Kā popularizēt izmeklēšanas rezultātus

TŠis seminārs rāda, cik svarīgi ir popularizēt izmeklēšanas rezultātus, un sniedz metodes un padomus izmeklēšanas “stāstu stāstīšanai”. Tā mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar komunikācijas mērķu definēšanas procesu, auditorijas apzināšanu, situācijai pielāgota komunikācijas plāna izveidi, dažādu komunikācijas formātu un kanālu izmantošanu un saprast, kā tie ietekmē gan vēstījumu, gan auditoriju.

Semināra apskats

Temats: Izmeklēšanas rezultātu pasniegšana un pierādījumu pārvēršana pētnieciskajā stāstniecībā

Mērķi:

 • Parādīt, cik svarīga ir izmeklēšanas rezultātu pasniegšana un “izmeklēšanas stāstu stāstīšana”.
 • Iepazīstināt dalībniekus ar komunikācijas mērķu definēšanas un auditorijas noteikšanas procesu.
 • Iepazīstināt dalībniekus ar situācijai, auditorijām un mērķiem pielāgota komunikāciju plāna izstrādes procesu.
 • Iepazīstināt dalībniekus ar dažādiem komunikācijas kanāliem un rīkiem, un to potenciālo ietekmi uz to, kā auditorijas var uztvert un izmantot informāciju.

Vispārējas vadlīnijas pasniedzējiem:

 • Šo semināru var sadalīt 30 – 60 minūšu ilgās lekcijās. Starp tām vari iekļaut īsus pārtraukumus vai ātru izkustēšanos spēles formā.
 • Grupu darbam dali dalībniekus 3 – 5 cilvēku komandās. Pielāgo atgriezeniskajai saitei un diskusijām nepieciešamo laiku atbilstoši semināra dalībnieku skaitam. Atkarībā no cilvēku daudzuma vari iedalīt lomas, piemēram, vadītājs, piezīmju veicējs, laika uzraugs, prezentētājs un mākslinieks (ja nepieciešama vizuāla prezentācija).
 • Tiešsaistes semināros iesakām izmantot ekrāna hronometru, kad notiek ātrā izkustēšanās vai darbs mazā grupā.
 • Kad vien iespējams, pielāgo semināra piemērus savai auditorijai

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 3 stundas un 50 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem

Saistītie semināri:

Saistītie “Atklājot neredzamo” raksti un ceļveži:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

PIEZĪME par semināra auditoriju: šis seminārs ir veidots pētniekiem un iesaka ar to saistītus jautājumus un uzdevumus. Pielāgo šos jautājumus un aktivitātes savai auditorijai un viņu prasmēm: ja viņiem nav pieredzes vai tā ir maza, veicot (žurnālistikas) izmeklēšanas, atsaucies uz citiem pētījumiem vai projektiem, kuros viņi varētu būt iesaistīti.

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Semināra apskats

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas pasniedzējiem

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu, komentējot tematu vai attēlu utml. Piemēram, kādi notikumi šodien dominē ziņu virsrakstos? Kas piesaistījis uzmanību Twitter / TikTok? Paskaidro, ka tie ir saziņas veidi.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Paskaidro, kādas saites un materiāli būs pieejami semināra beigās.

 • Vienojieties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas mainīt tavus ierosinājumus noteikumiem vai tos papildināt. Pārliecinies, ka visi sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā: nodaļā “Semināru vadīšana”.

 • Ja nepieciešams, paskaidro, kā dalīsieties grupās. Piemēram, pastāsti, ka grupas dalībnieki strādās kopā visa semināra laikā.

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Nodrošini ātru iepazīšanos, lūdzot dalībniekus atbildēt uz dažiem jautājumiem (komunicēt kaut ko) par pašiem, darbu, viņu gaidām no šī semināra utml. Papildu jautājumi, uz ko viņi var atbildēt, ir:

 • Vai Tu par kaut ko šodien tiki informēts kādā platformā? Kas tas bija?

 • Vai Tu kādu esi informējis par kaut ko?

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem un komunicēt savā starpā, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un uzpildīt kādu uzdevumu (piemēram, pastāstīt kaut ko par sevi citam dalībniekam). Varat mudināt viņus komunicēt, lai viņi iejustos semināra noskaņā. Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā “Semināra vadītāju rokasgrāmatā”.

Izmeklēšanas rezultātu pasniegšana (45 minūtes)

Vai mēs komunicējam?

Dari | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

Vadlīnijas

[5 minūtes]

 • Uzdodiet katram dalībniekam padomāt par pētījumu vai izmeklēšanas projektu, pie kura viņi ir strādājuši un kurš tika publiskots un izplatīts (piemēram, laikrakstā, mājaslapā, radio programmā uc.)

 • Ja kāds no dalībniekiem vēl nav strādājis pie šāda projekta, viņi var padomāt par izmeklēšanu, ko viņi ir redzējuši un kas viņiem patikusi.

 • Lūdziet katram dalībniekam atbildēt uz sekojošajiem jautājumiem saistībā ar izvēlēto pētījumu, aizpildot darba lapu:

  • Par kādu izmeklēšanas / pētniecības tematu es esmu informējis? (vai “esmu ticis informēts”, ja tas nav viņu pašu projekts)
  • Kāda veida informāciju un secinājumus es darīju zināmus?
  • Kā es šo informāciju darīju zināmu?
  • Kādam nolūkam es to darīju zināmu?
  • Kam es to darīju zināmu? Kas bija auditorija?
 • PIEZĪME: Dalībniekiem vajadzētu dalīties tikai ar piemēriem, ar kuriem ir droši dalīties, nevis slepenu informāciju.

[5 minūtes] Atgādne

 • Uzaicini vienu vai divus dalībniekus dalīties ar savām atbildēm

 • Lūdz dalībniekiem saglabāt savas piezīmes uz vēlāku laiku, jo šie piemēri tiks izmantoti semināra laikā

 • Uzsver, ka, lai gan dažas atbildes varētu šķist līdzīgas tagad, nākamajās lekcijās tās palīdzēs izgaismot trūkstošos elementus un palīdzēs dalībniekiem pārdomāt viņu komunikācijas stratēģiju un metodes.

 • Nav nepareizu atbilžu.

Izmeklēšanas rezultātu pasniegšanas pamatprincipi

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Powerpoint prezentācija vai sagatavotas uzziņu lapas (klātienes mācībām)

Vadlīnijas

 • Turpinot iepriekšējo uzdevumu, sagatavo prezentāciju, pievēršot uzmanību būtiskiem jautājumiem par saziņu, un to, cik svarīgi ir komunicēt par izmeklēšanām. Ļaujiet dalībniekiem izteikt savas domas un dalīties ar pieredzi.

 • Kas ir komunikācija? - Dalīšanās ar informāciju no vienas personas otrai personai vai ar cilvēku grupu, izmantojot dažādus līdzekļus.

 • Uzsver vēstījuma nozīmību, nevis to, kā tas tiek nodots, jo pastāv dažādi informācijas pasniegšanas veidi, kas būs vēlāk redzami semināra laikā.

 • Sniedz dažus piemērus, pamatojoties uz pētījumu piemēriem, ar kuriem dalībnieki dalījās iepriekšējā aktivitātē.

 • Kas var komunicēt? - Mēs visi esam komunikatori, un mēs varam iemācīties efektīvi komunicēt dažādos veidos.

 • Kā mēs varam sazināties? – Piemini dažas no metodēm, ar kurām dalībnieki dalījās iepriekšējā aktivitātē, un pievieno vēl kādus citus piemērus.

 • Kāpec ir svarīgi dalīties ar informāciju par izmeklēšanām? – Kas notiek, kad mēs nolemjam nedalīties?

 • Piemini, ka klusēšana padara mūs neaizsargātus pret ļaunprātīgu rīcību, rīcības vai risinājumu trūkumu

 • Uzsver kā komunikācija vieno tos, kas izmeklē, ar viņu auditoriju un rada kopības sajūtu, kas, piemēram, mūs kā sabiedrību iedrošina.

 • Ar kādiem izaicinājumiem jūs saskaraties, kad komunicējat? – Uzskaiti dažus potenciālos izaicinājumus, piemēram:

 • nav skaidri definēta mērķauditorija,

 • resursu un / vai komunikācijas prasmju trūkums,

 • ierobežota auditorijas sasniedzamība / reakcija / iesaiste,

 • sabiedrības pretreakcija, draudi un vardarbība,

 • nepareizs laiks uc.

 • Apspried saikni starp semināra galvenajiem jēdzieniem: “komunikācija” un “stāstu stāstīšana”.

 • Uzsver, ka “komunicēt” un “komunikācija” ir dalīšanās informācijā, kamēr “stāstu stāstīšana” ir par to, kā mēs šo informāciju nododam.

 • Seminārā tiek izmantoti abi termini un ar tiem saistītās prakses, un dalībnieki dalīsies un praktizēs abu jēdzienu savstarpējo saikni.

RESURSI:

Grupu uzdevums: Dari zināmu savu izmeklēšanu

Radi | 25 minūtes

*Rīki / Materiāli:

 • Darba lapa: Tavas izmeklēšanas rezultātu pasniegšana, sadaļa: “Pētījums, pie kura esi strādājis” un jaunā sadaļa “Grupas aktivitāte: kā jūs informētu šo izmeklēšanu) (tiešsaistē vai drukāta)
 • Kopīgota mākoņdatu telpa vai digitālā tāfele ar darba lapām (Miro, Mural u.c. – ja tiešsaistē)
 • Atsevišķa telpa / galdi (klātienē) vai virtuālās istabas (tiešsaistē)
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (ja klātienē)
 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar iepriekš uzrakstītiem padomiem / atgādinājumiem noslēguma sadaļai (skati “Atgādne” zemāk).

Vadlīnijas

[15 minūtes]

 • Sadali dalībniekus mazās grupās pa 3 – 5 cilvēkiem atkarībā no kopējā grupas lieluma. Vienām un tām pašām grupām būtu jāstrādā kopā visa semināra laikā.

 • Iesaki katrai grupai sadalīt konkrētas lomas, ko kāds no grupas var darīt aktivitāšu laikā: piezīmju veicējs, laika uzraugs, prezentētājs (lomas var mainīties), utml.

Norādi grupām:

 • Izvēlieties kopā komandā vienu no pētniecības projektiem vai izmeklēšanām, ko jūsu grupas biedri uzskaitīja iepriekšējā individuālajā uzdevumā – tas tiks izmantots kā piemērs pārējā semināra laikā.

 • Pamatojoties uz izvēlēto projektu, atbildiet uz jautājumu:

 • Kā jūs informētu par šo pētījumu?

 • Uzskaitiet dažādus soļus, vajadzības un citus apsvērumus, kas jāpatur prātā, kad vēlaties informēt par izmeklēšanu un tās rezultātiem. Izvērsiet sīkāk to, kas jau sasniegts ar izmeklēšanu, ja šis projekts jau ir publicēts.

 • Papildjautājumi: Ko jūs parasti paturat prātā, kad lemjat, kā informēt par savu izmeklēšanu / pētījumu / jebkādiem rezultātiem? Vai jūs varbūt kaut ko palaižat garām? Ko un kāpēc?

 • Pārdomājiet jebkādu plānošanas, platformu, naratīvu, izaicinājumus un šaubas un pierakstiet tās, lai dalītos ar tām atgādnes laikā.

Var ieteikt pielāgotus jautājumus vai pat konkrētu gadījumu / scenāriju, ar kuru katrai grupai strādāt, ja viņi nespēj izvēlēties savu. Tas varētu būt ieteicams neviendabīgām grupām, bet ir svarīgi šo iespēju atstāt atvērtu, lai dalībnieki var apdomāt savas izvēles.

[10 minūtes] Atgādne

 • Viens pārstāvis no katras grupas apkopo grupas atbildes maksimums 2 minūtēs uz grupu.

Uzvedinošie jautājumi atgādnei:

 • Vai jūs apsvērāt, ko vēlaties ar savu izmeklēšanu / pierādījumiem panākt? Nevis pats komunikācijas mērķis, bet kāds bijis izmeklēšanas mērķis.

 • Vai informēšana par izmeklēšanu un saistītie pierādījumi palīdzēs sasniegt izmeklēšanas mērķi vai nolūku? Kā tas varētu palīdzēt?

Noslēdziet uzdevumu, izceļot dažus svarīgus pieturas punktus, tādus kā:

 • Izmeklēšanas rezultātu pasniegšana paredz “Pētniecisko stāstniecību” – proti, pierādījumu iegūšanu un šo pierādījumu (dokumentu, liecību uc.) pārvēršanu stāstījumā ar MĒRĶI. Atzīmējiet, ka runāsiet par nolūku, mērķiem vai vēlamajiem rezultātiem nākamajā sadaļā.

 • Stāstu stāstīšanas pieejai par pētījumu / izmeklēšanu ir jābūt daļai no komunikācijas plāna, jo īpaši, ja mērķis ir publiskot pierādījumus, lai risinātu kādu problēmu, palielinātu informētību, utt.

 • Komunikācija nav lineāra. Tā drīzāk ir kā apļveida process, un tas ir attiecīgi jāplāno.

 • Dažkārt jums būs jāapsver pierādījumu savākšana pēc nepieciešamības vai vajadzības, lai par tiem informētu, bet citkārt jums būs jāvāc pierādījumi, lai piešķirtu formu stāstījumam (vai jau esošam naratīvam). Tas ir atkarīgs no jūsu savāktajiem pierādījumiem un izvirzītajiem mērķiem.

 • Jebkurā situācijā, jums būtu jāapsver gan mērķi, ko vēlaties sasniegt ar savu izmeklēšanu un informēšanu par to, kā arī auditorija, kuru vēlaties sasniegt.

 • Ir svarīgi jau no paša sākuma domāt ar savas izmeklēšanas / pierādījumu pasniegšanu, un apsvērt, kā darīt zināmus savāktos pierādījumus (piemēram, datu kopas, attēlus, lauka pētījumos iegūtos paraugus utt.).

 • Pētnieciskā stāstniecība ir stāstījuma veids, ko var izmantot ne tikai gala pierādījumu un izmeklēšanas rezultātu pasniegšanai, bet arī pašam pētnieciskajam procesam, tā metodoloģijai. Pierādījumu iegūšanas process un šo pierādījumu pārvēršana stāstā ir tikpat svarīga, kā pētījumā atklātais. Tas ir arī pārredzamības jautājums, un citi var mācīties no jums un iegūt uzticību par pētījuma norisi.

Mērķu un auditoriju identificēšana (1st:10 min)

Komunikācijas un stāstu stāstīšanas mērķi

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Rīki / Materiāli:

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar īsu prezentāciju

Vadlīnijas

Sāc, atgādinot dalībniekiem, kas notika iepriekšējā lekcijā (it īpaši, ja bija pārtraukums):

 • Pētnieciskā stāstniecība nozīmē pārvērst pierādījumu paziņošanu stāstījumā ar mērķi:

 • Kāpēc jūs izmeklējat?

 • Ko pētījums centās panākt?

 • Kā komunikācija var palīdzēt šos mērķus sasniegt?

 • Turpmāk mēs runāsim par stāstīšanas NOLŪKU vai MĒRĶIEM

 • Pārliecinies, lai auditorija saprot, ka, zinot, ko viņi vēlas sasniegt, palīdzēs viņiem to sasniegt, pat ja notiks kas neparedzēts.

 • Lai efektīvi komunicētu, viņiem ir jāidentificē tie nolūki vai mērķi.

Identificē mērķus

Radi | 25 minūtes

*Rīki / Materiāli

 • Darba lapa: Tavas izmeklēšanas rezultātu pasniegšana, sadaļa: Grupas aktivitāte: mērķu identificēšana un iepriekšējās aktivitātes piezīmes (tiešsaistē vai drukātas)
 • Kopīgota mākoņtelpa vai digitālā tāfele ar darba lapām (Miro, Mural u.c. – ja tiešsaistē)
 • Virtuālās istabas (tiešsaistē) vai atsevišķa telpa / galdi (klātienē).
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (klātienē).
 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar iepriekš uzrakstītiem padomiem / atgādinājumiem lekcijas noslēgumam (skaties ‘Atgādni’ zemāk)

Vadlīnijas

[10 minūtes]

 • Dalībnieki atgriežas pie savām grupām (tās pašas grupas, kas iepriekš)

 • Turpinot iepriekšējo aktivitāti un viņu izvēlēto pētnieciskās izmeklēšanas piemēru, katra grupa atbildēs uz jautājumu:

 • Ko jūs vēlaties panākt, informējot par savu izmeklēšanu? Kādi ir jūsu komunikācijas MĒRĶI?

 • Katra grupa izvēlas piezīmju veicēju, kas pieraksta atbildes

[10 minūtes] Atgādne

 • Pārstāvis no katras grupas dalās ar atbildēm, maksimums 2 minūtes vienai grupai

 • Pārliecinies, ka viņi identificē vismaz zemāk minētos mērķus. Ja ne, piemini trūkstošos un dalies ar piemēriem, kas saistīti ar dalībnieku izvēlētajiem pētījumiem. Daži no mērķiem var būt:

 • veicināt informētību

 • mobilizēt

 • informēt cilvēkus, publiskot pārkāpumu

 • aizstāvēt, lai ierosinātu tiesvedību, piespiestu valdību mainīt likumdošanu, panāktu pārkāpuma pārtraukšanu

 • dziedināšana

 • vākt līdzekļus cietušajiem vai turpināt izmeklēšanu

 • padarīt informāciju pieejamu citiem pētniekiem – pavērt ceļu citiem, lai turpinātu lietas, atvieglotu datu izmantošanu citiem

 • saukt vainīgos pie atbildības

 • vērsties pret dominējošu naratīvu

 • Norādi, ka šie ir daži no iespējamajiem mērķiem, bet vēl ir daudzi citi, un jums ir jāpārdomā, kuri no tiem ir piemēroti konkrētai situācijai.

[5 minūtes] Ieteicams atpūtas brīdis

 • Atpūtas brīdis vai īsas sarunas pirms nākamās lekcijas.Tas varētu būt smieklīgs video ar pārsteidzošiem futbola rezultātiem, veidojot sasaisti ar negaidītiem sasniegumiem.
Komunikācijas plānošana: auditorijas identificēšana

Radi | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Darba lapa: Tavas izmeklēšanas rezultātu pasniegšana, sadaļa “Komunikācijas plānošana, auditorijas identificēšana” un piezīmes no iepriekšējām aktivitātēm (tiešsaistē vai drukātas)
 • Kopīgota mākoņtelpa vai digitālā tāfele ar darba lapām (Miro, Mural u.c. – tiešsaistē)
 • Virtuālās istabas (tiešsaistē) vai atsevišķa telpa/galdi (klātienē)
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (klātienē)
 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar iepriekš uzrakstītu tekstu Noslēguma sadaļai (Skaties “Atgādni” zemāk)

Vadlīnijas

 • Sāc ar šo uzvedinošo jautājumu:

 • Kas jums ir jādara zināms un kam, lai sasniegtu mērķi?

 • Atkarībā no dalībnieku sniegtajām atbildēm iepriekšējā uzdevumā, vari dalībniekiem uzdot zemāk minētos papildu jautājumus refleksijai vai kā tiešus jautājumus:

 • Ko jūs ņēmāt vērā, lemjot par auditoriju?

 • Vai auditorija vispār tika iepriekš apspriesta?

 • Vai arī jūs atsaucāties uz nezināmu pūli?

[10 minūtes]

 • Dalībnieki atgriežas savās grupās. Ņemot vērā šos jautājumus un iepriekš izmantotos pētījumus, uzdod grupām:

 • Izlemiet, KO jūs vēlaties uzrunāt, kas ir jūsu auditorija.

 • Paskaidrojiet KĀPĒC jūs vēlaties uzrunāt šīs konkrētās auditorijas.

  • Dalībnieki var apsvērt mērķu maiņu (pēc tam, kad uzzināja par jauniem), lai mērķi un auditorija labāk atbilstu viens otram.
 • KO UZRUNĀT un KĀPĒC ir jāaizpilda kolonnās kopā ar MĒRĶIEM izsniegtajā darba lapā.

[15 minūtes] Atgādne

 • Pārstāvis no katras grupas dalās ar savām atbildēm vienas minūtes laikā, iekļaujot:
 • KO UZRUNĀT (viņu identificētā auditorija)
 • KĀPĒC (kāpēc viņi vēlas sasniegt viņus)
 • MĒRĶIS (vai kāds no sākotnējiem mērķiem tika mainīts vai nē)

Noslēdziet uzdevumu un uzsveriet sekojošo:

 • Jūsu auditorija ir cilvēki, kurus vēlaties informēt par izmeklēšanu, atkarībā no tā, ko vēlaties sasniegt

 • Nosakot auditoriju var būt noderīgi apsvērt šādus aspektus:

 • Auditorijas saistība ar jūsu izmeklēšanu, vai ar vietu, kur noticis pārkāpums

 • Vai jums ir ļoti lokāla, vai konkrēta auditorija

 • Vai tomēr ziņa, kuru jūs vēlaties nodot, var būt interesanta plašākai auditorijai, ne specializētai vai specifiskai

 • Vai dalībnieki ņēma vērā vietu, kur notika pārkāpums? Vai tas ir ļoti lokāls? Izceliet informācijas pasniegšanas potenciālu ļoti lokālai izmeklēšanai

 • Īsi pieminiet šos auditoriju veidus:

 • Atvērta: ja tā nav noteikta

 • Slēgta vai specializēta: ja tā ir mērķēta un noteikta, piemēram, hakeri, vides aizsardzības speciālisti, zinātnieki

 • Tuvums: vietēja, nacionāla, starptautiska

 • Mērķauditorija: tāda, kuru mēs vēlamies sasniegt tieši

 • Paplašinātā auditorija: tā, kura varētu nebūt mūsu “burbulī”, bet kura varētu uzzināt un kļūt ieinteresēta par izmeklēšanu, pierādījumiem u.c.

 • Ja iepriekš atpūtas brīdī nodemonstrēji video ar brīnumainajiem futbola rezultātiem, tad vari atgādināt dalībniekiem par negaidītajiem sasniegumiem. Līdzīgi iespējams sasniegt ne tikai savu mērķauditoriju. Tas var kalpot kā ievads nākamajam vingrinājumam.

Cik vietējs ir vietējais? Vai auditorija var kļūt starptautiska?

Diskutē | 10 minūtes

Vadlīnijas

Vadiet diskusiju ar visiem dalībniekiem, balstoties uz zemāk minētajiem punktiem:

 • Dzīvojot globalizētā pasaulē, cilvēkiem mēdz būt līdzīgas raizes. Ļoti vietēja problēma var kļūt starptautiska, tāpēc ņemiet vērā savu auditoriju, bet atļaujiet arī sev pasapņot.

 • Dalieties un noskatieties kopā video “Vīrieši Turcijā iziet ielās svārkos” (vai izvēlieties jebkuru citu video par savai grupai nozīmīgu tēmu), kurā dalībnieki var redzēt, kā lokāls notikums iekļuva starptautiskajās ziņās.

 • Ļaujiet grupai mazliet par to parunāties pirms došanās pārtraukumā. Iedrošiniet viņus padalīties ar līdzīgu pieredzi vai zināšanām.

Komunikācijas formāti un kanāli (1 st. un 10 minūtes)

Ievads: formāti un kanāli

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Rīki / Materiāli:

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar prezentāciju

Vadlīnijas

Sagatavo un sniedz prezentāciju par šiem aspektiem, vienlaikus iesaistot dalībniekus ar jautājumiem par viņu darbu grupās līdz šim:

 • Mēs VISI esam dabiski komunikatori.

 • Izmeklēšanas NOLŪKS, tās komunikācijas MĒRĶI un AUDITORIJA noteiks stāstīšanas veidu, bet var notikt arī otrādi.

 • Komunikācija nav lineāra, bet apļveida. Līdz ko jūs esat identificējuši NOLŪKU un MĒRĶI, un izpētījuši savu auditoriju, jums ir jāpielāgo stāstījums.

 • Izmantojiet piemērus, ar kuriem dalībnieki dalījās iepriekšējās individuālajās un grupu aktivitātes, lai izceltu, kā viņi komunicē:

 • Kāda veida komunikāciju viņi izmantoja konkrētajai tēmai?

 • Vai tas bija veiksmīgi, vai nē? Kāpēc?

 • Iepazīstini dažādos formātus un komunikācijas dinamiku:

 • Formāts / stāstījums: audio, teksts, attēls (filma, fotogrāfija, grafiki, ilustrācija), mūzika, mākslas darbs (skulptūra, instalācija), kombinēti formāti utt.

 • Dinamika / Attiecības ar auditoriju: līdzdalība / darbība, uz traucējošu darbību balstīts stāstījums, kampaņas, partizānu komunikācija, pūļa resursu izmantošana utt.

Formāti un dinamika

Radi | 30 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Darba lapa: Tavas izmeklēšanas rezultātu pasniegšana, sadaļa “Komunikācijas formāti un dinamika” un piezīmes no iepriekšējām aktivitātēm
 • Kopīgota mākoņtelpa ar rediģējamiem failiem vai digitālā tāfele ar veidnēm, piemēram, Miro, Mural u.c. (tiešsaistē)
 • Virtuālās istabas (tiešsaistē) vai atsevišķa telpa / galdi (klātienē)
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (klātienē)

Vadlīnijas

[15 minūtes]

 • Dalībnieki atgriežas savās grupās.

 • Katra grupa nolemj, kurš veiks piezīmes un kurš prezentēs grupas darba rezultātus.

 • Uzdevums ir:

 • Analizēt grupas līdz šim paveikto darbu, un izdomāt, kurš būtu vispiemērotākais formāts, lai auditorijai pasniegtu viņu izmeklēšanu, paskaidrojot savas izvēles.

 • Idejas vajag ierakstīt darba lapā.

[10 minūtes] Atgādne

 • Pārstāvis no katras grupas dalās ar savām atbildēm, 1 minūte vienai grupai

 • Novēro un sniedz katram atgriezenisko saiti:

 • Vai viņi lietoja vienu vai vairākus formātus?

 • Cik daudzi ņēma vērā attiecības ar auditoriju? Vai viņi auditoriju uztvēra kā pasīvu novērotāju (lasītāju, vērotāju) vai kā dalībnieku?

 • Piemini formātus, kurus dalībnieki, iespējams, nebija ņēmuši vērā un to, kā formāti ir saistīti ar dinamiku, un kādu saikni tie var izveidot ar auditoriju.

 • Dalies ar piemēriem, kā dažādi formāti var ietekmēt tos, kuri patērē sniegto informāciju – tas kalpos kā tilts uz nākamo uzdevumu.

[5 minūtes] Ieteicams atpūtas brīdis

 • Atelpas uzdevums vai arī īss pārtraukums. Tas varētu būt izrādes videoieraksts, kurā parādīta līdzdalības prakse, vai mūzika, lai atpūstos un mācītos (neviena minūte nav veltīga).
Komunikācijas formātu ietekme

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar prezentāciju (klātienē)

Vadlīnijas

Sagatavo un sniedz īsu prezentāciju un pārskatu par komunikācijas formātiem un kanāliem: mutiskiem, neverbāliem, rakstiskiem un vizuāliem. Jāiekļauj šādi punkti:

 • Komunikācijas izvēles ir gan bioloģiski, gan kulturāli veidotas. Tās ietekmē arī rīcības iespējas pētnieka vai mērķauditorijas vidē, vai noteiktie mērķi – vai visi kopā.

 • Vizuālā uztvere un dzirde ir galvenie sociālās mijiedarbības aspekti. Arī pieskāriena loma savstarpējā komunikācija ir būtiska, un ir tādu eksperimentu piemēri, kuros smarža iekļauta kino pieredzē, vai dzīvajā mūzikā.

 • Piemēram, pasniedzot informāciju par piesārņotu ūdeni var iekļaut ūdens paraugu savākšanu vai skatīšanos uz to kopā ar skartajām kopienām.

 • Lai nodotu vēstījumu, var izmantot līdzdalības praksi, piemēram, ielu teātra izrādes vai citus mākslas veidus.

 • Katram formātam ir savas priekšrocības un trūkumi, un formāts jāveido, ņemot vērā mērķi un auditoriju, izmantojot apļveida un nelineāru pieeju.

 • Dažādu formātu priekšrocības

 • Mutiskais: runāšana vai zīmju valoda ļauj skaidri izteikt idejas un ir vienkārši saprotama citiem. Ir svarīgi izvairīties no bezjēdzīgu vai nevajadzīgu vārdu lietošanas.

 • Neverbālais: ķermeņa valoda, žesti un sejas izteiksmes arī nodod informāciju citiem.

 • Rakstītais: lietderīgi censties panākt vienkāršību

 • Vizuālais: fotogrāfijas, māksla, zīmējumi, skices, diagrammas un grafiki var nodot informāciju. Kad nolem izmantot tos, izvēlies tādus vizuālos materiālus, kas piešķir pievienoto vērtību pasniegtajai informācijai.

 • Dažādu formātu lietošana var palīdzēt vai kaitēt komunikācijai.

 • Pievērsiet tam uzmanību un pieņemiet lēmumu, balstoties uz situāciju, auditoriju un mērķiem.

 • Dažreiz vairāk formātu un komunikācijas kanālu var nozīmēt dažādu grupu un interešu sasniegšanu, bet citreiz tas var vājināt vēstījumu, ja nav iespēju šos formātus kvalitatīvi sagatavot vai sekot līdzi visiem kanāliem.

Vēstījuma nodošana

Radi | 25 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Digitālā tāfele (Miro, Mural u.c.) vai atmiņas trenēšanas kartīšu aplikācija pēc jūsu izvēles (tiešsaistē).
 • Virtuālās istabas (tiešsaistē) vai atsevišķa telpa / galdi (klātienē).
 • Papīra lapas, līmlapiņas, pildspalvas (klātienē).

Valdīnijas

[15 minūtes]

 • Dalībnieki atgriežas pie savām grupām. Balstoties uz iepriekšējām grupas diskusijām par viņu izvēlēto izmeklēšanu, katras grupas uzdevums ir:

 • Izvērtēt potenciālos komunikācijas formātus un kanālus, un sagatavot kartītes:

 1. Vienā pusē (vai lapas augšadaļā), uzrakstīt izvēlēto formātu, piemēram, VIDEO.
 2. Otrā pusē (vai zem formāta nosaukuma) uzrakstīt, kā šis formāts nodotu vēstījumu, atzīmējot:
 • uz ko tas iedarbojas, piemēram, uz redzu, dzirdi, ožu, garšu, tausti, emocijām, intelektu.
 • kāda ir formāta pievienotā vērtība, piemēram, pieejamība, kodolīgums, vienkāršība, interaktivitāte, nozīmība, uzticamība.

Vari uzdot šos uzvedinošos jautājumus, lai grupas var tos pārdomāt, gatavojot kartītes:

 • Kā jūsu auditorijai patīk saņemt informāciju, un, kā jums šķiet, kā viņi vislabāk mācās?
 • Piemēram, kurš skatās dokumentālās filmas? / Kurš skatās 60 sekunžu video YouTube vai TikTok? / Kurš klausās podkāstus vai lasa garus rakstus? / Kas viņus rosina rīkoties vai liek aizdomāties?
 • Kādi komunikācijas formāti un stili jūsu auditorijai ir visatbilstošākie?

[10 minūtes] Atgādne

 • Atgriežoties semināra telpā, dalībnieki var spēlēties ar dažādajiem formātiem un izvēlēm, salīdzināt kartītes un aizpildīt tās ar papildu detaļām.

 • Noslēdziet uzdevumu, pieminot sekojošo:

 • Būtiskākais komunikācijā ir saprast, kas liek sarosīties jūsu auditorijai: kas viņus visvairāk uzrunā?

 • Izmeklēšanas laikā, pārliecinieties, ka esat savākuši datus, liecības, video, fotogrāfijas vai citus pierādījumus, ko jūs varat izmantot, pasniedzot informāciju par jūsu izmeklēšanas rezultātiem un kas var būt saistoši jūsu auditorijai.

 • Esiet reālistiski, kad izvērtējat savas iespējas: kādas ir jūsu iespējas un resursi, lai komunicētu ar savu auditoriju?

Komunikācijas platformas un resursi (20 minūtes)

Vietas un platformas stāstījuma nodošanai

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki / Materiāli

 • Slaidi vai lielās papīra lapas ar prezentāciju (klātienei).

Vadlīnijas:

Sagatavo un sniedz īsu prezentāciju, iekļaujot:

 • Piemērus par dažādiem stāstījumiem dažādos formātos, kuri izplatīti dažādās platformās un vietās. Centies izvēlēties piemērus no dažādiem reģioniem un par dažādiem tematiem, vai koncentrējies uz jautājumiem, kas ir nozīmīgi tavai auditorijai.

 • Ņem vērā, ka mēs izšķiram FORMĀTU, ko izmantojam, lai pasniegtu informāciju (izstāstītu stāstu), un vietu, kur to izvietojam: KANĀLU / vietu / platformu, lai to pasniegtu un izplatītu.

 • Dažādi formāti var tikt pasniegti vienā kānālā / vietā, viens formāts var atbilst izplatīšanai vairāk nekā vienā kanālā / vietā uc.

 • Uzsver, kā tradicionālie mediji paļaujas un pielāgojas sociālajiem medijiem, kas ietekmē formātus un platformas, kur viņi pasniedz savu vēstījumu.

 • Dalies ar piemēriem, kas pielāgoti dažādām vietām vai platformām, liekot auditorijai domāt “ārpus kastes”. Pārliecinies, ka piemēri ir nozīmīgi tavas auditorijas valodai un situācijai. Centies atrast piemērus no:

 • Sociālajiem medijiem: Twitter, TikTok, Facebook, Mastodon

 • Medijiem: TV, radio, blogiem, nišas žurnāliem

 • Darbībām vidē: tas parasti piesaista uzmanību un publicitāti caur sociālajiem medijiem

 • Kampaņām: aizstāvība, izglītības projekti, politikas maiņa uc.

 • Mākslinieciskiem pasākumiem: ielu treātris, koncerti

 • Mākslas aprindām: galerijas, muzeji, izstādes tiešsaistē

 • Aicini dalībniekus dalīties ar pašu pieredzi vai piemēriem, kurus viņi zina, tādējādi diskusiju ievirzot nākamajā sadaļā.

Resursi

Diskutē | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Vadi īsu diskusiju, kuras fokuss ir tas, ka būtisks solis, plānojot datu un citu secinājumu pasniegšanu, ir identificēt, kas Tev ir nepieciešams, lai informētu par savu izmeklēšanu. Tas atšķirsies no gadījuma uz gadījumu.

 • Mudini dalībniekus ieteikt resursus (prasmes, rīkus, izpratni uc.), kas viņiem trūkst, pasniedzot informāciju par savām izmeklēšanām.

 • Aicini viņus koncentrēties un dalīties ar savu pieredzi, ja iespējams, vai, ja ne, iedomāties iespējamos scenārijus, balstoties uz semināra līdz šim izpildītājiem uzdevumiem.

 • Viņi var izmantot savas piezīmes (no semināra pimās aktivitātes “Izmeklēšana, kurā esi piedalījies”, lai papildinātu iepriekš teikto.

 • Viņi var minēt jebkādu resursu (piemēram, budžetu, prasmes, laiku) kā iemeslu, lai nedarītu zināmu izmeklēšanu.

 • Veicini diskusiju, aicinot dalībniekus savā starpā dalīties ar padomiem vai izaicinājumiem no savas pieredzes un meklēt alianses, sabiedrotos.

 • Atbalsti diskusiju ar papildu piemēriem un padomiem.

Noslēgums (10 minūtes)

Secinājumi

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Noslēdz semināru un apkopo tā saturu

 • Veic ātru sesijas novērtējumu. Katrs dalībnieks varētu pateikt:

 • vienu lietu, kas viņiem sesijā šķita ļoti laba,

 • vienu lietu, ko viņi uzlabotu nākamajā reizē.

 • Mudini dalībniekus uzdot jautājumus vai sniedz pēdējos padomus.

 • Dalies ar kontaktinformāciju, ja tas ir nepieciešams, un jebkādu citu informāciju.

 • Tāpat mudini dalībniekus komunikācijas laikā apsvērt sava darba ietekmi uz drošību un aicini viņus apmeklēt “Atklājot neredzamo” resursus, kas saistīti ar drošību un drošumu (piemēram, “Drošība pirmajā vietā”, “Risku novērtēšana ir domāšanas veids, nevis kontrolsaraksts” ).

Lai dalībniekiem būtu skaidrs, kas notiks katrā semināra posmā, pasniedzēji var to rezumēt šādos soļos: _1. [ievads] Pastāstiet, kas notiks; _2. [katra moduļa / semināra daļa] Atgādiniet dalībniekiem, kas notiek *3. [katras daļas / semināra beigās] Apkopojiet, kas noticis. Turklāt pasniedzējam jāatceras katrā daļā atgādināt, kuras no dalībnieku gaidām šajā modulī ir atbildētas.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autori: Nuria Tesón

 •  Norises dizains: A. Hayder
  
 •  Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
  
 •  Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis
  
 • Mājas lapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 •  Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar
  

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.

Susijęs turinys