Kuidas jälitada valeinfo võrgustikke

See töötuba tutvustab osalejatele võrgustatud valeinformatsiooni ja manipulatsioonikampaaniate aluseid ning aitab omandada metodoloogia erinevates keeltes ja kontekstis tegutsevate valeinfovõrgustike avastamiseks, kaardistamiseks ja jälitamiseks. Osalejad saavad teadlikuks, et desinformatsiooni- ja manipulatsioonikampaaniad on multidimensionaalsed ja et digiuurijad peavad nende taga oleva "nähtamatu paljastamiseks" kasutusele võtma võrgustatud lähenemise (otsides seoseid erinevatel platvormidel).

Töötoa ülevaade

Teema: Kuidas avastada, kaardistada ja jälitada valeinformatsiooni.

Eesmärgid:

 • Tutvustada osalejatele võrgustatud valeinformatsiooni ja manipulatsioonikampaaniate aluseid;
 • Omandada metodoloogia erinevates keeltes ja kontekstis tegutsevate valeinfovõrgustike avastamiseks, kaardistamiseks ja jälitamiseks
 • Teadlikkuse tõstmine, et desinformatsiooni- ja manipulatsioonikampaaniad on multidimensionaalsed ja et digiuurijad peavad nende taga oleva "nähtamatu paljastamiseks" kasutusele võtma võrgustatud lähenemise (otsides seoseid erinevatel platvormidel).

Üldised juhised läbiviijatele:

 • Selle töötoa saab jagada 30-50 minuti pikkusteks sessioonideks. Eri sessioonide vahel võid teha lühikese pausi või kiire energiaharjutuse.
 • Grupiharjutusi tehes jaga inimesed 3-5 liikmega rühmadeks.
 • Võid grupitöödes osalejatele määrata eri rolle. Selliste rollide seas võib olla näiteks eestvedaja, märkmete tegija, ajamõõtja, esitleja, kujundaja (kui harjutus näeb ette visuaalset esitlust) jne.
 • Kui seminar toimub üle veebi, on energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal soovitatav ekraanil hoida taimerit.
 • Kui võimalik, kohalda töötoas kasutatavad näited auditooriumile sobivasse konteksti.

Läbiviimise vorm: online / füüsiliselt toimuv töötuba

Töötoa kestus (ilma pausideta): 4 tundi (sisaldab valikulisi harjutusi)

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad: seda töötuba võib kombineerida “Ohutus ennekõike: ennetava digiohutuse põhitõed”.

Seotud juhendid, ressursid:

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

MÄRKUS "Valeinfo võrgustike" harjutuslehtede kohta ja kuidas neid kasutada

"Valeinfo võrgustikud - harjutuste leht":

 • Lehte saavad harjutuste ajal kasutada nii osalejad kui läbiviija. Juhendaja saab selle abil näidata, kuidas koguda juhtumiuuringute puhul koguda andmeid. Osalejad võivad kasutada seda töötoa iga harjutuse kohta märkmete tegemiseks. Soovitame seda osalejatega jagada kohe töötoa alguses või isegi eelnevalt, et neil jääks aega harjutuste lehe struktuuriga tutvumiseks.
 • Lehel on kaks sakki (ingl k tab): 1. Kampaania kaardistamine - kasutamiseks "Kuidas valeinformatsiooni- ja manipulatsioonikampaaniad töötavad" sektsioonis; 2. Võrgustike kaardistamine" - kasutamiseks sellele järgnevas "Nelja sammu metodoloogia" sektsioonis.
 • Iga sammu kohta, kuidas välju täita, on eraldi juhised.
 • Pane tähele, et kuna võrgustike kaardistamise protsess ei ole sageli lineaarne, pead aeg-ajalt pendeldama eri sammude vahel.

"Valeinfo võrgustikud: näidisleht"

 • See on "Võrgustike kaardistamise" eeltäidetud versioon, mida saad kasutada näitena.
 • Kasutasime juhtumiuuringuna BuzzFeedi uurimust (archived here) Itaalias tegutsevatest valeinfoveebilehtede võrgustikust.
 • Võid juhtumiuuringuid kohandada ning koostada iseenda eeltäidetud versiooni lähtudes kohalikest/regionaalsetest kaasustest, mis võivad sinu auditooriumile olla olulisemad.

Õppetegevused

Algus (20 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Tööriistad / materjalid:

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.

 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Tutvusta töötoa teemat ja "Nelja sammu metodoloogiat", millega avastada, kaardistada ja jälitada valeinfo võrgustikke.

 • Näita osalejatele "Valeinfo võrgustike" harjutustelehti ja selgita, kuidas neid kasutama hakatakse.

 • Tutvusta töötoa põhireegleid: kuidas sa eeldad, et osalejad käituvad ja reageerivad, austavad üksteist jne. Kui töötuba kestab kauem aega, võid kaaluda ka osalejatega ühise käitumiskoodeksi või ühise kokkuleppe koostamist (leia mõningad nõuanded "Ühiste kokkulepete" sektsioonist Tactical Techi "Sugu ja tehnoloogia" õppekava juhendist.)

Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Online-töötoa korral: küsitluste tööriist (Kahoot, Slido või muu samalaadne)
 • Füüsilise töötoa korral: trükitud paberilehed alljärgneva küsitlusega / post-it paberid, pastakad, tahvel, pabertahvel.

Juhised

[5 minutit] Sissejuhatus

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale jne.

[5 minutit] Küsitlus

 • Käivita küsitlus Kahootis, Slidos või mõnes teises sinu valitud tööriistas ja palu osalejatel vastata järgnevatele küsimustele. - Viktoriini eesmärk ei ole hinnata osalejate oskuseid, vaid teha töötoa teemasse osaluspõhine sissejuhatus.
 1. Millist tööriista sa kasutad, kui tahad teada, kes on registreerinud domeeni https://sputniknews.com/?

  • CrowdTangle
  • Whoisology
  • BuzzSumo
 2. Mis on järgneb kood "ca-pub-1234567891234567"?

  • Google AdSense'i kood
  • IP-aadress
  • Google Analytics'i kood
  • Facebook Pixeli kood
 3. Kas sa tead juhtumeid, kus uurimused on paljastanud sinu riigis / keeles valeinfo- või manipulatsioonivõrgustikke?

  • Jah (Kui jah, palun jaga ühe lausega peamisi leide.)
  • Ei

Kui viid selle töötoa läbi füüsiliselt, soovitame siiski kasutada onlain-küsitlust. Alternatiiv oleks kirjutada küsimused ja seejärel ka vastused suurele pabertahvli paberile või tahvlile (esitades kolm küsimust ja vastused eri veergudes). Osalejad saavad kleepida õigesse kohta post-it pabereid või kasutada vastamiseks markerit. Nii on läbiviijal ja osalejatel lihtsam tulemusi näha.

[5 minutes] Kokkuvõte

 • Palu mõnel vabatahtlikul kommenteerida oma vastuseid.
 • Kinnita, milline on õige vastus.

Kuidas valeinfo- ja manipuleerimiskampaaniad töötavad (40 minutit)

Juhtumiuuringud ja võtmedefinitsioonid

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Online-töötuba: arvuti ja ekraanijagamise funktsioon esitluse jaoks
 • Füüsiline töötuba: arvuti ja projektor
 • Meediamanipulatsiooni koodiraamat (et aidata sessiooniks valmistuda)

Juhised

Valmista ette järgmistel punktidel põhinev presentatsioon:

 • Juhtumiuuringud - Tutvusta lühidalt mõningaid ajakirjanduslikke uurimusi, mis paljastasid valeinfo võrgustikke:

  • Itaalia immigratsioonivastaste veebisaitide võrgustik (BuzzFeed)
  • Venemeelsete veebisaitide võrgustik (Graphika, joonis lk 6)
  • Huaweid pooldavate veebisaitide võrgustik (Twitter)
  • Kumanovo-ühendus: Makedoonia veebisaitide võrgustik (Lead Stories)
 • Võrgustatud valeinfo kampaaniad: taksonoomia - selgita lähtudes Meediamanipulatsiooni koodiraamatust, kuidas online-meedia manipulatsioonikampaaniad töötavad, keskendudes kanalitele, taktikale, ulatusele ja mõjule:

 1. Kanalid, mida kasutatakse selliste kampaaniate levitamiseks:

  • Omanduses veebisaidid
  • Sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter, YouTube)
  • Suhtlusrakendused (WhatsApp, Telegram, Signal jne)
  • Toimetuslikud platvormid (Medium jne)
  • Teised näited
 2. Taktika, mida kampaaniate edastamisel kasutatakse:

 3. Kampaaniate ulatus ja haare / sihitud regioon või kontekst

  • Hüperlokaalne
  • Regionaalne
  • Üleriigiline
  • Rahvusvaheline
 4. Kampaania kvantitatiivne haare

  • Potentsiaalsete inimeste arv, kelleni eri kanalite kaudu jõutakse (veebisaidid, sotsiaalmeediakanalid, tänavakampaaniad jne)
 5. Kampaania eesmärgid

  • Ahistamine ja isikliku kahju tekitamine
  • Arvamuste ja suhtumiste suuremahuline mõjutamine
  • Viha või vägivalla õhutamine
  • Maineline kahju
  • Ühiskondlik rahutus

VAHENDID:

Võrgustatud valeinfokampaaniate põhiaspektide tuvastamine

Tee koostööd | 25 minutit

Materjalid

 • Valeinfo võrgustikud leht, sakk "kampaania kaardistamine"
 • Nn breakout-toad (online'is) / või eraldatud ruumid / lauad seminariruumis (füüsilise töötoa korral)

Juhised

[20 minutit]

 • Jaga inimesed juhuslikkuse alusel 3-5 liikmega gruppidesse (sõltuvalt osalejate arvust.)

 • Palu igal grupil analüüsida ühte järgnevatest juhtumiuuringutest:

  • Itaalia immigratsioonivastaste veebisaitide võrgustik (BuzzFeed)
  • Venemeelsete veebisaitide võrgustik (Global Voices)
  • Huaweid pooldavate veebisaitide võrgustik (Twitter)
  • Kumanovo-ühendus: Makedoonia veebisaitide võrgustik (Lead Stories)
 • Palu igal grupil täita "Kampaania kaardistamise" sakk "Valeinfo võrgustike" lehel. Iga juhtumi juures peaksid nad kirja panema:

  • kanalid
  • taktika
  • ulatus
  • mõju
  • eesmärgid
  • …vastavalt eelmises sektsioonis tutvustatud taksonoomiale.

Võid valitavad näited kohandada oma auditooriumi vajaduste / konteksti järgi või paluda neil tuua näiteid, kui neil on sel alal kogemusi või elementaarset teadlikkust.

Kokkuvõte

[5 minutit]

 • Osalejad jagavad "Kampaania kaardistamise" harjutuse tulemusi
 • Võid neid kommenteerida ja täiendada.

Esimene samm: valeinfo veebisaitide tuvastamine (40 minutit)

Esimene samm: valeinfo veebisaidi tuvastamine

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Online-töötuba: arvuti ja ekraanijagamise funktsioon esitluse jaoks
 • Füüsiline töötuba: arvuti ja projektor

Juhised

Valmista ette järgmistel mõtetel põhinev presentatsioon:

 • Tutvusta seda sammu rõhutades, miks on oluline ankurdada oma uurimus ühele või enamatele veebisaitidele:

  • Veebisaidid annavad sulle ligipääsu ajaloolistele andmetele, ärisidemetele ja võrgustiku dünaamikale, mida sotsiaalmeediakontodelt tavaliselt ei näe.
  • Sellepärast on oluline tuvastada üks või mitu algset veebisaiti, kust alustada.
 • Selgita, **kuidas valeinfo- ja manipulatsioonivõrgustikud töötavad. Tavaliselt kasutavad nad kahte peamist strateegiat:

  1. Polariseerivatele teemadele pühendunud kajastus (Covid-19 vaktsiinid, migratsioon jne)
  2. "Andmelünkade kajastamine" (näiteks: "ivermektiin"), seda eriti nn breaking-news olukordades või konspiratsiooniteooriaid levitades (näiteks: "adrenokroom")
Sinu koduriigis tegutsevate valeinfo võrgustike tuvastamine

Uuri | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[20 minutit]

 • Jaga osalejad 3-5 liikmega gruppidesse (kui sama piirkonda / keelt uurib rohkem osalejaid, võivad nad meeskonna luua selle järgi). Siit järgnevalt töötavad meeskonnad samades koosseisudes kogu töötoa kestel.

 • Palu osalejatel kasutada ülalpool tutvustatud tööriistasid ning viia läbi väike uurimus, et leida nende koduriikides või keeltes valeinfot levitavaid veebisaite.

 • Palu osalejatel lisada tuvastatud veebisaidid (lingid) Valeinfo võrgustike lehele: sakk "Võrgustike kaardistamine" / veerud "Nimi", "Domeeni nimi".

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Osalejad jagavad teistega tuvastatud veebisaite, rõhutades millist protsessi nad kasutasid (mitte niivõrd veebisaitide sisu)

 • Võid nende leide kommenteerida ja täiendada või ka paluda neil rääkida, mis probleemidele nad põrkusid.

Teine samm: kes on veebisaidi taga? (25 minutit)

Teine samm: kes on veebisaidi taga?

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Materjalid / tööriistad

Juhised

 • Selgita, kuidas "Whois" tööriistad töötavad, tuues esile nende võimalused ja piirangud

 • Tee https://whois.domaintools.com/ näidisaadressidega otsing (nagu näiteks http://sputniknews.com/ - kui see veebisait ei ole teie piirkonnas keelatud - või ZeroHedge.com) ja selgita, mis on kõige olulisemad andmed:

  • mitte ainult registreerija nimi/aadress/kontaktid, aga ka registreerimise kuupäev, viimase uuendamise kuupäev jne.
 • Näita mõningaid saadaolevaid tööriistasid:

  • Whoisology: kasulik "seotud domeenide" otsimiseks
  • Whoxy: kasulik ajaloolise info leidmiseks

VAHEND:

Whoisi harjutamine

Tooda | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[10 minutit]

 • Palu osalejatel koguneda gruppidesse

 • Iga grupp otsib ülalnimetatud tööriistu kasutades eelmises harjutuses tuvastatud veebilehtede andmeid

 • Palu osalejatel lisada leitavad andmed "Valeinfo võrgustike" lehele: sakk nimega "Võrgustike kaardistamine" / lahter "Whois"

 • Soovita igal grupil määrata igaks harjutuseks enda seast märkmete tegija ja esitleja (need rollid võivad roteeruda)

[5 minutes] Kokkuvõte

 • Osalejad jagavad, mis nad leidsid ja milliste võimalike probleemidega põrkusid.

 • Võid nende leide kommenteerida ja täiendada.

Kolmas samm: järgne rahale! (35 minutit)

Kolmas samm: tagurpidi ID

Loe, vaata, kuula | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

Tee järgnevaid mõtteid sisaldav ettekanne:

 • Tutvusta ID jälitamise kontseptsiooni (igale veebilehele määratud identifitseerimisnumbri jälitamine) ja kirjelda lühidalt, kuidas see käib.

 • Näita, kuidas ükskõik millise veebisaidi ID-d leida: vaata veebisaidi lähtekoodi ("ctrl+U" või "command+U" sõltuvalt seadmest) > otsi "UA-" või "ca-pub"

 • Kui ID-d ei ole saadaval, võib proovida kasutada Wayback Machine'i ja vaadata, kas ID-koodid olid saadaval varem.

 • Näita erinevaid AdTech ID-sid jälgivaid tööriistu. Kontrolli sama ID-d alati eri teenustel, sest nad kasutavad erinevaid andmebaase ja erinevat hinnastust.

  • Builtwith: see on alustamiseks parim valik. "Relationship profile" tööriist on väga kasulik, et leida jagatud ID-sid ja trackereid. Näide welovetrump.com (Linkekraanitõmmis)

  • Dnslytics: sellel on väga hea andmebaas. Ta laseb sul keerata veebilehel saadaval olev erinev informatsioon nö tagurpidi: Adsense, Analytics, IP, Mail server, Name Server (ekraanitõmmis) näitega thegatewaypundit.com otsingutulemustest). Saad kasutada kas tasuta või kuutasuga versiooni.

  • SpyOnWeb: võid kasutada seda tööriista, et saada oma tulemustele kinnitus või laiendada teistest teenustest saadud tulemusi (Link - Ekraanitõmmis). See paistab kasutama väiksemat andmebaasi, aga mõnikord võimaldab leida uut infot.

  • AnalyzeId: Väga hea tööriist. Näitab sulle tulemusi tabelis koos paljude seotud ID-dega, sealhulgas Amazon affiliate'i, Sharethisi, emaili, Facebooki rakenduste ja tulemuste usalduse reitinguga (Link - Ekraanitõmmis). Saad andmeid ka eksportida .csv formaati. Ainus probleem on, et see ei näita sulle kõiki tulemusi. Et näha kõike, pead tegema rahalise kuutellimuse.

  • Wayback Machine: Kui sa ei leia ühtegi veebisaidi ID-d, võid proovida otsida seda Wayback Machine'is ja vaadata, kas saidi mõnel vanemal versioonil on see olemas. Sel moel on võimalik leida väga kasulikku infot!

 • Pea meeles: tee mitmeid otsinguid erinevatel tööriistadel

 • Näita, kuidas osalejad saavad veebisaitide ID-andmed koguda "Valeinfo võrgustikud" lehele, sakk "Võrgustike kaardistamine" / väljad "Email", "IP", "Google Analytics", "Google ASsense".

  • See on väike metodoloogiatutvustus, mis viib osalejad järgmise harjutuseni. Võid kasutada eeltäidetud vormi kaasust või kasutada midagi, mis on sinu auditooriumile rohkem kohane.

VAHENDID:

Presentatsiooni ette valmistades võid kasutada järgnevaid vahendeid:

Tagurpidi ID harjutus

Tooda | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[10 minutit]

 • Palu osalejatel naasta oma gruppidesse ja teha järgnevat:

 • Otsida eelnevalt näidatud tööriistade abil andmeid veebisaitide kohta, mis nad tuvastasid eelmistes harjutustes.

 • Koguda saadaolevad andmed "Valeinfo võrgustikud" lehele: sakk nimega "Võrgustike kaardistamine" / väljad "Email", "IP", "Google Analytics", "Google Adsense"

 • Märgata sama ID-ga veebisaite ning asuda neid klastrisse panema

Kokkuvõte

[5 minutit]

 • Osalejad jagavad leitut ning räägivad võimalikest probleemidest, millega nad kokku puutusid.

 • Võid nende leide kommenteerida ja täiendada.

Neljas samm: sotsiaalmeedia võimendus (30 minutit)

Neljas samm: sotsiaalmeedia võimendus

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

Tee järgnevaid mõtteid sisaldav ettekanne:

 • Tutvusta *sotsiaalmeedia võimendamise** kontseptsiooni kui sisu nii paljude inimesteni kui võimalik levitamise protsessi, mis kasutab eri kanaleid ja strateegiaid.

 • Alustades juba eelnevalt kasutatud juhtumiuuringutest, näita osalejatele, kui oluline on desinformatsiooni- ja manipulatsioonikampaaniate levitamisel sotsiaalmeedia võimendus.

 • Näita osalejatele, kuidas CrowdTangle'i Chrome'i laiendus töötab nendel lehekülgedel (pane tähele, et Crowdtangle'i kasutamiseks tuleb registreerida Facebooki või Instagrami kontoga).

  • Kasuta eelnevalt testitud näidisjuhtumit. Võid proovida ka mõnda näidet, mille on avastanud osalejad varasemates harjutustes.
 • Näita osalejatele, kuidas nad saavad CrowdTangle'i abiga andmeid leida ja kuidas oma valitud veebisaitide kohta koguda seda "Valeinfo võrgustikud" lehele: sakk "Võrgustike kaardistamine" / väljad"Facebook", "Instagram", "Twitter", "Muu sotsiaalmeedia".

 • Maini, et järgmises sektsioonis peavad osalejad seda protsessi jäljendama eelnevalt tuvastatud veebisaitide peal.

VAHEND:

Sotsiaalmeedia trackimise harjutamine

Tooda | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[10 minutit]

 • Palu osalejatel koguneda varasematesse gruppidesse ning käituda vastavalt järgnevatele juhistele:

  • Installida CrowdTangle'i Chrome'i laiendus oma brauseritele (kui nad ei ole seda juba varem teinud; ideaalsel juhul peaks see olema installitud enne töötoa algust.)
  • Teha mitmeid otsinguid kõige huvitavamate veebisaitide kohta, mille nad tuvastasid eelnevas harjutuses.
  • Koguma lingitud sotsiaalmeedia kontod oma "Valeinfo võrgustikud" lehele: sakk "Võrgustike kaardistamine" / väljad "Facebook", "Instagram", "Twitter", "Muu sotsiaalmeedia"

Kokkuvõte

[5 minutit]

 • Osalejad jagavad, mis nad leidsid ja milliste võimalike probleemidega põrkusid.

 • Võid nende leide kommenteerida ja täiendada.

[Valikuline] Meeskondlik uurimus (30 minutit)

Valeinfovõrgustike tuvastamine

Uuri | 30 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Nn breakout-ruumid (online'is) / või eraldatud ruumid/lauad (füüsilise seminari korral)
 • "Valeinfo võrgustikud" leht: sakk "Võrgustike kaardistamine" / kõik veerud, mida nad on varasemates harjutustes kasutanud.

Juhised

[25 minutit]

 • Vali eelnevate harjutuste käigus avastatud valeinfovõrgustikest iga grupi kõige huvitavam leid ning määra see neile ka praeguseks ülesandeks.

 • Palu osalejatel koguneda oma varasematesse gruppidesse ning anna järgnevad juhised:

  • Laienda veebisaidi ja sellega seotud kõiksuguste sotsiaalmeediakontode vaheliste seoste otsingut.
 • Kogu tuvastatud andmed "Valeinfo võrgustikud" lehele: sakk "Võrgustike kaardistamine" / kõik veerud, mida nad on kasutanud eelmistes harjutustes. (Kasuta "Märkmed" veergu kõiksugu märkuste või küsimuste jaoks, mida käsitleda kokkuvõtvas osas.)

 • Grupid peaks enda seast määrama märkmete tegija (kes aitaks kanda kõik leiud / märkmed lehele) ja esitleja.

Kokkuvõte

[5 minutit]

 • Osalejad jagavad, mis nad leidsid ja milliste võimalike probleemidega põrkusid.

 • Võid nende leide kommenteerida ja täiendada.

Lõpetamine (15 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Tahvel / pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad/materjalid**: eraldi materjale vaja ei lähe.

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Et osalejad kogu aeg aru saaks, mis töötoas toimub, saavad juhendajad töötoa sisu kokku võtta järgmiste sammudega:

  1. [Sissejuhatuses] räägi osalejatele, mis hakkab juhtuma;
  1. [Sessiooni / töötoa iga osa kestel] meenuta neile, mis toimub;
  1. [Iga sessiooni / töötoa lõpus] räägi, mis just juhtus. Lisaks on oluline, et töötoa lõpus rõhutavad juhendajad, millistele osalejate ootustele selle käigus vastati.

Lisaressursid

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Nicola Bruno
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca
 • Juhendi disain: A. Hayder
 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel