Αποκαλύπτοντας το Αόρατο: Οδηγός Εκπαιδευτή

Καλώς ήρθατε στον «Οδηγό Εκπαιδευτή» της σειράς εργαστηρίων «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο»! Στον οδηγό περιλαμβάνονται γενικές οδηγίες και συμβουλές για τους συντονιστές και τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να διεξάγουν εργαστήρια με βάση τα προγράμματα που παρέχουμε σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο. Εδώ θα βρείτε σύντομες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια, προτεινόμενα εργαλεία και δραστηριότητες, καθώς και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο έναρξης, διεξαγωγής και ολοκλήρωσης ενός εργαστηρίου. Μη διστάσετε να προσαρμόσετε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και τα σχέδια των εργαστηρίων ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων και το εκάστοτε πλαίσιο. Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις και σχόλια που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση και την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηρίων.

Σχετικά με τα Εργαστηρία

Η σειρά εργαστηρίων «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο» βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες, οδηγούς, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που αναπτύχθηκαν από την ομάδα του προγράμματος «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο» της Tactical Tech μαζί με έμπειρους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, ακτιβιστών, ερευνητών, καλλιτεχνών και τεχνολόγων.

Τα περισσότερα σχέδια εργαστηρίων που παρουσιάζονται εδώ περιλαμβάνουν αναφορές σε υλικό του Αποκαλύπτοντας το Αόρατο: Η Εργαλειοθήκη, μια πηγή που περιλαμβάνει οδηγούς και μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τεχνικές και εργαλεία έρευνας που χρησιμοποιούνται από έμπειρους ερευνητές και μπορούν να είναι προσιτά σε ανθρώπους και κοινότητες που θέλουν να ξεκινήσουν τις δικές τους έρευνες.

Περιλαμβάνονται επίσης εξωτερικές πηγές για περαιτέρω ανάγνωση, έμπνευση ή σύσταση εργαλείων προς χρήση σε συγκεκριμένα πλαίσια εργαστηρίων.

Σημειώστε ότι τα εξωτερικά εργαλεία και οι διαδικτυακές πλατφόρμες που παραθέτουμε για διάφορες δραστηριότητες είναι απλές προτάσεις και μπορείτε να βρείτε πολλές εναλλακτικές λύσεις- δεν υποστηρίζουμε, δεν διαφημίζουμε ούτε λαμβάνουμε οποιαδήποτε χορηγία από αυτές τις συστάσεις.

Σχεδιασμός των εργαστηρίων

Η σειρά εργαστηρίων «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο» έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να διεξαχθεί είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης.

Η διάρκεια των εργαστηρίων είναι συνήθως μεταξύ 2 και 4 ωρών - χωρίς τα διαλείμματα.

Τα εργαστήρια χωρίζονται σε ενότητες. Η διάρκεια κάθε ενότητας είναι μεταξύ 15 και 75 λεπτών.

Συνιστάται ένα σύντομο διάλειμμα ή μια δραστηριότητα ενεργοποίησης ('energizer'), κάθε 45-60 λεπτά. Η ανάγκη για διάλειμμα ποικίλλει ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε κάθε ενότητα και το πόσο απαιτητικές είναι.

Το Άνοιγμα και το Κλείσιμο αποτελούν ξεχωριστές από τον υπόλοιπο κορμό ενότητες σε κάθε εργαστήριο.

Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τουλάχιστον το 50% του χρόνου να αφιερώνεται σε διαδραστικές δραστηριότητες.

Δραστηριότητες Μάθησης

Στα σχέδια των εργαστηρίων «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο», κάθε μαθησιακή δραστηριότητα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τύποι Μάθησης

Οι δραστηριότητες μάθησης σχεδιάστηκαν με βάση το «Πλαίσιο Συνομιλίας» της Diana Laurillard, Conversational Framework. Με βάση αυτό, οι έξι τύποι μάθησης που θα βρείτε στα σχέδια του εργαστηρίου είναι οι εξής:

 • Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε - οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις μέσα από παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.

 • Έρευνα - οι συμμετέχοντες μαθαίνουν από δραστηριότητες και προκλήσεις που βασίζονται στην έρευνα.

 • Συζήτηση - οι συμμετέχοντες μαθαίνουν μέσα από συζητήσεις, αντιπαραθέσεις και διάλογο.

 • Εξάσκηση - οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ή εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις μέσω εργασιών και ασκήσεων.

 • Συνεργασία - οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες καθώς συνεργάζονται με συναδέλφους στα πλαίσια ομαδικών δραστηριοτήτων.

 • Παραγωγή - οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ή μοιράζονται πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες δημιουργώντας κάτι ατομικά ή σε ομάδες.

Διαθέσιμος χρόνος

 • Ο διαθέσιμος χρόνος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται ώστε ο εκπαιδευτής να δώσει οδηγίες, και του απολογισμού.

Εργαλεία / Υλικά

 • Πρόκειται για εργαλεία και υλικά που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες και απαιτούνται τόσο για τη διαδικτυακή όσο και για τη δια ζώσης διεξαγωγή των εργαστηρίων.

Οδηγίες

 • Εδώ θα βρείτε βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς να εκτελέσετε μια δραστηριότητα.

Απολογισμός

 • Πρόκειται για προτάσεις σχετικά με ερωτήσεις ή επεξηγήσεις μετά την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας.

Διεξαγωγή των εργαστηρίων

Προετοιμασία για το Εργαστήριο

Μπορείτε πάντα να συνδυάζετε τις δραστηριότητες, αλλά όταν το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων και ότι τις εναλλάσσετε συχνά. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να αποφύγετε να εκτελείτε μια σειρά δραστηριοτήτων «Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε» για μια συνεχόμενη ώρα.

Σκεφτείτε το επίπεδο εμπειρίας της ομάδας με την οποία δουλεύετε κάθε φορά και αν θέλουν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες σε έναν συγκεκριμένο τομέα έρευνας. Προσαρμόστε το οπτικό υλικό, τις ασκήσεις και τα παιχνίδια στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε παραδείγματα που σχετίζονται με το υπόβαθρο των συμμετεχόντων/ουσών. Για να κάνετε τις συνεδρίες ακόμη πιο σχετικές, μπορείτε να ξεκινήσετε ζητώντας από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μια σειρά από σχετικά σενάρια και περιπτώσεις εργασίας ή έρευνας (υποθετικά ή πραγματικά παραδείγματα) που τους ενδιαφέρουν ή θα ήθελαν να βρουν απαντήσεις. Φροντίστε να προειδοποιείτε πάντα τους συμμετέχοντες για τους πιθανούς κινδύνους έκθεσης ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών όταν αναφέρουν πραγματικές περιπτώσεις.

Ετοιμάστε έναν κατάλογο με όλες τις πληροφορίες που θα θέλατε να μοιραστείτε με το ακροατήριό σας, όπως το ιστορικό και τον σκοπό του συγκεκριμένου εργαστηρίου, το πλαίσιο του εργαστηρίου, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τα υλικά, τις σημαντικές επαφές κ.λπ. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να παρουσιαστούν όποτε το κρίνετε σκόπιμο.

Άνοιγμα του εργαστηρίου

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάτε το εργαστήριο είναι κρίσιμος. Το καλό ξεκίνημα κάνει τα πράγματα πιο ομαλά αργότερα.

Τραβήξτε την προσοχή

Προσπαθήστε να τραβήξετε την προσοχή του ακροατηρίου σας από τα πρώτα δύο λεπτά. Μερικές ιδέες για το πώς να το πετύχετε:

 • κάντε μια ερώτηση για να εμπλέξετε τους συμμετέχοντες,

 • μιλήστε για ένα επίκαιρο γεγονός που είναι σχετικό με το θέμα του εργαστηρίου,

 • σχολιάστε ένα σχετικό θέμα, μια εικόνα κ.λπ.

Παρουσίαση του εργαστηρίου

Τα σημαντικά βήματα σε αυτό το στάδιο είναι τα εξής:

 • παρουσιάστε εν συντομία τον εαυτό σας και πώς σχετίζεστε με το θέμα του εργαστηρίου,

 • παρουσιάστε τους στόχους και το πρόγραμμα του εργαστηρίου,

 • παρουσιάστε την πηγή του υλικού που θα διδαχθεί και εκείνους που συνέβαλαν στην ανάπτυξή του (εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση).

Παρουσίαση συμμετεχόντων/ουσών / Σπάμε τον πάγο

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθείτε με το ακροατήριό σας και οι συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους. Αξίζει πάντα να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να ανταλλάξετε εμπειρίες και προσδοκίες σε ένα χαλαρό και ανεπίσημο πλαίσιο.

Μπορείτε να προχωρήσετε με μια απλή δραστηριότητα, όπως:

 • ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μια ερώτηση που θα ήθελαν να απαντηθεί μέχρι το τέλος του εργαστηρίου,

 • ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν προσδοκίες, ελπίδες και φόβους σχετικά με το εργαστήριο,

 • ρωτήστε τους συμμετέχοντες: «Πώς σχετίζεται [το θέμα του εργαστηρίου] με τη δουλειά σας;

 • εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια άσκηση «icebreaker» που ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να γίνουν δημιουργικοί, σχεδιάζοντας απαντήσεις ή ιδέες σε έναν ψηφιακό πίνακα, ή, αν είναι δια ζώσης, να σηκωθούν όρθιοι και να εκτελέσουν κάποιες δραστηριότητες. Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Σπάμε τον πάγο» αυτού του οδηγού.

Καθορισμός βασικών κανόνων

Εισάγετε πάντοτε ορισμένους βασικούς κανόνες για το εργαστήριο και αναφέρετε πως περιμένετε από τους συμμετέχοντες να ενεργούν και να αντιδρούν, να συνεργάζονται, να σέβονται ο ένας τον άλλον και να αντιμετωπίζουν εποικοδομητικά πιθανές εντάσεις. Οι βασικοί κανόνες του εργαστηρίου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Κρατήστε εθιμοτυπική συμπεριφορά.

 • Μιλήστε όταν χρειάζεται και παράλληλα κάντε πίσω όταν χρειάζεται.

 • Σεβαστείτε τους κανόνες εχεμύθειας και ιδιωτικότητας.

 • Κάντε ησυχία όταν μιλούν άλλοι.

 • Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις.

 • Διασκεδάστε το!

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν θα ήθελαν να τροποποιήσουν τις προτάσεις σας ή να προσθέσουν άλλους κανόνες. Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν και συμφωνούν με τους κανόνες.

Στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε μία εκτενέστερη εκδοχή του εργαστηρίου (1-2 ημέρες με το ίδιο γκρουπ), μπορείτε επίσης να δουλέψετε πάνω σε μία Κοινή Συμφωνία ή σε έναν από κοινού συμφωνηθέντα Κώδικα Ηθικής. Μια απλή και αποτελεσματική άσκηση κατάρτισης ενός Κοινού Κώδικα Δεοντολογίας είναι να καταγράψουν οι συμμετέχοντες τις προσδοκίες τους σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Πώς περιμένετε να σας συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου / Τι πρέπει να συμβεί

 • Πώς δεν θέλετε να σας συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου / Τι δεν πρέπει να συμβεί

Δείτε ορισμένες πρόσθετες συμβουλές στην ενότητα «Κοινές Συμφωνίες» του οδηγού Gender and Tech της Tactical Tech.

Κλείσιμο του εργαστηρίου

Συνοψίστε το περιεχόμενο του εργαστηρίου

Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε μια σύνοψη του εργαστηρίου, να τονίσετε τα κύρια σημεία του και τυχόν σημαντικές διαπιστώσεις.

Είναι σημαντικό να κρατάτε τους συμμετέχοντες ενήμερους για το τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό:

 • στην εισαγωγή του εργαστηρίου: ενημερώστε τους συμμετέχοντες για το τι πρόκειται να συμβεί,

 • κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας του εργαστηρίου: υπενθυμίστε τους τι συμβαίνει,

 • στο τέλος του εργαστηρίου: ενημερώστε τους για το τι συνέβη σήμερα.

Επιπλέον, στο τέλος, οι εκπαιδευτές/διαμεσολαβητές πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επισημάνει ποιες προσδοκίες ικανοποιήθηκαν.

Ανασκόπηση του εργαστηρίου

Κάθε συμμετέχοντας/ουσα μοιράζεται με την ομάδα (προφορικά ή σε κοινόχρηστο πίνακα):

 • ένα σημείο του εργαστηρίου που βρήκαν πολύ χρήσιμο ή ενδιαφέρον και
 • κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί την επόμενη φορά.

Περαιτέρω δραστηριότητες ανατροφοδότησης

Σκοπός είναι να συλλέξετε feedback σχετικά με το τι πραγματικά έμαθαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Ανάλογα με τον χρόνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες, συνδυαστικά:

Φόρμα ανατροφοδότησης

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν πιο λεπτομερείς εντυπώσεις μέσω μιας φόρμας ανατροφοδότησης ('feedback'). Η φόρμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως:

 • Ανταποκρίθηκε το εργαστήριο στις προσδοκίες σας;

 • Τι βρήκατε περισσότερο χρήσιμο;

 • Τι βρήκατε λιγότερο χρήσιμο;

 • Ποια είναι τα τρία κυριότερα πράγματα που αποκομίσατε από αυτό το εργαστήριο;

 • Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαστήριο;

Τροχός αξιολόγησης

 • Ένας γρήγορος (αλλά όχι τόσο ακριβής) τρόπος για να δώσουν οι συμμετέχοντες feedback είναι ο τροχός αξιολόγησης, όπου βαθμολογούν διάφορες πτυχές του εργαστηρίου τοποθετώντας ένα σημείο σε έναν από τους άξονες του τροχού για να δημιουργήσουν έναν ιστό.

 • Παράδειγμα Τροχού Αξιολόγησης

Δέσμευση

 • Το τελευταίο μέρος του εργαστηρίου θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει μια δραστηριότητα δέσμευσης τύπου «Δεσμεύομαι να ...», όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται μια συγκεκριμένη υπόσχεση να κάνουν μια μικρή αλλαγή στη ζωή ή την εργασία τους με βάση όσα έμαθαν στο εργαστήριο.

Τελικές συμβουλές και logistics

Εκτός από το feedback, στο τέλος του εργαστηρίου βεβαιωθείτε ότι:

 • διαθέσατε λίγα λεπτά για τυχόν τελευταία λόγια ή για να τονίσετε ένα βασικό μήνυμα,

 • ενθαρρύνατε τους συμμετέχοντες να κάνουν τελευταίες ερωτήσεις ή να μοιραστούν τελικές συμβουλές,

 • μοιραστήκατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αν χρειάζεται, και τυχόν λεπτομέρειες για follow-up και logistics.

Δραστηριότητες σε μικρές ομάδες

Για τις δραστηριότητες μικρών ομάδων, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε γκρουπ των 3-5 ατόμων.

Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, μπορείτε να αναθέσετε ρόλους για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή όλων. Μπορείτε, επίσης, να ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αποφασίσουν τι ρόλο θα έχει ο καθένας στις ομαδικές δραστηριότητες. Οι ρόλοι μπορεί να περιλαμβάνουν: ένα άτομο που συντονίζει, ένα που καταγράφει/σημειώνει, ένα που χρονομετρά, ένα που παρουσιάζει κι ένα που αναλαμβάνει την οπτική παρουσίαση (εφόσον απαιτείται).

Για τα διαδικτυακά εργαστήρια, συνιστούμε να έχετε ένα κοινό χρονόμετρο στην οθόνη όσο διαρκούν οι ομαδικές δραστηριότητες ή τα "energizers".

Χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία

Εργαλεία τηλεδιάσκεψης

 • Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που προσφέρει το εργαλείο τηλεδιάσκεψης που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα:

  • η συνομιλία (chat) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λάβετε γρήγορες απαντήσεις σε μια ερώτηση,

  • η λειτουργία «σηκώστε το χέρι» είναι χρήσιμη για να συντονίζετε τις συζητήσεις,

  • τα δωμάτια (breakout-rooms) είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μικρών ομάδων στο διαδίκτυο.

 • Παραδείγματα εργαλείων τηλεδιάσκεψης: BigBlueButton (BBB), Jitsi Meet, ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο της επιλογής σας.

 • Για παράδειγμα, το BigBlueButton (BBB) είναι μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ανοικτού κώδικα που επιτρέπει τη χρήση δωματίων, την κοινή καταγραφή σημειώσεων και σχεδίων, τις λειτουργίες «επιλογή τυχαίου χρήστη» και «έναρξη δημοσκόπησης», τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τα εργαστήριά σας πιο ελκυστικά.

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για συστάσεις σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και άλλων πτυχών των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιείτε (για επικοινωνία, τηλεδιασκέψεις, κοινή χρήση δεδομένων κ.λπ.) με βάση το πλαίσιο και τις ανάγκες, σας συνιστούμε να διαβάσετε το άρθρο "Technology Is Stupid: How to choose tech for remote working", το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο σε Γαλλικά και Ισπανικά.

Εφαρμογές για συμμετοχή του κοινού

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες εφαρμογές για να αυξήσετε την εμπλοκή του κοινού μέσα από ζωντανές δημοσκοπήσεις, κουίζ κ.λπ.

 • Πριν κάνετε χρήση πρόσθετων εφαρμογών για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου σας, ελέγξτε αν το εργαλείο τηλεδιάσκεψης που χρησιμοποιείτε διαθέτει ήδη αυτές τις δυνατότητες.

 • Ελέγξτε, επίσης, ότι οι νέες εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη συμμετοχή του κοινού επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν «ως επισκέπτες», ιδανικά χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς χρηστών (αποκαλύπτοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες και επαφές) ή να πληρώσουν κάποιο αντίτιμο για να συμμετάσχουν.

 • Παραδείγματα εργαλείων: Slido, Poll Everywhere, Mentimeter.

Εφαρμογές για διαδραστικούς ψηφιακούς πίνακες

 • Αυτές οι εφαρμογές είναι χρήσιμες για συνεργατικές δραστηριότητες όπου όλοι καλούνται να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν τις ιδέες τους.

 • Σημειώστε ότι ορισμένα εργαλεία τηλεδιάσκεψης διαθέτουν ήδη αυτή τη δυνατότητα.

 • Παραδείγματα εργαλείων: Mural, Miro, Weje, WBO.

Ψηφιακές φόρμες

 • Χρησιμοποιήστε ψηφιακές φόρμες για να δημιουργήσετε αξιολογήσεις πριν από το εργαστήριο, φόρμες feedback, κουίζ κ.λπ.

 • Παραδείγματα εργαλείων: Jotform, Lime Survey.

Αξιολόγηση των Εργαστηρίων

Κάντε μια γρήγορη απολογιστική αξιολόγηση του εργαστηρίου σας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Συμπεριλάβετε τις σκέψεις σας σχετικά με το τι πιστεύετε ότι πήγε καλά και τι όχι.

Καταγράψτε το χρόνο που χρειαστήκατε για κάθε δραστηριότητα, προκειμένου να επικαιροποιήσετε το σχέδιο του εργαστηρίου σας στο μέλλον.

Καταχωρίστε τις λεπτομέρειες του εργαστηρίου, όπως τον αριθμό των συμμετεχόντων, τα χαρακτηριστικά του κοινού, την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική με την αξιολόγηση του εργαστηρίου σας και τον περαιτέρω σχεδιασμό.

Αφαιρέστε τυχόν προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και μην χρησιμοποιείτε / μοιράζεστε / αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα πέραν του ελάχιστου αναγκαίου.

Πρόσθετες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ασκήσεις «Σπάμε τον πάγο» ("icebreakers")

Πρόβλημα - Λύση

 • Παρουσιάστε ένα πραγματικό ή υποθετικό πρόβλημα και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προτείνουν τις λύσεις του. Μπορείτε να τους ζητήσετε τη συμβολή τους ατομικά ή να τους χωρίσετε σε ζεύγη.

Κοινά στοιχεία

 • Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες και δώστε τους 5 λεπτά για να συζητήσουν για τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν έναν κατάλογο με κοινά τους στοιχεία.

Εισαγωγές με ανατροπή

 • Ζητήστε από όλους να συστηθούν και να αναφέρουν κάτι ασυνήθιστο γι' αυτούς.

Παντομίμα

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συστηθούν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, το αγαπημένο τους φαγητό ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική λεπτομέρεια ζωγραφίζοντας. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες πρέπει να μαντέψουν τι απεικονίζει η ζωγραφιά σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτή η άσκηση μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο, γι' αυτό συνιστούμε να τη χρησιμοποιείτε με μικρό κοινό το πολύ 8 συμμετεχόντων.

Σε σειρά (μόνο για δια ζώσης)

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μπουν σε σειρά με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως: ύψος, ηλικία, απόσταση από όπου προέρχονται συγκριτικά με την τοποθεσία του εργαστηρίου κ.λπ. Μπορείτε να γίνετε δημιουργικοί. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε τη δυσκολία βάζοντας την ομάδα να παραταχθεί χωρίς να μιλήσει.

Ανθρώπινο bingo (μόνο για δια ζώσης και για εργαστήρια με μεγάλη διάρκεια)

Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική, αλλά απαιτεί πολύ χρόνο. Μπορεί να διαρκέσει έως και 40 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας.

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε ένα πλέγμα/πίνακα 3x3 ή 5x5 με μια περιγραφή σε κάθε πλαίσιο, για παράδειγμα: «κάποιος που έχει ένα κόκκινο στυλό στην τσάντα του» ή «κάποιος που έχει γνώσεις φωτογραφίας», κ.λπ.

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ανακατευτούν και να αναζητήσουν κάποιον στον οποίο ταιριάζει η περιγραφή και να τον βάλουν να υπογράψει στο κουτί.

 • Ο κανόνας είναι ότι κάθε άτομο μπορεί να υπογράψει μόνο μία φορά. Περισσότερα για αυτή τη δραστηριότητα εδώ.

Energizers

Χρησιμοποιήστε αυτές τις δραστηριότητες μεταξύ διαφορετικών συνεδριών και όταν τα επίπεδα ενέργειας είναι χαμηλά. Μπορούν να προσαρμοστούν για διαδικτυακά και δια ζώσης εργαστήρια.

Κάντε μια ευχή!

 • Σε έναν ψηφιακό διαδραστικό πίνακα, καλέστε τους συμμετέχοντες να δημοσιεύσουν ένα GIF ή μια εικόνα που αντιπροσωπεύει καλύτερα κάθε μια από τις επιθυμίες τους. Ενθαρρύνετε την ομάδα σας να είναι δημιουργική και να βρει εκφραστικά GIF ή εικόνες.

Η μηχανή του χρόνου

 • Καλέστε τους συμμετέχοντες να επιλέξουν σε ποια εποχή της ιστορίας θα ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Ζητήστε τους να αφιερώσουν πέντε λεπτά για να βρουν μια εικόνα ή ένα GIF που να απεικονίζει καλύτερα την επιλεγμένη χρονική περίοδο (κάτι αστείο είναι καλύτερο!) και βάλτε τους άλλους συμπαίκτες σας να μαντέψουν τη χρονική περίοδο.

Μετρήστε!

 • Σε αυτό το σύντομο εικονικό παιχνίδι, μια ομάδα πρέπει να μετρήσει μέχρι έναν αριθμό (συνήθως είκοσι), με τυχαία σειρά και χωρίς να μιλούν ταυτόχρονα δύο άτομα.
 • Εάν δύο άτομα μιλήσουν ταυτόχρονα, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή από τον αριθμό 1.
 • Η ομάδα έχει επιτύχει όταν έχει μετρήσει μέχρι τον καθορισμένο αριθμό.
 • Το κλειδί σε αυτό το παιχνιδι είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν διαφορετικά πέρα από το να λένε τους αριθμούς και έτσι πρέπει να συνεργαστούν μη λεκτικά.

Πιάστε μπλε!

 • Ξεκινήστε με την οδηγία «πιάστε κάτι μπλε» ή «αγγίξτε κάτι ζεστό».
 • Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχοντας/ουσα πρέπει να κινηθεί και να αγγίξει κάτι που είναι μπλε ή ζεστό. Αν η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα διαδικτυακά, αυτό μπορεί να είναι κάτι στο γραφείο τους, ένα ρούχο ή κάτι που πρέπει να πάνε να βρουν στη βιβλιοθήκη τους κ.λπ.
 • Μόλις το κάνουν, πρέπει να το δηλώσουν στη συνομιλία.
 • Το τελευταίο άτομο που θα βρει ένα αντικείμενο πρέπει να επιλέξει το επόμενο χαρακτηριστικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αποκαλύπτοντας το Αόρατο σε περίπτωση που:

 • έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα σχεδιαγράμματα και τις κατευθυντήριες γραμμές των εργαστηρίων,
 • χρησιμοποιήσετε κάποιο σχεδιάγραμμα και θέλετε να μοιραστείτε σχόλια και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωσή του,
 • προσαρμόσετε κάποιο σχεδιάγραμμα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τα αποτελέσματα,
 • θέλετε να προτείνετε νέες δραστηριότητες, συμβουλές ή παραδείγματα που μπορούν να προστεθούν σε κάποιο από τα εργαστήρια,
 • θέλετε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας και να συνεργαστείτε μαζί μας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων εργαστηρίων.

Εmail επικοινωνίας: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Συντελεστές και Άδεια Χρήσης

CC BY-SA 4.0

Παραγωγή περιεχομένου: «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο» της Tactical Tech Άδεια χρήσης: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Συντάκτες της σειράς εργαστηρίων «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο»: Ankita Anand, A. Hayder, Léopold Salzenstein, Nuria Tesón, Tetyana Bohdanova

 • Σχεδιασμός οδηγιών: A. Hayder

 • Σύνταξη & περιεχόμενο: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Graphic design: Yiorgos Bagakis

 • Website development: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Συντονισμός & επίβλεψη έργου: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT) («Υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ»).

Το παρόν κείμενο αντικατοπτρίζει την άποψη του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Περισσότερα σχετικά με το θέμα