Interneto archyvavimas ir archyvinės informacijos suradimas

Šios dirbtuvės dalyvius supažindina su metodais, įrankiais ir patarimais, kaip rasti ir išgauti istorinę ir "prarastą" informaciją interneto svetainėse ir kaip archyvuoti ir išsaugoti svetainių kopijas tolesniam naudojimui bei įrodymui, kad kažkokia informacija anksčiau buvo viešai pasiekiama.

Dirbtuvių apžvalga

Topic: Interneto archyvavimas ir archyvinės informacijos suradimas: patodai, patarimai ir įrankiai.

Tikslai

 • Supažindinti dalyvius su paprastais metodais ir įrankiais, padedančiais rasti ir atkurti istorinę ir "dingusią" informaciją interneto svetainėse.
 • Supažindinti dalyvius su metodais ir įrankiais, naudojamais archyvuoti ir išsaugoti svetainių kopijas tolesniam naudojimui.
 • Parodyti interneto archyvų ir archyvavimo projektų svarbą išsaugant skaitmeninį turinį ir įrodant, kad kokia nors informacija buvo viešai prieinama.

Mokymosi rezultatai

 • Dalyviai gebės rasti ir atkurti istorinė ar "dingusią" informaciją iš svetainių.
 • Dalyviai gebės pritaikyti metodus archyvuoti ir išsaugoti nuosavas puslapių kopijas tolesniam naudojimui.

Bendrosios gairės lektoriams:

 • Šie mokymai gali būti padalinti į 30-40 minučių trukmės sesijas. Pertraukos į grafiką neįskaičiuotos; jas galite pritaikyti savarankiškai, pagal aplinkybes. Tarp sesijų galite įterptu trumpas pertraukas ar energizuojančias veiklas.
 • Grupiniams užsiėmimams, paskirstykite dalyvius į 3-5 žmonių komandas. Taip pat numatykite laiko aptarimui ir diskusijoms po pratimų, atsižvelgdami į dalyvių kiekį ir grupių dydį. Taip pat galite paskatinti dalyvius komandose pasiskirstyti vaidmenimis. Galimos rolės: organizatorius, sekretorius, chronometro prižiūrėtojas, komandos darbo pristatytojas ar dailininkas (jei reikalingas vizualus darbo pristatymas).
 • Nuotoliniu būdu vykdomiems mokymams rekomenduojame ekrane rodyti laikmatį tiek per energizuojančius, tiek per mažus komandinius užsiėmimus.
 • Kiek įmanoma, pritaikykite seminaro metu pateikiamus pavyzdžius prie jūsų auditorijos poreikių.

Mokymų vedimo būdas: nuotolinis / gyvi mokymai

Mokymų trukmė (neįskaičiuojant pertraukų): 2 val. 40 min.

Auditorijos dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Įrankiai

Nuotoliniams mokymams:

 • Jūsų pasirinkta videokonferencijų platforma
 • Virtualųs apklausų ir kvizų įrankiai (pvz., Slido, Mentimeter, ir t.t.)
 • Virtuali lenta (pvz., Mural, Miro, ir t.t.)

Gyviems / asmeniniams mokymams:

 • kompiuteriai: kiekvienam dalyviui arba po vieną komandai
 • lenta
 • lenta su atverčiamais popieriaus lapais
 • markeriai
 • lipnūs lapeliai

Susijusios "Exposing the Invisible" dirbtuvės:

Dirbtuvių veiklos ir šablonai parsisiuntimui:

Mokomosios veiklos

Įžanga (10 minučių)

Įvadas į mokymus

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos

 • Esant poreikiui, patraukite dėmesį užduodami klausimą, pakomenduodami aktualią temą, vaizdinį ar pan.

 • Pristatykite save ir dirbtuvių tikslus.

 • Neprivaloma: Pristatykite dirbuvių medžiagos šaltinį ("Tactical Tech")

 • Informuokite dalyvius apie mokymų darbotvarkę.

 • Pasiūlykite apsibrėžti dirbtuvių taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant tarpusavio pagarba, konfindencialumu bei lygybe. Priklausomai nuo su dalyviais praleidžiamo laiko, jei vedate ilgesnius mokymus (viena ar daugiau dienų su ta pačia grupe), apsvarstykite galimybę kartu su dalyviais sukurti elgesio kodeksą ar bendrą susitarimą, prie kurio prisidėti galėtų kiekvienas dalyvis. (patarimų rasite "Bendrų susitarimų" sekcijoje "Tactical Tech" mokymo plane.)

Dalyvių prisistatymas / "Ledlaužiai"

Kūryba | 10 minučių

Instrukcijos

 • Suorganizuokite trumpą prisistatymų sesiją, paprašydami dalyvių atsakyti į keletą klausimų apie juos, jų darbą ir pagrindinius su dirbtuvėmis siejamus lūkesčius.

 • Taip pat galite pasirinkti "ledų pralaužimo" pratimą, kuris paskatintų dalyvius veikti kūrybingai, teikiant idėjas per virtualius įrankius ar, fizinių mokymų atveju, pajudant ir atliekant kokias nors užduotis. Jei ieškote įkvėpimo, žvilgtelėkite į "Ledlaužių" sekciją Organizatoriaus vadovėlyje.

Įvadas į interneto archyvus (20 min)

Prezentacija: kam archyvuoti?

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos

 • Padarykite trumpą prezentaciją, supažindindami dalyvius su poreikiu archyvuoti informaciją, šio darbo technikomis ir įrankiais. Galite pasiūlyti dalyviams pateikti jiems žinomų pavyzdžių.

Siūlomas scenarijus:

 • Kartais, kai norite patikrinti informaciją internete, susiduriate su informacijos grandite, kuri baigiasi ties neveikiančiomis nuorodomis ar nebeveikiančiomis svetainėmis.

 • Kartais galite rasti svetaines su itin svarbia informacija jūsų tyrimui, tačiau šią vertę suvokiate tik gerokai vėliau.

 • Sugrįžę į šią svetainę, ją galite rasti nebeveikiančią, konkretųs puslapiai gali būti pašalinti, o jums reikalinga informacija - pakeista nauju turiniu.

 • Su visais šiais iššūkiais galite susidurti bet kurioje informacijos analizės ar tyrimo stadijoje.

Atvejo analizė: "dingę" puslapiai

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos

 • Pateikite situaciją, kai naudinga vieša informacija buvo pašalinta iš svetainės, bet ją galima atkurti iš virtualių archyvų kaip Wayback Machine ar Archive Today

Siūlomas atvejis ir scenarijus (daugiau detalių rasite gairėse "Informacijos iš svetainių atkūrimas ir archyvavimas"):

IŠTEKLIAI:

Archyvavimo įrankių naudingumas

Diskusija | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius grupėmis po 3-5 žmones ir pasiūlykite jiems padiskutuoti apie:

   1. tai, kaip interneto archyvavimo įrankiai gali praversti jų darbe, ir
   1. kokie galimi šių įrankių panaudojimo atvejai.
 • Pasiūlykite kiekvienai grupei pasisikrti sekretorių, kuris užrašinėtų atsakymus.

 • Atsakymus surinkite ir parodykite virtualioje lentoje (nuotoliniams mokymams) paprastoje lentoje ar ant popieriaus lapų (mokymams gyvai).

Informacijos paieška ir atkūrimas interneto archyvuose (50 minučių)

Interneto archyvai: ieškoti ir atkurti

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 15 minučių

Instrukcijos

Surenkite trumpą prezentaciją, tiesiogiai demonstruojant ar parengiant skaidres apie du pagrindinius archyvavimo įrankius / platformas, kurias galima panaudoti siekiant atkurti ankstesnes svetainių versijas ir archyvinę informaciją:

 • the Wayback Machine
 • Archive Today

The Wayback Machine: https://web.archive.org/

Ką reikia pažymėti:

 • Papasakokite, kas yra Wayback Machine, trumpas įvadas apie įrankio kūrėją, organizaciją Internet Archive ir jos misiją.

 • Trumpai paminėkite *dvi pagrindines funkcijas**, kurias duoda Wayback Machine:

  1. vartotojai gali surasti ir atkurti istorines svetainių kopijas,
  2. Wayback Machine vartotojai gali rankiniu būdu archyvuoti puslapių kopijas (daugiau detalių apie kopijų išsaugojimą - kitoje sesijoje).
 • Pademonstruokite (pageidautina, gyvai kompiuterio ekrane) kaip ieškoti ir atkurti ankstesnių svetainių ar puslapių versijų laiko juostas, pasinaudojant Wayback Machine.

 • Paaiškinkite, ką reiškia spalvoti taškai, kai peržiūrimas archyvuotos svetainės kalendorius ir laiko juosta (žali ir mėlyni taškai žymi sėkmingus automatizuoto archyvavimo atvejus bei duomenų tai datai prieinamumą; raudoni taškai žymi nesėkmingus archyvavimo bandymus.)

 • Paaiškinkite, kaip veikia Wayback Machine's paieškos ir archyvavimo techniniai procesai, pažymint:

  • automatinių crawlerių naudojimą sprendžiant, kurias svetaines lankyti ir archyvuoti, ir kaip dažnai tai daroma (daugiau techninių detalių čia ir čia),
  • galimi platformos ribotumai (pvz., ji neišsaugo puslapio visumos, įskaitant interaktyvias funkcijas ar judančius vaizdus; svetainių savininkai gali pareikalauti turinio pašalinimo ir t.t.,daugiau informacijos - "Exposing the Invisible" įrankių dėžėje, archyvavimo sekcijoje "Wayback Machine ribotumai" čia).
 • Pasinaudokite proga paminėti ir apibūdinti naujus terminus kaip "robots.txt" ar "Sitemap.xml" ir kaip jie gali būti naudingi tyrėjams ir duomenų analitikams. Paminėkite, kad robots.txt yra puslapyje esantis failas, kuriame nurodomos crawleriams pasiekiamos ar nepasiekiamos svetainės dalys. Pavyzdį rasite čia.

 • Pažymėkite, kad vartotojai gali susikurti nemokamą paskyrą Internet Archive ir Wayback Machine, kuri suteikia tam tikrų privalumų išsaugant puslapių kopijas (daugiau detalių - kitoje sesijoje.)

 • Pabrėžkite, kad duomenų atkūrimas ir archyvavimas su Wayback Machine gali padėti tyrimui sųteikiant lengvą būdą rasti istorinę informaciją. - Įspėkite dalyvius, kad jie vis tiek turėtų saugoti įrodymus keliose skirtingose vietose, nes svetainės savininkui gali pavykti pareikalauti informacijos pašalinimo iš Internet Archive.

 • Pažymėkite, kad naudojimasis nemokamomis Internet Archive ir Wayback Machine paslaugomis gali prie tyrimo pridėti neutralumo ir patikimumo elementą, kadangi tai gerą reputaciją turinti globali platforma, kurios misija - išsaugoti internete esančią informaciją.

Archive Today: https://archive.ph/

Ką reikia pažymėti:

 • Archive Today puslapių kopijų darymui naudoja kitokį mechanizmą neiWayback Machine jų archyvas paremtas vartotojų užklausomis, vadinasi, jis formuojamas rankiniu būdu.

 • Šis įrankis archyvuojamam puslapiui persiunčia jūsų IP addresą, kad archyvuojama medžiaga būtų susieta su archyvuojančiojo regionu, informacijos apie užklausos davėją platforma nesaugo.

 • Šis įrankis geriau tvarkosi archyvuojant viešą socialinių tinklų informaciją, nes jis nepaiso robots.txt (t.y. svetainės savininkų nustatytų kopijavimo apribojimų)

 • Pademonstruokite (geriausiai, gyvai kompiuterio ekrane), kaip rasti ir atkurti vartotojų išsaugotas ankstesnes puslapių versijas, prieinamas platformoje Archive Today (patarimai čia).

IŠTEKLIAI:

Veikla: laiko mašina

Bendradarbiavimas | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius grupėmis po 3-5 žmones, kiekvienai grupei duokite dalomąją medžiagą (šablonus rasite žemiau pateikiamame išteklių blokelyje) su žingsniais, kaip atlikti paieškas naudojantis Wayback Machine.

 • Dalyviams reikia keliauti atgal laiku ir rasti pilną istorinę kopiją - vienos ar daugiau svetainių.

 • Galimas pavyzdys:

 • Jūs (lektorius) galite šį pavyzdį keisti kitu, jei tik svetainės kopijos prieinamos per Wayback Machine.

IŠTEKLIAI:

Tips for Wayback Machine searches

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaciją ar demonstraciją ekrane, apimančią:

Patarimus, kaip tiesiai iš naršyklės "ištraukti" archyvines puslapių kopijas:

 • Wayback Machine taip pat leidžia prašyti archyvinių svetainių / puslapių kopijų nesinaudojant puslapio paieškos interfeisu.

 • Tą patį galite padaryti per savo naršyklę, panaudojant kelis tinkamai suformuluotus adresus, pvz.:

  • https://web.archive.org/*www.yoursite.com/* (kur www.yoursite.com/ yra jus dominanti svetainė). Naršyklė parodys naujausią išsaugotą svetainės kopiją.

  • Du adresus atskirkite žvaigždute (), kad patektumėte į svetainės kalendoriaus išklotinę: `https://web.archive.org//www.yoursite.com/`

  • Pridėkite žvaigždutę gale https://web.archive.org/*/www.yoursite.com/* norėdami pamatyti visus archyvuotus puslapius šiame domene, ne tik titulinį.Pavyzdžiui, eidami į https://web.archive.org/web/*/cambridgeanalytica.org/* pamatysite puslapių sąrašą su visais cambridgeanalytica.org puslapiais, archyvuotais Wayback Machine.

Patarimai apie robots.txt failus:

 • Pabrėžkite robots.txt failų reikšmę archyvavimui ir analizei.

 • Priminkite dalyviams, kad robots.txt yra puslapyje esantis failas, kuriame nurodomos crawleriams pasiekiamos ar nepasiekiamos svetainės dalys. Jei svetainėje yra robots.txt failas, jį pamatyti galite prie domeno ar subdomeno pridėdami "/robots.txt". Pavyzdys: https://www.google.com/robots.txt

 • Svetainėse šie failai gali būtin naudojamie siekiant nesuteikti prieigos crawleriams iš Wayback Machine, paieškos variklių kaip Google ar kitų indeksavimo/archyvavimo sistemų. Galimos priežastys, dėl kurių svetainių administratoriai gali pasirinkti naudoti prieigą ribojančius robots.txt failus:

  • apriboti svetainės išlaikymo kaštus,

  • sumažinti serverių apkrovą,

  • apsaugoti autorinių teisių saugomą turinį,

  • neparodyti nebaigtų svetainių paieškos rezultatuose,

  • paslėpti potencialiai jautrų turinį.

 • Nors Wayback Machine ne visada laikosi šių apribojimų, yra daug svetainių, kuriose sistemos crawleriai atsisako veikti dėl robots.txt nuostatų. Tai gali būti viena priežasčių, kodėl vartotojai neranda kai kurių puslapių archyvinių kopijų ar susiduria su sunkumais puslapius archyvuojant rankiniu būdu.

 • Jei vartotojas susiduria su sunkumais naudojant Wayback Machine peržiūrėti ar archyvuoti dalį, bet ne visus svetainės puslapius, patartina patikrinti robots.txt ir pažiūrėti, ar kurios nors svetainės dalys pažuymėtos statusu "disallowed."

Aktyvi užduotis: puslapio evoliucijos laiko juosta

Kūryba | 15 minučių

Instrukcijos

[10 minučių] Laiko juostos sukūrimas

 • Paskirstykite dalyvius grupėmis po 3-5 žmones, pasiūlydami kiekvienai grupei pasiskirti sekretorių ir pranešėją rezultatų pristatymui.

 • Pasiūlykite grupei išsirinkti jai gerai žinomą (ar darbui aktualų) puslapį ir sukurti svetainės laiko juostą, rodančią, kaip puslapis keitėsi laikui bėgant.

 • Laiko juostą turėtų sudaryti ne mažiau nei 4-5 svetainės ekrano vaizdai.

 • Kiekviena grupė aptaria savo sukurtą laiko juostą, ieškodama įdomių pasikeitimų puslapio turinyje.

[5 minutės] Apibendrinimas / rezultatų pristatymas didesnei grupei

 • Kiekviena grupė savo darbo rezultatus pristato visiems dalyviams (po 1 minutę kiekvienai grupei).

Turinio archyvavimas (40 minučių)

Archive and preserve

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Instrukcijos

Parenkite trumpą prezentaciją ar demonstraciją ekrane, apimančią:

 • Kaip archyvuoti svetaines / puslapius pagal individualią užklausą, pasinaudojant Wayback Machine ir Archive Today.

 • Dar kartą pabrėžkite, kaip archyvavimas gali padėti išsaugant informaciją, reikalingą tyrimui, ar užtikrinti jūsų publikuoto darbo prieinamumą.

 • Naudokitės ekrano dalijimosi funkcija ar (gyviems mokymams) projektoriumi, kad pademonstruotumėte puslapio išsaugojimo procesą.

Darbui su Wayback Machine:

 • Pradėkite nuo https://archive.org/web - "Save Page Now"

 • Priminkite dalyviams, kad robots.txt gali apriboti archyvų prieigą prie dalies svetainės turinio

 • Svarbu pažymėti, kad rankiniu būdu išsaugoti puslapiai archyvuos tik tą puslapį, kurį pateikėte (pvz., "http://www.yoursite.com/projects"), o ne visą svetainės turinį.

 • Norint tokiu būdu archyvuoti visą svetainės turinį, kiekvieną puslapį reikia pateikti kaip atskirą archyvavimo užklausą arba susikurti nemokamą Internet Archive paskyrą, kuri vartotojams suteikia daugiau funkcijų, kaip svetainės struktūros išsaugojimas.

 • Parodykite daluyviams, kaip susikurti nemokamą Wayback Machine paskyrą ir kokie jos turėjimo privalumai, pvz., vartotojai gali išsaugoti susijusius puslapius ir atlikti masyvesnius svetainės archyvavimo veiksmus, išsaugoti archyvuotus puslapius tiesiai savo paskyroje patogesniam naudojimui, ir t.t.

 • Pasakykite, kad Google Sheets galima naudoti masyvesniam svetainių archyvavimui, jei can be used to mass archive website pages in case the website has not been automatically crawled by Wayback Machine or if a collection of pages needs to be archived at a specific date. See details and instructions čia and čia.

For Archive Today:

 • Start from https://archive.ph/ - "My url is alive and I want to archive its content."

 • Pick a public webpage or a public tweet that has not been archived before and try searching for it, then use Archive Today to archive it.

 • After archiving it, search for it with the URL once more and load it to demonstrate the results.

Limitations of online archiving

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos

Surenkite trumpą prezentaciją apie Wayback Machine ir Archive Today ribotumus, skirtingų archyvavimo metodų pliusus ir minusus. Pabrėžkite šiuos aspektus:

 • Wayback Machine ne visuomet gali archyvuoti ir atkurti turinį iš socialinių tinklų, Flash ar JavaScript naudojantį interaktyvų turinį, judančius paveikslėlius / vaizdo įrašus ir pan. Todėl tokio turinio išsaugojimui gali prireikti kitokių sprendimų, pvz.: ekrano nuotraukos, dažnas puslapių kopijų saugojimas.

 • Wayback Machine automatiškai archyvuoja puslapius pagal jų reitingus ir populiarumą, tai yra automatizuota, ir jūs negalite paprašyti suarchyvuoti visą svetainės turinį.

 • Archive Today automatizuotai nedaro svetainių kopijų taip, kaip tai daro Wayback Machine, kopijas reikia kurti pačiam, rankiniu būdu, ir įsitikinti, kad nuorodos liks prieinamos vėlesniam naudojimui.

 • Priminkite dalyviams, kad svarbu remtis ne tik internetiniais archyvais, kadangi kai kurių puslapių savininkai gali pareikalauti archyvinių duomenų pašalinimo. Atsarginių kopijų turėjimas yra itin svarbus, o dalyviai savo darbe gali naudoti ir puslapių saugojimą HTML ar PDF formatu.

IŠTEKLIAI:

Nuosava "laiko kapsulė"

Praktika | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių susikurti po nuosavą "laiko kapsulę" svetainei ar puslapiui, kurį jie norėtų išsisaugoti ateičiai, tęskite su anksčiau nurodytais žingsniais naudojantis Wayback Machine ir Archive Today.

 • Dalyviai savo archyvų nuorodas sudeda į bendrinamą dokumentą.

Kiti būdai archyvuoti ir atkurti interneto puslapius

Investigate | 15 minučių

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius grupėmis po 3-5 žmones.

 • Paprašykite kiekvienos grupės aptarti kitus būdus, kaip galima atkurti ir archyvuoti interneto puslapius, pasidalinti šiais būdais bendrame dokumente.

 • Galimi variantai:

  • patikrinti, ar Google saugo puslapio 'cached' versiją,

  • rasti kitų platformų, kurios archyvuoja turinį iš įvairių šaltinių kaip socialiniai tinklai, virtualios bibliotekos, žemėlalapiai, maps, ar ieškoti teminių archyvų, saugančių dokumentaciją apie konfliktus, žmogaus teisių pažeidimus, dezinformaciją ir t.t.

  • patikrinti, kokia dar informaciją saugoma Internet Archive platformoje ir sugalvoti, kaip ją galima pritaikyti tiriant įvairias temas.

DĖMESIO: Šią užduotį ir pasiūlymus galite adaptuoti pagal dalyvių poreikius ir kontekstą.

Saugumas Svarbiausia! (15 minučių)

Skaitmeninės saugos pagrindai

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 15 minučių

Instrukcijos:

Surenkite trumpą prezentaciją apie svarbiausius saugumo patarimus, reikalingus atliekant tyrimus ir archyvuojant turinį internete. Siūlomas scenarijus:

 • Prieigos žurnalai: kai nukreipiate archyvo paslaugą į jus dominančią scvetainę, ji apsilankys svetainėje ir išsaugos jos kopiją. Kai taip įvyksta, svetainė automatiškai įtraukia apie tai bylojantį įrašą į savo prieigos žurnalą (access log). Tai apima tokias detales kaip kada ir iš kokių IP adresų puslapis buvo lankomas. Dauguma archyvavimo platformų saugo prieigos žurnalus.

 • Dėmesingas svetainės administratorius ar automatizuotas procesas gali suvokti, kad dalis svetainės buvo suarchyvuota Wayback Machine. Tai gali tapti užuomina į suvokimą, kad kažkas kažkuo domisi: konkrečiu žmogumi ar konkrečia dalimi turinio. Tai nereiškia, kad jie gali atsekti jus, bet tai gali suveikti kaip įspėjimo signalas.

 • Pavyzdžiui, padarykime prielaidą, kad tik saujelė IP adresų svetainėje lankėsi tą pačią dieną, kai jos kopija patalpinta Wayback Machine. Puslapio administratoriui būtų lengva suprasti, kad puslapis stebimas iš konkrečios lokacijos.

 • Webcite, pavyzdžiui, fiksuoja kompiuterio operacinę sistemą ir naršyklę kiekvienam lankytojui, kaip ir kiekvieno lankytojo interneto paslaugų tiekėjo domeną (Webcite privatumo politika). Archive Today jūsų IP naudoja apsilankymams puslapiuose, kuriuos archyvuojate.

 • Dirbant su archyvavimo paslaugomis patartina naudotis virtualiu privačiu tinklu (VPN) arba naudotis Tor naršykle.

 • Kai kurios platformos reikalauja kiekvienam vartotojui susikurti paskyrą su vartotojo vardu ir el. pašto patvirtinimu ar sąsaja su vartotojo profiliais socialiniuose tinkluose.

 • Galite apsvarstyti galimybę susikurti atskirą paskyrų rinkinį tokių paslaugų naudojimui, kad atskirtumėte savo tiriamąją darbą nuo asmeninių profilių internete.

 • Taip pat galite sukurti vienkartinę "tapatybę" konkrečiam tyrimui, ir ištrinti jos pėdsakus po panaudojimo. Pavyzdžiui, galima sukurti santykinai saugią el. pašto paskyrą per tutanota.de arba protonmail.com.

 • Any small investment of time, before you begin your investigation, can help you limit these kinds of risks.

IŠTEKLIAI:

Mokymų užbaigimas (10 minučių)

Mokymų uždaromoji veikla: išvadų sąrašas

Kūryba | 5 minutės

Įrankiai/medžiaga

 • Bendrai naudojama virtuali lenta (nuotoliniams mokymams)
 • Lenta, popieriaus lapas, lipnūs lapeliai, markeriai (mokymams gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti išvadų sąrašą, užrašant jų atsakymus į šį klausimą ant virtualios ar fizinės lentos:

  Ką svarbiausio sužinojote šiandienos dirbtuvėse?

 • Duokite dalyviams keletą minučių užrašyti savo mintims ir perskaityti tam, ką užrašė kiti.

Apibendrinimas

 • Išsamiau pakalbėkite apie kai kurias lentoje užrašytas mintis.
Išvados

"Klausyti, žiūrėti, skaityti"| 5 minutės

Įrankiai/medžiaga: nereikalinga.

Instrukcijos

 • Užbaikite dirbtuves ir apibendrinkite jų turinį.

 • Greitai apžvelkite sesiją. Kiekvienas dalyvis gali pasakyti:

  • vieną dalyką, kurį sesijoje vertina labai gerai, ir
  • vieną dalyką, kurį norėtų patobulinti
 • Galite paskatinti dalyvius užduoti klausimus ar pasidalinti patarimais.

 • Esant poreikiui, pasidalinkite kontaktine informacija ar kitomis detalėmis.

Kad dalyviai visą laiką būtų gerai informuoti apie dirbtuvių eigą, lektoriai gali tai įgyvendinti laikantis šių žingsnių:

  1. [įžangoje] papasakokite dalyviams, ko tikėtis;
  1. [per kiekvieną sesiją ar užsiėmimą] priminkite jiems, kas vyksta;
  1. [sesijos ar užsiėmimo gale] priminkite, kas įvyko. Be to, mokymų pabaigoje lektoriams reikia priminti, į kuriuos dalyvių lūkesčius buvo atsižvelgta.

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šis turinys sukurtas Tactical Tech "Exposing the Invisible" projekto ir licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją


Šis informacijos rinkinys sukurtas kaip dalis projekto Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), kofinansuojamo Europos Komisijos pagal pilotinį projektą "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi jo autorių požiūrį, Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio turinio panaudojimą.

Susisiekite su mumis

Su "Exposing the Invisible" kviečiame susisiekti jeigu:

 • turite klausimų apie mokymų planus ar gaires vadovams,

 • norite panaudoti mūsų mokymų planus ir pasidalinti įžvalgomis bei pasiūlymais, kaip jie gali būti patobulinti,

 • norite pritaikyti mūsų mokymų planus specifiniam kontekstui ir pasidalinti rezultatais,

 • galite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais galima papildyti jau esamus mokymų planus,

 • galite pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Kontaktinis el. paštas: eti@tacticaltech.org (GPG raktas / identifikatorius: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorystė ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šis turinys sukurtas Tactical Tech "Exposing the Invisible" projekto ir licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją

 • Dirbtuvių autoriai: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Instrukcijų sukūrimas: A. Hayder

 • Redaktūra ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis

 • Svetainės valdymas: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekto koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis informacijos rinkinys sukurtas kaip dalis projekto Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), kofinansuojamo Europos Komisijos pagal pilotinį projektą "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi jo autorių požiūrį, Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio turinio panaudojimą.

Susijęs turinys