Semināru “Atklājot neredzamo”: vadītāju rokasgrāmata

Sveiki, šī ir semināru “Atklājot neredzamo” rokasgrāmata vadītājiem. Šajā resursā atrodamas vispārējas vadlīnijas un padomi tiem, kas vēlas vadīt seminārus, balstoties uz šajā lapā piedāvāto programmu. Šeit atradīsi īsu aprakstu par semināriem, ieteiktajiem rīkiem un aktivitātēm, un arī padomus, kā uzsākt, vadīt un pabeigt semināru. Droši pielāgo norādes un semināru plānus dalībnieku vajadzībām un vidēm. Raksti mums ar jautājumiem un atsauksmēm, kas var palīdzēt uzlabot seminārus.

Par semināriem

“Atklājot neredzamo” semināri ir balstīti iepriekšējā izpētē, norādēs, treniņos un sadarbības pasākumos, ko attīstījusi Tactical Tech “Atklājot neredzamo” komanda kopā ar tādiem pieredzējušiem izmeklētājiem kā žurnālistiem, aktīvistiem, pētniekiem, māksliniekiem un tehnoloģiju ekspertiem.

Liela daļa semināru plānu sevī ietver atsauces uz materiāliem no“Atklājot neredzamo” - mapes, kurā atrodamas norādes un situāciju analīzes par tehnikām un paņēmieniem, kuras izmanto pieredzējuši izmeklētāji. Tas ir padarīts pieejamāks cilvēkiem un kopienām, kas vēlas paši uzsākt savas izmeklēšanas.

Iekļauti ir arī ārēji resursi ar papildu lasāmvielu iedvesmai vai ar ieteikumiem, kādus rīkus izmantot konkrēto semināru kontekstā.

Ņem vērā, ka ārējie līdzekļi un tiešsaistes platformas, ko iesakām izmantot dažādu aktivitātāšu īstenošanā, ir tikai priekšlikumi un tiem ir iespējams atrast alternatīvas; šie ierosinājumi nenozīmē, ka mēs šos resursus atzīstam par labākajiem, tos reklamējam vai sponsorējam.

Semināru uzbūve

“Atklājot neredzamo” semināru plāni ir izstrādāti tiešsaistei un klātienei.

Semināru ilgums ir no divām līdz četrām stundām; pārtraukumi laika aprēķinā nav iekļauti.

Katram semināram ir vairākas sadaļas. Katras sadaļas garums ir no 15 līdz 75 minūtēm.

Ik pa 45 līdz 60 minūtēm ieteicams novadīt pārtraukumu vai enerģiju rosinošu aktivitāti, bet nepieciešamība pēc tā būs atkarīga no katras sadaļas interaktivitātes.

Katram semināram ir sākuma sadaļa un noslēguma sadaļa.

Semināri ir izstrādātas tā, lai vismaz 50% no laika aizņemtu interaktīvi uzdevumi.

Mācību aktivitātes

“Atklājot neredzamo” semināru plānos katra mācību aktivitāte ietver sekojošo::

Mācību veids

Mācību aktivitātes izstrādājam, vadoties pēc Diānas Laurilārdas sarunās balstītajām pamatnostādēm. Balstoties uz šo struktūru, semināru plānos ietverti seši mācīšanās veidi:

 • Lasi, skaties, klausies - participants acquire knowledge from presentations, audio-visual material, etc.

 • Izmeklē - dalībnieki mācās no izpētē balstītām aktivitātēm un pārbaudījumiem.

 • Diskutē - dalībnieki mācās sarunājoties, debatējot, diskutējot.

 • Praktizē - dalībnieki mācās vai izmanto iegūtās prasmes un zināšanas, pildot uzdevumus un pārbaudījumus.

 • Sadarbojies - dalībnieki iegūst zināšanas un prakmes, sadarbojoties ar citiem komandu aktivitātēs.

 • Dari - dalībnieki mācās vai iegūst informāciju, zināšanas un prasmes, veidojot kaut ko individuāli vai grupās.

Ilgums

 • Katrai aktivitātei nepieciešamais laiks, ieskaitot to, cik laika nepieciešams ievadam sākumā un atgādnei nobeigumā.

Rīki / materiāli

 • Katrai aktivitātei specifiski rīki un materiāli, kas nepieciešami semināru īstenošanai gan tiešsaistē, gan klātienē.

Vadlīnijas

 • Instrukcijas, kas soli pa solim izskaidro, kā vadīt semināra aktivitāti.

Atgādne

 • Ieteikumi papildu jautājumiem, ko uzdot, vai skaidrojumiem, ko sniegt pēc aktivitātes noslēguma.

Semināra vadīšana

Sagatavošanās semināram

Aktivitātes var dažādi kombinēt, bet šādos gadījumos jāpārliecinās, ka tiek izmantoti dažādi aktivitāšu tipi un ka tie tiek izmantoti pārmaiņus. Piemēram, mēģini izvairīties no tā, ka veselu stundu velti “Lasīt, skatīties, klausīties” (prezentācijas) aktivitātēm.

Novērtē pieredzes līmeni grupā un to, vai dalībnieki vēlas pielietot savas prasmes konkrētai izmeklēšanas vai izpētes nozarei. Pielāgo vizuālo materiālu, vingrinājumus un spēles pēc dalībnieku vajadzībām.

Kad vien iespējams, izmanto piemērus, kas ir būtiski konkrētās auditorijas kontekstā. Lai sesijas būtu vēl saistošākas, iesakām sākt semināru, lūdzot dalībniekiem dalīties ar viņiem svarīgu darbu vai izpētes scenārijiem un gadījumiem (hipotētiskiem vai īstiem piemēriem), kas viņus interesē vai uz ko viņi vēlētos atrast atbildes. Neaizmirsti brīdināt dalībniekus par potenciālu risku izpaust jutīgu vai konfidenciālu informāciju gadījumos, kad runa ir par reālām situācijām.

Sagatavo sarakstu ar visu informāciju, ar ko vēlētos dalīties, kā, piemēram, to, no kurienes nāk konkrētais seminārs, tā mērķi, semināra kontekstu, informāciju par resursiem, loģistiku, svarīgiem kontaktiem utt. Dalies ar šo informāciju tad, kad semināra laikā redzi nepieciešamību.

Semināra ievads

Ir ļoti būtiski, kā uzsāc semināru, jo tas noteiks toni visai nodarbībai. Slikts sākums nav kaut kas nelabojams, bet, ja izdodas semināru uzsākt labi, tas atvieglos tā turpmāko norisi.

Ieinteresē auditoriju

Mēģini ieinteresēt savu auditoriju jau pirmajās pāris minūtēs. Daži padomi:

 • uzdod jautājumu, kas iesaistītu dalībniekus,

 • pastāsti par kādu nesenu notikumu, kas ir aktuāls attiecībā uz semināra tēmu,

 • sniedz savu komentāru par kādu aktuālu tēmu, attēlu, utt.

Iepazīstini ar semināru

Šajā posmā svarīgākie soļi ir:

 • īsi iepazīstini ar sevi, savu pašreizējo darbu un savām attiecībām ar semināra tēmu,

 • pastāsti par semināra mērķiem un plānu,

 • pastāsti par semināra materiālu avotu un cilvēkiem, kas ir piedalījušies tā attīstībā (ja tas attiecas uz konkrēto situāciju).

Iepazīšanās un ledlauzis

Šīs aktivitātes mērķis ir iepazīties ar savu auditoriju un ka dalībnieki iepazīstas viens ar otru. Ir vērts pavadīt laiku, daloties ar pieredzi un to, ko katrs dalībnieks sagaida no semināra, pēc iespējas neformālākā gaisotnē.

Var aicināt dalībniekus piedalīties pavisam vienkāršā aktivitātē::

 • palūgt, lai viņi dalās ar jautājumu, kam vēlētos atrast atbildi līdz semināra beigām,

 • lūgt, lai dalībnieki dalās ar to, ko sagaida no semināra, kādas ir viņu cerības un bailes attiecībā uz notikumu,

 • pajautāt dalībniekiem: “Kā [semināra tēma] attiecas uz jūsu darbu?”

 • citādi var izvēlēties kādu ledlauzi,kas mudina dalībniekus būt radošiem un uzzīmēt atbildes vai idejas uz virtuālas tāfeles vai arī, ja seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt noteiktus uzdevumus Rokasgrāmatas “Ledlaužu” sadaļā atrodami dažādi aktivitāšu ieteikumi.

Uzstādiet pamatnoteikumus

Vienmēr iepazīstini dalībniekus ar semināra pamatnoteikumiem. Pastāsti dalībniekiem, kādu uzvedību, atsaucību un sadarbību sagaidi no viņiem semināra laikā, kā arī to, ka dalībniekiem jāciena viens otru un konstruktīvi jāpievēršas potenciāliem saspīlējumiem. Semināra pamatnoteikumi sevī varētu ietvert:

 • etiķeti,

 • izteikt viedokli un ieklausīties,

 • cienīt konfidencialitāti un citu privātumu,

 • nerunāt tad, kad tev nav dots vārds,

 • nav stulbu jautājumu,

 • labi pavadīt laiku!

Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlētos pamainīt šos ieteikumus vai pievienot vēl citus noteikumus. Pārliecinies, ka visi saprot un piekrīt noteikumiem.

Ja vadiet garākas apmācības (viena vai vairākas dienas ar to pašu grupu), apsver kopā ar dalībniekiem izveidot kopējus iekšējās kārtības noteikumus vai dalītu vienošanos, kur visiem dalībniekiem ir iespēja piedalīties tā veidošanā. Iekšējās kārtības noteikumu izveide var būt grupas aktivitāte, kurā dalībnieki apkopo to, ko sagaida no semināra, divās lielās kategorijās:

Kā sagaidi, ka pret tevi izturēsies semināra laikā / Kam būtu jānotiek?

Kā nevēlies, lai pret tevi izturas semināra laikā / Kam nebūtu jānotiek?

Papildu padomi atrodami Tactical Tech dzimtes un tehnoloģiju rokasgrāmatā sadaļā "Kopējie noteikumi" .

Semināra nobeigums

Apkopojiet semināra saturu

Šis ir brīdis, lai kad apkopot dzirdēto, uzsvērt galvenās atziņas, būtiskus mirķus vai atradumus.

 • Ir ārkārtīgi svarīgi, ka visa semināra laikā dalībnieki ir informēti par to, kas notiek. Lai to panāktu, nepieciešams:

 • semināra ievadā pastāstīt dalībniekiem, ko darīsiet,

 • katrā semināra sadaļā atgādināt viņiem par to, ko darāt,

 • semināra noslēgumā - pastāstīt viņiem par to, ko kopā darījāt.

Semināra noslēgumā vadītājam ir jāizstāsta, kas no dalībnieku sagaidītā tika īstenots.

Novadi īsu pārskatu par semināru

Katrs dalībnieks (mutiski vai uz dalītas tāfeles) dalās ar grupu par:

 • to, kas viņiem sesijā likās ļoti labi un

 • to, ko viņi uzlabotu nākamajā reizei.

Citas aktivitātes ar atgriezenisko saiti

Mērķis ir savākt neformālas atsauksmes par to, ko dalībnieki patiešām iemācījās semināra laikā. Atkarībā no tā, cik jums ir palicis laika, var izmantot vienu vai vairākas no zemāk minētajām aktivitātēm, tās kombinējot:

Atsauksmju anketa

Ja iespējams, lūdz dalībniekiem padalīties ar detalizētākiem iespaidiem par semināru ar anketu, ko viņi aizpilda pēc notikuma. Anketā var iekļaut šādus jautājumus:

 • Vai seminārs attaisnoja to, ko no tā sagaidīji?

 • Kas bija visnoderīgākais?

 • Kas bija visnenoderīgākais?

 • Vismaz trīs galvenās lietas, ko ieguvi no šī semināra?

 • Kā semināru varētu uzlabot?

Vērtējuma rats

 • Ātrs (bet ne īpaši precīzs) veids, kā dalībnieki var novērtēt semināru, ir ar “Vērtējuma ratu”. Viņi novērtē dažādus semināra aspektus, novietojot punktu uz kādas no rata asīm, lai izveidotu tīklu.

 • Šeit irvērtējuma rata piemērs.

Solījums

 • Noslēguma sadaļā varētu arī iekļaut aktivitāti, kurā katrs dalībnieks pasaka “Es apsolos…” un dalās ar konkrētu solījumu par kādām nelielām izmaiņām, ko plāno īstenot dzīvē, pateicoties tam, ko ir iemācījies seminārā.

Noslēguma padomi un loģistika

Papildus aktivitātēm, kas veido atgriezenisko saiti, semināra nobeigumā pārliecinies, ka:

 • atvēli pāris minūtes nobeiguma vārdiem vai uzsver galveno vēstījumu,

 • mudini dalībniekus uzdot jautājumus, uz kuriem nav atbildēts, vai dalies ar noslēguma padomiem,

 • padalies ar kontaktinformāciju, ja tas ir aktuāli, kā arī ar informāciju par sekojošām aktivitātēm vai loģistiku.

Mazu grupu aktivitāšu vadīšana

Lai vadītu mazo grupu aktivitātes, sadali dalībniekus grupās ar trīs līdz pieciem cilvēkiem.

Vari dalībniekiem piešķirt lomas atkarībā no grupas izmēra. Strādājot grupās, vari mudināt dalībniekus arī brīvprātīgi uzņemt dažādas lomas. Tās var ietvert vadītāja, piezīmju veidotāja, laika uzņēmēja, prezentētāja, dizainera (ja nepieciešama vizuāla prezentācija), u.c. lomas.

Mazu grupu aktivitāšu un ātro spēļu laikā ieteicams uz ekrāna uzlikt taimeri.

Tiešsaistes rīku izmantošana

Video konferenču rīki

 • Izmanto iespējas, ko piedāvā tevis izvēlētā video konferenču programma, piemēram:

  • var izmantot kopējo čatu, lai iegūtu ātras atbildes uz jautājumiem,

  • diskusiju moderēšanā noderīga var būt funkcija “pacelt roku”,

  • “atdalīšanās telpas” (breakout-rooms) ir viena no pamatfunkcijām, ko izmantot, lai vadītu nelielu grupu aktivitātes tiešsaistē.

 • Piemēri video konferenču rīkiem: BigBlueButton (BBB), Jitsi Meet vai cits pēc jūsu izvēles.

 • Piemēram, BigBlueButton (BBB) ir atvērtā koda programma, kurā iespējams izveidot atdalīšanās telpas, veikt dalītu piezīmju veidošanu un zīmēšanu, kā arī “nejauši izvēlēties dalībnieku” un “uzsākt aptauju” funkcijas, kuras var izmantot, lai veicinātu iesaisti seminārā.

 • PIEZĪME: lai izvērtētu drošību, uzticamību un citus aspektus attiecībā uz digitālajiem rīkiem, ko izmanto atkarībā no konteksta un nepieciešamības (komunikācijai, video konferencēm, daloties ar datiem, utt.), iesakām izlasīt mūsu rakstu “Tehnoloģija ir dumja: kā izvēlēties tehnoloģijas attālinātam darbam”, pieejams arī franciski un spāniski.

Lietotnes, kas veicina auditorijas iesaisti

 • Vari izmantot dažādas aplikācijas, lai veicinātu auditorijas iesaisti seminārā, kā, piemēram, tiešsaistes aptaujas, spēles, u.c.

 • Pirms iesaistīt papildu lietotnes semināra aktivitātēs, pārbaudi, vai video konferences rīks, ko izmanto, šīs funkcijas jau nepiedāvā.

 • Tāpat, pārbaudi, ka lietotnes, ko vēlies izmantot, lai veicinātu auditorijas iesaisti, ļauj dalībniekiem tām pievienoties kā “viesiem” - ideālā gadījumā, viņiem nav jāveido jauni profili (tādējādi izpaužot personīgu informāciju un kontaktus) vai jāmaksā, lai pievienotos.

 • Rīku piemēri: Slido, Poll Everywhere, Mentimeter.

Tiešsaistes tāfeļu lietotnes

 • Šīs lietotnes ir noderīgas aktivitātēm, kur dalībniekiem ir jāsadarbojas, un visi ir aicināti pievienoties un dalīties ar savām idejām.

 • Ņem vērā, ka dažiem video konferenču rīkiem jau ir šī funkcija.

 • Rīku piemēri: Mural, Miro, Weje, WBO.

Tiešsaistes anketas

 • Izmanto tiešsaistes anketas, lai izveidotu uzdevumus, ko izpildīt pirms semināra, atgriezeniskās saites anketas, pārbaudījumus, u.c.

 • Rīku piemēri: Jotform, Lime Survey.

Semināru novērtēšana

Uzraksti īsu apkopojumu par semināru, cik ātri iespējams pēc tās pabeigšanas. Pieraksti savas pārdomas par to, kas izdevās un kas nē.

Piefiksē, cik daudz laika aizņem katra aktivitāte, lai nākotnē varētu uzlabot savu semināra plānu.

Piefiksē informāciju par semināru: dalībnieku skaitu, auditorijas tipu, datumu un laiku, un visu citu, kas varētu noderēt, lai novērtētu savu semināru, kā arī, lai izmantotu šo informāciju plānošanai nākotnē.

Izdzēs jebkādu personīgu informāciju par dalībniekiem un neizmanto, neglabā un nedalies ar personu identificējošiem datiem bez tā minimuma, kas nepieciešams, lai sniegtu informāciju par semināra rezultātiem (vai loģistikai).

Papildu mācību aktivitātes

Ledlauži

Problēma - risinājums

 • Iepazīstini dalībniekus ar īstu vai hipotētisku problēmu un lūdz, lai dalībnieki dalās ar risinājumu idejām. Vari lūgt viņiem problēmas risināt individuāli vai sadalīt viņus pāros.

Kopīgas lietas

 • Sadali dalībniekus mazākās grupās un dod viņiem piecas minūtes, lai viņi viens otram pastāsta par sevi un uzraksta sarakstu ar lietām, kas viņiem ir kopīgas.

Iepazīšanās aktivitāte ar odziņu

 • Lūdz dalībniekiem iepazīties vienam ar otru un reizē arī pastāstīt kaut ko netipisku par sevi, piemēram, kas ir viņu “nevērtīgākā superspēja”.

Šarādes

 • Lūdz dalībniekiem iepazīstināt ar sevi un savu darbu, mīļāko ēdienu, vai jebko citu, kas par viņiem kaut ko pastāsta, un to dari zīmējot. Citiem dalībniekiem ir jāuzmin, kas tiek zīmēts, mazāk kā minūtes laikā. Šī aktivitāte var būt laikietlipīga, tāpēc iesakām to darīt ar mazām auditorijām, kurās ir maksimums 8 cilvēki.

Sastāšanās rindā (tikai klātienē)

 • Palūdz dalībniekiem, lai viņi nostājas secīgi, balstoties uz kādu tevi izvēlētu kritēriju, piemēram, augumu, vecumu, attālumu, kas viņiem bija jāveic, lai nokļūtu semināra norises vietā, utt. Ar kategorijām vari būt radošs. Uzdevumu var padarīt sarežģītāku, liekot grupai sastāties rindā, nerunājot savā starpā.

Cilvēku bingo (tikai klātienē un ļoti gariem pasākumiem)

Šī ledus laušanas aktivitāte var būt ļoti izklaidējoša, bet paņem daudz laika; atkarībā no grupas izmēra, tā var prasīt līdz pat 40 minūtēm.

 • Lai īstenotu šo aktivitāti, jāizveido un jāizdrukā 3x3 vai 5x5 režģis / tabula ar aprakstu katrā ailītē. Piemēram, “kāds, kam somā ir sarkana pildspalva” vai “kāds prasmīgs fotogrāfs”, utt.

 • Dalībniekiem savā starpā ir jāčalo un jārunā līdz viņi atrod kādu, kas atbilst aprakstam, un tad jālūdz viņiem ierakstīties ailītē.

 • Katrs cilvēks var kaut ko ierakstīt tikai vienu reizi un nedrīkst ierakstīties par sevi. Plašāks aktivitātes apraksts atrodams šeit

Ātrās spēles

Neaizmirsti par šīm aktivitātēm un izmanto tās starp dažādām sesijām, kad enerģijas līmenis ir zems. Tās var tikt adaptētas tiešsaistes un klātienes semināriem.

Padalies ar vēlēšanos!

 • Palūdz, lai uz tiešsaistes tāfeles cilvēki nopublicē GIF vai attēlu, kas vislabāk attaino viņu vēlmes. Mudini grupas dalībniekus būt radošiem un atrast izteiksmīgus GIF vai attēlus.

Laika mašīna

 • Aicini cilvēkus izvēlēties kādu brīdi pagātnē, kurā viņi vēlētos atgriezties. Dod viņiem piecas minūtes sameklēt attēlu vai GIF, kas vislabāk ilustrē viņu izvēlēto laiku (vēlams smieklīgu!) un tad aicini pārējos dalībniekus uzminēt, par kuru laiku ir runa.

Skaiti augšup!

 • Šajā īsajā virtuālajā aktivitātē grupai ir jāskaita līdz noteiktam skaitlim (parasti līdz 20) iepriekš nenorunātā kārtībā, bet nedrīkst rasties situācija, kurā divi cilvēki pasaka kaut ko reizē.
 • Ja divi cilvēki ko pasaka reizē, pat, ja tas notiek tikai uz sekundi, visai grupai jāatsāk skaitīt no 1.
 • Grupai ir uzdevums ir izdevies tad, kad viņi ir aizskaitījuši līdz noteiktajam skaitlim.
 • Šīs aktivitātes atslēga ir tā, ka cilvēki nedrīkst savā starpā komunicēt, izņemot brīžus, kad viņi nosauc skaitļus, tāpēc viņiem jāsastrādājas bez vārdiem.

Pieskaries kam zilam!

 • Sāc ar to, ka aicini visus pieskarties kaut kam, kā, piemēram “Pieskaries kam zilam” vai “pieskaries kam siltam.”
 • Katram dalībniekam tad ir jāatrod un jāpieskaras kaut kam zilam vai siltam. Ja aktivitāte notiek tiešsaistē, tas var būt kaut kas uz viņu rakstāmgalda vai apģērba gabals, vai kaut kas, ko viņiem jāiet sameklēt uz grāmatu plaukta, utt.
 • Reiz viņi ir to izdarījuši, tas ir jāieraksta čatā.
 • Pēdējam cilvēkam, kas atrod objektu, ir jāizvēlas nākamais uzdevums.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā. .

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Atklājot neredzamo” semināru autori: Ankita Anand, A. Hayder, Léopold Salzenstein, Nuria Tesón, Tetyana Bohdanova

 • Norises dizains: A. Hayder

 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis

 • Mājaslapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojekta “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys