Uurimuste inimelement: (4) intervjuud, mis vajavad erilähenemist

See töötuba on osa neljamoodulisest koolitusplaanist, mis puudutab "uurimuste inimelementi" - täpsemini öeldes suhtlust uurijate ja nende inimeste vahel, kellest võivad saada uurijate infosaamise allikad. See edastab osalejatele vajalikud oskused, kuidas turvaliselt ühendust võtta ja läheneda allikatele tundmatutes või vaenulikes kohtades. Samuti õpitakse töötoas meetodeid, kuidas kõnetada haavatavaid inimesi või neid, kes võivad uurimuse jooksul muutuda vaenulikuks.

Töötoa ülevaade

Teema: Kuidas plaanida ja läbi viia intervjuusid tundmatutes, välismaistes ning vaenulikes keskkondades ja vaenulike või haavatavate allikatega.

Eesmärgid:

 • Õpetada osalejatele tehnikaid, oskuseid ja parimaid praktikaid tundmatutes, välismaistes ning vaenulikes keskkondades intervjuude planeerimiseks ja läbi viimiseks.
 • Õpetada oskuseid, anda nõuandeid ja tutvustada parimaid praktikaid vaenulike ja haavatavate allikate intervjueerimiseks ja nendega koostöö tegemiseks.
 • Tõsta teadlikkust peamistest riskidest ja turvalisuskaalutlustest, kui inimallikate poole pöördutakse ja kogutakse neilt informatsiooni tundmatus või vaenulikuks keskkonnas.

Õppetöö tulemused:

 • Õpid, kuidas plaanida allikatega võõrastes ja välismaistes tingimustes turvalisi kohtumisi.
 • Riskihindamise läbiviimine.
 • Teadmine, kuidas tundmatutes kohtades ringi liikuda.
 • Teadmine, kuidas pöörduda haavatavate ja vaenulike allikate poole ning kohaneda nende konteksti, käitumise, vajaduste ja piirangutega.
 • Enesehoolitsuse ja -teadlikkuse tugevdamine.

Läbiviimise vorm: online / füüsiliselt toimuv töötuba

Töötoa kestus (ilma pausideta) 2 tundi ja 30 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" juhendid: 

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Õppetegevus

Algus (15 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti. Näiteks:

  • Mis on kõikide uurimuste ühine element?
 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Paku osalejatele välja töötoa põhireeglid. Küsi, kas nad sooviksid sinu pakutut muuta või soovitada muid reegleid. Tee kindlaks, et kõik saavad reeglitest aru ja nõustuvad nendega. Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine".

 • Vajadusel pane paika gruppide dünaamika. Näiteks selgita, et grupiharjutuste puhul püsivad gruppide koosseisud samad läbi töötoa.

Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

 • Osalejate tutvustamine on vajalik ainult siis, kui viid selle sessiooni läbi uue grupiga ja eraldiseisva töötoana.
 • Kui sama grupp on osalenud teistes "Uurimuse inimelementide" töötubades, jäta see osa vahele ja alusta allolevate teemakohaste küsimustega või esita eelnevate sessioonide / töötubade kokkuvõte.

Juhised

 • Palu osalejatel ennast tutvustada ja vastata järgmistele küsimustele:

  • Kas oled võtnud osa uurimustest või uurimistööst, kus sul on olnud intervjueeritavatega probleeme?
  • Mis ned probleemid olid ja kuidas sa neid lahendada püüdsid?
 • Tutvusta töötoa teemat, et rõhutada, kui oluline on kohandada end inimeste iseloomude ja tingimuste järgi, kui neid uurimuste tarbeks intervjueeritakse.

 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma või arutama gruppides:

  • nt kahe minuti jooksul intervjueerima teist osalejat, et saada rohkem teada nende töö, kodukoha vms kohta.
  • Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Haavatavate või vaenulike allikate intervjueerimine (1 tund ja 5 minutit)

Ajurünnak

Tooda | 5 minutit

Tööriistad - materjalid

 • “Harjutuste leht - Inimelement: intervjuud, mis vajavad erilähenemist" - sektsioon “Iseseisev harjutus: haavatavad / vaenulikud allikad” (koopiad kas online'is täitmiseks või prindituna)
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks (kui online'is.)
 • Tahvel, pabertahvli paberi, kleeppaberid / post-it paberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

 • Palu osalejated korraldada järgnevatele küsimustele vastuste leidmiseks 2-3 minutit kestev individuaalne ajurünnak ja panna kirja näited:

  • Kes võib olla haavatav allikas?
  • Kes võib olla vaenulik allikas?

Kokkuvõte

 • Kommenteeri osalejate vastuseid ja too vajadusel näiteid juurde.

  • Võimalikud haavatavad allikad:

   • LGBTQI+ kogukonnad
   • Alaealised
   • Trauma ohvrid
   • Seksuaalse vägivalla üleelanud
   • Inimkaubanduse ohvrid
  • Võimalikud vaenulikud allikad:

   • Vaenulikud õiguskaitseasutused
   • Kaitsepositsiooni võttev eeldatav inimkaubitseja
   • Potentsiaalne korruptant
   • Ükskõik kes, kes eeldab, et sa kahtlustad neid pahategudes
Ülesanne: planeeri välitöö

Tee koostööd | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste leht - Inimelement: intervjuud, mis vajavad erilähenemist” - sektsioon “Grupiharjutus: välitöö plaanimine” (koopiad kas online'is täitmiseks või prindituna)
 • Slaid / pabertahvli paber, millele on kantud grupiülesande juhised ja meelde jätmiseks põhipunktid.
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks (kui online'is.)
 • Tahvel, pabertahvli paberi, kleeppaberid / post-it paberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

[10 minutit]

 • Jaga osalejad 3-5 liikmega gruppidesse.

 • Palu igal grupil määrata märkmete tegija, ajahoidja, esitleja harjutuse kokkuvõtte ajaks (kehtib siit edasi iga harjutuse kohta); need rollid peaksid vahetuma.

 • Määra igale grupile üks tegelaskuju, kes vajab erilähenemist - see võib olla kas haavatav või vaenulik allikas (nt lapsmigrant, kuriteo tunnistaja, ähvarduste all oleva LGBTQI+ kogukonna liige, vilepuhuja, süüdimõistetud inimkaubitseja, rahapesus süüdistatud korporatiivne osapool, altkäemaksu võtmises kahtlustatav poliitik jne).

 • Palu igal meeskonnal vastata neile määratud tegelaskuju põhjal järgmistele küsimustele:

  • Kuidas te nendega ühendust võtate?
  • Kus korraldate intervjuu / kohtumise?
  • Milliseid aspekte peaksite veel enne intervjuud ja selle kestel kaaluma?
  • Kuidas hoiate saadud vastuseid, andmeid, informatsiooni turvaliselt?
 • Võid selle grupiharjutuse tarbeks ette valmistada ka karakterikaardid koos lühikese stsenaariumikirjeldusega ning aja säästmiseks jagada need gruppidele välja. Anna oma parim, et kohandada need tegelaskujud ja stsenaariumid vastavalt osalejate kontekstile / vajadustele / probleemidele. Luba gruppidele kõrvale jätta tegelaskujud, mis mõjuvad neile stressi tekitavalt või traumeerivalt.

 • Kui seda töötuba tehakse järjena töötoale "Uurimuste inimelement: Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine”, siis:

  • võid hoida alles kas samad grupid, mis eelnevalt, või koostada uued meeskonnad, kes töötavad koos kogu praeguse töötoa;
 • grupid võivad lähtuda oma eelmisest juhtumist ja aja säästmiseks valida intervjueeritavad ja tegevused sellest lähtuvalt.

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Palu iga grupi esindajal esitleda nende mõtted ning argumentatsioon kahe minuti jooksul.
 • Kommenteeri nende vastuseid, anna igale grupile tagasisidet ja palu teistel osalejatel esitada küsimusi / nõuandeid.
Küsimuste ja intervjueerimisplaani koostamine

Tooda | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste leht - Inimelement: intervjuud, mis vajavad erilähenemist” - section “Group Activity: Preparing the interview” (koopiad kas online'is täitmiseks või prindituna)
 • Slaid / pabertahvli paber, millele on kantud grupiülesande juhised ja meelde jätmiseks põhipunktid.
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks (kui online'is.)
 • Tahvel, pabertahvli paberi, kleeppaberid / post-it paberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

 • Palu osalejatel koguneda samadesse gruppidesse nagu eelmises harjutuses.

 • Iga grupi ülesanne on:

  • eelmises harjutuses neile määratud haavatavale või vaenulikule intervjueeritavale küsimuste ettevalmistamine ja
  • küsimuste järjekorra tegemine
  • selgitada, mis on nende eesmärgid ja kuidas nad püüavad need saavutada.
 • Meenuta osalejatele põhilisemaid eesmärke nagu:

  • Jää lõhkumine
  • Reaktsiooni provotseerimine
  • Loo tarbeks taustainfo kogumine
  • Muude tõendite või teistest allikatest pärit informatsiooni faktikontrollimine
  • Tõendite kogumine
  • Tunnistuste ja/või loo inimliku poole kogumine jne...
 • Tuleta gruppidele meelde, et nad peavad määrama märkmete tegija, ajahoidja ja vabatahtliku(d) jätkuharjutuse rollimängu tarbeks (vaata järgmist sektsiooni).

See harjutus kannab kahte eesmärki:

 • kontrollida ja värskendada varasemaid kogemusi ja/või eelnevates töötubades omandatud teadmisi (näiteks kui osalejad võtsid ka "Uurimuste inimelemendi" teisi sessioone), ja
 • mõista haavatavate ja vaenulike allikate eripärasid.
Intervjuu läbiviimine

Harjuta | 25 minutit

 • Sellele harjutusele kuluvat aega tuleb kohandada vastavalt gruppide arvule.

Tööriistad / materjalid

 • Eelneva harjutuse materjalid ja gruppide märkmed
 • Slaid / pabertahvli paber, millele on kantud grupiülesande juhised ja pärast rollimängu meelde jätmiseks põhipunktid (vaata "Kokkuvõte").

Juhised

[20 minutit] Rollimäng

 • Iga grupp katsetab rollimängu abil oma intervjuuplaani ellu viimist, mille nad töötasid välja eelmises harjutuses.

 • Teise grupi vabatahtlik kutsutakse mängima intervjueeritava rolli.

 • Anna igale grupile intervjuu tegemiseks aega viis minutit. Teised osalejad jälgivad seda ning teevad hilisemaks tagasisideks märkmeid.

  • Aja säästmiseks võivad grupid katsetada ainult osasid oma küsimustest (nt sissejuhatav küsimus + vabal valikul 2/3 põhiküsimustest).
 • Kui kõik grupid on lõpetanud, palu kõigil esitada oma mõtteid ja tähelepanekuid.

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Pärast kõikide gruppide rollimängu läbimist kommenteeri küsimuste tüüpe ja eesmärke, miks need töötavad või ei tööta ja mille jaoks on nad kasulikud.

 • Hoia vestluse telg TEE ja ÄRA TEE peal, näiteks:

  • Küsi üldiseid küsimusi, et lõhkuda jää
  • Ära küsi suunavaid küsimusi, mis võivad mõjutada intervjueeritavaid valima vastust
  • Ära küsi suletud küsimusi, kui su eesmärk on koguda taustadetaile
 • Pane kirja peamised soovitused / nõuanded ja ühenda need sobivate küsimustega, et tuua esile küsimuste tüübid:

  • Avatud vs suletud
  • Faktilised ja lahtised
  • Suunavad küsimused
  • Jätkuküsimused
  • Provokatiivsed
 • Too esile, et haavatavad või vaenulikud allikad vajavad erilähenemist.

 • Liigu edasi järgmiste sektsioonide üle arutamisega.

VAHEND

 • Kokkuvõtte võtmepunktide ettevalmistamiseks kasuta juhendit “Intervjuud: sinu uurimuse inimelement" - sektsioonid “Intervjuudeks valmistumine” ja “Intervjuud, mis vajavad erilähenemist” (vaata Haavatavate allikate intervjueerimine ja Vaenulike intervjueeritavatega tegelemine), "Nähtamatu Paljastamine: varustus".

Erikontekstides erilähenemine (1 tund)

Trauma ohvritega tegelemine

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt valmistatud slaidid / pabertahvli paberid.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike ettekanne, mis tõstab esile järgmised punktid:

 • Haavatavate allikatega on oluline ühendust võtta läbi usaldusväärsete inimeste ja/või organisatsioonide ning alati tuleb enne selliste allikate poole pöördumist läbi viia riskihindamine:

 • Kui allikad / intervjueeritavad on seksuaalvägivalla ohvrid, võivad nad end tunda mugavamalt, kui saavad kohtuda neile tuttavas või nende valitud kohas.

 • Kui nad soovivad, luba neil kaasa võtta saatja.

 • Seksuaalkuritegude ohvrid eelistavad enamasti rääkida naistega. Kui sa identifitseerid ennast mehena, kaalu naiskolleegi abi palumist, kui sa arvad, et intervjueerija sugu võib saada määravaks.

 • Väldi päästikuid

  • Keskendu nende läbikogetu faktidele, et vältida trauma taaselustamist.

  • Ole kannatlik, nad ei pruugi oma vastustes olla sirgjoonelised:

   • küsi tihti jätkuküsimusi,
   • väldi küsimusi, mis süüdistavad ohvrit või viitavad valele käitumisele (võid tuua näiteid ja soovitusi juhendistPractice-oriented guidance for child-sensitive communication and interviewing" või enda valitud teisi näiteid),
   • kui kohtud alaealistega, võta kaasa rasvakriidid või mänguasjad, mis võivad neil aidata end tunda enesekindlamalt või rääkida mängimise ajal vabamalt.
  • Ole empaatiline:

   • lase neil tunda, et sa kuuled neid,
   • kuula rohkem kui räägid - seda ei saa ületähtsustada.
  • Ära too võrdlusi, alaväärtusta või vähenda nende kogetut.

 • Faktikontrolli, alati!

  • Haavatav olemine ei tähenda, et need allikad / intervjueeritavad on usaldusväärsed.
  • Nende antud informatsiooni tuleb faktikontrollida ning sa pead olema teadlik, et nad võivad olla kallutatud või keegi võib neid sundida.
  • See võib aja jooksul muutuda. Kui sa töötad allikaga pikema aja jooksul, kontrolli nende usaldusväärsust pidevalt.
 • Kanna iseenda eest hoolt.

  • Uurija enesehoolitsus ja eneseteadlikkus tähendab, et uurija heaolu on sama tähtis kui nende allikate oma.
 • Palu osalejatel esitada küsimusi või jagada asjakohaseid kogemusi ja soovitusi.

Kui teed ettekannet, maini ka teisi haavatavaid allikaid nagu alaealised, inimkaubitsemised ohvrid jne. Kohanda kõik soovitused ja vahendid oma osalejate konteksti järgi.

Vahendid:

Kokkuvõtte võtmepunktide ettevalmistamiseks kasuta:

Vaenulike allikate / intervjueeritavatega tegelemine

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt valmistatud slaidid / pabertahvli paberid.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike ettekanne, mis tõstab esile järgmised punktid:

 • Osad allikad, kes on algselt koostööaldis, võivad uurimuse jooksul muutuda vaenulikuks ja vastupidi.

 • Intervjueerijana pead leidma endale õige mõtteviisi ja olema eneseteadlik, et sind ei kasutataks ära.

 • Ära kõhkle eelnevalt plaanitud küsimusi vajadusel muuta.

 • Alusta lahtiste küsimustega ja ehita intervjuu neile.

 • Kui aega on piiratud ulatuses, asu kohe asja kallale ja küsi rasked küsimused ära intervjuu alguses:

  • küsi rasked küsimused ära kõhklematult, ole valmis esitama nende järgi lisaküsimusi või kordama küsimust, kui sulle ei anta vastust,
  • ole valmis ka tegelema võimaliku vasturünnakuga või sellega, et allikas keeldub vastamast.
 • Ole alati lugupidav ja harjuta eneseteadlikkust, tuleta seda endale iga keerulise intervjuu ajal meelde.

 • Jälgi kehakeelt ja loe reaktsioone:

  • inimesed, kes saavad vihaseks, annavad informatsiooni, kui nad on emotsionaalsed.
 • Hoia iseennast turvalisena:

  • vaenulikud allikad võivad su uurimusele vahele segada või mõjutada teisi allikaid (nt et hirmutada tunnistajat),
  • tee iseenda ja su uurimuse turvalisus esimeseks prioriteediks.
 • Palu osalejatel esitada küsimusi või jagada asjakohaseid kogemusi ja soovitusi.

VAHENDID:

Kokkuvõtte võtmepunktide ettevalmistamiseks kasuta:

Välismaal ja teistes tundmatutes kohtades intervjueerimine

Aruta | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt valmistatud slaidid / pabertahvli paberid.
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks (kui online'is.)
 • Tahvel, pabertahvli paberi, kleeppaberid / post-it paberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

Juhi osalejatega arutelu ja tee põhitulemustest kokkuvõte rõhutades järgnevaid punkte:

 • Tutvusta reisimise ja reisi sihtmärki puudutava riskihindamise tegemise vajalikkust.

 • Kutsu osalejaid kuni viie minuti jooksul nuputama, millega tuleb arvestada, kui reisitakse tundmatutesse kohtadesse.

 • Kui nad ajuründavad ja arutavad, tee vastustest märkmeid ja lisa (kui vaja) järgmisi aspekte:

  • Rahvusvahelise reisi korraldamine:

   • Piletid
   • Ööbimine
   • Kohapealne transport
   • Kaardid
   • Viisanõuded
   • Pagas ja riided
   • Tehniline varustus
   • Tolli läbimine
  • Kohapeale uurimistöö / intervjuude load (kui seadus nõuab)

  • Kultuurilised ja religioossed kaalutluskohad

  • Sugu puudutavad kaalutlused, mis võivad su tööd mõjutada

  • Kohalikud sündmused / olukord:

   • Poliitilised rahutused nagu näiteks kestvad protestid
   • Valimised, mis võivad esile kutsuda meeleavaldused
   • Kõrge kuritegevuse tase
   • ...

Anna lõpus lisasoovitusi nagu näiteks:

 • Intervjueeritavate poole pöördumine läbi kohapealsete usaldatud organisatsioonide võib olla hea moodus, kuidas lõhkuda jääd, aga ka pakkuda nii allikale kui intervjueeritavale turvalisemat keskkonda.

 • Keelelised aspektid:

  • Võib olla vaja töötada koos kohapealsete abistajate, tõlkide, giididega.
  • Need peavad olema usaldusväärsed inimesed.
  • Kaalu allikatega eelintervjuude läbiviimist, et näha, kas sul läheb vaja tõlki või mõnda muud abilist.
 • Tundmatutes kohtades töötamise korral võib olla tarvis läbi viia taustakontrolle.

  • Enne usalduse loomist võidakse teha taustakontroll sinule ja võib olla tarvis sinul teha teiste kohta.
 • Mõtle läbi, kui ohutu on jagada isiklikku informatsiooni või oma uurimuse detaile teiste inimestega.

Pärast intervjuud

Aruta | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt valmistatud slaidid / pabertahvli paberid.
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks (kui online'is.)
 • Tahvel, pabertahvli paberi, kleeppaberid / post-it paberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

Juhi osalejatega arutelu ja tee põhitulemustest kokkuvõte rõhutades järgnevaid punkte:

 • Mida sa teed, kui intervjuud on lõppenud?

 • Palu osalejatel korraldada ajurünnak, et mõelda ja panna vastused kirja. Anna vihjeid nagu näiteks:

  • faktikontrollimine
  • uurimistsükkel, et hinnata, kas uurimus on lõpule viidud või ei,
  • Anna intervjueeritavatele ja allikatele kommentaariõigus (ingl keeles right of reply)
  • Kontrolli, et sul oleks olemas avaldamisload ja kokkulepe, kuidas allikat nimetatakse (kui ta identifitseeritakse), kui sa avalikustad või avaldad oma uurimuse.
  • Püsi ühenduses: intervjueeritavad võivad olla su enda allikabaasi rajamise aluseks järgmiste uurimuste tarbeks.
  • Vii järjepidevalt läbi kõikide tasandite riskihindamine: kommunikatsioon, andmete ja info säilitamine, uurimuse avaldamine, andmete teistega jagamine, koostöö.
 • Palu osalejatel esitada lahtiseks jäänud küsimusi või jagada asjakohaseid kogemusi ja soovitusi.**

Lõpetamine (10 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku. Kui sellele töötoale järgnevad teised "Inimelemendi" sessioonid (nt "Inimelement: allikate haldamine"), anna sellest osalejatele teada.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Lisavahendid

Kasutamiseks töötoa ettevalmistamisel ja osalejatega jagamiseks pärast töötuba

Teemakohased:

Muud seotud vahendid:

Ehkki alljärgnevad vahendid viitavad sageli ajakirjanikele, ei kehti need ainult neile, vaid kõigile, kes tegelevad avalikes huvides uurimistöö ja uurimustega.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Nuria Tesón
 • Juhendi disain: A. Hayder, Laura Ranca
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca
 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel