Izvērstā meklēšana tiešsaistē

Šis seminārs iepazīstina dalībniekus ar metodēm izvērstai meklēšanai tiešsaistē, kā arī praktiskiem padomiem un rīkiem, kas visi saistīti ar tehniku, ko mēdz dēvēt par Google uzlaušanu (dorking). Dalībnieki apgūs un praktizēs šīs metodes dažādās meklētājprogrammās, piemērojot tās dažādās izmeklēšanas situācijās. Seminārā arī iekļauti padomi par būtiskiem digitālās drošības un privātuma aspektiem, meklējot, vācot un daloties ar informāciju tiešsaistē.

Semināra apskats

Temats: metodes izvērstai meklēšanai internetā un meklēšanas parametri, padomi un rīki.

Mērķi

 • To introduce participants to advanced internet search Iepazīstināt dalībniekus ar metodēm izvērstai meklēšanai internetā, koncentrējoties uz meklētājprogrammu izmantošanu, meklēšanu pēc attēla un citām radošām meklēšanas iespējām.
 • Piemērot izvērstās meklēšanas internetā metodes un meklēšanu pēc parametriem dažādās meklētājprogrammās.
 • Veicināt dalībnieku izpratni par sava privātuma aizsardzību, meklējot un atklājot metodes, kā pārbaudīt tiešsaistes drošības nepilnības.

Mācību ieguvumi

 • Spēj noteikt veidus, kā izmantot izvērsto meklēšanu internetā savām vajadzībām.
 • Izmanto metodes izvērstajai meklēšanai internet.
 • Izmanto metodes meklēšanai pēc attēla.
 • Zina, kā aizsargāt savu drošību un privātumu meklējot internetā.

Vadlīnijas pasniedzējiem

 • Šo semināru var sadalīt 30 - 40 minūšu ilgās lekcijās. Pārtraukumi nav iekļauti kopējā laika grafikā; vari izlemt, kad tos piešķirt atbilstoši situācijai. Starp lekcijām vari iekļaut īsus pārtraukumus vai ātru izkustēšanos spēles formā.
 • Darbam grupās dali dalībniekus komandās pa 3 – 5 cilvēkiem. Pielāgo atgriezeniskajai saitei un diskusijām nepieciešamo laiku atbilstoši semināra dalībnieku skaitam un grupu lielumam. Strādājot grupās, vari mudināt dalībniekus uzņemties noteiktas lomas, piemēram, diskusiju veicinātājs, piezīmju veicējs, laika uzraugs, prezentētājs vai mākslinieks (ja nepieciešama vizuāla prezentācija).
 • Tiešsaistes semināros iesakām izmantot ekrāna hronometru, kad notiek ātrā izkustēšanās vai darbs mazā grupā.
 • Kad vien iespējams, pielāgo semināra piemērus savas auditorijas situācijai.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 2 stundas un 40 minūtes

Grupas lielums: no 6 līdz 24 dalībniekiem

Rīki

Tiešsaistes semināriem:

 • Video konferences platforma pēc izvēles
 • Tiešsaistes aptaujas un viktorīnu lietotnes (piemēram, Slido, Mentimeter, utt.)
 • Digitālās tāfeles lietotne (tādas kā Mural, Miro, utt.)

Klātienes semināriem:

 • Dators katram dalībniekam vai viens uz komandu
 • Tāfele
 • Lielās papīra lapas
 • Marķieri
 • Līmlapiņas

Saistītā “Atklājot neredzamo” rokasgrāmata:

Semināra aktivitātes un sagataves lejupielādei:

Semināra moduļi

Opening (15 minutes)

Sākums (15 minūtes)

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas pasniedzējiem

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu vai komentējot kādu nozīmīgu tematu, attēlu u.c.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: Iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech).

 • Informē dalībniekus par semināra darba kārtību.

 • Ierosini semināra iekšējās kārtības noteikumus: kādu rīcību sagaidi no dalībniekiem, kā viņi izturas viens pret otru, utt. Ja vadi ilgāku apmācību, vari apsvērt arī iespēju kopīgi vienoties par saskaņotu rīcības kodeksu (sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodama Treneru rokasgrāmatā.

Iepazīšanās ar dalībniekiem/ ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

Aicini ātri iepazīties, lūdzot dalībniekus atbildēt uz pāris jautājumiem par sevi, viņu darbu, gaidām no šī semināra u.c.

Vai arī vari izvēlēties ledus laušanas aktivitāti, mudinot dalībniekus būt radošiem un zīmēt atbildes vai idejas uz digitālās tāfeles, ja seminārs notiek tiešsaistē. Klātienē vari aicināt dalībniekus piecelties kājās un veikt kādu uzdevumu. Iedvesmai ielūkojies “Ledlaužu” sadaļā “Semināra vadītāju rokasgrāmatā”.

Ievads izvērstajā meklēšanā (25 min)

Piemēru izpēte

Lasi, skaties, klausies | 15 minūtes

Vadlīnijas

[10 minūtes] Detalizēta piemēra izpēte:

 • Pastāsti par šo izmeklēšanu, vienlaikus izceļot dažādas metodes, kas tajā tika pielietotas: "Nīderlandes meklētākā noziedznieka atrašana, rūpīgi izpētot Instagram", Bellingcat.

 • Sniedz īsu informāciju par stāstu un kāpēc bija nepieciešama izmeklēšana.

 • Koncentrējies uz izmeklētāju veiktajiem izpētes soļiem.

 • Sīki apraksti izmantotās metodes, atzīmē galvenās metodas, piemēram, meklēšanas parametru izmantošanu, meklēšanu pēc attēla, pūļa datu izmantošanu.

 • Norādi galvenos rīkus un to, kā tie tika izmantoti šajā situācijā.

 • Sniedz dažas norādes, bet arī lūdz dalībniekus ieteikt risinājumus. Ik pa brīdim apstājies un pajautā dalībniekiem “kā jūs to darītu?” pirms atklāj nākamos izmeklēšanas soļus.

[5 minūtes] Īsi paskaidro, kas ir “(Google) uzlaušana”.

 • Iepazīstini ar dažādiem izvērstās meklēšanas paņēmienu piemēriem un gadījumiem.

 • Pēc iespējas pielāgo piemērsu savai auditorijai

"Uzlaušanas" nozīmīgums

Sadarbojies | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus nelielās grupās un lūdz viņiem izrunāt:

  • Kā uzlaušana var būt nozīmīga tavam darbam?
 • Dalies ar dalībnieku atbildēm uz (digitālās) tāfeles/ papīra.

Kā darbojas uzlaušana (30 minūtes)

Meklēšanas parametri

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

Sagatavo un sniedz prezentāciju, tajā iekļaujot:

 • Īsu iepazīstināšanu ar “meklēšanas parametriem” (arī sauktiem par “dorks”): definīcija, un to mērķis/izmantošana.

 • Sniedz dažus meklēšanas parametru piemērus.

 • Uzsver to, ka pat tad, ja divas meklētājprogrammas atbalsta tos pašus parametrus, tās bieži vien sniedz atšķirīgus rezultātus - ir svarīgi zināt, kāpēc, jo tas ietekmē meklēšanas metodes efektivitāti:

  • Viena un tā pati meklētājprogramma var sniegt atšķirīgus rezultātus atkarībā no vietas, no kuras tiek veikta meklēšana, vai

  • Divas dažādas meklētājprogrammas no vienas un tās pašas atrašanās vietas, izmantojot vienādus meklēšanas parametrys, var dot atšķirīgus rezultātus, jo tajās var tikt izmantoti atšķirīgi meklēšanas algoritmi u.c.

Meklēšanas parametru špikeris

Izmeklē | 15 minūtes

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus mazās grupās pa 3 - 5 cilvēkiem, izmantojot atsevišķus galdus/telpas (klātienē) vai istabas (tiešsaistē)

 • Uzdod grupām izveidot savu “Meklēšanas parametru špikeri” izmantošanai ar Google, DuckDuckGo, Yahoo un Bing, aizpildot meklēšanas parametru tabulu (veidne pieejama zemāk).

 • Tabulā ir kolonna ar meklēšanas parametriem un kolonna, kurā izskaidrots, ko katrs parametrs meklē.

 • Dažas ailes tabulā ir tukšas, un dalībniekiem tās jāaizpilda. Nākamajā aktivitātē viņiem tās būs jāizmanto viktorīnā.

  • Izceltās daļas var atstāt tukšas, lai dalībnieki tās aizpilda.

RESURSI:

Parametra atgrieze

Diskutē | 5 minūtes

Vadlīnijas

Pēc iepriekšējās aktivitātes, novadi īsu viktorīnu visiem dalībniekiem.

 • Uzdod vairākus jautājumus un, paceļot roku, grupu pārstāvji var atbildēt, balstoties uz aizpildīto špikeri Jautājumi var būt šādā formā:

  - Ko šis “xyz” parametrs atgriezīs?
  - Kādu parametru izmantot, lai iegūtu “xyz” informāciju
  

Papildu: Kā darbojas attēlu meklēšana (15 minūtes)

*Meklēšana pēc attēla

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

PIEZĪME: Meklēšana pēc attēla ⁠— meklēšana meklētājprogrammās, ko veic attēls nevis teksts ⁠— tiek lietota kopā ar izvērstās teksta meklēšanas metodēm un tādā veidā ir saistīta ar “uzlaušanu”. Tu kā pasniedzējs vari izvēlēties iekļaut šo sadaļu seminārā kā papildu prasmi vai nē.

Vadlīnijas

Darbojies: Meklēšana, izmantojot attēlu

Darbojies | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus nelielās grupās.

 • Parādi attēlus ar kādu vietu, cilvēku un lietu uz kopīgās (digitālās/projektora) tāfeles un liec dalībniekiem atrast “Kas/Kur/Kad/Kas tas ir?”, izmantojot meklēšanu pēc attēla.

 • Ja seminārs notiek tiešsaistē, augšupielādē attēlus publiski pieejamā mākoņkrātuvē un dalies ar to saitēm, lai dalībnieku var šos attēlus lejuplādēt un meklēt.

PIEZĪME: Šeit ir atrodami daži paraugattēli, kurus vari lejuplādēt: 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Mēs iesakām izmantot attēlus atbilstoši situācijai, kurus vari pēc tam vienkārši izskaidrot.

Uzlaužam! (40 minūtes)

Izmeklētāju medības

Sadarbojies| 25 minūtes

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus nelielās grupās pa 3-5 cilvēkiem.

 • Katrai grupai uzdod vairākus uzdevumus, kas jāizpilda 20-25 minūšu laikā.

 • Uzdevumi var ietvert izvērsto meklēšanu dažādās meklētājprogrammās, lai atrastu sarakstu ar tādiem priekšmetiem kā:

  • Konkrēts attēls noteiktā izmērā,
  • Saraksts ar mājokļu cenām noteiktā vietā,
  • Dokuments, kas saistīts ar pašvaldības izdevumiem konkrētā jomā,
  • .pdf ziņojumu par gaisa piesārņojuma līmeni noteiktā vietā,
  • ….

Aktivitātes laikā pārbaudi katras grupas progresu.

PIEZĪME: Tu vari pielāgot meklējamo lietu sarakstu dalībnieku situācijai un vajadzībām, cenšoties uzdot meklēt to, kas nozīmīgs dalībniekiem.

Kas strādāja, kas ne

Diskutē | 15 minūtes

Vadlīnijas

G- rupu uzdevuma noslēgumā, lūdz vienam pārstāvim no katras komandas dalīties ar atklāto ar pārējiem dalībniekiem, atbildot uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kurus meklēšanas parametrus jūs izmantojāt? Kurš strādāja labi, kurš nē?
 • Kas no atrastā jums šķita interesants?
 • Vai meklēšanas rezultāti dažādās meklētājprogrammās atšķīrās? Ja jā, kā?

Sniedz atgriezenisko saiti un padomus, ja nepieciešams.

Drošība pirmajā vietā! (15 minūtes)

Drošība

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

Sagatavo un sniedz īsu prezentāciju par piesardzības mēriem, kurus vēlams ievērot pirms “uzlaušana” tiek izmantota kā pētnieciskā metode, iekļaujot sekojošos apsvērumus:

 • Apzinieties juridisko pusi ⁠— šādas meklēšanas rezultātā var iegūt dokumentus, kuri nav publiski pieejami.

 • Lietojiet Tor pārlūkprogrammu ņemiet vērā gan, ka to var būt pagrūti lietot ar dažām meklētājprogrammām un tā var nebūt legāla dažās valstīs (pasniedzējam jāpārbauda, kā tas attiecas uz dalībniekiem)

 • Lietojiet VPN (Virtuālo Privāto Tīklu)

 • Ja pastāv risks, izvēlieties privātumu aizsargājošas meklētājprogrammas, piemēram::

  • DuckDuckGo

  • StartPage

  • Pieminiet, ka meklēšanas rezultāti var būt ierobežoti šādā gadījumā, jo parametri var atgriezt dažādus rezultātus katrai meklētājprogrammai.

RESURSI:

Aizsargājošā uzlaušana

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

Sagatavo un sniedz īsu prezentāciju par aizsargājošo uzlaušanu, iekļaujot sekojošos punktus: :

 • Drošības ievainojamību pārbaude.

 • Parādi Google Datu bāzi par ielaušanos (GHDB).

 • Slepenas informācijas meklēšana.

 • Meklēšana, uzlaužot pašiem sevi (un kāpēc tas ir svarīgi/noderīgi).

RESURSI:

Noslēgums (15 minūtes)

Pēdējais darbiņš: līdzņemams plakāts

Dari| 5 minūtes

Rīki/Materiāli

 • Kopīgs zīmēšanas bloks/slaids/tāfele (tiešsaistē)
 • Tāfele/ papīrs, līmejāmās lapiņas, marķieri (klātienē)

Vadlīnijas

 • Uzdod dalībniekiem izveidot plakātu, daloties uz zīmēšanas papīra/tāfeles ar atbildēm uz jautājumu:

  • Kas ir galvenās lietas, ko atcerēsieties no šodienas semināra?
 • Dod dalībniekiem dažas minūtes laika rakstīt/uzzīmēt savas domas un izlasīt citu rakstīto.

Atgādne

 • Pārskati un izcel dažus no punktiem uz tāfeles.
Secinājumi

Lasi, skaties, klausies| 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Noslēdz semināru un apkopo tā saturu.

 • Veic ātru sesijas novērtējumu. Katrs dalībnieks varētu pateikt:

  • vienu lietu, kas viņiem sesijā šķita ļoti laba,
  • vienu lietu, ko viņi uzlabotu nākamajā reizē.
 • Mudini dalībniekus uzdot jautājumus vai sniedz pēdējos padomus.

 • Dalies ar kontaktinformāciju, ja tas ir nepieciešams, un jebkādu citu informāciju.

Lai dalībniekiem būtu skaidrs, kas notiks katrā semināra posmā, pasniedzēji var to rezumēt šādos soļos:

 • 1.[ievads] Pastāstiet, kas notiks;
 • 2.[katra moduļa/semināra daļa] Atgādiniet dalībniekiem, kas notiek
 • 3.[katras daļas/semināra beigās] Apkopojiet, kas noticis. Turklāt pasniedzējam jāatceras katrā daļā atgādināt, kuras no dalībnieku gaidām šajā modulī ir atbildētas.

Saziņa

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Contact: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci.

 • Semināra autori: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Norises dizains: A. Hayder

 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis

 • Mājaslapa: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojekta “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu.