Žmogiškasis tyrimo elementas: (4) Pokalbiai, kuriems reikalingi specialūs metodai

Šis seminaras yra keturių modulių mokymo plano dalis, skirta „žmogiškajam tyrimo elementui", t. y. tyrėjų / mokslininkų ir žmonių, kurie gali tapti informacijos šaltiniais, bendradarbiavimui. Jame dalyviai įgyja įgūdžių, reikalingų norint saugiai pasiekti ir apklausti informacijos šaltinius nežinomose ar priešiškose vietose, taip pat metodų, kaip elgtis su žmonėmis, kurie yra pažeidžiami arba kurie tyrimo eigoje tampa priešiškai nusiteikę.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Kaip planuoti ir vesti interviu nepažįstamoje, svetimoje, priešiškoje aplinkoje, su priešiškai nusiteikusiais ir pažeidžiamais šaltiniais.

Tikslai:

 • Suteikti dalyviams metodų, įgūdžių ir geriausios praktikos pavyzdžių, reikalingų planuojant ir vykdant interviu nepažįstamoje, svetimoje ar priešiškoje aplinkoje.
 • Suteikti įgūdžių, patarimų ir geriausios praktikos pavyzdžių, kaip imti interviu ir bendradarbiauti su priešiškai nusiteikusiais ir pažeidžiamais šaltiniais.
 • Didinti informuotumą apie pagrindinius pavojus ir saugumo aspektus, kai kreipiamasi į žmogiškuosius išteklius ir renkama informacija iš jų nepažįstamoje ar priešiškoje aplinkoje.

Mokymosi rezultatai:

 • Išmokti planuoti saugų įsitraukimą ir susitikimą su šaltiniais svetimose ir nepažįstamose vietose.
 • Atlikti rizikos vertinimą.
 • Suprasti, kaip keliauti nepažįstamose vietose.
 • Sužinoti, kaip elgtis su pažeidžiamais ir priešiškais šaltiniais ir prisitaikyti prie jų konteksto, elgsenos, poreikių ir apribojimų.
 • Užtikrinti savęs priežiūrą ir savęs pažinimą.

Pateikimo būdas: internete / gyvai vykstantys seminarai

Dirbtuvių trukmė (be pertraukų): 2 valandos ir 30 minučių

Grupių dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės:

Susiję vadovai iš serijos „Atskleisti nematomą: Rinkinys“:

Pasirengimo seminarui medžiaga, kurią galima atsisiųsti:

Mokomoji veikla

Įžanga (15 minučių)

Dirbtuvių įžanga

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Atkreipkite dėmesį užduodami klausimą arba pakomentuodami aktualią temą, paveikslėlį ir pan. Pavyzdžiui:

  • Kas yra bendra visiems tyrimams?
 • Prisistatykite ir supažindinkite su dirbtuvių tikslais.

 • Pasirinktinai: pristatykite dirbtuvių programos turinio šaltinį („Tactical Tech.")

 • Informuokite dalyvius apie dirbtuvių programą.

 • Pasiūlykite pagrindines dirbtuvių taisykles. Pasiteiraukite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų pasiūlymus arba pasiūlyti kitas taisykles. Įsitikinkite, kad visi supranta pagrindines taisykles ir su jomis sutinka. Konkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines taisykles, rasite Moderatoriaus vadovas: skyriuje „Dirbtuvių organizavimas".

 • Suderinkite komandinio darbo dinamiką, paaiškinkite, ar interaktyvių užsiėmimų metu dalyviai turės dirbti tose pačiose komandose.

Dalyvių prisistatymas / susipažinimo veiklos

Veikla | 10 minučių

 • „Dalyvių prisistatymo" dalis reikalinga tik tuo atveju, jei tai yra atskiras užsiėmimas su nauja grupe.
 • Jei ta pati grupė dalyvavo kituose „Žmogiškasis tyrimo elementas" seminaruose, galite pereiti prie toliau pateiktų su tema susijusių klausimų, surengti energizuojantį užsiėmimą arba pateikti ankstesnių užsiėmimų / seminarų santrauką.

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių prisistatyti ir, jei pageidauja, nurodyti pageidaujamą įvardį (ji/jis/jie) bei atsakyti į šiuos klausimus:

  • Ar esate dalyvavęs bet kokiame tyrime ar studijoje, kur susidūrėte su iššūkiais, susijusiais su pašnekovais?
  • Kas buvo tie iššūkiai ir kaip bandėte juos įveikti?
 • Supažindinkite su šia tema, pabrėždami, kaip svarbu prisiderinti prie konkrečių žmonių charakterių ir konteksto, atliekant interviu su jais tyrimo tikslais.

 • Taip pat galite parinkti susipažinimo užduotį, kuri paskatintų dalyvius būti kūrybingais ir piešti atsakymus ar idėjas internetinėje lentoje arba, jei dalyviai dalyvauja gyvai, atsistoti ir atlikti tam tikras užduotis ar diskutuoti grupėse:

  • pvz., per 2 minutes paimti interviu iš kito dalyvio, kad sužinotumėte daugiau apie jo darbą ar kilmę ir pan.,
  • Peržiūrėkite skyrių „Susipažinimo veiklos" ETI Moderatoriaus vadove jei reikia įkvėpimo.

Pažeidžiamų ar priešiškų šaltinių interviu (1 val. 5 min.)

Idėjų paieškos

Veikla | 5 minutės

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių per 2-3 minutes individualiai pasvarstyti apie toliau pateiktus klausimus ir surašyti pavyzdžius:

  • Kas gali būti pažeidžiamu šaltiniu?
  • Kas gali būti nepalankus (arba priešiškas) šaltinis?

Apibendrinimas

 • Pakomentuokite dalyvių išvadas ir, jei reikia, pridėkite papildomų pavyzdžių. Pavyzdžiui:

  • Galimi pažeidžiami šaltiniai:

   • LGBTQI+ bendruomenės
   • Nepilnamečiai
   • Asmenys, išgyvenę traumą
   • Seksualinį smurtą patyrę asmenys
   • Prekybos žmonėmis aukos
  • Galimi nepalankūs (arba priešiški) šaltiniai:

   • Priešiškos teisėsaugos institucijos
   • Gynybiškai nusiteikęs įtariamas prekeivis žmonėmis
   • Galimai korumpuotas asmuo
   • Visi, kurie mano, kad galite juos įtarti neteisėtais veiksmais
Užduotis: Planuoti darbą „lauke"

Bendradarbiaukite | 15 minučių

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Suskirstykite dalyvius į mažas grupes po 3-5 narius.

 • Paprašykite komandų paskirti užrašinėtoją, laiko stebėtoją ir vedėją (tai galioja kiekvienai užduočiai); retkarčiais šie vaidmenys turėtų keistis.

 • Kiekvienai komandai priskirkite po vieną ypatingo požiūrio reikalaujantį personažą - tai gali būti pažeidžiamas arba priešiškai nusiteikęs šaltinis (pvz., vaikas migrantas, nusikaltimo liudininkas, LGBTQI+ bendruomenės narys, kuriam gresia pavojus, pranešėjas, nuteistas prekeivis žmonėmis, pinigų plovimu kaltinamas įmonės akcininkas, kyšininkavimu įtariamas politikas ir pan.)

 • Paprašykite komandų atsakyti į šiuos klausimus apie jiems priskirtą personažą / pašnekovą:

  • Kaip prie jų priartėsite?
  • Kur surengsite susitikimą dėl pokalbio?
  • Į kokius kitus aspektus turėtumėte atkreipti dėmesį prieš susitikimą / pokalbį ir jo metu?
  • Kaip saugiai kaupsite atsakymus, duomenis ar informaciją, kurią planuojate surinkti?
 • Kad sutaupytumėte laiko, galite iš anksto paruošti personažų korteles su trumpais scenarijaus aprašymais ir kiekvienai grupei paskirti po vieną kortelę. Pasistenkite scenarijus ir personažus pritaikyti prie grupės konteksto / poreikių / iššūkių. Leiskite grupėms atsisakyti tam tikrų personažų ir juos pakeisti, jei siūlomi personažai sukelia nerimą ar traumatizuoja.

 • Jei rengiate šias dirbtuves kaip tęsinį „Žmogiškasis tyrimo elementas: Saugus šaltinių atpažinimas ir kreipimasis į juos":

  • galite palikti tas pačias grupes, kaip ir anksčiau, arba sukurti naujas grupes ir jas toliau naudoti šiose dirbtuvėse.
  • grupės gali toliau naudoti savo ankstesnius pavyzdžius ir pasirinkti arba gauti su jais susijusius pašnekovus ir užduotis, kad sutaupytų laiko.

[5 minutes] Apibendrinimas

 • Paprašykite, kad kiekviena grupė per 2 minutes pristatytų savo idėjas pateikdama sprendimų priežastis.
 • Pakomentuokite ir išsakykite pastabas kiekvienai komandai bei paprašykite kitų dalyvių pasidalinti klausimais / pasiūlymais.
Klausimų ir interviu plano parengimas

Veikla | 20 minučių

Įrankiai/Medžiaga

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių grįžti į savo grupes.

 • Kiekvienos grupės užduotis yra:

  • parengti klausimyną ankstesnėje užduotyje paskirtam pažeidžiamam arba priešiškai nusiteikusiam pašnekovui ir
  • surikiuoti klausimus
  • paaiškinti, kokie yra jų tikslai ir kaip jie bandys juos pasiekti.
 • Priminkite dalyviams pagrindinius tikslus, kaip antai:

  • Susipažinimas atviram bendravimui
  • Sukelti reakciją
  • Informacijos apie istoriją surinkimas
  • Patikrinti kitus įrodymus ar informaciją iš alternatyvių šaltinių
  • Surinkti įrodymus
  • Gauti liudijimą ir (arba) sužinoti žmogiškąją istorijos pusę ir t.t.
 • Priminkite komandoms, jog jos turi paskirti užrašinėtoją, laiko stebėtoją ir savanorį(-ius) tolesnei žaidimui vaidmenimis skirtai veiklai (žr. kitą skyrių).

Šis pratimas turės dvejopą paskirtį:

 • patikrinti ir atnaujinti žinias, įgytas iš ankstesnės patirties ir (arba) mokymų (pavyzdžiui, jei dalyviai anksčiau dalyvavo seminare „Žmogiškasis tyrimo elementas"), ir
 • suprasti pažeidžiamų ir priešiškų šaltinių ypatumus.
Interviu vedimas

Praktika | 25 minutės

 • Pritaikykite šiai veiklai skirtą laiką, atsižvelgdami į grupių skaičių dirbtuvėse.

Įrankiai/Medžiaga

 • Ankstesnės veiklos medžiaga ir grupių užrašai
 • Skaidrė / popieriaus lapas su pagrindiniais punktais, kuriuos reikia prisiminti po žaidimo vaidmenimis (žr. „Apibendrinimas").

Instrukcijos

[20 minučių] Žaidimas vaidmenimis

 • Tęsiant ankstesnę užduotį, kiekviena grupė išbandys savo sukurtą interviu žaisdama vaidmenimis.

 • Savanoris iš kitos grupės pakviečiamas atlikti pašnekovo vaidmenį remiantis kiekvienai grupei pateiktu scenarijumi / personažu.

 • Skirkite 5 minutes kiekvienos grupės interviu, kol kiti stebi ir užsirašinėja pastabas, reikalingas norint vėliau pateikti pastabas.

  • Taupydamos laiką, grupės gali išbandyti tik kai kuriuos klausimus (pvz., įvadinį klausimą ir 2/3 svarbiausius klausimus).
 • Kai visos grupės baigs darbą, pakvieskite visus pasidalinti savo mintimis ir pastabomis.

[5 minutės] Apibendrinimas ir santrauka

 • Po žaidimo vaidmenimis pateikite pastabas apie klausimų ir tikslų tipus, kodėl jie pasiteisino arba nepasiteisino ir kuo jie naudingi.

 • Pokalbyje kalbėkite apie tai, ką REIKIA daryti ir ko NEREIKIA daryti, t.y.:

  • Norėdami susipažinti, uždavinėkite bendrojo pobūdžio klausimus
  • Neužduokite nurodomųjų klausimų, kurie gali paveikti pašnekovų atsakymus
  • Neužduokite uždarų klausimų, jei jūsų tikslas - surinkti foninę informaciją.
 • Pasidalinkite paruošta skaidre su svarbiausiais patarimais ir (arba) rekomendacijomis ir susiekite jas su atitinkamais klausimais, kad pabrėžtumėte skirtingus klausimų tipus:

  • Atviri arba uždari
  • Faktiniai ir neapibrėžti
  • Vedantieji klausimai
  • Papildomai klausimai
  • Provokuojantys
 • Pabrėžkite, kad pažeidžiamiems ar priešiškai nusiteikusiems šaltiniams visada reikia taikyti specialią metodiką.

 • Pereikite prie kitų dalių aptarimo.

RESURSAS

 • Norėdami pasirengti svarbiausiems apibendrinimo punktams, naudokitės vadovu „Interviu: žmogiškasis tyrimo elementas" - skyriais “Pasiruošimas interviu” ir “Specialaus požiūrio reikalaujantys interviu” (žr. Interviu su pažeidžiamais šaltiniais ir Susidūrimas su priešiškai nusiteikusiais pašnekovais.), „Atskleisti nematomą: Rinkinys“.

Specialūs metodai specialiomis aplinkybėmis (1 val.)

Darbas su traumą išgyvenusiais asmenimis

Skaityti Stebėti Klausytis | 15 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai pristatymui.

Instrukcijos

Parenkite ir trumpai pristatykite pranešimą, kuriame akcentuosite šiuos dalykus:

 • Svarbu užmegzti ryšius su pažeidžiamais šaltiniais per patikimus asmenis ir (arba) organizacijas, o prieš užmezgant ryšius visada atlikti rizikos vertinimą:

 • Jei šaltiniai ir (arba) pašnekovai yra patyrę seksualinę prievartą, jiems gali būti patogiau susitikti jiems žinomoje arba jų pačių pasirinktoje vietoje.

 • Jei jiems to reikia, leiskite jiems atvykti su lydinčiais asmenimis.

 • Seksualinius nusikaltimus patyrę asmenys paprastai mieliau bendrauja su moterimis. Jei save laikote vyru, apsvarstykite galimybę paprašyti kolegos pagalbos, jei manote, kad kalbintojo lytis gali turėti įtakos.

 • Venkite iššaukiančių veiksnių

  • Sutelkite dėmesį į faktus, susijusius su jų išgyvenimais, kad išvengtumėte pakartotinio traumos išgyvenimo.

  • Būkite kantrūs, nes jie gali nesilaikyti vieningos pasakojimo linijos:

   • dažnai užduokite papildomus klausimus,
   • venkite klausimų, kuriais kaltinama auka arba užsimenama apie netinkamą elgesį (pavyzdžiui, galite pasidalyti pavyzdžiais ir patarimais iš vadovo[„Praktinės gairės, kaip bendrauti ir vesti interviu su vaikais"])(https://rm.coe.int/hf26-children-exploitation-trafficking-children-risk-eng/1680a3e66b)" arba kitus jūsų pasirinktus pavyzdžius),
   • susitikdami su nepilnamečiais su savimi turėkite pieštukų ar žaislų, nes tai gali padėti jiems labiau pasitikėti savimi arba kalbėtis neįpareigojančiai žaidžiant.
  • Rodykite empatiją:

   • leiskite jiems suprasti, kad juos girdite,
   • daugiau klausykitės, o ne kalbėkite - neįmanoma to pakankamai pabrėžti.
  • nelyginkite, nemenkinkite ir nežeminkite jų patirties.

 • Visada patikrinkite faktus!

  • Pažeidžiamumas nereiškia, kad šaltiniai ir (arba) pašnekovai yra patikimi.
  • Informacija turi būti patikrinta atsižvelgiant į faktus, o jūs turėtumėte žinoti apie jų šališkumą, jei jie buvo galimai spaudžiami.
  • Laikui bėgant tai gali keistis. Jei dirbate su šaltiniu ilgą laiką, nuolat tikrinkite jų patikimumą.
 • Rūpinkitės savimi

  • Rūpinimasis savimi ir savimonė tyrėjui reiškia, kad jo gerovė yra tokia pat svarbi kaip ir jo šaltinių gerovė.
 • Kvieskite dalyvius užduoti klausimus arba pasidalinti susijusia patirtimi ir patarimais.

Pristatydami paminėkite kitus pažeidžiamus šaltinius, pavyzdžiui, priverstines aukas, nepilnamečius, prekybos žmonėmis aukas ir pan. Pritaikykite visus patarimus ir šaltinius prie dalyvių konteksto.

IŠTEKLIAI:

Pagrindiniams aptarimo punktams parengti naudokite:

Darbas su priešiškai nusiteikusiais šaltiniais / pašnekovais

Skaityti Stebėti Klausytis | 15 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai pristatymui.

Instrukcijos

Parenkite ir trumpai pristatykite pranešimą, kuriame akcentuosite šiuos dalykus:

 • Tam tikri šaltiniai, kurie gali būti linkę bendradarbiauti, tyrimo metu gali tapti priešiškais ir atvirkščiai.

 • Kaip interviu ėmėjas turite tinkamai nusiteikti ir suvokti savo galimybes, kad išvengtumėte piktnaudžiavimo.

 • Jei reikia, nedvejokite ir pakeiskite iš anksto suplanuotus klausimus.

 • Pradėkite nuo atvirų klausimų ir juos plėtokite.

 • Jei trūksta laiko, pereikite prie esmės ir užduokite sudėtingus klausimus pokalbio pradžioje:

  • nesidrovėdami užduokite sudėtingus klausimus ir būkite pasirengę juos pagrįsti arba pakartoti, jei į juos nebus atsakyta,
  • taip pat būkite pasirengę susidurti su galimu neigiamu atsaku arba šaltiniu, kuris atsisako kalbėti.
 • Visada išlikite pagarbūs ir praktikuokite savitvardą, priminkite tai sau per bet kokį sudėtingą pokalbį.

 • Stebėkite kūno kalbą ir įvertinkite reakciją:

  • žmonės, kurie pyksta, teikia informaciją net ir būdami emocingi.
 • Pasirūpinkite savo saugumu:

  • priešiškai nusiteikę šaltiniai gali bandyti trukdyti jūsų tyrimui arba kitiems šaltiniams (pvz., įbauginti liudytoją),
  • svarbiausias prioritetas - jūsų ir jūsų tyrimo bei šaltinių saugumas.
 • Paraginkite dalyvius užduoti klausimus arba pasidalinti aktualia patirtimi ir patarimais.

IŠTEKLIAI:

Pagrindiniams aptarimo punktams parengti naudokite:

Interviu užsienio šalyse ir kitose nepažįstamose vietose

Diskusija | 20 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai su pagrindiniais punktais.
 • Bendras debesies aplankalas ir dokumentai / teksto redagavimo platforma (pvz., Framapad) pastaboms ir užrašams (jei internete)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs užrašų lapeliai, rašikliai (jei vyksta gyvai)

Instrukcijos

Palaikykite diskusiją su dalyviais ir apibendrinkite svarbiausius rezultatus, pabrėždami šiuos dalykus:

 • Pristatykite kelionių temą ir būtinybę atlikti vietos(-ų), į kurią(-ias) keliaujama, rizikos vertinimą.

 • Pakvieskite dalyvius per 5 minutes pasvarstyti, į ką reikėtų atsižvelgti vykstant į nepažįstamas vietas.

 • Kol jie diskutuoja, atkreipkite dėmesį į atsakymus ir, jei reikia, pridėkite šiuos elementus, pvz:

  • Tarptautinių kelionių organizavimas:

   • Bilietai
   • Apgyvendinimas
   • Transportas atvykus
   • Žemėlapiai
   • Vizos
   • Bagažas ir drabužiai
   • Techninė įranga
   • Muitinė
  • Leidimai atlikti tyrimus vietoje, interviu (jei to reikalaujama pagal teisės aktus).

  • Kultūriniai ir religiniai aspektai

  • Lyčių aspektai, galintys turėti įtakos jūsų darbui

  • Vietos įvykiai / situacijos:

   • Politinė suirutė, pavyzdžiui, vykstantys protestai
   • Rinkimai, kurie gali sukelti demonstracijas
   • Aukštas vietos nusikalstamumo lygis
   • ...

Pabaigoje pateikite papildomų patarimų, pvz:

 • Susisiekimas su pašnekovais per patikimas vietos organizacijas gali būti naudingas siekiant užmegzti ryšius ir užtikrinti saugesnę aplinką tiek šaltiniui, tiek pašnekovui.

 • Kalbos aspektai:

  • Tam gali prireikti bendradarbiauti su vietiniais tarpininkais, vertėjais ir gidais.
  • Jie turėtų būti patikimi žmonės.
  • Apsvarstykite išankstinius pokalbius su šaltiniais, kad sužinotumėte, ar jums gali prireikti vertėjo ar kitokios pagalbos.
 • Dirbant nepažįstamose vietose gali prireikti atlikti asmens patikrinimą.

  • Gali būti, kad jums reikės atlikti asmens patikrinimą, o prieš įgyjant pasitikėjimą gali tekti patikrinti kitus asmenis.
 • Apsvarstykite, ar saugu dalintis asmenine ar tyrimo informacija, kai bendraujate su žmonėmis.

Po pokalbio atliekami patikrinimai ir vertinimai

Diskusija | 10 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • Iš anksto paruoštos skaidrės / popieriaus lapai su pagrindiniais punktais.
 • Bendras debesies aplankalas ir dokumentai / teksto redagavimo platforma (pvz., Framapad) pastaboms ir užrašams (jei internete)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs užrašų lapeliai, rašikliai (jei vyksta gyvai)

Instrukcijos

Palaikykite diskusiją su dalyviais ir apibendrinkite svarbiausias išvadas, pabrėždami šiuos dalykus:

 • Ką darote, kai interviu baigiasi?

 • Paprašykite dalyvių sugalvoti, ką reikėtų apsvarstyti, ir išvardykite atsakymus, kartu pridėdami daugiau patarimų, pvz:

  • Faktų patikrinimas.
  • Tiriamasis ciklas, skirtas įvertinti, ar tyrimas baigtas, ar ne.
  • Suteikite atsakymo teisę pašnekovams ir šaltiniams.
  • Įsitikinkite, kad turite leidimus naudoti medžiagą (interviu, nuotraukas, vardus ir pan.) ir kaip bus nurodomas šaltinis, kai paviešinsite arba publikuosite savo tyrimą.
  • Palaikykite ryšį, pašnekovai gali tapti atspirties tašku kuriant savo šaltinių sąrašą ir plėtojant tolesnius tyrimus.
  • Atlikite nuolatinį rizikos vertinimą visais lygmenimis: ryšių, duomenų saugojimo, skelbimo, dalijimosi informacija su kitais, bendradarbiavimo ir kt.
 • Paraginkite dalyvius užduoti neišspręstus klausimus arba pasidalinti atitinkama patirtimi ir patarimais.

Baigiamoji dalis (10 minučių)

Apibendrinamoji veikla: Plakatas išsinešimui

Veikla | 5 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • Bendras piešimo bloknotas / skaidrė / lenta ( internete)
 • Rašomoji lenta / popieriaus lapai, užrašų knygelės, žymekliai (dalyvaujant gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti plakatą išsinešimui, pasidalijus atsakymais į toliau pateiktą klausimą bendroje lentoje / piešimo lentoje:

  • Ką svarbiausio sužinojote šios dienos dirbtuvėse?
 • Skirkite keletą minučių dalyviams parašyti ir (arba) nupiešti savo mintis ir susipažinti su kitų mintimis.

Apibendrinimas

 • Peržiūrėkite ir lentoje paryškinkite kai kuriuos iš punktų
Apibendrinimas

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Instrukcijos

 • Užbaikite seminarą ir apibendrinkite jo turinį. Užsiminkite, ar šis seminaras bus tęsiamas kitais „Žmogiškojo elemento" serijos užsiėmimais (pvz., „Žmogiškasis elementas: Šaltinių valdymas").

 • Atlikite trumpą sesijos apžvalgą. Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti:

  • vieną dalyką, kuris jiems pasirodė labai geras sesijoje ir
  • vieną dalyką, kurį jie patobulintų kitam kartui.
 • Paskatinkite dalyvius užduoti klausimus arba pateikite keletą baigiamųjų patarimų.

 • Jeigu reikia, pasidalinkite kontaktine informacija ir informacija apie kitus veiksmus.

Papildomi šaltiniai

Naudoti pasiruošiant ir pasidalinti su dalyviais po seminaro

Apie temą:

Kiti susiję informacijos šaltiniai:

Nors toliau pateiktuose šaltiniuose dažnai kalbama apie žurnalistiką, jie skirti ne tik žurnalistams, bet ir visiems, kurie atlieka tyrimus ir studijas viešojo intereso labui.

Susisiekite su mumis

Kreipkitės į mus „Atskleisti nematomą“, jei:

 • turite klausimų dėl šių dirbtuvių plano ir vadovavimo gairių,
 • naudojate šių dirbtuvių planą ir norite pasidalinti atsiliepimais bei pasiūlymais, kurie gali padėti jas patobulinti,
 • pritaikysite dirbtuvių planą konkrečiam kontekstui ir norėsite pasidalinti rezultatais,
 • norite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais būtų galima papildyti šias dirbtuves,
 • norite dalintis savo patirtimi ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Susisiekite: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šį turinį parengė Tactical Tech](https://tacticaltech.org/) Projektas „Atskleisti nematomą", licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licenciją

 • Dirbtuvių autorius: Nuria Tesón
 • Mokymo programos dizainas: A. Hayder, Laura Ranca
 • Redakcinė skiltis ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis
 • Svetainės kūrimas: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projektų veiksmų koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis šaltinis parengtas pagal Bendradarbiavimo ir tiriamosios žurnalistikos iniciatyvą (CIJI) bendrai finansuojamas Europos Komisijos įgyvendinant bandomąjį projektą: „Parama tiriamajai žurnalistikai ir žiniasklaidos laisvei Europos Sąjungoje" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi autoriaus nuomonę ir Komisija neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

Susijęs turinys