Veebi arhiveerimine ja arhiveeritud informatsiooni hankimine

See töötuba tutvustab osalejatele meetodeid, tööriistu ja näpunäiteid, kuidas veebilehtedelt leida ja hankida ajaloolist ja "kadunud" informatsiooni. Samuti õpetatakse, kuidas arhiveerida ja säilitada veebilehtede koopiaid tulevikus kasutamiseks ning tõendamiseks, et konkreetne informatsioon on veebis olemas olnud.

Töötoa ülevaade

Teema: Veebi arhiveerimine ja arhiveeritud informatsiooni hankimine: meetodid, näpunäited ja tööriistad.

Eesmärgid

 • Tutvustada osalejatele meetodeid ja tööriistu, mille abil leida ja hankida veebilehtedelt ajaloolist ja "kadunud" informatsiooni.
 • Tutvustada osalejatele tulevikus kasutamise tarbeks veebilehtede arhiveerimise ja koopiate säilitamise meetodeid ja tööriistasid.
 • Selgitada veebiarhiivide ja arhiveerimispingutuste olulisust, et säilitada digitaalset sisu ning tõendeid, et midagi on veebis eksisteerinud.

Õpitulemused

 • Ajaloolise ja "kadunud" informatsiooni leidmise ja hankimise meetodite kasutamisoskus.
 • Ise tuleviku tarbeks veebilehtede arhiveerimise ja säilitamise oskuste kasutamine.

Üldised juhised juhendajatele:

 • Selle töötoa saab jagada 30-40 minuti pikkusteks sessioonideks. Ajakavasse ei ole lisatud puhkepause; võid nende tegemise üle otsustada sõltuvalt vajadusest. Eri sessioonide vahel võid teha lühikese pausi või kiire energiaharjutuse.
 • Grupiharjutusi tehes jaga inimesed 3-5 liikmega rühmadeks. Kindlasti plaani sisse aeg, mis kulub tagasisidele ning harjutustejärgseks aruteluks/kokkuvõtteks. See aeg sõltub osalejate arvust ja gruppide suurusest. Võid osalejaid julgustada, et nad haaraksid endale grupitöödes ise eri rolle. Selliste rollide seas võib olla näiteks eestvedaja, märkmete tegija, ajamõõtja, esitleja, kujundaja (kui harjutus näeb ette visuaalset esitlust) jne.
 • Kui seminar toimub üle veebi, on energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal soovitatav ekraanil hoida taimerit.
 • Kui võimalik, kohalda töötoas kasutatavad näited auditooriumile sobivasse konteksti.Läbiviimise vorm:** online / füüsiliselt toimuv töötuba.

Esitusviis: online'is / füüsiliselt seminariruumis

Töötoa kestus (ilma pausideta): 2 tundi 40 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Tööriistad

Online töötoa korral:

 • Vabal valikul videokonverentsi platvorm
 • Veebiküsitluste ja viktoriinide äppid (nt Slido, Mentimeter vms)
 • Tahvlirakendus (näiteks Mural, Miro vms)

Füüsiliselt toimuva töötoa korral:

 • kas igal osalejal arvuti või üks arvuti iga grupi kohta
 • tahvel
 • pabertahvli paberid
 • markerid
 • post-it märkmepaberid

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" juhend:

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Õppetegevused

Avamine (10 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.

 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Tutvusta töötoa põhireegleid: kuidas sa eeldad, et osalejad käituvad ja reageerivad, austavad üksteist jne. Kui töötuba kestab kauem aega, võid kaaluda ka osalejatega ühise käitumiskoodeksi või ühise kokkuleppe koostamist (leia mõningad nõuanded ["Ühiste kokkulepete" sektsioonist]

Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

Juhised

 • Vii läbi tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale jne.

 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma. Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Sissejuhatus veebiarhiividesse (20 minutit)

Ettekanne: miks arhiveerida?

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Tee lühike ettekanne, milles selgitad, miks on interneti arhiveerimise tehnikaid ja tööriistu vaja. Esinemise ajal võid paluda osalejatel mõelda sobivate näidete peale.

Soovitatav käsikiri:

 • Kui sa soovid kontrollida veebis olevat informatsiooni, satud aeg-ajalt katkiste linkide peale või veebisaitideni, mis ei ole enam kättesaadaval.

 • Teinekord jällegi satud veebisaitidele, mis sisaldavad su loo jaoks ülitähtsat informatsiooni, aga sa saad selle info väärtusest aru alles tagantjärele.

 • Kui sa lähed seda samalt saidilt uuesti otsima, võib juhtuda, et see leht ei eksisteeri enam, et see spetsiifiline lehekülg on eemaldatud või ei ole toonane sisu enam kättesaadav ning on asendatud uue sisuga.

 • Tõenäoliselt põrkud sa varem või hiljem kõigi nende probleemidega, kui viid läbi oma uurimusi.

Juhtumiuuring: "kadunud" leheküljed

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Esitle mõnda olukorda, kui avalikkusele oluline informatsioon veebilehelt eemaldati, ent seda oli võimalik kätte saada online-arhiivide nagu Internet Archive'i Wayback Machine või Archive Today abil.

Soovitatud juhtum ja käsikiri (vaata detailsemalt "Veebilehtedelt informatsiooni hankimine ja arhiveerimine" juhisest):

Vahendid:

Veebi arhiveerimise tööriistade kasulikkus

Aruta | 10 minutit

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse 3-5 liikmega gruppidesse ja palu neil arutada:

   1. kuidas võivad veebi arhiveerimise tööriistad ja teenused olla kasulikud nende töös;
   1. millised on võimalikud kasutamiskohad.
 • Soovita igal grupil määrata märkmete tegija, kes paneb vastused kirja.

 • Kogu vastused kokku ja jaga põhilisi tulemusi ühisel (online) tahvlil / (offline'is) pabertahvlil.

Veebiarhiividest sisu otsimine ja hankimine (50 minutit)

Veebiarhiivid: otsi ja hangi

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Juhised

Tee lühike esitlus, kus tutvustad kahte peamist veebi arhiveerimise tööriista, mida saab kasutada veebilehtede varasemate versioonide ja muu veebisisu hankimiseks. Võid neid tutvustada kas otse tööriistade toimimist näidates või slaidide abil:

 • Wayback Machine
 • Archive Today

Wayback Machine: https://web.archive.org/

Millest rääkida:

 • Mis Wayback Machine on ja selle emaorganisatsiooni Internet Archive missioni lühike tutvustus.

 • Maini Wayback Machine'i kahte peamist funktsiooni:

  1. kasutajad saavad otsida veebilehtede ajaloolist sisu ja seda hankida ning
  2. kasutajad saavad ise veebilehti Wayback Machine'is arhiveerida (rohkem detaile, kuidas veebilehti salvestada, saab järgmises sessioonis).
 • Näita - eelistatavalt nö laivis - kuidas otsida ja hankida veebisaitide / veebilehtede varasemate versioonide ajajoont Wayback Machine'is.

 • Selgita, mida tähendavad värvilised täpid arhiveeritud veebisaidi tulemuste lehel osas kalender ja timeline / ingl keeles calendar and timeline. (Rohelised ja sinised täpid näitavad, kas automaatne arhiveerimise katse oli edukas ja kas arhiveeritud materjal on saadaval; punane täpp tähendab ebaõnnestunud katset arhiveerida.)

 • Selgita, kuidas käib Wayback Machine'i veebiotsingu ja arhiveerimise tehniline protsess:

  • kasutatakse automaatseid crawlereid, et otsustada, milliseid veebisaite ja -lehti külastada ja salvestada ning kui tihti seda teha(loe tehnilistest detailidest rohkem siit and here),
  • võimalikud sellega seotud kitsendused (nt see ei salvesta veebilehti täielikult koos interaktiivsete osade ja liikuvate piltidega, veebisaitide omanikud võivad küsida sisu maha võtmist jne. Vaata lähemalt ETI Arhiveerimise juhisest, mis on "Wayback Machine'i kitsenduste" osa siin).
 • Kasuta võimalust, et tuua välja ja kirjeldada uusi termineid nagu näiteks "robots.txt" ja "Sitemap.xml" ja kuidas need võivad osutuda uurijatele kasulikuks. Ütle, et robots.txt on veebilehel olev fail, mis sisaldab selle saidi osasid, millele crawlerid kas tohivad või vastupidi ei tohi ligi pääseda. Vaata näidet siit.

 • Märgi ära, et kasutajad saavad Internet Archive'is luua endale tasuta kasutajakonto, mis annab neile veebilehtede salvestamisel teatud eeliseid (sellest lähemalt järgmises sessioonis.)

 • Rõhuta, et veebilehtede ajaloolise salvestatud sisu hankimine ja veebilehtede Wayback Machine'iga arhiveerimine võib uurimust aidata ja pakub lihtsat moodust, kuidas tsiteerida ning viidata ajaloolisele sisule. - Hoiata osalejaid, et nad peaksid ikkagi ka salvestama sellist laadi tõendid ning hoidma neid mitmes kohas, sest arhiveeritud sisu võib eemaldada, kui veebisaidi / veebilehe omanikud seda Internet Archive'ilt taotlevad ja see taotlus rahuldatakse.

 • Märgi, et Internet Archive'i tasuta teenuste kasutamine võib uurimusele anda juurde neutraalsust ja usaldusväärsust, kuna see on iseseisev, hinnatud globaalne platvorm, mille missioon on säilitada internetis olevat informatsiooni.

Archive Today: https://archive.ph/

Millest rääkida:

 • Archive Today kasutab veebilehtede salvestamiseks erinevad mehhanimi kui Wayback Machine - ta arhiveerib ainult kasutajate nõudmise korral, see tähendab, et ainult manuaalselt.

 • Ta saadab veebilehele sinu IP-aadressi, kuna arhiveeritud materjal võib olla oluline arhiveerija piirkonnale, aga ta ei salvesta arhiveerija kohta informatsiooni.

 • Archive Today on parem avaliku sotsiaalmeedia salvestamisel, kuna ta ei hooli robots.txt-ist (see tähendab veebilehtede omanike määratud salvestamispiiranguid)

 • Näita - ideaalsel juhul veebis "laivis" - kuidas otsida ja hankida kasutajate poolt salvestatud veebisaitide ja -lehtede varasemaid versioone Archive Today'ga (soovitused siin).

Vahendid:

Harjutus: ajamasin

Tee koostööd | 10 minutit

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse 3-5 liikmega gruppidesse, anna igale grupile jaotusmaterjal, kus on kirjas sammud Wayback Machine'is veebisaidi või -lehe otsimiseks.

 • Osalejad peavad rändama ajas tagasi, et leida ühe või mitme veebilehe täielikud ajaloolised salvestused.

 • Üks näide võib olla see:

 • Sina (juhendaja) võid valida mõne muu näite. Peaasi, et Wayback Machine'is oleks vastava veebilehe ajaloolised andmed küsitava ajaperioodi kohta saadaval.

Vahend:

Nõuanded Wayback Machine'i otsinguteks

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhised

Valmista ette lühike presentatsioon ja online-esitlus, mis sisaldab:

nõuandeid arhiveeritud veebilehtede hankimiseks otse brauserist:

 • Wayback Machine võimaldab sul teha arhiveeritud veebilehtede hankimiseks päringuid ilma Wayback Machine'i otsinguliidesesse eraldi sisenemata.

 • Selle asemel võib seda teha otse oma brauseris, kasutades mitmeid korrektselt formatitud veebiaadresse, näiteks:

  • https://web.archive.org/*www.yoursite.com/* (kus www.yoursite.com/ asemel kirjuta veebiaadress, mida soovid otsida). Brauser näitab sulle selle saidi kõige viimast arhiveeritud versiooni.

  • Eralda kaks aadressi tärniga(*), et näha veebilehe arhiivi kalendrivaadet: https://web.archive.org/*/www.yoursite.com/

  • Lisa tärn otsingu lõppu: https://web.archive.org/*/www.yoursite.com/* et saada kätte kõik küsitud domeeni all olevad arhiveeritud lehed, mitte lihtsalt avaleht. Näiteks brausides https://web.archive.org/web/*/cambridgeanalytica.org/* näed lehekülje kaupa ülevaadet kõikidest cambridgeanalytica.org lehtedest, mis on Wayback Machine'is arhiveeritud.

Nõuanded robots.txt failide kohta:

 • Rõhuta robots.txt failide olulisust arhiveerimisel ja uurimistöös.

 • Tuleta osalejatele meelde, et robots.txt on fail, mis istub veebilehe juures ja sisaldab veebilehe osasid, millele crawlerid võivad ja millele ei tohi ligi pääseda. Kui veebisaidil on robots.txt fail olemas, näed seda, lisades domeeni või aladomeeni järgi "/robots.txt". Näiteks: https://www.google.com/robots.txt

 • Veebisaidid võivad kasutada seda faili, et blokeerida Wayback Machine'i, otsingumootorite nagu Google või misiganes muu indekseerimis- ja arhiveerimisteenuse crawlerid. Mõned võimalikud põhjused, miks veebisaitide administraatorid võivad valida piiravate robots.txt failide kasutamise:

  • et piirata ribalaiuse kasutamise kulusid,

  • et vähendada ülekoormatud serverite koormust,

  • et kaitsta kaubamärgiga kaitstud pilte,

  • et veel pooleli veebisaidid ei tuleks otsingutes välja,

  • et varjata potentsiaalselt tundlikku sisu.

 • Kui Wayback Machine ei pea alati sellistest piirangutest kinni, on siiski palju veebisaite, mida nende crawlerid ei arhiveeri robots.txt failide käsku järgides. See võib olla põhjus (muude kõrval), miks kasutajad ei pruugi leida osade veebilehtede arhiveeritud sisu või miks nad võivad põrkuda piirangutega, kui soovivad ise midagi arhiveerida.

 • Kui kasutajatel tekib Wayback Machine'i kasutamisel probleeme mõne veebisaidi osade alalehtede ajaloolise sisu nägemisega või arhiveerimisel, võivad nad vaadata selle robots.txt faili, et näha, kas mõned osad saidist on "disallowed" (eesti k keelatud).

Harjutus: evolutsiooni ajajoon

Tooda | 15 minutit

Juhised

[10 minutit] Ajajoone loomine

 • Jaga osalejad väikestesse 3-5 liikmega gruppidesse ja soovita neil määrata märkmete tegija ning tulemuste esitleja.

 • Palu gruppidel valida mõni veebisait, mida nad hästi tunnevad (või mis on oluline nende töös) ja luua ekraanitõmmiste ajajoon, mis näitab vastava veebisaidi arengut läbi aja.

 • Ajajoones peaks olema minimaalselt 4-5 kuvatõmmist.

 • Seejärel iga grupp arutab ajajoone üle ning otsib huvitavaid muudatusi.

[5 minutit] Kokkuvõte / Suure grupiga jagamine

 • Iga grupp tutvustab teistele oma ajajoont ja leide (üks minut grupi kohta).

Sisu arhiveerimine (40 minutit)

Arhiveeri ja säilita

Loe, kuula, vaata | 10 minutit

Juhised

Tee lühike presentatsioon ja otse-esitlus, mis sisaldab:

 • Kuidas veebisaite / veebilehti nõudlusel arhiveerida kasutades Wayback Machine'i ja Archive Today'd.

 • Rõhuta üle, kuidas veebiarhiveerimine võib uurimistöö ajal aidata salvestada ja säilitada informatsiooni või tagada sinu enda töö jätkuv kättesaadavus.

 • Kasuta jagatud ekraani funktsiooni või projektorit (kui kohtute füüsiliselt), et näidata veebilehe salvestamise protsessi.

Wayback Machine'is:

 • Alusta https://archive.org/web - "Save Page Now" ("Salvesta lehekülg nüüd").

 • Meenuta osalejatele robots.txt faili võimalikku funktsiooni veebisaidi mõne osa salvestamise piiramisel.

 • Oluline on märkida, et manuaalselt veebilehtede salvestamine arhiveerib ainult küsitud lehe (nt "http://www.yoursite.com/projects"), aga mitte sellest välja viivad lingid ja sisu vastaval veebisaidil.

 • Et arhiveerida selle meetodi abil kogu veebisait, tuleb seda teha kas iga lehekülje kaupa eraldi või luua Internet Archive'i tasuta kasutajakonto, mis annab kasutajatele ligipääsu rohkematele võimalustele, sh veebilehe väljaviivate linkide salvestamine.

 • Näita, kuidas luua ja kasutada Wayback Machine'i tasuta kontot ja mis on konto omamise eelised: näiteks saavad kasutajad salvestada välja viivaid linke ja salvestada veebilehti suuremas kogumis või salvestada arhiveeritud veebilehti oma kontol, et neile hiljem lihtsamalt ligi pääseda.

 • Märgi ära, et veebilehtede massarhiveerimiseks saab kasutada Google Sheets'i, juhul kui Wayback Machine ei ole seda veebilehte automaatselt crawl'inud või kui lehtede kogum tuleb arhiveerida kindlal kuupäeval. Vaata detaile ja juhendeid siit ja siit.

Archive Today's:

 • Alusta https://archive.ph/ - "My url is alive and I want to archive its content" (eesti keeles "Minu url on elus ja ma tahan arhiveerida selle sisu").

 • Vali mõni avalik veebileht või tviit, mida ei ole varem arhiveeritud ja proovi seda otsida, seejärel kasuta arhiveerimiseks Archive Today'd.

 • Pärast arhiveerimist otsi seda URLi kaudu ühe korra veel ja ava et näidata tulemust.

Online-arhiveerimise kitsendused

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

Tee Wayback Machine'i ja Archive Today kitsenduste ja piirangute ning erinevate arhiveerimismeetodite plusside ja miinuste kohta lühike presentatsioon. Rõhuta järgnevaid punkte::

 • Wayback Machine ei saa alati täiel määral salvestada ja hankida avalikku sotsiaalmeedia sisu, interaktiivset sisu Flash'is või JavaScriptiis, liikuvaid pilte / videoid ja muud sarnast sisu. Seetõttu võib sellise sisu tulevikus viitamise tarbeks olla vaja kasutada muid lahendusi. Näiteks: ekraanitõmmised, veebisaitide koopiate regulaarne salvestamine offline'is.

 • Wayback Machine arhiveerib automaatselt veebisaite nende ränkingu ja populaarsuse alusel, see on automatiseeritud ja sa ei saa anda korraldust salvestada kogu veebisait.

 • Archive Today ei crawl'i automaatselt ega salvesta veebilehti nagu Wayback Machine seda teeb. Seda tuleb teha käsitsi ja üle kontrollida, kas salvestatud lingid on hilisemaks ligipääsuks ja kasutamiseks säilitatud.

 • Tuleta osalejatele meelde, kui oluline on see, et nad ei jääks sõltuma üleni online-arhiividest, sest mõnikord võivad veebisaitide omanikud nõuda arhiveeritud lehtede maha võtmist. Varukoopiate omamine on hädavajalik, enda seadmetesse saab salvestada ka oluliste veebilehtede HTML- või PDF-koopiaid.

VAHENDID:

Sinu enda ajakapsel

Harjuta | 10 minutit

Juhised

 • Palu osalejatel luua iseenda ajakapsel valides veebisaidi või -lehe, mida nad sooviksid tulevikuks salvestada ja järgides eelnevalt näidatud samme, kuidas Wayback Machine'i ja Archive Today abiga arhiveerida.

 • Osalejad lisavad arhiveeritud lingid ühisesse dokumenti.

Teised viisid, kuidas veebilehti arhiveerida ja hankida

Uuri | 15 minutit

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse 3-5 liikmega gruppidesse.

 • Palu igal grupil uurida teisi viise, kuidas veebilehti salvestada ja hankida ja jagada need ühisesse dokumenti.

 • See võib sisaldada:

  • veebilehtede 'cached' ehk vahemällu salvestatud versioonide otsimine,

  • teiste platvormide otsimine, mis pakuvad arhiveeritud sisu sellistest allikatest nagu sotsiaalmeedia, onlain-raamatukogud, kaardid või otsida temaatilisi arhiive, mis sisaldavad dokumentatsiooni konfliktidest, inimõiguste rikkumisest, valeinfo võrgustikest jne.

  • selgitades välja, millist laadi muud informatsiooni arhiveeritakse Internet Archive'is ja selgitades, kuidas seda saab kasutada eri teemade uurimistöös.

MÄRKUS: Võid seda ülesannet ja soovitusi kohandada osalejate spetsiifilisi vajadusi ja konteksti arvestades.

Ohutus ennekõike! (15 minutit)

Digiohutuse alused

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Juhised:

Pea lühike ettekanne, mis katab uurimistöö ja veebis sisu arhiveerimisega seotud kõige olulisemad turvanõuanded. Soovitatav sisu:

 • Juurdepääsu logid: kui sa juhid arhiveerimisteenuse huvitava veebileheni, peab ta seda koopia tegemiseks külastama. Kui ta seda teeb, lisab külastatav veebileht automaatselt oma juurdepääsu logisse kande. Selle hulgas on detailid nagu kunas ja milliselt IP-aadressilt veebilehte külastati. Enamus arhiveerimisteenuseid peavad külastuslogisid.

 • Tähelepanelik veebiadministraator või automatiseeritud protsess võivad märgata, et Wayback Machine arhiveeris osa nende saidist. See võib anda neile vihjeid, et keegi uurib mõnda konkreetset osa sisust või asjasse puutuvat isikut. See ei tähenda, et nad saaksid tuvastada, et uurimise taga oled sina, küll aga võivad nad saada selle kohta viiteid.

 • Oletame näiteks, et vaid käputäis IP-aadresse külastas arhiveeritud lehte samal päeval, kui see lisati Wayback Machine'i. Veebilehe administraatoril on selle põhjal lihtne välja nuputada, et neid jälgitakse konkreetsest asukohast.

 • Näiteks Webcite salvestab iga kasutaja arvuti operatsioonisüsteemi ja veebibrauseri andmed, samuti iga kasutaja internetiteenuse pakkuja domeeninime (Webcite privacy policy). Archive Today kasutab sinu IP-aadressi, kui ta külastab lehti, mida sa palud tal arhiveerida.

 • Arhiveerimisteenuste kasutamise ajal on mõttekas aktiveerida virtuaalne privaatvõrk (VPN) või kasutadaTor Browserit.

 • Mõned teenused nõuavad igalt kasutajalt konto loomist, kasutajanime valimist, e-posti aadressi verifitseerimist või sotsiaalmeediakontoga sidumist.

 • Võiksid kaaluda sellisteks puhkudeks eraldi kontode loomist, et lahutada oma uurimistöö eraelus kasutatavatest kontodest.

 • Võid isegi soovida luua ühekordseks kasutamiseks mõeldud identiteedi ning kui uurimistöö on lõpule viidud, see kinni panna. Näiteks võid luua suhteliselt turvalise, eraldi e-posti konto. Võid selleks kasutada tutanota.de või protonmail.com keskkondi.

 • Iga minut aega, mis sa enne uurimise algust nende teemade peale kulutad, võib aidata sul maandada digiohutusega seotud riske.

LISAVAHEND:

Lõpetamine (10 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Vaata väljapakutu üle ja tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula| 5 minutit

Tööriistad/materjalid: eraldi materjale vaja ei lähe.

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja

  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla

 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Et osalejad kogu aeg aru saaks, mis töötoas toimub, saavad juhendajad töötoa sisu kokku võtta järgmiste sammudega:

  1. [Sissejuhatuses] räägi osalejatele, mis hakkab juhtuma;
  1. [Sessiooni / töötoa iga osa kestel] meenuta neile, mis toimub;
  1. [Iga sessiooni / töötoa lõpus] räägi, mis just juhtus. Lisaks on oluline, et töötoa lõpus rõhutavad juhendajad, millistele osalejate ootustele selle käigus vastati.

Autorlus ja litsentsimine

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

CC BY-SA 4.0


Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,

 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,

 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,

 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,

 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autorid: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Juhendi disain: A. Hayder

 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Graafiline disaing: Yiorgos Bagakis

 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel