Rozšířené online vyhledávání a dorking

Na tomto workshopu se účastníci seznámí s pokročilými metodami, tipy a nástroji vyhledávání na internetu, které jsou zastřešeny technikou známou jako „dorking“. Účastníci se naučí a procvičí tuto techniku v různých vyhledávačích a zároveň ji budou aplikovat na různé kontexty investigativy. Součástí workshopu jsou také tipy týkající se základních aspektů digitální bezpečnosti a ochrany soukromí při vyhledávání, shromažďování a sdílení informací online.

Přehled workshopu

Téma: Pokročilé metody vyhledávání na internetu a „dorking“ operátory, tipy a nástroje.

Cíle

 • Seznámení účastníků s pokročilými technikami vyhledávání na internetu se zaměřením na používání vyhledávacích operátorů, reverzní vyhledávání obrázků a další kreativní možnosti vyhledávání.
 • Použití pokročilých vyhledávacích technik a „dorkingu“ v různých vyhledávačích.
 • Zvýšení povědomí účastníků o způsobech ochrany jejich soukromí pomocí hledání a objevování metod kontroly zranitelností v oblasti online bezpečnosti.

Výsledky vzdělávání

 • Identifikace způsobů využití pokročilých vyhledávacích technik ve svém kontextu.
 • Používání pokročilých technik vyhledávání.
 • Používání techniky reverzního vyhledávání obrázků.
 • Seznámení se se způsoby ochrany bezpečnosti a soukromí při vyhledávání.

Všeobecné pokyny pro školitele

 • Tento workshop lze rozdělit na 30–40 minutová sezení. Přestávky nejsou do časové osy započítány; k jejich zařazení můžete přistoupit podle potřeby. Mezi jednotlivá sezení můžete vložit krátkou přestávku nebo rychlou aktivitu k povzbuzení.
 • Při skupinových aktivitách rozdělte účastníky do týmů po 3 až 5 osobách. Čas určený pro zpětnou vazbu a diskuse po cvičení přizpůsobte počtu účastníků a velikosti skupin. Můžete také povzbudit účastníky, aby si při práci ve skupinách rozebrali různé úkoly. Tyto úkoly mohou zahrnovat roli facilitátora, zapisovatele, časoměřiče, prezentujícího nebo designera (pokud je požadována vizuální prezentace).
 • U online workshopů doporučujeme během aktivit na probuzení a aktivit v malých skupinách používat časovač na obrazovce.
 • Vždy, když je to možné, přizpůsobte příklady z workshopu kontextu vašeho publika.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 2 hodiny a 40 minut

Velikost třídy: 6 až 24 účastníků

Nástroje

Pro online workshopy:

 • Videokonferenční platforma dle vašeho výběru
 • Online ankety a kvízové aplikace (např. Slido, Mentimeter atd.)
 • Aplikace pro simulaci tabule (například Mural, Miro atd.)

Pro offline/osobní workshopy:

 • počítače pro každého účastníka nebo jeden na tým
 • bílá tabule
 • flipchartový papír
 • zvýrazňovače
 • samolepicí papírky

Související příručka ze sady Odhalte neviditelné:

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k relevantnímu tématu, obrázku atp.

 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • Představte zdroj materiálu pro workshop (Tactical Tech)

 • Informujte účastníky o programu workshopu.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu: jak očekáváte, že se účastníci budou chovat a reagovat, jak se budou navzájem respektovat atp. V závislosti na době, kterou strávíte s účastníky workshopu, pokud vedete delší školení, můžete zvážit i vypracování společné dohody nebo společně dohodnutého kodexu chování (viz návrhy v Příručce pro facilitátory ETI).

Představení účastníků / prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 10 minut

Pokyny

 • Zajistěte rychlé představení a požádejte účastníky, aby zodpověděli několik otázek o sobě, své práci, očekáváních od workshopu atp.

 • Případně můžete zvolit aktivitu k prolomení ledů, která účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly. Inspiraci naleznete v části Jak prolomit ledy v Příručce pro facilitátora ETI.

Úvod do „dorkingu“ a pokročilého online vyhledávání (25 minut)

Případová studie

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Pokyny

[10 minut] Podrobná případová studie:

 • Vyprávějte příběh této investigativní práce a zároveň uveďte různé metody, které byly použity: [„Lokalizace nejhledanějšího zločince v Nizozemsku pomocí Instagramu“](https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/03/ 19/locating-the-netherlands-most-wanted-criminal-by-scrutinising-instagram/), autor: Bellingcat.

 • Uveďte stručné pozadí příběhu a důvody, proč bylo vyšetřování zapotřebí.

 • Zaměřte se na kroky výzkumu, které provedli investigativci.

 • Podrobně popište použité metody, zdůrazněte klíčové metody, jako je použití vyhledávacích operátorů, reverzního vyhledávání obrázků a crowdsourcingu na sociálních sítích.

 • Uveďte hlavní nástroje a způsob jejich použití v daném kontextu.

 • Poskytněte účastníkům několik nápověd, ale požádejte je, aby navrhli řešení, a někdy se zastavte a zeptejte se účastníků: „Jak byste to udělali vy?“ předtím, než prozradíte další kroky vyšetřování nebo zjištění.

[5 minut] Stručně vysvětlete, co je to „(Google) dorking“.

 • Představte různé příklady a případy pokročilých vyhledávacích technik.

 • Příklady co nejvíce přizpůsobte kontextu svého publika.

Význam dorkingu

Spolupráce | 10 minut

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin a požádejte je o diskusi na téma:

  • „Jak souvisí dorking s vaší prací?“
 • Sdílejte body na společné (online) tabuli/flipchartu.

Jak funguje dorking (30 minut)

Vyhledávací operátory

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

Připravte a předveďte prezentaci s tímto obsahem:

 • Stručně představte „vyhledávací operátory“ (nazývané také „dorky“): definice a účel/použití.

 • Uveďte několik příkladů dorků.

 • Zdůrazněte skutečnost, že i když dva vyhledávače podporují stejné operátory, často vrátí různé výsledky – je důležité vědět proč, protože to ovlivňuje účinnost techniky:

  • tentýž vyhledávač může vrátit různé výsledky na základě místa, odkud se vyhledávání provádí, nebo

  • dva různé vyhledávače ze stejného místa mohou pro stejné vyhledávací operátory vrátit různé výsledky, protože mohou používat různé vyhledávací algoritmy atp.

Pomocný list s vyhledávacími operátory

Výzkum | 15 minut

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 členech, přičemž využijte oddělené online místnosti nebo oddělené prostory/stoly v prostoru workshopu (je-li workshop offline).

 • Požádejte skupiny, aby si vytvořily vlastní „Pomocný list s vyhledávacími operátory“, který se používá ve službách Google, DuckDuckGo, Yahoo a Bing, a to vyplněním tabulky vyhledávacích operátorů (šablona je k dispozici níže).

 • Tabulka obsahuje sloupec s vyhledávacími operátory a sloupec s popisem, co jednotlivé operátory dělají.

 • Některé prvky v tabulce chybí a účastníci musí určit chybějící části a doplnit tabulku. Budou ji muset používat při kvízu během další aktivity.

  • Zvýrazněné části můžete nechat prázdné, aby je účastníci mohli vyplnit.

ZDROJE:

Dork se vrací

Diskuse | 5 minut

Pokyny

V návaznosti na předchozí aktivitu spusťte kvíz se všemi účastníky.

 • Položte sérii otázek a zvednutím ruky mohou zástupci různých skupin (z předchozí aktivity) odpovědět na základě vyplněného listu.

 • Otázky mohou být v těchto formátech:

  • Co vrátí tento „xyz“ dork?
  • Co použít k získání informací „xyz“?

Bonus: Jak funguje reverzní vyhledávání obrázků (15 minut)

Reverzní vyhledávání obrázků

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

POZNÁMKA: Reverzní vyhledávání obrázků – vyhledávání podle obrázků namísto textu ve vyhledávači – se používá spolu s pokročilými technikami vyhledávání textu a spojuje se tak s „dorkingem“. Jako školitel se můžete rozhodnout, zda tuto část zařadíte do workshopu jako další dovednost, nebo ne.

Pokyny

Praktické cvičení: Vyhledávání podle obrázku

Praktické cvičení | 10 minut

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin.

 • Ukažte sérii obrázků míst, lidí, předmětů na společné tabuli (online/promítané) a požádejte účastníky, aby našli „Co/Kde/Kdy/Kdo je to?“ pomocí reverzního vyhledávání obrázků.

 • Pokud jsou obrázky online, nahrajte je na veřejné cloudové úložiště a poskytněte účastníkům odkazy ke stažení a vyhledávání.

POZNÁMKA: Zde je několik vzorových obrázků, které si můžete stáhnout:1/ 2/ [3](https://cdn.ttc.io/s /exposingtheinvisible.org/workshops/dorking/activity-images-samples/dorking-3.jpg)/ [4](https://cdn.ttc.io/s/exposingtheinvisible.org/workshops/dorking/activity-images- samples/dorking-4.jpg)/ 5. Doporučuje se používat obrázky s kontextem, který můžete později snadno objasnit.

Zadorkujme si! (40 minut)

Aktivita: Honba za pokladem s využitím dorkingu

Spolupráce | 25 minut

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 členech.

 • Zadejte skupinám sérii úkolů, které mají splnit během 20–25 minut.

 • Mise mohou zahrnovat rozšířené vyhledávání v různých vyhledávačích, s cílem nalézt seznam položek, jako např.:

  • konkrétní obrázek s přesnou velikostí,
  • seznam cen domů v určité lokalitě,
  • dokument týkající se místních veřejných výdajů ve vybraných oblastech,
  • zprávu ve formátu .pdf o úrovni znečištění ovzduší v určité lokalitě,
  • ...
 • Během aktivity kontrolujte pokrok každé skupiny.

POZNÁMKA: Tento seznam položek můžete upravit na základě kontextu a potřeb účastníků a pokusit se jim poskytnout úkoly, které mohou být relevantní pro jejich zájmy nebo očekávání.

Co se podařilo a co ne

Diskuse | 15 minut

Pokyny

 • Po návratu ze skupinových misí požádejte zástupce každého týmu, aby se podělil o svá zjištění s ostatními skupinami a odpověděl na následující otázky:

  • Které vyhledávací operátory jste použili? Co fungovalo dobře a co ne?
  • Co zajímavého jste zjistili?
  • Lišily se výsledky vyhledávání v různých vyhledávačích? Pokud ano, jak?
 • V případě potřeby poskytněte zpětnou vazbu a tipy.

Bezpečnost na prvním místě! (15 minut)

Bezpečnost

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci o bezpečnostních opatřeních, která je třeba přijmout před použitím dorkingu jako investigativní techniky, včetně následujících bodů:

 • Dávejte pozor na právní problémy – dorking může vést k získání dokumentů, které nemusí být určeny k veřejnému přístupu.

 • V případě potřeby použijte prohlížeč Tor Browser – buďte však opatrní, protože je obtížné jej používat s některými vyhledávači a v některých zemích může být nelegální (školitelé si musí ověřit, zda se to týká jejich účastníků).

 • Používejte virtuální soukromou síť VPN (Virtual Private Network).

 • V případě rizika si vyberte vyhledávače, které dbají na ochranu soukromí, jako například:

  • DuckDuckGo

  • StartPage

  • Upozorňujeme, že výsledky vyhledávání budou v tomto případě omezené, protože operátory mohou pro každý vyhledávač vrátit jiné výsledky.

ZDROJE:

Defenzivní dorking

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci na téma „Defenzivní dorking“, která bude obsahovat následující body:

 • Vyhledávání zranitelných míst v otázce bezpečnosti.

 • Představení databáze Google Hacking Database (GHDB).

 • Vyhledávání citlivých informací.

 • Dorking sebe (a proč je to důležité/užitečné).

ZDROJE:

Závěr (15 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslicí podložka / obrazovka / tabule (online)
 • Bílá tabule / flip-chart papír, samolepicí papírky, fixy (offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát, který si budou moci odnést, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli / kreslicí tabuli:

  • Co si z dnešního workshopu odnášíte?
 • Dejte účastníkům několik minut k napsání a/nebo nakreslení myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Přejděte a zvýrazněte některé body na společné tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah.

 • Proveďte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl říci:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a
 • Můžete vyzvat účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dát několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Aby byli účastníci neustále informováni o tom, co se děje, mohou školitelé efektivně shrnout obsah workshopu podle těchto kroků:

  1. [v úvodu] řekněte účastníkům, co se bude dít;
  1. [během každé části sezení/workshopu] jim připomeňte, co se děje;
  1. [na konci setkání/workshopu] jim řekněte, co se právě stalo. Kromě toho je důležité, aby školiteléna konci poukázali na to, která očekávání byla splněna.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,

 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,

 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,

 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,

 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autoři workshopu: A. Hayder, Laura Rancová, Wael Eskandar

 • Design pokynů: A. Hayder

 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.