Kā darbojas internets

Šī īsā semināra mērķis ir iepazīstināt daībniekus ar to, kā ir uzbūvēts internets un kā ceļo informācija, kad tā dodas no gala patērētāja pie informācijas sniedzējiem un otrādi. Dalībnieki gūs ieskatu galvenajos digitālās drošības riskos un kā tie var izskatīties dažādās situācijās.

Semināra apskats

Temats: Saprast interneta infrastruktūru, to, kā informācija pa to ceļo un ieskats potenciālos digitālās drošības riska punktos.

Mērķi:

 • Saprast, kā ir uzbūvēta interneta vide.
 • Iepazīt ceļu, ko veic informācija, lai nonāktu no gala patērētāja līdz informācijas sniedzējiem un otrādāk.
 • Apzināties, kur slēpjas galvenie digitālās drošības riski un kā tie var izspēlēties dažādās situācijās.

Mācību ieguvumi:

 • Novērtēt dažāda tipa digitālās drošības riskus interneta vides infrastruktūrā.
 • Pielietot šīs zināšanas attiecībā uz konkrētiem personīgiem un profesionāliem kontekstiem un situācijām.

Vadlīnijas pasniedzējiem::

 • Semināru var sadalīt 30-40 minūšu ilgās sesijās. Grafikā pauzes nav ierēķinātas - tās var piešķirt pēc nepieciešamības. Starp sesijām, vari iestarpināt īsu pārtraukumu vai ātro spēli.
 • Grupas darbam sadali dalībniekus komandās ar 3-5 cilvēkiem. Pielāgo laikus, kas ir veltīti dalībnieku atsauksmēm un diskusijām/atgādnei pēc nodarbībām, dalībnieku skaitam un grupas izmēram. Kad notiek darbs grupās, vari mudināt dalībniekus sadalīt dažādas lomas, piemēram, vadītāja, piezīmju veidotāja, laika skaitītāja, prezentētāja vai mākslinieka (ja nepieciešama vizuāla prezentācija). Ja seminārs notiek tiešsaistē, ātro spēļu un mazu grupas darbu laikā iesakām dalīties ar taimeri uz ekrāna. Kadiespējams, pielāgo darbnīcu piemērus konkrētās auditorijas kontekstam.

Semināra formāts: tiešsaistē vai klātienē

Semināra ilgums (bez starpbrīžiem): 1 stunda vai 1 stunda un 20 minūtes, ja ir nepieciešams arī pārskats par darbnīcu “Drošība pirmajā vietā”.

Grupas lielums: no 6 līdz 24 cilvēkiem

Saistītie semināri: šo darbnīcu var apvienot ar “Drošība pirmajā vietā: preventīvas digitālās drošības pamati.”

Saistītais ceļvedis “Atklājot neredzamo” mājaslapā:

Darbnīcas materiāli lejuplādei:

Semināra moduļi

Ievads (15 minūtes)

Iepazīšanās ar darba kārtību

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Norādes vadītājam

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai komentējot būtisku tēmu, attēlu, utt.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Izklāsti semināra programmu.

 • Vienojieties par pamatnoteikumiem, kas seminārā jāievēro: kā sagaidi, ka dalībnieki rīkosies un reaģēs, to, ka cienīs viens otru, utt. Atkarībā no tā, cik daudz laika pavadīsi ar semināra grupu - ja vadi garākas apmācības (viena vai vairākas dienas ar to pašu grupu), apsver kopā ar dalībniekiem izveidot kopējus iekšējās kārtības noteikumus vai noslēgt vienošanos (daži padomi atrodami "Kopējie līgumi" sadaļā Tactical Tech dzimtes un tehnoloģiju rokasgrāmatā.)

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

PIEZĪME: Ja šī darbnīca notiek kā turpinājums “Drošība pirmajā vietā!” darbnīcai tai pašai grupai, tad šo sadaļu izlaid.

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekiem īsi iepazīstināt ar sevi: uzdod pāris jautājumus par to, kas viņi ir, par viņu darbu, ko viņi sagaida no darbnīcas, utt.

 • Kā alternatīvu varat izvēlēties kādu ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem un uzzīmēt atbildes vai idejas uz virtuālas tāfeles. Ja darbnīca notiek klātienē, var piecelties kājās un izkustēties. Iedvesmai var paskatīties “Ledlaužu” sadaļā “Izgaismojot neredzamo” semināra vadītāju rokasgrāmatā.

[Pēc izvēles] Pārskats par “Drošība pirmajā vietā!” (10 minūtes)

PIEZĪME: šo sadaļu var pievienot plānam, ja dalībnieki nav pirms tam izgājuši “Drošība pirmajā vietā!” semināru vai kādas citas apmācības digitālās drošības pamatos.

Iepriekšējo zināšanu novērtējums

Lasi, skaties, klausies| 10 minūtes

Īsa zināšanu pārbaude sākumā, kas pārskata darbnīcas “Drošība pirmajā vietā!” galvenos principus un uzstādījumus.

Norādes

Uzdod dalībniekiem vairākus atvērtus jautājumus, lai labāk saprastu, cik daudz viņi zina par to, kā strādā internets. Piemēri šādiem jautājumiem:

 • Kas ir tas, no kā ir sevi jāpasargā, lietojot internetu?
 • Kā izvēlies digitālās komunikācijas rīkus?
 • Vai izmantojat VPN? Ja jā, kāpēc?

Komentē viņu atbildes un uzsver nozīmīgākos punktus no “Drošība pirmajā vietā!” darbnīcas:

 • ir svarīgi novērtēt tos riskus, kas ir katram dalībniekam viņa vidē,
 • saprast, kā mēs izvēlamies rīkus, ir tik pat svarīgi kā paši rīki,
 • mūsu uzvedība var mūs pasargāt labāk nekā digitālās drošības rīki,
 • no kā mūs var pasargāt VPN.

Kā ir uzbūvēts internets (20 minūtes)

Saliec kopā interneta infrastruktūru

Lasi, skaties, klausies| 20 minūtes

Rīki/materiāli

Norādes

 • Sadali dalībniekus nelielās grupās pa 2-5 cilvēkiem.

 • Izdali pa grupām digitālās kārtis, kas augšupielādētas uz tevis izvēlētās virtuālās tāfeles (katrai grupai tiek piešķirta dalīta vieta uz tāfeles), vai arī, ja aktivitāte notiek klātienē, uzliec uz galda fiziskas kārtis, kas sadalītas pēc nejaušības principa.

 • [10 minūtes] Dalībnieki savās grupās apspriež to, kā informācija internetā pārvietojas, un mēģina sakārtot kārtis, balstoties uz konkrētu situāciju, piemēram: *“Anai ir jāatver “xyx” ziņu lapa uz viņas datora. Kā viņas pieprasījums sasniegt mājaslapu ceļo no datora meklētāja uz mājaslapu? - Sakārtojiet interneta infrastruktūras elementus secīgi, lai Anas pieprasījums tiktu izpildīts.”

PIEZĪME: Ja šo darbu vadi klātienē ar fiziskām kārtīm, vari lūgt dalībniekiem piecelties, paņemt vienu kārti un savā starpā sastāties tā, lai tas, kā viņi sarindojas telpā atbilstu tam, kā ceļo dati. Piemēram, cilvēkam ar “datora” kārti būtu jābūt pirmajam rindā, nākamajam būtu jābūt cilvēkam ar “Wifi” kārti, bet cilvēkam ar kārti “Mājaslapas mātes uzņēmums” būtu jābūt pēdējam.

[8-10 minūtes] Atgādne

 • Kad laiks ir beidzies, lūdz, lai katra grupa prezentē savu interneta infrastruktūras un informācijas plūsmas shēmu un pastāsta, kur un kāpēc sastapās ar grūtībām, un ko viņi nezināja.

 • Ja aktivitāte notiek klātienē un dalībnieki ir piecēlušies kājās, lūdz, lai cilvēks ar kārti rokās paskaidro tās funkciju un kāpēc nostājās sevis izvēlētajā vietā, un tad to pašu pajautā nākamajam rindā.

*Parādi dalībniekiem “pareizo” secību un pastāsti, kā informācija ceļo pa interneta infrastruktūru. Ilustrācijai šeit var izmantot "Kā darbojas internets” - vingrinājumu kāršu un pēc vingrinājumu diskusiju paskaidrojošās shēmas

[Pēc izvēles] Kā darbojas VPN (10 minūtes)

Saliec interneta infrastruktūru ar VPN

Lasi, skaties, klausies| 10 minūtes

Rīki/materiāli

Norādes

 • Sadali dalībniekus tādās pašās grupās kā iepriekšējā uzdevumā.

 • [5 minūtes] Dalībnieki savās grupās apspriež, kā strādā VPN un kur viņi atrodas parādītājā diagrammā.

 • [5 minūtes] Atgādne

 • Apraksti to, kā darbojas VPN, kad tos var izmantot un kur tie iederas kopējā plašākā kontekstā.

 • Dalies ar vietnēm, kur novērtēti dažādi VPN, piemēram: https://www.safetydetectives.com/best-vpns/

Digitālās drošības riski (20 minūtes)

Paskaidro digitālo drošību

Lasi, skaties, klausies | 20 minūtes

Norādes

 • Paskaidro, ka digitālā drošība un privātums ir ievainojami katrā informācijas plūsmas posmā..

 • Sadali dalībniekus grupās ar 2-5 dalībniekiem (pēc nejaušības principa vai tādās pašās kā iepriekš) un katrai iedali vienu no sekojošajām situācijām::

  • veic regulāru meklēšanu bez pamata vai attīstītiem privātuma vai drošības aizsardzības pasākumiem;
  • kad lieto “Tor” pārlūkprogrammu;
  • kad lieto virtuālu privāto tīklu (VPN;
  • kad lieto gan “Tor”, gan VPN, utt.
 • [10 minūtes] Aicini katru grupu pārdomāt galvenos digitālās drošības riskus, balstoties uz viņiem piešķirto situāciju. Pieraksti šos riskus uz virtuālas tāfeles/kopēja faila (ja aktivitāte ir tiešsaistē) vai uz papīra lapas (ja aktivitāte notiek klātienē).

Atgādne

 • Novadi atvērtu diskusiju par to, kādus drošības pasākumus var veikt, lai izvairītos no dažādiem riskiem, kā, piemēram, nozagtām parolēm, pārtvertiem failiem un komunikāciju, vai informācijas noplūdi, balstoties uz meklēšanas modeļiem, utt.

 • Paskaidro, ka beigu beigās nav iespējams izvairīties no visiem riskiem, bet viss ir arī atkarīgs no tā, kas konkrētajam cilvēkam viņa kontekstā var radīt vislielāko kaitējumu.

Noslēgums (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Dari | 5 minūtes

Rīki/materiāli

 • Dalīts zīmēšanas laukums / lapa / tāfele (tiešsaistē),
 • Tāfele / liels pāršķirams papīra bloks, līmlapas, marķieri (klātienē).

Norādes

 • Aicini dalībniekus izveidot līdzņemamu plakātu, kas balstās uz viņu atbildēm uz jautājumu:

  • Kas ir tavas galvenās atziņas no šīs dienas semināra?
 • Dod dalībniekiem pāris minūšu uzrakstīt un/vai uzzīmēt viņu pārdomas un izlasīt to, ko ir uzrakstījuši citi.

Atgādne

 • Izcel dažus no ierakstiem uz tāfeles.
Nobeigums

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Rīki/materiāli: nekas nav nepieciešams.

Norādes

 • Apkopo darbnīcā izdarīto un izrunāto.

 • Novadi īsu darbnīcas novērtējuma sesiju. Aicini katru dalībnieku nosaukt:

  • vienu lietu, kas viņiem sesijā likās ļoti laba,
  • vienu lietu, ko viņi nākamreiz uzlabotu.
 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus un noslēdz darbnīcu ar dažiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties, vai un kā paliksiet saziņā kā grupa.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech's “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autori: A. Hayder, Wael Eskandar

 • Norises dizains: A. Hayder

 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis

 • Mājas lapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) cko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojekta “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys