Συγκέντρωση πληροφοριών μέσω crowdsourcing

Το εργαστήριο αυτό προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες βασικές μεθόδους, εργαλεία, παραδείγματα και προβληματισμούς που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν σχεδιάζουν και υλοποιούν μια έρευνα με crowdsourcing. Αναδεικνύει επίσης το ρόλο του crowdsourcing ως μεθόδου που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από δημοσιογράφους, ακτιβιστές, ερευνητές κ.ά. ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία με κοινότητες με στόχο τη συλλογή πληροφοριών, τη διασταύρωσή τους και τη συγκέντρωση στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη θεμάτων που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο.

Επισκόπηση του εργαστηρίου

Θέμα: Πώς χρησιμοποιούμε διαδικτυακές μεθόδους και εργαλεία crowdsourcing για να συλλέξουμε πληροφορίες για μια έρευνα που άπτεται του δημόσιου συμφέροντος.

Στόχοι

 • Εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το διαδικτυακό crowdsourcing.
 • Επεξήγηση των βασικών παραμέτρων κατά τη δημιουργία και την εκτέλεση μιας προσπάθειας crowdsourcing.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Προσδιορισμός τρόπων χρήσης τεχνικών crowdsourcing προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες ανάγκες και πλαίσια.
 • Εκμάθηση καλών πρακτικών και εργαλείων crowdsourcing.
 • Αναγνώριση κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τρόπων αντιμετώπισής τους, με γνώμωνα την προστασία των πηγών και των ερευνητών/τριών κατά τη διάρκεια του crowdsourcing.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους/τις εκπαιδευτές/τριες:

 • Το εργαστήριο μπορεί να χωριστεί σε ενότητες διάρκειας 30-40 λεπτών. Μεταξύ των ενοτήτων, μπορεί να προστεθεί ένα μικρό διάλειμμα ή μια σύντομη δραστηριότητα τόνωσης ('energizer').
 • Για τις δραστηριότητες μικρών ομάδων, χωρίστε τους συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες των 3-5 ατόμων.
 • Μπορείτε να αναθέσετε ρόλους ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων. Οι ρόλοι μπορεί να περιλαμβάνουν: ένα άτομο που συντονίζει, ένα που καταγράφει/σημειώνει, ένα που χρονομετρά, ένα που παρουσιάζει κι ένα που αναλαμβάνει την οπτική παρουσίαση (εφόσον απαιτείται).
 • Για τα διαδικτυακά εργαστήρια, συνιστούμε να έχετε ένα κοινό χρονόμετρο στην οθόνη όσο διαρκούν οι δραστηριότητες των μικρών ομάδων.
 • Όπου είναι δυνατό, προσαρμόστε τα παραδείγματα ανάλογα με το δικό σας κοινό.

Τρόπος διεξαγωγής: διαδικτυακά / δια ζώσης

Διάρκεια του εργαστηρίου (χωρίς διαλείμματα): 4 ώρες

Αριθμός συμμετεχόντων/ουσών: 6 έως 24

Σχετικά εργαστήρια:

Σχετικά άρθρα και οδηγοί από το «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο»:

Υλικά προετοιμασίας του εργαστηρίου για κατέβασμα:

 • «Crowdsourcing: Έγγραφο αναφοράς» (PDF ή αρχείο word) - Ανατρέξτε σε αυτό το έγγραφο για περεταίρω πληροφορίες κατά την προετοιμασία των παρουσιάσεων για κάθε ενότητα.
 • «Crowdsourcing: Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτή/τρια» (PDF ή αρχείο word) - Αυτό το υλικό μπορεί να μοιραστεί στο τέλος και με όσους/όσες συμμετείχαν στο εργαστήριο.
 • «Πρότυπα δραστηριοτήτων Crowdsourcing» - Φόρμες που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες/ουσες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (αρχείο word.)

Δραστηριότητες μάθησης

Άνοιγμα (15 λεπτά)

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 5 λεπτά

Οδηγίες για τους εκπαιδευτές/τριες

 • Τραβήξτε την προσοχή θέτοντας μια ερώτηση ή σχολιάζοντας ένα σχετικό θέμα, μια εικόνα κ.λπ.

 • Παρουσιάστε τον εαυτό σας και τους στόχους του εργαστηρίου.

 • Προαιρετικά: Παρουσιάστε την πηγή του υλικού που θα διδαχθεί (Tactical Tech).

 • Ενημερώστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για το πρόγραμμα του εργαστηρίου.

 • Προτείνετε βασικούς κανόνες για το εργαστήριο. Ρωτήστε όσους/όσες συμμετέχουν αν θέλουν να προτείνουν κάποια αλλαγή πάνω στις προτάσεις σας ή να προτείνουν κάποιο άλλο κανόνα. Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν και συμφωνούν με τους κανόνες. Προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Συντονιστή, στην ενότητα «Υλοποιώντας τα Εργαστήρια».

 • Εάν χρειάζεται, καθορίστε τη δυναμική των ομάδων. Για παράδειγμα, εξηγήστε εάν οι ομάδες θα μείνουν ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Παρουσίαση συμμετεχόντων/ουσών / Σπάμε τον πάγο

Παραγωγή | 10 λεπτά

Οδηγίες

 • Ξεκινήστε με έναν σύντομο γύρο γνωριμιών ζητώντας από τα άτομα που συμμετέχουν να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις για τον εαυτό τους, τη δουλειά τους, τις προσδοκίες τους σχετικά με το εργαστήριο κ.λπ.

  • Εάν έχετε το περιθώριο, μπορείτε να παίξετε με την ομάδα κάνοντας crowdsourcing ώστε να μάθετε λεπτομέρειες για ένα συγκεκριμένο θέμα με το οποίο η ομάδα μπορεί να συσχετιστεί (π.χ. ρωτήστε «ποιος/α έχει εμπειρία στην έρευνα;», «ποιος/α ξέρει από γραφιστική;», «ποιος/α ξέρει από ψηφιακή ασφάλεια;» κ.λπ.)
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια άσκηση για να σπάσετε τον πάγο, ώστε να ενθαρρύνετε την ομάδα να κάνει κάτι δημιουργικό. Να σχεδιάσει απαντήσεις ή ιδέες σε έναν πίνακα online. Αν είναι δια ζώσης το εργαστήριο, να σηκωθούν και να κάνουν κάποιες ενέργειες. Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Σπάμε τον πάγο» στον Οδηγό Συντονιστή.

Εισαγωγή στο Crowdsourcing (35 λεπτά)

Τι είναι το crowdsourcing και πότε το χρησιμοποιούμε

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 15 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point ή έτοιμα χαρτιά σε μπλοκ (για δια ζώσης)

Οδηγίες

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση που θα περιλαμβάνει:

 • Μια σύντομη επισκόπηση του τι είναι το crowdsourcing και πώς δημιουργήθηκε.

 • Δώστε παραδείγματα από πρότζεκτ και δράσεις της κοινωνίας των πολιτών που βασίζονται στο crowdsourcing.

 • Επισημάνετε παράγοντες ως προς τη χρήση του crowdsourcing, όπως:

  • Πλεονεκτήματα του crowdsourcing:

   • Επιτρέπει την αξιοποίηση μιας τεράστιας δεξαμενής πληροφοριών που σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν προσβάσιμη.
   • Επιτρέπει τη συνεισφορά πολλών διαφορετικών ανθρώπων.
   • Μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.
   • Ανοίγει νέους δρόμους για συνεργασία με τους ανθρώπους που συνεισφέρουν ή/και με άλλους που εργάζονται στον ίδιο χώρο.
  • Μειονεκτήματα του crowdsourcing:

   • Ενέχει τον κίνδυνο της χειραγώγησης.
   • Μπορεί να απαιτεί μεγάλη τεχνογνωσία και πόρους (π.χ. δημιουργία τεχνολογικών εργαλείων, εξακρίβωση πληροφοριών και άλλα).
   • Ενέχει τον κίνδυνο να μην βγει αποτέλεσμα (η επιτυχία του crowdsourcing εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων).
   • Μπορεί να ενέχει κινδύνους για τα άτομα που διοργανώνουν και συνεισφέρουν (π.χ. περιπτώσεις crowdsourcing ευαίσθητων πληροφοριών).
 • Είναι σημαντικό να αξιολογείται ξεχωριστά κάθε περίπτωση που μπορεί να εφαρμοστεί το crowdsourcing.

 • Υπάρχουν τρόποι μετριασμού των παραπάνω κινδύνων. Όταν όμως τα μειονεκτήματα υπερτερούν των πλεονεκτημάτων, μπορούν να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις πέρα από το crowdsourcing.

 • Παραδείγματα για το ποιος μπορεί να κάνει crowdsourcing και για ποιο σκοπό. Μπορεί να περιλαμβάνουν: μέσα ενημέρωσης, ερευνητές, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές κ.λπ.

ΥΛΙΚΑ:

 • Για να προετοιμάσετε αυτή την ενότητα, χρησιμοποιήστε το «Έγγραφο Αναφοράς Crowdsourcing - Ενότητα 1: Εισαγωγή στο θέμα» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word.
Εργασία: Γιατί crowdsourcing;

Συνεργασία | 20 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Ένας κοινός χώρος cloud ή ένας ψηφιακός πίνακας με πρότυπα: Miro, Mural, κ.λπ. (αν είναι online).
 • Ψηφιακά δωμάτια (αν γίνεται online) ή διαφορετικά δωμάτια / πίνακες (αν είναι δια ζώσης).
 • Φύλλα χαρτί για κάθε άτομο, χαρτάκια σημειώσεων (post-it), στυλό (αν είναι διά ζώσης).

Οδηγίες

[10 λεπτά]

 • Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων. Ζητήστε από τις ομάδες να μοιράσουν ρόλους: το άτομο που κρατά σημειώσεις, που κρατά τον χρόνο, που παρουσιάζει κ.λπ. Οι ρόλοι μπορούν να εναλλάσονται.

 • Ζητήστε από τις ομάδες να σκεφτούν ιδέες γύρω από το θέμα:

  • Λόγοι για τους οποίους μπορεί να χρειάζεται σε κάποιον το crowdsourcing
 • Η λίστα των απαντήσεων μπορεί να περιλαμβάνει: δημοσιογράφους που θέλουν να συλλέξουν περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να ζητήσουν από τους πολίτες πληροφορίες για κάτι συγκεκριμένο, υπερασπιστές δικαιωμάτων ή οργανώσεις που παρακολουθούν συγκεκριμένα θέματα/γεγονότα καλούν τους πολίτες να μιλήσουν ή να καταγράψουν κάτι που βρήκαν ή μια κατάσταση στην οποία βρέθηκαν κ.λπ.

 • Μπορούν να κρατούν σημειώσεις σε κοινόχρηστα αρχεία ή σε έναν πίνακα.

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Επιστρέφοντας στη βασική ομάδα/δωμάτιο, ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας μοιράζεται τα ευρήματά τους, 1 λεπτό ανά ομάδα.

 • Με την καθοδήγηση του/της συντονιστή/στριας, η ομάδα εξετάζει τα υπέρ και τα κατά της χρήσης του crowdsourcing για κάποιες από τις περιπτώσεις που κατέγραψαν και αποφασίζει αν η μέθοδος είναι κατάλληλη.

Ξεκινώντας το crowdsourcing (45 λεπτά)

Εργασία: Σχεδιάστε ένα πρότζεκτ με crowdsourcing

Συνεργασία | 45 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα με οδηγίες για τις δραστηριότητες.
 • Ένας κοινός χώρος cloud ή ένας ψηφιακός πίνακας με πρότυπα: Miro, Mural, κ.λπ. (αν είναι διά ζώσης).
 • Ψηφιακά δωμάτια (αν γίνεται online) ή διαφορετικά δωμάτια / πίνακες (αν είναι δια ζώσης).
 • Φύλλα χαρτί για κάθε άτομο, χαρτάκια σημειώσεων (post-it), στυλό (αν είναι διά ζώσης).
 • «Πρότυπα Δραστηριοτήτων Crowdsourcing», ενότητα «Ομαδική δραστηριότητα: Σχεδιάζοντας ένα πρότζεκτ με crowdsourcing». Οι ομάδες συμπληρώνουν το έγγραφο (online ή τυπωμένο).

Οδηγίες

[5 λεπτά]

 • Κάντε μια σύντομη παρουσίαση εξηγώντας στις ομάδες ότι πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο crowdsourcing, είναι σημαντικό να θέσουν ορισμένες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις - οι οποίες είναι επίσης χρήσιμες για τις συζητήσεις στην επόμενη δραστηριότητα - είναι οι εξής:

  • Γιατί θέλετε να κάνετε crowdsourcing;
  • Ποιοι/ες θα συνεισφέρουν;
  • Ποιοι/ες θα επωφεληθούν;
  • Ποια σημεία δεοντολογίας χρειάζονται προσοχή κατά το crowdsourcing;
  • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
  • Πόσο επαληθεύσιμες είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται;
  • Ποιος θα μπορούσε να σας βοηθήσει ή να συνεργαστεί μαζί σας;
  • Τι συμβαίνει με τις πληροφορίες στη συνέχεια;
  • Θα πρέπει να αναφερθούν οι συντελεστές και με ποιον τρόπο;

[25 λεπτά]

 • Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων. Καθ' όλη τη διάρκεια του workshop θα παραμείνουν ίδιες οι ομάδες.

 • Υπενθυμίστε στις ομάδες να μοιράσουν συγκεκριμένους ρόλους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων για: σημειώσεις, χρονομέτρηση, παρουσίαση κ.λπ.

 • Ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει μια ιδέα/ένα πρότζεκτ (πραγματικό ή φανταστικό) που θα μπορούσε να υλοποιηθεί με crowdsourcing και θα εμπίπτει σε μία από τις τρεις θεματικές:

  1. δημοσιογραφική έρευνα,
  2. έκτακτη κατάσταση που απαιτεί συλλογή πληροφοριών, ή
  3. βελτίωση της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα.
 • Οι ομάδες συζητούν τα «πρότζεκτ» σε συνδυασμό με τις παραμέτρους που παρατίθενται παρακάτω και καταγράφουν ιδέες για τους τρόπους με τους οποίους θα τις εξετάσουν.

  • Στόχοι και σκοπός
  • Κοινά-στόχοι
  • Κίνδυνοι και ασφάλεια
  • Ζητήματα δεοντολογίας
  • Αξιοπιστία των ευρημάτων
  • Πιθανοί συνεργάτες
  • Παραγόμενα υλικά
  • Συντελεστές
 • Οι ομάδες κρατούν σημειώσεις στον πίνακα που τους παρέχεται (βλ. «Υλικά»)

[15 λεπτά] Απολογισμός

 • Επιστρέφοντας στη βασική ομάδα/δωμάτιο, οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, απαντούν σε ερωτήσεις και παίρνουν feedback από τον συντονιστή.

ΥΛΙΚΑ:

 • Για να ετοιμάσετε αυτή την ενότητα, χρησιμοποιήστε το «Έγγραφο αναφοράς crowdsourcing - Ενότητα 2 Σχεδιάζοντας ένα πρότζεκτ με crowdsourcing» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word).

Επιλογή της σωστής προσέγγισης για crowdsourcing (30 λεπτά)

Εισαγωγή: Προσεγγίσεις crowdsourcing

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 10 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα μπλοκ για παρουσίαση.

Οδηγίες

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση που θα περιλαμβάνει:

 • Πώς η επιλογή της σωστής προσέγγισης εξαρτάται από τους στόχους και το κοινό. Για παράδειγμα:

  • οι δημοσιογράφοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές κανάλι για να στέλνουν οι πολίτες ανώνυμα τις πληροφορίες,
  • οι υπερασπιστές δικαιωμάτων μπορούν να ενθαρρύνουν τα θύματα να καταθέσουν αποδείξεις κακοποίησης σε οποιαδήποτε μορφή τα έχουν, ή
  • όσοι επιβλέπουν εκλογές μπορεί να θέλουν οι ψηφοφόροι να κατηγοριοποιήσουν τα είδη παρατυπιών που παρατηρούν σύμφωνα με κάποια προκαθορισμένα κριτήρια, κ.λπ.
 • Παρουσιάστε δομημένες και μη δομημένες μεθόδους συλλογής πληροφοριών, τονίζοντας σε ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλη καθεμία, ανάλογα με τις ανάγκες, τον στόχο, τη μέθοδο της ανάλυσης κ.λπ.

 • Επισημάνετε τη διαφορά μεταξύ των «ανοικτών» και των «συγκεκριμένων» αιτημάτων για συνεισφορά πληροφοριών.

 • Επισημάνετε τη διαφορά μεταξύ του να κάνεις crowdsourcing με δομημένο ή με μη δομημένο τρόπο.

 • Καταγράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης.

ΥΛΙΚΑ:

 • Για να ετοιμάσετε αυτή την ενότητα, χρησιμοποιήστε το «Έγγραφο αναφοράς Crowdsourcing - Ενότητα 3: Επιλογή της σωστής προσέγγισης για crowdsourcing & Ενότητα 4: Δουλεύοντας με κοινά - στόχους για crowdsourcing» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word).
Εργασία: Επιλέξτε την προσέγγιση που ταιριάζει

Εργασία | 20 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα μπλοκ με οδηγίες για δραστηριότητες.
 • Ένας κοινός χώρος cloud ή ένας ψηφιακός πίνακας με πρότυπα: Miro, Mural, κ.λπ. (αν είναι online).
 • Ψηφιακά δωμάτια (αν γίνεται online) ή διαφορετικά δωμάτια / πίνακες (αν είναι δια ζώσης).
 • Φύλλα χαρτί για κάθε άτομο, χαρτάκια σημειώσεων (post-it), στυλό (αν είναι διά ζώσης).
 • «Πρότυπα δραστηριοτήτων Crowdsourcing», ενότητα «Ομαδική δραστηριότητα: Εντοπίζοντας την προσέγγιση που ταιριάζει». Οι ομάδες συμπληρώνουν το έγγραφο (online ή τυπωμένο).

Οδηγίες

[10 λεπτά]

 • Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να επιστρέψουν στις προηγούμενες ομάδες τους.

 • Κάθε ομάδα συζητά και κρατά σημειώσεις σχετικά με:

  • Ποια προσέγγιση θα ήταν κατάλληλη για την ιδέα για crowdsourcing που σκέφτηκαν στην προηγούμενη ενότητα;

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Οι ομάδες παρουσιάζουν τις επιλογές τους και εξηγούν το σκεπτικό τους - διαθέστε 1-2 λεπτά για τις ενημερώσεις κάθε ομάδας.

 • Ο/Η συντονιστής/τρια δίνει feedback στις ομάδες.

Επιλογή των τεχνικών εργαλείων για Crowdsourcing (15 λεπτά)

Εισαγωγή: Εργαλεία για Crowdsourcing

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 15 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα μπλοκ για παρουσίαση.

Οδηγίες

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση που θα περιλαμβάνει:

 • Πώς επιλέγουμε εργαλεία για crowdsourcing, επισημαίνοντας τα εξής:

  • υπάρχει πληθώρα εύκολων και ασφαλών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί από και για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους ή οργανώσεις των πολιτών,
  • είναι σημαντικό να επιλέξετε το κατάλληλο εργαλείο που θα εξυπηρετεί τους στόχους και τις ανάγκες μιας προσπάθειας crowdsourcing και όχι να προσπαθήσετε να σχεδιάσετε τη διαδικασία του crowdsourcing ανάλογα το εργαλείο,
  • αποφύγετε να ενθουσιαστείτε με τα πιο πρόσφατα εργαλεία που έχουν βγει. Καμιά φορά, ένα πρότζεκτ μπορεί να μην χρειάζεται την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά μια απλή τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας, γραπτά μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.
 • Προκειμένου να κάνετε τις καλύτερες επιλογές, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας:

  • το τεχνικό περιβάλλον (υψηλή έναντι χαμηλής τεχνολογίας), συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών συνηθειών του κοινού-στόχου,
  • την ασφάλεια και το απόρρητο των συνεργατών σας,
  • το κόστος, το χρόνο και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων.
 • Δώστε παραδείγματα εργαλείων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία κάθε εργαλείου, καθώς και συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορίες και σεμινάρια (βλ. τις «Συμβουλές για τον εκπαιδευτή» και το «Έγγραφο αναφοράς» παρακάτω).

 • Ζητήστε από τον κόσμο να μοιραστεί οποιαδήποτε σχετική εμπειρία με τη χρήση εργαλείων για τη συλλογή πληροφοριών ή/και οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα περίπτωση που γνωρίζουν.

ΥΛΙΚΑ: Για να προετοιμάσετε αυτή την ενότητα, χρησιμοποιήστε:

 • «Έγγραφο αναφοράς crowdsourcing - Ενότητα 5: Επιλογή των τεχνικών εργαλείων για crowdsourcing» (κστεβάστε το PDF ή το αρχείο word).
 • «Crowdsourcing: Συμβουλές για τον εκπαιδευτή» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word).

Δουλεύοντας με το κοινό - στόχος (40 λεπτά)

Εισαγωγή: Πως να εμπλέξετε κοινότητες

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 10 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα μπλοκ για παρουσίαση.

Οδηγίες

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση επισημαίνοντας τα εξής:

 • τη σημασία της αποτελεσματικής εμπλοκής της κοινότητας για την επιτυχία μιας προσπάθειας crowdsourcing,

 • ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας πριν από την εμπλοκή της κοινότητας,

 • μέθοδοι και κανάλια για την πετυχημένη στόχευση και δυνητική εμπλοκή ανθρώπων που μπορούν να συνεισφέρουν,

 • Ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας

 • Παρουσίαση σχετικών περιπτώσεων από δημοσιευμένα πρότζεκτ σε όλο τον κόσμο (για παραδείγματα μπορείτε να ανατρέξτε στα αρχεία «Συμβουλές για τον εκπαιδευτή» και «Έγγραφο αναφοράς»).

ΥΛΙΚΑ:

 • «Έγγραφο αναφοράς crowdsourcing - Ενότητα 4: Δουλεύοντας με το κοινό - στόχος σε ένα πρότζεκτ crowdsourcing» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word).
 • «Crowdsourcing: Φύλλο με τις Συμβουλές για τον Εκπαιδευτή» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word).
Εργασία: Σχεδιασμός στρατηγικής

Συνεργασία | 30 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα με οδηγίες για τις δραστηριότητες.
 • Ένας κοινός χώρος cloud ή ένας ψηφιακός πίνακας με πρότυπα: Miro, Mural, κτλ. (αν είναι διά ζώσης.)
 • Ψηφιακά δωμάτια (αν γίνεται online) ή διαφορετικά δωμάτια / πίνακες (αν είναι δια ζώσης).
 • Φύλλα χαρτί για κάθε άτομο, χαρτάκια σημειώσεων (post-it), στυλό (αν είναι διά ζώσης).
 • «Πρότυπα δραστηριοτήτων Crowdsourcing», ενότητα «Ομαδική δραστηριότητα: Σχεδιασμός στρατηγικής για την απεύθυνση σε κοινό». Οι ομάδες συμπληρώνουν το έγγραφο (online ή τυπωμένο).

Οδηγίες

[15 λεπτά]

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες πηγαίνουν στις ομάδες τους.

 • Ζητήστε από κάθε ομάδα:

  • μια στρατηγική (κανάλια, μέθοδοι κ.λπ.) για να προσεγγίσουν και να εμπλέξουν το κοινό σε μια προσπάθεια crowdsourcing.

[15 λεπτά] Απολογισμός

 • Οι ομάδες παρουσιάζουν τις επιλογές τους και εξηγούν το σκεπτικό τους - διαθέστε 2 λεπτά για κάθε ομάδα.

 • Ακολουθεί feedback από τον/την συντονιστή/στρια.

Επαλήθευση των δεδομένων από το crowdsourcing (10 λεπτά)

Συμβουλές επαλήθευσης και προκλήσεις

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 10 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα μπλοκ για παρουσίαση.

Οδηγίες

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση επισημαίνοντας τα εξής:

 • Είναι σημαντικό να επαληθεύσουμε τα δεδομένα που θα προκύψουν από το crowdsourcing πριν τα θεωρήσουμε αξιόπιστα (ως στοιχεία/αποδείξεις).

 • Ανάλογα το είδος και τον τύπο των δεδομένων, υπολογίστε το εύρος της επαλήθευσης και της τεχνογνωσίας που θα χρειαστεί.

 • Από ένα πρότζεκτ crowdsourcing μπορεί να προκύψουν τριών ειδών δεδομένα::

  • Μη επαληθεύσιμα δεδομένα: Κάποια δεδομένα μπορεί να μην μπορούν επαληθευτούν, καθώς μπορεί να είναι πολύ καιρνούρια και να μην υπάρχουν άλλες πηγές για να επιβεβαιωθούν. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει επαλήθευση, αλλά έλεγχος. Προσπαθήστε να αντικρούσετε τα δεδομένα πριν από τη δημοσίευση. Εάν δεν μπορείτε να τα επαληθεύσετε, αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να τα δημοσιοποιήσετε, σημειώστε με σαφήνεια ότι πρόκειται για «μη επαληθευμένα» δεδομένα.
  • Μερικώς επαληθευμένα δεδομένα: Αποφασίστε σε ποιο βαθμό χρειάζεται να επαληθεύσετε τα δεδομένα για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε / δημοσιεύσετε.
  • Πλήρως επαληθευμένα δεδομένα: Δεδομένα που έχουν επαληθευτεί από πολλές διαφορετικές πηγές.
 • Επαλήθευση δεδομένων από crowdmapping.

 • Επαλήθευση πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 • Παραθέστε παρόμοιες περιπτώσεις από δημοσιευμένα πρότζεκτ παγκοσμίως (για παραδείγματα, ανατρέξτε στα αρχεία «Συμβουλές για τον εκπαιδευτή» και «Έγγραφο αναφοράς»).

ΥΛΙΚΑ: Για να προετοιμάσετε την ενότητα αυτή, χρησιμοποιήστε:

 • Το «Έγγραφο αναφοράς crowdsourcing - Ενότητα 6: Επαλήθευση» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word)
 • «Crowdsourcing: Συμβουλές για τον εκπαιδευτή» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word).

Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση ευρημάτων (35 λεπτά)

Πώς να παρουσιάσετε τα ευρήματα του crowdsourcing

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 10 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα μπλοκ με οδηγίες για δραστηριότητες.

Οδηγίες

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση επισημαίνοντας τα εξής:

 • Σημειώσεις σχετικά με την ανάλυση και παρουσίαση των ευρημάτων.

  • Είναι σημαντικό να παρουσιάζονται τα δεδομένα με ειλικρινή και έντιμο τρόπο.
 • Κατά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων, περιγράψτε τις μεθόδους συλλογής δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τα συμπεράσματα (σε περίπτωση ανάλυσης).

 • Σε κάθε σχετική δημοσίευση, αναφέρετε με σαφήνεια εάν και σε ποιο βαθμό μπορέσατε να επαληθεύσετε τα δεδομένα.

 • Τα ευρήματα πρέπει να παρουσιάζονται με ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να σκεφτείτε και να αφηγηθείτε μια «ιστορία».

ΥΛΙΚΑ: Για να προετοιμάσετε την ενότητα αυτή, χρησιμοποιήστε:

 • «Έγγραφο αναφοράς crowdsourcing - Ενότητα 7: Ανάλυση δεδομένων και παρουσίασης ευρημάτων» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word)
 • «Crowdsourcing: Συμβουλές για τον εκπαιδευτή» (κατεβάστε το PDF ή το αρχείο word).
Εργασία: Μοιραστείτε τα ευρήματά σας

Συνεργασία | 25 λεπτά

Εργαλεία / Υλικά:

 • Παρουσίαση power point / έτοιμα φύλλα με οδηγίες για δραστηριότητες.
 • Ένας κοινός χώρος cloud ή ένας ψηφιακός πίνακας με πρότυπα: Miro, Mural, κτλ. (αν είναι online).
 • Ψηφιακά δωμάτια (αν γίνεται online) ή διαφορετικά δωμάτια / πίνακες (αν είναι δια ζώσης).
 • Φύλλα χαρτί για κάθε άτομο, χαρτάκια σημειώσεων (post-it), στυλό (αν είναι offline).
 • «Πρότυπα δραστηριοτήτων Crowdsourcing», ενότητα «Ομαδική δραστηριότητα: Μοιραστείτε τα ευρήματά σας». Οι ομάδες συμπληρώνουν το έγγραφο (online ή τυπωμένο).

Οδηγίες

[10 λεπτά]

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες επιστρέφουν στις ομάδες τους και στην αρχική ιδέα που κατέγραψαν. Η εργασία που πρέπει να κάνουν είναι:

  • Σκεφτείτε το είδος των δεδομένων που περιμένετε να λάβετε.**
  • Πώς θα αναλύσετε αυτά τα δεδομένα και πώς θα παρουσιάσετε τα ευρήματά σας;

[10 λεπτά] Απολογισμός

 • Οι ομάδες μοιράζονται τις ιδέες τους.

 • Ακολουθεί feedback από τον συντονιστή, ερωτήσεις και συζήτηση για προκλήσεις που προέκυψαν.

Κλείσιμο (15 λεπτά)

Δραστηριότητα κλεισίματος: Αφίσα για το σπίτι

Παραγωγή | 5 λεπτά

Εργαλεία/Υλικά

 • Κοινόχρηστος πίνακας ζωγραφικής / παρουσίαση / διαδραστικός πίνακας (online)
 • Λευκός πίνακας / φύλλα χαρτί, post-its, μαρκαδόροι (δια ζώσης)

Οδηγίες

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες/ουσες να φτιάξουν στον πίνακα μια αφίσα όπου θα μοιραστούν τις απαντήσεις τους στην ακόλουθη ερώτηση:

  • Τι μάθατε από το σημερινό εργαστήριο;
 • Δώστε μερικά λεπτά για να γράψουν/ζωγραφίσουν τις σκέψεις τους και να διαβάσουν τις σκέψεις των άλλων.

Απολογισμός

 • Ο συντονιστής μπορεί να αναδείξει μερικά από τα σημεία στον πίνακα.
Συμπέρασμα

Διαβάστε Παρακολουθήστε Ακούστε | 10 λεπτά

Εργαλεία/Υλικά: Δεν απαιτούνται.

Οδηγίες

 • Ολοκληρώστε το εργαστήριο και κάντε μια περίληψη των περιεχομένων. Σ’ αυτό το σημείο μπορείτε να προσθέσετε κάτι τελευταίο ή να αναδείξετε το βασικό μήνυμα.

 • Κάντε μια σύνοψη κάθε ενότητας. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες/ουσες να πουν:

  • ένα σημείο του εργαστηρίου που βρήκαν πολύ χρήσιμο ή ενδιαφέρον και
  • κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί την επόμενη φορά
 • Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να κάνουν ερωτήσεις ή να δώσουν κάποια συμβουλή.

 • Μοιραστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αν χρειάζεται, και τυχόν λεπτομέρειες για follow-up.

Για να είναι οι συμμετέχοντες/ουσες ενήμεροι/ες για το τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή, οι εκπαιδευτές μπορούν να συνοψίσουν το περιεχόμενο του εργαστηρίου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. [στην Εισαγωγή] ενημερώστε τους συμμετέχοντες/ουσες για το τι θα ακολουθήσει,
  1. [κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας / του εργαστηρίου] υπενθυμίστε σε ποιο στάδιο βρίσκεστε,
  1. [στο τέλος κάθε ενότητας/του εργαστηρίου] εξηγήστε τι κάνατε. Επιπλέον, στο τέλος, οι εκπαιδευτές πρέπει να επισημάνουν τους στόχους που τέθηκαν και ολοκληρώθηκαν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αποκαλύπτοντας το Αόρατο σε περίπτωση που:

 • έχετε ερωτήσεις σχετικά με το σχεδιάγραμμα και τις κατευθυντήριες γραμμές του εργαστηρίου,
 • χρησιμοποιήσετε το σχεδιάγραμμα και θέλετε να μοιραστείτε σχόλια και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωσή του,
 • προσαρμόσετε το σχεδιάγραμμα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τα αποτελέσματα,
 • θέλετε να προτείνετε νέες δραστηριότητες, συμβουλές ή παραδείγματα που μπορούν να προστεθούν σε αυτό το εργαστήριο,
 • θέλετε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας και να συνεργαστείτε μαζί μας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων εργαστηρίων.

Επικοινωνία: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Συντελεστές και Άδεια Χρήσης

CC BY-SA 4.0

Παραγωγή περιεχομένου: «Αποκαλύπτοντας το Αόρατο» της Tactical Tech Άδεια χρήσης: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Συντάκτρια εργαστηρίου: Tetyana Bohdanova
 • Σχεδιασμός οδηγιών: A. Hayder
 • Σύνταξη & περιεχόμενο: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Graphic design: Yiorgos Bagakis
 • Website development: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Συντονισμός & επίβλεψη έργου: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT) («Υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ»).

Το παρόν κείμενο αντικατοπτρίζει την άποψη του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Περισσότερα σχετικά με το θέμα