Izmeklētāja ievads risku vadībā

Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar risku novērtēšanas un vadības pamatiem, ko var izmantot gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē. Tas izskaidro darba procesu un māca, kā novērtēt riskus un kā izmantot vērtējumu lēmumiem personīgajā dzīvē vai komandas darbā.

Semināra apskats

Topic: Metodes un rīki, kas palīdz pārvaldīt riskus pirms izmeklēšanas, tās laikā un pēc tās

Mērķi:

 • Iepazīstināt dalībniekus ar risku novērtēšanas un vadības pamatiem, ko viņi var izmantot gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē.
 • Soli pa solim aprakstīt riska novērtējuma veikšanu un tā izmantošanu labākai lēmumu pieņemšanai.
 • Parādīt, cik svarīgi izmeklētājam gan individuāli, gan komandas darbā ir nepārtraukti paturēt prātā riskus un drošību, nevis paļauties uz automātiskām darbībām vai standarta rīkiem un metodēm.

Mācību ieguvumi:

 • Spēj novērtēt risku tipus gan indivīdiem, gan komandām.
 • Spēj definēt rīcības variantus šo risku vadībai.
 • Lieto konkrētajai situācijai piemērotas metodes un rīkus risku novērtēšanai un mazināšanai.

Vadlīnijas pasniedzējiem:

 • Semināru var sadalīt 30 - 40 minūšu ilgās lekcijās.Kursa grafikā nav iekļauti starpbrīži - jūs lemjat, kad tie nepieciešami, vadoties no pasākuma norises. Starp lekcijām varat iekļaut īsus pārtraukumus vai ātru izkustēšanos spēles formā.
 • Grupu darbam daliet dalībniekus 3 - 5 cilvēku komandās. Pielāgojiet laiku atgriezeniskajai saitei un diskusijām pēc uzdevuma prezentācijas dalībnieku skaitam un komandu lielumam. Iedrošiniet grupas sadalīt lomas, piemēram, vadītājs, protokolists, laika uzraugs, prezentētājs un mākslinieks (ja nepieciešama vizuāla prezentācija).
 • Tiešsaistes semināros iesakām izmantot ekrāna hronometru, kad notiek ātrā izkustēšanās vai darbs mazā grupā.
 • Cik iespējams, seminārā izmantojat vietējos piemērus.

Semināra formāts: tiešsaistes / klātienes semināri

Semināra ilgums (bez starpbrīžiem): 2 stundas un 45 minūtes

Grupas lielums : 6 - 24 dalībnieki

Saistītie semināri:

Saistītie raksti un rokasgrāmatas “Atklākot neredzamo” mājaslapā:

Lejuplādē semināram vajadzīgās veidlapas:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Iepazīšanās ar darba kārtību

Lasi Skaties Klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas pasniedzējam

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu, komentējot tematu vai attēlu utml.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech)

 • Atrunā, ka riski ir atkarīgi no katras konkrētās situācijas un nepārtraukti mainās: dalībnieki vislabāk pārzina vidi, kurā strādā, un paši atbild par saviem riskiem. Ja to līmenis ir īpaši augsts, viņiem jāmeklē nākamā līmeņa apmācības un profesionāļu padoms.

 • Izklāsti semināra programmu.

 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem, piemēram (bet ne tikai) par konfidencialitāti un dalībnieku vienlīdzību. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt.

Iepazīšanās ar dalībniekiem/ ieradušos pārbaude

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Nodrošini ātru iepazīšanos, lūdzot dalībniekus atbildēt uz dažiem jautājumiem par pašiem, darbu un viņu gaidām no šī semināra. Atbildes ļaus šajā posmā izdarīt pēdējās izmaiņas plānos, kā vadīsi semināru, un paskaidrot, kurus jautājumus - un kāpēc - neapskatīsiet.

 • Lai ātrāk ienirtu semināra tematā, vari lūgt dalībniekus dalīties ar pieredzi (vai nu pašu, vai lasītu) par situācijām, kas pavērsušās negaidītā vai pat smieklīgā virzienā, un kā viņi tikuši ar to galā. Var gadīties, ka dalībnieki nevēlas dalīties ar pašu pieredzēto, līdz ar to šis punkts nav obligāts. Norādi, ka dalībniekiem nevajadzētu dalīties ar personisku informāciju un viņi var neatbildēt uz šiem jautājumiem, ja tas rada diskomfortu.

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus. Iedvesmai ielūkojies “Icebreakers” sadaļā Trenera rokasgrāmatā.

Risku novērtējums (1 stunda un 25 minūtes

Ievads riska scenārijos

Lasi Skaties Klausies | 15 minūtes

Vadlīnijas

Īsa prezentācija, fokusējoties uz galvenajiem punktiem:

 • Risku definēšana - Risks ir atbilde uz trim jautājumiem:

  • Kas var atgadīties?
  • Cik liela ir iespēja, ka tas notiks?
  • Kādas būtu sekas? → Atbilde uz šiem vienkāršajiem jautājumiem ļauj sākt novērtēt risku līmeni.
 • “Kas var atgadīties? - Risku scenāriji: Definējot ideālo scenāriju (“viss notiek pēc plāna”) un visas iespējamās atkāpes no tā (“kaut kas aiziet dēlī”), mēs varam noteikt savus mērķus un iezīmēt notikumus, kas mums var traucēt tos sasniegt.

 • Ne obligāti, bet vari kā piemēru aprakstīt pētījumu /priekšizpēti / reālu darba situāciju, kas būtu atpazīstama vai noderīga dalībnieku ikdienai, un:

  • Definē galvenos mērķus un “veiksmes scenāriju.
  • Sadali pētījumu /priekšizpēti / reālu darba situāciju mazos, praktiskos un loģiskos soļos, sarindojot tos hronoloģiskā secībā (“Vispirms mums vajag..tad..visbeidzot” utt.).
  • Katrā solī apraksti vienu vai divus risku scenāriju, kas var traucēt mērķa sasniegšanai.

RESURSI:

Risku scenāriju noteikšana:individuāls vingrinājums

Dari | 30 minūtes

Rīki/materiāli

 • Risku vadības veidlapas (Word dokuments)
 • ŅEM VĒRĀ: Šīs veidlapas kalpo tikai kā piemērs, kā organizēt risku novērtējumu. Pasniedzējs/dalībnieki var tās mainīt un papildināt, kā pašiem šķiet piemēroti.
 • Šis ir individuāls vingrinājums, kas neprasa papildus telpu (ne klātienē, ne virtuāli).

Vadlīnijas

[5 minūtes]

 • Lūdz dalībniekus iedomāties potenciālu pētījumu. Otrs variants - piedāvā pētījuma piemēru, kurš ir šauri fokusēts un pārvaldāms (piemēram, ūdens paraugu savākšana konkrētā teritorijā pesticīdu līmeņa noteikšanai).

[15 minūtes]

 • Lūdz dalībniekus katram aizpildīt pirmo riska vadības veidlapu šādā formā:

  • Lapas augšā norāda pētījuma galveno mērķi (-us) (piemēram, saskaņā ar specifisku protokolu savākt 30 ūdens paraugus un nogādāt laboratorijā uz pārbaudi).

  • Aizpilda tabulu, kas ietver sekojošas daļas: a. Darāmie darbi hronoloģiskā secībā (piemēram, brauciens uz vietu, paraugu savākšana, pesticīdu līmeņa pārbaude utt.)

   b. Veiksmes scenārijs: ko pētnieki darīs katrā solī, ja viss notiek pēc plāna. Iedrošini dalībniekus rakstīt cik vien iespējams konkrēti, pat ja hipotēzes nākas izdomāt (piemēram, noīrēt busiņu un nokļūt paraugu ņemšanas vietā, palikt tur trīs nedēļas, lai savāktu paraugus un nointervētu cilvēkus; katru nedēļu savākt ūdens paraugus 10 dažādās vietās; visu šo laiku nodrošināt paraugu uzglabāšanu ledusskapī; nogādāt paraugus laboratorijā pārbaužu veikšanai utt.)

   c. Potenciālie risku scenāriji: Kas katrā solī var aiziet greizi? Iedrošini dalībniekus fantazēt un nepārejat uz risku mazināšanas fāzi pārāk ātri.

[5 minūtes] Kad atvēlētais laiks beidzies, lūdz 2 - 3 brīvprātīgos padalīties ar sevis uzrakstīto ar plašāku grupu. Izprašņājat, kāds izskatās veiksmes scenārijs un vai viņi var aprakstīt 1 - 2 risku scenārijus.

[5 minūtes] Lūdz pārējos izteikties:

 • Vai viņi domāja par citiem potenciālajiem riskiem, kamēr viņu kolēģi prezentēja?

 • Pajautā dalībniekiem, kādi būtu ieguvumi, izpildot vingrinājumu grupā, nevis individuāli.

 • Izskaidro, kā darbs komandā var palīdzēt definēt jaunus riskus un būt radošākiem.

Risku scenāriju novērtēšana un prioritizēšana

Lasi Skaties Klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

Īsa prezentācija, fokusējoties uz sekojošiem jautājumiem:

 • Cik liela ir iespēja, ka tas notiks? Kādas būtu sekas? Apraksti, kā novērtēt scenārija varbūtību un sekas (piemēram, sekas “gandrīz neesošas/mazas/lielas/ļoti nopietnas/postošas”, varbūtība “gandrīz neiespējams/visdrīzāk, nē/diez vai/iespējams/ļoti iespējams”). Otra iespēja - ļaujiet dalībniekiem vērtēt varbūtību un sekas skalā no 1 līdz 5.

 • Risku sarindošana - Riska matrica Izskaidro, kā to izmantot risku novērtēšanā. Risku vadības veidlapā ir iekļauts vienkāršas matricas piemērs. Vari parādīt, kur un kā tajā ierakstīt 2 - 3 risku scenārijus. Atzīmē, ka matrica ir ļoti vienkāršots rīks lēmumu pieņemšanai - realitāte ir daudz sarežģītāka un neskaidrāka.

 • Īsi pieskaries risku uztveres un subjektivitātes nozīmei. Tā kā dažādi cilvēki risku scenārijus, visdrīzāk, novērtēs atšķirīgi, sadarbība šajā procesā ļauj tos labāk novērtēt un prioritizēt.

 • Nav obligāti, bet varat izmantot 3 - 4 iepriekšējā darbā identificētos riskus scenārijus, aprakstīt, kā jūs vērtējat to iestāšanas varbūtību un sekas, un kā sarindotu prioritārā secībā.

RESURSI:

Riska novērtējums

Sadarbojaties | 30 minūtes

Rīki/ Materiāli

Vadlīnijas

 • Sadali kursantus mazākās grupās pa 3 - 5 cilvēkiem. Lūdz, lai grupa ieceļ protokolistu un darba prezentētāju.

[15 minūtes] Lūdz dalībniekus izvēlēties vienu no iepriekš individuāli izstrādātajiem scenārijiem un sadarboties, lai:

 • Identificētu iespējamo risku scenārijus — iedrošini katru grupas biedru kādu nosaukt.

 • Novērtētu katra scenārija varbūtību un sekas, izmantojot kvantitatīvo vai kvalitatīvo skalu.

 • Salīdzinot varbūtību un sekas (un, ja viņi vēlas, izmantojot riska matricu) sarindotu scenārijus no vissvarīgākā līdz vismazsvarīgākajam.

 • Iedrošini dalībniekus identificēt gan fiziskos, gan digitālos riskus, kā arī aprakstīt to savstarpējo saistību - nedomājat par tiem kā atsevišķām vienībām.

 • Lūdz viņus formulēt secinājumus - jo vairāk, jo labāk.

[10 minūtes] Beidzoties atvēlētajam laikam, lūdz dalībniekus atgriezties kopējā grupā. Katras komandas pārstāvis prezentē grupas darbu un identificētos riskus.

[5 minūtes] Atgādne - apkopojat galvenās šīs mācību daļas idejas:

 • Risku pēctecība – Var gadīties, ka dalībnieki domā tikai par saviem riskiem, bet mazāk - par saviem avotiem vai citiem cilvēkiem, ar ko procesā var nākties sadarboties. Iedrošini viņus apsvērt katru, kas iesaistīts pētījumā, ieskaitot kolēģus, avotus, pētāmos cilvēkus u.c. Dalībnieku riski ir arī citu cilvēku riski - un otrādi.

 • Princips nedari ļaunu. Vaicā dalībniekiem, vai pētījums var radīt papildus postu. Ja jā, vai viņi ir gatavi no pētījuma atteikties?

 • Notikumi ir nekontrolējami un cilvēki - neparedzami. Dalībniekiem vajadzētu domāt par risku novērtējumu kā rīku, ar kura palīdzību sagatavoties negaidītiem scenārijiem, nevis kā izpildītu ķeksīti.

 • Dalībnieki var iekrist lamatās, kurās digitālie un fiziskie riski tiek uztverti kā atsevišķas vienības. Atgādini, ka tie ir cieši saistīti un digitāliem riskiem var būt sekas reālajā dzīvē (un otrādi).

Risku mazināšana (45 minūtes)

Ievads risku menedžmentā

Lasi Skaties Klausies | 15 minūtes

Vadlīnijas

Īsa prezentācija, fokusējoties uz sekojošiem jautājumiem:

 • Risku vadības definēšana – kā samazināt attiecīgā riska scenārija varbūtību vai sekas, vai mazināt ietekmi, ja tas ir noticis.

 • Risku vadībai ir trīs veidi:

  • Varbūtības samazināšana - novērst vai izmainīt risku, izveidot brīdināšanas sistēmas utt.

  • Seku mazināšana - atdalīt risku no pārējiem, apmācīt personālu gan ar teorētiskiem uzdevumiem, gan simulācijām utt.

  • Situācijas labošana, ja noticis sliktākais scenārijs - atbilžu sagatavošana un atkārtošana, glābšanas un rehabilitācijas plāni utt.

 • Robustas stratēģijas. Kad vien iespējams, izvēlēties tādus risku mazināšanas veidus, kas nerada jaunus riskus un var noderēt virknei scenāriju. Piemēram, vēl pirms pētījuma vienoties ar komandu, kā notiks savstarpējā saziņa vai kā komandas dalībnieki apstiprinās, ka ir dzīvi. Tāpat, piemēram, ārkārtējo situāciju somu saturam jābūt tādam, ko var izmantot dažādās situācijās. Galvenais vēstījums - gatavojaties, gatavojaties un gatavojaties.

 • Sadarbība. Ar tās palīdzību mēs vairojam savas zināšanas, mazinām neskaidrības, no cita skatu punkta ieraugām savus varbūtējos maldus vai stereotipus, proti, spējam labāk mazināt riskus. Tā ir arī iespēja mācīties no citiem un kopēt viņu labās prakses piemērus.

 • Varat arī izvēlēties kā piemēru vienu no iepriekš izrunātajiem risku scenārijiem un aprakstīt 3 - 4 tā samazināšanas stratēģijas, izvērtējot katras plusus un mīnusus.

Risku mazināšana

Sadarbojaties | 30 minūtes

Rīki/materiāli

Vadlīnijas

 • Sadali kursantus mazākās grupās pa 3 - 5 cilvēkiem (ja iespējams, tādā pašā sastāvā kā iepriekšējā vingrinājumā).Lūdz, lai grupa ieceļ protokolistu un darba prezentētāju.

[15 minūtes] Ņemot par pamatu iepriekšējā vingrinājuma novērtēto un prioritizēto risku scenāriju sarakstu, lūdz dalībniekus kopdarbā:

 • Izvēlēties 2 - 3 stratēģijas riska varbūtības un seku mazināšanai, vai novēršanai, ja noticis ļaunākais.

 • Pārrunāt, kā viņi šīs stratēģijas ieviestu dzīvē. Mudini viņus domāt par praktiskajiem soļiem, kā arī jauniem riskiem, kas varētu rasties to rezultātā.

[10 minūtes] Beidzoties atvēlētajam laikam, dalībnieki atgriežas kopējā grupā.

 • Katras grupas pārstāvis iepazīstina ar secinājumiem, ieskaitot:

  • kādus riska mazināšanas pasākumus izvēlējušies,
  • Kā tos ieviesīs, un
  • Kādi jauni riski radīsies, ja tos ieviesīs dzīvē.

[5 minūtes] Atgādne - apkopojat galveno no šīs mācību daļas:

 • Dalībnieki dalās ar riska mazināšanas stratēģijām.

 • Tu vari tās komentēt un papildināt.

 • Uzsver, ka risku novērtējums ir nepārtraukts process. Izšķiroties par kādu no risku vadības stratēģijām, tā var radīt jaunus riskus, kas atkal ir jānovērtē.

Noslēgums (20 minuūtes)

Mājas darbs - risku novērtējums

Dari | 10 minuūtes

Rīki/materiāli

*Vadlīnijas

 • Īsi pakavējies pie tā, ka proaktīvas risku novērtējuma un vadības stratēģijas sākumā var šķist liekas klapatas. Taču pēc tam, kad dalībnieki apguvuši procesu, nākamās reizes iet krietni ātrāk. Līdz šim rezultātam var tikt tikai vienā veidā: praktizējot.

 • Iedrošini dalībniekus izmantot kursā apgūto, aizpildot veidlapu “Risku novērtējums - uzvedinošie jautājumi” katram savam nākamajam pētījumam. Veidlapā attēlotā formula un jautājumi palīdzēs viņiem novērtēt katras savas darbības riskus.

 • Mudini dalībniekus pierakstīt rezultātu, kā arī procesa laikā radušos jautājumus.

 • Iesaki dalībniekiem dalīties ar saviem secinājumiem ar Tevi un pārējiem grupas biedriem vai nu drošā saziņas kanālā vai kopīgā mākoņdatu telpā. Ja jums ir laiks, varat pēc kursa vēlreiz satikties, lai ar laika nogriezni pārrunātu, ko esat iemācījušies.

Beigas / Atvadīšanās

Lasi Skaties Klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Vēlreiz rezumē semināra saturu;

 • Katrs dalībnieks nosauc vienu lietu:

  • kas bija ļoti laba
  • ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.
 • Tu vari iedrošināt dalībniekus uzdot palikušos neskaidros jautājumus vai dalīties ar pēdējiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties, vai un kā paliksiet saziņā kā grupa.

Lai dalībniekiem būtu skaidrs, kas notiks katrā semināra posmā, pasniedzēji var to rezumēt šādos soļos:

  1. [ievadā] Pastāsta, kas notiks;
  1. [dkatra modulī/semināra daļa] Atgādina, kas notiek;
  1. [nobeigumā] Apkopo, kas ir noticis. Turklāt pasniedzējam jāatceras katrā daļā atgādināt, kuras no dalībnieku gaidām šajā modulī ir atbildētas.

Papildus lasāmviela

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

ir jautājumi par šī semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • Vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech's “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 starptautisko licenci

 • Semināra autors: Léopold Salzenstein

 • Norises dizains: A. Hayder

 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis

 • Mājaslapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis izdevums ir daļa noCollaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojekta “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys