet līdzi kolēģi utml.

RESURSS:

Noslēgums (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Dari | 5 minūtes

Rīki/ Materiāli

*Kopīga zīmēšanas lapa/slaids/tāfele (tiešsaistē)

 • Tāfele, lielās lapas, līmlapas, flomāsteri- marķieri (klātienē)

Vadlīnijas

*Aicini dalībniekus izgatavot līdzņemamu plakātu, kurā visi kopā saraksta atbildes uz jautājumu,

 • kādas galvenās atziņas atcerēsies no šodienas semināra?

 • Dod dalībniekiem pāris minūšu domu uzrakstīšanai vai uzzīmēšanai, un citu rakstītā izlasīšanai.

Atgādne

 • Pasniedzējs var pasvītrot/uzsvērt dažas no atbildēm.
Nobeigums

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Rezumē semināra saturu. Informē, ja tas turpināsies ar kādu citu no “Cilvēka faktors” moduļiem (piemēram, “Kā identificēt avotus un veidot, un uzturēt, drošas attiecības” un vai “Pētījumu cilvēcīgā puse: intervijas”).

 • Ātri pārskati semināra norisi pa modulim, aicinot katru dalībnieku nosaukt:

  • vienu lietu, kas bija ļoti laba,
  • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.
 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties ar pēdējiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties par nākamajiem semināriem.

Further Resources

Izmanto semināra sagatavošanai un izdali dalībniekiem pēc tā beigām.

Par tematu:

Citi resursi:

Lai gan zemāk uzskaitītie resursi bieži runā par žurnālistiku, tie attiecas ne tikai uz žurnālistiem, bet katru, kurš nodarbojas ar pētniecību un izmeklēšanu sabiedrības interesēs.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,
 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,
 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,
 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,
 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autors: Nuria Tesón
 • Norises dizains: A. Hayder
 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
 • Mājas lapa: Laurent Dellere, Saqib Sohail Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu. .

Susijęs turinys