Pētījumu cilvēcīgā puse: (2) Kā vadīt intervijas

Šis seminārs ir viena no četrām daļām apmācību modulī par pētniecības un izmeklēšanu cilvēcīgo pusi, proti, mijiedarbību starp pētniekiem/žurnālistiem un cilvēkiem, kas varētu kļūt par viņu informācijas avotiem. Šis seminārs seko pirmajam “Pētījumu cilvēcīgā puse. Kā apzināt avotus un droši sazināties” (sevišķi svarīgi ievērot secību, apmācot iesācējus). Otrajā seminārā dalībnieki mācās tehniku, prasmes un labo praksi, kā uzturēt attiecības un droši intervēt avotus, kuri izmeklēšanās nodrošina pierādījumus.

Semināra apskats

Temats: ētniecības cilvēcīgā puse: kā intervēt droši.

Mērķi:

 • Iepazīstināt ar metodēm, prasmēm un labo praksi, lai pētījumu laikā dalībnieki prastu droši atpazīt, intervēt un uzturēt sakarus ar avotiem pierādījumu vākšanai un nostiprināšanai.

Mācību ieguvumi:

 • Sapratne, ka dažādi intervējamie un interviju veidi prasa dažādas pieejas.
 • Prasme formulēt jautājumus dažāda tipa intervijām, sagatavot interviju plānus.
 • Prasme intervēt.

Semināra formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināra ilgums (bez starpbrīžiem): 2 stundas 10 minūtes

Grupas lielums: 6 līdz 24 cilvēki

Saistītie semināri:

Saistītie “Atklājot neredzamo” ceļveži: 

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Izlaid iepazīšanos, ja seminārā piedalās tā pati grupa, kas pirmajā “Pētījumu cilvēcīgā puse. Kā apzināt avotus un droši sazināties”. Tā vietā varat izspēlēt kādu ātro spēli vai atkārtot kopsavilkumu, kas notika iepriekšējā seminārā.

Iepazīšanās ar darba kārtību

Lasi Skaties Klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai komentējot attēlu.
 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.
 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech)
 • Izklāsti semināra programmu.
 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā: nodaļā “Semināru vadīšana”.
 • Izskaidro, kā notiks grupu darbs, piemēram, vai tās nemainīsies un strādās kopā visa semināra laikā.
Iepazīšanās ar dalībniekiem/ ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Nodrošini ātru iepazīšanos, lūdzot dalībniekus atbildēt uz dažiem jautājumiem par pašiem, darbu, viņu gaidām no šī semināra.

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tiešsaistes tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus vai apspriesties grupā:

 • piemēram, 2 minūtes intervējot citu grupas biedru par viņu darbu vai izcelsmes vietu.

 • Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā Treneru rokasgrāmatā.

Kā plānot un vadīt interviju (1 stunda 45 minūtes)

**Ievads: interviju plānošana

**

Lasi Skaties Klausies | 5 minūtes

Rīki /materiāli

Vadlīnijas

Īsa prezentācija, fokusējoties uz šādiem punktiem.:

 • Kad esi sagatavojies intervijai, jāķeras pie organizēšanas, proti:

 • tikšanos vietas

 • ieraksta instrumenti

 • brauciens un apmešanās vietas

 • vietējie kontakti atbalstam un drošības jautājumiem

 • konteksta apzināšana / priekšizpēte

 • droša saziņa ar avotiem utt.

 • Vēlreiz uzsver, cik svarīga ir iepriekšēja plānošana, un iesaki izmantot iepriekš mācīto pētniecības soļu secību, lai samazinātu riskus interviju laikā un pēc tām.

 • Nekautrējies šo atkārtot, cik bieži vien iespējams.

 • Aicini dalībniekus papildināt / jautāt / apspriest temata aspektus, kas attiecas uz viņu darba vajadzībām.

Interviju plānošana

Sadarbojies | 35 minūtes

Rīki/materiāli

 • “Darba lapas - "Pētniecības cilvēcīgā puse. Kā vadīt intervijas", sadaļa “Grupu darbs: Interviju plānošana" (drukātā veidā vai tiešsaistē)
 • Slaids/ sagatavota lielā lapa ar vadlīnijām un galvenajiem pieturas punktiem
 • Koplietota mākoņdatu mape un faili / tekstu rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad) novērojumu pierakstiem / alternatīva var būt tiešsaistes koplietošanas tāfeles, tādas kā Miro vai Mural (ja tiešsaistē.)
 • Individuālas papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē.)

Vadlīnijas

[15 minūtes] Grupu darbs

 • Sadali kursantus mazākās grupās pa 3 - 5 cilvēkiem.

 • Lūdz, lai grupa ieceļ protokolistu, laika kontrolieri, darba prezentētāju (darba procesā lomām ir jāmainās).

 • Izklāsti darba uzdevumu - saplānot interviju ar noteiktu personāžu.

 • Lūdz viņiem vai nu izvēlēties intervējamo, vai iedali lomu pats (piemēram, liecinieks, upuris, aizdomās turamais, eksperts, oficiālais pārstāvis), un uzrakstīt:

 • 1. Kāda ir viņu loma izmeklēšanā/pētījumā

  • 2. Kāds ir viņu sakars ar izmeklēšanu/pētījumu
  • 3. Kādu informāciju viņi var sniegt
 • Uzdod grupām uzvedinošos jautājumus, piemēram:

 • Kā jūs viņu intervēsiet?

 • Kur jūs piedāvāsit tikties?

 • Kādi vēl apsvērumi jāņem vērā intervijas /tikšanās laikā un pirms tās?

Ja šis ir turpinājums semināram ““Pētījumu cilvēcīgā puse. Kā apzināt avotus un droši sazināties”:

 • tu vari vai nu saglabāt tās pašas grupas, vai izveidot jaunas, kuras strādās kopā šajā seminārā;
 • laika taupīšanas nolūkā grupas var turpināt darbu ar iepriekš izvēlētajiem piemēriem un izvēlēties intervējamos no tiem.

[20 minūtes] Atgādne

 • Dod katrai grupai 2 minūtes, lai viņi prezentētu plānu un pamatotu savus lēmumus.

 • Nokomentē katras grupas izvēles un iesaisti pārējos, aicinot uzdot jautājumus vai izteikt ierosinājumus.

 • Pēc grupu prezentācijām sarīko īsu diskusiju par dažādu interviju tipu plusiem un mīnusiem:

 • Klātiene

 • Videozvans

 • E-pasts

Lai taupītu laiku, grupu darbam vari iepriekš sagatavot speciālas kartītes un izdalīt katrai no grupām.

Jautājumu sagatavošana un intervijas plāns

Dari | 20 minūtes

Rīki/materiāli

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās.

 • Katra grupa:

 • sagatavo jautājumus intervējamajam (tas pats cilvēks, kas iepriekšējā darbā) un

 • nosaka to secību

 • izskaidro, kādi ir intervijas mērķi un kā viņi cer tos sasniegt.

 • Vadi grupas uz svarīgākajiem mērķiem, tādiem kā:

 • Salauzt ledu

 • Izprovocēt reakciju

 • Savākt stāsta fonu

 • Pārbaudīt cita avota sniegtos pierādījumus vai informāciju

 • Vākt pierādījumus

 • Vākt liecības / stāstus materiāla cilvēcīgajai pusei utt.

 • RAtgādini komandām par vajadzību iecelt jaunus rakstvežus, laika uzraugus un brīvprātīgos lomu spēlei (sīkāk nākamajā nodaļā)

Lomu spēle “Izjautā”

Sadarbojies | 20 minūtes

Piezīme: darbam atvēlētais laiks jāpielāgo grupu skaitam.

Rīki / materiāli

 • Materiāli un grupu piezīmes no iepriekšējā uzdevuma
 • Slaidi/ lielās lapas galveno secinājumu pierakstīšanai pēc lomu spēles.

Vadlīnijas

[20 minūtes] Lomu spēle

 • Turpinot iepriekšējo uzdevumu, katra grupa pārbauda tās sastādīto intervijas plānu lomu spēlē.

 • Grupa uzaicina brīvprātīgo no citas grupas kļūt par viņu intervējamo.

 • Katrai intervijai ir dotas 5 minūtes intervijai. Pārējās grupas tās vēro un piefiksē, ko teiks komentāros.

 • Kad visas grupas darbu paveikušas, aicini visus izteikt savas domas.

[10 minūtes] Atgādne un kopsavilkums

 • Pēc tam, kad visas grupas pabeigušas lomu spēli, izsaki savus komentārus par jautājumu veidiem un mērķiem, kāpēc tie nostrādā vai nē, un kam tie ir piemēroti.

 • Fokusē sarunu uz dari”/”nedari, proti,:

 • Uzdod vispārīgus jautājumus ledus laušanai

 • Neuzdod uzvedinošus jautājumus, kas var ietekmēt intervējamo atbildes virzienu Neuzdod slēgtus jautājumus, ja mērķis ir savākt fona informāciju un detaļas

 • Uzraksti galvenos ieteikumus un pasvītro to sakarību ar attiecīgajiem jautājumu veidiem:

 • Atvērtie pret slēgtajiem

 • Faktuālie un dažādo iespēju

 • Uzvedinošie

 • Papildinošie

 • Provokatīvie

 • Uzsver, ka labiliem vai naidīgiem / agresīviem avotiem ir vajadzīga īpaša pieeja.

  • Mini dažas pieejas un izskaidro, kā tās atšķiras.
  • Dalies ar piemēriem un ieteikumiem.

RESURSI:

Ierakstu/pierakstu glabāšana. Juridiskie apsvērumi

Lasi Skaties Klausies | 10 minūtes

Rīki/materiāli

 • Slaidi vai iepriekš sagatavotas lielās lapas prezentācijām.

Vadlīnijas

Sagatavo īsu prezentāciju, kurā uzsver riska novērtējuma nozīmi, izvēloties saziņu, tikšanās vietas, datu un pierādījumu glabāšanu, kā arī individuālo drošību:

 • Interviju laiks un vieta

 • Digitālās un fiziskās drošības apsvērumi

 • Brauciens

 • Īpašās pieejas intervijas (labili vai naidīgi/agresīvi avoti /intervējamie) var apspriest atsevišķi. Ja tas nenotiek, atgādini šeit, ka tām nepieciešama īpaša plānošana.

 • Izvaicā dalībniekus, vai viņi ir apsvēruši, kā un kur viņi piefiksēs un uzglabās informāciju vai pierādījumus:

 • Vai viņi ierakstīs, fotografēs, filmēs utt?

 • Atgādini par rīkiem interviju dokumentēšanai, jo tas viņiem palīdzēs plānot glabāšanu:

 • Audioierakstiem

 • Videozvaniem un telefona sarunu ierakstiem

 • Foto/video

 • Droša glabātuve

 • Uzsver, cik svarīga ir:

 • Informēta piekrišana, intervējamajiem parakstot speciālu “piekrišanas dokumentu” - formu, kurā izskaidrots, kā viņu identitāte un sniegtā informācija tiks izmantota vai pasargāta;

 • Juridiskie apsvērumi

 • Drošība

 • Privātums

 • Pārrunā un iesaki:

 • labāk atsaukties uz pētījuma informācijas avotiem?

 • Vai identitātes tiks atklātas?

 • Kādos gadījumos jāsaglabā slepenība? Kāda ir tās ietekme uz publicēta pētījuma ticamību?

 • Definē galvenos terminus un to nozīmi:

 • On the record (publicēšanai)

 • Off the record (zināšanai)

 • Anonymity (bez atsauces)

RESURSI:

Pēc intervijas: pārbaudes un līdzsvars

Diskutē | 15 minūtes

Rīki/materiāli

 • Slaidi/ sagatavotas lielās prezentāciju lapas
 • Koplietota tāfeles, tādas kāMiro vai Mural / mākoņdatu teksta rediģēšanas platforma (piemēram, Framapad (ja tiešsaistē.)
 • Lielās papīra lapas, tāfele un rakstāmie (ja klātienē)

Vadlīnijas

 • Dod dalībniekiem 2 minūtes, lai viņi individuāli vai grupās uzrakstītu savas atbildes uz jautājumu:

  • “Ko jūs darāt, kad intervijas beigušās?”
 • Pēc šī vingrinājuma apkopojat galvenos jautājumus un, ja nav minēts, papildiniet atbildes ar:

 • Intervijā sniegto faktu pārbaudes svarīgumu.

 • Pētījuma ciklu: vajadzību vēlreiz pārdomāt visu pētījumu un novērtēt vajadzības.

 • Iespēju iesaistītajiem/ skartajiem izteikt viedokli.

 • Pārbaudi, vai ir visas nepieciešamās atļaujas un kā publikācijā tiks pieteikti avoti (ja tie būs atklāti).

 • Palikšana saziņā - intervējamie var kļūt par sākumpunktiem, uz kuriem veidot avotu bāzi tālākiem pētījumiem.

 • Riska novērtējums: saziņas kanāli, informācijas un datu glabāšana, publikācija, dalīšanās ar citiem, kopdarbi.

 • Iedrošini dalībniekus pajautāt sev:

 • Vai bijāt apsvēruši, cik intervija būs gara?

 • Vai tā bija par garu un avots sāka nogurt?

 • Atgādini šo kontekstā ar avota laika vērtību, kas jāciena.

 • Vai pats biji pareizajā noskaņojumā?

 • Vai pieļāvi kļūdas, uzrunājot avotu (kultūras īpatnības, dzimums, citas)

 • Uzsver, cik svarīgi ir iemācīties akceptēt, ka dažreiz nesanāks un laiks mest mieru.

 • Daži avoti nebūs noderīgi vai pretimnākoši, lai cik laba būtu bijusi plānošana.

 • Ir pieņemami pārtraukt interviju, ja saproti, ka darīji, ko varēji, bet avots neatbilst gaidītajam.

RESURSI:

Beigas (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Radi | 5 minūtes

Rīki/materiāli

 • Kopīga zīmēšanas lapa/slaids/tāfele (tiešsaistē)
 • Tāfele, lielās lapas, līmlapas, flomāsteri- marķieri (klātienē)

Vadlīnijas

 • Aicini dalībniekus izgatavot līdzņemamu plakātu, kurā visi kopā saraksta atbildes uz jautājumu Kādas galvenās atziņas atcerēsies no šodienas semināra?

 • Dod dalībniekiem pāris minūšu domu uzrakstīšanai vai uzzīmēšanai, un citu rakstītā izlasīšanai.

Atgādne

 • Pasniedzējs var pasvītrot/uzsvērt dažas no atbildēm.
CNobeigums

Lasi Skaties Klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Rezumē semināra saturu. Informē, vai tas turpināsies ar kādu citu no “Cilvēka faktora” moduļiem (“Cilvēka faktors: Kā identificēt un droši uzrunāt avotus” un/vai “Kā identificēt avotus un veidot, un uzturēt, drošas attiecības”).

 • Ātri pārskati semināra norisi pa modulim, aicinot katru dalībnieku nosaukt:

 • vienu lietu, kas bija ļoti laba,

 • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.

 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties ar pēdējiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties par nākamajiem semināriem.

Papildus resursi

Par tematu::

Citi saistītie resursi:

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,
 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,
 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,
 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,
 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech's “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 starptautisko licenci

 • Semināra autors: Nuria Tesón
 • Norises dizains: A. Hayder
 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
 • Mājas lapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys