Tiriant, kas nepažinta

Šis seminaras suteikia dalyviams bendrą sistemą, kaip planuoti ir struktūrizuoti tyrimus naujomis ir nepažintomis temomis. Jame pagrindinis dėmesys skiriamas ankstesnių žinių, įgūdžių ir metodikų pritaikymui bei plėtrai, siekiant padėti suvaldyti naujus tyrimo scenarijus ir kontekstus. Seminaras rekomenduojamas dalyviams, turintiems jau turintiems bendros patirties ir žinių atliekant tyrimus internete ir (arba) įvykių sūkuryje.

Mokymų apžvalga

Tema: Tyrimų planavimas ir struktūrizavimas dirbant su naujomis ir nepažįstamomis temomis

Tikslai:

 • Suteikti dalyviams pagrindus ir metodikas, kaip organizuoti ir spręsti problemas, su kuriomis jie gali susidurti tirdami naujas ir nepažįstamas temas.
 • Parodyti individualaus informacijos rinkimo plano svarbą naujuose kontekstuose.
 • Supažindinti dalyvius su archyvavimo, indeksavimo ir tyrime rastos medžiagos bei duomenų panaudojimo praktika.
 • Skatinti dalyvius dalytis ir plėsti patirtį, įgytą ankstesniuose tyrimuose ir projektuose, siekiant padėti kurti naujus scenarijus ir praktinę veiklą.

Bendrosios nuostatos lektoriams:

 • Šį seminarą galima suskirstyti į 30-50 minučių sesijas. Tarp seansų galima įterpti trumpą pertraukėlę arba greitą, energizuojančią veiklą.
 • Užsiėmimams mažose grupėse dalyvius suskirstykite į grupes po 3-5 žmones.
 • Galite priskirti vaidmenis priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Vaidmenys gali būti: tarpininkas, įrašinėtojas/užrašų kūrėjas, laiko sekėjas, pranešėjas, atlikėjas (kai reikia vaizdinio pristatymo.)
 • Virtualiuose seminaruose energijos suteikiančių ir mažų grupių užsiėmimų metu rekomenduojame dalytis laikmačiu ekrane.
 • Kai tik įmanoma, patarimus, pavyzdžius ir aptariamus atvejus taikykite prie savo auditorijos konteksto.

**Pristatymo būdas: virtualiai arba asmeniškai

**Seminaro trukmė (be pertraukų): 3 valandos ir 30 minučių

Dalyvių skaičius: 6 - 24

Susiję mokymai: Šie mokymai gali būti derinami kartu su "Įrodymų ir informacijos šaltinių įvertinimas", “Saugumas pirmiausia: skaitmeninio saugumo užtikrinimo pagrindai”, "Tyrėjo įvadas į rizikų valdymą", arba kitais susijusiais seminarais iš mūsų sąrašas.

Aktualūs Exposing the Invisibles straipsniai ir gairės:

Seminaro veiklos ir šablonai, kuriuos galite atsisiųsti:

Žyma apie internetinių įrankių panaudojimą mokymuose:

 • Siūlydami arba pateikdami internetinį įrankį, skirtą bendradarbiauti, užsirašinėti ar pristatyti dalyvius, įsitikinkite, kad jis yra laisvai prieinamas ir veikiantis keliems vartotojams vienu metu ir kad dalyviams nereikia kurti asmeninių paskyrų vienkartinei prieigai gauti (pavyzdžiui, galite suteikti lankytojo prieigą iš vieno jūsų jau naudojamų įrankių).
 • Įsitikinkite, kad įrankis / platforma gali būti prieinama vartotojams, turintiems mažai techninės patirties arba jos neturintiems. Taip sutaupysite laiko ir užtikrinsite, kad kiekvienas dalyvis galės prisidėti be streso.
 • Iš anksto informuokite dalyvius apie internetinius įrankius, kuriuos naudosite sesijos metu, ir leiskite jiems susipažinti su naujais įrankiais. Peržiūrėkite mokymo programą jei reikia.

Mokymosi veiklos

Atidarymas (25 minutės)

Įžanga į mokymus

Skaityk Žiūrėk Klausyk | 10 minučių

Instrukcijos lektoriams

 • Patraukite dėmesį užduodami klausimą, susijusį su žurnalistikos ir tyrimų padėtimi, pasirinkite aktualią temą (pvz.: nuotoliniai ir vietos reportažai iš Ukrainos – keli pavyzdžiai įkvėpimui; klimato krizės bei kaip jos keičia naujienų pateikimo kaip jos keičia naujienų pateikimo prioritetus ir kt.).

 • Pristatykite save ir seminaro tikslus.

 • [Pasirinktinai] Pristatykite seminaro medžiagos šaltinį (Tactical Tech).

 • Pristatykite seminaro darbotvarkę.

 • Pristatykite visą medžiagą, kuri bus naudojama seminaro metu.

 • Jei seminarą vedate internetu, pateikite trumpą bendrų erdvių, kuriose dalyviai bendradarbiaus, apžvalgą (pvz., skaitmeninę lentą, bendrinamą aplanką/failą ir pan.).

 • Pasiūlykite pagrindines seminaro taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant: pagarba, saugios ir patikimos aplinkos dalijimuisi patirtimi ir klausimais sukūrimas, konfidencialumo ir lygybės principai. Pabrėžkite, kad „nėra tokio dalyko kaip „kvaili“ klausimai“ ir kad „kiekvienas yra savo srities ekspertas“.

  • **Informuokite ir priminkite dalyviams, kad jie nesidalytų potencialiai žalingais ar atvirais įvykių ir medžiagos vaizdiniais ar aprašymais be grupės sutikimo. Tai ypač svarbu aptariant atvejus ir susijusius įrodymus, kurie gali sukelti nerimą kai kuriems žmonėms.
  • SKonkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines seminaro taisykles, rasite vadove skyriuje "Seminarų pristatymas".
Participants’ introductions and icebreaker

Kurk | 15 minučių

Įrankiai / Medžiaga

 • Virtualiai: bendrinama internetinė lenta, kad būtų lengva bendradarbiauti (pavyzdžiui, Mural, „Miro“ ir kt.)
 • Gyvai: fizinė lenta arba dideli popieriaus lapai, rašikliai, lapeliai užrašams, erdvė / stalai darbo grupėms (jei įmanoma).
 • “Veiklos šablonai: tiriant nepažintus reiškinius” - skiltis „Tyrimo, kurį atlikote / norite atlikti, pavyzdys“.

Instrukcijos

 • Atlikite greitą susipažinimo pratimą, paprašydami dalyvių atsakyti į keletą klausimų apie save, savo darbą ir (arba) seminaro lūkesčius.

 • Galite pratęsti su dalyvių (ir lektoriaus) pasisakymais apie vieną tyrimo ar analizės pavyzdį kurį jie jau atliko arba / norėtų atlikti jiems dar nepažinta ar nenagrinėta tema.

  • [Neprivaloma, turint pakankamai laiko] Dalyviai taip pat gali nustatyti pagrindinius sunkumus ir iššūkius, kurių tikisi ir pagrindines spragas savo dabartinėje tyrimo stadijoje.
  • Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, ši veikla gali būti atliekama pagrindinėje grupėje arba pogrupiuose po 3-5 dalyvius (10 min.), kur kiekviena grupė diskusijų metu užsirašo ir trumpai atsiskaito didelei grupei.
 • Naudodami pagrindinį šabloną bendrintoje virtualioje lentoje arba fizinėje lentoje/popieriuje, leiskite dalyviams pateikti savo pavyzdžius ir (pasirinktinai) susijusius iššūkius šios sesijos metu.

  • Šie sąrašai gali būti naudojami kaip diskusijų objektai ir pavyzdžiai visų mokymų metu. Taip pat jie leis dalyviams sugrįžti ir palyginti jų pradinį įnašą su galutiniais vertinimais po mokymų.

Smalsaus proto fragmentai (1 hour)

Tyrimo tvarka: metodai ir duomenys

Skaityk Žiūrėk Klausyk | 10 minučių

Įrankiai / Medžiaga

 • pristatymas (skaidrės ar kita medžiaga) parengta iš anksto pagal žemiau pateiktą turinį.

Instrukcijos

Paruoškite ir pateikite trumpą įvadinį pristatymą, sutelkdami dėmesį į šiuos dalykus:

 • Mūsų kasdienė rutina – Pristatykite atskirą tyrėją, tyrėją, žurnalistą kaip „aktorių“, kuris dalyvauja įvairiuose informacijos ir duomenų dalijimosi ratuose.

 • Informacijos rinkimas – Pristatykite atskirą tyrėją, tyrėją, žurnalistą kaip asmenį, kuris aktyviai renka viešai prieinamą ir privilegijuotą informaciją bei parodymus. Išvardykite dažniausiai naudojamų metodų ir informacijos / duomenų tipus, kuriuos dažniausiai renka dauguma žmonių šiame procese. Ją galima iš esmės suskirstyti taip (taip pat galite pateikti tik bendrą sąrašą, kurį gali išplėsti šios veiklos dalyviai):

  • Pagrindiniai metodai ir tvarka: gali būti nuo specifinių tyrimo metodų iki platesnės praktikos, pvz.:

   • Interneto tyrimo metodai (staliniai tyrimai): išplėstinė paieška, vaizdų tikrinimas, duomenų perdavimas socialiniuose tinkluose ir kt.
   • Lauko tyrimo metodai: žmonių apklausa, aplinkos pavyzdžių rinkimas, vaizdo įrodymų fiksavimas ir kt.
   • Atvirojo kodo žvalgybos / informacijos rinkimo metodai (OSINT)
   • Medžiagos archyvavimas (online, offline): metodai, geroji praktika
   • Duomenų rinkimas: metodai, įpročiai
   • Duomenų struktūrizavimas, indeksavimas ir duomenų saugyklų tvarkymas: metodai, geroji praktika
   • Veiklos gerinimo procedūros tyrimo metu: išgerkite kavos, eikite pabėgioti, perskaitykite nesusijusią knygą ir pan.
  • Šiais metodais surinktų duomenų ir informacijos tipai: gali būti nuo specifinių iki bendrų (pvz., nuo užrašų iki konkrečių duomenų formatų), pvz.:

   • Garso ir vaizdo įrašai
   • Duombazės
   • Socialinių tiklų įrašai
   • Naujienų straipsniai
   • Ekspertų studijos
   • Šaltinių kontaktai ir pan.
 • Naudokite anekdotą arba paradigmą (jei įmanoma iš savo patirties), kad paaiškintumėte, kaip informacija sumaišoma „kaupiant“ informaciją, kurią mes, tyrėjai, paprastai renkame, bet nenaudojame (tai gali būti žymių, ekrano kopijų, pastabų, straipsnių, atsisiųstų iš interneto, forma ir kt.)

 • Rizikos įvertinimas ir supratimas apie saugą – nuo ​​pat pradžių pristatykite juos kaip pagrindines praktikas, pabrėždami, kad kiekvieno kontekstas ir tyrimo metodika turi įtakos tyrėjų, jų šaltinių ir jų renkamos informacijos saugai.

 • Rizikos įvertinimas ir saugos supratimas yra labai svarbūs, ypač tiriant nepažįstamus reiškinius.

 • [pasirenkama] Pakvieskite dalyvius greitai įsitraukti į jūsų sąrašą, paklausdami:

  • "Kaip renkate informaciją?"
  • „Į kokius pagrindinius svarstymus reikia atsižvelgti tyrinėjant nepažįstamą temą ar kontekstą?
Rutinų vizualizacija

Kurk | 15 minučių

Įrankiai / Medžiaga

 • “Veiklų pavyzdžiai - Investigating the Unfamiliar” - Skyrius „Individuali veikla: apmąstyk savo darbo rutiną“
 • Pastabos apie „nepažįstamų temų ir iššūkių“ pratimą iš aukščiau esančios skilties „Dalyvių prisistatymai“, kurios turi būti naudojamos kaip nuoroda / priminimas ir remtis;
 • Internete: bendra internetinė (balta) lenta, kad būtų lengva bendradarbiauti (pavyzdžiui, freska, „Miro“ ir kt.), tokia pati, kaip naudojama Dalyvių prisistatymų skiltyje;
 • Gyvai: fizinė lenta arba dideli popieriaus lapai, rašikliai, užrašai.

Priklausomai nuo seminaro dalyvių skaičiaus, ši veikla gali būti atliekama individualiai arba 3-5 dalyvių komandose, kur kiekviena grupė užpildo vieną sąrašą/šabloną pagal savo narių indėlį. Čia rekomenduojame tai kaip individualų pratimą.

Instrukcijos

[10 minučių] Užduotis

 • Paprašykite dalyvių individualiai apmąstyti savo darbą ir užpildyti sąrašą, kuriame yra šios dalys:

  • Pagrindiniai metodai ir rutinos, kuriuos naudojate savo darbe

   • Remdamiesi trumpu sąrašu, pateiktu anksčiau, dalyviai gali jį išplėsti ir pridėti metodus / metodus ir strategijas, kurias paprastai taiko, nuo specifinių iki bendrųjų.
  • Šiais metodais renkamų duomenų ir informacijos tipai

   • panašumai, nuo specifinio iki bendro.

Metodai ir duomenys šiuo atveju neturėtų būti susieti su pirmojo pratimo temomis; tai turėtų būti žmonių renkamų bendrųjų praktikų ir duomenų sąrašas.

[5 minutės] Aptarimas

 • Paprašykite kelių savanrių pasidalinti savo sąrašu.
Įprastų veiksmų pritaikymas ir išplėtimas: mūsų įrankių rinkinys’

Skaityk Žiūrėk Klausyk | 10 minutes

Įrankiai / Medžiaga

 • pristatymas (skaidrės ar kita medžiaga), parengtas iš anksto pagal žemiau pateiktą turinį. Instrukcijos Paruoškite ir pateikite trumpą pristatymą, sutelkdami dėmesį į šiuos dalykus:

 • Esamų „įrankių rinkinių“ pritaikymas naujoms temoms, kontekstams, iššūkiams:

  • Šiame kontekste įveskite terminą „įrankių rinkinys“ kaip platų įvairių tyrimų priemonių, informacijos ir komunikacijos platformų, informacijos / duomenų išteklių, reikalingų tyrimui atlikti, rinkinį. Pavyzdžiui, mūsų „įrankių rinkiniai“ gali apimti:

   • vadovai ir mokymai (spausdinti arba skaitmeniniai) įvairiomis kalbomis apie mūsų naudojamą temą, techniką ar įrankį
   • programinė įranga (atvirojo kodo arba patentuota), skirta informacijai mūsų įrenginiuose analizuoti, rašyti ir saugoti
   • interneto įrankiai, naudojami medžiagai atsisiųsti iš vienos platformos, tačiau jų nepakanka kitai platformai (pvz., socialinės žiniasklaidos atsisiuntimo priemonės, failų bendrinimo įrankiai),
   • Viešieji arba komerciniai duomenų šaltiniai (pvz., įmonių registrai, žemės įrašai, statistika, žemėlapiai ir kt.), pasiekiami įvairiose šalyse
   • skaitmeninės saugos priemonės ir susijusios komunikacijos bei duomenų saugojimo priemonės, kurios gali skirtis įvairiuose kontekstuose ir kt.
   • prieigos prie viešosios informacijos iš tam tikrų vietų / šalių mechanizmai, kurie gali būti taikomi kai kuriose vietose, bet ne dėl teisinių ir (arba) politinių sąlygų (pvz., Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas / BDAR ES ir JAV arba Rusija).
  • Pabrėžkite, kad mūsų „įrankių rinkiniai“ turi būti pažodžiui ir metaforiškai išversti, pritaikyti ir išplėsti, kad atitiktų tyrimo poreikius įvairiuose laiko ir geografiniuose kontekstuose, formatuose (nuo spausdinimo iki skaitmeninio), kalbomis, temomis, saugos apribojimais ir kt.
 • Susiekite su naujais žmonėmis, institucijomis ir kitais ištekliais:

 • Naudokitės pavyzdžiais, kaip įvairūs šaltiniai ir informacijos saugyklos gali būti panaudoti siekiant dar labiau pagerinti mūsų tyrimo gebėjimus ir kaip juos įtraukti į dabartines darbo eigas.

  • Pavyzdžiui, paminėkite tyrimą ar projektą, kai žurnalistas / tyrėjas susisiekė su internetiniu ekspertų forumu tam tikra tema arba konsultavosi su internetine ar neprisijungusia bendruomene (pvz., istorine geležinkelių draugija, šachmatų klubu atokiame mažame miestelyje). , aplinkos mokslininkų forumas ir kt.)
 • Pakvieskite dalyvius prisidėti klausdami:

  • "Kada turėjote visiškai pakeisti arba pritaikyti savo "įrankius" prie naujos temos ar konteksto?"

   • Ši diskusija padės pereiti prie kitos veiklos.
Prisitaikomumo ir potencialo vizualizavimas

Kurk | 25 minutės

Įrankiai / Medžiaga

 • „Veiklos šablonai: nepažįstamų dalykų tyrimas“ - skyrius „Pritaikomumo ir potencialo vizualizavimas“.
 • Pastabos ir bendrinami failai / lentos iš ankstesnių pratimų – naudoti kaip nuoroda / priminimas.
 • Internete: bendra internetinė (balta) lenta, kad būtų lengva bendradarbiauti (pavyzdžiui, freska, „Miro“ ir kt.).
 • Gyvai: fizinė lenta arba dideli popieriaus lapai, rašikliai, užrašai.

Priklausomai nuo seminaro dalyvių skaičiaus, ši veikla gali būti atliekama individualiai arba 3-5 dalyvių komandose, kur kiekviena grupė užpildo vieną sąrašą/šabloną pagal savo narių indėlį. Čia rekomenduojame tai kaip individualų pratimą.

Instrukcijos

[10 minučių]

Paprašykite dalyvių individualiai apmąstyti apie savo darbą ir užpildyti sąrašą, kurį sudaro šie skyriai:

 1. Įrankių rinkiniai, kuriuos jie naudojo savo darbe iki šiol, bet būtų laikomi nepakankamais tyrimams naujuose / skirtinguose kontekstuose, sistemose, temose. Tai turėtų apimti ir kalbos aspektus, ir technines ar kitas naudojamų priemonių rinkinių ypatybes.

  • Pavyzdžiui, naujam tyrimui reikės prieigos prie konkrečių įmonės įrašų Seišeliuose, tačiau vietinis oficialus registras riboja prieigą prie tokių duomenų visuomenei, įskaitant žurnalistus.
 2. Bendruomenės ir veikėjai, su kuriais jie galėtų susisiekti dėl būsimų tyrimų, tačiau jaučiasi nepažįstami arba sunkiai pasiekiami dėl įvairių priežasčių.

  • Pavyzdžiui, atliekant naują tyrimą dėl sukčiavimo rinkimuose Venesueloje, gali būti naudojamas šaltinis rinkimų komisijoje, tačiau manoma, kad tai rizikinga tiek potencialiam šaltiniui, tiek tyrėjui.

[15 minučių] Aptaarimas ir diskusija

 • Apsvarstykite dalyvių pateiktą informaciją:

  • Pradėkite peržiūrėdami įvairius dalintus duomenis, pirmiausia priemonių rinkinius, tada bendruomenes ir veikėjus.
 • Pabrėžkite kai kuriuos įdomius atradimus ir pakvieskite dalyvius pasidalyti ir aptarti pagrindinius iššūkius, kuriuos jie suvokia.

 • Palengvinkite diskusiją ir teikite atsiliepimus.

 • [neprivaloma, turint daug laiko] Paprašykite dviejų savanorių (po vieną kiekvienam įvesties tipui) suskirstyti į kategorijas ir sugrupuoti panašius įrašus, pabrėždami įrankių rinkinių ir bendruomenių sutapimus, jei taikoma.

- Siūloma pertrauka (jei jos dar nepaskyrėte prieš šią veiklą) -

Nepažįstamasis mums pasiekiamas (1 valanda ir 50 minučių)

Atvejo analizės nustatymas ir artėjimas prie jo

Bendradarbiauk | 35 minutės

Įrankiai / Medžiaga

 • “Veiklų pavyzdžiai: Investigating the Unfamiliar” - skyrius „Atvejo tyrimo nustatymas ir kreipimasis į jį“.

 • Internete: bendrai naudojama internetinė (balta) lenta bendradarbiavimui (pavyzdžiui, freska, „Miro“ ir kt.); arba bendras tuščių Powerpoint skaidrių / Word failų rinkinys pristatymui; virtualūs poilsio kambariai.

 • Gyvai: fizinės lentos / dideli popieriaus lapai, rašikliai, pašto užrašai; arba bet koks prieinamas bendrai naudojamas internetinis įrankis, skirtas projektuotiems pristatymams kurti (kaip nurodyta aukščiau); atskiras lenteles ar zonas darbo grupėms turimoje fizinėje erdvėje. Instrukcijos

 • Padalinkite dalyvius į grupes po 3–5 narius ir pateikite šias gaires bei laiko juostą:

[10 minučių] – Atvejo analizė ir tyrimo klausimai

 • Kiekviena grupė pasirinks vieną atvejį / temą iš užrašų apie nepažįstamus tyrimus. Jei manote, kad ši dalis gali užtrukti per daug laiko, galite priskirti atvejį kiekvienai grupei.

 • Jie dirbs kartu, kad nustatytų šios temos tyrimų potencialą.

 • Įspėkite dalyvius dalytis ir aptarti tik tuos projektus, kuriuos jiems patogu atskleisti kitiems, kad išvengtumėte pavojaus saugumui, konfidencialumui ar interesų konfliktui tarp dalyvių.

 • Kiekviena grupė turi nustatyti bent vieną pagrindinį tyrimo klausimą, kurį norėtų ištirti ir atsakyti į savo atvejį / temą.

  • Pasirinkus du skirtingus tyrimo klausimus, susijusius su ta pačia tema, gali būti lengviau surinkti ir pateikti metodikų ir priemonių, naudojamų sprendžiant skirtingas tyrimo potemes, sutapimą.

[20 minučių] – Strategija

 • Priimdama sprendimą dėl klausimo (-ų), kiekviena grupė parengia 3 minučių pristatymą, kuriame išdėsto skirtingus būdus, kuriais galima spręsti jų tiriamąjį klausimą, kuris bus pristatytas kitame seminaro skyriuje.

 • Užduočių gairės:

  • Apibūdinkite strategiją, kaip spręsti klausimą (-us) ir tirti temą – įskaitant tyrimo metodus, informacijos/duomenų rinkimo planą, susisiekimą su žmogiškaisiais šaltiniais ir t.t. – užuot aktyviai atsakius į klausimus. Tai visada priklauso nuo grupės pasirinktos temos.
  • Apsvarstykite iššūkius, kuriuos gali sukelti pasirinkta strategija, ir kaip juos spręsti.
  • Apsvarstykite riziką ir saugos priemones, kurių gali prireikti konkrečiu atveju.
  • Grupės gali laisvai pasirinkti savo pristatymų stilių, formatą ir įrankius, pvz. Powerpoint pristatymas, diskusija, klausimai ir atsakymai, interviu ir kt.
 • Trumpam prisijunkite prie kiekvienos grupės, kol jos diskutuoja ir ruošiasi patikrinti savo pažangą ir išsiaiškinti galimas abejones ar klausimus.

Jei atrodo, kad dalyviams reikia daugiau paramos ar išsamesnės informacijos, galite iliustruoti, ką reiškia strategija, pateikdami patarimų, kuriuos jie gali atsakyti savo pristatyme, sąrašą. Pavyzdžiui:

 • Kur būtų jūsų išeities taškas?
 • Kokius metodus naudosite?
 • Kokias priemones naudosite?
 • Kaip rinksite informaciją?
 • Kaip susisieksite su bendruomenėmis ir veikėjais? *...

[5 minutės] Aptarimas

 • Po užsiėmimo paprašykite vieno nario iš kiekvienos grupės trumpai apibūdinti įdomiausią užduoties dalį. Ar jie išmoko ko nors naujo?
 • Pristatymai vyks kitoje sesijoje.
Žaidimas: “Pasiūlyčiau kavos...”

Skaityk Žiūrėk Klausyk | 10 minučių

Instrukcijos

 • Pakvieskite kiekvieną dalyvį – atsižvelgiant į jų dabartinius grupės projektus – pasakyti, kam jie pasiūlytų puodelį kavos.
 • Tai gali būti hipotetinis asmuo, su kuriuo jie norėtų kreiptis dėl savo žinių ir įgūdžių, o ne kažkas konkretaus.
 • Pavyzdžiui, „pasiūlyčiau kavos žmogui, kuris daugiau nei aš išmano apie šeimininkų nuomą viduramžiais“ arba „Pasiūlyčiau kavos žmogui, kuris padėtų man suprasti, kaip apklausti nuo karo bėgančius žmones“.
Pristatymai: atvejo analizės nustatymas ir artėjimas prie jo

Bendradarbiauk | 20 minučių

Įrankiai / Medžiaga

 • Ankstesnės užduoties metu darbo grupių sukurtos lentos ar pristatymai.

[15 minučių] Grupių pristatymai

Instrukcijos

 • Paprašykite kiekvienos grupės pateikti ne ilgiau kaip 3 minučių trukmės pristatymą apie tai, kaip jie kreipėsi į aukščiau nurodytą (-us) tyrimo klausimą (-us).
 • Priklausomai nuo dalyvių ir grupių skaičiaus, šiam seminarui gali tekti skirti daugiau laiko.

[5 minutės] Aptarimas

 • Pateikite atsiliepimus grupėms, komentuodami ir papildydami savo idėjomis.
 • Pakvieskite dalyvius užduoti klausimus arba pasidalyti pasiūlymais, susijusiais su kiekvienu atvejo pristatymu.
Tackling the unfamiliar: keturi „būtini aspektai”

Skaityk Žiūrėk Klausyk | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paruoškite ir pateikite trumpą pristatymą, sutelkiant dėmesį į keturis esminius elementus arba sudedamąsias dalis, į kurias reikia atkreipti dėmesį, kai ketinate ištirti kažką nepažįstamo, būtent:

  1. žmonės ir bendruomenės apie temą
  2. temos vietos, geografinis kontekstas
  3. ** garso ir vaizdo medžiaga, įrodymai**, susiję su tema
  4. dokumentai ir kita informacija ar duomenų ištekliai, susiję su tema (sutartys, pranešimai spaudai, straipsniai, ataskaitos, rašytiniai vertinimai, pranešimų žurnalai ir kt.).
 • Nustatykite kiekvieno aspekto sistemą ir pateikite trumpus pavyzdžius iš savo patirties arba iš atvejų, kuriuos išnagrinėjo dalyviai, atlikdami savo grupės užduotį.

 • Paruoškite skaidrę arba spausdintą lapą, apibendrindami keturis elementus, ir pagrindą / šabloną, kad galėtumėte juos toliau tobulinti, kad galėtumėte naudoti kitame diskusijos užduotyje.

- Siūloma pertrauka —

Neapversti akmenys

Diskusija | 25 minutės

Įrankiai / Medžiaga

 • “Veiklų pavyzdžiai: Investigating the Unfamiliar” - dalis “The stones unturned”.
 • Internete: bendrai naudojama internetinė (balta) lenta bendradarbiavimui (pavyzdžiui, freska, „Miro“ ir kt.); arba bendrinamus (pagrįstus debesimis) redaguojamus „Word“ failus, skirtus bendradarbiavimo pastaboms.
 • Neprisijungus: fizinė lenta / didelis popieriaus lapas, rašikliai, užrašai.

Instrukcijos

[20 minučių]

 • Plenarinėje patalpoje / erdvėje, remdamiesi ankstesnės grupės užduoties rezultatais ir pristatymais, pakvieskite dalyvius į diskusiją apie keturis anksčiau aprašytus elementus, kuriuos reikia turėti:

  1. žmonės ir bendruomenės, susijusios su tema
  2. temos vietos, geografinis kontekstas
  3. garso ir vaizdo medžiaga, su tema susiję įrodymai
  4. dokumentus ir kitą tekstinę informaciją ar duomenų išteklius
 • Aptarkite kiekvieną elementą 5 minutes

 • Kiekvienam elementui paskirkite dalyvį, kuris vestų diskusiją paeiliui (iš viso keturi vedėjai), o jūs užsirašykite dalyvių pasidalintus siūlymus naudodami lentą arba internetinį failą. Sudėkite idėjas į sąrašą / lentelę, pvz., pateiktą veiklos šablonų faile.

 • Pagalbiniai klausimai diskusijai – į juos atsakys savanorių pristatytojai:

  • Bloga praktika prieš gerą praktiką ir jų rezultatai (ar verta, ir jei taip, kodėl?)
  • Kaip ruošiatės, kad būtumėte efektyvūs kreipdamiesi į šaltinius naujame kontekste?
  • Kur baigiame savo tyrimą, kur baigiasi „zuikio ola“?
 • Jei reikia, suteikite papildomų raginimų tarpininkams ir dalyviams.

[5 minutės] Aprašymas

 • Paprašykite dalyvių pakomentuoti, kas buvo pasidalinta diskusijoje ir susijusias pastabas. Ar jie išmoko ko nors naujo?
Užbaigimo pratimas

Skaityk Žiūrėk Klausyk | 10 minučių

Įrankiai / Medžiaga

 • Bendrinama lenta / lapai prisijungę arba neprisijungę (kaip naudota anksčiau)
 • Iš anksto paruoštos skaidrės (ar kita pristatymo medžiaga).

Instrukcijos

Paruoškite ir pateikite trumpą pristatymą, užbaigdami ankstesnę diskusiją. Pabrėžkite šiuos dalykus:

 • Yra metodologijų ir jų rezultatų sutapimų, kuriuos galima panaudoti sprendžiant temą.

 • Žmonės, vietos organizacijos ir bendruomenės dažnai yra pagrindiniai jau sukauptų žinių ir žinių gamybos atstovai dabartyje ir ateityje.

 • Viena problema – daug sprendimų“ arba „kelios problemos – vienas sprendimas“ – tam tikri metodai gali išspręsti daugiau nei vieną problemą, tačiau kiti metodai gali būti tinkami tik konkrečiam klausimui ir kontekstui spręsti.

 • Naudokite ankstesnius šio seminaro pratimus, kad primintumėte dalyviams, kaip internetinės ir virtualios mainų erdvės skatina informacijos įvedimo ir struktūrizavimo idėją.

 • Pirmiausia sauga! – priminkite dalyviams, kad rizikos įvertinimas ir saugos supratimas yra labai svarbūs atliekant bet kokį tyrimą, ypač kai pasineriame į „nepažįstamą aplinką“.

Uždarymas (15 minučių)

Baigiamoji veikla: plakatas išsinešimui

Kurk | 5 minutės

Įrankiai / Medžiaga

 • Bendras piešimo bloknotas / skaidrė / lenta (internete)
 • Lenta / flip-chart popierius, pašto ženklai, žymekliai (gyvai)

Instrukcijos

 • Sukurkite idealios bendruomenės plakatą:

  • Sukurkime optimalią žmonių bendruomenę, kuri padėtų mums atlikti tyrimus“
 • Pakvieskite dalyvius ant tuščios lentos (prisijungus / neprisijungus) pridėti raktinių žodžių ar piešinių kaip šios idealios / įsivaizduojamos bendruomenės charakteristikų.

 • Tada jį galima atsisiųsti arba nufotografuoti, kad būtų priminimas.

Uždarymas

Skaityk Žiūrėk Klausyk | 10 minutes

Įrankiai / Medžiaga

 • (neprivaloma) Bendrinama internete arba lenta / lapai iš ankstesnių pratimų.

Instrukcijos

 • Užbaikite seminarą ir apibendrinkite jo turinį, nurodydami turinį, kuris buvo sukurtas atliekant individualias ir grupines pratybas.

 • Skatinkite dalyvius užduoti klausimus arba duoti keletą paskutinių patarimų.

 • Greitai peržiūrėkite sesiją. Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti:

  • vienas dalykas, kurį jie įsimiynė kaip labai gerą sesijoje ir
  • vienas dalykas, kurį jie patobulintų kitą kartą
 • Jei reikia, bendrinkite kontaktinę informaciją ir bet kokią tolesnę informaciją.

Susisiekite su mumis

Kreipkitės į mus „Atskleisti tai, kas nematoma“, jei:

 • turite klausimų dėl šių dirbtuvių plano ir vadovavimo gairių,

 • naudojate šių dirbtuvių planą ir norite pasidalinti atsiliepimais bei pasiūlymais, kurie gali padėti jas patobulinti,

 • pritaikysite dirbtuvių planą konkrečiam kontekstui ir norėsite pasidalinti rezultatais,

 • norite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais būtų galima papildyti šias dirbtuves,

 • norite dalintis savo patirtimi ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Susisiekite: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šį turinį parengė Tactical Tech](https://tacticaltech.org/) Projektas „Atskleisti tai, kas nematoma", licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licenciją

 • Mokymų autorius: Phevos Simeonidis
 • Instrukcijų dizaineris: A. Hayder, Laura Ranca
 • Redakcija ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafinis dizaineris: Yiorgos Bagakis
 • Puslapio kūrimas: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekto koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

 • Šis tekstas atspindi autoriaus nuomonę ir Komisija neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.*

Susijęs turinys