Kā pētīt nezināmo

Šis seminārs sniedz dalībniekiem ieskatu, kā plānot un strukturēt izpēti par jauniem un nepazīstamiem tematiem. Galvenā uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo zināšanu, prasmju un metodoloģiju pielāgošanai un paplašināšanai, lai palīdzētu orientēties jaunos izpētes scenārijos un kontekstos. Seminārs ieteicams dalībniekiem, kuriem ir vismaz pamatpieredze pētījumu veikšanā tiešsaistē un/vai reālā dzīvē.

Semināra apskats

Temats: Pētījumu plānošanas un strukturēšana par jauniem un nezināmiem tematiem.

Mērķi:

 • Nodrošināt dalībniekus ar sistēmu un metodoloģiju, kā orientēties un risināt problēmu scenārijus, ar kuriem viņi varētu saskarties, pētot jaunas un nepazīstamas tēmas.
 • Parādīt, cik svarīgi ir izstrādāt personalizētu informācijas vākšanas plānu.
 • Iepazīstināt dalībniekus ar pētījumā iegūto materiālu un datu arhivēšanas, indeksēšanas un izmantošanas praksi.
 • Mudināt dalībniekus dalīties un papildināt pieredzi, kas gūta iepriekšējos pētījumos un pētniecības projektos, lai palīdzētu jaunu scenāriju un praktisko darbību izstrādē.

Vispārējas vadlīnijas pasniedzējiem:

  • Laika grafiku var sadalīt 30-50 minūšu sesijās. Starp tām var pievienot īsu pārtraukumu vai ātro spēli, kas uzmundrina.
 • Mazo grupu darbā dali dalībniekus grupās pa 3-5 cilvēkiem. Var sadalīt lomas katrā grupā atkarībā no dalībnieku skaita un aktivitāšu veida. Lomas var būt šādas: moderators, rakstvedis, hronometrists, vadītājs, mākslinieks (ja nepieciešama vizuāla prezentācija).
 • Tiešsaistes semināros iesakām izmantot taimeri uz ekrāna laikā, kad notiek ātrā spēle vai darbs mazajās grupās.
 • Cik iespējams, pielāgo piemērus savas auditorijas kontekstam.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 3 stundas un 30 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24

Saistītie semināri: Šo semināru var savienot ar "Kā novērtēt pierādījumus un informācijas avotus", “Drošība pirmajā vietā!”, "Izmeklētāja ievads risku vadībā", vai citiem semināriem no mūsu saraksta.

Saistītie “Atklājot neredzamo” raksti un ceļveži:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

Piezīme par tiešsaistes rīku izmantošanu darbnīcas aktivitātēm:

 • Ierosinot vai piedāvājot tiešsaistes rīku dalībnieku kopīgām darbībām, piezīmju pierakstīšanai vai prezentācijām, pārliecinies, ka tas ir brīvi pieejams un funkcionē vairākiem lietotājiem vienlaicīgi un ka tas neprasa dalībniekiem izveidot personīgus kontus vienreizējai lietošanai (piemēram, vari piešķirt apmeklētāja piekļuvi no kāda no tevis jau izmantotajiem rīkiem).
 • Pārliecinies, ka rīks/platforma ir pieejama lietotājiem ar nelielu vai nekādu tehnisko pieredzi. Tas ietaupīs laiku un nodrošinās, ka katrs dalībnieks var ērti sniegt savu ieguldījumu.
 • Iepriekš informē dalībniekus par tiešsaistes rīkiem, kurus izmantosi sesijās, un ļauj viņiem ar tiem iepazīties, vajadzības gadījumā noskatoties pamācību.

Semināra moduļi

Sākums (25 minūtes)

Semināra apskats

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas pasniedzējam

  • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu par aktuālu tematu un žurnālistikas lomu tā atspoguļojumā, izvēloties piemērotu tematu (piemēram, attālināti pētīts vai uz vietas atspoguļots karš Ukrainā - piemēri iedvesmai; klimata pārmaiņu krīzes un kā tās maina žurnālistu specializāciju, priorātes utml.).
 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Iepazīstini ar semināra dienaskārtību.

 • Iepazīstini ar jebkuriem materiāliem, kurus izmantosi semināra laikā.

 • Ja pasākums tiešsaistē, īsi iepazīstini ar vietām, kur notiks kopdarbsI (piemēram, digitālā tāfele, kopīga mākoņdatu mape/fails utt).

 • Ierosini darba kārtības noteikumus , tostarp, bet ne tikai: cieņu, drošas un uzticamas vides izveidi pieredzes un jautājumu apmaiņai, konfidencialitāti un vienlīdzības principus. Uzsver, ka "nav "muļķīgu" jautājumu" un ka "katrs ir eksperts savā kontekstā".

 • Informē un atgādini dalībniekiem, ka bez grupas piekrišanas nedrīkst dalīties ar potenciāli kaitīgiem vai grafiskiem notikumu un materiālu attēliem vai aprakstiem. Tas ir īpaši svarīgi, apspriežot kriminālizmeklēšanas un ar tām saistītos pierādījumus, kas dažiem cilvēkiem var radīt stresu.

 • Konkrēti ieteikumi par semināra pamatnoteikumu izveidošanu ir pieejami “Ceļvedī pasniedzējiem”, sadaļā "Semināru vadīšana".

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 15 minūtes

Rīki / Materiāli

*Tiešsaistē: koplietošanas tāfele vieglai sadarbībai, piemēram, Mural, Miro utt.

 • Klātienē: tāfele vai lielas papīra lapas, pildspalvas, līmlapas, vieta/galdi grupu darbam (ja pieejami).
 • "Darba lapas: Kā pētīt nezināmo" - sadaļa “Pētījuma piemērs, kuru jūs veicāt/gribētu veikt”.

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekiem īsi iepazīstināt ar sevi: uzdod viņiem pāris jautājumus par to, kas viņi ir, par viņu darbu, ko viņi sagaida no darbnīcas, utt.

 • Pēc tam dalībnieki (un pasniedzējs) dalās ar vienu piemēru par pētījumu/izpēti, ko viņi ir veikuši - vai plāno/vēlas veikt - par tēmu vai kontekstu, kas viņiem nav pazīstams.

 • [Ja laiks atļauj] dalībnieki var arī identificēt galvenās grūtības un izaicinājumus, ko viņi sagaida, kā arī galvenās nepilnības viņu pašreizējā izpētes rutīnā.

 • Atkarībā no dalībnieku skaita šo uzdevumu var veikt galvenajā grupā vai mazajās komandās pa 3-5 (10 minūtes), kur katra grupa diskusiju laikā pieraksta piezīmes un īsi noziņo lielajai grupai.

 • Izmantojot koplietošanas tiešsaistes tāfeli vai fizisku tāfeli/papīra lapu klātienē, dalībnieki saraksta savus piemērus un (pēc izvēles) ar tiem saistītās problēmas šīs sesijas laikā.

 • Šos sarakstus var izmantot diskusijām un piemēriem semināra laikā, kā arī ļaut dalībniekiem vēlreiz pārskatīt un salīdzināt savu sākotnējo ieguldījumu ar galīgo novērtējumu pēc semināra.

Zinātkāra prāta fragmenti (1 stunda)

Pētniecības rutīnas: metodes un dati

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

 • iepriekš sagatavota prezentācija (slaidi vai citi materiāli), kas balstīta uz turpmāk izklāstīto saturu.

Vadlīnijas

Sagatavo un novadi īsu ievada prezentāciju, pievēršoties šādiem punktiem:

 • Mūsu ikdienas rutīnas - Iepazīstini ar individuālu pētnieku, pētnieku, žurnālistu kā "aktieri", kas piedalās vairākos informācijas un datu apmaiņas apļos.

 • Informācijas vākšana - iepazīstini ar individuālo izmeklētāju, pētnieku, žurnālistu kā personu, kas aktīvi vāc publiski pieejamu un priviliģētu informāciju, un liecības. Uzskaiti metožu kopumu, ko parasti izmanto, un informācijas/ datu veidus, ko šajā procesā parasti vāc lielākā daļa cilvēku. To var strukturēt vispārīgi šādi (vari prezentēt arī tikai vispārīgu sarakstu, kuru dalībnieki var papildināt nākamajā uzdevumā):

 • Galvenie paņēmieni un metodes: var būt gan specifiskas pētniecības metodes, gan plašāka prakse, piemēram:

  • Tiešsaistes pētniecības metodes (pētniecība, neatejot no datora): padziļināta meklēšana, attēlu verifikācija, pūļa datu ieguve sociālajos tīklos utml.
  • lauka pētījumu metodes: cilvēku intervēšana, vides paraugu vākšana, video pierādījumu ierakstīšana u. c.
  • atklātu avotu izlūkošanas / informācijas vākšanas metodes (OSINT).
  • Materiālu arhivēšana (tiešsaistē, dabā): metodes, labā prakse.
  • Datu vākšana: metodes, paradumi
  • Datu strukturēšana, indeksēšana un datu krātuvju organizēšana: metodes, labā prakse.
  • Darbības uzlabošanas rutīnas pētniecības laikā: paņemt kafiju, iet skriet, lasīt nesaistītu grāmatu utt.
 • Datu un informācijas veidi, kas savākti ar šīm metodēm: var būt gan specifiski, gan vispārīgi (piemēram, no piezīmēm rokrakstā līdz specifiskiem datu formātiem), piemēram:

 • Audio vai video ieraksti

 • Datu kopas

 • Sociālo mediju ieraksti

 • Ziņu raksti

 • Ekspertu pētījumi

 • Avotu kontakti u. c.

 • Izmanto anekdoti vai paradigmu (ja iespējams, no savas pieredzes), lai paskaidrotu, kā informācijas pārblīvēšanās izpaužas kā informācijas "uzkrāšana", ko mēs kā pētnieki parasti galu galā apkopojam, bet neizmantojam (tas var būt grāmatzīmju, ekrānšāviņu, piezīmju, no interneta lejupielādētu rakstu utt. veidā).

 • Riska novērtēšana un drošības apzināšanās - jau no paša sākuma iepazīstini ar tām kā ar pamatpraksi, uzsverot, ka katra konteksts un pētniecības metodoloģija ietekmē izmeklētāju, viņu avotu un savāktās informācijas drošību.

 • Riska novērtējums un izpratne par drošību ir sevišķi svarīgi, pētot nezināmo.

 • [pēc izvēles] aicini dalībniekus ātri papildināt sarakstu, pajautājot:

 • "Kā jūs vācat informāciju?"

 • "Kādi ir jūsu galvenie apsvērumi, pētot nepazīstamu tēmu vai kontekstu?" *

Rutīnu vizualizācija

Dari | 15 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Darba lapas: Kā pētīt nezināmo - sadaļa “Pārdomā savus darba ieradumus/rutīnu”
 • Piezīmes "Nezināmas tēmas un izaicinājumi" no iepazīšanās sadaļas, kas izmantojamas kā atsauce/atgādinājums un var tikt papildinātas; *Tiešsaistē: koplietošanas tāfele vieglai sadarbībai, piemēram, Mural, Miro utt.
 • Klātienē: tāfele vai lielas papīra lapas, pildspalvas, līmlapas.

Atkarībā no semināra dalībnieku skaita šo uzdevumu var veikt individuāli vai 3-5 dalībnieku grupās, kur katra grupa aizpilda vienu sarakstu/veidlapu, pamatojoties uz šīs grupas dalībnieku sniegto informāciju. Šeit iesakām to izmantot kā individuālu uzdevumu.

Vadlīnijas

[10 minūtes] Uzdevums

 • Lūdziet dalībniekus individuāli pārdomāt savu darbu un aizpildīt sarakstu, kurā iekļautas šādas sadaļas:

 • galvenās metodes un rutīnas, ko izmantojat savā darbā.

 • pamatojoties uz iepriekš piedāvāto īso sarakstu, dalībnieki var to paplašināt un pievienot metodes / paņēmienus un stratēģijas, ko viņi parasti izmanto, sākot no specifiskām līdz vispārīgām.

 • Datu un informācijas veidi, ko savācat ar šīm metodēm.

  • līdzīgi, no specifiskiem līdz vispārīgiem..

Šajā gadījumā metodēm un datiem nevajadzētu būt saistītiem ar pirmā uzdevuma tēmām; tam vajadzētu būt vispārējās prakses un cilvēku apkopoto datu sarakstam.

[5 minūtes] Atgādne

 • Lūdziet dažus brīvprātīgos dalīties ar savu uzskaitīto.
Rutīnu pielāgošana un paplašināšana: "rīku komplekts"

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

 • iepriekš sagatavota prezentācija (slaidi vai citi materiāli), kas atspoguļo zemāk redzamo saturu.

Vadlīnijas

Sagatavo un novadi prezentāciju, uzsverot sekojošus punktus:

 • Pielāgo esošos "rīku komplektus " jaunām tēmām, kontekstiem, izaicinājumiem:

 • Izskaidro terminu "rīku komplekts" šajā kontekstā kā plašu dažādu pētniecības rīku, informācijas un komunikācijas platformu, informācijas/datu resursu kopumu, kas nepieciešams, lai veiktu pētījumu. Piemēram, mūsu "rīku komplekti" var ietvert:

  • rokasgrāmatas un mācību materiālus (drukātā vai digitālā formātā) dažādās valodās par kādu no tematiem, tehnikām vai rīkiem, ko lietojam.
  • programmatūru (atvērtā pirmkoda vai patentēta) informācijas analīzei, rakstīšanai, glabāšanai mūsu ierīcēs.
  • tiešsaistes rīkus, ko izmanto, lai lejupielādētu materiālus no vienas platformas, bet kas ir nepietiekami citai platformai (piemēram, sociālo mediju lejupielādētāji, failu koplietošanas rīki),
  • dažādās valstīs pieejamus publiskos vai komerciālos datu avotus (piemēram, uzņēmumu reģistri, zemes reģistri, statistika, kartes u. c.).
  • digitālās drošības rīkus un saistītos saziņas un datu glabāšanas rīkus, kas dažādos kontekstos var atšķirties utt.
  • piekļuvi publiskajai informācijai no noteiktām vietām/valstīm, kas var darboties dažās vietās, bet juridisku un/vai politisku apstākļu dēļ citās ne (piemēram, Vispārīgā datu aizsardzības regula / GDPR - kā tā darbojas ES iepretim ASV vai Krievijai).
 • Uzsver, ka mūsu "rīku komplekti" ir burtiski un metaforiski jātulko, jāpielāgo un jāpaplašina, lai tie atbilstu izmeklēšanas vajadzībām dažādos laika un ģeogrāfiskajos kontekstos, formātos (no drukātiem līdz digitāliem), valodās, tēmās, drošības ierobežojumos utt.

 • Saziņa ar nepazīstamiem cilvēkiem, iestādēm un citiem resursiem:

  • Rādi piemērus, kā dažādus avotus un informācijas krātuves var izmantot, lai vēl vairāk uzlabotu mūsu izmeklēšanas spējas, un kā tos iekļaut mūsu darba procesos.

  • Piemēram, mini kādu izmeklēšanu vai projektu, kurā žurnālists/pētnieks uzrunājis tiešsaistes ekspertu forumu par konkrētu tematu vai konsultējies ar tiešsaistes vai bezsaistes kopienu (piemēram, dzelzceļa vēstures biedrību, šaha klubu attālā mazpilsētā, vides zinātnieku forumu utt.).

 • Aicini dalībniekus dalīties pieredzē, pajautājot:

 • "Kad jums bija pilnībā jāpārslēdz vai jāpielāgo savi "rīku komplekti" jaunai tēmai vai kontekstam?".

  • Šī diskusija palīdzēs pāriet uz nākamo aktivitāti.
Pielāgojamības un potenciāla vizualizēšana

Dari | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

 • "Darba lapas: Kā pētīt nezināmo" - sadaļā “Vizualizē adaptāciju un potenciālu”.
 • Piezīmes un koplietojamie faili/plāksnes no iepriekšējiem vingrinājumiem - jāizmanto kā atsauce/atgādinājums un turpinājums. *Tiešsaistē: koplietošanas tāfele vieglai sadarbībai, piemēram, Mural, Miro utt.
 • Klātienē: tāfele vai lielas papīra lapas, pildspalvas, līmlapas.

Atkarībā no semināra dalībnieku skaita šo uzdevumu var veikt individuāli vai 3-5 dalībnieku grupās, kur katra grupa aizpilda vienu sarakstu/veidlapu, pamatojoties uz tās dalībnieku sniegto informāciju. Šeit iesakām to izmantot kā individuālu uzdevumu.

Vadlīnijas

[10 minūtes]

Lūdz dalībniekus individuāli pārdomāt savu darbu un aizpildīt sarakstu ar šādām daļām:

 1. Rīku komplekti, kurus viņi līdz šim izmantojuši savā darbā, bet kas būtu nepietiekami, lai veiktu pētījumus jaunos/atšķirīgos kontekstos, sistēmās, tēmās. Šeit jāiekļauj gan valodas apsvērumi, gan izmantoto rīku komplektu tehniskās vai citas īpašības.
 • Piemēram, jaunai izmeklēšanai būtu nepieciešama piekļuve konkrētiem Seišelu salu uzņēmumu ierakstiem, bet vietējais oficiālais reģistrs ierobežo šādu datu pieejamību sabiedrībai, tostarp žurnālistiem.
 1. Kopienas un personas, ko varētu uzrunāt topošā pētījuma sakarā, bet kuras nešķiet pazīstamas vai kurām ir grūti piekļūt dažādu iemeslu dēļ.
 • Piemēram, jaunajā izmeklēšanā par krāpšanu vēlēšanās Venecuēlā varētu izmantot avotu vēlēšanu komisijā, taču tas būtu riskanti gan potenciālajam avotam, gan pētniekam.

[15 minūtes] Atgādne un diskusija

 • Analizē dalībnieku sniegto informāciju:

 • vispirms ar iesniegtajiem dažādajiem "rīku komplektiem", pēc tam kopienām un individuāliem avotiem.

 • Uzsver dažus interesantus secinājumus un aicini dalībniekus dalīties un apspriest galvenās problēmas, ko viņi saskata.

 • Veicini diskusiju un sniedz atgriezenisko saiti.

 • [ja pietiek laika] Lūdz divus brīvprātīgos (vienu katrai kategorijai) kategorizēt un sagrupēt līdzīgus ierakstus, vajadzības gadījumā norādot pārklāšanos starp rīku komplektiem un kopienām.

- Pārtraukuma laiks (ja viens pirms šī vingrinājuma jau nav bijis) -

Nepazīstamais mūsu sasniedzamības robežās (1 stunda 50 minūtes)

Temata identifikācija un priekšizpēte

Sadarbojies | 35 minūtes

Rīki / Materiāli

 • "Darba lapas: Kā pētīt nezināmo" - sadaļa “ Identificē konkrētu lietu un sāc tās izpēti”.
 • *Tiešsaistē: koplietošanas tāfele vieglai sadarbībai, piemēram, Mural, Miro utt. Vai kopīgota (mākoņdatos) tukša Powerpoint prezentācija / Word faili; atsevišķās tiešsaistes apspriežu telpas.
 • Klātienē: tāfeles / lielas papīra lapas, pildspalvas, līmlapas; vai jebkurš tiešsaistes rīks kopēju prezentāciju izstrādei (sk.iepriekš); atsevišķi galdi vai zonas grupu darbam.

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus grupās pa 3 - 5 un dod uzdevumu ar šādām vadlīnijām un pieejamo izpildes laiku:

[10 minūtes] – Priekšizpēte un tās svarīgākie jautājumi

 • Katra grupa izvēlas vienu gadījumu / tematu no apmācību “ledlauža” daļā veiktajām piezīmēm par to, ko gribētu pētīt. Ja paredzi, ka šī daļa varētu aizņemt pārāk daudz laika, vari katrai komandai vienkārši iedalīt vienu gadījumu.

 • Viņi strādās kopā, lai noteiktu šīs tēmas pētniecības potenciālu.

 • Brīdini dalībniekus apspriest tikai plānus, kurus viņi var droši atklāt citiem, lai izvairītos no drošības, konfidencialitātes vai interešu konflikta riska starp dalībniekiem.

 • Katrai grupai ir jāidentificē vismaz viens galvenais pētnieciskais jautājums, ko viņi vēlētos izpētīt un uz kuru vēlētos atbildēt savas izvēlētā temata sakarā.

 • Izvēloties divus dažādus pētījuma jautājumus par to pašu tematu, var nonākt līdz secinājumiem, kā pārklājas metodoloģijas un rīki, kas izmantoti, lai risinātu dažādas pētījuma apakštēmas.

[20 minūtes] – Stratēģija

 • Pēc jautājuma(-u) izlemšanas katra grupa sagatavo 3 minūšu prezentāciju, kurā izklāsta dažādos veidus, kā var pieiet sava jautājuma izpētei, un to prezentē nākamajā semināra sadaļā.

 • Uzdevuma vadlīnijas:

 • Izklāstiet stratēģiju, kā pieiet jautājumam(-iem) un pētīt tēmu, tostarp pētniecības metodes, informācijas/datu vākšanas plānu, avotu sasniegšanu utt., centieties atbildēt uz izvirzīto jautājumu pēc būtības.

 • Apsveriet grūtības, ko var radīt izvēlētā stratēģija, un to risinājumus.

 • Apsveriet riskus un drošības pasākumus, kas varētu būt nepieciešami konkrētajā gadījumā.

 • Grupas var brīvi izvēlēties prezentācijas stilu, formātu un rīkus, piemēram, Powerpoint prezentāciju, diskusiju, jautājumus un atbildes, interviju utt.

 • Uz īsu brīdi pievienojies katrai grupai, kamēr tās apspriežas un gatavojas, lai redzētu, kā veicas, un atbildētu uz iespējamām šaubām vai jautājumiem.

Ja dalībniekiem šķiet nepieciešams vairāk atbalsta vai detaļu, vari piedāvāt uzvedinošo jautājumu sarakstu, uz kuriem viņi var atbildēt savā prezentācijā. Piemēram:

I* Ar ko jūs sāksiet?

 • Kādas metodes jūs izmantosiet?
 • Kādus rīkus izmantosiet?
 • Kā jūs ievāksiet informāciju?
 • Kā jūs uzrunāsiet kopienas un avotus?
 • ...

[5 minūtes] Atgādne

 • Beigās palūdziet vienam dalībniekam no katras grupas īsi aprakstīt uzdevuma interesantāko daļu. Vai viņi uzzināja ko jaunu?
 • Prezentācijas notiek nākamajā sesijā.
Icebreaker: “Es piedāvātu kafiju...”

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Aiciniet katru dalībnieku saistībā ar viņu pašreizējiem grupas projektiem pateikt, kam viņi piedāvātu tasīti kafijas..
 • Tā var būt hipotētiska persona, kuru viņi gribētu uzrunāt zināšanu un prasmju dēļ, nevis kāds konkrēts cilvēks.
 • Piemēram, "es piedāvātu kafiju kādam, kurš zina vairāk nekā es par namīpašnieku nomas praksi viduslaikos" vai "es piedāvātu kafiju kādam, kurš varētu man palīdzēt saprast, kā intervēt kara bēgļus".
Prezentācijas

Sadarbojies | 20 minūtes

Rīki/Materiāli

 • Grupu iepriekšējā uzdevumā izveidotās prezentācijas.

[15 minūtes] Grupu prezentācijas

Vadlīnijas

 • Lūdziet katru grupu sniegt ne vairāk kā 3 minūšu prezentāciju par to, kā viņi risināja iepriekš norādīto(-os) pētījuma jautājumu(-us).
 • Atkarībā no dalībnieku un grupu skaita, iespējams, šai semināra daļai vajadzēs veltīt vairāk laika.

[5 minūtes] Atgādne

 • Sniedz atgriezenisko saiti, komentējot un papildinot grupu idejas.
 • Aicini dalībniekus par katru prezentāciju uzdot jautājumus vai dalīties ar ieteikumiem.
Strādājot ar nezināmo: četras lietas”

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Sagatavo un novadi īsu prezentāciju, koncentrējoties uz četriem būtiskiem elementiem vai sastāvdaļām, kas jāņem vērā, sākot pētīt ko nezināmu, proti:
 1. cilvēki un kopienas, kas saistīti ar kādu tematu
 2. vietas, ģeogrāfiskais konteksts saistībā ar tēmu
 3. ar tēmu saistītie audio-vizuālie materiāli, pierādījumi.
 4. ar tēmu saistītie dokumenti un citi informācijas vai datu resursi (līgumi, preses relīzes, raksti, ziņojumi, rakstiskie novērtējumi, ziņojumu žurnāli u. c.).
 • Izklāsti katra aspekta ietvaru un piedāvā īsus piemērus no savas pieredzes vai no gadījumiem, kurus dalībnieki pētīja grupas uzdevumā.
 • Sagatavo slaidu vai izdrukātu lapu, kurā apkopoti četri elementi, kā arī sistēmu/veidlapu to turpmākai izstrādei, lai izmantotu nākamajā "Diskusijas" uzdevumā.

- Iesakām paņemt starpbrīdi —

Nesasniegtie

Diskutē | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

 • "Darba lapas: Kā pētīt nezināmo" - sadaļa “Nesasniegtie”.
 • *Tiešsaistē: koplietošanas tāfele vieglai sadarbībai, piemēram, Mural, Miro ut.; vai kopīgi (mākoņdatu) Word dokumenti visu piezīmēm.
 • Klātienē: tāfele vai lielas papīra lapas, pildspalvas, līmlapas.

Vadlīnijas

[20 minūtes]

 • "Plenārsēžu" telpā/vietā, balstoties uz iepriekšējā grupu uzdevuma rezultātiem un prezentācijām, aicini dalībniekus uz diskusiju par četriem iepriekš izklāstītajiem "obligātajiem" elementiem:
 1. cilvēki un kopienas, kas saistīti ar kādu tematu.
 2. vietas, tēmas ģeogrāfiskais konteksts.
 3. ar tēmu saistītie audiovizuālie materiāli, pierādījumi.
 4. dokumenti un cita teksta informācija vai datu resursi.
 • Par katru no elementiem diskutējat 5 minūtes

 • Katram elementam pēc kārtas (kopā četri koordinatori) norīko vienu dalībnieku, kas veicinās diskusiju, kamēr tu pieraksti dalībnieku viedokļus uz tāfeles vai tiešsaistes failā. Idejas sagrupē sarakstā/tabulā, piemēram, tādā, kāds ir darba lapā.

 • Uzvedinošie jautājumi diskusijai, kas jāizmanto brīvprātīgajiem koordinatoriem:

 • Slikta prakse pret labu praksi un tās rezultāti (vai ir vērts un, ja ir, tad kāpēc?)

 • Kā sagatavoties, lai efektīvi uzrunātu avotus jaunā kontekstā?

 • Kur mēs beidzam savu izmeklēšanu, kur beidzas "truša ala"?

 • Ja nepieciešams, sniedz papildu ieteikumus koordinatoriem un dalībniekiem.

[5 minūtes] Atgādne

 • Lūdz dalībniekus komentēt diskusijā un ar to saistītajās piezīmēs izklāstīto. Vai viņi ir uzzinājuši ko jaunu?
Vingrinājuma beigas

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Koplietošanas tāfele / lapas (kā iepriekš)
 • Iepriekš sagatavoti slaidi (vai citi prezentācijas materiāli)

Vadlīnijas

Sagatavo un sniedz īsu prezentāciju, apkopojot iepriekšējo diskusiju. Izcel šādus punktus:

 • Pastāv pārklāšanās starp metodoloģijām un to rezultātiem, kā arī mentalitātēm, ko var izmantot, pietuvojoties kādai tēmai.

 • Cilvēki, vietējās organizācijas un kopienas** bieži vien ir gan jau uzkrāto zināšanu, gan nākotnes zināšanu avoti.

 • "Viena problēma - daudzi risinājumi" vai "vairākas problēmas - viens risinājums" - dažas metodes var atrisināt vairāk nekā vienu problēmu, taču citas metodes var būt piemērotas tikai konkrēta jautājuma un konteksta risināšanai.

 • Izmanto iepriekšējos šī semināra uzdevumus, lai atgādinātu dalībniekiem, kā tiešsaistes un bezsaistes apmaiņas telpas veicina ideju par informācijas ievadi un strukturēšanu.

 • Drošība pirmajā vietā!! - atgādini dalībniekiem, ka riska novērtēšanai un drošības izpratnei ir būtiska nozīme jebkurā izmeklēšanā, īpaši ienirstot "nezināmajā".

 • Vietējie iedzīvotāji, organizācijas un kopienas var būt vērtīgs zināšanu avots par šādiem riskiem, un dažkārt viņi paši ar tādiem saskaras.

 • Uzsver, ka "risks tiek pārmantots" un var pāriet no pētnieka uz viņa sadarbības partneriem un avotiem, un otrādi.

 • Ieteikumiem drošības jautājumos ielūkojies “Drošība pirmajā vietā!” un“riska vadības” semināru saturā, kā arī “Drošība pirmajā vietā! ceļvedi”.

 • Dailies ar “Drošība pirmajā vietā! ceļvedi” un šo “riska novērtējuma rakstu”, lai dalībnieki var vairāk palasīt par šo tematu.

Noslēgums (15 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Dari | 5 minūtes

Rīki/Materiāli

 • Kopīga zīmēšanas lapa/slaids/tāfele (tiešsaistē).
 • Tāfele, lielās lapas, līmlapas, flomāsteri- marķieri (klātienē).

Vadlīnijas

 • Radiet savas ideālās kopienas piemēru:

 • Attēlosim mūsu optimālo kopienu, kas mums palīdz pētījumos”

 • Aicini dalībniekus pievienot atslēgvārdus vai zīmējumus, kas raksturo šo ideālo/ iedomāto kopienu uz tukšas tāfeles (tiešsaistē/klātienē).

 • Pēc tam to var lejupielādēt vai nofotografēt, lai paņemtu līdzi kā atgādinājumu

Noslēgums

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/Materiāli:

 • (pēc izvēles) Koplietošanas tiešsaistes vai bezsaistes tāfele / lapas no iepriekšējiem vingrinājumiem.

Vadlīnijas

 • Noslēdz semināru un apkopo tā saturu, atgādinot, kas radīts individuālajos un grupu uzdevumos.

 • Aicini dalībniekus uzdot jautājumus vai sniedz dažus pēdējos padomus.

 • Ātri pārskati semināra norisi pa modulim, aicinot katru dalībnieku nosaukt:

 • vienu lietu, kas bija ļoti laba,

 • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties par nākamajiem semināriem.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,
 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,
 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,
 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,
 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autors: Phevos Simeonidis
 • Norises dizains: A. Hayder, Laura Ranca
 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
 • Mājas lapa: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys