Oknyomozói bevezető a kockázatkezelésbe

A workshop célja bevezetni a résztvevőket a kockázatértékelés és a kockázatkezelés alapelveibe, melyek mind szakmai, mind személyes környezetben alkalmazhatók. A workshop útmutatást és munkafolyamatot biztosít a kockázatértékelés lebonyolításához, és ahhoz, hogy az értékelés miként használható fel eszközként egyéni vagy csoportszintű döntéshozatalnál.

A workshop áttekintése

Téma: Gondolkodásmód, módszerek és eszközök a kockázatkezelés segítésére az oknyomozás előtt, közben és után.

Célok:

 • Bemutatni a résztvevőknek a kockázatértékelés és a kockázatkezelés alapszabályait, melyeket mind szakmai, mind személyes környezetben használhatnak.
 • Biztosítani egy munkafolyamatot és útmutatást adni, melynek során megtanulják, hogyan kell kockázatértékelést lebonyolítani és az értékelést eszközként felhasználni meglapozott döntéshozatalhoz.
 • A berögzült viselkedés, szokványos eszközök és módszerek beépítése helyett bemutatni a "kockázat és biztonság" alapú gondolkozásmód kifejlesztésének fontosságát az oknyomozók (mint egyének és csoportok) számára.

Tanulási eredmények:

 • Különböző típusú kockázatok értékelése egyének és csoportok számára.
 • A felismert kockázatok kezelési módjának beazonosítása.
 • A kontextushoz kapcsolódó módszerek és eszközök kockázatértékelésre és -csökkentésre.

Általános oktatói útmutatás:

 • Ez a workshop 30-40 perc hosszú alkalmakra bontható. A szünetek nem szerepelnek az időbeosztásban; saját belátásod szerint döntheted el, hogy mikor iktatod be őket. A foglalkozások közé beilleszthetsz rövid szüneteket vagy egy-egy gyors élénkítő tevékenységet.
 • A csoportos tevékenységekhez oszd a résztvevőket 3-5 emberből álló csoportokra. Arra kérünk, hogy a résztvevők számához és a csoport méretéhez igazítsd a visszajelzésre, gyakorlat utáni megbeszélésre/összegzésre szánt időt. A csoportmunka folyamán buzdíthatod a résztvevőket különféle szerepkörök elvállalására is. Ilyen szerep a Segítő, a Jegyzetkészítő, az Időmérő, az Előadó vagy a Művész (ha vizuális prezentáció szükséges).
 • Az online workshopnál ajánlott egy időmérő megosztása a képernyőn az energizáló és a kiscsoportos tevékenységek alatt.
 • Amikor csak lehetséges, igazítsd a közönség adott helyzetéhez a workshop példáit.

A lebonyolítás módja: online / személyes workshopok

A workshop időtartama (szünetek nélkül): 2 óra 45 perc

Az csoport mérete: 6-24 résztvevő

Kapcsolódó workshopok:

Kapcsolódó Láthatatlan Leleplezése cikkek és útmutatók:

Workshoptevékenységek és sablonok letöltésre:

Tanulást célzó tevékenységek

Bevezetés (15 perc)

A workshop bevezetése

Olvass, Nézz, Halgass | 5 perc

Oktatói instrukciók

 • Ha szükséges, ragadd meg a figyelmet egy kérdés feltételével vagy egy kapcsolódó téma, kép stb. kommentálásával.

 • Mutatkozz be, és mutasd be a workshop céljait.

 • Opcionális: Mutasd be a workshop anyagához tartozó forrást (Tactical Tech).

 • Felelősségkizárásként említsd meg, hogy a a kockázat az adott helyzettől függ, és folyamatosan változik: a résztvevők saját környezetüknek szakértői, és végső soron saját kockázataikért felelősek. Ha különösen magas a kockázati szintjük, kérjenek szakmai tanácsot, és keressenek további képzéseket.

 • Tájékoztasd a résztvevőket a workshop menetéről.

 • Javasolj alapszabályokat, melyek magukba foglalják az egymással szembeni tisztelet, a titoktartást és az egyenlőséget. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy szeretnék-e módosítani ezeken, vagy szeretnének-e valamit hozzáadni. Bizonyosodj meg róla, hogy mindenki megérti a szabályokat, és hogy egyetért velük.

A résztvevők bemutatása / bejelentkezés

Időtartam| 10 perc

Leírás

 • Tarts egy gyors bemutatkozó kört; kérd meg a résztvevőket, hogy válaszoljanak néhány kérdésre magukról, a munkájukról és azt illetően is, hogy mit várnak ettől a workshoptól. Az elvárások feltérképezése révén elvégezheted az utolsó simításokat a workshop lebonyolítására vonatkozó terveden, és azt is tisztázhatod, hogy miről nem lesz szó, és miért.

 • A témához kapcsolódva megkérheted a résztvevőket, hogy beszéljenek olyan konkrét helyzetekről (akár maguk élték át, akár olvastak róla), amelyekben a dolgok váratlan vagy vicces fordulatot vettek, és arról, hogy ők ezzel hogyan birkóztak (birkóznának) meg. Lehet, hogy a résztvevők kényelmetlennek találják a való életből vett példákat, úgyhogy ez maradhat csak egy opció is. Említsd meg, hogy kerülniük kell a személyes információk megosztását, és hogy bármikor kiléphetnek a játékból, ha a kérdést kényelmetlennek találják.

 • Esetleg bedobhatsz egy jégtörő játékot, ami arra bátorítja a résztvevőket, hogy legyenek kreatívak, rajzolják fel a válaszaikat vagy ötleteiket az online táblára, vagy ha offline dolgoztok, álljanak fel, és hajtsanak végre feladatokat. Nézz rá a Jégtörő című részre a Segítői kézikönyvben inspirációért.

Kockázatértékelés (1 óra 25 perc)

A kockázatok és a lehetséges forgatókönyvek bemutatása

Olvass, Nézz, Hallgass| 15 perc

Leírás

Készíts egy rövid prezentációt a leglényegesebb pontokra fókuszálva:

 • A kockázat definíciója - A kockázat a válasz erre a három kérdésre:

  • Mi történhet?
  • Mekkora erre az esély?
  • Mik lehetnek a következmények? → Ezen kérdések megválaszolásával elkezdhetjük felmérni a kockázati szinteket.
 • "Mi történhet?" - Kockázati forgatókönyvek: Egy ideális forgatókönyv ("minden a terv szerint halad") és minden más, az ideálistól eltérő forgatókönyv ("valami rosszul sül el") meghatározásával feltérképezhetjük a célokat, és azonosíthatjuk azon eseményeket, melyek a sikerünk útjába állhatnak.

 • Opcionális - vázolj fel egy példát olyan vizsgálatra / kutatásra / terepmunkára, amely kapcsolódik a résztvevők körülményeihez és hátteréhez:

  • Mutasd be ennek főbb céljait, és definiáld, mi lenne a "sikeres forgatókönyv".
  • A vizsgálatot/kutatást/terepmunkát bontsd kisebb, gyakorlatias, kezelhető lépésekre időrendi sorrendben ("Először is... Aztán... Végezetül..." stb.).
  • Minden egyes lépésnél vázolj fel egy-két, a sikert akadályozó kockázati forgatókönyvet.

FORRÁSOK:

Kockázati forgatókönyvek beazonosítása: egyéni feladat

Készítsd el | 30 perc

Eszközök/anyagok

 • Kockázatkezelési sablonok (Word-dokumentmok)
 • MEGJEGYZÉS: A bemutatott sablonok csak példák a kockázatértékelés megszervezésére; az oktatók/résztvevők adaptálhatják, saját belátásuk szerint módosíthatják őket.
 • Ez egy egyéni feladat, nem igényel breakout room funkciót.

Leírás

[5 perc]

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy egyénileg képzeljenek el egy lehetséges vizsgálatot. Alternatívakén adj meg egy példavizsgálatot; ez legyen egyértelmű és kezelhető (például vízminta-gyűjtés a növényvédőszer-használat mértékének vizsgálatára egy adott területen).

[15 perc]

 • Kérd meg a részvevőket, hogy egyénileg töltsék ki az kockázatkezelési sablon első táblázatát a következők szerint:

  • Írd fel a vizsgálat fő célkitűzését az oldal tetejére (pl. 30 vízmintát gyűjteni meghatározott protokoll szerint és elküldeni laborvizsgálatra).

  • Töltsd ki következő szakaszokat tartalmazó táblázatot: a. Elvégzendő tevékenységek típusa - időrendben (pl. helyszínre való eljutás, mintavétel, tesztelés)

   b. Sikeres forgatókönyv: mit fognak az oknyomozók csinálni a tevékenységek során, ha minden rendben megy. Biztasd a résztvevőket, hogy legyenek annyira konkrétak, amennyire csak lehet, akkor is, ha ez némi fantáziát igényel, vagy hipotéziseket kell felvázolni (pl. béreljenek egy lakóautót, és vezessenek le a terepre, maradjanak három hétig interjúkat készíteni és mintákat gyűjteni; gyűjtsenek hetente három vízmintát tíz különböző helyről; ezalatt tartsák a már meglévő mintákat hidegen egy hűtőben; juttassák el a mintákat egy laboratóriumba elemzésre, stb.)

   c. Felmerülő kockázatok forgatókönyve: Mi sülhet el rosszul az egyes lépéseknél? Biztasd a részvevőket arra, hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, és ne hamarkodják el az enyhítő intézkedéseken való agyalást.

[5 perc] Ha lejárt az idő, kérj meg egy-két vállalkozó szellemű résztvevőt, hogy osszák meg a nagyobb csoporttal, amit leírtak. Kérdezd ki őket, hogy miként festene számukra a siker, és hogy tudnának-e mondani egy-két példát kockázati forgatókönyvekre.

[5 perc] Adj szót a többi résztvevőnek:

 • Ők mit gondoltak a kockázati forgatókönyvekről, amelyekről a kollegáik beszéltek?

 • Kérdezd meg tőlük, hogy mi lenne az előnye annak, ha ezt a feladatot nem egyénileg, hanem csoportosan kellene végrehajtani.

 • Magyarázd el, hogy a csapatmunka miként segíthet új kockázati forgatókönyvek beazonosításában és a kreativitásban.

Kockázati forgatókönyvek felismerése és priorizálása

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Leírás

Egy rövid prezentációban mutasd be a következő pontokat:

 • Mekkora a valószínűsége? Mik lennének a következmények? - Magyarázd el, hogyan lehet következmények valószínűségét kvalitatív skálákkal értékelni (pl. következmények: "minimális/ kisebb / komolyabb / nagy / katasztrofális"; valószínűség: "rendkívül valószínűtlen / nagyon valószínűtlen /valószínűtlen / valószínű / nagyon valószínű"). Másik lehetőségként megemlítendő a részvevőknek az (1/2/3/4/5) skála használata.

 • Kockázatrangsorolás – Kockázati mátrix - Magyarázd el, hogyan lehet kockázatot értékelni a mátrix segítségével. Egy egyszerű kockázati mátrix megtalálható a kockázatkezelési sablonban - ezen megmutathatod, hogyan kell elhelyezni a mátrixon két-három különböző kockázati forgatókönyvet. Említsd meg, hogy a mátrix egy rendkívül leegyszerűsített, a döntéshozatalhoz használt eszköz - a valóság ennél sokkal komplexebb és bizonytalanabb.

 • Röviden fejtsd ki a kockázatértékelés és a szubjektivitás jelentőségét. - Mivel a különböző egyének valószínűleg eltérően értékelik a hasonló forgatókönyveket, a kollaboráció segíthet a kockázatok jobb értékelésében és priorizálásában.

 • Opcionális: Hozz három-négy példát előzőleg beazonosított kockázati forgatókönyvekre, és mutasd meg, hogyan kell felmérni ezek valószínűségét és következményeit, illetve hogyan kell őket rangsorolni.

FORRÁS:

Kockázatértékelés

Működj együtt | 30 perc

Eszközök, tananyagok

Leírás

 • Oszd a résztvevőket kisebb (3-5 fős) csoportokra. Kérd meg őket, hogy válasszanak valakit, aki jegyzetel, és valakit, aki prezentálja a munkájukat a többiek előtt.

[15 perc] A résztvevők válasszanak egy esetet az előző feladatból - amelynek során mindenki egyénileg dolgozott -, és működjenek együtt:

 • Azonosítsanak be potenciális kockázati forgatókönyveket - bátorítsd arra a csoporttagokat, hogy járuljanak hozzá a munkához újabb forgatókönyvekkel.

 • Minden egyes kockázati forgatókönyv valószínűségét és eredményét értékeljék kvalitatív vagy kvantitatív skálákat használva.

 • A valószínűség és az eredmények összehasonlításával (és ha szeretnék, a kockázati mátrix használatával) rangsorolják a kockázati forgatókönyveket a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig.

 • Biztasd a résztvevőket, hogy a fizikai és a digitális kockázatokat is azonosítsák; vegyék figyelembe, hogy ezek hogyan állnak szoros összeköttetésben egymással - ne úgy gondoljanak rájuk, mint egymástól különálló dolgokra.

 • Kérd őket arra, hogy sorolják fel eredményeiket (minél több, annál jobb).

[10 perc] Az idő végeztével a résztvevők visszatérnek a fő csoportokhoz. Minden csoport képviselője bemutatja a csoport témáját és az általuk azonosított kockázatokat.

[5 perc] Összegzés – foglald össze a tevékenységből származó fő gondolatokat:

 • A kockázat öröklődik – Lehet, hogy a résztvevők csak a saját magukra vonatkozó kockázatokat tartják szem előtt, és kevésbé veszik figyelembe a forrásaikat vagy a többieket, akikkel együttműködnek. Sarkalld őket arra, hogy gondoljanak mindenkire, aki részt vesz a munkában, beleértve a kollegákat, a forrásokat, a vizsgálat tárgyát stb. A résztvevők kockázata egyben a többi ember kockázata is - és fordítva.

 • A ne árts elve – Kérdezd meg a résztvevőktől, hogy a vizsgálat okozhat-e további károkat. Ez estben vajon készen kell állni arra is, hogy lemondjanak az ügyről?

 • Az események kontrollálhatatlanok, az emberek pedig kiszámíthatatlanok - A résztvevők inkább úgy gondoljanak a kockázatértékelésre, mint egy eszközre, ami révén felkészülünk a váratlanra, mintsem egy ellenőrzőlistára.

 • A résztvevők beleeshetnek abba a hibába, hogy különválasztják a digitális és a fizikai kockázatokat. Jelezd, hogy ezek szorosan összekapcsolódnak; a digitális veszélynek lehetnek fizikai vetületei, és fordítva.

Kockázatcsökkentés (45 perc)

Bevezetés a kockázatkezelésbe

Olvas, Nézz, Hallgass| 15 perc

Leírás

Tarts egy rövid prezentációt a következőkre összpontosítva:

 • A kockázatkezelés definíciója – egy kockázati forgatókönyv bekövetkezési valószínűségének csökkentése vagy hatások enyhítése, ha már bekövetkezett.

 • A kockázatkezelés három módon lehetséges:

  • A valószínűség csökkentése – A kockázat megszüntetése vagy módosítása; figyelmeztető rendszerek bevezetése stb.

  • A következmények csökkentése – A kockázatok egymástól való elkülönítése; képzés, feladatok és gyakorlatok; felkészülni a kockázat ügyesebb kezelésére stb.

  • A kár helyreállítása – A kockázatra adott válaszlépések begyakorlása; terv segítségnyújtásra vagy rehabilitációra, ha a kockázat bekövetkezik.

 • Robusztus stratégiák – Ha egy mód van rá, részesítsék előnyben azokat az enyhítő intézkedéseket, amelyeknél kevésbé lehetséges új kockázatok kialakulása, és amelyek a forgatókönyvek egy nagyobb részére alkalmazhatók. Például az életben levést igazoló dokumentumok beszerzése és egy a vizsgálatot megelőző kommunikációs terv kialakítása sokat segíthet. Az elsősegélydoboz is sok helyzetben jól jöhet. A lényeg: felkészülés, felkészülés, felkészülés.

Együttműködés - az együttműködés során saját tudásunk növekszik, bizonytalanságunk csökken, előítéleteink megkérdőjeleződnek, és végső soron jobban tudjuk csökkenteni a kockázatokat. Az együttműködés a már bevált gyakorlatok másokkal való megosztása és a másoktól való tanulás miatt is fontos.

 • Opcionális: Vegyél elő egy példát - korábban beazonosított kockázati forgatókönyvet. Ismertess három-négy potenciális enyhítő stratégiát az előnyeikkel és hátrányaikkal együtt.
Kockázatcsökkentés

Működj együtt | 30 perc

Eszközök/tananyag

Leírások

 • A résztvevőket rendezd kis csoportokba (3-5 fő/csoport) – ha lehetséges, tartsd meg az előző feladatban kialakult csoportokat. Kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak valakit, aki jegyzetel, és valakit, aki a teljes nagy csoport előtt prezentálja a munkájukat.

[15 perc] Kérd meg a résztvevőket, hogy az előző feladatban értékelt és priorizált kockázati forgatókönyvhöz:

 • Azonosítsanak be két-három enyhítő stratégiát, hogy csökkentsék az egyes szcenáriók bekövetkeztének valószínűségét és következményeit, vagy korlátozzák azok hatását, ha mégis bekövetkeznének.

 • Vitassák meg, hogyan vezetnék be az enyhítő intézkedéseket. Biztasd a résztvevőket a praktikus nézőpontok átgondolására, és juttasd eszükbe, hogy intézkedéseik eredményeként új kockázatok jöhetnek létre.

[10 perc] Amint lejárt az idő, a résztvevők visszarendeződnek a nagy csoportba.

 • Minden csoport prezentálja az adott csoport esetét, beleértve:

  • a beazonosított enyhítési intézkedést,
  • hogy azt hogyan valósítanák meg,
  • miféle új kockázatokat azonosítottak be a folyamat során.

[5 perc] Összegzés - foglald össze a tevékenység révén felmerülő főbb gondolatokat:

 • A résztvevők osszanak meg egymással néhány általuk kitalált kockázatcsökkentő megoldást.

 • Ötleteikhez hozzászólhatsz, és kiegészítheted azokat.

 • Ki kell hangsúlyozni, hogy a kockázatértékelés egy iteratív folyamat. A kockázatcsökkentő intézkedések bevezetése újabb kockázatokat generálhat, amiket szintén értékelni kell.

Lezárás (20 perc)

Házi feladat: Kockázatértékelés

Készítsd el| 10 perc

Eszközök/Anyagok

Leírás

*Beszélj arról, hogy a proaktív kockázatértékelés és -kezelés először fárasztónak tűnhet. De amint elsajátítják a folyamatot, a kockázatértékelés viszonylag gyorsan elvégezhető. Az ehhez vezető egyetlen út pedig a gyakorlás.

 • Biztasd a résztvevőket arra, hogy alkalmazzák, amit a foglalkozáson tanultak, a "Kockázatértékelés - útmutató kérdések" mentén máshol is; minden projektnél, vizsgálatnál. Ez az útmutató segíthet a kockázatok értékelésében bármilyen általuk végzett tevékenység során.

 • Biztasd a résztvevőket arra, hogy írják le az értékelések eredményét, és bármi más kérdést is, ami felmerült a foglalkozás során.

 • Arra is bátorítsd őket, hogy ezeket osszák meg veled és a csoport többi tagjával egy biztonságos kommunikációs csatornán vagy felhőn keresztül. A későbbiekben megoszthatod a visszajelzéseidet és észrevételeidet a csoporttal, akár egy workshop utáni beszélgetésen is, ha erre van lehetőség.

Leárás/kijelentkezés

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Leírás

 • Zárd le a workshopot, és foglald össze a tartalmát.

 • Kérj egy gyors áttekintést a foglalkozásról. Minden résztvevő mondjon:

  • egy dolgot, ami nagyon tetszett a foglalkozáson, és
  • egy másikat, amin lehetne javítani a következő alkalomra
 • Biztathatod a résztvevőket, hogy kérdezzenek, vagy hogy adjanak néhány végső tanácsot.

 • Adott esetben oszd meg velük az elérhetőséged és az esemény utáni tevékenységgel kapcsolatos részleteket.

Hogy a résztvevőket mindig tájékoztassuk arról, mi is történik, az oktatók hatékonyan össze tudják foglalni a workshop tartalmát az alábbi lépések mentén:

  1. [a bevezetésnél] mondd el a résztvevőknek, mi fog történni;
  1. [a foglalkozás/workshop egyes részeinél] emlékeztesd őket, mi is történik éppen;
  1. [a foglalkozás/workshop végén] mondd el, mi is történt az imént. Ezenkívül az oktatók ügyeljenek rá, hogy a végén kiemeljék, mely elvárások teljesültek.

További források

Kapcsolatfelvétel

Kérlek, keress fel minket a Láthatatlan Leleplezésénél, ha:

 • bármi kérdésed van a műhelytervezetekkel és a segítői útmutatóval kapcsolatban,

 • a műhelytervezetünket használod és szeretnéd megosztani észrevételeidet, javaslataidat, amelyek segíthetnek azok fejlesztésében

 • a műhelytervezeteket egy specifikus helyzethez igazítottad és szeretnéd megosztani ez mit eredményezett,

 • vannak javaslataid új tevékenységekre, vannak tippjeid vagy példáid, amelyeket hozzáadhatunk a már létező műhelytervezethez

 • szeretnéd megosztani velünk a szakértelmed és szeretnél velünk együttműködni új workshopok kifejlesztésében és tesztelésében..

Contact: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Közreműködők és licencek

CC BY-SA 4.0

Ez a tartalom a Tactical Tech Láthatatlan Leleplezése projekt keretében jött létre, és a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi licenc alá tartozik

 • A workshop szerzője: Léopold Salzenstein

 • Oktatástervezés: A. Hayder

 • Szerkesztés és tartalom: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafika: Yiorgos Bagakis

 • Webfejlesztő: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projectkoordináció és -szupervízió: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Ez a forrás az Európai Bizottság által társfinanszírozott Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) részeként, a "Az oknyomozói újságírás és a médiaszabadság támogatása az EU-ban" (DG CONNECT) című kísérleti program keretében készült.

Ez a szöveg a szerző véleményét tükrözi, a Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért.

Bővebben a témáról