Pūļa gudrības izmantošana izmeklēšanās

Šī semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar pamata metodēm, rīkiem, piemēriem un apsvērumiem, kas jāņem vērā, plānojot un vadot pūļa informācijas vākšanu. Tas arī parāda pūļa datu pieaugošo lomu žurnālistu, aktīvistu, pētnieku un citu profesiju darbā, kuri iesaista kopienas informācijas vākšanā, pārbaudē un pierādījumu nostiprināšanā, palīdzot atklāt svarīgas problēmas, kuras attiecas uz visiem no mums.

Semināra apskats

Temats: Kā izmantot tiešsaistes pūļa informācijas vākšanas metodes un rīkus, lai vāktu datus pētnieciskajai žurnālistikai vai citām izmeklēšanām sabiedrības interešu labā.

Mērķi

 • Iepazīstināt dalībniekus ar metodēm un rīkiem, ko izmanto pūļa datu vākšanai tiešsaistē.
 • Palielināt izpratni par galvenajiem apsvērumiem, kuri jāņem vērā, veidojot un vadot pūļa datu vākšanas pasākumu.

Mācību ieguvumi

 • Zina, kā pielāgot pūļa informācijas vākšanas paņēmienus specifiskām vajadzībām vai situācijām.
 • Pārzina labākos piemērus un rīkus pūļa datu vākšanai.
 • Ir apmācīts par drošības riskiem un to mazināšanu, lai varētu aizsargāt avotus un pētniekus / izmeklētājus šo pasākumu laikā.

Vadlīnijas pasniedzējiem:

 • Semināru var sadalīt 30 - 40 minūšu ilgās lekcijās. Starp tām vari iekļaut īsus pārtraukumus vai ātru izkustēšanos spēles formā.
 • Grupu darbam dali dalībniekus 3 - 5 cilvēku komandās. *Atkarībā no cilvēku daudzuma vari iedalītt lomas, piemēram, vadītājs, protokolists, laika uzraugs, prezentētājs un mākslinieks (ja nepieciešama vizuāla prezentācija).
 • Tiešsaistes semināros iesakām izmantot ekrāna hronometru, kad notiek ātrā izkustēšanās vai darbs mazā grupā.
 • Cik iespējams, seminārā izmanto vietējos piemērus.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 4 stundas

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem.

Saistītie semināri:

Saistītie raksti un ceļveži “Atklājot neredzamo” mājas lapā:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

 • “Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments” (PDF vai Word fails) - Lūdzu, izmanto šo dokumentu, gatavojot katra moduļa prezentāciju.
 • “Pūļa informācijas vākšana - pasniedzēja špikeris” (PDF or Word fails) - Semināra beigās ar šo vari dalīties ar dalībniekiem.
 • “Pūļa informācijas darba lapas” - izpilda dalībnieki apmācību laikā (Word fails)

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Iepazīšanās ar darba kārtību

Lasi Skaties Klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas pasniedzējiem

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu, komentējot tematu vai attēlu utml.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Izklāsti semināra programmu.

 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā,nodaļā “Semināru vadīšana”.

 • Ja nepieciešams, paskaidro, kā dalīsieties grupās. Piemēram, pastāsti, vai grupas nemainīsies un strādās kopā visa semināra laikā.

Iepazīšanās ar dalībniekiem/ ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Nodrošini ātru iepazīšanos, lūdzot dalībniekus atbildēt uz dažiem jautājumiem par pašiem, darbu, viņu gaidām no šī semināra utml.

 • Ja grupas dinamika pieļauj ko rotaļīgu, vari sarīkot pūļa informācijas vākšanu par specifisku tematu vai jautājumu, kas attiecas uz grupu (piemēram, jautājot “kurš ir pieredzējis pētnieks”, “kuram ir dizaina prasmes?”, “kurš pāzina digitālo drošību?” utt.)

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus. Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā “Semināra vadītāju rokasgrāmatā”

Ievads pūļa informācijas vākšanā (35 min)

Kas ir pūļa dati un kad tos lietot

Lasi, skaties, klausies | 15 minūtes

Rīki /materiāli:

 • PowerPoint prezentācija vai sagatavotas uzziņu lapas (klātienes mācībām)

Vadlīnijas

Īsa prezentācija, fokusējoties uz galvenajiem punktiem:

 • Ievads, kas ir pūļa informācijas vākšana un neliels ieskats tās vēsturē.

 • Piemēri, kuros pilsoniskā sabiedrība to izmantojusi savos projektos vai akcijās.

 • Apsvērumi, kas jāņem vērā, ja izmanto pūļa datu vākšanu, ieskaitot:

 • Plusus:

 • Dod piekļuvi datiem, kas organizācijai citādi nebūtu pieejami;

 • Nodrošina līdzdalībnieku dažādību;

 • Var palīdzēt ietaupīt laiku un naudu;

 • Paver jaunas sadarbības iespējas gan ar iesaistītajiem, gan citiem šai darbības laikā.

 • Mīnusus:

 • Pastāv manipulāciju risks;

 • Var prasīt daudz zināšanu un resursu (piemēram, nepieciešamā programmatūra un rīki, savākto datu pārbaude utt.);

 • Risks palikt tukšām rokām (pūļa informācijas metodes veiksme lielā mērā ir atkarīga no auditorijas aktīvas iesaistes);

 • Potenciāli var radīt riskus rīkotājiem un dalībniekiem (piemēram, gadījumos, ja pūlis vāc sensitīvus datus un informāciju);

 • Vajadzību izmantot pūļa datus katru reizi ir atsevišķi jāvērtē.

 • Augstākminētos riskus ir iespējams mazināt, bet gadījumos, kad mīnusu ir vairāk nekā plusu, ir vērts apsvērt citas metodes.

 • Piemēri, kurš un kādiem mērķiem var izmantot pūļa savāktos pierādījumus. Tie var būt mediji, izmeklētāji, cilvēktiesību aizstāvji, citi aktīvisti utt.

RESURSI:

 • Lai sagatavotos šim modulim, izmanto “Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments. 1.modulis: Ievads”(lejuplādē PDF or Word dokuments.
Uzdevums: kādēļ pūļa metodi?

Sadarbojies | 20 minūtes

Rīki/Materiāli:

 • Kopīga mākoņdatu telpa vai digitālā tāfele ar Miro, Mural utt (ja tiešsaistē).
 • Atsevišķa telpa/galdi (klātienē) vai istabas (tiešsaistē).
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē).

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Sadali kursantus mazākās grupās pa 3 - 5 cilvēkiem. Lūdz, lai grupa ieceļ protokolistu, laika kontrolieri, darba prezentētāju (darba procesā lomas var mainīties).

 • Lūdz grupas apspriest sekojošu jautājumu:

 • Iemesli, kādēļ dažādas kopas varētu gribēt izmantot pūļa metodi pierādījumu vākšanai

 • Starp atbilžu variantiem varētu būt žurnālisti, kas proaktīvi vēlas savākt konkrētu saturu sociālajos medijos vai aicina auditoriju ziņot “pa tiešo”; cilvēktiesību aizstāvji vai sabiedrības labā varu uzraugošas organizācijas, kas vēlas fokusēties uz konkrētu jautājumu / notikumu, un aicina pilsoņus sniegt informāciju vai atzīmēt to kartē utml.

 • Grupu dalībnieki var izdarīt piezīmes visiem pieejamajos failos vai uz tāfeles.

[10 minūtes] Atgādne

 • Visi atgriežas galvenajā telpā un katras grupas pārstāvim ir minūte, lai izklāstītu secinājumus.

 • Pasniedzēja vadībā grupa apspriež pūļa metodes plusus un mīnusus vairākās no aprakstītajām situācijām un nolemj, vai tas bija piemērotākais informācijas vākšanas veids.

Sagatavošanās pūļa metodes izmantošanai (45 min)

Uzdevums: izplānot konkrētu projektu

Sadarbojies | 45 minūtes

Rīki/Materiāli:

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar darba instrukcijām.
 • Kopīga mākoņdatu telpa vai digitālā tāfele ar Miro, Mural utt (ja tiešsaistē).
 • Atsevišķa telpa/galdi (klātienē) vai istabas (tiešsaistē)
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē).
 • “Pūļa informācijas izmantošanas darba lapas”, sadaļa “Grupu darbs: Pūļa datu vākšanas projekta plānošana”, ko aizpilda klātienē vai tiešsaistē.

Vadlīnijas

[5 minūtes]

 • Prezentē uzdevumu, atgādinot dalībniekiem, ka pirms lēmuma par pūļa metodes izmantošanu ir svarīgi uzdot virkni jautājumu. Jautājumi, kuri noderēs arī nākamaja darba uzdevumā, ir:

 • Kāpēc vēlaties izmantot pūļa metodi?

 • Kas būs jūsu atbildētāji?

 • Kas būs ieguvēji?

 • Kādi ir galvenie ētikas apsvērumi, vācot pierādījumus ar šo metodi?

 • Kādus riskus jūs redzat?

 • Cik pārbaudāmi ir savāktie dati?

 • WKas varētu būt jūsu partneri vai līdzstrādnieki?

 • Kas notiks ar datiem pēc projekta beigām?

 • Vai kādam ir jāpateicas par palīdzību - un kā?

[25 minūtes]

 • Sadali kursantus mazākās grupās pa 3 - 5 cilvēkiem. Kopš šī brīža līdz semināra beigām grupu sastāvs nemainās.

 • Atgādini, ka jāsadala lomas: protokolists, laika uzraugs, prezentētājs utt.

 • Katrai grupai jāizvēlas ideja vai projekts (īsts vai izdomāts), kas izmantotu pūļa metodi vienā no trim jomām::

 1. Žurnālistu pētījums,
 2. Informācijas vākšana krīzes situācijā,
 3. Sabiedriskās uzraudzības uzlabošana.
 • Grupas apspriež savus pūļa informācijas vākšanas "projektus", balstoties uz zemāk minētajiem galvenajiem apsvērumiem, un diskutē, ko darīt ar katru no tiem.

 • Sasniedzamie mērķi

 • Mērķauditorija

 • Riski un drošība

 • Ētikas apsvērumi

 • Rezultātu ticamība

 • Iespējamie partneri

 • Gala rezultāti / produkti

 • Pateicības

 • Grupa veic piezīmes attiecīgajā darba lapā (skatīt sadaļu “Materiāli”).

[15 minūtes] Atgādne

 • Visi atgriežas galvenajā telpā, grupas prezentē rezultātus, atbild uz jautājumiem un uzklausa trenera vērtējumu, un ieteikumus.

RESURSI:

 • Lai sagatavotos šim modulim, izmanto “Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments. 2.modulis: Sagatavošanās pūļa metodes izmantošanai”(lejuplādēPDF or Word fails)

Kā izvēlēties labāko pūļa informācijas vākšanas metodi (30 min)

IIevads: Pieejas pūļa informācijas vākšanai

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/ Materiāli:

 • Slaidi vai iepriekš sagatavotas lielās papīra lapas.

Vadlīnijas

Prepare and give a short presentation including:

 • Sagatavo īsu prezentāciju kā pareizās pieejas izvēle ir saistīta ar mērķiem un auditoriju. Piemēram:

 • Žurnālisti var izveidot drošu saziņas kanālu, kurā pilsoņi ziņas iesūta anonīmi;

 • Cilvēktiesību aizstāvji var iedrošināt cietušos iesniegt pierādījumus jebkādā formātā;

 • Vēlēšanu novērotāji varētu vēlēties, lai pilsoņi konstatētos pārkāpumus sašķiro pa kategorijām, balstoties uz iepriekš zināmiem kritērijiem utt.

 • Iepazīstini ar strukturētām vs nestrukturētām datu savākšanas metodēm, uzsverot, kuros gadījumos katra no tām būtu piemērotāka (atkarīgs no vajadzībām, mērķiem, datu analīzes metodes utt.)

 • Izskaidro atšķirību starp "atvērtiem" un "konkretizētiem" uzsaukumiem datu iesūtīšanai.

 • Izskaidro atšķirību starp strukturētu un nestrukturētu pūļa datu vākšanu.

 • Nosauc katras pieejas plusus un mīnusus.

RESURSI:

 • Lai sagatavotos šim modulim, izmanto “Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments. 3.modulis: Kā izvēlēties pareizo pūļa datu vākšanas pieeju & 4.modulis “Darbs ar auditoriju (-ām) pūļa datu vāšanā” (lejuplādē PDF or Word
Uzdevums: Izvēlies piemērotāko pieeju

Sadarbojies | 20 minūtes

Rīki/Materiāli:

 • Slaidi vai iepriekš sagatavotas lielās papīra lapas.
 • Kopīga mākoņdatu telpa vai digitālā tāfele ar Miro, Mural utt (ja tiešsaistē).
 • Atsevišķa telpa/galdi (klātienē) vai istabas (tiešsaistē)
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē).
 • “Pūļa informācijas vākšanas uzdevumu darba lapas”, sadaļa “Grupu darbs: Izvēlieties piemērotāko pieeju”, ko dalībnieki izpilda tiešsaistē vai klātienē.

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Aicini dalībniekus atgriezties savā iepriekšējā grupā.

 • Grupas diskutē un veic piezīmes:

 • Kura no pieejām būtu piemērota viņu pūļa informācijas vākšanas projektam vai idejai, kuru viņi izvēlējās iepriekšējā grupas darbā?

[10 minūtes] Atgādne

 • Grupas prezentē un pamato savas izvēles (atvēli katrai grupai 1 - 2 minūtes)

Apmācību vadītājs komentē darba iznākumu.

Tehnoloģiju izvēle pūļa informācijas vākšanai (15 min)

Ievads: Pieejamie pūļa informācijas vākšanas rīki

Lasi, skaties, klausies | 15 minūtes

Rīki/Materiāli:

 • Slaidi vai iepriekš sagatavotas lielās papīra lapas.

Vadlīnijas

Sagatavo īsu prezentāciju:

 • Kā izvēlēties rīkus pūļa informācijas vākšanai, uzsverot:

 • Ir pieejami daudzi vienkārši un droši rīki, ko vai nu izveidojuši žurnālisti, cilvēktiesību aktīvisti vai atbildības uzraugi, vai kuri radīti viņiem,

 • Izvēloties piemērotāko, svarīgi ņemt vērā iecerētās akcijas mērķus un vajadzības, nevis mēģināt piemēroties pieejamajiem rīkiem,

 • Jāizvairās no pēdējiem modes kliedzieniem - dažreiz projektam nevajag visjaunāko un stilīgāko, bet pietiek ar parastu telefona “karsto līniju”, īsziņām, e-pastiem utml.

 • Lai izdarītu labāko izvēli, ir svarīgi paturēt prātā:

 • Vidi, kurā informācija tiks vākta (daudz - maz tehnoloģiski attīstīta), ieskaitot mērķauditorijas tehnoloģiju lietošanas paradumus;

 • Dalībnieku drošību un privātumu;

 • Izmaksas, laiku un tehnoloģiju prasmes noteiktu rīku uzstādīšanai.

 • Piedāvā rīku sarakstu, raksturojot to plusus, un mīnusus, ieskaitot katra izmaksas un uzstādīšanai nepieciešamo laiku, kā arī saites uz papildus resursiem un iedarbināšanas pamācībām (sk. “Pasniedzēja špikeri” un “Atsauces dokumentu” zemāk).

 • Lūdz dalībniekus dalīties ar pieredzi, izmantojot dažādus rīkus informācijas vākšanai vai pastāstot par kādu interesantu stāstu, kas viņiem par to zināms.

RESURSI: Lai sagatavotos šim modulim, izmanto:

 • "Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments. 5.modulis:Tehnoloģiju izvēle pūļa informācijas vākšanai" (lejuplādē PDF or Word)
 • “Pūļa informācijas vākšana: Pasniedzēja špikeris” ( (lejuplādē PDF or Word).

Darbs ar jūsu mērķauditoriju (40 min)

Ievads: “Kā iesaistīt kopienas”

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/Materiāli:

 • Slaidi vai iepriekš sagatavotas lielās papīra lapas.

*Vadlīnijas**

Sagatavo īsu prezentāciju, uzsverot:

 • Kopienu iesaistes nozīmi, lai pūļa informācijas vākšana izdotos;

 • Jautājumus, kurus sev jāuzdod, pirms izšķirties par pūļa informācijas vākšanu;

 • Metodes un kanālus, caur kuriem veiksmīgi sasniegt un iesaistīt potenciālos atbildētājus;

 • Privātuma un drošības apsvērumus;

 • Veiksmīgus publicētu projektu piemērus no citām pasaules valstīm (piemērus atradīsi “Pasniedzēja špikerī” un “Atsauces dokumentā”)

RESURSI:

 • “Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments. 4.modulis:“Darbs ar auditoriju (-ām) pūļa datu vāšanā”(lejuplādē PDF or Word)
 • “Pūļa informācijas vākšana: pasniedzēja špikeris” (lejuplādēPDF or Word).
Uzdevums: izveido stratēģiju

Sadarbojies | 30 minūtes

Rīki/materiāli:

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar darba instrukcijām.
 • Kopīga mākoņdatu telpa vai digitālā tāfele ar Miro, Mural utt (ja tiešsaistē).
 • Atsevišķa telpa/galdi (klātienē) vai istabas (tiešsaistē).
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē).
 • “Pūļa informācijas izmantošanas darba lapas”, sadaļa “Grupu darbs: Stratēģija auditoriju sasniegšanai”, ko aizpilda klātienē vai tiešsaistē.

Vadlīnijas

[15 minūtes]

 • Dalībnieki sadalās iepriekšējās grupās.

 • Katra grupa izstrādā:

 • stratēģiju (kanāli, metodes utt.), kā uzrunāt un iesaistīt cilvēkus pūļa informācijas vākšanas kampaņā.

[15 minūtes] Atgādne

 • Grupas prezentē savas izvēles un argumentus, kāpēc tieši šī stratēģija - katras prezentācijai atvēli 2 minūtes.

 • Pasniedzējs sniedz atsauksmes par grupu darba iznākumu.

Pūļa informācijas pārbaude (10 min)

Pārbaužu knifi un grūtības

Lasi, skaties, klausies| 10 minūtes

Rīki/Materiāli

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar darba instrukcijām.

Vadlīnijas

Sagatavo īsu prezentāciju, uzsverot:

 • Pūļa informācijas datu pārbaude ir ārkārtīgi svarīgs solis, lai datus vispār varētu uzskatīt par uzticamiem (pierādījumiem).

 • Atkarībā no datu tipa un formāta jāizsver, cik daudz pārbaužu nepieciešams un kādas zināšanas/spējas tam ir vajadzīgas.

 • Pūļa informācijas vākšanas projekts var rezultēties trijos datu tipos:

 • Nepārbaudāmi dati - daļa datu var tādi izrādīties, jo ir jauni un tiem nav citu avotu. Šajā gadījumā ir jādomā nevis par to pārbaudi, bet atspēkošanu pirms publicēšanas. Ja dati nav pārbaudāmi, bet jūs arvien gribat tos publicēt, pievienojat skaidru norādi, ka tie “nav pārbaudīti”.

 • Daļēji pārbaudīti dati - izlemiet, ar cik daudz pārbaužu būtu “pietiekami”, lai tos varētu izmantot un publicēt.

 • Pilnībā pārbaudīti dati - tiem ir vairāki avoti, kas datus apstiprina.

 • Pūļa kartētu datu pārbaude.

 • Sociālajos tīklos publicētas informācijas pārbaude.

 • Veiksmīgi publicētu projektu piemēri no citām pasaules valstīm (piemērus atradīsi “Pasniedzēja špikerī” un “Atsauces dokumentā”).

RESURSI: Šī moduļa sagatavošanai izmanto:

 • "Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments. 6.modulis:“Faktu pārbaude” (lejuplādē PDF or Word)
 • “Pūļa informācijas vākšana - pasniedzēja špikeris” (lejuplādē PDF or Word).

Datu analīze un secinājumu prezentācija (35 min)

Kā prezentēt pūļa informācijas vākšanas rezultātus

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/materiāli:

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar darba instrukcijām.

Vadlīnijas

Sagatavo īsu prezentāciju, uzsverot:

 • Apsvērumus, kā analizēt un prezentēt rezultātus.

 • Cik svarīgi ir pūļa informācijas datus prezentēt godīgi un patiesi.

 • Publicējot datus, jāapraksta to iegūšanas metodes un ceļš, kā nonācāt pie secinājumiem (ja publikācija ietver to analīzi).

 • Katrā publikācijā skaidri jānorāda, vai un cik lielā mērā jūs varējāt pārbaudīt pūļa savāktos datus.

 • Secinājumu prezentācijai jābūt interesantai un piesaistošai. Viens no variantiem - datus pavadošs stāsts.

RESURSI: Šī moduļa sagatavošanai izmanto:

 • “Pūļa informācijas vākšana - atsauces dokuments. 7.modulis:“Datu analīze un secinājumu prezentācija” (lejuplādēPDF or Word)
 • “Pūļa informācijas vākšana - pasniedzēja špikeris” (lejuplādē PDF or Word).
Uzdevums: dalies ar secinājumiem

Sadarbojies | 25 minūtes

Rīki/materiāli:

 • Slaidi vai iepriekš sagatavotas lielās lapas ar norādījumiem..
 • Kopīga mākoņdatu telpa vai digitālā tāfele ar Miro, Mural utt (ja tiešsaistē).
 • Atsevišķa telpa/galdi (klātienē) vai istabas (tiešsaistē).
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē).
 • “Pūļa informācijas izmantošanas darba lapas”, sadaļa “Grupu darbs: Dalieties ar secinājumiem”, ko aizpilda klātienē vai tiešsaistē.

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Dalībnieki atgriežas savās grupās. Uzdevums:

 • Saprast, kādus datus varētu sagaidīt no pūļa informācijas vākšanas;.**

 • Izlemt, kā tos analizēt un kā prezentēt secinājumus.

[10 minūtes] Atgādne

 • Grupas dalās ar idejām ar visiem dalībniekiem.

 • Pasniedzējs sniedz novērtējumu dzirdētajam, kā arī apspriež radušās grūtības vai jautājumus.

Noslēgums (15 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Dari | 5 minūtes

Rīki/materiāli

 • Kopīga zīmēšanas lapa/slaids/tāfele (tiešsaistē).
 • Tāfele, lielās lapas, līmlapas, flomāsteri- marķieri (klātienē).

Vadlīnijas

*Aicini dalībniekus izgatavot līdzņemamu plakātu, kurā visi kopā saraksta atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas galvenās atziņas tu atcerēsies no šodienas semināra?

 • Dod dalībniekiem pāris minūšu domu uzrakstīšanai vai uzzīmēšanai, un citu rakstītā izlasīšanai.

Atgādne

 • Pasniedzējs var pasvītrot/uzsvērt dažas no atbildēm.
Nobeigums

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/materiāli: nav nepieciešami.

Vadlīnijas

 • Rezumē semināra saturu. Šis ir īstais brīdis noslēdzošajiem vārdiem vai galveno atziņu uzsvēršanai.

 • Ātri pārskati semināra norisi pa modulim, aicinot katru dalībnieku nosaukt:

 • vienu lietu, kas bija ļoti laba,

 • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.

 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties ar pēdējiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties, vai un kā paliksiet saziņā kā grupa.

Lai dalībniekiem būtu skaidrs, kas notiks katrā semināra posmā, pasniedzēji var to rezumēt šādos soļos:

  1. [ievads] Pastāsta, kas notiks;
  1. [katra moduļa/semināra daļa] Atgādina, kas notiek;
  1. [nobeigums] Apkopo, kas ir noticis. Turklāt pasniedzējam jāatceras katrā daļā atgādināt, kuras no dalībnieku gaidām šajā modulī ir atbildētas.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,
 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,
 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,
 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,
 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā..

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

TŠis saturs ir radīts Tactical Tech "Atklājot neredzamo" projektā, un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autors: Tetyana Bohdanova
 • Norises dizains: A. Hayder
 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
 • Mājas lapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys