workshop

Drošība pirmajā vietā! Preventīvās digitālās drošības pamati

Šī semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar preventīvās digitālās drošības pamatiem un risku apzināšanās pasākumiem, ko viņi var izmantot savā darbā. Seminārā arī apskatīti galvenie principi un kritēriji, lai novērētu, kādi ir labākie digitālie rīki, ko izvēlēties konkrētajam indivīdam vai grupai/komandai, atkarībā no viņu situācijas un vajadzībām.

Semināra apskats

Temats: Pamatprincipi digitālajā drošībā pilsoniskajiem izmeklētājiem, žurnālistiem, pētniekiem un citiem, kas strādā ar informāciju kā pierādījumu.

Mērķi:

 • Iepazīstināt dalībniekus ar pamatiem preventīvā digitālajā drošībā un risku apzināšanās pasākumiem, ko viņi var izmantot savā darbā.
 • Parādīt, cik būtiski ir attīstīt domāšanu, kas dažādās situācijās novērtē riskus un drošības apsvērumus, nevis darboties automātiski ar nemainīgiem rīkiem un metodēm.
 • Iepazīstināt dalībniekus ar pamatprincipiem un kritērijiem, kā izvēlēties sev piemērotus digitālos rīkus gan kā indivīdiem, gan grupām/komandām.
 • Veicināt izpratni, ka ar drošību ir saistīta ne tikai digitālā vai fiziskā vide, bet arī cilvēka vispārējais prāta stāvoklis, uzvedība un labsajūta.

Vispārējas vadlīnijas vadītājiem:

 • Semināru var sadalīt 30-40 minūšu garās sadaļās. Grafikā pauzes nav ierēķinātas - tās var piešķirt pēc nepieciešamības. Starp sesijām, var iestarpināt īsu pārtraukumu vai enerģiju veicinošu aktivitāti.
 • Grupu darbam sadali dalībniekus komandās ar 3-5 cilvēkiem. Pielāgo tos laikus, kas ir veltīti dalībnieku atsauksmēm un diskusijām/atgādnei pēc nodarbībām, ņemot vērā dalībnieku skaitu un grupas izmēru. Kad notiek darbs grupās, vari mudināt dalībniekus piešķirt viens otram dažādas lomas, piemēram, vadītāja, rakstveža, hronometrista, prezentētāja vai mākslinieka (ja nepieciešama vizuāla prezentācija) lomas.
 • Ja seminārs notiek tiešsaistē, enerģiju veicinošo aktivitāšu un mazu grupas aktivitāšu laikā iesakām uz ekrāna dalīties ar taimeri.
 • Kad vien iespējams, pielāgo darbnīcu apraksta piemērus konkrētajam auditorijas kontekstam.

Semināra formāts: tiešsaistē vai klātienē

Semināra ilgums (bez starpbrīžiem): 2 stundas and 40 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24 cilvēkiem

Saistītie semināri: Pēc šī semināra var novadīt “Kā darbojas internets” un/vai apvienot ar “Izmeklētāja ievads risku pārvaldīšanā”.

Saistītie raksti un ceļveži “Atklājot neredzamo” mājas lapā:

Semināra aktivitātes un sagatavošanas materiāli lejupielādei:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Iepazīšanās ar darba kārtību

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai sniedzot komentāru par būtisku tēmu, attēlu, utt.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Izklāsti semināra programmu.

 • Vienojieties par pamatnoteikumiem, kas seminārā jāievēro: kā sagaidi, ka dalībnieki rīkosies un reaģēs, to, ka cienīs viens otru, utt. Aicini dalībniekus tos komentēt vai papildināt. Atkarībā no tā, cik daudz laika pavadīsi ar semināra grupu - ja vadi garākas apmācības (viena vai vairākas dienas ar to pašu grupu), apsver kopā ar dalībniekiem izveidot kopējus iekšējās kārtības noteikumus vai dalītu vienošanos (daži ieteikumi "“Kopējās vienošanās” sadaļā" Tactical Tech dzimtes un tehnoloģiju rokasgrāmatā.

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekiem īsi iepazīstināt ar sevi: uzdod viņiem pāris jautājumus par to, kas viņi ir, par viņu darbu, ko viņi sagaida no darbnīcas, utt.

 • Kā alternatīvu varat izvēlēties kādu ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem un uzzīmēt atbildes vai idejas uz virtuālas tāfeles. Ja darbnīca notiek klātienē, var piecelties kājās un izkustēties. Iedvesmai var paskatīties “Ledlaužu” sadaļu “Izgaismojot neredzamo” semināra vadītāju rokasgrāmatā.

Risku novērtēšana (1 stunda un 15 minūtes)

Ievads

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

Īsa prezentācija, fokusējoties uz galvenajiem punktiem::

 • “Drošība pirmajā vietā!” domāšanas veids - drošība un privātums jāapsver pirms uzsāk projektu vai izmeklēšanu/izpētes darbu. Tas jādara preventīvi un par to jādomā viscauri darba procesam, nevis jārīkojas tikai tad, kad jau ir radusies drošības krīze.

 • “Nenodari pāri” princips - vienmēr ieplāno savu darbību tā, ka tai ir pozitīvi rezultāti
  un ka tā mazina negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, ar ko stradā, ar tēmām, ko izmeklē un sev pašam. .

Funkcijas, konteksti, rīki un dati

Dari | 15 minūtes

Rīki/Materiāli

Vadlīnijas

[10 minūtes] Palūdz dalībniekiem individuāli, lai viņi apdomā viņu pašu darbu, un aizpilda formu, kurā ietvertas sekojošās sadaļas:

1. Darbības, ko veic darbā. Lai radītu dalībniekiem priekšstatu par to, ko sagaidi, vari dalīties ar dažiem piemēriem:: Izpētes darbs tiešsaistē (izpētes darbs pie galda) Izpētes darbs klātienē
Komunikācija: pasts, telefons, tiešsaiste, klātiene Informācijas un datu glabāšana uz ierīcēm Informācijas un datu pārnese Attālināta sadarbība Ceļošana: lokāli un šķērsojot robežas * Intervijas ar avotiem, darbs ar viegli ievainojamiem cilvēkiem, utt.

*2. Rīki/tehnikas/ierīces ko izmanto, lai veiktu šīs darbības (tās var atšķirties atkarībā no tiešsaistes rīkiem/pakalpojumiem un ierīcēm, kas tiek izmantotas).

*3. Digitālās drošības pasākumi aun apstākļi, ko ņemt vērā, veicot savus uzdevumus.

[5 minūtes] Atgādne

 • Reiz laiks vingrinājumam ir beidzies, palūdz, lai pāris cilvēki brīvprātīgi padalās ar to, ko viņi ir pierakstījuši. Vari palūgt, lai atsaucās kāds ar kādu citu vai to pašu darbību, bet citā kontekstā. Tāpat, ja vēlies izcelt noteiktu darbības veidu. .

 • Pabeidz vingrinājumu, uzsverot šīs lietas:

  • Dati, ko ievācam un vēlamies pasargāt, var ietvert identificējošu informāciju par citiem, piemēram, cilvēkiem, ko intervējam, vardarbības upuriem, ziņotājiem, cilvēkiem, kas strādā uzņēmumam, kas tiek izmeklēts, utt.

  • Tādējādi, mums ir jāizturas ar milzīgu atbildību un rūpēm ne tikai pret sevi pašu, bet arī pret citiem cilvēkiem, kas kļūst par daļu no mūsu ikdienas darba un kurus var ietekmēt mūsu rīcība.

Fizisku un digitālu risku identificēšana

Sadarbojies | 30 minūtes

Rīki/Materiāli

 • Atdalīšanās telpas/istabas grupas darbam tiešsaistē vai klātienē
 • Dalīti faili / digitālā tāfele (tiešsaistē) vai papīra lapas un pildspalvas (klātienē)

Vadlīnijas

[25 minūtes] *Sadali dalībniekus mazās grupās ar 3-5 dalībniekiem katrā. Ja seminārs notiek tiešsaistē, izveidojiet digitālas atdalīšanās telpas / ja notiek klātienē, piešķir katrai grupai atsevišķu galdu.

 • Katrai grupai ir jāizvēlas viena situācija no iepriekšējā vingrinājuma (funkcija - konteksts - rīki - dati) un jāstrādā kopā 15 minūtes, lai identificētu riskus tajā situācijā.

 • Lūdz, lai grupas atrod to, kā izpētes metodes, ierīces, programmatūra, cilvēki, datu glabāšana, datu pārnese, utt. var būt ievainojami.

 • Dalībnieki var apkopot viņu izpētes rezultātus dalītā failā, uz tāfeles vai uz papīra lapas (jo vairāk atklājumu, jo labāk).

 • Mudini dalībniekus identificēt fiziskus un digitālus riskus, un to, kā tie ir savstarpēji saistīti - par riskiem nevajadzētu domāt kā par nesaistītiem.

 • Kad beidzies laiks, dalībniekiem jāatgriežas galvenajā grupā/telpā.

 • Viens grupas pārstāvis prezentē viņa grupas situāciju un riskus, ko viņi ir identificējuši. Atkarībā no grupu skaita, var atlikt 2-3 minūtes prezentācijai.

[5 minūtes] Atgādne

Noslēdz aktivitāti, norādot uz sekojošajām lietām::

 • Dalībnieki, iespējams, ir apsvēruši riskus, kam pakļauti viņi paši, kamēr, iespējams, nav padomājuši par citiem, ar ko viņi sadarbosies. Mudini viņus domāt par visiem, ar ko viņi strādā kopā.

 • Nevajag skatīt digitālus un fiziskus riskus kā atsevišķas parādības. Atgādini dalībniekiem, ka abas lietas ir cieši saistītas un ka digitālam draudam var būt fiziski rezultāti un otrādāk.

 • Uzsver, ka risku novērtēšana un drošības apzināšanās nav process ar sākumu un beigām, jo notikumi un cilvēki ir neparedzami.

 • Risks ir iemantots - mēs neesam vieni izpētes darbā, bet mūsu risks ir citu cilvēku risks un otrādāk. Tā tas ir neatkarīgi no tā, vai runa ir par kolēģiem, avotiem, cilvēkiem, par kuriem veicam izmeklēšanu u.c.

Risku novērtēšanas shēma

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Novadi īsu prezentāciju, paskaidrojot, kā novērtēt riskus, izmantojot draudu shēmu.
 • Lai nodemonstrētu shēmu, vari dot tādu vienkāršu piemēru, kā:
Risku mazināšana

Sadarbojies | 10 minūtes

Rīki/materiāli

 • Atdalīšanās telpas/istabas grupas darbam tiešsaistē vai klātienē
 • Dalīti faili / digitālā tāfele (tiešsaistē) vai papīra lapas un pildspalvas (klātienē)

Vadlīnijas

 • Lūdz, lai dalībnieki atgriežas savās mazajās grupās tādā pašā sastāvā kā iepriekš.

 • Apzinoties tos riskus, kas tika identificēti iepriekšējā grupas aktivitātē, lūdz, lai viņi apspriež, kā iespējams tos mazināt.

Atgādne

 • Dalībnieki var dalīties ar dažiem no risku mazināšanas veidiem, ko viņi piefiksēja.

 • Komentē un papildini viņu piedāvātās idejas.

Drošība

Lasi, skaties, klausies| 10 minūtes

Rīki/Materiāli

 • Dalīta tāfele klātienē vai tiešsaistē (piemēram, Miro vai Mural)

Vadlīnijas

 • Lūdz, lai dalībnieki padomā par vārdu “aizsardzība” vai “drošība” un to, ko tas viņiem nozīmē. Kas viņiem ir nepieciešams, lai viņi justos aizsargāti vai droši?

 • Uz dalītas tāfeles sagatavo trīs teksta sadaļas vai kolonnas (vienu katram no zemāk esošajiem jautājumiem) un lūdz dalībniekiem dalīties ar atbildēm uz vienu no jautājumiem:

  • Ko ikdienā dari, lai izvairītos no riskiem un aizsargātu sevi, sev piederošo, savus draugus un ģimeni?

  • Atceries par kādu bīstamu darbību, ko veici. Ko darīji, lai būtu drošībā?

  • Kādi resursi un aktivitātes ir svarīgi, lai tu justos aizsargāts vai drošs?

Atgādne

Komentē to, kas tika rakstīts uz tāfeles, uzsverot sekojošo:

 • Holistiska aizsardzība sevī iekļauj fizisku, psiho-sociālu un digitālu drošību.
 • Drošība ir vairāk par apsvērumiem digitālajā vai fiziskajā vidē. Tā sevī ietver mūsu prāta stāvokli, principus un vispārējo uzvedību individuāli vai iekš komandas.
 • Aizsardzība ir personīga un subjektīva, mēs to nodefinējam paši sev.
 • Mūsu pašu un citu labsajūta ir nozīmīgākais atsauces punkts attiecībā uz drošību.
 • Katram no mums ir jau izstrādātas vairākas taktikas un uzaudzēta izturība, lai varētu turpināt darīt savu darbu, par spīti izaicinājumiem, ar ko saskaramies.

RESURSI:

Digitālā drošība (60 minūtes)

Labi pazīstams svešinieks

Sadarbojies | 10 minūtes

Rīki/materiāli

 • Atdalīšanās telpas/istabas grupas darbam tiešsaistē vai klātienē
 • Dalīti faili / digitālā tāfele (tiešsaistē) vai papīra lapas un pildspalvas (klātienē)

Vadlīnijas

 • Raksturo kādu hipotētisku situāciju, pastāsti dalībniekiem, ka:

  • "“Tika atrasts novārtā atstāts mobilais telefons. Taā ekrāns nav aizslēgts. Ko vari noskaidrot par telefona īpašnieku?”?"
 • Sadali dalībniekus mazākās grupās ar 3-5 dalībniekiem katrā.

 • Katras grupas uzdevums ir apspriest situāciju un uztaisīt pēc iespējas garāku sarakstu ar informāciju par to, ko varam par šo cilvēku uzzināt no viņa atstātās ierīces. Lūdz, lai dalībnieki apsver, kā šo informāciju var iegūt, un no kādām ierīces darbībām un avotiem tas ir iespējams.

Atgādne

 • Lūdz, lai viena vai divas grupas prezentē savus sarakstus ar informāciju un iespējamajiem avotiem.

 • Ja nepieciešams, papildini viņu sarakstus ar sekojošo informāciju, ko iespējams atrast šādā gadījumā:

  • īpašnieka izskats, balstoties uz viņa privātajām fotogrāfijām,
  • tas, kur cilvēks strādā, balstoties uz darba fotogrāfijām vai darba e-pasta adresi,
  • tas, kas cilvēkam patīk, balstoties uz viņu profiliem tiešsaistē un meklēšanas vēsturi,
  • nākotnes plāni, balsoties uz meklēšanas vēsturi,
  • cilvēka nesenie norēķini, balstoties uz dokumentiem vai epastiem uz viņu ierīces,
  • cilvēka veselības stāvoklis, balstoties uz dokumentiem un epastiem uz ierīces,
  • cilvēka atrašanās vietu, balstoties uz atrašanās vietu vēsturi,
  • informācija par iespējamām attiecībām, balstoties uz e-pastu vai ziņu vēsturi un kontaktiem.
Kritēriji, lai izvēlētos rīkus un metodes

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Vadlīnijas

Sagatavo un novadi īsu prezentāciju, iekļaujot sekojošo:

 • Paskaidro, ka digitālās drošības rīki palīdz aizsargāt

  • Ierīces un datus
  • Komunikāciju
  • Tīkla sakarus
  • Tiešsaistes profilus
 • Iezīmē un paskaidro šos septiņus principus, ko Tactical Tech izmanto, lai novērtētu un ieteiktu kādu rīku. Tam ir jābūt:

  1. Atvērtā koda
  2. Uzticamam un auditētam
  3. Nobriedušam un stabilam ar aktīvu lietotāju kopienu un atsaucīgu vietnes izstrādātāju komandu
  4. Lietotājiem draudzīgam
  5. Vairākās valodās ar atbalstu vietējam kontekstam
  6. Pieejams vairākās platformās (Mac, Windows, Linux, Android)
  7. Ir pieejama publiska dokumentācija.

RESURSI:

Uzdevums: Kritēriji, lai izvēlētos rīkus un metodes

Izmeklē | 30 minūtes

Rīki/materiāli

 • Atdalīšanās telpas/istabas grupas darbam tiešsaistē vai klātienē
 • Dalīti faili / digitālā tāfele (tiešsaistē) vai papīra lapas un pildspalvas (klātienē)

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus mazākās grupās ar 2-3 dalībniekiem vai pat individuāli.

 • Ja seminārs notiek tiešsaistē, tad sadali viņus digitālās atdalīšanās telpās vai dod laiku individuālam izpētes darbam.

 • Lūdz dalībniekiem pavadīt 20 minūtes izanalizējot viņu izvēlēto rīku (tā var būt komunikāciju aplikācija, mākoņdatu telpa, utt.), balstoties uz iepriekšminētajiem septiņiem principiem, un izlemt, vai tas atbilst viņu vajadzībām vai arī tas rada drošības un privātuma riska draudus.

 • Reiz ir iztecējis laiks, dalībnieki atgriežas galvenajā telpā/kopējā tiešsaistes konferencē.

 • Katras grupas pārstāvis dalās ar to, ko komanda ir atradusi. Ja izpētes darbs tika veikts individuāli, aiciniet divus vai trīs dalībniekus dalīties ar atklājumiem.

Rīki

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Īsi iepazīstini dalībniekus ar rīkiem, ko viņi var izmantot, lai nodrošinātu sev zināmu līmeni drošības, šo rīku plusus un mīnusus.

 • Uzsver, ka, izvēloties rīku, vienmēr jāpieņem kādi kompromisi, ņemot vērā funkcijas, cik tas ir lietotājiem draudzīgs un drošību.

 • Drošības apsvērumus var apkopot sekojošajās kategorijās:

  • Dati un ierīces
  • Dalīšanās, datu sūtīšana
  • Drošība tiešsaistē lietojot profilus, pārlūkprogrammas, virtuālos privātos tīklus (VPN), komunikāciju.

RESURSS:

Aizsardzības kompromisi

Diskutē | 10 minūtes

Vadlīnijas

Novadi diskusiju ar grupu, vadot viņus pievērsties šīm pamatlietām, kas var tikt apkopotas uz slaidiem vai tāfeles:

 • Izvēloties rīkus un metodes, ko izmantot, lai cilvēks būtu drošs un aizsargāts, jābūt fleksibilitātei un labai spriestspējai.

 • Visdrošākie rīki ne vienmēr būs pieejami visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti projektā vai komunikācijā.

 • Vari dalībniekiem uzdot šo jautājumu:

  • “Kad tev darbā bija jāizmanto kāds nedrošs rīks?
 • Piebilsti, ka jāpieņem kompromisi starp:

  • drošību (aizsargā tavus datus, avotus un tevi pašu)
  • funkcionalitāti (izdara to, ko vēlies) un
  • lietojamību (cik tas ir lietotājiem draudzīgs, vai visi grupā to var izmantot).
 • Atceries, ka drošība nav atkarīga tikai no rīkiem. Dažas lietas, kas jāpatur prātā:

  • ar kādu informāciju dalies,
  • kā komunicē,
  • uz kā uzklikšķini (fišinga jeb “phishing” uzbrukumi)
  • kādus pakalpojumu sniedzējus izvēlies
  • ar kādu cilvēku loku izvēlies dalīties. .
 • Tas, ko dari, var radīt lielāku risku nekā tie rīki, ko izmanto.

 • Daži padomi, kas var palīdzēt aizsargāt tavu informāciju un datus:

  • izmanto garas paroles,
  • izmanto divpakāpju verifikāciju,
  • aizsargā paroles, izmantojot paroļu menedžerus,
  • nodrošini sev atjaunošanas rīkus gadījumos, kad tas ir iespējams, kā, piemēram, pievienojot atjaunošanas e-pastu,
  • dublē datus,
  • šifrē datus,
  • epilnīga datu šifrēšana palīdz garantēt, ka pakalpojuma sniedzējs nevar piekļūt tavam saturam,
  • esi uzmanīgs ar to, kam ir piekļuve taviem datiem,
  • novērtē rīkus, kurus izmanto.

Nobeigums (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Dari | 5 minūtes

Rīki/materiāli

 • Dalīts zīmēšanas laukums / lapa / tāfele (tiešsaistē)
 • Tāfele / pāršķirams papīra bloks, līmlapas, marķieri (klātienē)

Vadlīnijas

 • Aicini dalībniekus izveidot līdzņemamu plakātu, kas balstās uz viņu atbildēm uz sekojošajiem jautājumiem, ko tad uzraksta uz dalītās tāfeles / laukuma zīmēšanai:

  • "Kas ir tavas galvenās atziņas no šīs dienas semināra?"
 • Dod dalībniekiem pāris minūtes uzrakstīt un/vai uzzīmēt viņu pārdomas un izlasīt to, ko ir uzrakstījuši citi.

Atgādne

 • Izcel dažus no ierakstiem uz tāfeles.
Noslēgums

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Rīki/materiāli: Nv nepieciešami.

Vadlīnijas

 • Apkopo darbnīcā izdarīto un izrunāto.

 • Novadi īsu darbnīcas novērtējuma sesiju. Aicini katru dalībnieku nosaukt:

  • vienu lietu, kas viņiem sesijā likās ļoti laba,
  • vienu, ko viņi nākamreiz uzlabotu.
 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus un noslēdz darbnīcu ar dažiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties, vai un kā paliksiet saziņā kā grupa.

PAPILDU RESURSI

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Contact: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech's “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Seemināra autori: A. Hayder, Wael Eskandar

 • Norises dizains: A. Hayder

 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis

 • Mājaslapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) cko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojekta “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys