A Láthatatlan Leleplezése workshop: útmutató segítőknek

Üdvözlünk a "Láthatatlan Leleplezése" workshop Segítői útmutatójában! Ez a forrás általános útmutatásokat és hasznos tippeket tartalmaz azon segítők és oktatók számára, akik az általunk ezen a weboldalon biztosított képzési terv alapján szeretnének workshopokat tartani. Itt megtalálod a workshopokat röviden összefoglaló háttéranyagot, az azokhoz ajánlott eszközöket és tevékenységeket, valamint ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy miként kezdd el, vezesd és zárd le a műhelymunkát. Bátran alkalmazd az útmutatásokat és műhelymunka-tervezeteket a közönség igényeihez és az adott kontextushoz igazítva. Arra kérünk, fordulj hozzánk bármilyen kérdéssel vagy észrevétellel - ezek segíthetnek a workshopok fejlesztésében, jobbá tételében.

A workshopokról

A "Láthatatlan Leleplezése" workshopok alapjául olyan előzetes kutatások, útmutatások, képzések és kollaboratív rendezvények szolgálnak, melyeket a Tactical Tech a Láthatatlan Leleplezése projektcsoportja tapasztalt oknyomozókkal, újságírókkal, aktivistákkal, kutatókkal, művészekkel és technológusokkal közösen dolgozott ki.

A workshoptervezetek nagy részében megtalálható referenciák a Láthatatlan Leleplezése: az eszköztár oldaláról származnak. Ez a forrás olyan oknyomozói technikákkal és eszközökkel kapcsolatos útmutatókat és esettanulmányokat tartalmaz, amelyeket tapasztalt oknyomozók használnak és tesznek hozzáférhetőbbé azon egyének és közösségek számára, akik maguk szeretnének oknyomozást kezdeményezni.

További külső források mint ajánlott irodalom, inspiráció vagy konkrét workshopkörnyezetben használatos eszközjavaslatok is szerepelnek.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a külső eszközöknél és online platformoknál felsorolt különféle tevékenységek csupán javaslatok, melyekre magad is számos alternatívát találhatsz. Nem támogatunk, reklámozunk vagy kapunk szponzori támogatást a felsorolt oldalak egyikétől sem.

A workshopok kialakítása

A "Láthatatlan Leleplezése" műhelytervezet úgy lett kialakítva, hogy a workshop online és személyesen is elvégezhető legyen.

A műhelymunka időtartama általában 2-4 óra, nem számolva a szüneteket.

A workshopok külön szakaszokra vannak osztva. Egy-egy szakasz időtarama 15 és 75 perc közé esik.

Ajánlott 45-60 percenként rövid szünetet tartani, esetleg élénkítő gyakorlatokat végezni - erre az igény függ a szakaszokban végzett tevékenységek típusától és az interaktivitás mértékétől is.

Minden workshop egy nyitó szakasszal indul, és egy zárószakasszal ér véget.

A workshopokat úgy terveztük, hogy az idő legalább 50%-át interaktív tevékenységek tegyék ki.

Tanulást célzó tevékenységek

A Láthatatlan Leleplezése műhelytervezetében minden egyes tanulást célzó tevékenység a következőkből áll:

A tanulás típusa

A tanulási folyamatokat Diana Laurillard Conversational Frameworkcímű útmutatóját követve terveztük meg. Ezen keretrendszer alapján a műhelytervezetben megtalálható hat tanulási típus a következő:

 • Olvass, Nézz, Hallgass - a résztvevők prezentációkból, audiovizuális anyagokból stb. szereznek ismereteket.

 • Nyomozz - a résztvevők vizsgálódáson alapuló tevékenységek és feladatok alapján tanulnak.

 • Vitasd meg - a résztvevők párbeszédek, viták és eszmecserék során tanulnak.

 • Gyakorolj - a résztvevők feladatokon és gyakorlatokon keresztül tanulnak, illetve alkalmazzák a már elsajátított készségeket és tudást.

 • Működj együtt - a résztvevők csoportmunka során, társaikkal együttműködve sajátítanak el ismereteket és készségeket.

 • Készítsd el - a résztvevők egyéni vagy csoportos alkotói folyamat során sajátítanak el, illetve cserélnek ismereteket, tesznek szert új készségekre.

Rendelkezésre álló idő

 • A rendelkezésre álló idő az, amely szükséges az adott feladat elvégzéséhez, beleértve az eligazítást és a beszámolókat.

Eszközök / Anyagok

 • Olyan tevékenységspecifikus eszközök és anyagok, melyek mind az online, mind a személyesen megtartott workshopokhoz szükségesek.

Utasítások

-Itt a műhelytevékenységek lebonyolításához szükséges, lépésről lépésre leírt útmutatót találsz.

Összefoglalás

 • Itt a foglalkozásokat követő kérdésekre és magyarázatokra találsz javaslatokat.

A workshop lebonyolítása

A workshopra való felkészülés

A tevékenységet bármikor átcsoportosíthatod és újrakombinálhatod. Ilyenkor szem előtt kell tartani, hogy sokféle tevékenységtípust használj, és hogy gyakran váltogasd őket. Például próbáld meg elkerülni, hogy csak az "Olvass, Nézz, Hallgass" (prezentáció) típusú foglalkozás fusson egy egész órán keresztül.

Tartsd szem előtt, hogy egyes csoportok mennyi tapasztalattal rendelkeznek, és akarják-e alkalmazni az elsajátított készségeket egy bizonyos vizsgálat vagy kutatás során. A vizuális anyagokat, feladatokat és a játékokat a résztvevők igényeire kell szabni.

Amikor csak lehetséges, olyan példákat használj, amelyek relevánsak a hallgatóság számára. Hogy a foglalkozások is még relevánsabbá váljanak, kezdésként megkérheted a résztvevőket: osszanak meg idevágó munka- vagy kutatási terveket, eseteket (hipotetikus vagy valós példákkal), amelyek őket érdeklik, vagy amikre szeretnének maguk választ találni. Ügyelj rá, hogy ha a résztvevők esetleg valós esetekről tesznek említést, mindig tájékoztasd őket az érzékeny vagy bizalmas információk felfedésével járó kockázatokra.

Készíts listát az összes információról, amit szeretnél megosztani a hallgatóságoddal; például az adott workshop hátteréről és céljáról, annak kontextusára, forrásaira, logisztikájára, fontosabb kontaktokra stb. vonatkozó tudnivalókról. Ezeket a részleteket akkor közöld, amikor éppen jónak látod.

A workshop megnyitása

Döntő fontosságú, hogyan nyitod meg a workshopot, ugyanis ez fogja meghatározni az egész alaphangulatát. Ez nem egy egyszerű helyzet, de a jó kezdet megkönnyíti a dolgokat a későbbiekre nézve.

Figyelemfelkeltés

Az első pillanattól fogva igyekezz megragadni a hallgatóság figyelmét. Néhány ötlet figyelemfelkeltéshez:

 • tegyél fel egy kérdést, hogy bevond a résztvevőket,

 • hozz szóba egy olyan aktuális eseményt, amely kapcsolódik a workshop témájához,

 • kommentálj egy releváns témát, képet stb.

A workshop bemutatása

Ennél a pontnál a legfontosabb lépések a következők:

 • röviden mutatkozz be, beszélj a jelenlegi munkádról, és hogy miként kapcsolódsz a műhely témájához,

 • mutasd be a workshop célkitűzéseit és programját,

 • mutasd be a workshop anyagához használt forrást és mindenkit, aki hozzájárult annak kidolgozásához (ha vannak ilyenek).

A résztvevők bemutatkozásának előmozdítása, jégtörők

A foglalkozás célja, hogy megismerkedj a hallgatókkal, és hogy a résztvevők is megismerkedjenek egymással. Mindig érdemes némi időt szánni arra, hogy résztvevők a lehető legkötetlenebbül oszthassák meg egymással tapasztalataikat és elvárásaikat.

Kipróbálhatsz egyszerű tevékenységeket, mint pl.:

 • megkéred a résztvevőket, hogy osszanak megy egy kérdést, amire szeretnének választ kapni a workshop befejeztével,

 • megkéred a résztvevőket, hogy osszák meg elvárásaikat, vágyaikat és félelmeiket a workshoppal kapcsolatban,

 • megkérdezed a résztvevőket: "[a workshop témája] hogyan kapcsolódik a munkádhoz?"

 • vagy választhatsz olyan jégtörő játékokat, amik bátorítják a résztvevőket, hogy használják a kreativitásukat, és a válaszaikat vagy ötleteiket rajzolják fel egy online táblára, vagy ha a foglalkozás offline, akkor felállva hajtsanak végre néhány feladatot. Javaslatokért vess egy pillantást az útmutató Jégtörők című részére.

Alapszabályok meghatározása

Mindig vezess be néhány alapvető szabályt a workshop elején, és mondd el, mit vársz el a résztvevőktől, hogyan viselkedjenek és reagáljanak, működjenek együtt, tanúsítsanak tisztelet egymás iránt, és kezeljék konstruktívan az esetlegesen felmerülő feszültségeket. Az alapszabályok a következők lehetnek:

 • etikett

 • világos beszéd, figyelni, hogy mások is szóhoz jussanak

 • a titoktartás és a magánélet tiszteletben tartása

 • némítsd le magad, ha nem beszélsz (online)

 • nincs olyan, hogy ostoba kérdés

 • érezd jól magad!

Kérdezd meg a résztvevőket, hogy szeretnének-e módosítani a javaslataidon, vagy további szabályokat hozzáadni. Győződj meg arról, hogy mindenki érti a szabályokat, és hogy mindenki egyetért velük.

Ha egy hosszabb tréninget tartasz (egy vagy több nap ugyanazzal a csoporttal), fontolóra veheted egy magatartási kódex vagy egy közös megállapodás kidolgozását, amiben az összes résztvevő közreműködhet. Egy közös magatartási kódex létrehozása jó apropó lehet olyan csoportmunkára, melynek során a résztvevők két főbb kategória szerint szedik pontokba az elvárásaikat:

 • Mit szeretnének, milyen bánásmódban részesüljenek a workshop során / mi történjen

 • Mit nem szeretnének, milyen bánásmódban ne részesüljenek a műhelymunka során / mi az aminek nem szabad megtörténnie

További tippeket találsz a "Közös Megállapodás" résznél a Tactical Tech Gender és Tech tantervi útmutatójánál.

A workshop lezárása

A workshop tartalmának összefoglalása

Ez az a pont, amikor ideje összefoglalni, mi történt a workshopon, kiemelni annak főbb pontjait, az emlékezetes pillanatokat és megállapításokat.

Fontos, hogy a résztvevőket folyamatosan tájékoztasd arról, mi történik. Íme, hogyan teheted ezt:

 • a workshop bevezetésén - mondd el a résztvevőknek, mi fog történi

 • a workshop minden egyes részében - emlékeztesd őket, éppen mi is történik

 • a workshop végén - mondd el nekik, mi is történt az imént.

Sőt, a végén a trénereknek/segítőknek feltétlenül ki kell emelniük, hogy mely elvárásoknak sikerült eleget tenni.

A workshop gyors, "élőben" történő áttekintése

Minden résztvevő megoszt a csoporttal (szóban vagy egy közös online táblán):

 • egy dolgot, amit nagyon jónak talált a foglalkozáson

 • egy dolgot, amit a következő alkalommal jobban lehetne csinálni.

További visszajelző tevékenységek

A cél informális visszajelzések gyűjtése arról, hogy a résztvevők mit tanultak valójában a workshopon. Az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül a rendelkezésre álló időtől függően kipróbálhatsz egyet vagy akárt többet is kombinálva:

Értékelő lap

Kérd meg a résztvevőket, hogy amennyiben lehetséges, részletesen osszák meg benyomásaikat a workshop után kitöltendő értékelőlapon. A lapon olyan kérdések szerepelhetnek, mint:

 • Teljesültek az elvárásaid?

 • Mit találtál különösen hasznosnak?

 • Mit találtál a legkevésbé hasznosnak?

 • Mi az a három legfontosabb dolog, amit a workshopon tanultál?

 • Hogyan lehetne fejleszteni a workshopot?

Értékelő Kerék

 • Gyors (ám korántsem pontos) módja a visszajelzés kérésnek az Értékelő Kerék, amikor is a résztvevők a workshop különböző aspektusait értékelik, majd a kerék különböző tengelyeire pontokat helyeznek, ezzel egy hálót létrehozva.

 • Itt található egy példa az Értékelő Kerékre

Fogadalom

 • A workshop lezáró részében helyet kaphat egy "Megfogadom, hogy...." nevű játék, amikor a résztvevők konkrét ígéretet tesznek arra, hogy a workshopon tanultak alapján beiktatnak egy apró változást az életükbe vagy munkájukba.

Végezetül: tippek és logisztika

A visszajelzés mellett a workshop végeztével:

 • szánj néhány percet a szóban való lezárásra vagy a fő üzenet kiemelésére,

 • biztasd a résztvevőket arra, hogy tegyék fel az addig fel nem tett kérdéseiket, osszák meg tanácsaikat,

 • ha szükséges, add meg az elérhetőséged és minden utólagos logisztikai részletet ossz meg velük.

Kiscsoportos foglalkozások lebonyolítása

Kiscsoportos foglalkozásokhoz oszd a résztvevőket 3-5 emberből álló csoportokra.

Hogy mindenki bevonódjon, a csoportok nagyságától függően kioszthatsz szerepeket. Biztathatod a résztvevőket hogy önként vállaljanak különféle szerepeket a csoportmunka során. Ilyen szerep lehet a Segítő, a Jegyzetelő, az Időmérő, az Előadó, a Tervező (ha vizuális prezentáció szükséges) stb.

Az aktivizáló és a kiscsoportos feladatokhoz ajánlott a képernyőn megosztani egy időmérőt.

Online eszközök használata

Videokonferencia-eszközök

 • Élj az általad használt videokonferencia-eszközök funkcióival, például:

  • a nyilvános chat jól jön, ha gyors válaszokat szeretnél egy kérdésre,

  • a "kézfeltétel" funkció hasznos lehet viták moderálásánál,

  • a breakout room funkció alapvető fontosságú a kiscsoportos foglalkozások online lebonyolításánál.

 • Videokonferencia-eszközök: BigBlueButton (BBB), Jitsi Meet vagy bármely más, általad választott eszköz.

 • A BigBlueButton (BBB) például egy szabad forráskódú videokonferencia-platform, amely engedélyezi a breakout room funkciót, a közös jegyzetelést és rajzolást, valamint a "felhasználók véletlenszerű kiválasztása" és a "szavazás indítása" funkciókat, melyekkel a workshopodat még érdekesebbé teheted.

 • MEGJEGYZÉS: arra vonatkozó ajánlatokért, hogy miként érdemes értékelni az általad (kommunikációra, videokonferenciák lebonyolítására, adatmegosztásra) használt digitális eszközök biztonságosságát, megbízhatóságát és egyéb tulajdonságait, az adott környezet és a szükségletek szerint, olvasd el "A technológia hülyeség: Hogyan válasszunk eszközöket távmunkához", amely franciául és [spanyolul] is elérhető(https://cdn.ttc.io/s/exposingtheinvisible.org/media20/spanish/Technology-is-stupid-how-to-choose-tech-for-remote-working_es.pdf).

Közönségbevonásra használható alkalmazások

 • A részvétel növelése érdekében használhatsz különféle applikációkat, mint például az élő szavazás, kvízek stb.

 • Mielőtt új alkalmazásokat vezetnél be, ellenőrizd: nem rendelkezik-e már ezekkel a funkciókkal a videokonferencia-eszköz, amit használsz.

 • Arról is győződj meg, hogy a közönségbevonásra használatos applikációk engedélyezik-e, hogy a résztvevők mint "látogatók" csatlakozhassanak, jó esetben anélkül, hogy új felhasználói fiókot kelljen létrehozniuk (így ugyanis személyes adatokat és kontaktokat kellene felfedniük), vagy hogy fizetniük kelljen.

 • Példák ilyen eszközökre: Slido, Poll Everywhere, Mentimeter.

Whiteboard applikációk

 • Ezek az alkalmazások olyan közös tevékenységekhez használatosak, amelyeken mindenki részt vehet, és ötleteivel hozzájárulhat a feladathoz.

 • Fontos megemlíteni, hogy néhány videokonferencia-eszköz eleve rendelkezik ezzel a funkcióval.

 • Példák ezekre az eszközökre: Mural, Miro, Weje, WBO.

Online űrlapok

 • Használj online űrlapokat a workshop előtti felmérések, értékelő lapok, kvízek stb. létrehozásához.

 • Példák ilyen eszközökre: Jotform, Lime Survey.

A műhelymunka értékelése

A workshop befejeztével, amint lehet, írj egy gyors kiértékelést. Írd bele, szerinted mi ment jól, és mi nem.

Figyeld meg, hogy egy-egy workshop-tevékenység mennyi időt vesz igénybe, hogy a jövőben frissíthesd a műhelytervezetet.

Tartsd nyilván a workshop részleteit, pl. a résztvevők száma, a közönség típusa, dátum és idő, vagy bármi más információ, amely releváns lehet a workshop értékelése és a további tervezés szempontjából.

Távolítsd el a résztvevők személyes adatait, ne használj / ossz meg / tárolj személyazonosításra alkalmas adatokat a jelentéshez vagy a logisztikai okokból szükséges minimumon túl.

További tanulási tevékenységek

Jégtörők

Probléma - megoldás

 • Hozakodj elő egy valós vagy hipotetikus problémával, és kérd meg az embereket, hogy ajánlanak megoldásokat. Kérheted a véleményüket egyenként, vagy párokba állíthatod őket.

Közös dolgok

 • A résztvevőket oszd kisebb csoportokra, majd adj nekik 5 percet, hogy beszélgessenek magukról, és állítsanak össze egy listát azokról a dolgokról, amelyek közösek bennük.

Bemutatkozás egy kis csavarral

 • Kérj meg mindenkit, hogy mutatkozzon be, és mondjon valami szokatlant is magáról, például, hogy mi a "felesleges szuperképessége".

Kitalálós

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy mutatkozzanak be, és rajzolva mutassák be a munkájukat, kedvenc ételüket, vagy bármi más személyeset magukról. A többieknek kevesebb mint egy percük van kitalálni, mit is rajzol az illető. Ez a játék eltarthat egy darabig, ezért azt ajánljuk, hogy kis létszámú, maximum 8 fős közönségnél alkalmazd.

Sorakozó (csak személyesen)

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy álljanak sorba valamilyen jellemző alapján, például magasság, kor, milyen messziről érkeztek a workshopra stb. Lehetsz kreatív. A feladat nehézségét fokozhatod azzal, hogy sorakozó közben nem engeded meg a beszédet.

Emberi bingó (csak személyesen, és csak nagyon hosszú eseményekhez)

Ez a jégtörő gyakorlat nagyon szórakoztató lehet, de rengeteg időt igényel; a csoport méretétől függően akár 40 percig is eltarthat.

 • A játék lebonyolításához egy 3x3-as, vagy 5x5-ös rácsot/táblázatot kell készítened és kinyomtatnod úgy, hogy hogy minden egyes négyzetbe kerüljön egy leírás, például: "akinek piros toll van a táskájában", vagy "aki ért fotózáshoz" stb.

 • A résztvevők addig vegyüljenek egymással és beszélgessenek, amíg nem találnak maguk között valakit, akire illik a leírás, ezt pedig írják be a táblázatba.

 • Egy ember csak egyszer kerülhet a táblázatba. Senki sem írhatja be saját magát. Itt találsz több részletet erről a játékról.

Élénkítő tevékenységek

Ezek a gyakorlatok legyenek kéznél, és használd őket a különböző foglalkozások között, mikor úgy érzed, hogy az energiaszint alacsonyan van. Offline és online workshopokon is alkalmazhatók.

Ossz meg egy kívánságot!

 • Kérd meg az embereket, hogy posztolják egy online táblára azt a GIF-et vagy képet, ami a leginkább megmutatja, mire vágynak. Buzdítsd a csoportot minél kreatívabb GIF-ek és képek keresésére.

Az időgép

 • Kérd meg az embereket, hogy válasszák ki azt a történelmi időszakot, amelybe szívesen visszamennének. Adj nekik öt percet, hogy találjanak egy képet vagy GIF-et, ami a legjobban illusztrálja azt (minél viccesebb, annál jobb), a csoport többi tagjának pedig ki kell találnia, hogy melyik időszakról van szó.

Felszámoló

 • Ebben a rövid, virtuális élénkítőben a csoporttagoknak véletlenszerűen, felváltva kell elszámolnia valameddig (általában húszig), úgy, hogy két ember nem beszélhet egyszerre.
 • Ha két ember mégis egyszerre beszél, akár csak egy pillanatig, mindenkinek elölről kell kezdenie a számolást egytől.
 • A feladat akkor van kész, ha a csoportnak sikerült elszámolnia a megadott számig.
 • Ennek az élénkítő feladatnak a kulcsa, hogy a számok kimondásán túl tilos szóban kommunikálni; így muszáj nonverbálisan együttműködniük.

Fogd meg!

 • Kezdésként kimondod, mit kell megfogni, például "megfogok valami kéket", vagy "megfogok valami langyos dolgot".
 • Ekkor minden résztvevőnek hozzá kell érnie valami kékhez vagy valamihez, ami langyos. Ha ez egy online foglalkozás, a valami, amihez hozzá kell érni, lehet az íróasztalukon, lehet egy ruhadarabjuk, vagy valami, amit meg kell találniuk a könyvespolcon stb.
 • Amint készen vannak, jelezniük kell a chatben.
 • Az utolsó kezdi a következő kört.

Lépj kapcsolatba velünk

Kérlek, keress fel minket a Láthatatlan Leleplezésénél, ha:

 • bármi kérdésed van a műhelytervezetekkel és a segítői útmutatóval kapcsolatban,

 • a műhelytervezetünket használod és szeretnéd megosztani észrevételeidet, javaslataidat, amelyek segíthetnek azok fejlesztésében

 • a műhelytervezeteket egy specifikus helyzethez igazítottad és szeretnéd megosztani ez mit eredményezett,

 • vannak javaslataid új tevékenységekre, vannak tippjeid vagy példáid, amelyeket hozzáadhatunk a már létező műhelytervezethez

 • szeretnéd megosztani velünk a szakértelmed és szeretnél velünk együttműködni új workshopok kifejlesztésében és tesztelésében.

E-mail: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Közreműködők és licencek

CC BY-SA 4.0

Ez a tartalom a Tactical Tech Láthatatlan Leleplezése projekt keretében jött létre, és a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi licenc alá tartozik.

 • A "Láthatatlan Leleplezése" workshop szerzői: Ankita Anand, A. Hayder, Léopold Salzenstein, Nuria Tesón, Tetyana Bohdanova

 • Oktatástervezés: A. Hayder

 • Szerkesztés és tartalom: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafika: Yiorgos Bagakis

 • Webfejlesztő: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projektkoordináció és -szupervízió : Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Ez a forrás az Európai Bizottság által társfinanszírozott Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) részeként, a "Az oknyomozói újságírás és a médiaszabadság támogatása az EU-ban" (DG CONNECT) című kísérleti program keretében készült.

Ez a szöveg a szerző véleményét tükrözi, a Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért.

Bővebben a témáról