Pažangesni internetinės paieškos metodai ir "dorkingas"

Šios dirbtuvės supažindina dalyvius su aukštesnio lygio internetinės paieškos metodais, patarimais ir įrankiais - visa tai dalis technikos vadinamos "dorkingu". Dalyviai mokysis ir eksperimentuos su šia technika skirtinguose paieškos varikliuose, taikydami ją įvairiems . Dirbtuvėse taip pat rasite patarimų apie pamatinius saugos ir privatumo aspektus, aktualius atliekant paieškas, renkantis ir dalijantis informacija internete.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Pažangesni paieškos internete metodai, "dorkingo" įrankiai bei patarimai.

Tikslai

 • Supažindinti dalyvius su pažangesnėmis paieškos internete technikomis, susitelkiant į paieškos įrankius, atvirkštinę vaizdų paiešką ir kitus kūrybingus paieškos variantus.
 • Pritaikyti šias paieškos technikas ir "dorkingą" skirtinguose paieškos varikliuose.
 • Pagerinti dalyvių suvokimą, kaip galima apsaugoti jų privatumą atliekant internetines paieškas, ieškant ir atrandant būdus patikrinti pažeidžiamumus skaitmeninėje saugoje.

Mokymosi rezultatai

 • Dalyviai gebės identifikuoti būdus, kaip pasitelkti pažangią internetinę paiešką savo poreikiams.
 • Dalyviai gebės naudoti pažangios internetinės paieškos technikas.
 • Dalyviai gebės naudotis atvirkštinės vaizdo paieškos technikomis.
 • Dalyviai gebės surasti būdų pagerinti savo duomenų apsaugą atliekant paieškas.

Bendrosios gairės lektoriams:

 • Šie mokymai gali būti padalinti į 30-40 minučių trukmės sesijas. Pertraukos į grafiką neįskaičiuotos; jas galite pritaikyti savarankiškai, pagal aplinkybes. Tarp sesijų galite įterptu trumpas pertraukas ar energizuojančias veiklas.
 • Grupiniams užsiėmimams, paskirstykite dalyvius į 3-5 žmonių komandas. Taip pat numatykite laiko aptarimui ir diskusijoms po pratimų, atsižvelgdami į dalyvių kiekį ir grupių dydį. Taip pat galite paskatinti dalyvius komandose pasiskirstyti vaidmenimis. Galimos rolės: organizatorius, sekretorius, chronometro prižiūrėtojas, pranešėjas ar dailininkas (jei reikalingas vizualus darbo pristatymas).
 • Nuotoliniu būdu vykdomiems mokymams rekomenduojame ekrane rodyti laikmatį tiek per energizuojančius, tiek per mažus komandinius užsiėmimus.
 • Kiek įmanoma, pritaikykite seminaro metu pateikiamus pavyzdžius prie jūsų auditorijos poreikių.

Mokymų vedimo būdas: nuotolinis / gyvi mokymai

Mokymų trukmė (neįskaičiuojant pertraukų): 2 val. 40 min.

Auditorijos dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Įrankiai

Nuotoliniams mokymams:

 • Jūsų pasirinkta videokonferencijų platforma
 • Virtualųs apklausų ir kvizų įrankiai (pvz., Slido, Mentimeter, ir t.t.)
 • Virtuali lenta (pvz., Mural, Miro, ir t.t.)

Gyviems / asmeniniams mokymams:

 • kompiuteriai: kiekvienam dalyviui arba po vieną komandai
 • lenta
 • lenta su atverčiamais popieriaus lapais
 • markeriai
 • lipnūs lapeliai

Susijusios "Exposing the Invisible" gairės:

Dirbtuvių veiklos ir šablonai parsisiuntimui:

Mokomosios veiklos

Įvadas (15 minučių)

Įvadas į mokymus

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos

 • Esant poreikiui, patraukite dėmesį užduodami klausimą, pakomenduodami aktualią temą, vaizdinį ar pan.

 • Pristatykite save ir dirbtuvių tikslus.

 • Neprivaloma: Pristatykite dirbuvių medžiagos šaltinį ("Tactical Tech")

 • Informuokite dalyvius apie mokymų darbotvarkę.

 • Pasiūlykite apsibrėžti dirbtuvių taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant tarpusavio pagarba, konfindencialumu bei lygybe. Priklausomai nuo su dalyviais praleidžiamo laiko, jei vedate ilgesnius mokymus (viena ar daugiau dienų su ta pačia grupe), apsvarstykite galimybę kartu su dalyviais sukurti elgesio kodeksą ar bendrą susitarimą, prie kurio prisidėti galėtų kiekvienas dalyvis. (patarimų rasite "Bendrų susitarimų" sekcijoje "Tactical Tech" mokymo plane.)

Dalyvių prisistatymas / "Ledlaužiai"

Kūryba | 10 minučių

Instrukcijos

 • Suorganizuokite trumpą prisistatymų sesiją, paprašydami dalyvių atsakyti į keletą klausimų apie juos, jų darbą ir pagrindinius su dirbtuvėmis siejamus lūkesčius.

 • Taip pat galite pasirinkti "ledų pralaužimo" pratimą, kuris paskatintų dalyvius veikti kūrybingai, teikiant idėjas per virtualius įrankius ar, fizinių mokymų atveju, pajudant ir atliekant kokias nors užduotis. Jei ieškote įkvėpimo, žvilgtelėkite į "Ledlaužių" sekciją Organizatoriaus vadovėlyje.

###Įvadas į "dorkingą" ir pažangią paiešką  (25 minutės)

Atvejo analizė

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 15 minučių

Instrukcijos

[10 minučių] Detali atvejo analizė:

 • Papasakokite apie šį Bellingcat tyrimą, atkreipiant dėmesį į skirtingus jame panaudotus metodus: "Locating the Netherlands' Most Wanted Criminal by Scrutinising Instagram".

 • Trumpai pristatykite istoriją ir paaiškinkite, kodėl ji buvo reikalinga.

 • Susitelkite į analizės veiksmus, kuriuos atliko tyrimo autoriai.

 • Detalizuokite jų panaudotus metodus; pabrėžkite svarbiausius: paieškos komandų naudojimą, atvirkštinę vaizdų paiešką, sutelktinė informacijos paieška ("crowdsourcing") socialiniuose tinkluose.

 • Parodykite pagrindinius įrankius ir paaiškinkite jų naudojimą šiame kontekste.

 • Duokite publikai keletą užuominų, bet kartu paprašykite dalyvių pasiūlyti savo sprendimus. Tai darykite klausdami "Kaip jūs tai įgyvendintumėte?" prieš atskleidžiant, kaip tai iš tikrųjų vyko.

[5 minutės] Glaustai paaiškinkite, kas yra "(Google) Dorkingas".

 • Pristatykite skirtingus pavyzdžius ir atvejus, kai naudoti pažangūs paieškos metodai.

 • Adaptuokite šiuos pavyzdžius jūsų auditorijos poreikiams, kiek tik įmanoma.

"Dorkingo" svarba

Bendradarbiavimas | 10 minučių

Instrukcijos

 • Padalinkite dalyvius į mažas grupes ir paprašykite aptarti:

  • "Kokia "dorkingo" svarba jūsų darbui?"
 • Grupių pastabomis dalinkitės bendro naudojimo fizinėje ar virtualioje lentoje ar ant popieriaus.

Kaip veikia "dorkingas" (30 minučių)

Paieškos komandos

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Instrukcijos

Parenkite ir pristatykite prezentaciją, kurioje būtų:

 • Trumpas įvadas į paieškos komandas (taip pat vadimamas "dorkais"), jų apibrėžimą ir paskirtį.

 • Pateikite keletą "dorkų" pavyzdžių.

 • Pabrėžkite, kad net jei du paieškos varikliai palaiko tas pačias paieškos komandas, jų naudojimas dažnai generuoja skirtingus rezultatus, ir svarbu žinoti, kodėl tai vyksta, nes tai daro poveikį paieškos technikų efektyvumui:

  • tas pats paieškos variklis gali rodyti skirtingus rezultatus, priklausomai nuo paieškos atlikimo lokacijos, arba

  • du skirtingi paieškos varikliai iš tos pat lokacijos, naudojantis tomis pat paieškos komandomis, gali duoti skirtingus rezultatus, kadangi taikomi nevienodi paieškos algoritmai.

Paieškos komandų paruoštukas

Tyrimas | 15 minučių

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius grupėmis po 3-5 žmones, panaudodami virtualius "kambarius" ar atskiras erdves/stalus (vykdant mokymus gyvai).

 • Paprašykite kiekvienos grupės sukurti savo paieškos komandų sąrašą, naudojamą su Google, DuckDuckGo, Yahoo ir Bing, užpildant atitinkamą lentelę (šabloną rasite žemiau).

 • Šioje lentelėje yra stulpelis su paieškos komandomis ("dorkais") ir stulpelis kiekvienos paieškos komandos funkcijų aprašymui.

 • Kai kurių elementų lentelėje nėra, ir dalyviai turi identifikuoti trūkstamus elementus užpildydami lentelę. Ši veikla pravers kitoje dalyje vyksiančiam kvizui.

  • Paryškintos dalys gali būti paliktos tuščios, kad dalyviai jas galėtų užpildyti.

RESURSAI:

Return of a Dork

Diskusija | 5 minutės

Instrukcijos

Ankstesnei veiklai pasibaigus, surenkite trumpą dalyvių apklausą.

 • Užduokite keletą klausimų; skirtingrų grupių atstovai, remdamiesi savo sudarytomis lentelėmis, į juos galės atsakyti keldami rankas.

 • Klausimai gali būti tokie:

  • Kokius rezultatus duos ši (lektoriaus pasirinkta) paieškos komanda?
  • Kokį "dorką" naudoti norint surasti (lektoriaus pasirinktą) informaciją?

Priedas:Kaip veikia atvirkštinė vaizdų paieška (15 minučių)

Atvirkštinė vaizdų paieška

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

DĖMESIO: Atvirkštinė vaizdų paieška - tai paieška, atlikta remiantis vaizdu, o ne tekstu. Ji naudojama kartu su pažangiomis tekstinės paieškos technikomis ir taip susisieja su "dorkingu". Kaip lektorius, galite savarankiškai spręsti, ar šią sekciją įtraukti į dirbtuvių medžiagą.

Instrukcijos

Praktika: paieška pagal vaizdą

Praktika | 10 minučių

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius mažomis grupėmis.

 • Parodykite jiems keletą paveikslėlių: žmones, vietas, daiktus - virtualioje lentoje ar projektoriuje. Paprašykite daluyvių per atvirkštinę vaizdų paiešką nustatyti, kas / kur / kada / kas užfiksuota paveikslėliuose.

 • Nuotolinių mokymų atveju, paveikslėlius įkraukite į viešą "debesį" ir dalyviams duokite nuorodas vaizdų parsisiuntimui.

DĖMESIO: Štai keletas vaizdų, kuriuos galite panaudoti: 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Patartina naudoti vaizdus su aiškiu kontekstu, kurį po užsiėmimo galite lengvai paaiškinti.

Padorkinkime! (40 minučių)

Aktyvi veikla: "dorkingo" lobių medžioklė

Bendradarbiavimas | 25 minutės

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius grupėmis po 3-5 žmones.

 • Grupėms duokite po keletą užduočių, kurias reikia atlikti per 20-25 minutes.

 • Šios užduotys gali būti susijusios su konkrečiomis paieškos technikomis skirtinguose paieškos varikliuose, pvz.:

  • rasti konkretų tikslaus dydžio vaizdą,
  • rasti būsto kainas konkrečioje vietovėje,
  • rasti dokumentą, susijusį su vietinės reikšmės viešaisiais pirkimais,
  • rasti .pdf formato ataskaitą apie oro užterštumą konkrečioje vietovėje,
  • ...
 • Užsiėmimo metu stebėkite kiekvienos grupės progresą.

DĖMESIO: Užduočių sąrašą galite adaptuoti pagal dalyvių poreikius, taip užduočiai suteikiant daugiau aktualumo ir praktiškumo.

Kas suveikė, o kas - ne

Diskusija | 15 minučių

Instrukcijos

 • Pabaigus grupines užduotis, pakvieskite kiekvienos komandos atstovą pristatyti savo rezultatus visai grupei ir atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kokias paieškos komandas naudojote? Kas suveikė, o kas - ne? *Kas jums buvo įdomiausia?
  • Ar paieškos rezultatai skirtinguose paieškos varikliuose buvo skirtingi? Jei taip, kuo jie skyrėsi?
 • Esant poreikiui, pateikite savo įžvalgas ir patarimus.

Saugumas svarbiausia! (15 minučių)

Saugumas

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 10 minučių

Instrukcijos

Pateikite trumpą prezentaciją apie tai, kokių atsargumo priemonių reikia imtis prieš pasitelkiant "dorkingą" kaip tyrimo techniką, atsižvelkite į šiuos aspektus:

 • Reikia suvokti teisines rizikas: "dorkingas" gali atvesti iki dokumentų, kurie nėra skirti viešam naudojimui.

 • Naudokitės Tor naršykle, kai įmanoma, tačiau su kai kuriais paieškos varikliais ją panaudoti sudėtinga ar, kai kuriose valstybėse, net nelegalu (lektoriams derėtų patikrinti, ar tokia tvarka galioja dalyvių gyvenamose šalyse)

 • Naudokitės VPN

 • Atliekant jautrias paieškas, naudokitės privatumui palankiais paieškos varikliais:

  • DuckDuckGo

  • StartPage

  • Pažymėkite, kad pastaruoju atveju paieškos rezultatai bus riboti, nes paieškos komandos kiekviename paieškos variklyje veikia skirtingai.

RESURSAI:

Gynybinis "dorkingas"

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos

Parenkite ir pristatykite trumpą prezentaciją apie "gynybinį dorkingą", įskaitant šiuos aspektus:

 • Poreikį identifikuoti saugumo spragas..

 • the Google Hacking Database (GHDB) pademonstravimą.

 • Jautrios informacijos paieškas.

 • Paieškos komandų panaudojimas ieškant informacijos apie save (ir kodėl tai svarbu/naudinga).

RESURSAI:

Mokymų užbaigimas (15 minučių)

Mokymų uždaromoji veikla: išvadų sąrašas

Kūryba | 5 minutės

Įrankiai/medžiaga

 • Bendrai naudojama virtuali lenta (nuotoliniams mokymams)
 • Lenta, popieriaus lapas, lipnūs lapeliai, markeriai (mokymams gyvai)

Instrukcijos

 • Paprašykite dalyvių sukurti išvadų sąrašą, užrašant jų atsakymus į šį klausimą ant virtualios ar fizinės lentos:

  Ką svarbiausio sužinojote šiandienos dirbtuvėse?

 • Duokite dalyviams keletą minučių užrašyti savo mintims ir perskaityti tam, ką užrašė kiti.

Apibendrinimas

 • Išsamiau pakalbėkite apie kai kurias lentoje užrašytas mintis.
Mokymų pabaiga

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos

 • Užbaikite dirbtuves ir apibendrinkite jų turinį.

 • Greitai apžvelkite sesiją. Kiekvienas dalyvis gali pasakyti:

  • vieną dalyką, kurį sesijoje vertina labai gerai, ir
  • vieną dalyką, kurį norėtų pagerinti
 • Galite paskatinti dalyvius užduoti klausimus ar pasidalinti patarimais.

 • Esant poreikiui, pasidalinkite kontaktine informacija ar kitomis detalėmis.

Kad dalyviai visą laiką būtų gerai informuoti apie dirbtuvių eigą, lektoriai gali tai įgyvendinti laikantis šių žingsnių:

  1. [įžangoje] papasakokite dalyviams, ko tikėtis;
  1. [per kiekvieną sesiją ar užsiėmimą] priminkite jiems, kas vyksta;
  1. [sesijos ar užsiėmimo gale] priminkite, kas įvyko. Be to, mokymų pabaigoje lektoriams reikia priminti, į kuriuos dalyvių lūkesčius buvo atsižvelgta.

Susisiekite su mumis

Su "Exposing the Invisible" kviečiame susisiekti jeigu:

 • turite klausimų apie mokymų planus ar gaires vadovams,

 • norite panaudoti mūsų mokymų planus ir pasidalinti įžvalgomis bei pasiūlymais, kaip jie gali būti patobulinti,

 • norite pritaikyti mūsų mokymų planus specifiniam kontekstui ir pasidalinti rezultatais,

 • galite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais galima papildyti jau esamus mokymų planus,

 • galite pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Kontaktinis el. paštas: eti@tacticaltech.org (GPG raktas / identifikatorius: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šis turinys sukurtas Tactical Tech "Exposing the Invisible" projekto ir licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją

 • Dirbtuvių autoriai: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Instrukcijų sukūrimas: A. Hayder

 • Redaktūra ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis

 • Svetainės valdymas: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekto koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis informacijos rinkinys sukurtas kaip dalis projekto Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), kofinansuojamo Europos Komisijos pagal pilotinį projektą "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi jo autorių požiūrį, Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio turinio panaudojimą.