Exposing the Invisible dirbtuvės: organizatoriaus vadovas

Sveiki atvykę į "Exposing the Invisible" dirbtuvių organizatoriaus vadovą! Čia rasite instrukcijas ir patarimus, skirtus organizatoriams ir lektoriams, kurie pageidauja rengti dirbtuves pagal šioje svetainėje mūsų pateikiamas gaires. Taip pat rasite dirbtuvių aprašus, rekomenduojamus įrankius ir veiklas bei patarimus, kaip pradėti, vystyti ir baigti dirbtuves. Galite laisvai adaptuoti šias gaires ir dirbtuvių planus pagal jūsų auditorijos poreikius bei kontekstą. Jei turite klausimų ar atsiliepimų, galinčių padėti gerinant ir papildant dirbtuvių turinį, susisiekite su mumis.

Apie dirbtuves

"Exposing the Invisible" dirbtuvės paremtos ankstesniais tyrimais, gairėmis, mokymais ir bendradarbiavimo renginiais, kuriuos rengė visuomeninės organizacijos "Tactical Tech" projekto "Exposing the Invisible" komanda, kartu su patyrusiais tyrėjais, įskaitant žurnalistus, aktyvistus, mokslininkus, menininkus ir technologus.

Daugumoje dirbtuvių planų yra nuorodos į medžiagą iš Exposing the Invisible įrankių dėžės, informacijos rinkino, kuriame rasite gaires ir konkrečių atvejų analizes, susijusias su tiriamosios žurnalistikos įrankiais ir technikomis, naudojamomis patyrusių tyrėjų. Dalijamės šiais įrankiais ir žiniomis, kad jos pasiektų žmones ir bendruomenes, norinčias savarankiškai pradėti žurnalistinius tyrimus.

Čia rasite ir papildomų išteklių kituose šaltiniuose, kurie gali praversti toliau gilinantis ir ieškant įkvėpimo ar rekomendacijų, kokius įrankius naudoti konkrečių dirbtuvių kontekste.

Pažymėtina, kad šie įrankiai ir virtualios platformos, kurias pateikiame įvairioms galimoms veikloms, yra tik rekomendacinio pobūdžio, o savarankiškai galite rasti nemažai alternatyvų; iš šių savo rekomendacijų negauname nei reklamos pajamų, nei kitokios naudos.

Pasiruošimas dirbtuvėms

"Exposing the Invisible" dirbtuvių planai parengti taip, kad mokymus būtų galima rengti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.

Dirbtuvių trukmė paprastai apima tarp 2 ir 4 valandų, neįskaitant pertraukų.

Dirbtuvės padalintos į sekcijas. Kiekvienos sekcijos trukmė - nuo 15 iki 75 minučių.

Rekomenduojame kas 45-60 minučių įterpti trumpą pertraukėlę ar tonizuojantį užsiėmimą. Taip pat pažymėtina, kad poreikis šiems intarpams priklausys nuo kiekvienoje sekcijoje vykdomų veiklų ir jų interaktyvumo.

Kiekvienos dirbtuvės pradedamos įžangine sekcija ir baigiamos baigiamąja sekcija.

Dirbtuvės suplanuotos taip, kad mažiausiai 50 proc. laiko būtų skiriama interaktyvioms veikloms.

Mokomosios veiklos

"Exposing the Invisible" dirbtuvių planuose į kiekvieną mokomąją veiklą įeina šios detalės:

Mokymosi būdas

Mokomąsias veiklas kuriame pagal Dianos Laurillard gaires. Remiantis šiomis gairėmis, dirbtuvių planuose rasite šešis mokymosi tipus:

 • Skaitymas, žiūrėjimas, klausymas - dalyviai žinių semiasi iš prezentacijų, audiovizualinės medžiagos ir t.t.

 • Tyrimas - dalyviai mokosi atlikdami tyrimu paremtas veiklas ir iššūkius.

 • Diskusija - dalyviai mokosi iš pokalbių, debatų ir diskusijų.

 • Praktika - dalyviai mokosi, kaip pritaikyti dirbtuvėse įgytus įgūdžius ir žinias, atlikdami užduotis ir pratimus.

 • Bendradarbiavimas - dalyviai žinias ir įgūdžius įgyja bendradarbiaudami tarpusavyje ir atlikdami komandines veiklas.

 • Kūryba - dalyviai mokosi arba dalijasi informacija, įgūdžiais ir žiniomis, ką nors kurdami individualiai ar grupėmis.

Numatytas laikas

 • Numatytas laikas - tai laikas, reikalingas įgyvendinti veikloms, įskaitant instruktavimą ir įvadą.

Įrankiai / Medžiaga

 • Tai kiekvienai veiklai pritaikyti specifiniai įrankiai ir medžiafa, reikalinga tiek nuotolinėms, tiek gyvai organizuojamoms dirbtuvėms.

Instrukcijos

 • Čia rasite detalias instrukcijas, kaip pažingsniui vystyti dirbtuvių veiklas.

Apibendrinimas

 • Tai rekomendacijos, susijusios su papildomais klausimais ar paaiškinimais, kurių gali prireikti pabaigus veiklas.

Dirbtuvių įgyvendinimas

Pasiruošimas dirbtuvėms

Veiklas galima organizuoti keičiant jų tvarką ir derinant jas tarpusavyje. Jei nuspręsite taip daryti, įsitikinkite, kad naudosite įvairias veiklas ir kaitaliosite jas pagal pobūdį. Pavyzdžiui, pasistenkite vengti "Skaitymo, žiūrėjimo ir klausymo" veiklų (prezentacijų), kurios seka viena po kitos ir užima valandą.

Taip pat atsižvelkite į dalyvių grupės turimą patirtį bei jų nusiteikimą pritaikyti savo įgūdžius konkrečioms tyrimo ar informacijos analizės sritims. Vizualinę medžiagą, pratimus bei komandinius žaidimus pritaikykite prie dalyvių poreikių.

Jei tik yra galimybė, dirbtuvių metu naudokite praktinius pavyzdžius, pritaikytus prie auditorijos. Siekiant dar labiau pakelti sesijų aktualumą, galite pradėti nuo klausimo dalyviams, prašydami pasidalinti, kokie darbo metodai ar informacijos analizės scenarijai (hipotetiniai ar tikri) juos domina, kokių atsakymų jie ieško. Kalbant apie realius pavyzdžius, būtinai įspėkite dalyvius apie galimas rizikas, susijusias su jautrios ar konfidencialios informacijos atskleidimu.

Parenkite sąrašą informacijos, kuria norite pasidalinti su auditorija, pvz., konkrečių dirbtuvių tikslas ar esmė, dirbrtuvių kontekstas, informacija apie galimus išteklius, logistinius klausimus, svarbius kontaktus ir t.t. Šias detalies galite pristatyti bet kuriuo dirbtuvių momentu, savo nuožiūra.

Dirbtuvių atidarymas

Dirbtuvių pradžia yra ypatingai svarbi, kadangi ji nulemia visų dirbtuvių toną ir eigą. Tai nėra tokia situacija, kai turite tik vieną šansą viską padaryti gerai, tačiau gera pradžia labai palengvina tolesnę proceso eigą.

Patraukite dėmesį

Pasistenkite prikaustyti auditorijis dėmesį per pirmas porą minučių. Štai kelios idėjos, kaip tai galima padaryti:

 • užduokite klausimą, taip įtraukdami renginio dalyvius,

 • aptarkite tuo metu aktualų įvykį, susijusį su dirbtuvių tema,

 • pateikite savo įžvalgas apie aktualią temą, vaizdus ar pan.

Pristatykite dirbtuves

Svarbiausi žingsniai šioje stadijoje yra:

 • trumpai prisistatykite, papasakokite, ką dabar dirbate ir kaip dirbtuvių tema susijusi su jumis,

 • pristatykite dirbtuvių tikslus ir darbotvarkę,

 • pristatykite dirbtuvėse naudojamos medžiagos kilmę ir žmones, kurie prisidėjo prie medžiagos parengimo, jei dirbtuves rengėte ne vieni.

Padėkite dalyviams prisistatyti ir "pralaužti ledus"

Šios veiklos tikslas: jums susipažinti su auditorija, o dalyviams - susipažinti tarpusavyje. Visuomet verta paskirti šiek tiek laiko neformaliam pasidalijumui patirtimis ar lūkesčiais.

Šiam tikslui galite imtis paprastų veiklų, pvz.:

 • paprašykite, kad dalyviai pasidalintų klausimais, į kuriuos atsakymus norėtų gauti iki dirbtuvių pabaigos,

 • paprašykite, kad dalyviai pasidalintų lūkesčiais ar nuogąstavimais, susijusiais su dirbtuvėmis,

 • paklausikite dalyvių: "Kaip [dirbtuvių temą] siejasi su jūsų darbu?"

 • taip pat galite pasirinkti "ledų pralaužimo" veiklą, kuri paskatintų dalyvius veikti kūrybingai, užrašant idėjas ant virtualios lentos ar, mokymus rengiant gyvai, atsistojant ir atliekant kokią nors užduotį. Jei norite patarimų apie "ledų pralaužimo" fazę, juos rasite atitinkamoje šio vadovo skiltyje.

Nustatykite taisykles

visuomet apibrėžkite pagrindines dirbtuvių taisykles ir pasakykite, kad iš dalyvių tikitės aktyvumo, bendradarbiavimo, tarpusavio pagarbos ir konstruktyvaus požiūrio į galimas įtampas. Pagrindinės dirbtuvių taisyklės turėtų apimti:

 • etiketą

 • teisę pasisakyti ir teisę būti išgirstam

 • pagarbą konfidencialumui ir privatumui

 • mikrofono išjungimą, kai nekalbi

 • faktą, kad nėra tokio dalyko kaip kvaili klausimai

 • paraginimą gerai praleisti laiką!

Paklauskite dalyvių, ar jie norėtų pakoreguoti jūsų siūlomas taisykles ar pridėti nuosavų pasiūlymų. Įsitikinkite, kad visi supranta taisykles ir su jomis sutinka.

Jei vedate ilgesnius mokymus (viena ar daugiau dienų su ta pačia grupe), apsvarstykite galimybę kartu su dalyviais sukurti elgesio kodeksą ar bendrą susitarimą, prie kurio prisidėti galėtų kiekvienas dalyvis. Paprastas pratimas, apibrėžiantis elgesio kodeksą, gali susidėti iš grupinio užsiėmimo, kuriame dalyviai pateikia savo lūkesčius pagal dvi pagrindines kategorijas:

 • Kaip norite būti traktuojami dirbtuvių eigoje / Kokie dalykai turėtų vykti

 • Kaip nenorite būti traktuojamas dirbtuvių eigoje / Kokie dalykai neturėtų vykti

Daugiau patarimų rasite "Tactical Tech" mokymo plano "Bendrų susitarimų" sekcijoje.

Dirbtuvių uždarymas

Apibendrinkite dirbtuvių turinį

Šioje stadijoje reikia pateikti dirbtuvių apibendrinimą, pabrėžti svarbiausius aspektus, įsimintiniausias akimirkas ar pastebėjimus.

Labai svarbu, kad dalyviai visuomet būtų informuoti apie tai, kas vyksta dirbtuvėse. Štai kaip galite tai užtikrinti"

 • dirbtuvių įžangoje, papasakokite dalyviams, kas bus toliau

 • per kiekvieną mokymų dalį priminkite, kas vyksta būtent joje

 • dirbtuvių pabaigoje, priminkite, kas jose įvyko.

Be to, dirbtuvių pabaigoje lektoriai / organizatoriai turi įsikinti, kad nustatė, kokius dalyvių lūkesčius atitiko renginys.

Surenkite greitą dirbtuvių aptarimą

Kiekvienas dalyvis su grupe (žodžiu ar raštu) pasidalija su grupe:

 • vienu dalyku, kuris sesijoje jiems pasirodė labai vertingas

 • vienu aspektu, kuriame jie norėtų pagerinti kitų dirbuvių kokybę.

Veiklos palaikant atgalinį ryšį

Šių veiklų tikslas - surinkti neformalius atsiliepimus iš dalyvių, jiems papasakojant, ko būtent jie išmoko dirbtuvių metu. Priklausomai nuo turimo laiko, galite pasitelkti vieną ar kelias iš žemiau nurodytų veiklų:

Atiliepimo forma

Jei galite, paprašykite dalyvių pasidalinti detalesniais įspūdžiais užpildant formą dirbtuvėms pasibaigus. Šioje formoje gali būti tokie klausimai:

 • Ar mokymai atitiko jūsų lūkesčius?

 • Kas jums pasirodė labiausiai naudinga?

 • Kas jums pasirodė mažiausiai naudinga?

 • Kokius tris svarbiausius dalykus išsinešate iš šių mokymų?

 • Kaip būtų galima pagerinti šias dirbtuves?

Įvertinimo ratas

 • Tai greitas (bet ne toks tikslus) būdas dalyviams įvertinti skirtingus dirbtuvių aspektus, žymint taškus rato ašyse ir taip sukuriant tinklą.

 • Čia rasite įvertinimo rato pavyzdį.

Pasižadėjimas

 • Uždaromoji mokymų dalis taip pat gali apimti veiklą, kurioje dalyviai pasidalija specifiniais pasižadėjimais nežymiai pakeisti savo darbinį gyvenimą pagal tai, ką išmoko dirbtuvėse.

Paskutiniai patarimai

Be atsiliepimų, mokymų pabaigoje patartina:

 • skirti keletą minučių paskutiniems pasisakymams ar pagrindinės žinutės pabrėžimui,

 • paskatinti dalyvius užduoti dar neužduotus klausimus ar pasidalinti patarimais,

 • esant poreikiui, pasidalinti kontaktine informacija ir kitomis auditorijai aktualiomis detalėmis.

Mažų grupinių užsiėmimų vykdymas

Mažoms grupinėms veikloms dalyvius paskirstykite į grupes nuo 3 iki 5 žmonių.

Priklausomai nuo grupių dydžio, galite paskirti ir konkrečias roles atskiriems dalyviams, taip paskatindami jų įsitraukimą. Taip pat galite pasiūlyti dalyviams patiems pasiskirstyti rolėmis grupinių užsiėmimų metu. Šios rolės gali būti vadovas, sekretorius, laiko tikrintojas, grupės darbo pristatytojas, dizaineris (jei reikalinga vizuali prezentacija) ir t.t.

Energetinių ir grupinių užsiėmimų metu patartina ekrane rodyti laikmatį.

Internetinių įrankių naudojimas

Įrankiai vaizdo konferencijoms

 • Pasisenkite maksimaliai išnaudoti jūsų naudojamo vaizdo konferencijų įrankio galimybes, pvz.:

  • viešas pokalbis gali būti naudojamas siekiant greitai gauti atsakymą į konkretų klausimą,

  • "rankos pakėlimo" funkcija naudinga moderuojant diskusijas,

  • paskirstymo į grupes funkcija ("breakout-rooms") itin naudinga vystant užsiėmimus mažesnėse grupėse.

 • Galimi vaizdo kongerencijų įrankiai: BigBlueButton (BBB), Jitsi Meet ar kita jūsų pasirinkta platforma.

 • Pavyzdžiui, BigBlueButton (BBB) yra atviro kodo vaizdo konferencijų platforma, suteikianti "break out rooms" funkciją, dalijimąsi užrašais bei piešimą, o taip pat suteikianti galimybę pasirinkti atsitiktinį dalyvį ("select random user") ar atlikti apklausą ("start a poll"), kas jūsų seminarui gali pridėti papildomo interaktyvumo ir taip pagerinti dalyvių įsitraukimą.

 • DĖMESIO: jei norite susipažinti su rekomendacijomis, kaip įvertinti skaitmeninių įrankių saugumą, patikimumą ir kitus aspektus pagal mokymų kontekstą ir poreikius, kviečiame perskaityti mūsų straipsnį "Technology Is Stupid: How to choose tech for remote working" (anglų g.), taip pat prieinamą prancūzų kalba ir ispanų kalba.

Įrankiai auditorijos įsitraukimo padidinimui

 • Didesniam auditorijos įsitraukimui galite pasitelkti įvairius įrankius, kaip tiesioginės apklausos, kvizai ir t.t.

 • Prieš įtraukiant šiuos įrankius į jūsų dirbtuvių veiklas, patikrinkite, ar jūsų naudojamas vaizdo konferencijų įrankis turi atitinkamą funkcionalumą.

 • Taip pat patikrinkite, ar nauja jūsų pasirinka aplikacija leidžia dalyviams prisijungti svečio teisėmis, geriausiu atveju - be poreikio kurti naują vartotojo paskyrą, taip išvengiant asmeninės informacijos pateikimo ar poreikio susimokėti už paslaugą.

 • Įrankių pavyzdžiai: Slido, Poll Everywhere, Mentimeter.

Virtualios lentos įrankiai

 • Šie įrankiai naudingi bendradarbiavimu grįstoms veikloms, kur kiekvienas dalyvis kviečiamas prisijungti ir prisidėti savo idėjomis.

 • Pastebėtina, kad kai kurie vaizdo konferencijų įrankiai turi šį funkcionalumą.

 • Įrankių pavyzdžiai: Mural, Miro, Weje, WBO.

Internetinės formos

 • UInternetinės formos naudojamos rinkti informaciją apie dalyvių lūkesčius prieš dirbtuves, jų įvertinimus dirbtuvėms pasibaigus, o taip pat - kaip apklausų ar kvizų įrankiai.

 • Įrankių pavyzdžiai: Jotform, Lime Survey.

Įvertinkite savo dirbtuves

Kai tik turėsite laiko dirbutuvėms pasibaigus, užsirašykite trumpą jų apžvalgą. Pasižymėkite tiek tai, kas pavyko gerai, tiek tai, kas nepavyko.

Stebėkite, kiek laiko prireikė kiekvienai iš veiklų, tai padės ateityje tobulinant mokymų planą.

Pasižymėkite detales apie dirbtuves, pvz., dalyvių skaičių, auditorijos specifiką, datą ir vietą ar bet kokią kitą informaciją, kuri gali praversti įsivertinant mokymų kokybę ir planuojant būsimus mokymus.

Pašalinkite bet kokią asmeninę dalyvių informaciją, nenaudokite, nesidalinkite ir nesaugokite asmens duomenų, apsiribodami tik minimaliais duomenimis, reikalingais ataskaitų teikimui ar kitoms su mokymais susijusioms reikmėms.

Papildomos mokomosios veiklos

"Ledlaužiai"

Problemos ir sprendimai

 • Pristatykite tikrą ar hipotetinę problemą ir paprašykite dalyvių pasiūluyti sprendimus. Galite to prašyti iš kiekvieno individualiai ar paskirstyti dalyvius poromis.

Bendri vardikliai

 • Paskirstykite dalyvius į mažesnes grupeles ir duokite jiems 5 minutes apsitarti tarpusavyje ir sudaryti sąrašą dalykų, kurie juos sieja.

Prisistatymas su priedais

 • Paprašykite kiekvieno dalyvio prisistatyti, pridedant ką nors neįprasto apie save, pvz., jų "supergalią".

Šarados

 • Paprašykite dalyvių prisistatyti ir pristatyti savo darbą, mėgstamiausią maistą ar kitas asmenines detales per piešinius. Kitiems dalyviams tenka spėlioti, kas sakoma per piešinį ir atspėti per mažiau nei minutę. Kadangi ši veikla gali užimti nemažai laiko, rekomenduojame ją taikyti mažoms auditorijoms iki 8 dalyvių.

Rikiuotė (tik rengiant mokymus gyvai)

 • Paprašykite dalyvių išsirikiuoti pagal tam tikrą bruožą, pvz., ūgį, amžių, gyvenamosios vietos atstumą nuo mokymų vietos ir t.t. Galite pasitelkti kūrybingumą su atrankos kriterijais ar pasunkinti užduotį, pvz., liepiant suformuoti rikiuotę nesikalbant tarpusavyje.

Žmogiškasis bingo (tik gyvuose ir ilgą laiką užimančiuose renginiuose)

Šis "ledlaužio" pratimas gali tapti gera pramoga, bet taip pat reikalauja daug laiko. Jis gali užimti iki 40 minučių, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

 • Šiai veiklai jums reikia sukurti ir atspausdinti lentelę (3x3 ar 5x5 langeliai) su aprašu kiekviename langelyje, pvz.: "kažkas, kas krepšyje turi raudoną rašiklį" ar "kažkas su fotografijos įgūdžiais" ir t.t.

 • Dalyviai turi judėti patalpoje ir kalbėtis tarpusavyje, kol randa apibūdinimą atitinkantį žmogų, o jis ar ji pasirašo atitinkamame langelyje.

 • Vienas asmuo kiekviename lape gali pasirašyti tik vieną kartą. Ant savo paties lapo pasirašinėti negalima. Daugiau apie šią veiklą skaitykite čia

Energizuojantys užsiėmimai

Turėkite po ranka tokių veiklų variantus ir panaudokite juos tarp skirtingų sesijų ar matant, kad dalyviai pavargo. Šias veiklas galima adaptuoti tiek nuotoliniams, tiek gyviems mokymams.

Sugalvok norą!

 • Virtualioje lentoje pakvieskite dalyvius paskelbti GIF'ą ar paveikslėlį, kuris geriausiai atitinka kiekvieno iš jų norus. Paskatinkite dalyvius mąstyti kūrybingai ir paieškoti kuo ekspresyvesnių GIF'ų ar paveikslėlių.

Laiko mašina

 • Pasiūlykite dalyviams pasirinkti istorinį laikmetį, kuriame jie norėtų apsilankyti. Pasiūlykite skirti penkias minutes ieškant šį laikmetį geriausiai iliustruojančių paveikslėlių ar GIF'ų (patartina, juokingų), pagal kuriuos kiti dalyviai turėtų atspėti kiekvieno pasirinktą laikmetį.

Skaičiuotuvas!

 • Šiame trumpame pratime grupė turi suskaičiuoti iki kokio nors skaičiaus (paprastai, iki 20), sakant skaičius po vieną, atsitiktine tvarka, nė sykio vienu metu nekalbant dviem ar daugiau komandos narių.
 • Jei vienu metu nors sekundei prabyla du žmonės, grupė turi pradėti iš naujo, nuo skaičiaus 1.
 • Žaidimas baigiamas, kai grupė sėkmingai pasiekia nurodytą skaičių.
 • Esminis faktorius: žmonės negali kalbėtis tarpusavyje, tik sakyti skaičius, taigi tikslą reikia pasiekti dirbant išvien, be verbalinės komunikacijos.

Paliesk mėlyną!

 • Pradėkite nurodydami kam nors ką nors paliesti, pvz., "paliesk kažką mėlyną" ar "paliesk kažką šilto".
 • Kiekvienas dalyvis po šios komandos turi pajudėti ir paliesti kažką mėlyno ar šilto. Jei veikla vykdoma nuotolinių mokymų metu, pasirinktas daiktas gali būti tarp įprastinių daiktų randamų ant stalo, drabužių, ko nors knųgų lentynoje ar pan.
 • Atlikę užduotį, dalyviai turi apie tai pranešti.
 • Paskutinis žmogus, radęs nurodytą objektą, turi sugalvoti kitą užduotį.

Susisiekite su mumis

Su "Exposing the Invisible" kviečiame susisiekti jeigu:

 • turite klausimų apie mokymų planus ar gaires vadovams,

 • norite panaudoti mūsų mokymų planus ir pasidalinti įžvalgomis bei pasiūlymais, kaip jie gali būti patobulinti,

 • norite pritaikyti mūsų mokymų planus specifiniam kontekstui ir pasidalinti rezultatais,

 • galite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais galima papildyti jau esamus mokymų planus,

 • galite pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Kontaktinis el. paštas: eti@tacticaltech.org (GPG raktas / identifikatorius: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šis turinys sukurtas Tactical Tech "Exposing the Invisible" projekto ir licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją

 • "Exposing the Invisible" dirbtuvių autoriai: Ankita Anand, A. Hayder, Léopold Salzenstein, Nuria Tesón, Tetyana Bohdanova

 • Instrukcijų dizainas: A. Hayder

 • Redaktūra ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis

 • Svetainės valdymas: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekto koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis informacijos rinkinys sukurtas kaip dalis projekto Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), kofinansuojamo Europos Komisijos pagal pilotinį projektą "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi jo autorių požiūrį, Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio turinio panaudojimą.

Susijęs turinys