Crowdsourcing alapú információszerzés az oknyomozásokhoz

Ez a workshop megismerteti a résztvevőkkel azokat az alapvető módszereket, eszközöket, példákat és megfontolásokat, amelyekkel tisztában kell lenniük a crowdsourcing-tevékenységek tervezése és irányítása során. Bemutatja továbbá a crowdsourcing mint az újságírók, aktivisták, kutatók és mások által egyre gyakrabban használt módszer szerepét a közösségekkel való együttműködés, az információgyűjtés, az információk ellenőrzése és a bizonyítékok összeállítása érdekében, amelyek segíthetnek feltárni a társadalmakat mindenütt érintő problémákat.

A workshop áttekintése

Téma: Hogyan lehet online crowdsourcing módszereket és eszközöket használni az oknyomozáshoz vagy más típusú, közérdekű kutatásokhoz szükséges információgyűjtéshez.

Célok:

 • A résztvevők megismertetése az online crowdsourcing által történő adatgyűjtéshez használt módszerekkel és eszközökkel.
 • A crowdsourcing-akciók elindítása és végrehajtása során felmerülő legfontosabb szempontok megismerése.

Tanulási eredmények:

 • A crowdsourcing-technikák egyedi igényekhez és összefüggésekhez igazított felhasználási módjainak azonosítása.
 • A crowdsourcing jó gyakorlatainak és eszközeinek felfedezése.
 • A résztvevők megismerik a biztonsági kockázatokat és azoknak a források és a kutatók/oknyomozók védelme érdekében történő mérséklésének módjait a crowdsourcing tevékenységek végzése során.

Általános iránymutatások az oktatók számára:

 • Ez a workshop 30–40 perces foglakozásokra osztható. A foglalkozások között beiktathatsz egy-egy rövid szünetet vagy gyors energizáló tevékenységet.
 • A kiscsoportos tevékenységekhez oszd a résztvevőket 3–5 fős csoportokba.
 • A résztvevők számától függően szerepeket oszthatsz ki. Ezek a szerepek lehetnek a Facilitátor, a Jegyzetelő, az Időmérő, az Előadó vagy a Művész (ha vizuális prezentációra van szükség).
 • Online workshopok esetén javasoljuk, hogy az energizáló szünetek és a kiscsoportos tevékenységek során ossz meg egy stoppert a képernyőn.
 • Amikor csak lehetséges, igazítsd a workshop példáit a hallgatóságod körülményeihez.

A lebonyolítás módja: online / személyes workshopok

A workshop időtartama (szünetek nélkül): 4 óra

Az osztály mérete: 6–24 résztvevő

Kapcsolódó workshopok:

Kapcsolódó cikkek és útmutatók A Láthatatlan Leleplezésétől:

Letölthető workshop-előkészítő anyagok:

 • „Crowdsourcing: Referenciadokumentum” (PDF vagy Word-fájl) - Kérjük, hogy az egyes szekciók prezentációinak elkészítésekor tekintsd meg ezt a dokumentumot a háttérinformációkért..
 • „Crowdsourcing: Oktatói tipplista” (PDF vagy Word-fájl) - Ezt a forrást a workshop végén a résztvevőkkel is meg lehet osztani.
 • „Crowdsourcing tevékenységi sablonok” - A résztvevők által a tevékenységek során kitöltendő (Word-fál)

Tanulási tevékenységek

Megnyitás (15 perc)

Tanulási tevékenységek

Olvass, Nézz, Hallgass | 5 perc

Utasítások az oktató számára

 • Ragadd meg a résztvevők figyelmét egy kérdéssel vagy egy releváns téma, kép stb. kommentálásával.

 • Mutatkozz be, és ismertesd a workshop céljait.

 • Fakultatív: Mutasd be a workshop anyagának forrását (Tactical Tech).

 • Tájékoztasd a résztvevőket a workshop menetéről.

 • Javasolj alapszabályokat a workshophoz. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy kívánnak-e módosítani a javaslatokon, és javasolnak-e más szabályokat. Győződj meg arról, hogy mindenki megértette, és elfogadja az alapszabályokat. Az alapszabályok felállítására vonatkozó konkrét javaslatok az Útmutató segítőknek „A workshopok lebonyolítása” című részében találhatók.

 • Szükség esetén vezesd be a csoport dinamikáját. Például magyarázd el, hogy a résztvevők ugyanazon csoportjainak együtt kell-e dolgozniuk az egész műhely során.

A résztvevők bemutatkozása / Jégtörő

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Utasítások

 • Tarts egy gyors bemutatkozási kört, megkérve a résztvevőket, hogy válaszoljanak néhány kérdésre magukról, a munkájukról, a workshoppal kapcsolatos elvárásaikról stb.

  • Ha van rá lehetőséged arra, hogy egy játékos tevékenységet is beiktassa csoportoddal, akkor indíthatsz egy crowdsourcing felhívást is egy adott témával vagy kérdéssel kapcsolatos részletekre vonatkozóan, amelyhez a résztvevők kapcsolódhatnak (pl. kérdezz körbe: „ki tapasztalt kutató?”, „ki rendelkezik vizuális tervezési készségekkel?”, „kinek vannak a digitális biztonsággal kapcsolatos ismeretei?” stb.).
 • Alternatívaként választhatsz olyan jégtörő gyakorlatot is, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy kreatívak legyenek, válaszokat vagy ötleteket rajzolnak fel az online táblára, vagy ha offline foglalkozást tartasz, álljanak fel, és hajtsanak végre néhány feladatot. Ehhez A Láthatatlan Leleplezése - Segítői útmutató „Jégtörők” című részéből is meríthetsz ihletet.

Bevezetés a crowdsourcingba (35 perc)

Mi a crowdsourcing és mikor használatos

Olvass, Nézz, Hallgass | 15 perc

Eszközök/anyagok:

 • Power Point prezentációs diák vagy előre megírt, prezentációs táblához való papírok (offline workshop esetén)

Utasítások

Készíts elő, és tarts egy rövid prezentációt a következőkről:

 • Rövid áttekintés arról, hogy mi is az a crowdsourcing, és hogyan jött létre.

 • Példák a crowdsourcingon alapuló civil társadalmi projektekre és fellépésekre.

 • Emeljél ki a crowdsourcing használatával kapcsolatos néhány megfontolást, beleértve a következőket:

  • A crowdsourcing előnyei:

   • Lehetővé teszi a szervezők számára egyébként hozzáférhetetlen, hatalmas adathalmaz hasznosítását.
   • Lehetővé teszi a különböző közreműködők bevonását.
   • Segíthet időt és költségeket megtakarítani.
   • Új utakat nyit a hozzájáruló munkatársakkal és/vagy a területeden dolgozó kollégákkal való közös munkához.
  • A crowdsourcing hátrányai:

   • A manipuláció veszélyét hordozza.
   • Sok know-how-t és erőforrást igényelhet (pl. a technikai eszközök felszereléséhez, az összegyűjtött adatok ellenőrzéséhez stb.).
   • Fennáll a veszélye annak, hogy üres kézzel járunk (a crowdsourcing sikere nagymértékben függ a hozzájárulók hatékony bevonásától).
   • Kockázatokkal járhat a szervezőkre és a közreműködőkre nézve (pl. érzékeny adatok crowdsourcingja esetén).
 • Fontos, hogy a crowdsourcing alkalmazásának minden egyes lehetséges esetét külön-külön értékeljük.

 • Léteznek módszerek a fent vázolt kockázatok mérséklésére. Ha azonban a hátrányok meghaladják az előnyöket, a crowdsourcing alternatívái is szóba jöhetnek.

 • Példák arra, hogy ki és milyen célból végezhet crowdsourcing alapú bizonyítékgyűjést, pl. a média, az oknyomozók, jogvédők, más aktivisták stb.

FORRÁS:

 • A foglalkozás előkészítéséhez használd a „Crowdsourcing referenciadokumentum - 1. foglalkozás: A téma bevezetése” anyagot (PDF vagy Word-fájl.
Feladat: Miért használjuk a crowdsourcingot?

Működj együtt | 20 perc

Eszközök/anyagok:

 • Megosztott felhőalapú tárhely vagy digitális tábla (Miro, Mural stb.) a sablonokkal (ha online workshopot tartasz).
 • Online különtermek (breakout room) vagy a közös tér külön részei (ha offline dolgoztok).
 • Egyéni papírlapok, post-itok, filcek (offline workshop esetén).

Utasítások

[10 perc]

 • Oszd a résztvevőket 3–5 fős kiscsoportokra, és javasold, hogy minden csoport jelöljön ki konkrét szerepeket a tevényeksgé során, mint pl. Divide participants into small groups of 3-5 people each. Recommend that each group allocates specific roles during their activities: a Jegyzetelő, az Időmérő, az Előadó stb. (a szerepek a tevékenység soráncserélődhetnek).

 • Kérd fel a csoportokat, hogy rendezzenek ötletbörzét a következő témával kapcsolatban:

  • Okok, amelyek miatt különféle szereplők a bizonyítékok crowdsourcing alapú gyűjtésére törekedhetnek
 • A válaszok listája a következőket tartalmazhatja: újságírók, akik proaktívan akarnak bizonyos típusú tartalmakat begyűjteni a közösségi médiából, vagy felkérik a civileket, hogy közvetlenül jelentsenek valamit; jogvédők vagy megfigyelő szervezetek, akik úgy döntenek, hogy bizonyos témákat/eseményeket úgy követnek nyomon, hogy felkérik a polgárokat a tudósításra vagy bizonyos eredmények és helyzetek feltérképezésére stb.

 • A résztvevők a megosztott fájlokban vagy a táblán készíthetnek jegyzeteket.

[10 perc] Megbeszélés

 • Visszatérve a főcsoportba/-terembe, mindegyik csoport képviselője megosztja az eredményeiket, csoportonként 1 percben.

 • Az oktató vezetésével az egész csoport megvizsgálja a crowdsourcing használatának előnyeit és hátrányait a felsoroltak néhány esetében, és eldönti, hogy a módszer megfelelő-e.

A crowdsourcing-akció előkészítése (45 perc)

Feladat: Egy crowdsourcing projekt megtervezése

Működj együtt | 45 perc

Eszközök/anyagok:

 • Diák/ prezentációs táblához való papírok előre kitöltött tevékenységi utasításokkal.
 • Megosztott felhőalapú tárhely vagy digitális tábla (Miro, Mural stb.) a sablonokkal (ha online workshopot tartasz).
 • Online különtermek (breakout room) vagy a közös tér külön részei, offline workshop esetén táblák.
 • Egyéni papírlapok, öntapadós jegyzetek / post-itok, filcek (offline műhelymunka).
 • „Crowdsourcing tevékenységi sablonok”, „Csoportos tevékenység: A crowsourcing projekt megtervezése” résztvevők által (online vagy nyomtatott formában) kitöltendő rész.

Utasítások

[5 perc]

 • Tarts egy rövid előadást, amelyben elmondod a résztvevőknek, hogy mielőtt úgy döntenének, hogy crowdsourcingot indítanak, fontos, hogy feltegyenek néhány kérdést. A kérdések – amelyek a következő tevékenység során folytatott megbeszélésekhez is hasznosak – a következők:

  • Miért akarsz crowdsource-olni?
  • Kik lesznek a közreműködők?
  • Kik a kedvezményezettek?
  • Melyek a fő etikai megfontolások a bizonyítékok crowndsourcing alapú beszerzése során?
  • Melyek a kockázatok?
  • Mennyire ellenőrizhetőek az begyűjtött adatok?
  • Ki lehetek partner vagy munkatársak?
  • Mi történik az adatokkal ezután?
  • Fel kell-e tüntetni a forrásokat, és ha igen, hogyan?

[25 perc]

 • Oszd a résztvevőket 3–5 fős kiscsoportokra. Innentől kezdve a csoportoknak azonos felállással kell együtt dolgozniuk az egész műhely során.

 • Emlékeztesd a csoportokat arra, hogy osszanak ki konkrét szerepeket a tevékenységük során, mint pl. a Jegyzetelő, az Időmérő, az Előadó stb.

 • Kérd meg a csoportokat, hogy válasszanak ki egy-egy (valós eseten alapuló vagy fiktív) ötletet/projektet, amely a következő három általános terület egyikén alkalmazná a crowdsourcingot:

  1. újságírói tényfeltárás;
  2. információgyűjtést igénylő válsághelyzet;
  3. a nyilvános elszámoltathatóság javítása.
 • A csoportok megvitatják a saját crowdsourcing projektjeiket az alábbiakban felsorolt főbb kérdések mentén, és ötletbörzét tartanak, hogy milyen lépéseket tennének ezek megoldására.

  • Célok és rendeltetés
  • Célcsoportok
  • Kockázatok és biztonság
  • Etikai megfontolások
  • Az eredmények megbízhatósága
  • Lehetséges közreműködők
  • Eredmények
  • Források feltüntetése
 • A csoportok jegyzeteket készítenek a rendelkezésre bocsátott sablon táblázatba (lásd a fenti „Anyagok” című részt).

[15 perc] Megbeszélés

 • Visszatérve a főcsoportba/terembe, a kiscsoportok bemutatják munkájuk eredményeit, válaszolnak a kérdésekre, és visszajelzést kapnak az oktatótól.

FORRÁS:

 • A foglalkozás az előkészítéséhez használd a következőt: „Crowdsourcing: Referenciadokumentum - 2. foglalkozás: A crowdsourcing-akció előkészítése” (letölthető PDF vagy Word-fájl).

A megfelelő crowdsourcing-megközelítés kiválasztása (30 perc)

Bevezetés: Crowdsourcing-megközelítések

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Eszközök/anyagok:

 • Előre elkészített diák/prezentációs táblához való papír a prezentációhoz.

Utasítások

Készíts elő, és tarts egy prezentációt a következőkről:

 • A megfelelő megközelítés kiválasztása a céloktól és a célközönségtől függ. Pl.:

  • az újságírók létrehozhatnak egy biztonságos csatornát, amelyen a polgárok névtelenül küldhetnek tippeket;
  • a jogvédők arra ösztönözhetik az áldozatokat, hogy bármilyen rendelkezésükre álló formában nyújtsák be a visszaélésekre vonatkozó bizonyítékokat;
  • a választási megfigyelők kérhetik a választópolgárokat, hogy néhány előre meghatározott kritérium alapján kategorizálják a szabálytalanságokat stb.
 • Mutasd be a strukturált és a nem strukturált adatgyűjtési módszereket, hangsúlyozva, hogy az igények, a cél, az adatelemzési módszer stb. függvényében melyik mikor lehet megfelelő.

 • Az adatszolgáltatásra irányuló, nyitott és specifikus felhívások közötti különbség kiemelése.

 • A strukturálatlan és a strukturált adatgyűjtés közötti különbség kiemelése.

 • Az egyes megközelítések előnyeinek és hátrányainak felsorolása.

FORRÁS:

 • A foglalkozás előkészítéséhez használd a következőt: „Crowdsourcing referenciadokumentum - 3. foglalkozás: A megfelelő crowdsourcing megközelítés kiválasztása; 4. foglalkozás: Együttműködés a crowdsourcing akció célközönségével (célközönségeivel)” (letölthető PDF vagy Word-fájl).
Feladat: A megfelelő megközelítés kiválasztása

Működj együtt | 20 perc

Eszközök/anyagok:

 • Diák az előre megírt tevékenységi utasításokkal.
 • Megosztott felhőalapú tárhely vagy digitális tábla (Miro, Mural stb.) a sablonokkal (ha online workshopot tartasz).
 • Online különtermek (breakout room) vagy a közös tér külön részei (ha offline dolgoztok).
 • Egyéni papírlapok, post-itok, filcek (offline workshop esetén).
 • „Crowdsourcing tevékenységi sablonok”, „Csoportos tevékenység: A közönség elérésének stratégiája” résztvevők által (online vagy nyomtatott formában) kitöltendő rész.

Utasítások

[10 perc]

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza a korábbi csoportjaikba.

 • Mindegyik csoport megvitatja a következő kérdést, és közben jegyzetel:

  • Melyik megközelítés lenne megfelelő a crowdsourcing projektötletükhöz, amellyel az előző ülésen álltak elő?

[10 perc] Megbeszélés

 • A csoportok bemutatják döntéseiket, és elmagyarázzák azok indokait – szánj 1-2 percet az egyes csoportok beszámolóira.

 • A résztvevők visszajelzést kapnak az oktatótól.

Technikai eszközök kiválasztása a crowdsourcinghoz (15 perc)

Bevezetés: crowdsourcing eszközök

Olvass, Nézz, Hallgass | 15 perc

Eszközök/anyagok:

 • Előre elkészített diák/prezentációs táblához való papír a prezentációhoz.

Utasítások

Készíts elő, és tarts egy rövid prezentációt a következőkről:

 • Hogyan válasszunk eszközöket a crowdsourcinghoz, kiemelve a következőket:

  • számos egyszerű és biztonságos eszköz áll rendelkezésre, amelyeket a jogvédők, az újságírók és a polgári megfigyelők maguk (vagy mások az ő számukra) fejlesztettek ki;
  • fontos, hogy a megfelelő eszközt válasszuk ki, amely megfelel a crowdsourcing-tevékenység céljainak és szükségleteinek, és ne fordítva próbáljuk meg a crowdsourcing-akciót az eszköz köré tervezni;
  • nem kell hogy a legújabb eszközök elkápráztassanak – néha előfordulhat, hogy egy projekthez nem a legújabb és legmenőbb technológiára van szükség, hanem egy egyszerű telefonos forródrótra, szöveges üzenetekre, e-mailre stb.
 • Ahhoz, hogy a legjobb döntéseket hozhassuk meg, fontos, hogy figyelembe vegyük a következőket:

  • technológiai környezet (csúcstechnológiai vs. alacsony technológiai szint), beleértve a célközönség technológiai szokásait is;
  • a közreműködők biztonsága és adatvédelme;
  • az egyes eszközök beüzemeléséhez szükséges költségek, idő és technikai készségek.
 • Adj példákat az eszközökre, az egyes eszközök előnyeire és hátrányaira, beleértve a költségeket és az egyes eszközök beállításához szükséges időt, valamint további információkhoz és beállítási útmutatókhoz vezető linkeket (lásd az alábbi „Oktatói tipplistát” és „Referenciadokumentumot”).

 • Kérd fel a résztvevőket, hogy osszák meg az információgyűjtő eszközök használatával kapcsolatos tapasztalataikat és/vagy bármilyen érdekes esetet, amelyről tudnak.

FORRÁSOK: A foglalkozás előkészítéséhez használd a következőket:

 • „Crowdsourcing referenciadokumentum - 5. foglalkozás: Technikai eszközök kiválasztása a crowdsourcinghoz” (letölthető PDF vagy Word-fájl)
 • „Crowdsourcing: Oktatói tipplista” (PDF vagy Word-fájl)

A célközönségeddel (célközönségeiddel) való közös munka (40 perc)

Bevezetés: Hogyan vonjuk be a közösségeket

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Eszközök/anyagok:

 • Előre elkészített diák/prezentációs táblához való papír a prezentációhoz.

Utasítások

Készíts elő, és tarts egy rövid prezentációt, kiemelve a következőket:

 • A hatékony közösségi szerepvállalás fontossága a crowdsourcing-akciók sikere szempontjából

 • Irányadó kérdések, amelyeket a közösségi szerepvállalás előtt érdemes feltenni magunknak

 • Módszerek és csatornák a potenciális közreműködők sikeres megcélzására és bevonására

 • Adatvédelmi és biztonsági szempontok

 • Releváns esetek bemutatása a világ minden tájáról közzétett projektekből (példákért lásd az alábbi „Oktatói tipplistát” és „Referenciadokumentumot”).

FORRÁSOK:

 • „Crowdsourcing referenciadokumentum - 4. foglalkozás: Együttműködés a crowdsourcing akció célközönségével (célközönségeivel)” (letölthető PDF vagy Word-fájl)
 • „Crowdsourcing: Oktatói tipplista” (PDF vagy Word-fájl)
Feladat: Stratégia kidolgozása

Működj együtt | 30 perc

Eszközök/anyagok:

 • Diák az előre megírt tevékenységi utasításokkal.
 • Megosztott felhőalapú tárhely vagy digitális tábla (Miro, Mural stb.) a sablonokkal (ha online workshopot tartasz).
 • Online különtermek (breakout room) vagy a közös tér külön részei (ha offline dolgoztok).
 • Egyéni papírlapok, post-itok, filcek (offline workshop esetén).
 • „Crowdsourcing tevékenységi sablonok”, „Csoportos tevékenység: A közönség elérésének stratégiája” résztvevők által (online vagy nyomtatott formában) kitöltendő rész.

Utasítások

[15 perc]

 • A résztvevők visszatérnek a korábbi csoportjukhoz.

 • Kérd fel mindegyik csoportot arra, hogy dolgozzon ki:

  • egy-egy stratégiát (csatornák, módszerek stb.) az emberek elérésére és a crowdsourcing-akcióba történő bevonására.

[15 perc] Megbeszélés

 • A csoportok bemutatják a választott stratégiákat, és indokolják azokat – mindegyik csoport 2 percet kap a bemutatóra.

 • A résztvevők visszajelzést kapnak az oktatótól.

A crowdsourcing által gyűjtött adatok ellenőrzése (10 perc)

Ellenőrzési tippek és kihívások

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Eszközök/anyagok

 • Előre elkészített diák/prezentációs táblához való papír a prezentációhoz.

Utasítások

Készíts elő, és tarts egy rövid prezentációt, kiemelve a következőket:

 • A crowdsourcinggal gyűjtött adatok ellenőrzése rendkívül fontos, mielőtt azokat (bizonyítékként) megbízhatónak tekinthetnénk.

 • Az összegyűjtött adatok típusától és formátumától függően mérlegelni kell, hogy milyen mértékű ellenőrzést igényelnek, és ehhez milyen szakértelemre/kapacitásra van szükség.

 • Egy crowdsourcing-projekt végén háromféle adat állhat rendelkezésre:

  • Ellenőrizhetetlen adatok: egyes adatokat lehetetlen ellenőrizni, mert újak, és nincsenek rájuk vonatkozóan megerősítő források. Ebben az esetben ne ellenőrzésre, hanem a cáfolatra kell gondolni – próbáld meg az adatokat cáfolni, mielőtt közzétennéd. Ha nem tudod ellenőrizni, mégis nyilvánosságra kívánod hozni az adatokat, egyértelmű nyilatkozatban jelöld meg „nem ellenőrzöttként” azokat.
  • Részben ellenőrzött adatok: el kell dönteni, hogy mennyi ellenőrzés tekinthető elegendőnek az adatok felhasználásához/közzétételéhez.
  • Teljesen ellenőrzött adatok: olyan adatok, amelyeket számos forrás erősít meg.
 • A közösségileg feltérképezett adatok ellenőrzése.

 • Információk ellenőrzése a közösségi médiában.

 • Releváns esetek bemutatása a világ minden tájáról közzétett projektekből (példákért lásd az alábbi „Oktatói tipplistát” és „Referenciadokumentumot”).

FORRÁSOK: A foglalkozás előkészítéséhez használd a következőket:

 • „Crowdsourcing referenciadokumentum - 6. foglalkozás: Ellenőrzés” (letölthető PDF vagy Word-fájl)
 • „Crowdsourcing: Oktatói tipplista” (PDF vagy Word-fájl)

Az adatok elemzése és az eredmények bemutatása (35 perc)

Hogyan mutassuk be a crowdsourcing eredményeit

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

 • Előre elkészített diák/prezentációs táblához való papír a prezentációhoz.

Utasítások

Készíts elő, és tarts egy rövid prezentációt, kiemelve a következőket:

 • Szempontok az eredmények elemzésének és bemutatásának módjához.

  • Fontos, hogy a crowdsourcing által gyűjtött adatokat őszintén és valósághűen mutassuk be.
 • Az eredmények nyilvánosságra hozatalakor írd le az adatgyűjtés módszereit és a következtetések levonásának módját (elemzés végzése esetén).

 • Minden egyes kapcsolódó kiadvány esetében egyértelműen jelezni kell, hogy sikerült-e, és ha igen, akkor milyen mértékben sikerült ellenőrizni a crowdsourcinggal gyűjtött adatokat.

 • Az eredményeket érdekes és vonzó módon kell bemutatni. Ennek egyik módja, hogy kitalálunk egy „történetet”, amit az adatokkal elmesélhetünk.

FORRÁSOK: A foglalkozás előkészítéséhez használd a következőket:

 • „Crowdsourcing referenciadokumentum - 7. foglalkozás: Az adatok elemzése és az eredmények bemutatása” (letölthető PDF vagy Word-fájl)
 • „Crowdsourcing: Oktatói tipplista” (PDF vagy Word-fájl)
Feladat: Az eredmények megosztása

Működj együtt | 25 perc

Eszközök/anyagok:

 • Diák az előre megírt tevékenységi utasításokkal.
 • Megosztott felhőalapú tárhely vagy digitális tábla (Miro, Mural stb.) a sablonokkal (ha online workshopot tartasz).
 • Online különtermek (breakout room) vagy a közös tér külön részei (ha offline dolgoztok).
 • Egyéni papírlapok, post-itok, filcek (offline workshop esetén).
 • „Crowdsourcing tevékenységi sablonok”, „Csoportos tevékenység: A közönség elérésének stratégiája” résztvevők által (online vagy nyomtatott formában) kitöltendő rész.

Utasítások

[10 perc]

 • A résztvevők visszatérnek a csoportjukhoz és az eredeti crowdsourcing-projektötletükhöz. A feladat a következő:

  • Gondold át, hogy milyen adatokra számítasz.**
  • Hogyan fogod elemezni ezeket az adatokat és bemutatni az eredményeidet?

[10 perc] Megbeszélés

 • A kiscsoportok nyilvánosan megosztják ötleteiket.

 • A résztvevők visszajelzést kapnak az oktatótól, és megvitatják az esetleges kihívásokat és kérdéseket.

Lezárás (15 perc)

Összefoglaló tevékenység: az összegző plakát

Készítsd el | 5 perc

Eszközök/anyagok:

 • Közös rajzlap / dia / tábla (online workshop)
 • Tábla / prezentációs táblához való papír, post-itok, filctollak (offline workshop)

Utasítások

 • Kérd meg a résztvevőket, hogy a következő kérdésre adott válaszaikat a közös táblán/rajztáblán megosztva készítsenek összegző plakátot:
 • Mik a legfontosabb tanulságai számodra a mai workshopnak?

 • Adj néhány percet a résztvevőknek, hogy leírják és/vagy lerajzolják gondolataikat, és elolvassák mások gondolatait.

Megbeszélés

 • Az oktató kiemelhet néhány pontot a tábláról.
Következtetések

Olvass, Nézz, Hallgass | 10 perc

Eszközök/anyagok: Nincs szükség segédeszközökre.

*Utasítások**

 • A műhelybeszélgetés lezárása és tartalmának összegzése.

 • A foglalkozás gyors áttekintése. Minden résztvevő mondjon:

  • egy olyan dolgot, amit nagyon jónak talált a foglalkozásban;

  • valami olyasmit, amin javítana a következő alkalomra.

 • Ösztönözheted a résztvevőket, hogy tegyenek fel kérdéseket, vagy adjanak néhány útravaló tippet.

 • Adott esetben oszd meg elérhetőségeidet és a továbbiakkal kapcsolatos részleteket.

Annak érdekében, hogy a résztvevők mindig tájékozottak legyenek a történésekről, az oktatók az alábbi lépések alapján hatékonyan összefoglalhatják a workshop tartalmát:

  1. [a bevezetőben] mondd el a résztvevőknek, hogy mi fog történni;
  1. [a foglalkozás/workshop minden egyes részében] emlékeztesd őket arra, hogy éppen mi történi;
  1. [a foglalkozás/workshop végén] mondd el nekik, hogy mi történt. Ezenkívül a végén az oktatóknak rá kell mutatniuk arra, hogy mely elvárások teljesültek.

Lépj kapcsolatba velünk

Kérlek, keress fel minket a Láthatatlan Leleplezésénél, ha:

 • bármi kérdésed van a műhelytervezetekkel és a segítői útmutatóval kapcsolatban,

 • a műhelytervezetünket használod és szeretnéd megosztani észrevételeidet, javaslataidat, amelyek segíthetnek azok fejlesztésében

 • a műhelytervezeteket egy specifikus helyzethez igazítottad és szeretnéd megosztani ez mit eredményezett,

 • vannak javaslataid új tevékenységekre, vannak tippjeid vagy példáid, amelyeket hozzáadhatunk a már létező műhelytervezethez

 • szeretnéd megosztani velünk a szakértelmed és szeretnél velünk együttműködni új workshopok kifejlesztésében és tesztelésében.

E-mail: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Közreműködők és licencek

CC BY-SA 4.0

Ez a tartalom a Tactical Tech Láthatatlan Leleplezése projekt keretében jött létre, és a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi licenc alá tartozik.

 • A workshop szerzője: Tetyana Bohdanova
 • Oktatástervezés: A. Hayder
 • Szerkesztés és tartalom: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Grafika: Yiorgos Bagakis
 • Webfejlesztő: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projektkoordináció és -szupervízió: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Ez a forrás az Európai Bizottság által társfinanszírozott Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) részeként, a "Az oknyomozói újságírás és a médiaszabadság támogatása az EU-ban" (DG CONNECT) című kísérleti program keretében készült.

Ez a szöveg a szerző véleményét tükrözi, a Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért.

Bővebben a témáról