Pētījumu cilvēcīgā puse: (4) Īpašās pieejas intervijas

Šis seminārs ir viena no četrām daļām apmācību modulī par pētniecības un izmeklēšanu cilvēcīgo pusi, proti, mijiedarbību starp pētniekiem/žurnālistiem un cilvēkiem, kas varētu kļūt par viņu informācijas avotiem. Dalībnieki iegūs nepieciešamās prasmes, lai varētu droši sazināties un intervēt nepazīstamās vietās vai draudīgos apstākļos, kā arī iepazīsies ar metodēm, kā uzrunāt labilus avotus vai cilvēkus, kuri pētniecības laikā var pārvērsties par pretiniekiem.

Semināra apskats

Temats: Kā plānot un īstenot intervijas ārzemēs, nepazīstamās vai naidīgās vidēs, ar labiliem un pret jums noskaņotiem avotiem.

Mērķi:

 • Informēt dalībniekus par tehnikām, prasmēm un labo praksi interviju plānošanā un vadīšanā, kuras notiek ārzemēs, nepazīstamās vai naidīgās vidēs.
 • Nodot viņiem prasmes, ieteikumus un informāciju par labo praksi, intervējot vai sadarbojoties ar naidīgi noskaņotiem vai labiliem avotiem.
 • Palielināt izpratni par galvenajiem riskiem un drošības apsvērumiem, uzrunājot un vācot informāciju no avotiem nepazīstamā vai naidīgā vidē.

Mācību ieguvumi:

 • Prasme droši ieplūst svešā vidē un tikties ar avotiem.
 • Prasme novērtēt risku.
 • Prasme pārvietoties nepazīstamās vidēs.
 • Prasme uzrunāt labilus un naidīgus avotus un pielāgoties viņu videi, uzvedībai, vajadzībām un ierobežojumiem.
 • Atgādne par garīgās veselības nozīmi.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 2 stundas un 30 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem.

Saistītie semināri:

Saistītie ceļveži “Atklājot neredzamo” mājas lapā:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Ievads

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai komentējot attēlu, piemēram:

 • Kas ir kopīgs visiem pētījumiem?

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Izklāsti semināra programmu.

 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā: nodaļā “Semināru vadīšana”.

 • Izskaidro, kā notiks grupu darbs, piemēram, vai tās nemainīsies un strādās kopā visa semināra laikā.

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

 • The “participants’ introductions” part is only * Iepazīšanās daļa vajadzīga tikai tad, ja šī ir sesija ar jaunu grupu.
 • Ja tā pati grupa ir piedalījusies citos “Pētījumu cilvēcīgā puse” semināros, varat pāriet uz tematam veltītajiem jautājumiem, izspēlēt kādu ātro spēli vai atgriezties pie iepriekšējo semināru kopsavilkuma.

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus iepazīstināt ar sevi, nosaucot vēlamo uzrunas formu, ja viņi vēlas (viņa/viņš/viņi) un atbildēt uz šādiem jautājumiem:

  • Vai tu esi piedalījies kādā pētījumā, kurā intervējamo uzvedība bija izaicinājums?
  • Kādi tie bija un kā tu mēģināji ar tiem tikt galā?
 • Ievadi dalībniekus tematā, uzsverot, cik svarīgi pētījumu intervijās ir pielāgoties cilvēku raksturiem un apstākļiem.

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus vai apspriesties grupā, piemēram::

 • 2 minūtes intervējot citu grupas biedru par viņu darbu vai izcelsmes vietu.

 • Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā “Semināra vadītāju rokasgrāmatā”.

Kad jāintervē labils vai naidīgs avots (1 stunda un 5 minūtes)

Apspriede

Dari | 5 minūtes

Rīki / Materiāli

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus 2 - 3 minūtes individuāli padomāt un uzrakstīt piemērus zemāk minētajiem jautājumiem:

 • Kas var būt labils avots?

 • Kas var būt naidīgs avots?

Atgādne

 • Komentē dalībnieku atbildes un pievieno papildus piemērus, ja nepieciešams. Piemēram:

  • Avoti, kuri varētu būt labili:

  • LGBTQI+ kopienas

  • Nepilngadīgie

  • Traumas pārcietušie

  • Seksuālā vardarbībā cietušie

  • Cilvēktirdzniecības upuri

 • Naidīgi avoti varētu būt:

  • Pret jūsu darbu noskaņoti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki
  • Varbūtējais cilvēktirdzniecības organizators, aizstāvot sevi
  • Potenciāli korumpēts indivīds
  • Jebkurš, kam šķiet, ka jūs viņu turat aizdomās par ko nelikumīgu
Uzdevums: Izplāno “lauka” darbu

Sadarbojies| 15 minūtes

Rīki / Materiāli

 • “Darba lapas – Pētījumu cilvēcīgā puse: Īpašās pieejas intervijas” - sadaļa “Grupu darbs: Izplāno “lauka” darbu” (drukātās lapās vai tiešsaistē).
 • Slaids / lielās papīra lapas ar uzdevuma vadlīnijām un galvenajiem pieturas punktiem.
 • Koplietošanas mapes un faili / teksta rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad) novērojumu pierakstīšanai (ja tiešsaistē).
 • Tāfele, papīra lapas, līmlapas, pildspalvas (klātienē).

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Sadali dalībniekus 3 - 5 cilvēku grupās.

 • Lūdz komandas iecelt rakstvedi, hronometristu un prezentētāju (atkārtosies katrā uzdevumā); ik pa laikam jānomaina lomas.

 • Katrā grupā izvēlies vienu, kam būs īpaša loma - labils vai naidīgs avots (piemēram, nepilngadīgs imigrants, nozieguma liecinieks, apdraudēts LGBTQI+ kopienas pārstāvis, trauksmes cēlājs, notiesāts cilvēktirgonis, naudas atmazgāšanā apsūdzēts korporācijas akcionārs, aizdomās par kukuļņemšanu turēts politiķis utt.)

 • Lūdz komandas atbildēt uz šādiem jautājumiem par tām nozīmēto intervējamo:

 • Kā jūs viņus uzrunāsiet?

 • Kur jūs norunāsiet interviju?

 • Kādus vēl apstākļus būtu jāapsver pirms tikšanās/intervijas un tās laikā?

 • Kā jūs droši saglabāsiet atbildes, datus vai informāciju, ko plānojat iegūt?

 • Laika taupīšanas nolūkā grupas darbam tu vari sagatavot kartītes ar īsiem scenāriju aprakstiem jau iepriekš un piešķirt katrai grupai pa vienai. Mēģini adaptēt scenārijus un varoņus grupas kontekstam / vajadzībām / izaicinājumiem. Ļauj grupām atteikties no kāda varoņa vai tos samainīt, ja ieteiktais ir pārāk satraucošs vai traumatizējošs.

 • Ja šis seminārs ir turpinājums "Pētniecības cilvēcīgā puse: Kā apzināt avotus un droši sazināties”:

 • vari saglabāt tās pašas grupas vai izveidot jaunas, kuras strādā kopā visa semināra garumā,

 • laika taupīšanas nolūkā grupas var turpināt darbu ar iepriekšējā semināra scenārijiem - vai arī tu vari viņiem piešķirt intervējamos.

[5 minūtes] Atgādne

 • Lūdz katru grupu 2 minūtes prezentēt savas idejas un to pamatojumu.
 • Komentē komandu izvēles un aicini arī pārējos dalībniekus uzdot jautājumus, un dalīties ar ieteikumiem.
Kā sagatavot jautājumus un intervijas plānu

Dari | 20 minūtes

Rīki / Materiāli

 • “Darba lapas – Pētījumu cilvēcīgā puse: Īpašās pieejas intervijas” - sadaļa “Grupu darbs: Kā sagatavoties intervijai” (drukātās lapās vai tiešsaistē).
 • Slaids / lielās papīra lapas ar uzdevuma vadlīnijām un galvenajiem pieturas punktiem.
 • Koplietošanas mapes un faili / teksta rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad) novērojumu pierakstīšanai (ja tiešsaistē).
 • Tāfele, papīra lapas, līmlapas, pildspalvas (klātienē).

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās.

 • Katrai grupai:

 • jāsagatavo jautājumi sev piešķirtajam labilajam vai naidīgajam intervējamajam no iepriekšējā uzdevuma,

 • jāsakārto jautājumi vajadzīgajā secībā,

 • jāizskaidro mērķi un kā viņi centīsies tos sasniegt.

 • Atgadīni dalībniekiem par galvenajiem mērķiem, piemēram:

 • Salauzt ledu,

 • Izraisīt reakciju,

 • Vākt fona materiālus stāstam,

 • Pārbaudīt faktus, citus pierādījumus un citu avotu sniegtu informāciju,

 • Vākt pierādījumus,

 • Iegūt liecības vai stāsta cilvēcīgo pusi utml.

 • Atgādini, ka komandām jāieceļ rakstvedi, hronometristu un jāatrod brīvprātīgos nākamajā uzdevumā gaidāmajai lomu spēlei.

Šim uzdevumam ir dubulti mērķi:

 • pārbaudīt un atsvaidzināt zināšanas no iepriekšējām apmācībām vai prakses (piemēram, ja dalībnieki piedalījušies kādā no iepriekšējiem “Pētījumu cilvēcīgā puse” semināriem) un
 • saprast labilu un naidīgu avotu īpatnības.
Kā vadīt interviju

Praktizē | 25 minūtes

 • Pielāgo šī vingrinājuma laiku grupu skaitam seminārā.

Rīki/ Materiāli

 • Materiāli un grupu pieraksti no iepriekšējā vingrinājuma
 • Slaids / liela papīra lapa ar galvenajiem punktiem, kas jāatceras pēc lomu spēles (sk. “Atgādni”)

Vadlīnijas

[20 minūtes] Lomu spēle

 • Turpinot aizsākto, grupas pārbauda sevis izveidoto interviju plānu lomu spēlē.

 • Citas grupas brīvprātīgais kļūst par intervējamo (atkarībā no scenārija / varoņa, kāds katrai grupai iedalīts).

 • Dod katrai grupai 5 minūtes intervijai, kamēr pārējie pieraksta piezīmes vēlākai apspriešanai.

 • Lai taupītu laiku, grupas var izmēģināt tikai dažus no viņu jautājumiem (piemēram, ievada jautājumu un vēl 2 - 3 pēc pašu izvēles).

 • Kad visas grupas pabeigušas darbu, uzaicini katru izteikt savas domas un piezīmes.

[5 minūtes] Atgādne un kopsavilkums

 • Pēc lomu spēles atgādini par jautājumu tipiem un mērķiem, kāpēc tie darbojas (vai nē) un kādās situācijās ir noderīgi.

 • Fokusē sarunu uz ko darīt un ko nedarīt, proti.:

 • Uzdot vispārīgus jautājumus ledus laušanai.

 • Neuzdot uzvedinošus jautājumus, kas var ietekmēt intervējamo atbildes virzienu.

 • Neuzdot slēgtus jautājumus, ja mērķis ir savākt fona informāciju un detaļas.

 • Dalies ar gatavu slaidu ar galvenajiem padomiem/ieteikumiem, un savieno tos ar dažādiem jautājumu veidiem:

  • Atvērtie pret slēgtajiem
  • Faktuālie un dažādo iespēju
  • Uzvedinošie
  • Papildinošie
  • Provokatīvie
 • Uzsver, ka labiliem vai naidīgiem / agresīviem avotiem vienmēr ir vajadzīga īpaša pieeja.

 • Pārej uz nākamajām nodarbības nodaļām.

RESURSI:

Īpaša pieeja īpašiem kontekstiem (1 stunda)

Sarunas ar traumatizētajiem

Lasi, skaties, klausies | 15 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaidi un iepriekš sagatavotas lielās lapas prezentācijai.

Vadlīnijas

Sagatavo īsu prezentāciju par sekojošiem jautājumiem:

 • Ir svarīgi uzrunāt labilus avotus ar uzticamu cilvēku un/vai organizāciju starpniecību, kā arī vienmēr novērtēt riskus vai pirms tam, gan uzrunāšanas laikā.

 • Uzsver, ka risku novērtējumam un mazināšanai vajadzētu kļūt par reportieru darba rutīnas daļu, un parādi resursus, kur par to var gūt padziļinātas zināšanas, piemēram, tādus kā šis raksts "Risku novērtējums ir prāta stāvoklis, nevis ķeksītis".

 • Seksuālu vardarbību piedzīvojušie var justies komfortablāk vietā, kuru pazīst vai izvēlas paši.

 • Ļaujiet viņiem ierasties ar pavadoni, ja intervējamie tā vēlas.

 • Seksuālās vardarbības upuri kopumā dod priekšroku intervētājam - sievietei. Ja jūs esat vīrietis, apsverat iespēju lūgt palīdzību kolēģei ja, jūsuprāt, tam varētu būt nozīme.

 • Izvairies no kacinātājiem (triggers)

 • Fokusējies uz faktiem, nevis emocijām, lai izvairītos no atkārtotas traumas.

 • Esi pacietīgs, viņu stāstījums var nesekot vienkāršai, linerālai vai hronoloģiskai līnijai:

  • bieži uzdod precizējošus jautājumus,
  • izvairies no jautājumiem, kas vaino upuri vai dod mājienus par nepareizu vai nelikumīgu rīcību (vari dalīties ar dažiem piemēriem un padomiem no šī _ceļvež_a Practice-oriented guidance for child-sensitive communication and interviewing*" vai citiem piemēriem),
  • uz sarunām ar bērniem paņem līdzi krītiņus vai rotaļlietas, tas var viņus iedrošināt vai sarunāties dabiskākos apstāklos, proti, kamēr viņi spēlējas.
 • Izrādi empātiju:

  • ļauj viņiem justies sadzirdētiem,
  • vairāk klausies, mazāk runā - šo padomu nevar uzsvērt par biežu.
 • Nesalīdzini, neapšaubi, nenoniecini viņu pieredzes.

 • Vienmēr pārbaudi faktus!

 • Tas, ka kāds ir labils, automātiski nenozīmē, ka viņš ir uzticams.

 • Viņu sniegtajai informācijai ir jāiztur faktu pārbaude un jums ir jāzina par viņu aizspriedumiem, ja intervija nav gluži brīvprātīga.

 • Ar laiku tas var mainīties. Konstanti pārbaudi avota uzticamību, ja strādā ar viņu ilgāku laiku.

 • Rūpējies arī par sevi

 • Rūpes par sevi un apzinātība nozīmē, ka pētnieka labsajūta nav mazāk svarīga kā viņa avotu.

 • Lūdz dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties pieredzē un ieteikumos.

Prezentācijas laikā atgādini par citiem labiliem avotiem: pierunātiem upuriem, mazgadīgajiem, cilvēktirdzniecības upuriem utt. Pielāgo lasāmos resursus un padomus dalībnieku kontekstam.

RESURSI:

Lai sagatavotu atgādnes galvenos punktus, izmanto:

Kā intervēt naidīgus avotus

Lasi, skaties, klausies | 15 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Iepriekš sagatavoti slaidi / lielās papīra lapas prezentācijai.

Vadlīnijas

Sagatavo īsu prezentāciju par sekojošiem jautājumiem:

 • Var gadīties, ka avoti, kas pētījuma sākumā ar jums sadarbojās, tā laikā kļūst naidīgi (un otrādi).

 • Kā intervētajam jums ir svarīgi noturēties saprāta un intuīcijas rāmjos, lai jūs neizmantotu.

 • Nekautrējieties mainīt iepriekš izdomātos jautājumus.

 • Sāciet ar atvērtajiem jautājumiem un uzdodiet papildjautājumus par tiem.

 • Ja atvēlētais laiks ir ierobežots, uzdodiet smagos jautājumus jau intervijas sākuma daļā.

 • Uzdodiet asus jautājumus bez minstināšanās un esat gatavs gan tos pamatot, gan atkārtot, ja uz tiem neseko pieņemama atbilde.

 • Esat gatavs pretuzbrukumam un atteikumam turpināt sarunu.

 • Vienmēr izturaties ar cieņu un trenējiet šo prasmi, atgādiniet par to sev katras smagas intervijas laikā.

 • Vērojat ķermeņa valodu un reakcijas:

 • nikni cilvēki piedāvā informāciju par tad, kad viņi runā emocionāli.

 • Rūpējieties par personīgo drošību:

 • naidīgi avoti var censties ietekmēt jūsu izmeklēšanu vai citus avotus, piemēram, iebiedēt lieciniekus,

 • nosakiet savu un pētījuma drošību par visaugstāko prioritāti.

 • Uzaicini dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties ar pieredzi un padomiem.

RESURSI:

Lai sagatavotu galvenos punktus atgādnei, izmanto:

Kā intervēt ārzemēs un citās nepazīstamās vietās

Diskutē | 20 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaidi un iepriekš sagatavotas lielās lapas ar galvenajiem pieturas punktiem.
 • Koplietošanas mapes un faili / teksta rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad) novērojumu pierakstīšanai (ja tiešsaistē)
 • Tāfele, papīra lapas, līmlapas, pildspalvas (klātienē)

Vadlīnijas

Vadi diskusiju un atgādini svarīgākos līdz šim pārrunātos punktus:

 • Pievēršaties ceļošanas tematam un vajadzībai veikt risku novērtējumu vietām, uz kurām dosieties.

 • Aicini dalībniekus 5 minūtes pārdomāt un pārrunāt, kas jāņem vērā, dodoties uz nepazīstamām vietām.

 • Kamēr viņi apspriežas, piefiksē atbildes un pievieno arī citus aspektus, ja tie vēl nav nosaukti.

 • Starptautiskajiem braucieniem:

  • Biļetes
  • Palikšana
  • Vietējais transports
  • Kartes
  • Vīzu prasības
  • Bagāža un apģērbs
  • Tehniskais aprīkojums
  • Muitas prasības
 • Interviju un filmēšanas atļaujas (ja likumi to paredz)

 • Kulturālie un reliģiskie apsvērumi

 • Dzimumapsvērumi, ja tie var ietekmēt jūsu darbu

 • Vietējie notikumi / situācijas:

  • Politiski satricinājumi, piemēram, protesti
  • Vēlēšanas, kas var izraisīt demonstrācijas
  • Augsts vietējās noziedzības līmenis
  • ...

Beigās piedāvā papildus padomus, tādus kā:

 • Intervējamo uzrunāšana caur uzticamām vietējām organizācijām var palīdzēt salauzt ledu un piedāvāt drošāku vidi gan intervētājam, gan avotam.

 • Valodas apsvērumi:

 • Jums var nākties sadarboties ar vietējiem fikseriem, tulkiem un gidiem.

 • Tiem ir jābūt pārbaudītiem un uzticamiem cilvēkiem.

 • Apsveriet sākotnējo interviju variantu jau prms brauciena, jo tad būs skaidrs, vai jums vajag tulku vai cita veida vietējo atbalstu.

 • Strādājot nepazīstamā vidē, jums varētu būt nepieciešama pagātņu pārbaude cilvēkiem, ar ko strādājat vai tiekaties.

 • Tāpat viņi var pārbaudīt jūsu pagātni, lai sāktu veidoties savstarpēja uzticība.

 • Izsver, cik droši ir dalīties ar personīgām detaļām vai informāciju par jūsu pētījumu, kad intervējat cilvēkus.

Pēcintervijas pārbaudes

Diskutē | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaidi un iepriekš sagatavotas lielās lapas ar galvenajiem pieturas punktiem.
 • Koplietošanas mapes un faili / teksta rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad) novērojumu pierakstīšanai (ja tiešsaistē).
 • Tāfele, papīra lapas, līmlapas, pildspalvas (klātienē).

Vadlīnijas

Vadi diskusiju un atgādini svarīgākos līdz šim pārrunātos punktus, kā arī ievadi jaunā tematā:

 • Kas jādara, kad intervija beigusies?

 • Aicini dalībniekus to pārdomāt un pārrunāt, piefiksē atbildes, pievieno arī citus aspektus, piemēram:

  • Faktu pārbaude.
  • Pētījuma cikls: vajadzība vēlreiz pārdomāt visu pētījumu un saprast, vai pabeigts.
  • Iespēja iesaistītajiem/ skartajiem sniegt atbildes.
  • Pārbaude, vai ir visas nepieciešamās atļaujas un kā publikācijā tiks pieteikti avoti (ja tie būs atklāti).
  • Palikšana saziņā - intervējamie var kļūt par sākumpunktiem, uz kuriem veidot avotu bāzi tālākiem pētījumiem.
  • Nepārtraukts riska novērtējums visos līmeņos: saziņas kanāli, informācijas un datu glabāšana, publikācija, dalīšanās ar citiem, kopdarbi.
  • Uzaicini dalībniekus uzdot neskaidros jautājumus vai dalīties ar pieredzi/ieteikumiem.

Noslēgums (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Radi 5 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Kopīga zīmēšanas lapa/slaids/tāfele (tiešsaistē).
 • Tāfele, lielās lapas, līmlapas, flomāsteri- marķieri (klātienē).

Vadlīnijas

 • Aicini dalībniekus izgatavot līdzņemamu plakātu, kurā visi kopā saraksta atbildes uz jautājumu,

kādas galvenās atziņas atcerēsies no šodienas semināra?

 • Dod dalībniekiem pāris minūšu domu uzrakstīšanai vai uzzīmēšanai, un citu rakstītā izlasīšanai.

Atgādne

 • Vari pasvītrot/uzsvērt dažas no atbildēm.
Nobeigums

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

Rezumē semināra saturu. Informē, ja tas turpināsies ar kādu citu no “Cilvēka faktors” moduļiem (piemēram, “Attiecības ar avotiem”)”.

 • Ātri pārskati semināra norisi pa modulim, aicinot katru dalībnieku nosaukt:

  • vienu lietu, kas bija ļoti laba,
  • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.
 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties ar pēdējiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties par nākamajiem semināriem.

Papildus resursi

Izmanto, kad gatavojies, un dalies ar dalībniekiem pēc semināra.

Par tematu:

Citi resursi:

Lai gan zemāk uzskaitītie resursi bieži runā par žurnālistiku, tie attiecas ne tikai uz žurnālistiem, bet katru, kurš nodarbojas ar pētniecību un izmeklēšanu sabiedrības interesēs.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,
 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,
 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,
 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,
 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autors: Nuria Tesón
 • Norises dizains: A. Hayder
 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
 • Mājas lapa: Laurent Dellere, Saqib Sohail Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys