black with white circle red lines

Izmeklēšana komandā: kā panākt, ka tas darbojas

Šis seminārs iepazīstina dalībniekus ar praktiskiem veidiem, kā atrast pamatu kopīgam darbam, vienlaikus risinot tādus svarīgus aspektus kā ētika, motivācija, konteksts, pieredze, mērķi utt. Izmantojot dažādus vingrinājumus, dalībnieki apzināsies un iemācīsies pārvaldīt situācijas, kurās dažādi iemesli vai atšķirības var apgrūtināt sadarbību. Mērķis - izprast kolektīvās metodes, kas ļautu komandai dot ieguldījumu projektā visproduktīvākajā veidā.

Semināra apskats

Temats: Izmeklēšana ir sadarbība: metodes, ieteikumi un pārbaudīta prakse, kā izveidot komandu un vadīt kopīgas izmeklēšanas procesu.

Mērķi:

 • Iepazīstināt dalībniekus ar praktiskiem veidiem, kā rast pamatu kopīgam darbam, vienlaikus izprotot un risinot tādus būtiskus aspektus kā ētika, motivācija, konteksts, pieredze, mērķi utt.
 • Palielināt izpratni un palīdzēt pārvaldīt situācijas, kurās dažādi iemesli un atšķirības var apgrūtināt cilvēku sadarbību.
 • Pievērsties individuālajām vajadzībām un izprast kolektīvās metodes, kas ļautu komandai sniegt labāko ieguldījumu projektā.

Mācību ieguvumi:

 • Zināt, kā izveidot sadarbības (izmeklēšanas) projektu no sākuma līdz beigām.
 • Risināt sadarbības projekta problēmas.
 • Atklāt veidus, kā aizsargāt individuālās un grupas vajadzības un intereses sadarbības projektā.
 • Identificēt un novērst riskus, strādājot komandā.

Vispārējas vadlīnijas pasniedzējiem:

*Šis seminārs ir ļoti orientēts uz sadarbību, koncentrējoties uz grupu darbu un diskusijām, nevis pasniedzēja prezentācijām. Pasniedzējs sniedz padomus un ieteikumus visā semināra laikā, iepazīstinot ar jaunajiem uzdevumiem vai atgādnēm, kurās apkopo svarīgākos punktus.

 • Laika grafiku var sadalīt 40-60 minūšu sesijās. Starp tām var pievienot īsu pārtraukumu vai ātro spēli, kas uzmundrina.
 • Mazo grupu darbā dali dalībniekus grupās pa 3-5 cilvēkiem. Var sadalīt lomas katrā grupā atkarībā no dalībnieku skaita un aktivitāšu veida. Lomas var būt šādas: moderators, rakstvedis, hronometrists, vadītājs, mākslinieks (ja nepieciešama vizuāla prezentācija).
 • Tiešsaistes semināros iesakām izmantot taimeri uz ekrāna laikā, kad notiek ātrā spēle vai darbs mazajās grupās.
 • Cik iespējams, pielāgo piemērus savas auditorijas kontekstam.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 4 stundas un 40 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem.

Piezīme pasniedzējiem:

 • Katra vingrinājuma galīgais ilgums var nedaudz atšķirties atkarībā no dalībnieku/komandu skaita. Tas ietekmēs laiku, kas būs nepieciešams, lai komandas dalītos ar atziņām vai rezultātiem ar visu grupu.
 • Centieties saglabāt tās pašas komandas visa semināra laikā. Dažādu uzdevumu kopīga veikšana veicinās sadarbību, kā arī ietaupīs laiku, kas vajadzīgs, lai iepazītos vai izdomātu jaunas tēmas un scenārijus.

Saistītie semināri:

Saistītie “Atklājot neredzamo raksti, ceļveži, video:

Lejuplādē semināra sagatavošanas materiālus:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Semināra apskats

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu, komentējot notikumu vai attēlu.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Izskaidro, kādas saites un materiāli dalībniekiem būs pieejami semināra beigās.

 • Vienojaties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā: nodaļā “Semināru vadīšana”.

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekiem īsi iepazīstināt ar sevi: uzdod viņiem pāris jautājumus par to, kas viņi ir, par viņu darbu, ko viņi sagaida no darbnīcas, utt.

 • Kā alternatīvu varat izmantot ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem, uzzīmējot atbildes vai idejas uz tāfeles, vai gadījumos, kad seminārs notiek klātienē, piecelties un izpildīt kādus uzdevumus vai apspriesties grupā. Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā “Semināra vadītāju rokasgrāmatā”.

Kā sagatavoties sadarbībai (1 stunda)

Atrast kopīgo

Sadarbojies | 30 minūtes

Mērķi:

 • Dalībnieki atrod pamatu, lai kopīgi stādātu pie izmeklēšanas - vienotu izpratni par ētiku, motivāciju, iepriekšējo pieredzi un mērķiem.

 • Vingrinājums arī paaugstina izpratni par iespējamiem iemesliem vai atšķirībām, kas komandas kopdarbu padarītu grūtu.

 • Grupām ir jādod iespēja pateikt, ka viņi neuzskata par iespējamu strādāt kopā kāda iemesla dēļ. Tas palīdz saprast viņu “neapspriežamo” (atšķirības, ko nevarēs pārvarētu) un arī sagatavo iespējai pateikt “nē”, kas ne vienmēr ir viegli.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapa" , sadaļa “Kā atrast kopīgo” (tiešsaistē vai drukāta).
 • Kopīga mākoņdatu telpa vai digitālā tāfele ar veidlapām: Miro, Mural u.c. (ja tiešsaistē).
 • Nodalītās telpas tiešsaistē / mācību telpās, galdi (ja klātienē).
 • Papīra lapas, līmlapas, pildspalvas (ja klātienē).

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus 3 - 5 cilvēku grupās.

 • Iecel katras grupas rakstvedi un prezentētāju: šīm lomām komandā jāmainās ar katru nākamo uzdevumu.

[15 minūtes]

Grupu darbs:

 • Katrs grupas dalībnieks izklāsta pārējiem:

 • viņiem svarīgus 3 ētikas likumus pētījumā/izmeklēšanā,

 • 3 izmeklēšanas/pētniecības metodes, ko patīk lietot,

 • 3 izmeklēšanas/pētījumus, ko veicis (iesācēji var stāstīt par citiem darbiem žurnālistikā), *3 rezultātus, ko kā pētnieks cer sasniegt.

 • Rakstvedis pieraksta atbildes.

 • Grupa pārrunā, vai viņi var vienoties par kopīgu pamatu, balstoties uz katra individuālajām prioritātēm un pieredzēm.

[15 minūtes] Atgādne

 • Lūdz katras grupas pārstāvim 2 minūtēs izklāstīt diskusijas kopsavilkumu, fokusējoties uz:

 • Grupas secinājumu, vai viņi var strādāt kopā kā izmeklēšanas komanda, vai nē?

 • Ja jā, kādi apstākļi noveda līdz šim secinājumam?

 • Ja nē, kādu iemeslu dēļ grupa nevar būt komanda?

 • Pabeidz uzdevumu, komentējot rezultātus un vajadzības gadījumā moderējot diskusiju.

Gadījumā, ja šajā uzdevumā kādās grupās ir vērojamas ievērojamas nesaskaņas, tālākajam semināram pārdali tās jaunās grupās.

Kopīga vienošanās par darbu un uzvedību

Sadarbojies | 30 minūtes

Mērķis:

 • Izrunāt individuālās vajadzības un saprast kopējās metodes, kas ļautu komandai iesaistīties projektā visproduktīvākajā veidā.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapa", sadaļa "Kopīga vienošanās par darbu un uzvedību" (tiešsaistē vai drukāta.)
 • Tas pats, kas iepriekš.

Vadlīnijas

Iepriekš sagatavo slaidu vai lielu papīra lapu (ja klātienē) ar sekojošām detaļām par “Kopīgu darba vienošanos” vai “Kopīgu uzvedības kodeksu” (šim materiālam jāpaliek redzamam visa uzdevuma laikā):

 • Kopīgā vienošanās atspoguļo komandas vienošanos par:

 • lēmumu pieņemšanas veidu

 • ētiku

 • saziņas un tikšanos biežumu

 • saziņas formu – nekādas kliegšanas / apsaukāšanās / cilvēka pārtraukšanas, kad viņš runā utml.

 • neapspriežamo – nekāda seksisma, rasisma, arbitrāru lēmumu u.c.

 • pētījuma vēlamo mērķi un ietekmi

 • rīcību krīzēs, proti, kopējas apspriedes, lai saprastu, kas notika, kāpēc notika un kā ar to tikt galā, nevainojot vienam otru

 • drošību – risku dalīšanu, individuālās/kolektīvās drošības prevalenci pār pierādījumu vākšanu utml.

 • jebkurus citus apstākļus, kas palīdz katram projektā maksimāli ieguldīties, sākot no brīvām nedēļas nogalēm un beidzot ar regulāru apvaicāšanos.

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tās pašas, kas iepriekš).

Ja nesaskaņu dēļ iepriekšējā uzdevumā nācās veidot jaunas grupas, būtu ieteicams no šī brīža tām palikt kopā līdz semināra beigām.

[20 minūtes]

Grupu darbs:

 • Apspriediet apstākļus, kas radītu ideālu darba vidi komandai.

 • Tas var ietvert gan individuālās vēlmes, gan kolektīvas raizes.

 • Piemēram, var būt individuāla izvēle darba dienu beigt plkst. 18:00 (CET). Pēc tam, kad katrs komandas dalībnieks ir dalījies ar savu ideālo darba laiku, komanda izstrādā visiem piemērotu grafiku, neatkarīgi no tā, vai darbs notiek kopā vai attālināti.

 • Uzrakstiet kopīgu līgumu, kas ietvert komandas lēmumus par iepriekš minētajiem jautājumiem, bet arī citiem, kas varētu būt radušies. - Tam var izmantot gatavo darba lapu vai izveidot savu.

 • Katram komandas loceklim vajadzētu apdomāt savas “sarkanās līnijas” un dalīties ar tām bez vilcināšanās.

 • Komanda uzraksta visus savus nosacījumus un koplīguma punktus uz lielas papīra lapas vai tiešsaistes tāfeles / mākoņdokumentā utt.

[10 minūtes]

 • Katras grupas pārstāvim ir minūte, lai izklāstītu secinājumus kopējai auditorijai.

 • Ja seminārs notiek klātienē, lapas var piekārt pie sienas, un dalībnieki var tās apstaigāt un izlasīt citu komandu materiālus (pastaiga pa galeriju).

 • Noslēdz šo darba daļu ar komentāriem par dzirdēto.

Kā strādāt kopā pētījuma laikā (1 stunda and 40 minūtes)

Kā plānot kopīgu projektu

Sadarbojies | 30 minūtes

Mērķis: Izprast izmeklēšanas nozīmi un ietekmi, kā arī izstrādāt vispārēju rīcības un finansējuma plānu.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapas", sadaļa "Kā plānot kopīgu projektu" (tiešaistē vai drukātas).
 • Tas pats, kas iepriekš..

Vadlīnijas

[20 minūtes]

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tās pašas, kas iepriekš).

Grupu darbs:

 • Katra komanda izvēlas vienu pētāmo tematu un izveido hronoloģisku tā īstenošanas plānut, uzsverot galvenos soļus / etapus.

 • Tēma var būt hipotētiska vai konkrēts gadījums, pie kura kāds no komandas locekļiem ir strādājis (jāuzmanās no konfidenciālas informācijas izpaušanas!)

 • Balstoties uz savu tematu, katra komanda atbild uz šiem jautājumiem:

 • Ko šis pētījums cer atklāt?

 • Kāpēc šis pētījums ir svarīgs?

 • Kurš un kā būtu ieguvējs no tā?

 • Kādu ietekmi jūs sagaidāt?

 • Kāpēc jūsu komanda ir tam piemērota? Kāds ir tās kolektīvais un individuālais spēks?

 • Kāds ir tā izplatīšanas plāns? Kādos formātos un kādās platformās tas būs pieejams?

 • Ja šo tematu iepriekš jau ir pētījuši citi, kas ir jaunais / nezināmais, ko šī komanda varētu atklāt?

 • Kādas ir projekta finanšu un loģistikas vajadzības??

 • Kopsavilkums – Kādi ir galvenie apsvērumi, kas projektu liktu uzskatīt par spēcīgu kandidātu, lai komanda iegūtu finansējumu?

[10 minūtes] Atgādne

 • Katrai komandai ir 2 minūtes, lai izklāstītu tematu un atbildes.

 • Komentē dzirdēto un ļauj kopējai grupai diskutēt.

Dažādas prasmes, dažāda veida ietekmes

Sadarbojies | 40 minūtes

Mērķis:

 • Izprast un izmantot katra komandas locekļa unikālo prasmju un pieredzes kopumu, kā arī apzināt papildu prasmes, kuras komandai varētu būt jāmeklē ārpus tās.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapa", sadaļa "Dažādas prasmes, dažāda veida ietekmes" (tiešaistē vai drukātas).
 • Tas pats, kas iepriekš.

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tās pašas, kas iepriekš).

 • Lūdz komandas iecelt moderatoru un rakstvedi - ideālā gadījumā katrā vingrinājumā rakstvedim būtu jābūt kādam citam no komandas.

Grupu uzdevums:

[15 minūtes]

 • Dalībnieki 1 minūti individuāli pārdomā savas spējas un ierobežojumus, kā arī to, kā izmantot savas prasmes un pieredzi komandas labā.

 • Pēc tam katrs dalībnieks 2 minūtes dalās/pieraksta savas prasmes un spējas, kas saistītas ar izmeklēšanu , piemēram:

 • viņu iepriekšējo darba pieredzi, kas noderētu izmeklēšanai, interešu jomas, valodas, ko viņi pārvalda, u. c.

 • vienu prasmi, kurā viņi jūtas visdrošāk, un kā viņi šo prasmi var izmantot izmeklēšanas labā (piemēram, mākslinieks var piedāvāt izveidot zīmējumu kopu, kas parāda izmeklēšanas kopsavilkumu).

 • Rakstvedis un moderators uzrauga laiku un piezīmes.

 • Pēc tam, kad visi ir dalījušies ar savām spējām, rakstvedis vai moderators nolasa sarakstu, izceļot, kas būtu visnoderīgākais izmeklēšanā.

[10 minūtes]

 • Paliekot komandās, dalībnieki sadala lomas, kas viņiem būs kopīgajā projektāt.

 • Piemēram, ja komandā ir četri cilvēki, paralēli izpētei viņiem var piešķirt vēl šādas lomas (saraksts nav izsmeļošs):

 • koordinēt projekta administrēšanu, laika grafiku un saziņu ar ārējām grupām, finansētājiem u.c.;

 • atrast un koordinēt visus rīkus un zināšanas, kas komandai nepieciešamas, lai pabeigtu pētījumu, piemēram, faktu pārbaudes rīkus, datu vizualizācijas metodes un rīkus, ceļvežus, papildu apmācības;

 • pārvaldīt visus pētnieku savāktos datus, tostarp datu vākšanu, indeksēšanu, tīrīšanu, datu koplietošanu komandā;

 • izveidot vadīt izplatīšanas plānu, lai pētījuma rezultāti sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju.

[5 minūtes]

 • Katra komanda mēģina iztēloties savu izmeklēšanu jau tālākā posmā un vismaz vienu prasmju/palīdzības veidu, kas tai varētu būt nepieciešams un kas šobrīd komandai nav.

 • Piemēram, kāds, kam ir pieredze GPS un kartēšanas izmantošanā izmeklēšanā vai video pierādījumu analīzē un pārbaudē.

Atkarībā no grupu lieluma un pieejamā laika, lai dažādotu uzdevumus, varat izmantot arī intervijas metodi. Piemēram: katrā komandā izveidojiet apakšgrupas pa divām personām, kur katra persona uzņemas intervētāja un intervējamā lomu. Saglabājot neformālas sarunas toni, X iztaujā Y par viņa iepriekšējo darba pieredzi, interešu jomām, valodām, ko viņš pārvalda, utt., pierakstot piezīmes (5 minūtes). Tad viņi apmainās lomām, un Y intervē X (5 minūtes). Pēc tam katrs grupas dalībnieks dalās grupā ar prasmēm un pieredzi, ko viņš uzzinājis par savu partneri un kas būtu noderīga izmeklēšanā.

[10 minūtes] Atgādne

 • Katras grupas pārstāvis dalās savos secinājumos ar pārējiem, ne vairāk kā 2 minūtes
 • Pasniedzējs sniedz atgriezenisko saiti un veicina diskusiju.
Kā tikt galā ar grūtībām kā komandai

Sadarbojies | 30 minūtes

Mērķis:

 • Sagatavot komandu kopīgam darbam krīzē.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapa", sadaļa "Kā tikt galā ar grūtībām kā komandai" (tiešaistē vai drukātas).
 • Tas pats, kas iepriekš.

Vadlīnijas

 • Iepriekš sagatavojiet kartīšu komplektu (tiešsaistē vai izdrukātas), katrā norādot iespējamo izaicinājumu, ar ko varētu saskarties izmeklēšanas komanda. Tie varētu būt:

 • Izšķirošā posmā projektam beidzas nauda.

 • Kāds no komandas ir nolēmis pamest projektu.

 • Izmeklēšana ir pabeigta, bet neviena no mediju organizācijām, ar kurām esat sazinājies, nevēlas to publicēt.

 • Spēcīgas interešu grupas draud kādam no jūsu komandas biedriem, ja viņi neatklās izmeklēšanas rezultātus.

 • Jums nevarat sazināties ar kādu no komandas, jo viņš atrodas nomaļā reģionā / viņa reģionā ir atslēgts internets utt.

 • ...

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tās pašas, kas iepriekš).

[15 minūtes]

 • Katra komanda izvēlas kartīti, diskutē un vienojas, kā rīkotos šādā situācijā.

[15 minūtes] Atgādne

 • Katra komanda pēc tam dalās savos lēmumos ar kopējo grupu, 2 minūtes katrai (process ir vērtīgs, jo tā var daudz ko iemācīties cits no cita).)

 • Pasniedzējs sniedz atgriezenisko saiti un veicina diskusiju.

Risku vadība kā komandai (1 stunda and 30 minūtes)

Kopīgs risku novērtējums

Sadarbojies | 40 minūtes

Mērķis:

 • Apzināt riskus, kādiem komanda varētu tikt pakļauta pirms izmeklēšanas, tās laikā un pēc tam.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapa", sadaļa "Kopīgs risku novērtējums: A. / B. / C." (tiešaistē vai drukātas).
 • Tas pats, kas iepriekš.
 • Iepriekš izstrādāta īsa pasniedzēja prezentācija / slaidi, kuros apkopoti galvenie punkti, kas saistīti ar risku novērtējumu un pārvaldību.

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tās pašas, kas iepriekš).

[5 minūtes]

 • Izmantojot veidlapu, katra komanda uz savas papīra lapas / koplietojamā faila tiešsaistē raksta:

 • izmeklēšanas tematu

 • iesaistītās vietas

 • iesaistītos avotus / intervējamos

 • personas / organizācijas, kuras ietekmēs izmeklēšanas rezultāti

[10 minūtes]

 • Katrs komandas dalībnieks uzskaita riskus, kuriem viņš individuāli varētu būt pakļauts izmeklēšanas laikā savas identitātes, pašreizējās/ pagātnes piederības, atrašanās vietas, veselības stāvokļa utt. dēļ.

 • piemēram, persona A, kas atrodas ārpus izmeklēšanas vietas, varētu radīt aizdomas tāpēc, ka ir ārzemnieks.

 • Pēc tam katrs dalībnieks komandai nolasa savu sarakstu.

[10 minūtes]

 • Komandas izveido vēl vienu sarakstu, kurā uzskaitīti visi pārējie iespējamie riski.

 • Jāņem vērā riski, kas apdraud komandu, kā arī visus iesaistītos cilvēkus (avotus/kopienas).

Atgādne

[15 minūtes]

 • Katra komanda dalās savā identificēto risku sarakstā ar visu grupu, ne vairāk kā 2 minūtes katrai.

 • Noslēdz uzdevumu, apmainoties ar atsauksmēm.

 • Novadi īsu prezentāciju, kurā apkopoti svarīgi apsvērumi par riskiem, tostarp:

 • izcel jēdzienu "risks tiek pārmantots", lai uzsvērtu, ka viena komandas locekļa vai avota risks ietekmē visas projekta komandas riska līmeni un drošību, un otrādi;

 • mudini dalībniekus domāt par riskiem kategorijās: emocionālie, garīgie, fiziskie, juridiskie un loģistikas riski (piemēram, pārslogotība ar milzīgām datu kopām) un atrast veidus, kā risināt katru risku atsevišķi, kā arī holistiski;

 • atsaucies uz piemēriem, ko grupas risināja kopdarbu laikā, lai ilustrētu šos punktus.

RESURSI prezentācijai/ diskusijai par riskiem un drošību:

Kā uztvert un darboties pret riskiem kā komandai

Sadarbojies | 30 minūtes

Mērķis:

 • Sagatavoties sliktākajam un negaidītajam.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapas", sadaļa "Kā uztvert un darboties pret riskiem kā komandai" (tiešaistē vai drukātas).
 • Citi rīki: tas pats, kas iepriekš.

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tās pašas, kas iepriekš).

[15 minūtes]

 • Izmantojot identificēto risku sarakstu, komandas uzskaita resursus, kas tām nepieciešami to novēršanai.

 • Tie var būt cilvēkresursi vai finanšu resursi, vai arī materiālie objekti, prasmes u. c.. Piemēram:

 • attiecībā uz juridisko risku komandai varētu būt nepieciešams atrast juristu (prasmes/pieredze) un naudu viņa pakalpojumu apmaksai (finanšu resursi).

 • attiecībā uz digitālās drošības risku komandai būtu nepieciešami ētiska hakera / programmētāja pakalpojumi (prasmes) un ārējais disks (materiālie / materiālie resursi).

 • ja komandas dalībnieks ar unikālu prasmi pamet projektu, komandai varētu būt nepieciešams atrast aizvietotāju, pārdalīt pienākumus (cilvēkresursi, prasmes).

Atgādne

[15 minūtes]

** Katra komanda dalās savā identificēto risku sarakstā ar lielāku grupu, ne vairāk kā 2 minūtes katrai.

 • Pasniedzējs sniedz atgriezenisko saiti un veicina diskusiju.
Ārkārtas izeja

Saadarbojies| 20 minūtes

Mērķis:

 • Spēt droši izkļūt no riskantām situācijām.

Rīki / Materiāli:

 • "Darba lapa" , sadaļa “Ārkārtas izeja” (tiešsaistē vai drukāta.)
 • Citi vajadzīgie rīki: tas pats, kas iepriekš.

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekus atgriezties savās grupās (tās pašas, kas iepriekš).

 • Tu vari katrai grupai uzdot risināt vienu vai vairākus konkrētus riska scenārijus no iepriekš uzskaitītajiem piemēriem vai ļaut grupai pašai izvēlēties.

[10 minūtes]

 • Katra komanda izstrādā plānu, kā izkļūt no nedrošām situācijām.

 • Plānā var būt šādi elementi:

 • drošības jautājums, ar kuru komandas biedrs var attālināti pārbaudīt, vai uz vietas strādājoša grupa ir drošībā. Viena atbilde norāda, ka jā, bet otra - ka pastāv draudi;

 • vietējie kontakti ārkārtas situācijās: vārdi un tālruņa numuri - piemēram, ātrā palīdzība / NVO / kolēģi;

 • ģimenes kontakti ārkārtas situācijās: vārdi un tālruņa numuri;

 • stratēģija gadījumam, ja naidīgi dalībnieki lūdz / draud dalībniekiem nodot savus pierādījumus - piemēram, datu dublēšana katru dienu drošā vietā, lai šādās situācijās nekas netiktu pazaudēts, informācijas par vietām un avotiem saglabāšana drošā mākoņtelpā, ja pierādījumi ir jāatjauno vai jāatrod no jauna, utt;

 • stratēģija, ja dalībniekiem draud fiziska agresija - transporta veids, kas jāizmanto izbraukšanas laikā, autovadītāja vārds un tālruņa numurs utt.

Atgādne

[10 minūtes]

 • Katra komanda dalās savā identificēto risku sarakstā ar lielo grupu, ne vairāk kā 2 minūtes katrai.

 • Treneris sniedz atgriezenisko saiti un vada diskusiju, uzsverot visus svarīgos riska novērtēšanas un riska pārvaldības punktus, kas jāatceras.

Noslēgums (10 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemamais plakāts

Radi | 5 minūtes

Rīki/ Materiāli

*Kopīga zīmēšanas lapa/slaids/tāfele (tiešsaistē).

 • Tāfele, lielās lapas, līmlapas, flomāsteri- marķieri (klātienē).

Vadlīnijas

*Aicini dalībniekus izgatavot līdzņemamu plakātu, kurā visi kopā saraksta atbildes uz jautājumu,

 • kādas galvenās atziņas atcerēsies no šodienas semināra?

 • Dod dalībniekiem pāris minūšu domu uzrakstīšanai vai uzzīmēšanai, un citu rakstītā izlasīšanai.

Atgādne

 • Pasniedzējs var pasvītrot/uzsvērt dažas no atbildēm.
Nobeigums

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Rīki/Materiāli: Nav nepieciešami.

Vadlīnijas

 • Īsi pārskati semināra norisi pa modulim.

 • Aicini katru dalībnieku nosaukt:

 • vienu lietu, kas bija ļoti laba,

 • un vienu, ko viņi nākamajai reizei uzlabotu.

 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus vai dalīties ar pēdējiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties par nākamajiem semināriem.

Lai dalībniekiem būtu skaidrs, kas notiks katrā semināra posmā, pasniedzēji var to rezumēt šādos soļos: _1. [ievads] Pastāsta, kas notiks; _2. [katra moduļa/semināra daļa] Atgādina, kas notiek; *3. [nobeigums] Apkopo, kas ir noticis. Turklāt pasniedzējam jāatceras katrā daļā atgādināt, kuras no dalībnieku gaidām šajā modulī ir atbildētas.

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autors: Ankita Anand

 • Norises dizains: A. Hayder

 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca

 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis

 • Mājas lapa: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

*Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu. .

Susijęs turinys