Webes archiválás és az archivált információk online visszakeresése

Ez a workshop megismerteti a résztvevőket azokkal a módszerekkel, tippekkel és eszközökkel, amelyekkel régebbi és „elveszett” információkat találhatnak meg újra, és hívhatnak le a webhelyekről, valamint archiválhatják és megőrizhetik a webhelyek másolatait a jövőbeli felhasználás, illetve annak bizonyítása érdekében, hogy valami fent volt az interneten.

A workshop áttekintése

Téma: Webarchiválás és az archivált információk online visszakeresése: módszerek, tippek és eszközök.

Célok

 • A résztvevők megismertetése a régebbi és „elveszett” információk webhelyeken való visszakeresésének és lekérdezésének gyakorlati módszereivel és eszközeivel.
 • Annak bemutatása, hogy a résztvevők miként archiválhatnak és őrizhetnek meg másolatokat a webhelyekről a későbbi felhasználás érdekében.
 • A webarchívumok és az archiválási erőfeszítések fontosságának bemutatása a digitális tartalmak megőrzése és annak bizonyítása érdekében, hogy valami létezett az interneten.

Tanulási eredmények

 • A régebbi és „elveszett” információk webohelyekről való visszakeresését és lekérdezését lehetővé tevő módszerek alkalmazása.
 • A webhelyekről készített saját másolatoknak a jövőbeni felhasználás érdekében történő archiválását és megőrzését biztosító eljárások használata.

Általános iránymutatások az oktatók számára:

 • Ez a workshop 30-40 perces foglakozásokra osztható. A szünetek nem szerepelnek az ütemtervben; a saját körülményeid szerint döntheted el, hogy mikor tartod őket. A foglalkozások között beiktathatsz egy-egy rövid szünetet vagy gyors energizáló tevékenységet.
 • A csoportos tevékenységekhez oszd a résztvevőket 3–5 fős csoportokba. Kérjük, hogy a résztvevők számához és a csoportok méretéhez igazítsd a visszajelzésre és a gyakorlat utáni megbeszélésekre/kérdésekre szánt időt. Arra is biztathatod a résztvevőket, hogy a csoportokban való munka során osszanak ki különböző szerepeket. Ezek a szerepek lehetnek a Facilitátor, a Jegyzetelő, az Időmérő, az Előadó vagy a Művész (ha vizuális prezentációra van szükség).
 • Online workshopok esetén javasoljuk, hogy az energizáló szünetek és a kiscsoportos tevékenységek során ossz meg egy stoppert a képernyőn.
 • Amikor csak lehetséges, igazítsd a workshop példáit a hallgatóságod körülményeihez.

A lebonyolítás módja: online / személyes workshopok

A workshop időtartama (szünetek nélkül): 2 óra 40 perc

Az osztály mérete: 6–24 résztvevő

Eszközök

Ha online workshopot tartasz:

 • Az általad választott videokonferencia-platform
 • Online közvélemény-kutató és kvízalkalmazások (e.g. Slido, Mentimeter stb.)
 • Tábla alkalmazás (pl. Mural, Miro stb.)

Az offline / személyes workshopokhoz:

 • számítógép minden résztvevőnek vagy csapatonként egy-egy számítógép
 • tábla
 • prezentációs táblához való papír
 • markerek
 • post-itok

Kapcsolódó Láthatatlan Leleplezése útmutató:

Workshoptevékenységek és letölthető sablonok:

Tanulási tevékenységek

Megnyitás (10 perc)

A workshop bevezetése

Olvass, Nézz, Hallgass | 5 perc

Utasítások

 • Ragadd meg a résztvevők figyelmét egy kérdéssel vagy egy releváns téma, kép stb. kommentálásával.

 • Mutatkozz be, és ismertesd a workshop céljait.

 • Fakultatív: Mutasd be a workshop anyagának forrását (Tactical Tech)

 • Tájékoztasd a résztvevőket a workshop menetéről.

 • Javasolj alapszabályokat a workshophoz: milyen viselkedést és reagálást vársz el a résztvevőktől, egymás iránti tisztelet stb. Attól függően, hogy mennyi időt töltesz a workshop résztvevőivel, ha hosszabb képzést tartasz, javasolhatod egy közösen elfogadott magatartási kódex vagy közös megállapodás kidolgozását is (lásd A Láthatatlan Leleplezése - Segítői útmutató című szövegben található javaslatokat).

A résztvevők bemutatkozása / Jégtörő

Készítsd el | 10 perc

Utasítások

 • Tarts egy gyors bemutatkozási kört, megkérve a résztvevőket, hogy válaszoljanak néhány kérdésre magukról, a munkájukról, a workshoppal kapcsolatos elvárásaikról stb.

 • Alternatívaként választhatsz egy jégtörő gyakorlatot is, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy kreatívak legyenek, és rajzoljanak fel válaszokat vagy ötleteket egy online táblára, vagy ha nem online tartod a workshopot, akkor álljanak fel, és vegyenek részt néhány játékos feladatban. Ehhez A Láthatatlan Leleplezése - Segítői útmutató „Jégtörők” című részéből is meríthetsz ihletet.

Bevezetés a webarchívumokhoz (20 perc)

Prezentáció: Mire jó az archiválás?

Olvass, Nézz, Hallgass | 5 perc

Utasítások

 • Tarts rövid előadást az internetes archiválási technikák és eszközök szükségességéről. Beszéd közben felkérheted a résztvevőket, hogy hozzanak fel releváns példákat.

Javasolt forgatókönyv:

 • Néha, amikor online információkat szeretnénk ellenőrizni, olyan nyomokat kell követnünk, amelyek érvénytelen linkekhez vagy olyan webhelyekhez vezetnek, amelyek már nem elérhetőek.

 • Máskor olyan fontos információkat tartalmazó webhelyekre bukkanhatsz, amelyek nagy értéket adhatnak hozzá egy-egy történethez, de ezt az értéket csak később fogod felismerni.

 • Amikor újra meglátogatod a webhelyet, hogy hivatkozz rá, előfordulhat, hogy az már nem létezik, vagy hogy az adott weboldalt, amelyre emlékszel, eltávolították, vagy a kívánt információ már nem elérhető, és új tartalommal helyettesítették.

 • Mindezekkel a kihívásokkal valószínűleg te is szembesülni szembesülni fogsz a kutatásaid és a vizsgálataid során.

Esettanulmány: „Elveszett” oldalak

Olvass, Nézz, Hallgass | 5 perc

Utasítások

 • Mutass be egy olyan helyzetet, amikor hasznos nyilvános információkat távolítottak el egy webhelyről, és ezeket online archívumok, pl. az Internet Archive Wayback Machine vagy az Archive Today segítségével lehetett visszaszerezni.

Javasolt eset és forgatókönyv (további részletekért lásd az „Információk visszanyerése és archiválása webhelyekről” útmutatót):

FORRÁSOK:

A webes archiválási eszközök haszna

Vitasd meg | 10 perc

Utasítások

 • Oszd a résztvevőket 3–5 fős kiscsoportokra, és kérd fel őket, hogy beszéljék meg a következőket:

   1. hogyan segíthetik az internetes archiválási eszközök és szolgáltatások a munkájukat;
   1. melyek a lehetséges felhasználási esetek.
 • Javasold, hogy mindegyik csoport jelöljön ki egy-egy jegyzetelőt, aki leírja a válaszokat.

 • Gyűjtsd össze, és oszd a meg a főbb pontokat egy közös táblán (online workshop esetén) / a fizikai táblán, papíron (ha offline dolgoztok).

Tartalmak visszakeresése és lekérdezése a webarchívumokból (50 perc)

Webarchívumok: visszakeresés és lekérdezés

Olvass, Nézz, Hallgass | 15 perc

Utasítások

Tarts egy rövid prezentációt élő online bemutatóval vagy diákkal a két fő webarchiválási eszközről/platformról, amelyek a webhelyek és más online tartalmak korábbi verzióinak visszakeresésére és lekérdezésére használhatók:

 • Wayback Machine
 • Archive Today

Wayback Machine: https://web.archive.org/

Megbeszélendő kérdések:

 • Mi a Wayback Machine, illetve egy rövid bevezetés a működtető szervezetről, az Internet Archive-ról és annak küldetéséről.

 • Említsd meg röviden a Wayback Machine két fő funkcióját:

  1. a felhasználók régebbi, elmentett webhely-tartalmakat kereshetnek vissza, és kérdezhetnek le;
  2. a felhasználók manuálisan archiválhatják a webhelyeket a Wayback Machine-ben (a webhelyek mentéséről további részleteket a következő foglalkozáson fogunk ismertetni).
 • Mutasd be - lehetőleg élőben, online -, hogy miként lehet visszakeresni és lekérdezni a webhelyek / weboldalak korábbi verzióinak idővonalait a Wayback Machine-ben.

 • Magyarázd el, hogy mit jelképeznek a színes pontok az archivált webhelyek naptárának és idővonalának megtekintésekor (pl. a zöld és kék pontok a sikeres automatikus archiválási kísérletekre és az archivált anyagok elérhetőségére vonatkoznak; a piros a sikertelen archiválási kísérleteket jelenti).

 • Magyarázd el, hogyan működik a Wayback Machine webes keresésének és archiválásának technikai folyamata, megemlítve a következőket:

  • automata feltérképező robobotokat (crawlereket)használ annak eldöntésére, hogy mely webhelyeket és weboldalakat látogasson meg, illetve mentsen el, és milyen gyakran (a további technikai részleteket lásd itt és itt);
  • a korlátok (pl. nem menti el teljesen a webhelyeket, így az interaktív funkciókat és a mozgóképeket; a webhely tulajdonosai kérhetik a tartalom eltávolítását stb., bővebben lásd „A Láthatatlan Leleplezése csomag” Archiválási útmutatójából „A Wayback Machine korlátai” című részt itt).
 • Használd ki a lehetőséget az olyan új kifejezések említésére és magyarázatára, mint pl. „robots.txt” vagy „Sitemap.xml”; ismertesd, miben segíthetnek ezek a kutatóknak és az oknyomozóknak. A robots.txt a webhelyen található fájl, amely felsorolja azon részeit, amelyekhez a crawlereknek (feltérképező robotoknak) hozzá szabad, illetve nem szabad hozzáférniük. Lásd pl. itt.

 • Mondd el, hogy a felhasználók ingyenes fiókot hozhatnak létre és használhatnak az Internet Archívumban és a Wayback Machine-ben, ami bizonyos előnyöket biztosít a weboldalak mentésekor (további részletek a foglalkozáson).

 • Hangsúlyozd, hogy a régebbi, mentett weboldalak adatainak lekérdezése és a weboldalak archiválása a Wayback Machine segítségével segítheti a nyomozást, és egyszerű módot biztosít a kutatás idézésére és a régebbi tartalomra való hivatkozásra. - Figyelmeztesd a résztvevőket, hogy az ilyen bizonyítékokat továbbra is több helyre kell letölteniük és elmenteniük, mivel fennáll a veszélye annak, hogy az archivált tartalmakat eltávolítják, ha a webhely/weboldal tulajdonosai sikeresen alá tudják támasztani az Internet Archive-hoz intézett, ilyen irányú kérésüket.

 • Megjegyzendő, hogy az Internet Archive és a Wayback Machine ingyenes szolgáltatásainak használata semlegességet és megbízhatóságot kölcsönözhet a vizsgálatoknak, mivel ez egy független, tekintélyes globális platform, amelynek küldetése az internetes információk megőrzése.

Archive Today: https://archive.ph/

Megbeszélendő kérdések:

 • Az Archive Today más mechanizmust használ a webhelyekről készült „pillanatfelvételek” rögzítésére, mint a Wayback Machine, így a felhasználó kérésére, vagyis csak manuálisan archivál.

 • Elküldi a webhelynek az IP-címedet, hogy az archivált anyag az archiváló régiója számára releváns legyen, de nem tárolja az archiválóra vonatkozó információkat.

 • Jobb a nyilvános közösségi média oldalak tárolásában, mivel nem nem tartja tiszteletben a robots.txt-et (azaz a webhelytulajdonosok által megadott mentési korlátozásokat).

 • Mutasd be - ideális esetben élőben, online -, hogyan lehet megkeresni és lekérdezni a felhasználók által az Archive Today-ben elmentett webhelyek és weboldalak korábbi, elérhető verzióit. (tippeket [itt] találsz (https://kit.exposingtheinvisible.org/en/how/web-archive.html#other-ways-to-retrieve-and-archive-webpages)).

FORRÁSOK:

Tevékenység: időgép

Működj együtt | 10 perc

Utasítások

 • Oszd a résztvevőket 3–5 fős kiscsoportokra, és adj minden csoportnak egy-egy kiosztmányt (lásd a lenti „Források”-ban található sablont), amelyben le vannak írva egy webhely vagy weboldal Wayback Machine-ben való megkeresésének lépései.

 • A résztvevőknek vissza kell menniük az időben, hogy megtalálják egy vagy több webhely összes mentett „pillanatképét”.

 • Íme egy példa:

 • Te (mint oktató) helyettesítheted ezt a példát mással, amennyiben a kiválasztott időintervallumból származó törtéti adatok elérhetők a Wayback Machine-on.

FORRÁS:

Tippek a Wayback Machine keresésekhez

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Utasítások

Készíts elő egy rövid előadást és online bemutatót, amely a következőket tartalmazza:

Tippek az archivált weboldalak közvetlenül a böngészőből történő lekérdezéséhez:

 • A Wayback Machine lehetővé teszi a webhelyek / weboldalak archivált verzióinak lekérdezését anélkül, hogy a webhelye keresőfelületét kellene használnod.

 • Ehelyett a saját böngésződből is kereshetsz, a megfelelően formázott webcímek használatával, pl.:

  • https://web.archive.org/*www.yoursite.com/* (ahol www.yoursite.com/ bármely olyan webhely, amelyre keresni szeretnél). A böngésző az oldal legfrissebb archivált változatát fogja megjeleníteni.

  • A két címet csillaggal elválasztva (*) a weboldal archívumának naptárnézete válik láthatóvá: https://web.archive.org/*/www.yoursite.com/

  • Ha egy csillagot teszel a végére: https://web.archive.org/*/www.yoursite.com/*, megkapod az adott domain alatt elérhető összes archívumot, nem csak a honlapot. Pl. a https://web.archive.org/web/*/cambridgeanalytica.org/* címre történő böngészés a Wayback Machine által archivált cambridgeanalytica.org oldalak oldalankénti listáját jeleníti meg.

Tippek a robots.txt fájlok kapcsán:

 • Hangsúlyozd a robots.txt fájlok jelentőségét az archiválás és a kutatás szempontjából.

 • Idézd fel a résztvevők számára, hogy a robots.txt a webhelyen található fájl, amely felsorolja azon részeit, amelyekhez a crawlereknek (feltérképező robotoknak) hozzá szabad, illetve nem szabad hozzáférniük. Ha egy webhely rendelkezik robots.txt fájllal, akkor azt a „/robots.txt”-nek a a domainhez vagy aldomainhez való hozzáadásával tekintheti meg. Pl. https://www.google.com/robots.txt

-A weboldalak használhatják ezt a fájlt a Wayback Machine, a Google-hoz hasonló keresőmotorok vagy bármely más indexelő és archiváló szolgáltatás feltérképező robotjainak (crawlereinek) blokkolására. Néhány lehetséges ok, amiért a weboldal adminisztrátorai a korlátozó robots.txt fájlok használata mellett dönthetnek:

-  a sávszélességi költségek korlátozása;

-  a túlterhelt szerverek tehermentesítése;

-  a védjegyes képek képek védelme;

-  azért, hogy a befejezetlen weboldalak ne jelenjenek meg a keresési eredményekben;

-  a potenciálisan érzékeny tartalmak elrejtése érdekében.
 • Bár a Wayback Machine nem mindig tartja be ezeket a korlátozásokat, még mindig sok olyan webhely van, amelyet a crawlerek a robots.txt irányelvek miatt nem archiválnak. Ez lehet az (egyik) oka annak, hogy a felhasználók nem találnak meg archiváltan bizonyos oldalakat, vagy hogy egyes weboldalak manuális archiválásakor korlátozásokkal szembesülnek.

 • Ha a felhasználóknak gondot okoz a Wayback Machine használata egy webhely néhány, de nem az összes oldalának megtekintése vagy archiválása során, ellenőrizhetik a robots.txt fájlt, hogy a webhely egyes részei tiltva vannak-e.

Tevékenység: alakulási idővonal

Készítsd el | 15 perc

Utasítások

[10 perc] Idővonal megalkotása

 • Oszd a résztvevőket 3–5 fős kiscsoportokra, és javasold, hogy mindegyik csoport jelöljön ki egy-egy jegyzetelőt és egy előadót az eredményeihez.

 • Kérd meg a csoportokat, hogy válasszanak egy általuk jól ismert (vagy a munkájuk szempontjából releváns) weboldalt, és készítsenek egy képernyőképekből álló idővonalat, amely bemutatja a weboldal időbeli alakulását.

 • Az idővonalnak legalább 4-5 képernyőképet kell tartalmaznia.

 • Ezután mindegyik csoport megvitatja az általuk készített idővonalat, érdekes változásokat keresve.

[5 perc] Megbeszélés / Megosztás a teljes csoporttal

 • Mindegyik csoport bemutatja az idővonalát és eredményeit a többieknek (csoportonként 1 perc).

Tartalmak archiválása (40 perc)

Archiválás és megőrzés

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Utasítások

Tarts egy rövid prezentációt élő bemutatóval a következőkről:

 • Hogyan archiválhatunk webhelyeket / weboldalakat igény szerint a Wayback Machine és az Archive Today segítségével.

 • Emeld ki újra, hogy az internetes archiválás hogyan segíthet az információk mentésében és megőrzésében egy nyomozás során vagy a saját publikált munkád hozzáférhetőségének biztosításában.

 • Használd a képernyőmegosztás funkciót vagy a kivetítőt (ha offline dolgoztok) egy weboldal mentési folyamatának bemutatására.

A Wayback Machine esetén:

 • Kezdd innen: https://archive.org/web - „Save Page Now”

 • Emlékeztesd a résztvevőket a robots.txt szerepére a weboldal egyes tartalmai archiválásának lehetséges korlátozásában..

 • Fontos megjegyezni, hogy a weboldalak kézi mentése csak a megadott oldalt archiválja (pl. „http://www.yoursite.com/projects”), az összes kimenő linket és az adott webhelyt tartalmát azonban nem.

 • Egy teljes weboldal archiválásához ezzel a módszerrel minden egyes oldalt külön-külön meg kell adni, vagy ingyenes fiókot kell létrehozni az Internet Archive-on, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több funkcióhoz férjenek hozzá, pl. a weboldal kimenő linkjeinek mentéséhez is.

 • Mutatsd me, hogyan lehet ingyenes fiókot létrehozni és használni a Wayback Machine-nél, és milyen előnyökkel jár a fiók: pl. a felhasználók elmenthetik a kimenő linkeket és nagyobb mennyiségű weboldalt archiválhatnak, vagy elmenthetik az archivált oldalakat a fiókjukba, hogy később könnyebben tárolhassák és visszakereshessék azokat.

 • Mondd el, hogy a Google Sheets használható a webhely oldalainak tömeges archiválására abban az esetben, ha a webohelyet a Wayback Machine nem vizsgálta meg automatikusan a crawlerekkel, vagy ha az oldalak egy adott időpontban történő archiválására van szükség. Lásd a részleteket és az útmutatót itt és itt.

Az Archive Today esetén:

 • Kezdd innen https://archive.ph/ - „My url is alive and I want to archive its content.” (Az url-em él, és archiválni akarom a tartalmát)

 • Válassz ki egy nyilvános weboldalt vagy egy nyilvános tweetet, amelyet még nem archiváltak, és próbálj meg rákeresni, majd használja az Archive Today funkciót az archiválásához.

 • Az archiválás után keress rá újra az URL-címmel, és töltsd be az eredmények bemutatásához.

Az online archiválás korlátai

Olvass, Nézz, Hallgass | 5 perc

Utasítások

Tarts egy rövid prezentációt a Wayback Machine és az Archive Today korlátairól, valamint a különböző archiválási módszerek előnyeiről és hátrányairól. Hangsúlyozd a következő pontokat:

 • A Wayback Machine nem mindig képes a nyilvános közösségi médiatartalmak, Flash vagy JavaScript interaktív tartalmak, mozgóképek/videók és más hasonló tartalmak teljes körű rögzítésére és visszakeresésére. Ezért más megoldásokra is szükség lehet az ilyen tartalmak megőrzéséhez a későbbi hivatkozáshoz, pl. képernyőfotók használatára vagy másolatok rendszeres mentésére és a webhelyek másolatainak offline tárolása.

 • A Wayback Machine automatikusan archiválja a webhelyeket rangsorolás és népszerűség alapján. Ez egy automatizált eljárás, és nem lehet kérni egy teljes webhelyek archiválását.

 • Az Archive Today nem vizsgálja crawlerekkel, és nem menti automatikusan a weboldalakat, mint a Wayback Machine. Ezt manuálisan kell megtenni, gondoskodva róla, hogy a mentett linkek megmaradjanak a későbbi hozzáférés és felhasználás érdekében.

 • Emlékeztesd a résztvevőket annak fontosságára, hogy ne hagyatkozzanak kizárólag az online archívumokra, mivel néha a webhelyek tulajdonosai kérhetik az archivált oldalak eltávolítását. A biztonsági mentések megléte elengedhetetlen, és a fontos weboldalak HTML vagy PDF másolatát saját eszközeikre is elmenthetik.

FORRÁSOK:

A saját időkapszulád

Gyakorolj | 10 perc

Utasítások

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy készítsék el saját időkapszulájukat egy olyan weboldal vagy weblap kiválasztásával, amelyet szeretnének elmenteni a jövőre nézve, és kövessék az előző lépéseket a Wayback Machine és az Archive Today segítségével történő archiváláshoz.

 • A résztvevők adják hozzá az archivált linkjeiket egy megosztott dokumentumhoz.

A weboldalak lekérdezésének és archiválásának egyéb módjai

Nyomozz | 15 perc

Utasítások

 • Oszd a résztvevőket 3–5 fős kiscsoportokra.

 • Kérd fel az egyes csoportokat, hogy vizsgálják meg a weboldalak visszakeresésének és archiválásának egyéb módjait, és adják hozzá őket egy közös dokumentumhoz.

 • Ez magában foglalhatja a következőket:

  • a weboldalak gyorsítótárazott (cached) változatainak ellenőrzése;

  • más olyan platformok felkutatása, amelyek archivált tartalmakat tárolnak olyan forrásokból, mint pl. a közösségi média, az online könyvtárak vagy a térképek, vagy olyan tematikus archívumok keresése, amelyek konfliktusok, emberi emberi jogi visszaélések, dezinformációs hálózatok stb. dokumentációját tartalmazzák;

  • annak felderítése, hogy milyen egyéb információk vannak archiválva az Internet Archive-on, és megbeszélés arról, hogy miként lehet ezeket felhasználni különféle témák kutatásához.

MEGJEGYZÉS: Ezt a feladatot és a javaslatokat a résztvevők sajátos igényeihez és kontextusához igazíthatod.

Első a biztonság! (15 perc)

A digitális biztonság alapjai

Olvass, Nézz, Hallgass | 15 perc

Utasítások:

Tarts egy rövid prezentációt az online kutatással és archiválással kapcsolatos legfontosabb biztonsági tanácsokról. Javasolt forgatókönyv:

 • Hozzáférési naplók: amikor egy archiváló szolgáltatást a téged érdeklő weboldalra irányítasz, a szolgáltatás felkeri azt a weboldalt, és tárolja annak másolatát. Ilyenkor az archivált weboldal automatikusan bejegyzést hoz létre a „hozzáférési naplóban” (access log).Ez a bejegyzés olyan adatokat tartalmaz, mint pl. hogy mikor és milyen IP-címekről látogatták meg a weboldalt. A legtöbb archiváló szolgáltatás hozzáférési naplót is vezet.

 • Egy figyelmes webhely-adminisztrátor vagy egy automatizált folyamat észlelheti, hogy a webhelyük egy részét a Wayback Machine archiválta. Ez felhívhatja a figyelmóket arra, hogy valaki egy adott tartalom vagy egy számukra releváns személy után kutat. Önmagában még nem jelenti azt, hogy a nyomozást vissza tudják vezetni hozzád, de nyomokkal szolgálhat nekik.

 • Tegyük fel például, hogy csak néhány IP-cím nézte meg az archivált oldalt ugyanazon a napon, amikor az a Wayback Machine-be került. A webhely adminisztrátora könnyen rájöhet, hogy egy bizonyos helyről figyelik őket.

 • A Webcite például rögzíti az egyes felhasználók számítógépes operációs rendszerét és webböngészőjét, valamint az egyes felhasználók internetszolgáltatóinak domainnevét. (Webcite adatvédelmi irányelvek). Az Archive Today az IP-címet használja az általad kért oldalak archiválására.

 • Jó ötlet egy virtuális magánhálózat (VPN) aktiválása vagy a Tor böngésző használata olyankor, ha archiváló szolgáltatásokat használsz.

 • Egyes szolgáltatások megkövetelik, hogy minden felhasználó hozzon létre fiókot, válasszon felhasználónevet, illetve e-mail címet vagy közösségi médiaprofilt adjon meg az ellenőrzéshez.

 • Érdemes lehet külön fiókokat létrehozni az ilyen szolgáltatásokhoz, hogy elkülönítsd (szétválaszd) az oknyomozói munkádat a személyes online profilodtól.

 • Akár egy egyszer használatos „identitást” is létrehozhatsz egy adott vizsgálathoz, és a kutatás befejezése után megszabadulhatsz tőle. Pl. létrehozhatsz egy viszonylag biztonságos, elkülönített e-mail fiókot itt: tutanota.de vagy itt: protonmail.com.

 • Ez a kis időbefektetés a vizsgálat megkezdése előtt segíthet az ilyen jellegű kockázatok korlátozásában.

FORRÁS:

Lezárás (10 perc)

Összefoglaló tevékenység: az összegző plakát

Készítsd el | 5 perc

Eszközök / anyagok

 • Közös rajzlap / dia / tábla (online workshop)
 • Tábla / prezentációs táblához való papír, post-itok, filctollak (offline workshop)

Utasítások

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy a következő kérdésre adott válaszaikat a közös táblán/rajztáblán megosztva készítsenek összegző plakátot:

  • Mik a legfontosabb tanulságai számodra a mai workshopnak?
 • Adj néhány percet a résztvevőknek, hogy leírják és/vagy lerajzolják gondolataikat, és elolvassák mások gondolatait.

Megbeszélés

 • Értékeld ki a hozzájárulásukat, és emelj ki néhány dolgot a táblán.
Következtetések

Olvass, Nézz, Hallgass| 5 perc

Eszközök/anyagok: Nincs szükség segédeszközökre.

*Utasítások**

 • A műhelybeszélgetés lezárása és tartalmának összegzése.

 • A foglalkozás gyors áttekintése. Minden résztvevő mondjon:

  • egy olyan dolgot, amit nagyon jónak talált a foglalkozásban;

  • valami olyasmit, amin javítana a következő alkalomra.

 • Ösztönözheted a résztvevőket, hogy tegyenek fel kérdéseket, vagy adjanak néhány útravaló tippet.

 • Adott esetben oszd meg elérhetőségeidet és a továbbiakkal kapcsolatos részleteket.

Annak érdekében, hogy a résztvevők mindig tájékozottak legyenek a történésekről, az oktatók az alábbi lépések alapján hatékonyan összefoglalhatják a workshop tartalmát:

  1. [a bevezetőben] mondd el a résztvevőknek, hogy mi fog történni;
  1. [a foglalkozás/workshop minden egyes részében] emlékeztesd őket arra, hogy éppen mi történi;
  1. [a foglalkozás/workshop végén] mondd el nekik, hogy mi történt. Ezenkívül a végén az oktatóknak rá kell mutatniuk arra, hogy mely elvárások teljesültek.

Közreműködők és licencek

CC BY-SA 4.0

Ez a tartalom a Tactical Tech Láthatatlan Leleplezése projekt keretében jött létre, és a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi licenc alá tartozik.

 • A workshop szerzői: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Oktatástervezés: A. Hayder

 • Szerkesztés és tartalom: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafika: Yiorgos Bagakis

 • Webfejlesztő: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projektkoordináció és -felügyelet: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Ez a forrás az Európai Bizottság által társfinanszírozott Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) részeként, a "Az oknyomozói újságírás és a médiaszabadság támogatása az EU-ban" (DG CONNECT) című kísérleti program keretében készült.

Ez a szöveg a szerző véleményét tükrözi, a Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért.

Bővebben a témáról