Tyrimų komunikacija

Šiose dirbtuvėse aptariama, kodėl svarbu tinkamai pristatyti tyrimo išvadas, bei pateikiami metodai ir patarimai, kaip pasakoti tyrimų „istorijas". Mokymų tikslas - supažindinti dalyvius su procesu, kuris apima komunikacijos tikslų apibrėžimą, tikslinių auditorijų išskyrimą, kontekstui pritaikyto komunikacijos plano kūrimą, įvairių komunikacijos formatų ir kanalų naudojimą bei jų poveikį tiek pačiai žinutei, tiek ir jos gavėjams.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Tyrimų komunikacija ir kaip paversti duomenis tiriamuoju pasakojimu

Tikslai:

 • Supažindinti dalyvius su procesais, padedančiais apibrėžti komunikacijos tikslus ir įvardyti tikslinę auditoriją.
 • Pristatyti komunikacijos plano, pritaikyto prie konteksto, auditorijos ir tikslų, kūrimo procesą.
 • Supažindinti dalyvius su komunikacijos plano, pritaikyto prie konteksto, auditorijos ir tikslų, kūrimo procesu.
 • Supažindinti dalyvius su įvairiais komunikacijos kanalais ir priemonėmis bei jų galimu poveikiu tam, kaip auditorija suvokia ir pritaiko informaciją.

Bendrosios gairės instruktoriams:

 • Šį seminarą galima suskirstyti į 30-60 minučių trukmės užsiėmimus. Pertraukų tarp užsiėmimų metu instruktoriai gali skirti trumpą pertraukėlę arba surengti trumpą aktyvią veiklą.
 • Mažoms grupelėms skirtus užsiėmimus atlikite suskirstę dalyvius į grupes po 3-5 žmones. Atsižvelgdami į seminaro dalyvių skaičių ir grupių/komandų dydį, skirkite laiko pastaboms ir diskusijoms po mokymų. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus taip pat galite paskirstyti vaidmenis. Galimi šie vaidmenys: moderatorius, pastabų užrašinėtojas, laiko matuotojas, pranešėjas, dailininkas (kai reikia vaizdinio pristatymo).
 • Internetinių dirbtuvių metu rekomenduojame ekrane įjungti laikmatį, kuris būtų rodomas aktyvių veiklų ir mažesnių grupelių užsiėmimų metu.
 • Kai tik galite, pritaikykite dirbtuvių pavyzdžius prie auditorijos ypatybių.

Pateikimo būdas: internete / gyvai vykstantys seminarai

Dirbtuvių trukmė (be pertraukų): 3 valandos ir 50 minučių

Grupių dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės:

Susiję „Atskleisti nematomą" straipsniai ir vadovai:

Dirbtuvių užduotys ir pavyzdžiai, kuriuos galima atsisiųsti:

PASTABA dėl dirbtuvių publikos: Šios dirbtuvės skirtos tyrėjams ir jose rekomenduojami su tokiu darbu susiję klausimai ir užduotys. Pritaikykite šiuos klausimus ir užduotis prie klausytojų konteksto ir kompetencijos: jei jie turi mažiau patirties atliekant (žurnalistinius) tyrimus arba jos iš viso neturi, paminėkite kitų rūšių tyrimus ar projektus, kuriuose galbūt yra tekę dalyvauti.

Mokomoji veikla

Įžanga (15 minučių)

Dirbtuvių įžanga

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Nurodymai instruktoriui

 • Atkreipkite dėmesį užduodami klausimą arba pakomentuodami aktualią temą, paveikslėlį ir pan. Pavyzdžiui: Kas šiandien yra pasaulio naujienų antraštėse? Kas šiuo metu populiariausia „Twitter" / „TikTok"? Paaiškinkite, kad tai yra komunikacijos būdai.

 • Prisistatykite ir supažindinkite su dirbtuvių tikslais.

 • Pasirinktinai: pristatykite dirbtuvių programos turinio šaltinį („Tactical Tech.")

 • Paaiškinkite, kokios nuorodos ir medžiaga bus pateikta pasibaigus mokymams.

 • Pasiūlykite pagrindines dirbtuvių taisykles. Pasiteiraukite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų pasiūlymus arba pasiūlyti kitas taisykles. Įsitikinkite, kad visi supranta pagrindines taisykles ir su jomis sutinka. Konkrečių pasiūlymų, kaip nustatyti pagrindines taisykles, rasite Lektoriaus vadovas, skyriuje „Dirbtuvių organizavimas".

 • Jei reikia, sukurkite grupių dinamiką. Pavyzdžiui, paaiškinkite, kad ta pati dalyvių grupė dirbs kartu visų dirbtuvių metu.

Dalyvių prisistatymas / susipažinimo veiklos

Veikla | 10 minučių

Instrukcijos

 • Pasirūpinkite, kad dalyviai greitai prisistatytų, paprašydami jų atsakyti į keletą klausimų (ką nors papasakoti) apie save, savo darbą, lūkesčius dirbtuvėms. Papildomi klausimai, į kuriuos jie galėtų atsakyti:

  • Ar šiandien sužinojote ką nors naujo iš konkrečių platformų? Kas tai buvo?
  • Ar paprastai tai darote?
 • Taip pat galite pasirinkti susipažinimo užduotį, kuri paskatintų dalyvius būti kūrybingus ir bendrauti tarpusavyje, piešiant atsakymus ar idėjas kompiuterinėje lentoje arba, jei dalyviai dalyvauja gyvai, atsistoti ir atlikti tam tikras užduotis (pvz., papasakoti ką nors apie save kitam dalyviui). Kad dalyviai įsijaustų į dirbtuvių nuotaiką, paskatinkite juos bendrauti. Peržiūrėkite skyrių „Susipažinimo veiklos" ETI Moderatoriaus vadovas įkvėpimui.

Tyrimų komunikacija (45 minutės)

Ar bendraujame tarpusavyje?

Veikla | 10 minučių

Įrankiai / Medžiaga

 • Tyrimų komunikacija: Užduočių pavyzdžiai (skirsnis „Tyrimas, ties kuriuo dirbote") atsisiųsti / atsispausdinti arba užpildyti internetu;
 • Arba bendra skaitmeninė lenta su pavyzdžiu (Miro, Mural, etc.)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai (jei dirbtuvės vyksta gyvai).

Instrukcijos

[5 minutės]

 • Paprašykite kiekvieno iš dalyvių papasakoti apie vieną mokslinių tyrimų ar tyrimų projektą, prie kurio jie dirbo ir kuris buvo viešai paskelbtas ir išplatintas (pvz., laikraštyje, interneto svetainėje, radijo laidoje ir pan.).

 • Jei kai kurie dalyviai dar nedirbo ties tokiais projektais, jie gali paminėti jiems matytą ir patikusį tyrimą.

 • Paprašykite kiekvieno dalyvio atsakyti į toliau pateiktus klausimus, susijusius su pasirinktu tyrimu, ir užpildyti pateiktą formą:

  • Kokią tiriamąją / tyrimo temą perteikiau? (arba „buvo perteikta?", jei tai ne jų pačių tema)
  • Kokią informaciją ir išvadas pateikiau?
  • Kaip perdaviau šią informaciją?
  • Kodėl ją pateikiau?
  • Su kuo bendravau? Kokia buvo auditorija?
 • PASTABA: dalyviai turėtų kalbėti tik apie tai, kuo galima dalintis, tačiau neturėtų dalintis konfidencialia informacija.

[5 minutės] Apibendrinimas

 • Paskatinkite vieną ar du savanorius pasidalyti savo atsakymais.

 • Paprašykite dalyvių išsaugoti savo užrašus, kadangi šie pavyzdžiai bus vėliau naudojami seminaro metu.

 • Pabrėžkite, tai, kad nors dalis atsakymų šiuo metu gali pasirodyti panašūs, kituose užsiėmimuose jie padės išryškinti trūkstamus dalykus ir paskatins dalyvius iš naujo apsvarstyti savo komunikacijos strategiją ir metodikas.

 • Nėra jokių neteisingų atsakymų.

Tyrimų komunikacijos pagrindai

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Įrankiai / Medžiaga

 • „Power Point“ pristatymo skaidrės arba iš anksto paruošti užrašai ant konferencinio stovo (nesinaudojant kompiuteriu)

Instrukcijos

 • Tęsdami ankstesnę užduotį, parengkite ir pristatykite pranešimą, kuriame daugiausia dėmesio skirsite svarbiausiems komunikacijos aspektams ir tyrimų komunikacijos svarbai. Po kiekvieno punkto leiskite dalyviams išsakyti savo mintis ir patirtį.

 • Kas yra komunikacija? – Informacijos dalijimasis tarp asmenų arba tarp žmonių grupės, pasitelkiant įvairias priemones.

  • Pabrėžkite žinutės, o ne jos sklaidos būdo svarbą, kadangi, kaip pamatysime dirbtuvių metu, egzistuoja daugybė įvairių būdų.
  • Remdamiesi ankstesnėje užduotyje pateiktomis situacijomis, pateikite keletą pavyzdžių.
 • Kas gali komunikuoti? – Visi esame komunikabilūs asmenys ir galime išmokti efektyviai bendrauti įvairiais būdais.

 • Kaip galime komunikuoti tarpusavyje? – Paminėkite kai kuriuos metodus, kuriais dalyviai dalijosi ankstesnės veiklos metu, ir papildykite juos kitais pavyzdžiais.

 • Kodėl svarbi tyrimų komunikacija? – Kas nutinka, kai nusprendžiame nekomunikuoti?

  • Paminėkite, kad tylėdami tampame neapsaugoti nuo piktnaudžiavimo, veiksmų ar sprendimų nebuvimo.
  • Pabrėžkite, kaip bendravimas sujungia tyrėjus su jų auditorija ir sukuria bendruomenės jausmą, kuris gali sustiprinti mus kaip visuomenę.
 • Su kokiais iššūkiais susiduriate norėdami efektyviai komunikuoti? –Išvardinkite keletą galimų iššūkių, kaip kad:

  • aiškiai neapibrėžta tikslinė auditorija,
  • išteklių ir/ar komunikacijos įgūdžių trūkumas,
  • ribotas auditorijos pasiekiamumas / reakcija / įsitraukimas,
  • visuomenės pasipriešinimas, grasinimai ir įžeidinėjimai,
  • netinkamas laikas ir kt.
 • Aptarkite pagrindinių šio seminaro sąvokų ryšį: Komunikacija ir Istorijų pasakojimas.

  • Pabrėžkite, kad „bendravimas" arba „komunikacija" - tai dalijimasis informacija, o „pasakojimas" - tai būdas, kaip tą informaciją perduodame.
 • Seminare bus vartojami abu terminai ir susijusios veiklos metodai, o dalyviai dalysis ir praktiškai išbandys jų sąsajas.

IŠTEKLIAI:

Grupinė užduotis: Iškomunikuokite savo tyrimus

Veikla | 25 minutės

Įrankiai/medžiaga:

 • Tyrimų komunikacija: Užduočių Pavyzdžiai (skirsnis: „Tyrimas, prie kurio dirbote" ir naujas skyrius „Grupinė veikla: Kaip galėtumėte komunikuoti apie šį tyrimą?" ( elektroninė arba spausdinta versija) )
 • Bendroji debesijos erdvė arba skaitmeninė lenta su pavyzdžiais (Miro, Mural, ir kt. – jei internetu)
 • Skaitmeniniai kambariai (jei prisijungta internetu) arba atskiros patalpos ir (arba) stalai (jei gyvai)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai užrašams, rašikliai (jei gyvai)
 • Skaidrės arba lapeliai su iš anksto parašytais patarimais ir (arba) priminimais, skirtais apibendrinimui (žr. toliau "Apibendrinimas").

Instrukcijos

[15 minučių]

 • Suskirstykite dalyvius į mažas grupes po 3-5 narius, atsižvelgiant į bendrą grupės dydį. Tos pačios grupės turėtų dirbti kartu visų dirbtuvių metu.

 • Rekomenduokite kiekvienai grupei paskirstyti konkrečius vaidmenis veiklos metu: užrašinėtojas, posėdžio laiko saugotojas, pranešėjas (vaidmenimis galima keistis) ir t. t.

Grupėms duokite šiuos nurodymus:

 • Komanda pasirenka vieną iš ankstesnėje individualioje užduotyje grupės narių išvardytų mokslinių tyrimų projektą ar tyrimą - jis bus naudojamas kaip grupės atvejo analizė likusioje dirbtuvių dalyje.

 • Remdamiesi pasirinkto atvejo analize, atsakykite į klausimą:

  • Kaip papasakotumėte apie šį tyrimą?

  • Išvardykite įvairius etapus, poreikius ir kitus svarstymus, į kuriuos turite atsižvelgti, kai norite pranešti apie tyrimą ir jo rezultatus. Jei tai jau publikuotas projektas, išsiplėskite papildomai nuo to, ką jau pavyko pasiekti tyrimo metu.

 • Pagalbiniai klausimai: Ką paprastai turite omenyje, kai nusprendžiate papasakoti apie savo studiją / tyrimą / rezultatus? Ar jums ko nors trūksta? Ko ir kodėl?

 • Apmąstykite planavimą, platformas, pasakojimus, iššūkius ir abejones ir užsirašykite juos, kad galėtumėte jais pasidalinti apibendrinimo metu.

Jei grupė negali pasirinkti savo klausimo, galite pasiūlyti jai pritaikytus klausimus arba net konkretų atvejį ar scenarijų, kurį ji turėtų nagrinėti. Tai galima rekomenduoti esant skirtingos sudėties grupėms, tačiau svarbu palikti galimybę rinktis, kad dalyviai galėtų apmąstyti savo pasirinkimą.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekvienos grupės atstovas apibendrina grupės atsakymus per maždaug 2 minutes.

Orientaciniai klausimai, padėsiantys apibendrinimui:

 • Ar apsvarstėte, ko norite pasiekti tyrimu ir (arba) jo įrodymais? Ne patį komunikacijos tikslą, o tyrimo tikslą.

 • Ar pateikdami informaciją apie tyrimą ir susijusius įrodymus padėsite pasiekti tyrimo tikslą ar paskirtį? Kaip tai padės?

Užbaikite užduotį, pabrėždami keletą svarbių dalykų, pvz:

 • Tyrimų komunikacija reiškia „Tyrimo istorijų pasakojimą", t. y. įrodymų rinkimą ir jų (dokumentų, liudijimų ir kt.) pavertimą pasakojimu, turinčiu TIKSLĄ. Atkreipkite dėmesį, kad apie tikslą, uždavinius ar siektinus dalykus kalbėsime kitame skyriuje.

 • Tyrimo ir (arba) studijos istorijos pasakojimo metodas turi būti įtrauktas į komunikacijos planą , ypač jei siekiama viešai pristatyti duomenis, siekiant spręsti problemą, didinti informuotumą ir pan.

 • Komunikacija nėra linijinė. Tai veikiau žiedinis procesas, todėl jis turėtų būti atitinkamai planuojamas.

 • Kartais jums teks apsvarstyti galimybę rinkti įrodymus ad hoc, kad galėtumėte juos komunikuoti, o kartais rinksite įrodymus, kad pasakojimui (arba jau egzistuojančiam naratyvui) suteiktumėte formą. Tai priklauso nuo surinktų įrodymų ir nuo jūsų tikslų.

 • Bet kokioje situacijoje turėtumėte atsižvelgti į tai, kokius tikslus norite pasiekti savo tyrimu ir jo komunikacija, taip pat į tai, kokią auditoriją norite pasiekti.

 • Svarbu nuo pat pradžių nepamiršti, kaip komunikuoti apie savo tyrimą ir (arba) įrodymus , ir apsvarstyti, kaip perteikti surinktus įrodymus (pavyzdžiui, duomenų rinkinius, nuotraukas, vietos tyrimų pavyzdžius ir t. t.).

 • Tyrimo istorijų pasakojimas - tai pasakojimo rūšis, kurią galima naudoti ne tik galutiniams duomenims ir tyrimo rezultatams, bet ir pačiam tyrimo procesui, metodologijai perteikti. Duomenų rinkimo procesas ir jų pavertimas „istorija" yra toks pat svarbus kaip ir tyrimo rezultatai. Tai taip pat yra skaidrumo klausimas, iš kurio gali pasimokyti kiti ir įgyti pasitikėjimo jūsų procesu.

Tikslų ir auditorijų apibrėžimas (1 valanda ir 10 minučių)

Bendravimo ir pasakojimo tikslai

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Įrankiai/ Medžiaga:

 • Skaidrės arba popieriaus lapai su trumpu pristatymu.

Instrukcijos

Pradėkite nuo priminimo dalyviams, kas vyko ankstesniame užsiėmime (ypač jei tarp jų buvo pertrauka):

 • Tiriamasis pasakojimas - tai būdas, leidžiantis duomenis paversti tiksliniu pasakojimu:

  • Kodėl vykdote tyrimą?
  • Ko buvo siekiama tyrimu?
  • Kaip komunikacija gali padėti pasiekti šį tikslą?
  • Nuo šiol kalbėsime apie pasakojimo PASKIRTĮ arba TIKSLĄ.
 • Įsitikinkite, kad auditorija supranta, jog žinodama, ko nori pasiekti, ji galės tai padaryti, net jei iškils netikėtų sunkumų.

 • Siekdami efektyviai bendrauti, jie turi apibrėžti savo tikslus arba uždavinius.

Išsikelkite tikslus

Veikla | 25 minutės

Įrankiai / Medžiaga:

 • Tyrimų komunikacija: Veiklų pavyzdžiai dokumentas, apimantis ankstesnės veiklos užrašus, taip pat skyrius „Grupinė veikla: Tikslų nustatymas" (elektroninė arba spausdinata versija)
 • Bendroji debesijos erdvė arba skaitmeninė lenta su pavyzdžiais (Miro, Mural, ir kt. - jei internete)
 • Skaitmeniniai kambariai (jei prisijungta internetu) arba atskiros patalpos ir (arba) stalai (jei gyvai)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai užrašams, rašikliai (jei gyvai)
 • Skaidrės arba lapeliai su iš anksto parašytais patarimais ir (arba) priminimais, skirtais apibendrinimui (žr. toliau „Apibendrinimas").

Instrukcijos

[10 minučių]

 • Dalyviai grįžta į savo grupes (tos pačios komandos kaip ir anksčiau).

 • Remdamiesi ankstesne veikla ir pasirinktu tyrimo scenarijumi, kiekviena grupė spręs šį klausimą:

  • Ką norite pasiekti komunikuodami savo tyrimą? Kokie yra jūsų komunikacijos TIKSLAI?
 • Kiekviena grupė paskiria užrašinėtoją atsakymams užrašyti.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekvienos grupės atstovas apibendrina grupės atsakymus per maždaug 2 minutes.

 • Įsitikinkite, kad jie įvardija tolimesnius įvardytus tikslus. Jei ne, užpildykite spragas ir pateikite pavyzdžių, susijusių su dalyvių paminėtais atvejais / tyrimais. Kai kurie tikslai gali būti:

  • didinti informuotumą
  • sutelkti
  • informuoti žmones, viešinti pažeidimus
  • skatinti: iškelti teisinę bylą, priversti vyriausybę priimti teisės aktus, priversti nutraukti neteisėtus veiksmus
  • gijimas
  • rinkti lėšas aukoms arba tęsti tyrimą.
  • teikti informaciją kitiems tyrėjams: sudaryti sąlygas kitiems tyrėjams imtis tolimesnių veiksmų, palengvinti duomenų naudojimą kitiems tyrėjams
  • patraukti kaltininkus atsakomybėn
  • pasipriešinti vyraujančiam požiūriui
  • ...
 • Nurodykite, kad tai tik keletas galimų tikslų, tačiau jų yra daug daugiau, todėl turite apsvarstyti, kurie iš jų tinka konkrečiam atvejui.

[5 minutės] Laikas pertraukai

 • Poilsis arba pokalbis prieš kitą sesiją. Tai gali būti juokingas vaizdo įrašas stebuklingi futbolo įvarčiai, pokalbis apie netikėtus pasiekimus. Tuomet žmonės šiek tiek atsipalaiduoja.
Komunikacijos planavimas: auditorijų apibrėžimas

Veikla | 25 minutės

Įrankiai / Medžiaga:

 • Tyrimų komunikacija: Veiklų pavyzdžiai dokumentas, apimantis ankstesnės veiklos užrašus, taip pat skyrius „Komunikacijos planavimas: auditorijų apibrėžimas“ (elektroninė arba spausdinta versija)
 • Bendroji debesijos erdvė arba skaitmeninė lenta su pavyzdžiais (Miro, Mural, ir kt. - jei internete)
 • Skaitmeniniai kambariai (jei prisijungta internetu) arba atskiros patalpos ir (arba) stalai (jei gyvai)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai užrašams, rašikliai (jei gyvai)
 • Skaidrės arba lapeliai su iš anksto parašytais patarimais ir (arba) priminimais, skirtais apibendrinimui (žr. toliau „Apibendrinimas").

Instrukcijos

 • Pradėkite nuo pagrindinio klausimo:

  • Ką ir kam turite komunikuoti, norėdami pasiekti šį tikslą?
 • Atsižvelgiant į dalyvių atsakymus, gautus atliekant ankstesnę užduotį, toliau pateiktus papildomus klausimus galite užduoti apmąstymams arba kaip tiesioginius klausimus dalyviams:

  • Į ką atsižvelgėte rinkdamiesi auditoriją?
  • Ar apie auditoriją buvo kalbėta anksčiau?
  • Galbūt kalbėjote apie neaiškią žmonių masę?

[10 minučių]

 • Dalyviai grįžta į savo grupes. - Atsižvelgdami į šiuos klausimus ir tą patį pavyzdį, kaip ir anksčiau, pakvieskite grupes:
 • Nuspręskite Į KĄ norite kreiptis, kas yra jūsų auditorija.
 • Paaiškinkite, KODĖL norite pasiekti šias konkrečias auditorijas.

  • Apsvarstykite galimybę pakeisti tikslus (sužinoję apie papildomus), kad geriau susietumėte tikslus ir auditoriją.
 • KAS ir KODĖL turėtų būti užpildyta pateiktame pavyzdyje, stulpeliuose kartu su TIKSLAIS.

[15 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekvienos grupės atstovas per 1 minutę pasidalina savo atsakymais, kurie apima:

  • KAS (jų nurodyta auditorija);
  • KODĖL (kodėl jie nori juos pasiekti);
  • TIKSLAS (ar reikėjo keisti pradinius tikslus, ar ne). Užbaikite pratimą ir pabrėžkite šiuos dalykus:
 • Jūsų auditorija - tai žmonės, kuriems norite pateikti informaciją apie tyrimą, priklausomai nuo to, ką norite pasiekti.

 • Apibrėžiant auditoriją pravartu atsižvelgti į šiuos dalykus:

  • jų ryšį su jūsų tyrimu arba su vieta, kurioje buvo padarytas pažeidimas;
  • jei turite labai lokalią arba apibrėžtą auditoriją,
  • jei, priešingai, žinutė, kurią norite paskleisti, gali būti įdomi platesnei auditorijai, o ne specializuotai ar specifinei.
 • Ar dalyviai atsižvelgė į vietą, kurioje įvyko pažeidimas? Ar ji labai lokali? - Pabrėžkite galimą itin lokalaus tyrimo POVEIKĮ.

 • Trumpai paminėkite šiuos auditorijos tipus:

  • Atvira: jei ji neapibrėžta
  • Uždara arba specializuota: kai ji yra tikslinė ir specifinė, pvz., įsilaužėlių, aplinkosaugininkų, mokslininkų.
  • Atstumas: vietinė, nacionalinė, tarptautinė
  • Tikslinė auditorija: auditorija, kurią norime pasiekti tiesiogiai
  • Išplėsta auditorija: ta, kuri galbūt nėra mūsų „burbule", bet gali sužinoti ir susidomėti tyrimu, duomenimis, ir t. t.
 • Jei ankstesnėje dalyje atlikote atsipalaidavimo pratimą su stebuklingais tikslais, galite dalyviams priminti apie netikėtus pasiekimus. Taip pat galite pasiekti ne tik tikslinę auditoriją. Tai gali pasitarnauti kaip įžanga į kitą pratimą.

Kas yra vietinė auditorija? Ar auditorija gali tapti pasauline?

Diskusija | 10 minučių

Instrukcijos Padėkite visiems dalyviams aptarti toliau pateiktus klausimus:

 • Gyvenant globaliame pasaulyje galima dalytis bendrais rūpesčiais. Lokali problema gali tapti tarptautine, todėl atsižvelkite į savo auditoriją, bet leiskite sau svajoti plačiai.
 • Dalinkitės ir kartu žiūrėkite vaizdo įrašą Vyrai, dėvintys sijonus Turkijoje (arba pasirinkite bet kurį kitą jūsų grupei aktualų vaizdo įrašą), kuriame jie pamatys, kaip vietinė problema tapo tarptautine naujiena.
 • Prieš pertrauką leiskite grupei trumpai apie tai pasikalbėti. Paskatinkite juos pasidalinti su tuo susijusia patirtimi ar žiniomis.

Komunikacijos formatai ir kanalai (1 valanda ir 10 minučių)

Įvadas: formatai ir kanalai

Skaityti Stebėti Klausytis | 5 minutės

Priemonės / medžiagos:

 • Skaidrės arba popieriaus lapai pristatymui. Instrukcijos Paruoškite ir pristatykite pranešimą, įtraukdami toliau išvardytus punktus ir užduodami dalyviams klausimus, susijusius su jų ligšioliniu darbu grupėse:

 • VISI esame komunikabilūs iš prigimties.

 • Pasakojimo tipą lemia tyrimo TIKSLAS, jo PATEIKIMO TIKLSAI ir AUDITORIJA, į kurią kreipiamasi, tačiau gali būti ir atvirkščiai.

 • Komunikacija yra ne linijinė, o žiedinė. - Nustačius PASKIRTĮ ir TIKSLUS bei susipažinus su auditorija, reikia pritaikyti pasakojimo būdą.

 • Pasitelkite pavyzdžius, kuriais dalyviai dalijosi ankstesnėse individualiose ir grupinėse veiklose, kad pabrėžtumėte, kaip jie bendrauja:

  • Kokį komunikacijos būdą jie naudojo tam tikrai temai?
  • Ar jis buvo sėkmingas, ar ne? Kodėl?
 • Supažindinti su skirtingais bendravimo formatais ir jų dinamika:

  • Formatas / pasakojimas: garsas, tekstas, vaizdas (filmas, fotografija, grafika, iliustracija...), muzika, meno kūrinys (skulptūra, instaliacija), kombinuoti formatai ir t. t.
  • Dinamika / santykis su auditorija: dalyvaujamasis / veiksmu paremtas, griaunamasis veiksmas, paremtas pasakojimu, kampanija, kultūrinis šėlsmas, sutelktinė parama ir kt.

Formatai ir dinamika

Veikla | 30 minučių

Įrankiai/Medžiaga:

 • Tyrimų komunikacija: Veiklų pavyzdžiai dokumentas, apimantis ankstesnės veiklos užrašus, taip pat skyrius „Komunikacijos formatai ir dinamika"
 • Bendroji debesijos erdvė arba skaitmeninė lenta su pavyzdžiais (Miro, Mural, ir kt. - jei internete)
 • Skaitmeniniai kambariai (jei prisijungta internetu) arba atskiros patalpos ir (arba) stalai (jei gyvai)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai užrašams, rašikliai (jei gyvai) Instrukcijos

[15 minučių]

 • Dalyviai grįžta į savo grupes.

 • Kiekviena grupė paskiria užrašinėtoją ir žmogų, kuris pristatys išvadas.

 • Užduotis yra:

  • Išanalizuoti iki šiol atliktą darbą ir pasiūlyti tinkamiausią formatą, kuriuo būtų galima pristatyti savo tyrimą auditorijai, ir paaiškinti savo pasirinkimą.
 • Idėjas reikėtų užrašyti pateiktame dviejų stulpelių pavyzdyje.

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Kiekvienos grupės atstovas pasidalina savo atsakymais (1 minutė grupei).

 • Stebėkite ir išsakykite pastabas kiekvienam iš jų:

  • Ar jie naudojo vieną formatą, ar kelis?
  • Kiek iš jų atsižvelgė į santykį su auditorija? Ar jie auditoriją matė kaip pasyvų stebėtoją (skaitytoją, stebėtoją), ar kaip dalyvį?
 • Paminėkite formatus, apie kuriuos dalyviai galbūt nepagalvojo, ir kaip formatai susiję su jų ir auditorijos dinamika bei ryšiu, kurį galima užmegzti.

 • Apsikeiskite patarimais, kaip skirtingi formatai gali paveikti tuos, kurie vartoja pateiktą informaciją, - tai padės pereiti prie kitos užduoties.

[5 minutės] Rekomenduojamas laikas atsipalaidavimui

 • Atsipalaidavimo pratimai arba trumpa pertrauka. Tai gali būti pasirodymo vaizdo įrašas, kuriame rodomi dalyvavimo metodai arba muzika, skirta atsipalaidavimui ir mokymuisi (nė viena minutė nenueina veltui).
Komunikacijos formatų poveikis

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • „Power Point“ pristatymo skaidrės arba iš anksto paruošti užrašai and konferencinio stovo (nesinaudojant kompiuteriu)

Instrukcijos:

Paruoškite trumpą pristatymą ir apžvelkite komunikacijos formatus ir kanalus: žodinius, nežodinius, rašytinius ir vaizdinius. Įtraukite šiuos dalykus:

 • Bendravimo pasirinkimai yra nulemti ir biologiškai, ir kultūriškai. Juos taip pat lemia tyrėjo ar tikslinės auditorijos aplinkoje esančios veiksmų galimybės, arba nustatyti tikslai, arba viskas kartu.

 • Vizualinis suvokimas ir klausa yra pagrindiniai socialinės sąveikos aspektai. Be to, labai svarbus yra lytėjimo vaidmuo tarpasmeniniame bendravime, todėl yra pavyzdžių, kai eksperimentų metu kvapas buvo integruotas į kiną ar gyvą muziką.

  • Pavyzdžiui, komunikacija apie užterštą vandenį gali apimti vandens mėginių rinkimą arba jų analizę kartu su nukentėjusiomis bendruomenėmis.
 • Žinutėms perteikti gali būti pasitelkiama dalyvavimo praktika, pavyzdžiui, gatvės teatro spektakliai ar kitos meno formos.

 • Kiekvienas formatas turi privalumų ir trūkumų ir turėtų būti kuriamas atsižvelgiant į tikslą ir auditoriją, vėlgi taikant žiedinį ir ištisinį požiūrį.

 • Įvairių formatų pranašumai:

  • Žodinio : kalbėjimas arba gestų kalba leidžia aiškiai išsakyti mintis ir yra lengvai suprantamas kitiems. Svarbu vengti bereikšmių ar užpildančių žodžių.
  • Nežodinio : kūno kalba, gestais ir veido išraiška perduodama informacija kitiems.
  • Rašytinio : nauda siekti paprastumo.
  • Vizualaus : informaciją galima perteikti nuotraukomis, meno kūriniais, piešiniais, eskizais, diagramomis ir grafikais. Kai komunikuojate naudodami vaizdinę medžiagą, rinkitės tokią vaizdinę medžiagą, kuri prideda vertės jūsų komunikacijai.
 • Formatų maišymas gali padėti arba pakenkti komunikacijai.

  • Atkreipkite į tai dėmesį ir priimkite sprendimus, atsižvelgdami į kontekstą, auditoriją ir paskirtį / tikslus.
  • Kartais daugiau formatų ir komunikacijos kanalų gali padėti pasiekti įvairias grupes ir interesus, kitais atvejais tai gali susilpninti žinutę, jei nėra pajėgumų parengti kokybišką darbą arba užtikrinti visų kanalų priežiūrą.
Žinutės perdavimas

Veikla | 25 minutės

Įrankiai/Medžiaga

 • Skaitmeninės lentos (Miro, Mural, ir t. t.) arba pasirinkta atmintinių kortelių programėlė (jei darbuojatės internete.) Skaitmeniniai kambariai (jei prisijungta internetu) arba atskiros patalpos ir (arba) stalai (jei gyvai)
 • Atskiri popieriaus lapai, lipnūs lapeliai užrašams, rašikliai (jei gyvai)

Instrukcijos

[15 minučių]

 • Dalyviai grįžta į savo grupes. - Remdamiesi ankstesnėmis grupinėmis diskusijomis apie pasirinktą tyrimo atvejį, kiekvienos grupės užduotis yra:

  • Išanalizuokite galimus bendravimo formatus ir kanalus ir paruoškite šias atmintines:
  1. Vienoje pusėje (arba puslapio viršuje) įrašykite formato pavadinimą, pavyzdžiui, VIDEO.
  2. Kitoje pusėje (arba po formato užrašu) nurodykite, kaip jis perteikia žinutę, ir paminėkite:

   • ką jis veikia, pvz., regą, klausą, kvapą, skonį, lytėjimą, emocijas, intelektą,
   • kokia yra formato pridėtinė vertė: pvz., prieinamumas, glaustumas, paprastumas, interaktyvumas, aktualumas, patikimumas.

Grupelėms ruošiant korteles, galite užduoti žemiau esančius orientacinius klausimus, į kuriuos jos galėtų atsakyti:

 • Kaip jūsų auditorija mėgsta gauti informaciją ir kaip, jūsų manymu, ji geriausiai mokosi?
 • Pavyzdžiui: Kas žiūri dokumentinius filmus? / Kas žiūri 60 sekundžių trukmės vaizdo įrašus „YouTube" ar „TikTok"? / Kas klausosi tinklalaidžių arba skaito ilgus straipsnius? / Kas juos skatina imtis veiksmų arba priverčia susimąstyti?
 • Į kokius komunikacijos formatus ir stilius jūsų auditorija reaguos geriausiai?

[10 minučių] Apibendrinimas

 • Grįžę į susitikimo patalpą, dalyviai gali pažaisti su skirtingais formatais ir pasirinkimais, palyginti korteles ir papildyti jas išsamesne informacija.

 • Apibendrinkite užduotį šiais klausimais:

  • Bendraujant svarbiausia suprasti, kas veikia jūsų auditoriją: kas jai patraukliausia?
  • Tyrimo metu įsitikinkite, kad surinkote duomenų, liudijimų, vaizdo įrašų, nuotraukų ar kitų rūšių įrodymų, kuriuos galite panaudoti tyrimo rezultatams pateikti ir kurie gali būti įtaigūs jūsų auditorijai.
  • Įvertinkite savo galimybes realistiškai: kokias turite galimybes ir išteklius bendrauti su auditorija?

Komunikacijos platformos ir resursai (20 minučių)

Vietos ir platformos, skirtos pasakojimams

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Įrankiai/Medžiaga

 • „Power Point“ pristatymo skaidrės arba iš anksto paruošti užrašai ant konferencinio stovo (nesinaudojant kompiuteriu)

Instrukcijos:

Paruoškite ir trumpai pristatykite trumpą prisistatymą, įskaitant:

 • Įvairių pasakojimų pavyzdžius skirtingais formatais, kuriais dalinamasi skirtingose platformose ar vietose. Idealiu atveju pasistenkite pasirinkti įvairius atvejus iš įvairių regionų ir temų arba koncentruokitės į klausimus, kurie gali būti aktualūs dalyviams.

 • Atkreipkite dėmesį, kad skiriasi FORMATAS, kuriuo perteikiame informaciją (pasakojame istoriją), ir vieta, kurioje ją pateikiame: KANALAS / vieta / platforma, kurią naudojame informacijai perduoti ir skleisti.

 • Skirtingi formatai gali atitikti tą patį kanalą ir (arba) vietą, vienas formatas gali atitikti daugiau nei vieną kanalą ir (arba) vietą ir t. t.

 • Pabrėžkite, jog tradicinės žiniasklaidos priemonės remiasi ir prisitaiko prie socialinės žiniasklaidos, kuri keičia formatus ir platformas, kuriomis perduodama informacija.

 • Pateikite aktualių pavyzdžių, pritaikytų įvairioms vietoms ir platformoms, skatindami auditoriją mąstyti „nestandartiškai". Įsitikinkite, kad pavyzdžiai atitinka dalyvių kalbą (-as) ir kontekstą. Pasistenkite ieškoti pavyzdžių iš:

  • Socialinės medijos kanalų: Twitter, TikTok, Facebook, Mastodon
  • Tradicinių žiniasklaidos priemonių: televizijos, radijo, tinklalapių, specializuotų žurnalų
  • Gatvės akcijų: paprastai viešumo ir dėmesio sulaukiama per socialinę mediją.
  • Projektų: advokatavimo, švietimo projektai, politikos keitimas ir kt.
  • Meninių pasirodymų: gatvės teatro, koncertų
  • Meno aplinkos: galerijų, muziejų, internetinių parodų
 • Paraginkite dalyvius pasidalinti savo patirtimi arba žinomais pavyzdžiais ir pereikite prie kitos skilties.

Ištekliai

Diskusija| 10 minučių

Instrukcijos:

 • Trumpai padiskutuokite apie tai, kad svarbu nustatyti, ko jums reikės, norint paskelbti savo tyrimo rezultatus, - tai labai svarbus žingsnis planuojant, kaip paskelbti savo duomenis ir kitas išvadas. Tai priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo.

 • Pakvieskite dalyvius pasiūlyti resursų (įgūdžių, priemonių, informuotumo ir kt.), kurių jiems trūksta komunikuojant tyrimo rezultatus.

  • Paprašykite jų sutelkti dėmesį ir pasidalinti savo patirtimi, jei jos turi, o jei ne, įsivaizduoti galimus scenarijus, remiantis iki šiol atliktais pratimais.

  • Dalyviai gali naudotis savo užrašais (iš: „Asmeninė refleksija: Tyrimas, su kuriuo dirbote ir (arba) kuris jums patiko"), parengtais dirbtuvių pradžioje, papildydami tai, ką jau išvardijo.

  • Jie gali nurodyti bet kokius resursus (pvz., biudžetą, įgūdžius, laiką...) kaip priežastį atsisakyti paskelbti savo tyrimo rezultatus.

 • Palengvinkite diskusiją, skatindami dalyvius tarpusavyje dalintis patarimais ir (arba) iššūkiais iš savo patirties ir ieškoti sąjungininkų, bendrininkų.

 • Palaikykite diskusijas naudodami papildomus pavyzdžius ir patarimus.

Užbaigimas (10 minučių)

Apibendrinimas

Skaityti Stebėti Klausytis | 10 minučių

Instrukcijos

 • Užbaikite dirbtuves ir apibendrinkite jų turinį.

 • Atlikite trumpą sesijos apžvalgą. Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti:

  • vieną dalyką, kuris jiems pasirodė labai geras sesijoje ir
  • vieną dalyką, kurį jie patobulintų kitam kartui.
 • Paskatinkite dalyvius užduoti neišspręstus klausimus arba pateikite keletą baigiamųjų patarimų.

 • Jeigu reikia, pasidalinkite kontaktine informacija ir informacija apie kitus veiksmus.

 • Taip pat paraginkite dalyvius apsvarstyti savo darbo saugumo aspektus bendraujant ir pakvieskite juos apsilankyti ETI ištekliuose, susijusiuose su apsauga ir sauga (pvz., „Saugos vadovas"; „Rizikos vertinimas - tai mąstysena, o ne kontrolinis sąrašas").

Tam, kad dalyviai visą laiką būtų informuoti apie tai, kas vyksta, mokymų instruktoriai gali lengvai apibendrinti dirbtuvių turinį, vadovaudamiesi šiais žingsniais:

  1. [Įžangoje] papasakokite dalyviams, kas toliau vyks;
  1. [kiekvienos sesijos/dirbtuvių metu] priminkite jiems, kas vyksta;
  1. [kiekvienos sesijos/dirbtuvių pabaigoje] papasakokite jiems, kas ką tik įvyko. Be to, pabaigoje instruktoriai turi įsitikinti, jog atkreipė dėmesį į kuriuos lūkesčius buvo atsižvelgta.
![](https://cdn.ttc.io/i/fit/700/0/sm/0/plain/exposingtheinvisible.org/workshops/hero-thumb/divider-workshop-guide.jpg)

Susisiekite su mumis

Kreipkitės į mus „Atskleisti tai, kas nematoma“, jei:

 • turite klausimų dėl šių dirbtuvių plano ir vadovavimo gairių,

 • naudojate šių dirbtuvių planą ir norite pasidalinti atsiliepimais bei pasiūlymais, kurie gali padėti jas patobulinti,

 • pritaikysite dirbtuvių planą konkrečiam kontekstui ir norėsite pasidalinti rezultatais,

 • norite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais būtų galima papildyti šias dirbtuves,

 • norite dalintis savo patirtimi ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Susisiekite: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šį turinį parengė Tactical Tech Projektas „Atskleisti tai, kas nematoma", licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licenciją

 • Dirbtuvių autorius: Nuria Tesón

 • Mokymo programos dizainas: A. Hayder

 • Redakcinė skiltis ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis

 • Svetainės kūrimas: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projektų veiksmų koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis tekstas atspindi autoriaus nuomonę ir Komisija neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

Susijęs turinys